Trwa ładowanie...
d36unca

Artykuły z dnia: 2015.09.09 - finanse.wp.pl

 1. 23:30 USA/Spadki na Wall Street, w centrum uwagi Chiny i Japonia
 2. 22:33 PBG - Zakończenie negocjacji i zawarcie aneksu nr 2 do Umowy znaczącej. (39/2015)
 3. 22:33 BOA - Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku (10/2015) - EBI
 4. 21:44 Cztery tony marihuany w cyrkowej ciężarówce w Meksyku
 5. 21:18 INWESTYCJE.PL - Znaczące rozszerzeniu zakresu działalności (16/2015) - EBI
 6. 21:18 INWESTYCJE.PL - Przejęcie podmiotu z branży finansowej (15/2015) - EBI
 7. 21:03 INWESTYCJE.PL - Zakończenie subskrypcji akcji serii D (14/2015) - EBI
 8. 20:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. ( ...
 9. 20:48 AMREST - Sprzedaż akcji AmRest dokonana przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (156/2015)
 10. 20:33 TIM - Ustanowienie hipoteki. (28/2015)
 11. 20:18 NEWAG S.A. - Wygrany przetarg na rozbudowę metra w Sofii (57/2015)
 12. 20:05 W Sejmie spory o tryb pracy nad ustawą ubezpieczeniową
 13. 19:33 LETUS CAPITAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj ...
 14. 19:30 Izby Rolnicze: susza zmniejszyła dochody rolników, oczekują oni na pomoc
 15. 19:05 Prezes TVP przed sejmową komisją m.in. o zmianie finansowania mediów
 16. 19:00 Dąbrowski: za miesiąc, dwa PGZ przejmie Stocznię Marynarki Wojennej
 17. 18:50 Sejm/ komisja gospodarki przerwała prace nad projektem noweli o rzemiośle
 18. 18:33 NETWISE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 8 wrze ... - EBI
 19. 18:33 CUBE.ITG S.A. - Zmiana w Zarządzie CUBE.ITG S.A. (69/2015)
 20. 18:33 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (25/2015)
 21. 18:25 Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł (opis)
 22. 18:18 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (24/2015)
 23. 18:18 APS ENERGIA - Przydział akcji serii E w ofercie publicznej APS Energia S.A. (23/2015) - EBI
 24. 18:18 THE FARM 51 GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2015)
 25. 18:18 AUTO-SPA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 o obrocie o zbyciu i nabyciu akcji (12 ...
 26. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 27. 18:08 Kalendarium ISBnews
 28. 18:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (105/2015)
 29. 18:03 AUTO-SPA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiad ...
 30. 18:03 THE FARM 51 GROUP - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (31/2015) - EBI
 31. 17:53 Indeks WIG20 wzrósł o 0,35% na zamknięciu w środę
 32. 17:50 WIG20 na zamknięciu sesji w środę wzrósł o 0,35 proc.
 33. 17:48 SOHO DEVELOPMENT - Realizacja programu skupu akcji własnych (57/2015)
 34. 17:48 ORCO PROPERTY GROUP - ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o śmierci członka zarządu spółki Pana G ...
 35. 17:48 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 36. 17:38 ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników
 37. 17:35 Sejm/Projekt o zwalczaniu nieuczciwych praktyk w handlu spożywczym do podkomisji
 38. 17:33 FORTE - Zawarcie przez Emitenta znacznej umowy ze spółką zależną. (30/2015)
 39. 17:33 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (110/2015)
 40. 17:33 NETWISE S.A. - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg ...
 41. 17:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 42. 17:23 Arteria ma kredyt w Raiffeisen na finansowanie akwizycji
 43. 17:23 Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł
 44. 17:22 Petycja w sprawie przyśpieszenia legalizacji medycznej marihuany złożona w Sejmie
 45. 17:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Holding(s) in Company (104/2015)
 46. 17:18 BIOMAXIMA - Podpisanie listu intencyjnego z Shenzen Landwind Industry Co. Ltd. (21/2015) - EBI
 47. 17:18 ARTERIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (20/2015)
 48. 17:08 Szydło: Powinniśmy zwiększyć wydatki na armię do ok. 3% PKB
 49. 17:08 Raiffeisen podniósł rekomendację PKP Cargo do 'kupuj', obniżył wycenę do 86 zł
 50. 17:08 Szydło: PIR może pozostać jako instrument wspierający m.in. górnictwo
 51. 17:05 Nieznaczne umacnianie się złotówki wobec zagranicznych walut
 52. 17:05 Sejm/ Komisje za ratyfikowaniem przez Polskę poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto
 53. 17:03 LK DESIGNER SHOPS - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 września 2015 r. (17/2015) - EBI
 54. 17:03 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the transactions concluded by managers in AB INTER RAO Lie ...
 55. 17:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ...
 56. 17:03 INTERSPORT S.A. - Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia z GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń Spół ...
 57. 16:48 WIND MOBILE - Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Of ... - EBI
 58. 16:48 SFD Spółka Akcyjna - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F (20/2015) - EBI
 59. 16:40 Twórcy Wiedźmina otrzymali w Krynicy Orła Innowacji
 60. 16:40 Opozycja krytykuje rząd za działania wobec suszy (krótka3)
 61. 16:33 INVESTMENT FUND MANAGERS - Zawarcie umowy o wykonywanie czynności agenta (27/2015) - EBI
 62. 16:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (108/2015)
 63. 16:25 Koalicja zadowolona z działań ministra rolnictwa ws. suszy (krótka2)
 64. 16:23 KNF zatwierdziła prospekt Getin Noble Banku wz. z ofertą obligacji do 750 mln zł
 65. 16:23 Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł
 66. 16:18 LOYD S.A. - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (9/2015)
 67. 16:18 TERESA - Zawarcie Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Inwestorem a Większościowym Akcjonariuszem oraz za ...
 68. 16:18 INNO-GENE S.A. - INNO-GENE z wyłącznością na technologie sekwencjonowania całogenomowego w Polsc ... - EBI
 69. 16:08 Trigon DM podniósł wycenę Elemental Holding do 6,5 zł
 70. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 71. 16:00 Sejm: wszystkie kluby za dostępem do "rachunków uśpionych"
 72. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 73. 15:48 ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. (114/2015)
 74. 15:48 TAX-NET S.A. - Transakcja na znaczącym pakiecie akcji (9/2015)
 75. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 76. 15:48 ABPOL COMPANY - Raport okresowy Abpol Company Polska S.A. za II kwartał 2015r. (41/2015) - EBI
 77. 15:48 GRUPA DUON S.A. - Informacja o transakcjach zawartych przez insidera (37/2015)
 78. 15:33 ABPOL COMPANY - Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę (40/2015) - EBI
 79. 15:33 ABPOL COMPANY - Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki (38/2015) - EBI
 80. 15:33 TAX-NET S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2015)
 81. 15:32 Coraz więcej pracodawców zalega z udzielaniem pracownikom urlopów
 82. 15:23 Aktywa netto TFI spadły o 0,4% m/m do 224,6 mld zł na koniec sierpnia
 83. 15:23 Asseco wykona sieć IT w 23 największych mazowieckich szpitalach za 17 mln zł
 84. 15:23 PKP PLK zmodernizują lub wyremontują 145 mostów w 2015 r.
 85. 15:20 Samorządy uciekają się do fikcyjnej sprzedaży, by sfinansować dług
 86. 15:18 DOM LEKARSKI - Zawarcie istotnej umowy (12/2015) - EBI
 87. 15:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 88. 15:10 Komisja finansów chce, by ograniczenie opłat interchange nie dotyczyło wszystkich
 89. 15:08 NWZ Ciech zdecyduje 7X o refinansowaniu i pozyskaniu finansowania na 1,75 mld zł
 90. 15:03 IMS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (49/2015)
 91. 15:03 CFI HOLDING S.A. - Zamiar emisji obligacji przez Spółkę zależną od Emitenta (38/2015)
 92. 15:03 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (112/2015)
 93. 15:03 SWISSMED - Umowa użytkowania nieruchomości ? Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne (17/2015)
 94. 15:03 AEDES - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz planowane zgłoszenie odbioru końcowego inwestycj ... - EBI
 95. 15:02 Lotniska w Polsce. Coraz chętniej latamy po kraju startując z Modlina
 96. 14:55 Kampania Ministerstwa Środowiska zachęca do dbałości o jakość powietrza (aktl.)
 97. 14:53 Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski
 98. 14:53 NFOŚiGW udzieli 300 mln zł wsparcia z programu Niskoemisyjny Transport Miejski
 99. 14:53 Zawarcie aneksu do umowy na terminal LNG to optymalne rozwiązanie wg ekspertów
 100. 14:50 Eksperci: porozumienie ws. gazoportu powinno zagwarantować dokończenie budowy
 101. 14:48 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (133/2015)
 102. 14:48 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości (132/2015)
 103. 14:48 KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "Kerdos Group" S ...
 104. 14:48 INDEXMEDICA S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu (20/2015)
 105. 14:45 Czerwiński: system wsparcia dla OZE nie powinien obciążać odbiorców energii
 106. 14:40 W płockim zoo będzie specjalna hodowla ginącego w Polsce gatunku ryb
 107. 14:35 Sawicki: od stycznia rusza kampania promująca polską żywność w krajach spoza UE
 108. 14:35 Do końca czerwca 2016 r. w Radomiu powstanie kompleks kortów tenisowych
 109. 14:33 HUTMEN - Zawiadomienie osób zobowiązanych (36/2015)
 110. 14:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (76/2015) - EBI
 111. 14:33 BEDZIN - Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. (65/2015)
 112. 14:18 CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (31/2015)
 113. 14:18 LW BOGDANKA S.A. - Zwiększenie przez Nationale Nederlanden OFE udziału w ogólnej liczbie głosów p ...
 114. 14:10 MIR: umowy z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" warte 1 mld zł
 115. 14:05 MF: za tydzień założenia nowej Ordynacji podatkowej na Komitecie Stałym RM
 116. 14:03 TORPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A. (27/2015)
 117. 14:03 MEDICA PRO FAMILIA - Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2015 r. (27/2015) - EBI
 118. 13:48 TERESA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji ze spółką SIGVARIS Manage ...
 119. 13:48 MURAPOL - Zawarcie znaczącej umowy (26/2015) - EBI
 120. 13:48 CI GAMES S.A. - Zbycie akcji CI Games S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (29/2015)
 121. 13:38 Spółka z grupy Agata i Kenosis złożyły wniosek do UOKiK ws budowy centrum handl.
 122. 13:38 Kosiniak-Kamysz nadal oczekuje stopy bezrobocia poniżej 10% na koniec tego roku
 123. 13:35 Czerwiński: dokapitalizowanie TF Silesia pomoże NKW "stanąć na własnych nogach"
 124. 13:33 Rubicon Partners SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON ...
 125. 13:33 STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazoc ...
 126. 13:23 Wykonawca terminalu LNG zagwarantował koniec prac i pierwszą dostawę w tym roku
 127. 13:23 Blisko 1/3 eksporterów i importerów rozważa zabezpieczenie się przed ryzykiem FX
 128. 13:23 Asus Polska: Smartwatche przeżywają 'swoisty kryzys tożsamości'
 129. 13:20 Czerwiński: perspektywa wprowadzenia rynku mocy w ciągu roku - realna
 130. 13:20 Zakończenie budowy terminalu LNG i pierwszy metanowiec w tym roku (opis)
 131. 13:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (46/2015)
 132. 13:18 DECORA - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta. (12/2015)
 133. 13:18 PILAB - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Company Articles of Associa ... - EBI
 134. 13:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-09-09
 135. 13:08 Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o emisji do 12 mln akcji bez p.p.
 136. 13:08 AAT Holding może przeprowadzać akwizycje w Polsce i innych krajach UE
 137. 13:08 Midven tworzy fundusz dla polskich naukowców pracujących za granicą
 138. 13:05 Prof. Etel: przepisy o kontroli mogą zostać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
 139. 13:03 MR HAMBURGER - Podpisanie istotnej umowy (24/2015) - EBI
 140. 13:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (38/2015)
 141. 12:48 BIO PLANET - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (18/2015) - EBI
 142. 12:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn ...
 143. 12:47 Carrefour organizuje targi dla dostawców. Cel: przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia
 144. 12:45 Polskie LNG: terminal w Świnoujściu gotowy w tym roku (krótka)
 145. 12:38 MSP: Przekazanie akcji TF Silesia to finalne rozwiązanie ws. Kompanii Węglowej
 146. 12:38 Dom Development rozpoczął sprzedaż 162 mieszkań na Żoliborzu Artystycznym
 147. 12:38 Michał Sołowow zainwestował w Bioelektra Group
 148. 12:33 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajny ...
 149. 12:23 Mostostal Zabrze rozważa powrót m.in. do Wielkiej Brytanii
 150. 12:18 PBG - Zmiana udziału w kapitale zakładowym i w głosach w spółce RAFAKO S.A. (38/2015)
 151. 12:18 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Elemental Holding S.A. (42/2015)
 152. 12:18 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (11/2015)
 153. 12:18 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (10/2015)
 154. 12:10 Giżycko zbuduje nad kanałem nową kładkę i amfiteatr dla żeglarzy
 155. 12:08 Polkomtel i P4 nie chcą zmian w przetargu na LTE proponowanych przez MAC
 156. 12:05 W Ciechanowie będzie nowa fabryka norweskiego Norco
 157. 12:03 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (9/2015)
 158. 12:03 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (6/2015)
 159. 12:03 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (7/2015)
 160. 12:03 AERFINANCE PLC - Zmiana Stanu Posiadania przez akcjonariusza (5/2015)
 161. 12:03 EMPERIA - Wprowadzenie akcji do obrotu i zmiana struktury kapitału zakładowego Emperia Holding S. ...
 162. 12:03 AERFINANCE PLC - Zmiana Stanu Posiadania przez akcjonariusza (4/2015)
 163. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 175/A/NBP/2015
 164. 11:48 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (30/2015)
 165. 11:48 HERKULES S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 Ustawy o obroci ...
 166. 11:48 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (29/2015)
 167. 11:48 MILKILAND N.V. - Non-fulfilment of significant agreements due to bank liquidation (8/2015)
 168. 11:45 Amazon walczy o klientów. Teraz dostarczy gorący posiłek
 169. 11:38 Mostostal Zabrze: II półrocze będzie mocniejsze sprzedażowo
 170. 11:30 MIR: kolejne kryteria dla projektów z programu "Inteligentny Rozwój"
 171. 11:18 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (113/2015) - EBI
 172. 10:53 PMR: Wartość e-handlu wzrośnie o 15,4% do 31,8 mld zł w tym roku
 173. 10:53 BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł 6,8% w sierpniu
 174. 10:53 BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł 2,6% w sierpniu
 175. 10:48 NOVINA S.A. - Zmiana stanu posiadania (12/2015)
 176. 10:35 Grabowski: Krajowy Program Ochrony Powietrza pomoże walczyć ze szkodliwymi pyłami
 177. 10:33 BIOMAXIMA - Raport miesięczny za sierpień 2015 r. BioMaxima S.A. (20/2015) - EBI
 178. 10:23 Produkcja aut osobowych i dostawczych wzrosła o 28,2% r/r w sierpniu
 179. 10:18 BUWOG AG - Change in stake of voting rights (16/2015)
 180. 10:08 AAT Holding chce przeznaczać min. 50% rocznego zysku na dywidendę
 181. 10:08 Lepsze nastroje na świecie wspierają złotego w środę
 182. 10:05 MPiPS: bezrobocie w sierpniu spadło o 0,1 pkt proc. i wyniosło 10,0 proc. (opis)
 183. 09:53 Przedsprzedaż mieszkań Inpro wzrosła do 67 w sierpniu - najlepszy wynik w br.
 184. 09:53 Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X
 185. 09:53 Raport FOR: Bez radykalnych zmian Polska przestanie doganiać Zachód
 186. 09:38 Przychody Redanu spadły o 8% r/r do 43 mln zł w sierpniu
 187. 09:38 Everest Capital przydzielił obligacje serii F o wartości 5 mln zł
 188. 09:33 GEKOPLAST - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21/2015) - EBI
 189. 09:23 Kosiniak-Kamysz: Stopa bezrobocia to 10% w VIII, będzie jednocyfrowa we IX
 190. 09:05 MPiPS: bezrobocie w sierpniu spadło o 0,1 pkt proc. i wyniosło 10,0 proc. (krótka)
 191. 09:03 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2015 r. (27/2015)
 192. 08:48 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych - zwiększenie zaangażowania ( ...
 193. 08:23 Cała RN Hawe ustąpiła ze względu na negatywną ocenę działań zarządu
 194. 08:23 Sfinks oczekuje wyjaśnień od właścicielek Da Grasso
 195. 08:23 Forte przeniosło prawo do znaków towarowych i nieruchomości do spółki zależnej
 196. 08:23 Work Service zadebiutuje na giełdzie w Londynie przed Świętami
 197. 08:15 Polski rynek budowlany liderem w UE; przetargi jednak wygrywają firmy zagraniczne
 198. 07:53 Przegląd prasy
 199. 07:53 ARP Venture zaangażowało 20,5 mln zł w dwie kolejne spółki
 200. 07:53 Robyg ma list intencyjny z NCRE II ws. joint venture obejmującego 2 inwestycje
 201. 07:30 Greenpeace: rusza trzecia akcja "Adoptuj pszczołę"
 202. 07:00 Kampania Ministerstwa Środowiska zachęca do dbałości o jakość powietrza
 203. 06:46 Urzędy mają sposób na omijanie prawa. Plaga pełniących obowiązki kierowników
 204. 06:34 Rzym walczy z rzucaniem niedopałków na ulicę. Nawet 200 euro kary