WP
pożyczka

Umowa pożyczki. Jak poprawnie napisać umowę o pożyczkę?

Umowa pożyczki jest głównym dokumentem, który poświadcza o zaciągnięciu zobowiązania między instytucją udzielająca pożyczki (pożyczkodawcom), a osobą, która korzysta z udzielonego wsparcia finansowego (pożyczkobiorcy). Umowa pożyczki jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Umowa pożyczki. Jak poprawnie napisać umowę o pożyczkę?
(mat.pras., Fot: mat.prasowe)
WP

Poprawne sformułowanie dokumentu umowy pożyczki, umożliwia zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci pożyczki w bezpieczny sposób. Dzięki temu, pożyczkobiorca może być pewny, że zaciąga zobowiązanie pozbawione ukrytych opłat i tzw. haczyków. Wzór poprawnie stworzonej umowy pożyczki, można znaleźć na przykład na - www.netcredit.pl.

Umowa pożyczki – co warto wiedzieć?
Zgodnie z prawem, umowa pożyczki jest nie tylko dokumentem, ale także zobowiązaniem, w którym występuje pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność określonej ilości pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy. Istotą umowy pożyczki jest to, że w wyniku jej świadczenia, pieniądze określone w umowie stają się własnością pożyczkobiorcy.
Warto pamiętać, że zasilenie majątku z tytułu umowy pożyczki ma charakter ograniczony w czasie, ponieważ konsument pożyczki jest zobowiązany do wykonania stosownego i zgodnego z umową zwrotu, który może być określony w samym dokumencie umowy pożyczki. Umowa pożyczki to umowa konsensualna, która wymaga oświadczenia zgody obu stron, bez dodatkowych czynności, jak wydanie przedmiotu umowy.

Pożyczka to nie kredyt
Umowa pożyczki jest jedną z najbardziej popularnych umów, stosowanych w obrocie gospodarczym. Umowa pożyczki należy do podstawowych i jednych z najprostszych czynności kredytowych. Ten rodzaj umowy jest kształtowany przez postanowienia art. 720 Kodeksu cywilnego. Umowa pożyczki bardzo często jest mylona z umową o kredyt.
Głównymi różnicami między pożyczką a kredytem jest to, że pożyczka może być udzielona przez osobę fizyczną i nie wymaga określenia celu, na jaki bierze się daną pożyczkę. Nie ma również obowiązku naliczania jakichkolwiek odsetek oraz ich pobierania.

WP

Umowa pożyczki – zasady tworzenia
Sama umowa pożyczki może być zawarta bezpłatnie, a wszelkie opłaty związane z przekazaniem pieniędzy na własność pożyczkobiorcy, mogą przybrać postać odsetek. W przypadku umowy pożyczki, w której nie ma zapisów o odpłatności, należy przyjąć, że pożyczka jest darmowa. Co ciekawe, w przypadku umów o pożyczkę do wysokości 500 zł, nie ma obowiązku zawierania jej na piśmie, wystarczy jedynie porozumienie obu stron (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy).
Jednak w przypadku pożyczkodawców, a w szczególności instytucji pozabankowych, które udzielają pożyczek przez Internet, dokumenty umowy pożyczki są powszechnie stosowane i raczej mało prawdopodobne jest to, że zaciągając pożyczkę do 500 zł, nie otrzymamy żadnego stosownego pisma. W interesie pożyczkodawcy leży to, aby w dokumencie umowy pożyczki umieści zapisy dotyczące prawnych sposobów spłaty zadłużenia, a także terminu, w których zaciągnięte zobowiązania ma zostać spłacone.
W dokumencie umowy pożyczki mogą zostać zawarte zapisy dotyczące odstąpienia od umowy oraz odmowy wydania pieniędzy z tytułu pożyczki, jeśli zachodzi podejrzenie braku możliwości zwrotu środków finansowych, udzielonych drugiej osobie. Pożyczkodawcy nie mogą również rościć sobie prawa do zwrotu pożyczki, jeśli przed jej udzieleniem, zdawali sobie sprawę z kiepskiej sytuacji materialnej osoby, która ubiegała się o to zobowiązanie, lub mogli w prosty sposób pozyskać tego typu informacje (np. korzystając z informacji zawartych w biurach informacji kredytowych, takich jak BIK, BIG ERIF itp.).

Jak stworzyć umowę pożyczki?
Standardowa i zgodna z prawem umowa pożyczki, powinna rozpocząć się od określenia miejsca i daty zawarcia zobowiązania finansowego, polegającego na przeniesieniu środków finansowych na własność z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę. Dobre praktyki nakazują umieszczenie danych pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy.
W przypadku osoby, która zaciąga pożyczkę, powinny zostać zawarte następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, miejsce i organ, który wydały prezentowany dowód osobisty, a także miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy.
Jeśli pożyczkodawcą jest osoba prywatna, również powinna udostępnić swoje dane, na podobnej zasadzie co pożyczkobiorca. W przypadku firm oraz pozostałych instytucji, które zajmują się udzielaniem tego typu zobowiązań finansowych, powinno się zawrzeć wszelkie niezbędne informacje na temat danej instytucji, jak: nazwa, NIP, REGON, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej pożyczkodawcę.

Polub WP Finanse
WP
WP