Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
pit
Artykuł Sponsorowany
13-03-2023 13:40
Artykuł sponsorowany Podatnik S.A.

Jakie są rodzaje deklaracji PIT?

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych dla wielu osób wciąż nie jest do końca zrozumiała. Z tego powodu biura rachunkowe każdego roku otrzymują wiele zleceń od podatników, którzy nie potrafią lub boją się samodzielnie wypełnić PIT.

 Źródło: materiały partnera
d23r1g5
d23r1g5

Niektórzy wciąż mają problem z tym, by wybrać na przykład odpowiednią wersję zeznania podatkowego. Fiskus w zależności od rodzaju osiąganych dochodów przewidział kilka różnych deklaracji PIT. Jakie są ich rodzaje? Podpowiadamy.

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 to z pewnością najpopularniejszy formularz, ponieważ jest on wypełniany przez podatników, którzy osiągali swoje dochody za pośrednictwem płatników. Korzystają więc z niego osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, na przykład zlecenie czy o dzieło.

d23r1g5

Co więcej, ten druk wypełniają również emeryci oraz renciści, którzy po otrzymaniu z ZUS-u informacji PIT-11A lub PIT-40A chcą odliczyć jakieś ulgi. Do wypełnienia PIT-37 potrzebny jest PIT-11, który pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek przekazać swoim pracownikom do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy deklaracja. 

Dzięki usłudze Twój e-PIT osoby, które nie chcą samodzielnie rozliczać deklaracji podatkowej, mogą jedynie zaakceptować gotowe, wykonane przez Krajową Administrację Skarbową zestawienie. Jeżeli tego nie uczynią, zostanie ono automatycznie potwierdzone 2 maja 2023 roku.

W sytuacji, kiedy chcemy skorzystać z jakichkolwiek ulg lub odliczeń, najlepiej wypełnić swoją deklarację, wykorzystując w tym celu na przykład program PIT Pro. Takie zeznanie podatkowe trafia do urzędu skarbowego elektronicznie, a użytkownik otrzymuje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru będące dowodem złożenia deklaracji PIT w terminie.

PIT-36 i PIT-36L – czym się różnią i kto je rozlicza?

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla podatników, którzy odprowadzali podatek od swoich dochodów bez pośrednictwa płatników. Formularz ten skierowany jest więc przede wszystkim do osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, a także do podatników uzyskujących dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub podobnych umów, prowadzą działalność nierejestrowaną bądź osiągają dochody z tytułu umowy uaktywniającej.

d23r1g5

Można więc powiedzieć, że formularz PIT-36 dotyczy głównie działalności gospodarczych rozliczających się na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej.

PIT-36L z kolei to formularz wypełniany przez przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania, a więc rozliczają się na podstawie ujednoliconej stawki wynoszącej 19%. Tacy podatnicy nie mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dla kogo PIT-28?

PIT-28 to formularz przeznaczony dla osób, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk ten skierowany jest więc do podatników prowadzących swoją działalność gospodarczą opodatkowaną w ten sposób, ale również dotyczy osób uzyskujących przychody z tytułu prywatnego najmu, wynajmu, podnajmu bądź dzierżawy gruntów lub nieruchomości.

Podmioty, które wybrały ten rodzaj rozliczenia, nie mogą odliczać poniesionych kosztów od dochodu. Ryczałtowców obowiązują różne stawki podatków w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, które wynoszą od 2 do 17%. PIT-28 przeznaczony jest również dla wspólników spółek jawnych i cywilnych. Deklaracji takiej nie można rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

d23r1g5

Formularz PIT-38

PIT-38 powinni wypełnić podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw z nich wynikających oraz udziału w spółkach mających osobowość prawną.

Ten druk powinni złożyć również podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu akcji w spółkach czy wkładów w spółdzielni. Co ważne, na druku PIT-38 należy wykazać również przychody z obrotu wirtualnymi pieniędzmi, a więc kryptowalutami.

Druk PIT-39

Ostatnim popularnym rodzajem deklaracji jest PIT-39. Wykazuje się na niej przychody z tytułu zbycia nieruchomości. Obowiązek taki dotyczy podatników wyłącznie, wtedy kiedy od dnia nabycia lub budowy nieruchomości do dnia jej sprzedania czy od płatnego zbycia, nie minęło 5 lat. Wówczas taki dochód będzie opodatkowany 19% stawką podatku, a więc należy go wykazać w druku PIT-39 i zapłacić należny podatek do 2 maja 2023.

Artykuł sponsorowany Podatnik S.A.
d23r1g5
d23r1g5