Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online?

W przypadku przygotowywania PIT 36, podatnicy staną przed wyborem różnych form rozliczenia. W różnym rozumieniu decyzji: najpierw określając czy chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy indywidualnie, a następnie: tradycyjnie czy elektronicznie i na końcu wreszcie - przez Twój ePIT, czy może PIT online. W tym miejscu warto jednak na chwilę się zatrzymać – może bowiem okazać się, że nie wszystkie opcje są dostępne dla danego podatnika. Ustawodawca zdecydował bowiem, że Twój ePIT za 2020 rok, w przypadku PIT 36, posłuży tylko części podmiotów.

Share
PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online?
PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online?Źródło: Shutterstock
d24l43r

Komu służy deklaracja podatkowa PIT 36?

W pierwszej kolejności, aby zdecydować kto może wykorzystać PIT 36 w formie Twój ePIT lub PIT online. należy określić, do których podmiotów formularz został skierowany – ogólnie. Ustawodawca zdecydował, że z PIT 36 skorzystają podmioty, do których zastosowanie ma art. 45 ust 1, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PIT), które:

-     prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,

d24l43r

-     prowadziły działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online? Shutterstock
PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online?Źródło: Shutterstock

-     uzyskiwały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

-     uzyskiwały przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,

d24l43r

-     uzyskiwały przychody, od których samodzielnie były obowiązane opłacać zaliczki na podatek,

-     uzyskiwały przychody ze źródeł przychodów za granicą oraz innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

-     korzystają ze zwolnienia tak zwanego kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7a ustawy o PIT);

-     są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT albo doliczyć do swoich dochodów dochody swoich małoletnich dzieci;

d24l43r

-     obniżają swoje dochody o straty z lat ubiegłych;

-     wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 29, 30 i30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Jak rozliczyć PIT-36 za 2020 rok i wysłać e-deklarację?

Ograniczenia Twój ePIT

Znając już katalog podmiotów, które powinny wykorzystać formularz deklaracji PIT 36, należy wskazać, które z nich mogą wykorzystać tak zwaną usługę Twój ePIT, czyli automatycznie przygotowane i udostępniane przez Krajową Administrację podatkową roczne zeznanie. W 2021 roku możliwe jest rozliczenie również formularzy PIT 36. Należy jednak zauważyć, że usługa została ograniczona tylko do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Usługa Twój ePIT będzie więc służyła rozliczeniu rocznemu za 2020 rok, w przypadku PIT 36 tym podmiotom, które będą rozliczać na przykład przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, ale rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Usługa nie dotyczy również działów specjalnych produkcji rolnej. Co ważne - zeznanie to nie będzie automatycznie akceptowane.

Artykuł sponsorowany
d24l43r

Podziel się opinią

Share
d24l43r
d24l43r