Trwa ładowanie...
d2id8vj

Artykuły z dnia: 2015.04.02 - finanse.wp.pl

 1. 01:35 "Puls Biznesu": Złoty ma się dobrze
 2. 01:05 "Puls Biznesu": Warto rozważyć zmianę dostawcy prądu
 3. 00:03 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (10/2015)
 4. 23:48 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inw ...
 5. 23:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2015)
 6. 23:03 PMPG POLSKIE MEDIA - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko spółce zależnej od Emitenta (9/2015)
 7. 23:03 Admiral Boats - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok (9/2015) - EBI
 8. 22:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc ...
 9. 22:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (7/2015)
 10. 22:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/ ...
 11. 22:48 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (14/2015)
 12. 22:33 ORPHEE - ZAKOŃCZENIE PROCESU SKUPU AKCJI WŁASNYCH. (30/2015) - EBI
 13. 22:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2015)
 14. 22:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2015)
 15. 22:33 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2015)
 16. 22:33 SKOTAN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwi ...
 17. 22:33 ORPHEE - WYPOWIEDZENIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ NA WYŁĄCZNOŚĆ. (29/2015) - EBI
 18. 22:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2015)
 19. 22:25 Nieduże wzrosty w USA, rynek czeka na dane z rynku pracy
 20. 22:18 SKOTAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2015 r. ...
 21. 22:18 MARSOFT - Raport roczny za 2014 rok. (5/2015) - EBI
 22. 22:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyce ...
 23. 22:03 PZ CORMAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 24. 22:03 ART NEW MEDIA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto ... - EBI
 25. 21:48 ART NEW MEDIA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (4/2015) - EBI
 26. 21:48 LENTEX - Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrot ...
 27. 21:18 FLUID S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5 ...
 28. 21:03 CSY - Nabycie istotnych aktywów (4/2015) - EBI
 29. 21:03 FERRATUM CAPITAL POLAND - Bond rating upgraded to BBB (11/2015) - EBI
 30. 20:50 Orlen Upstream zakończył prace wiertnicze w Kącku
 31. 20:48 FLUID - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A. (9/2015) - EBI
 32. 20:48 ADIUVO INVESTMENT - Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (5/2015) - EBI
 33. 20:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Stan realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE (7/2015) - EBI
 34. 20:18 POLKAP - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2014 (7/2015) - EBI
 35. 20:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (11/2015)
 36. 20:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Powołanie Członka Zarządu (10/2015)
 37. 19:48 CCC - Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny (14/2015)
 38. 19:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (16/2015)
 39. 19:37 Tradycyjna szynka? Tak nas oszukują w sklepach
 40. 19:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny ...
 41. 19:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development ...
 42. 19:33 EMPERIA - Zawarcie umowy warunkowej przez spółkę zależną Stokrotka Sp. z o.o. (32/2015)
 43. 19:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Po ...
 44. 19:03 SERINUS ENERGY INC. - Informacja na temat wyników testów odwiertu Moftinu-1001 w Rumunii (12/2015)
 45. 19:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w Zarządzie Emitenta. (56/2015)
 46. 18:48 EZO S.A. - Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F EZO S.A. do alternatywnego systemu o ... - EBI
 47. 18:48 ORANGE POLSKA - Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (2/2015) - EBI
 48. 18:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (25/2015)
 49. 18:48 MAGELLAN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 ...
 50. 18:48 MAGELLAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2015 ...
 51. 18:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odwołanie członka zarządu (55/2015)
 52. 18:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie od Banco Comercial Portugu?s, S.A. dotyczące zmiany udziału ...
 53. 18:48 THE FARM 51 GROUP - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group ... - EBI
 54. 18:35 KHW: wynik w marcu ujemny, ale lepszy wobec planu (aktl.)
 55. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie od Banco Comercial Portugu?s, S.A. dotyczące zmiany udziału ...
 56. 18:20 Bytom/ System informacji przestrzennej do oceny skutków eksploatacji górniczej
 57. 18:18 MYSŁAW S.A. - Lista akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonarius ...
 58. 18:18 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (39/2015) - EBI
 59. 18:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (35/2015)
 60. 18:15 Zachodniopomorskie/Kara dla firmy, która zanieczyszcza prywatne posesje
 61. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 62. 18:08 Kalendarium ISBnews
 63. 18:05 MF: Polska zainteresowana przystąpieniem do AIIB
 64. 18:03 TRICEPS.PL - Informacja o przychodach ze sprzedaży w marcu 2015 roku (9/2015) - EBI
 65. 17:53 Zapisy na obligacje serii B Arrinery o wartości 5 mln zł rozpoczną się 7 IV
 66. 17:48 ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (5/2015)
 67. 17:48 PRIMA MODA S.A. - Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A - aneks do umowy o limit wierzyteln ...
 68. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 69. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,33% na zamknięciu w czwartek
 70. 17:35 WIG20 na zamknięciu w czwartek wzrósł o 0,33 proc.
 71. 17:33 COLOMEDICA - Kooptacja członków Rady Nadzorczej Emitenta (7/2015) - EBI
 72. 17:33 COLOMEDICA - Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta (6/2015) - EBI
 73. 17:33 EXCELLENCE - Powołanie nowego Członka Zarządu (6/2015) - EBI
 74. 17:33 PTI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (15/2015)
 75. 17:33 EZO S.A. - Zawarcie umowy nabycia nieruchomości (18/2015) - EBI
 76. 17:23 Prezes PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz złożył rezygnację
 77. 17:18 ERBUD S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy na budowę Farmy Wiatrowej Potęgowo ? Wschód. (2 ...
 78. 17:18 Tableo Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. (9/2015) - EBI
 79. 17:18 AMREST - RB 32/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 80. 17:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wpr ...
 81. 17:10 W czwartek złotówka umacniała się wobec dolara
 82. 17:08 Jak ugryźć mobilny tort? Odpowiedź padnie tutaj
 83. 17:08 Leszek Czarnecki i Getin Holding kupią ponad 5% akcji Idea Banku w IPO
 84. 17:08 GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,1 % r/r do 16,2 mld zł w 2014 r.
 85. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 86. 17:03 ATAL - Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014r. oraz o podziale zysku (4/2015) - EBI
 87. 17:03 ATAL - Zmiana terminów przekazania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 88. 16:53 Mikrokasa przydzieliła obligacje serii L2 o łącznej wartości 1,7 mln zł
 89. 16:50 Eksperci: małe i średnie firmy wymagają wsparcia, by zawojować świat
 90. 16:48 PAGED - wykup obligacji III serii (11/2015)
 91. 16:48 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (6/2015)
 92. 16:48 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (29/ ...
 93. 16:40 KRRiT: ruszyły konsultacje dotyczące oferty programowej multipleksu 8
 94. 16:35 Analitycy: zalecenie wstrzymania dywidendy korzystne dla banków
 95. 16:35 KHW/ W kopalni Wesoła pracownicy jadą do pracy na przenośnikach taśmowych
 96. 16:33 NETIA - Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej spółką jednoosobową (12/2015)
 97. 16:33 GOLDWYN CAPITAL - Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marc ... - EBI
 98. 16:33 MIKROKASA - Przydział obligacji serii L2 (10/2015) - EBI
 99. 16:33 AERFINANCE PLC - AERFINANCE SE lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WAZA (1/2015)
 100. 16:23 DM Trigon podniósł rekomendację dla Wawela do 'kupuj', wycena 1373 zł
 101. 16:23 Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 0,2% m/m w lutym
 102. 16:23 Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro
 103. 16:23 Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły o 1,4% m/m w II - dane finalne
 104. 16:18 POLICE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (8/2015)
 105. 16:18 2C PARTNERS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta,wpis kapitału docelowego i z ... - EBI
 106. 16:18 GETIN - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin H ...
 107. 16:18 LENTEX - Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości (13/2015)
 108. 16:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (10/2015)
 109. 16:10 Prokuratura Apelacyjna w Warszawie prowadzi śledztwo dot. prywatyzacji Ciechu (aktl.)
 110. 16:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu (9/ ...
 111. 16:03 LOKUM DEWELOPER - Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r. (9/2015) - EBI
 112. 16:03 DECORA - Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną Emitenta. (5/2015)
 113. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 114. 16:03 AerFinance - Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Minutes of the Extra ... - EBI
 115. 16:03 AMREST - RB 31/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 116. 16:00 KNF: sąd odrzucił skargę SKOK z Rumi dot. przejęcia przez Alior Bank
 117. 15:53 Raiffeisen Polbank nie spodziewa się spirali deflacyjnej w Polsce
 118. 15:53 MSP szacuje inwestycje zagraniczne kluczowych spółek z udziałem SP na 30 mld zł
 119. 15:53 Erbud ma umowę na wykonanie budynku biurowo-usługowego za ok. 25,5 mln zł
 120. 15:48 BEST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
 121. 15:48 SYNTHOS - Emisja obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, udzielenie prz ...
 122. 15:48 BEST - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 123. 15:38 BM Reflex: Ceny ON mogą spaść, a benzyny i LPG nieznacznie wzrosnąć
 124. 15:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (14/2015)
 125. 15:33 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości szacunkowej 25,5 ml zł - b ...
 126. 15:33 HM INWEST - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2015) - EBI
 127. 15:33 AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej (8/2015) - EBI
 128. 15:33 IMMOFINANZ AG - Announcement pursuant to section 93 para 2 of the Austrian Stock Exchange Act: IM ...
 129. 15:33 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów UniSystem Fun ...
 130. 15:33 ARTNEWS S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (11/2015)
 131. 15:23 Akcjonariusze KGHM zdecydują 29 kwietnia o 4 zł dywidendy na akcję
 132. 15:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Rejestracja zmian statutu (16/2015)
 133. 15:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 6 ...
 134. 15:18 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (10/2015) - EBI
 135. 15:18 ARTNEWS S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (10/2015)
 136. 15:18 BEDZIN - Zawarcie przez Elektrociepłownię ?Będzin? S.A. znaczących umów z Przedsiębiorstwem Usług ...
 137. 15:10 Prokuratura Apelacyjna w Warszawie prowadzi śledztwo dot. prywatyzacji Ciechu
 138. 15:08 PKN Orlen: TriOil Resources zmienia nazwę na Orlen Upstream Canada
 139. 15:08 Obroty ogółem na rynku Catalyst spadły o 1,2% r/r do 196,9 mln zł w marcu
 140. 15:08 Marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 10,32 USD/bbl w marcu
 141. 15:03 NEUCA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (79/2015)
 142. 15:03 NEUCA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (78/2015)
 143. 15:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (52/2015)
 144. 15:03 BEST - Raport roczny R 2014
 145. 15:03 BORUTA-ZACHEM - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok (12/2015) - EBI
 146. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 268 tys. w USA
 147. 14:53 TVN dominował w grupie widzów w wieku 16-49 lat w marcu
 148. 14:50 Prezes KHW: dodatni wynik za marzec i porozumienie z bankami
 149. 14:48 VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A. (18/2015)
 150. 14:48 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (34/2015)
 151. 14:48 HUTMEN - Treść załączników, które mają być przedmiotem ZWZ Hutmen S.A. (18/2015)
 152. 14:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (9/2015)
 153. 14:48 KOPEX S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Bud ...
 154. 14:48 VISTAL GDYNIA S.A. - Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawi ...
 155. 14:38 Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 101,5% r/r do 216,88 mln zł w marcu
 156. 14:38 Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 35,4 mld USD w lutym
 157. 14:33 KOPEX S.A. - Informacja dotycząca sprawy z powództwa spółki FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach przec ...
 158. 14:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. (8/2015)
 159. 14:33 ASTRO - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (7/2015) - EBI
 160. 14:33 CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (10/2015)
 161. 14:33 SAKANA - Podpisanie umowy pożyczki dla spółki celowej STM Sp. z o. o. (4/2015) - EBI
 162. 14:33 PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (7/2015)
 163. 14:33 PROCAD S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (6/2015)
 164. 14:33 M.W. TRADE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (21/2015)
 165. 14:23 Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu
 166. 14:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 167. 14:18 DE MOLEN SA - Korekta - Złożenie wniosku o upadłość Emitenta De Molen S.A. (9/2015) - EBI
 168. 14:08 NBP: Wartość wypłat cash-back wrosła do 156,6 mln zł w IV kw. ub. roku
 169. 14:08 Budimex Nieruchomości kupił pod inwestycję działkę w Gdańsku za 46 mln zł netto
 170. 14:03 M.W. TRADE - Uchwały ZWZA podjęte 02.04.2015 r., w tym zmiany Statutu (20/2015)
 171. 14:03 SITE - Raport roczny SITE S.A. za 2014 rok (6/2015) - EBI
 172. 13:53 PKP przeprowadzą program oddłużeniowy dla lokatorów swoich nieruchomości
 173. 13:50 Spotkanie liderów bankowości: najważniejsze jest zaufanie klienta do banku
 174. 13:48 ARTNEWS S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2015)
 175. 13:48 VENTURE CAPITAL - Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy. (8/2015) - EBI
 176. 13:48 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2015)
 177. 13:48 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (38/2015) - EBI
 178. 13:48 IMPEL - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. (6/2015)
 179. 13:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2015)
 180. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 36 buy back 02042015 (36/2015)
 181. 13:48 IPFINVPL - IPF plc announcement on the exercise of shares and associated transactions under the I ... - EBI
 182. 13:45 Eksperci: porozumienie gazowe między Rosją i Ukrainą to postęp
 183. 13:38 Kleba Invest przydzieliła obligacje serii N o wartości 2,94 mln zł
 184. 13:33 BUDIMEX - Nabycie działki przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o. (19/2015)
 185. 13:33 IPFINVPL - Voting rights and issued share capital of IPF plc (36/2015) - EBI
 186. 13:33 SILVA CAPITAL GROUP - Sprzedaż akcji spółki Luxima S.A. (10/2015) - EBI
 187. 13:33 M.W. TRADE - Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy (19/2015)
 188. 13:33 PIK - rejestracja spółki zależnej (16/2015) - EBI
 189. 13:33 2INTELLECT.COM S.A. - Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach (1/2015)
 190. 13:23 DM BOŚ podwyższyło wycenę Asseco BS do 15,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 191. 13:18 MADKOM - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (10/2015) - EBI
 192. 13:18 KERDOS GROUP - Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii I spółki Kerdos Group S.A. (33/2015)
 193. 13:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK1016S004A (6/2015)
 194. 13:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK1016S004A (6/2015)
 195. 13:18 INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po I kwartale 2015 (11/2015)
 196. 13:08 Fitch podniósł ratingi ZKM w Gdańsku do BBB i A+(pol), perspektywa stabilna
 197. 13:03 INTERSPORT S.A. - Przychody za marzec (10/2015)
 198. 13:03 BEST - Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego Grupy kapitałowej BEST S.A. za c ...
 199. 12:53 PGNiG: Ponad 1300 osób odejdzie w ramach PDO z Polskiej Spółki Gazownictwa
 200. 12:53 Polnord liczy na umowę sprzedaży I etapu Aparthotelu w ciągu miesiąca
 201. 12:53 Grupa Azoty ma oferty z dwóch SSE w związku z inwestycją w Policach
 202. 12:48 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...
 203. 12:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement (25/2015)
 204. 12:48 KLEBA INVEST - Przekazanie środków na wykup obligacji serii D i BU (13/2015) - EBI
 205. 12:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (24/2015)
 206. 12:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (23/2015)
 207. 12:35 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-02
 208. 12:33 KRKA - Annual report on compliance with the Corporate Governance Rules (1/2015) - EBI
 209. 12:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (54/2015)
 210. 12:33 YELLOW HAT - Podpisanie pakietu istotnych umów (15/2015) - EBI
 211. 12:33 GEOINVENT - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej od Emitenta (13 ... - EBI
 212. 12:33 KLEBA INVEST - Zakończenie subskrypcji Obligacji serii N spółki Kleba Invest S.A. (12/2015) - EBI
 213. 12:33 ADIUVO INVESTMENT - Zamiana wskazanych akcji serii A i B (4/2015) - EBI
 214. 12:33 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 215. 12:18 HEFAL SERWIS - Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu, powołanie Prokurenta i zmiany w sk ... - EBI
 216. 12:18 SYMBIO POLSKA - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (16/2015) - EBI
 217. 12:18 YELLOW HAT - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (14/2015) - EBI
 218. 12:18 PLANET SOFT - Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej // Resignation of Member of the Superv ... - EBI
 219. 12:18 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-In ...
 220. 12:08 Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 44,3 mln zł w 2014 r.
 221. 12:00 Prezes KW: ważne, by przekazać kopalnie do SRK do końca kwietnia
 222. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 64/A/NBP/2015
 223. 11:50 Altany działkowe lepiej chronione - prezydent podpisał ustawę
 224. 11:50 Prokuratura sprawdza, czy zarząd JSW dopuścił się niegospodarności
 225. 11:48 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2015)
 226. 11:42 E-sklepy przeżywają przedświąteczne oblężenie
 227. 11:38 Polnord rozważa emisję obligacji o wartości do 100 mln zł w tym roku
 228. 11:33 YELLOW HAT - Odwołanie prokury samoistnej (13/2015) - EBI
 229. 11:33 CAPITAL - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzi ...
 230. 11:33 CAPITAL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 2 ...
 231. 11:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające ...
 232. 11:28 Reforma urzędów pracy. Są pierwsze efekty
 233. 11:23 Wartość wydatków na reklamę online wzrosła o 7,2% do 2,6 mld zł w 2014 r.
 234. 11:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 235. 11:18 NEUCA - Transakcja na akcjach Spółki (77/2015)
 236. 11:18 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 237. 11:18 EUROCENT - Wypłata odsetek z obligacji serii C (7/2015) - EBI
 238. 11:12 Dopłata podatku? Zobacz, kiedy możesz rozłożyć ją na raty
 239. 11:10 Inspekcja: znakowanie żywności - "piętą achillesową" producentów
 240. 11:08 Pocztowe TUnŻ rozpocznie działalność od sprzedaży polis dla pracowników grupy PP
 241. 11:08 WSA odrzucił skargę w sprawie przejęcia SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank
 242. 11:03 STANUSCH TECHNOLOGIES - Zawarcie istotnej umowy (15/2015) - EBI
 243. 11:03 SETANTA - Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 (21/2014) (12/2015) - EBI
 244. 11:03 SETANTA - Korekta raportu bieżącego nr 19/2014 (11/2015) - EBI
 245. 11:03 SETANTA - Korekta raportu bieżącego nr 2/2014 (10/2015) - EBI
 246. 11:03 BS OSTRÓW MAZOWIECKA - Raport roczny wg stanu na dzień 31.12.2014r. Banku Spółdzielczego w Ostrow ... - EBI
 247. 11:02 Zakupy na święta: Wielkanoc ma dużo mniejszy wpływ niż Boże Narodzenie
 248. 10:53 Gino Rossi chce otworzyć co najmniej 9 sklepów Simple CP w Polsce w tym roku
 249. 10:53 Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 2,98 mld zł na koniec marca br.
 250. 10:48 SETANTA - Korekta raportu bieżącego nr 20/2013 (9/2015) - EBI
 251. 10:48 NAVIMOR-INVEST - Zmiana nazwiska Członka Rady Nadzorczej Spółki. (10/2015) - EBI
 252. 10:48 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Dopuszczenie do obrotu kluczowego preparatu os ...
 253. 10:48 SETANTA - Korekta raportu bieżącego nr 19/2013 (8/2015) - EBI
 254. 10:38 Gino Rossi stawia na wzrost marż, poprawę cash flow operacyjnego w tym roku
 255. 10:38 Skanska sfinalizowała sprzedaż Green Horizon w Łodzi na rzecz Griffin RE
 256. 10:33 SETANTA - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (7/2015) - EBI
 257. 10:23 Polnord sprzedał 344 lokale netto w I kwartale br.
 258. 10:23 Gino Rossi oczekuje decyzji banków ws. refinansowania obligacji do końca IV
 259. 10:18 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (13/2015)
 260. 10:18 BLUMERANG INVESTORS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowaneg ... - EBI
 261. 10:18 T2 INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (3/2015) - EBI
 262. 10:03 INVISTA S.A. - Nabycie obligacji własnych (9/2015)
 263. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (5/2015)
 264. 10:03 UniCredit - UniCredit: Fitch revised outlook to Stable (10/2015)
 265. 10:03 UniCredit - NOTICE OF CALL: ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS? MEETING (11/2015)
 266. 09:53 Liczba upadłości wzrosła o 19% r/r do 79 w marcu
 267. 09:53 Zadłużenie grupy Polnord spadło o 11,8 mln zł od początku roku do 416,4 mln zł
 268. 09:53 Złoty coraz mocniejszy, euro stabilne w relacji do dolara
 269. 09:48 SITE - Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 (5/2015) - EBI
 270. 09:48 SEVENET - Otrzymanie istotnego zamówienia na kwotę ponad 760 tys. USD netto. (6/2015) - EBI
 271. 09:38 Pyszne.pl planuje co najmniej podwojenie skali działalności w tym roku
 272. 09:33 POLNORD - Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2015 r. (13/2015)
 273. 09:33 POLNORD - Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2015 r. (12/2015)
 274. 09:33 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przykazywania raportów okresowych przez UniSystem ...
 275. 09:23 PROFIT System: Liczba placówek franczyzowych może wzrosnąć do 67 tys. w tym roku
 276. 09:15 Najlepsze aplikacje dla Facebook Messenger
 277. 09:10 Mały, ciasny, ale własny. O tym marzą Polacy
 278. 09:08 PERN: Ogłoszono konkurs na stanowisko prezesa CDRiA
 279. 09:03 CNT S.A. - Aktualizacja informacji - spełnienie warunku zawieszającego dwóch umów sprzedaży udzia ...
 280. 09:03 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługam ...
 281. 08:53 PBS przydzielił obligacje o wartości 2,63 mln zł
 282. 08:53 FinCrea TFI złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Sezam II FIZ
 283. 08:48 BYTOM - Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za marzec 2015 r. (9/2015)
 284. 08:48 ECA - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (13/2015) - EBI
 285. 08:38 Ostatnia przed świętami sesja na GPW powinna być emocjonująca
 286. 08:38 Akcjonariusze PCC Rokita zdecydują 24 kwietnia o 3,49 zł dywidendy na akcję
 287. 08:34 Za kilka lat co 19. z nas będzie milionerem
 288. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (76/2015)
 289. 08:23 Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 28 kwietnia o 1,65 zł dywidendy na akcję
 290. 08:23 Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Idea Banku została ustalona na 24 zł
 291. 08:23 Belka: Ostatnia obniżka stóp zmniejsza presję aprecjacyjną na złotego
 292. 08:23 Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 28 kwietnia o 0,10 zł dywidendy na akcję
 293. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 294. 07:48 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2015 r. (13/ ...
 295. 07:38 Przegląd prasy
 296. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 297. 07:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Dostosowanie stopy procentowej Obligacji na okaziciela serii D, E i ... - EBI