Trwa ładowanie...
d1onam8

Artykuły z dnia: 2015.04.28 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 2. 23:30 USA/ Bez większych zmian na Wall Street
 3. 23:18 HAWE - Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną. (RB-20/2015) (20/2015)
 4. 22:48 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 ro ... - EBI
 5. 22:48 MILESTONE MEDICAL - Information on the date of the Shareholders Meeting of Milestone Medical Inc. ...
 6. 22:18 GETBACK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A. (12/2015) - EBI
 7. 22:03 CUBE.ITG S.A. - Aktualizacja informacji o umowie na dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej Pols ...
 8. 22:03 GETBACK - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu GetBack S.A. ... - EBI
 9. 22:03 PEIXIN - Change of publication date of the consolidated annual report for 2014 (6/2015)
 10. 22:03 CUBE.ITG S.A. - Zawarcie aneksu do warunkowych umów nabycia udziałów spółki RightSoft Sp. z o.o. ...
 11. 22:03 COMP - Zmiana funkcji osoby zarządzającej (5/2015)
 12. 21:48 SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwo ...
 13. 21:48 SELENA FM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień ...
 14. 21:33 ENERGA S.A. - Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję (6/2015)
 15. 21:03 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu gie ...
 16. 21:03 BANK PEKAO SA - Raport 7/2015: Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (7/2015)
 17. 21:03 BANK PEKAO SA - Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (6/2015)
 18. 19:59 Wyższa płaca w Polsce może zapewnić złodziejowi lżejszy wyrok. Jak to możliwe?
 19. 19:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport kwartalny Q 1/2015
 20. 19:33 G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej (4/2015)
 21. 19:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (40/2015)
 22. 19:18 PLASTBOX - Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 201 ...
 23. 19:18 MFOOD - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finans ... - EBI
 24. 19:15 Świętokrzyskie/ Wkrótce gaz popłynie do trzech podkieleckich gmin
 25. 19:10 LG zaprezentowało flagowy model smartfona - L4 z ekranem 5,5 cala
 26. 19:03 KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (49/2015)
 27. 19:03 KCI - Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F (34/2015)
 28. 19:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg ...
 29. 19:03 KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (48/2015)
 30. 18:48 BORYSZEW - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A. (70/2015)
 31. 18:48 BORYSZEW - Wypłata dywidendy przez Spółkę (68/2015)
 32. 18:48 BORYSZEW - Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku (67/2015)
 33. 18:48 PROCHEM - Rekomendacja Zarządu Spółki Prochem S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2 ...
 34. 18:48 PKNORLEN - Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A. ...
 35. 18:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących przez Emitenta (25/2015)
 36. 18:33 CI GAMES S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI ...
 37. 18:33 CCC - Podjęcie przez Zarząd Spółki CCC S.A. uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki dywidendow ...
 38. 18:33 PKNORLEN - Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2015 roku (67/2015)
 39. 18:33 PKNORLEN - Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku (66/2015)
 40. 18:27 Ekspert: E-deklarację złoży jeszcze 1,3 mln osób. Może zrobić się korek
 41. 18:23 Giełda wykluczy akcje Gant Development z obrotu 25 maja
 42. 18:23 Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 43. 18:23 Akcjonariusze Feerum zdecydowało o 0,21 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 44. 18:23 Velto Cars uplasowało obligacje o łącznej wartości 1 mln zł
 45. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 46. 18:23 Kalendarium ISBnews
 47. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę
 48. 18:23 mBank mógł mieć 339-363 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r. wg analityków
 49. 18:18 RADPOL S.A. - Podjęcie działań zmierzających do przeniesienia produkcji Spółki zależnej (9/2015)
 50. 18:18 ECERAMICS - Raport roczny za 2014 rok (20/2015) - EBI
 51. 18:18 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (59/2015) - EBI
 52. 18:18 MIRACULUM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 maja 2015 ro ...
 53. 18:18 MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 54. 18:18 IPFINVPL - IPF plc announces notification of change in ownership rights vested in Norges Bank (58 ... - EBI
 55. 18:03 PROCHEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 56. 18:03 LETUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2015)
 57. 18:03 MIRBUD S.A. - Raport roczny R 2014
 58. 18:03 MIRACULUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2015 roku (12/ ...
 59. 18:03 FEERUM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 60. 18:03 LETUS CAPITAL - Rozwiązanie umowy sprzedaży (5/2015) - EBI
 61. 18:03 VELTO CARS S.A. - Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii A. (15/2015)
 62. 18:03 IMPEXMET - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. (16/2015)
 63. 17:53 MF sprzedało 3-letnie obligacje o wartości 580 mln CHF
 64. 17:53 KNF: Wynik finansowy TFI wzrósł o 14,3% r/r do 498,77 mln zł
 65. 17:53 SPG Polska zainwestuje min. 28 mln zł w Pomorskiej SSE w Stargardzie Szcz.
 66. 17:53 KNF wpisała na listę ostrzeżeń Piotra G. i Grupę Produkcyjną Adrenalina
 67. 17:48 MIRACULUM S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Miraculum S.A. z Miraculum Dystrybucją sp ...
 68. 17:48 IMPEXMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu ...
 69. 17:48 VELTO - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A. (15/2015) - EBI
 70. 17:48 IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku (15/2015)
 71. 17:48 LETUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% (2/2015)
 72. 17:48 PROCHEM - Raport roczny R 2014
 73. 17:48 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (17/2015)
 74. 17:48 BGŻ SA - Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gosp ...
 75. 17:48 CASUS FINANSE - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za ... - EBI
 76. 17:48 FEERUM S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia (5/2015)
 77. 17:40 WIG20 na zamknięciu wtorkowej sesji spadł o 0,02 proc.
 78. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu we wtorek
 79. 17:35 Instytut Weterynaryjny pracuje nad szybkim testem na wykrycie ASF
 80. 17:33 MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (14/2015)
 81. 17:33 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2014 rok (13/2015)
 82. 17:25 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 83. 17:23 Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 84. 17:23 Ghelamco Invest planuje emisję obligacji PE o wartości do 100 mln zł
 85. 17:18 BRASTER - Zawarcie istotnej Umowy na opracowanie fizycznego modelu piersi (35/2015) - EBI
 86. 17:18 EMPERIA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia ...
 87. 17:18 COPERNICUS - Raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2014 rok (13/2015) - EBI
 88. 17:15 Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc. (opis2)
 89. 17:03 GPW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na oka ...
 90. 17:03 ED INVEST S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywid ...
 91. 17:03 LEASING-EXPERTS - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2014 r ... - EBI
 92. 17:03 NETIA - Emisja akcji serii L spółki Netia S.A., zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabyci ...
 93. 17:03 TELESTRADA S.A. - Korekta raportu bieżącego 17/2015 z dnia 23.04.2015 ?Wstępne dane finansowe gru ...
 94. 17:03 ROBINSON EUROPE - Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym (15/2015) - EBI
 95. 17:03 EMPERIA - Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Emperia Holding S.A. (43/2015)
 96. 17:03 ARTP - Nabycie 60 udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego w spółce ARFixer Sp. z o.o. z s ... - EBI
 97. 16:50 We wtorek spokojne notowania złotego
 98. 16:50 Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Polska Wschodnia"
 99. 16:48 TELESTRADA - Korekta raportu bieżącego 17/2015 z dnia 23.04.2015 ?Wstępne dane finansowe grupy Te ... - EBI
 100. 16:48 MAGELLAN S.A. - Stanowisko Rady Nadzorczej Magellan S.A. w sprawie podziału zysku Spółki wypracow ...
 101. 16:48 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (17/2015)
 102. 16:48 GOLDWYN CAPITAL - Rejestracja przez Sąd zmiany firmy oraz siedziby Emitenta (11/2015) - EBI
 103. 16:45 Rada Ochrony Pracy apeluje o działania na rzecz poprawy warunków pracy (aktl.)
 104. 16:37 Nowe prawo będzie chroniło klientów bankrutujących biur podróży
 105. 16:33 WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (5/2015)
 106. 16:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 107. 16:33 DENT-A-MEDICAL - Zawarcie umowy istotnej (10/2015) - EBI
 108. 16:33 TELESTRADA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do i ... - EBI
 109. 16:33 POLMED S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysk ...
 110. 16:23 Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board spadł do 95,2 pkt w kwietniu
 111. 16:18 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Zawiadomienie o planowanej emisji obligacji serii PE (12/2015)
 112. 16:18 POLMED S.A. - Rekomendacja Zarządu co do określenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłat ...
 113. 16:18 UNIDEVELOPMENT - Skonsolidowany Raport Roczny Unidevelopment S.A. za okres 12 miesięcy zakończony ... - EBI
 114. 16:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Emisja i przydział obligacji serii G2 (11/2015) - EBI
 115. 16:18 WILBO - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015r. ...
 116. 16:18 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI
 117. 16:18 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki ... - EBI
 118. 16:18 EZO S.A. - Rejestracja przez Sąd emisji akcji serii I (29/2015) - EBI
 119. 16:18 UNIDEVELOPMENT - Jednostkowy Raport Roczny Unidevelopment S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 ... - EBI
 120. 16:15 Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc. (opis)
 121. 16:10 Eksperci: za mało biogazowni w Polsce
 122. 16:03 NEWAG S.A. - Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2014 (15/2015)
 123. 16:03 CD PROJEKT SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (7/2015)
 124. 16:03 WILBO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 28 maja 2015r. (11/2015)
 125. 16:03 CONCEPT LIBERTY GROUP - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (6/2015) - EBI
 126. 15:49 Kończy się czas na rozliczenie PIT. Sprawdź, jak możesz to zrobić
 127. 15:48 KOMPAP - Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu (18/2015)
 128. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 129. 15:48 A.C.E. S.A. - New publication date of the quarterly report (10/2015)
 130. 15:48 UNIDEVELOPMENT - Raport bieżący nr 7/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 ... - EBI
 131. 15:40 Rząd pozytywnie o senackim projekcie dot. reprywatyzacji w stolicy
 132. 15:38 Orange Polska szykuje nowe inicjatywy oszczędnościowe na kolejne lata
 133. 15:35 Rada Ochrony Pracy apeluje o działania na rzecz poprawy warunków pracy
 134. 15:33 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta (30/2015)
 135. 15:33 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (23/2015)
 136. 15:33 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 137. 15:33 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (23/2015)
 138. 15:23 Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018
 139. 15:23 Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5% w lutym
 140. 15:23 Etos zredukował liczbę akcji w ofercie do 8,92 mln, cena maksymalna 17,5 zł
 141. 15:18 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (7/2015)
 142. 15:18 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Seri ...
 143. 15:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgro ...
 144. 15:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towar ...
 145. 15:18 ALTERCO - Informacja o zmianie terminu przekazania raportów rocznych za rok 2014 (8/2015)
 146. 15:18 STEM CELLS SPIN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 maja 2015 roku ( ...
 147. 15:08 Nowe prawo może uratować życie 2,5 tysiąca osób rocznie
 148. 15:05 Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc. (krótka)
 149. 15:03 BUDIMEX - Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ ...
 150. 15:03 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 maja 2 ... - EBI
 151. 15:03 BUDIMEX - Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA (24/2015)
 152. 15:03 AMERICAN HEART - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO ZA 2014 ROK (5/2015) - EBI
 153. 15:03 APLISENS S.A. - Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu (20/2015)
 154. 15:03 TOYA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015 r. (9/2015)
 155. 15:03 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (10/2015)
 156. 15:03 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 157. 14:53 MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w maju
 158. 14:50 Konami wycofuje się z giełdy nowojorskiej
 159. 14:49 Targowisko próżności, czyli Pierwsza Komunia Święta
 160. 14:48 APLISENS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 ...
 161. 14:48 BEDZIN - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą. (37/2015)
 162. 14:48 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (25/2015)
 163. 14:48 BEDZIN - Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni Będzin SA dokonane przez Członk ...
 164. 14:40 Wiceprezydent o ustawie reprywatyzacyjnej: ukróci działania tzw. kuratorów
 165. 14:35 KNF nałożyła kary na dwóch ubezpieczycieli
 166. 14:35 Podlaskie/ Latem ruszą konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
 167. 14:33 KCI - Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości (33/2015)
 168. 14:23 KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych
 169. 14:23 KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU
 170. 14:18 IDEA BANK S.A. - KOMUNIKAT KDPW ? REJESTRACJA AKCJI SERII M IDEA BANK S.A. (18/2015)
 171. 14:18 AGTES S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ w wyniku zawarcia porozumienia ( ...
 172. 14:10 Eksperci: na nowej ustawie skorzystają i emitenci, i nabywcy obligacji (aktl.)
 173. 14:08 JLL: Podaż powierzchni biurowej może sięgnąć w Polsce 827 tys. m2 w tym roku
 174. 14:03 ACTION S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 (6/2015)
 175. 14:03 KCI - Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki (32/2015)
 176. 14:03 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2015)
 177. 14:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 (45/2015)
 178. 14:03 ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (13/2015)
 179. 14:03 GANT - Informacja o oddaleniu wniosku o uchylenie zabezpieczenia (13/2015)
 180. 13:48 AC S.A. - Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. wraz ustanowieniem za ...
 181. 13:48 BEDZIN - Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o. (35/2015)
 182. 13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwycza ...
 183. 13:48 HYDROTOR - Zmiana kapitału zakładowego w spółce zależnej (7/2014)
 184. 13:35 Kosiniak-Kamysz: w Polsce musi nastąpić wzrost wynagrodzeń
 185. 13:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB ...
 186. 13:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy (16/2015) - EBI
 187. 13:23 Koszt ryzyka BZ WBK powinien być w przedziale 85-90 pb. w 2015 r.
 188. 13:20 PKN Orlen: dywidenda za 2014 r. wyniesie 1,65 zł na jedną akcję (aktl.)
 189. 13:20 Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta
 190. 13:18 EFIX DOM MAKLERSKI - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 rok ... - EBI
 191. 13:05 USA/ Apple ogłasza dobre wyniki w drugim kwartale fiskalnym
 192. 13:03 KOPAHAUS - Terminy publikacji raportów okresowych Spółki KB Kopahaus S.A. za rok obrotowy 2015r. ... - EBI
 193. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-28
 194. 12:53 BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w tym roku
 195. 12:53 PGNiG wykonało 10 odwiertów na koncesjach w Polsce w I kwartale
 196. 12:48 WIND MOBILE - Nowe produkty Grupy Wind Mobile dla abonentów dwóch operatorów komórkowych (19/2015) - EBI
 197. 12:48 EFIX DM - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posi ...
 198. 12:38 BZ WBK kończy prace projektowe swojego banku hipotecznego
 199. 12:33 AFORTI HOLDING - Terminowy wykup obligacji i umorzenie serii B (11/2015) - EBI
 200. 12:25 Będą nowe możliwości emisji obligacji przez samorządy i banki
 201. 12:23 Duon ma porozumienie z Klaipedos Nafta dot. korzystania ze stacji tankowania LNG
 202. 12:23 Cedrob zainwestuje min. 70 mln zł w Wałbrzyskiej SSE w Kluczborku
 203. 12:15 Opolskie/ Komorowski: bez innowacji nie będzie trwałego rozwoju gospodarczego
 204. 12:08 BZ WBK chce mieć lepszą dynamikę wyniku netto w tym roku niż sektor
 205. 12:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzający ...
 206. 12:03 K&K HERBAL POLAND - Podpisanie umowy z Importadora y Comercial Gebrax y Compa?ia Limitada na dyst ... - EBI
 207. 12:00 PKN Orlen: dywidenda za 2014 r. wyniesie 1,65 zł na jedną akcję
 208. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 81/A/NBP/2015
 209. 11:53 DM BPS podwyższył wycenę Unibep do 11,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 210. 11:53 DM BPS podniósł rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycenę do 9,29 zł
 211. 11:53 DM BPS rozpoczął rekomendowanie Torpolu od 'kupuj' i wyceny 14,8 zł
 212. 11:53 DM Noble Securities podniósł wycenę mBanku do 491 zł, rekomenduje 'trzymaj'
 213. 11:53 DM Noble Securities obniżył wycenę Millennium do 8,3 zł, nadal zaleca 'akumuluj'
 214. 11:48 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (5/2015) - EBI
 215. 11:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (55/2015)
 216. 11:48 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ...
 217. 11:48 IDEON S.A. - Badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki (10/2015)
 218. 11:38 DM BPS obniżył rekomendację Budimeksu do 'trzymaj', podniósł wycenę do 185 zł
 219. 11:38 DM BPS podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycenę do 130 zł
 220. 11:38 DM BPS obniżył rekomendację dla Erbudu do 'trzymaj', wycena w górę do 30,5 zł
 221. 11:38 DM BPS rozpoczął rekomendowanie Mostostalu Zabrze od 'trzymaj', wycena 2,47 zł
 222. 11:34 Zajmowanie się domem to również praca. Wiemy, ile jest warta
 223. 11:33 MINERAL MIDRANGE - Informacja dla Akcjonariuszy dot. umorzenia części skupionych akcji własnych ( ... - EBI
 224. 11:33 IDEON S.A. - Projekt Komi egzekucja (9/2015)
 225. 11:33 REVITUM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. (7/2015) - EBI
 226. 11:31 Cinkciarz.pl z licencją Instytucji Płatniczej
 227. 11:25 Prof. Wilde: warroza zdziesiątkowała wiele pasiek, powodem łagodna zima
 228. 11:23 Wikana zamierza wprowadzić do sprzedaży ok. 290 lokali do końca I półrocza
 229. 11:23 UKNF: Ochrona przez skutkami zdarzeń losowych to działalność ubezpieczeniowa
 230. 11:18 MINERAL MIDRANGE - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 (9/2015) - EBI
 231. 11:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Holding(s) in Company (54/2015)
 232. 11:08 City Security zwiększyło przychody do 130 mln zł w 2014 r.
 233. 11:08 PKB Wielkiej Brytanii wzrosło o 0,3% kw/kw w I kw. wg wstępnych szacunków
 234. 11:03 WAWEL SA - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kw 2015 r. (9/2015)
 235. 11:03 RAFAMET - Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A ...
 236. 10:53 Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 6,11 zł dywidendy na akcję
 237. 10:48 INDYKPOL SA - Transakcje na akcjach (9/2015)
 238. 10:38 DM BOŚ podniósł wycenę Inter Cars do 220 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 239. 10:33 DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank requests from Deutsche Postbank AG the Squeeze Out of the remain ...
 240. 10:33 INDATA SOFTWARE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (4/2015)
 241. 10:33 PRIME MINERALS - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (17/2015) - EBI
 242. 10:23 DM BOŚ podniósł wycenę mBanku do 439,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 243. 10:18 BUDIMEX - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy (23/2015)
 244. 10:18 INDYKPOL SA - Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy (8/2015)
 245. 10:08 Złoto: Inwestorzy grają pod wyczekiwanie na komunikat Rezerwy Federalnej USA
 246. 10:03 ADVOCULAR - Zakończenie subskrypcji akcji serii A3 Emitenta (15/2015) - EBI
 247. 10:03 INNO-GENE S.A. - Istotna informacja (13/2015) - EBI
 248. 09:53 Mabion na porozumienie licencyjne z Biolotus ws. współpracy w Brazylii
 249. 09:53 Selena FM rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 250. 09:53 Polska waluta ma szansę na kontynuację wczorajszego umocnienia
 251. 09:33 SELENA FM S.A. - Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy. (10/2015)
 252. 09:33 BMPAG - Announcement according to Articles 37v, 37w, 37x et seqq. of the WpHG [the German Securit ...
 253. 09:33 MABION S.A. - Podpisanie z Biolotus porozumienia licencyjnego dotyczącego współpracy w Brazylii ( ...
 254. 09:23 Milestone chce mieć 400 pacjentów do badań znieczulenia zewnątrzoponowego w USA
 255. 09:08 Zysk netto Olympic wzrósł r/r do 5,47 mln euro w I kw. 2015 r.
 256. 09:08 Grupa Tele-Foniki Kable odnotowała 3,4 mld zł przychodów w 2014 r.
 257. 09:08 Odpisy BZ WBK wzrosły o 17,7% r/r w I kwartale
 258. 09:03 SOPHARMA AD - Current report 39 re insiders transactions (39/2015)
 259. 08:53 Wskaźnik C/I BZ WBK spadł do 44,8% w I kwartale, marża odsetkowa netto utrzymana
 260. 08:48 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: consolidated unaudited results for Q1 2015 (/)
 261. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (97/2015)
 262. 08:30 Bieńkowska: potrzeba rozsądniejszego stosowania procedury naruszeń
 263. 08:23 PKP Cargo ma 47,9% udziału rynkowego przewozów kolejowych po I kwartale
 264. 08:18 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: consolidated unaudited results for Q1 2015 (/)
 265. 08:08 Zysk netto Banco Santander wzrósł r/r do 1,72 mld euro w I kw. 2015 r.
 266. 08:08 Zysk netto BZ WBK wzrósł r/r do 1 035,77 mln zł w I kw., konsensus: 915 mln zł
 267. 08:04 VOTUM S.A. - Raport roczny R 2014
 268. 08:04 ZUK - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (17/2015)
 269. 08:03 VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 270. 07:57 Prawie 1,5 miliona Polaków miało do czynienia z windykatorem. Oto portret polskiego dłużnika
 271. 07:53 DTP rekomenduje wypłatę łącznie 0,18 zł dywidendy na akcję za 2014 i 2015 r.
 272. 07:53 Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii X o łącznej wartości nomin. 69 mln zł
 273. 07:53 Akcjonariusze ZM Henryk Kania zdecydują 25 V o niewypłacaniu dywidendy za 2014r.
 274. 07:53 Zarząd PKP z Jakubem Karnowskim na czele został powołany na kolejną kadencję
 275. 07:53 ARP i KGHM mają porozumienie o współpracy wz. wdrażania innowacyjnych projektów
 276. 07:48 LPP - Zbycie akcji LPP SA (13/2015)
 277. 07:48 BANCO SANTANDER S.A. - Analyst presentation - 1st Quarter 2015 results (49/2015)
 278. 07:48 BANCO SANTANDER S.A. - 1st Quarter 2015 - Charts (48/2015)
 279. 07:48 BZWBK - Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2015 (4/2015)
 280. 07:48 BANCO SANTANDER S.A. - 1st Quarter 2015 financial report (47/2015)
 281. 07:48 BANCO SANTANDER S.A. - 1st Quarter 2015 results press release (46/2015)
 282. 07:48 BZWBK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 283. 07:48 BZWBK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 284. 07:38 Przegląd prasy
 285. 07:38 Strata netto Qumaka wyniosła 3,73 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 286. 07:38 Zarząd Famuru rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.
 287. 07:33 BZWBK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 288. 07:33 GEKOPLAST - Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (12/2015) - EBI
 289. 07:12 Marnujesz żywność - masz mniejszy obrót. Klienci nie lubią marnotrawstwa w sklepach
 290. 06:55 Państwowa Inspekcja Pracy zbadała ponad 2 tys. wypadków z 2014 r.