Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
kredyt
Artykuł Sponsorowany
25-04-2023 13:45
Artykuł sponsorowany Vivus.pl

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego lub pożyczki?

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w banku wiąże się z formalnościami, które trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze. Jakie dokumenty są niezbędne do wzięcia kredytu w banku, a czego wymaga firma pożyczkowa udzielająca pożyczek online?

 Źródło: materiały partnera
d9fmwg0
d9fmwg0

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu gotówkowego lub pożyczki w banku?

Banki są zdecydowanie bardziej wymagające niż firmy pożyczkowe, jeśli chodzi o formalności związane z udzieleniem kredytu gotówkowego lub pożyczki. Aby otrzymać pieniądze należy nie tylko wypełnić wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki, ale również dostarczyć wszystkie wymagane przez bank dokumenty. Oznacza to, że proces wnioskowania o kredyt należy rozpocząć od zbierania odpowiednich zaświadczeń, a dopiero później udać się do banku lub załączyć dokumenty w przypadku kredytu udzielanego przez Internet - dzięki temu skróceniu ulegnie proces wnioskowania o pieniądze.

Prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy - o czym trzeba pamiętać?

Prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy to jeden z kluczowych elementów szybkiego otrzymania kredytu. Jeśli we wniosku brakuje jakiejś informacji lub jest ona niejasna dla banku, wniosek kredytowy może zostać odrzucony, a to automatycznie wydłuża okres oczekiwania na kredyt czy pożyczkę. O czym koniecznie trzeba pamiętać wypełniając wniosek kredytowy? Jakie informacje należy w nim umieścić:

 • preferowana kwota kredytu lub pożyczki oraz okres spłaty;
 • prawidłowe dane osobowe - imię i nazwisko wnioskodawcy, numer dokumentu tożsamości, nr PESEL;
 • dane kontaktowe - adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 • stan cywilny wnioskodawcy oraz liczba osób na utrzymaniu;
 • forma zatrudnienia oraz wysokość dochodów;
 • określenie miesięcznych kosztów utrzymania (wydatki);
 • posiadane kredyty, karty kredytowe, limity odnawialne i inne zobowiązania finansowe.

Wypełniając wniosek warto skrupulatnie wypełnić wszystkie rubryki. Pomyłka lub nieprawdziwa informacja może zostać zweryfikowana przez bank i wiązać się z przykrymi konsekwencjami - nie tylko odrzuconym wnioskiem kredytowym, ale i prawnymi konsekwencjami o poświadczeniu nieprawdy.

Aktualny dowód osobisty

Dokument tożsamości jest niezbędny przy wnioskowaniu o kredyt lub pożyczkę. Bez aktualnego dowodu osobistego bank nie przyjmie wniosku i nie udzieli pożyczki. Tylko poprzez okazanie dowodu tożsamości podmiot udzielający kredytu jest w stanie zweryfikować, czy pożyczkodawca zaciąga zobowiązanie w swoim imieniu. Aktualny dowód osobisty jest więc gwarantem bezpieczeństwa i jedynym sposobem na weryfikację klienta.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu - co powinno zawierać?

Aby sprawdzić sytuację finansową wnioskodawcy bank, przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu, może zażądać przedłożenia zaświadczenia o wysokości zarobków i formie zatrudnienia osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę. Jakie informacje powinny znaleźć się w takim zaświadczeniu?

 • wskazanie miejsca pracy (firma zatrudniająca oraz jej dane),
 • rodzaj pracy (opis stanowiska),
 • informacje dotyczące zatrudnienia - od kiedy wnioskodawca jest zatrudniony w firmie i w ramach jakiej umowy,
 • wskazanie wysokości wynagrodzenia za pracę.

Zaświadczenie powinno być podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do wystawienia tego typu zaświadczenia (np. dział kadr) oraz zawierać datę i miejsce wystawienia dokumentu.

d9fmwg0

Wyciąg z konta za ostatnie 3-6 miesięcy

Jeśli wniosek kredytowy zostaje złożony w banku innym niż bank, w którym wnioskodawca prowadzi rachunek osobisty, może on zostać poproszony o przedłożenie wyciągu z konta z ostatnich 3-6 miesięcy. Jeśli wniosek jest składany w tym samym banku, zazwyczaj nie ma konieczności pobierania wyciągu, gdyż bank ma do nich dostęp, dzięki czemu może je bezpośrednio zweryfikować Jeśli zaś rachunek jest prowadzony w innym banku niż ten, w którym wnioskowany jest kredyt, informacje te będą wymagane w celu oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy, kontroli jego wydatków i zobowiązań, a więc i oceny ryzyka kredytowego.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą/samozatrudnionych/na umowie B2B?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, na samozatrudnieniu czy na umowie B2B muszą liczyć się z większą ilością warunków do spełnienia i dokumentów do dostarczenia niż pracownik zatrudniony na etacie.

Zwykle warunkiem starania się o kredyt jest przynajmniej roczna działalność - niektóre banki skracają ten okres do pół roku, przychylniej patrzą też na osoby, które ubiegają się o kredyt w banku, w którym prowadzą firmowy rachunek.

d9fmwg0

Jeśli chodzi o dokumenty to banki wymagają od wnioskodawców dostarczenia wpisu do KRS lub CEIDG, zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o niezaleganiu z płatnościami czy zeznanie podatkowe za ostatni rok. Z pewnością osoba starająca się o kredyt będzie musiała przedstawić dokumenty finansowe potwierdzające aktualny stan firmy (np. pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów). Jeśli prowadzi kilka różnych rachunków bankowych, bank w którym składany jest wniosek może też poprosić o wyciągi z rachunków prowadzonych w innych bankach.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć w przypadku kredytu z poręczycielem?

Osoba poręczająca kredyt stanowi dla bankowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek braku spłaty przez kredytobiorcę. Taka osoba musi więc być sprawdzona przez bank - oznacza to, że sprawdza się jej zdolność kredytową, historię kredytową w BIK oraz aktualny stan finansów. Oznacza to, że przy wnioskowaniu o kredyt z poręczycielem, bank może poprosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających stan finansów poręczyciela - wyciągi z konta, zaświadczenia od pracodawcy o dochodach i formie zatrudnienia itp.

Dokumenty do kredytu gotówkowego przez Internet - czy takie same?

Większość banków oferuje swoim klientom możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego online. Jest to usługa, która znacznie skraca i ułatwia cały proces, gdyż odbywa się bez konieczności wizyty w placówce banku. Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy online wymagane jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego, zwykle też wymagane jest załączenie dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, skan umowy, wyciąg z konta. Po złożeniu wniosku bank rozpatruje go i wydaje decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie jego przyznania. Może też zażądać dostarczenia dodatkowych zaświadczeń - wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności i sposobie ich dostarczenia.

d9fmwg0

Pożyczka bez zaświadczeń w instytucjach pozabankowych - jakie dokumenty są wymagane?

Co właściwie oznacza pożyczka bez zaświadczeń? Przede wszystkim brak konieczności dołączania dodatkowych dokumentów do wniosku o pożyczkę. W przypadku pożyczek online udzielanych przez instytucje pozabankowe proces wnioskowania odbywa się całkowicie online. Wystarczy aktualny dowód osobisty i wypełnienie wniosku online na stronie wybranej firmy pożyczkowej. We wniosku oświadcza się wysokość dochodów - nie trzeba dostarczać zaświadczeń od pracodawcy czy wyciągów bankowych. Proces jest intuicyjny i bardzo szybki, dzięki ograniczonej ilości formalności pieniądze mogą trafić na konto wnioskodawcy jeszcze tego samego dnia.

Czy pożyczka bez zaświadczeń to to samo co pożyczka bez BIK i sprawdzania w bazach? Nie, firma pożyczkowa weryfikuje wnioskodawcę w BIK i m.in. na tej podstawie udziela pożyczki - ocena zdolności do spłaty jest zawsze indywidualna.

Pożyczkodawcą jest Soonly Finance sp. z o.o. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

d9fmwg0

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, www.vivus.pl/61, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 01.07.2022 r."

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 319,14% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 5900 zł; całkowita kwota do zapłaty 6637,50 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 20,5%; całkowity koszt pożyczki 737,50 zł (prowizja 638,09 zł, odsetki 99,41 zł); umowa na 30 dni. Stan na 17.12.2022 r.

Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł, maksymalna wysokość kolejnej pożyczki przez internet lub telefon to 7500 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty (gdy Klient korzysta z systemu Blue Media).

Artykuł sponsorowany Vivus.pl
d9fmwg0
d9fmwg0