Trwa ładowanie...
d2mfmwf

Artykuły z dnia: 2015.09.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:12 EUROCENT - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obli ... - EBI
 2. 00:12 HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku - porządek, ...
 3. 00:12 POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie powództwa. (96/2015)
 4. 00:12 MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci ...
 5. 00:12 PZ CORMAY S.A. - Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K (60/2015)
 6. 00:12 DEVORAN - Emisja akcji serii L z prawem poboru (19/2015) - EBI
 7. 00:12 GRUPA AZOTY SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego ?Navitrans? Sp. z o.o. ? aktualizacja infor ...
 8. 00:12 ABPOL COMPANY - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Abpol Company Polska S.A. (37/2015) - EBI
 9. 00:12 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. ( ...
 10. 00:12 MAKOLAB - Wniosek Zarządu MakoLab S.A. o wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finans ... - EBI
 11. 00:12 ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polską S.A. (12/2015)
 12. 00:12 GTC - Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K (32/2015)
 13. 00:12 AMREST - Sprzedaż akcji AmRest dokonana przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (153/2015)
 14. 00:12 CONCEPT LIBERTY GROUP - Sprzedaż udziałów spółki zależnej od Emitenta (18/2015) - EBI
 15. 00:12 PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (59/2015)
 16. 00:12 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (23/2015)
 17. 00:12 WIKANA - Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja (22/2015)
 18. 00:12 WIKANA - Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (23/2015)
 19. 00:12 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełni ...
 20. 00:12 FEERUM S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (17/2015)
 21. 00:12 AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (152/2015)
 22. 00:12 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (111/2015) - EBI
 23. 00:12 POLWAX S.A. - Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umo ...
 24. 00:12 MO-BRUK S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari ...
 25. 00:12 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (101/2015)
 26. 00:12 GO TFI SA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. ... - EBI
 27. 00:12 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 31 August 2015 and 4 September 2015 (3 ...
 28. 00:12 GO TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GO TFI S.A. na dzień 30 września ... - EBI
 29. 00:12 ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (54/2015)
 30. 00:12 PBG - Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki. (37/2015)
 31. 00:12 CI GAMES S.A. - Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej (25/2015)
 32. 00:12 PBG - Rozszerzenie składu Zarządu Spółki. (36/2015)
 33. 00:12 IndygoTech Minerals S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech M ...
 34. 00:12 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych ?Madam Collection Sp. z o.o., Madam Elegant Sp. ...
 35. 00:12 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (107/2015)
 36. 00:12 GO TFI S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A ...
 37. 00:12 GO TFI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. (6/2015)
 38. 00:12 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Wa ...
 39. 00:12 LETUS CAPITAL - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital ... - EBI
 40. 00:12 NEWAG S.A. - Złożenie wniosku (w ocenie Spółki bezzasadnego i w złej wierze) o ogłoszenie upadłoś ...
 41. 00:12 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (39/2015)
 42. 00:12 CDRL S.A. - Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów w sierpniu 2015r. (22/2015)
 43. 00:12 COGNOR S.A. - Dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela emisj ...
 44. 00:12 FACHOWCY.PL VENTURES - Fachowcy.pl Ventures S.A. - skonsolidowany raport za II kwartał 2015 (38/2 ... - EBI
 45. 00:12 GLOBAL CITY HOLDINGS - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
 46. 00:12 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (38/2015)
 47. 00:12 NETIA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ...
 48. 00:12 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (37/2015)
 49. 00:12 NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...
 50. 00:12 THE FARM 51 GROUP - Nawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową (30/2015) - EBI
 51. 00:12 CIECH - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (30/2015)
 52. 00:12 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (36/2015)
 53. 00:12 KCI - Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. jako spółki przejmuj ...
 54. 00:12 HETAN TECHNOLOGIES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ...
 55. 00:12 TELL - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (34/2015)
 56. 00:12 TELL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (33/2015)
 57. 00:12 HETAN TECHNOLOGIES - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na d ... - EBI
 58. 00:12 VERBICOM - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (30/2015) - EBI
 59. 00:12 KCI - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (101/2015)
 60. 00:12 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu (63/2015)
 61. 00:12 QUERCUS TFI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ...
 62. 00:12 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu (62/2015)
 63. 00:12 Tableo Spółka Akcyjna - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Tableo S.A. i Ciasteczka z K ... - EBI
 64. 00:12 TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForceOn ...
 65. 00:12 GRUPA EMMERSON - Informacja w związku z rozszerzeniem działalności Emitenta (18/2015) - EBI
 66. 00:12 CLEAN TECHNOLOGIES - CLEAN TECHNOLOGIES SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgroma ... - EBI
 67. 00:12 TELFORCEONE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A. (15/2 ...
 68. 00:12 TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? zbycie akcji Spółki TelForceOne ...
 69. 00:12 BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii L1. (46/2015)
 70. 00:12 TELFORCEONE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A (13/2015)
 71. 00:12 GC INVESTMENT - Raport roczny za 2014 rok (jednostkowy) (19/2015) - EBI
 72. 00:12 CD PROJEKT SA - Rozwiązanie umów o kredyt obrotowy oraz kredyt odnawialny zawartych z mBank S.A. ...
 73. 00:12 CLEAN TECHNOLOGIES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny ...
 74. 00:12 EUROSNACK S.A. - Odstąpienie od emisji obligacji serii C, w związku ze spłatą w całości obligacji ... - EBI
 75. 00:12 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (56/2015)
 76. 00:12 mBank - Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych prz ...
 77. 00:12 EUROSNACK S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii A (27/2015) - EBI
 78. 00:12 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę ...
 79. 00:12 NOVITA - Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (37/15)
 80. 00:12 SAPLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 ...
 81. 00:12 Tableo Spółka Akcyjna - Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółek (23/2015) - EBI
 82. 00:11 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 83. 00:11 ICP GROUP - Umowa nabycia udziałów w spółce Concept Publishing Polska Sp. z o.o. (28/2015) - EBI
 84. 00:11 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (64/2015)
 85. 00:11 SAPLING - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 wrze ... - EBI
 86. 00:11 NETTLE - Wykup Obligacji serii N (16/2015) - EBI
 87. 00:11 PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inw ...
 88. 00:11 GLOBAL CITY HOLDINGS - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 r. (50/2015)
 89. 00:11 NETTLE - Emisja obligacji zabezpieczonych serii U (15/2015) - EBI
 90. 00:11 PZU FIZ AKORD - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 91. 00:11 VOTUM S.A. - Zarejestrowanie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, ...
 92. 00:11 ORZEŁ - Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej ... - EBI
 93. 00:11 ARTP - Utworzenie spółki zgodnie z przyjętą strategią Emitenta (17/2015) - EBI
 94. 00:11 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (31/2015)
 95. 00:11 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (105/2015)
 96. 00:11 HYDRAPRES S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (15/2015)
 97. 00:11 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (75/2015) - EBI
 98. 00:11 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (104 ...
 99. 00:11 ORZEŁ - Orzeł SA: Zakończenie postępowania upadłościowego (35/2015) - EBI
 100. 00:11 TELL - Wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu giełdowego (32/2015)
 101. 00:11 BROAD GATE - Podpisanie znaczącej umowy (20/2015) - EBI
 102. 00:11 BROWAR GONTYNIEC - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uc ... - EBI
 103. 00:11 TELEMEDYCYNA - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (23/2015) - EBI
 104. 00:11 TELEMEDYCYNA - Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku (22/2015) - EBI
 105. 00:11 PLASMA SYSTEM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plasma SYSTEM S.A ...
 106. 00:11 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projekta ...
 107. 00:11 PLASMA SYSTEM - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plasma SYSTEM S.A. (23 ... - EBI
 108. 00:11 IMPERA - porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dn. 17.10.2013 r. (19/2015)
 109. 00:11 KCI - Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (100/2015)
 110. 00:11 MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ S ...
 111. 00:11 MEDICA PRO FAMILIA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta (26/2015) - EBI
 112. 00:11 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2015)
 113. 00:11 SOPHARMA AD - CORRECTION Sopharma monthly August 2015 (84/2015)
 114. 00:11 Biogened Spółka Akcyjna - Złożenie przez Emitenta wniosku o wcześniejszy wykup obligacji (12/2015) - EBI
 115. 00:11 GC INVESTMENT - Raport okresowy za II kwartał 2015 roku (skonsolidowany) (18/2015) - EBI
 116. 00:11 SOPHARMA AD - Sopharma monthly August 2015 (84/2015)
 117. 00:11 BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (9/2015)
 118. 00:11 GC INVESTMENT - Raport okresowy za II kwartał 2015 (jednostkowy) (17/2015) - EBI
 119. 00:11 WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji ...
 120. 00:11 PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki (28 ...
 121. 00:11 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzający ...
 122. 00:11 BPX S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej. (8/2015)
 123. 00:11 HAWE - Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-57/2 ...
 124. 00:11 PZ CORMAY S.A. - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 z dnia 01 września 2 ...
 125. 00:11 DEKPOL S.A. - Przydział obligacji serii C2 Dekpol S.A. (52/2015)
 126. 00:11 VERBICOM - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (29/2015) - EBI
 127. 00:11 AB S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zale ...
 128. 00:11 M.W. TRADE - Zawarcie umowy poręczenia (50/2015)
 129. 00:11 BORUTA-ZACHEM - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (33/2015) - EBI
 130. 00:11 INPRO S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu. ( ...
 131. 00:11 INPRO S.A. - Zmiana w sposobie wynagradzania Członka Zarządu. (41/2015)
 132. 00:11 RELPOL - Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki. (13/2015)
 133. 00:11 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (110/2015) - EBI
 134. 00:11 BUDIMEX - Budowa obwodnicy Kępna ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (59/2015)
 135. 00:11 MORIZON S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (16/2015)
 136. 00:11 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2015)
 137. 00:11 Morizon Spółka Akcyjna - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (18/2015) - EBI
 138. 00:11 GC INVESTMENT - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 roku (skonsolidowany) (16/2015) - EBI
 139. 00:11 GC INVESTMENT - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 roku (jednostkowego) (15/2015) - EBI
 140. 00:11 BUWOG AG - Change in stake of voting rights (15/2015)
 141. 00:11 MLP GROUP S.A. - Ustanowienie hipoteki na podstawie znaczącej umowy (14/2015)
 142. 00:11 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych - zwiększenie zaangażowania ( ...
 143. 00:11 JR HOLDING - Udzielenie pożyczki spółce powiązanej. (54/2015) - EBI
 144. 00:11 POLMAN - Umowa znacznej wartości (9/2015) - EBI
 145. 00:11 NOVINA S.A. - Informacja o transakcjach kupna osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2015)
 146. 00:11 MABION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. (20/2015)
 147. 00:11 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (74/2015) - EBI
 148. 00:11 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji własnych. (23/2015)
 149. 00:11 ALTUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. (53/2015)
 150. 00:11 MAGNIFICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015)
 151. 00:11 MAGNIFICO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2015) - EBI
 152. 00:11 BOOMERANG - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z proje ... - EBI
 153. 00:11 JSW S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (43/2015)
 154. 00:11 BOOMERANG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projekta ...
 155. 00:11 BIOTON - Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie gło ...
 156. 00:11 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ...
 157. 00:11 JSW S.A. - Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. (41/2015)
 158. 00:11 JSW S.A. - Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. (42/2015)
 159. 00:11 SKARBIEC HOLDING S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. (20/2015)
 160. 00:11 DEVORAN - Rejestracja w KDPW jpp akcji Devoran S.A. (18/2015) - EBI
 161. 00:11 ASSECO POLAND - Nabycie przez Asseco Poland S.A. akcji w portugalskiej spółce Exictos SGPS (17/2015)
 162. 00:11 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. (83/2015)
 163. 00:11 TELL - Podpisanie listu intencyjnego. (31/2015)
 164. 00:11 MOTORICUS S.A. - Zwołanie ZWZA spółki Motoricus S.A. na dzień 30 września 2015 r. (1/2015)
 165. 00:11 CZERWONA TOREBKA S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki Merlin.pl S.A ...
 166. 00:11 SOBIESKI - MBWS CONFIRMS ITS ELIGIBILITY FOR PEA-PME (16/2015)
 167. 00:11 MOTORICUS - Zwołanie ZWZA spółki Motoricus S.A. na dzień 30 września 2015 r. (9/2015) - EBI
 168. 00:11 MOTORICUS - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2015) - EBI
 169. 00:11 KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (44/2015)
 170. 00:11 SOHO DEVELOPMENT - Realizacja programu skupu akcji własnych (55/2015)
 171. 00:11 AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (151/2015)
 172. 00:11 VOTUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015 (24/2015)
 173. 00:11 MOTORICUS - Raport roczny, jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2014 Motoricus S.A. (7/2015) - EBI
 174. 00:11 VOTUM S.A. - Zamiar wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015 (23/2015)
 175. 00:11 GRUPA DUON S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej z Ekoenergiz (35/2015)
 176. 00:11 SMT SA - Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu (31/2015)
 177. 00:11 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (128/2015)
 178. 00:11 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (100/2015)
 179. 00:11 K2 INTERNET - Raport dotyczący naruszenia przez K2 Internet S.A. dobrej praktyki nr III.6 określ ... - EBI
 180. 00:10 ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (4/2015)
 181. 00:10 K2 INTERNET S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A. (35/2015)
 182. 00:10 BLACK PEARL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (17/2015) - EBI
 183. 00:10 PKOBP (PKO BP SA) - Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. (54/2015)
 184. 00:10 ŻYWIEC - Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy wstępnej. (30/2015)
 185. 00:10 PZU SA - Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej prze ...
 186. 00:10 IMPEXMET - Informacje osób zobowiązanych (26/2015)
 187. 00:10 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 188. 00:10 K2 INTERNET S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w ...
 189. 00:10 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (106/2015)
 190. 00:10 UBOAT - LINE - Raport okresowy za II kwartał 2015 (51/2015) - EBI
 191. 00:10 mBank - Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych prz ...
 192. 00:10 EMC - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia ...
 193. 00:10 DEKPOL S.A. - Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu (51/2015)
 194. 00:10 DEKPOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzi ...
 195. 00:10 MAKOLAB - Informacja Zarządu MakoLab S.A o strukturze należności handlowych (29/2015) - EBI
 196. 00:10 CAM MEDIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 197. 00:10 ASBISc - Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterpris ...
 198. 00:10 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (103/2015)
 199. 00:10 BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (7/2015)
 200. 00:10 ORBIS - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości niehotelowej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ł ...
 201. 00:10 VERTE S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2015)
 202. 00:10 ASBISc - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (14/2015)
 203. 00:10 GINO ROSSI S.A. - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży. (33/2015)
 204. 00:10 mBank - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby ...
 205. 00:10 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN - Współpraca z GeoMining Group LLP w zakresie wydobycia i handlu c ... - EBI
 206. 00:10 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (105/2015)
 207. 00:10 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej (61/2015)
 208. 00:10 DSS S.A. - Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym (17/2015)
 209. 00:10 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 210. 00:10 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 211. 00:10 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu (30/2015) - EBI
 212. 00:10 OPTIZEN LABS - Zapłata przez Emitenta kary pieniężnej (30/2015) - EBI
 213. 00:10 PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (41/2015)
 214. 00:10 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (70/2015)
 215. 00:10 POLCOLORIT - Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu (14/2015)
 216. 00:10 THE FARM 51 GROUP - Nieważność uchwały Rady Nadzorczej (29/2015) - EBI
 217. 00:10 GINO ROSSI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości. (32/2015)
 218. 00:10 MILESTONE MEDICAL - Milestone Medical Inc. Provides Second Quarter 2015 Business Update (33/2015) - EBI
 219. 00:10 FOTA S.A. - Informacja w przedmiocie działań restrukturyzacyjnych Emitenta (22/2015)
 220. 00:10 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A. (64/2015)
 221. 00:10 INTROL S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z ...
 222. 00:10 DECORA - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta. (11/2015)
 223. 00:10 HYDRAPRES S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (14/2015)
 224. 00:10 INTROL S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień ...
 225. 00:10 INTROL S.A. - Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 ...
 226. 00:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...
 227. 00:10 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 228. 00:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...
 229. 00:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...
 230. 00:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...
 231. 00:10 WORK SERVICE S.A. - Rejestracja akcji Emitenta w KDPW (34/2015)
 232. 00:10 ACREBIT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (10/2015)
 233. 00:10 ACREBIT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (9/2015)
 234. 00:10 ACREBIT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (9/2015)
 235. 00:10 LPP - Aneks do znaczącej umowy (37/2015)
 236. 00:10 ACREBIT S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2015)
 237. 00:10 TVN - Zawiadomienia o nabyciu i stanie posiadania akcji TVN S.A. (59/2015)
 238. 00:10 i3D - Zawarcie istotnej umowy (33/2015) - EBI
 239. 00:10 IZOSTAL S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki. (1 ...
 240. 00:10 Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego (23/2 ... - EBI
 241. 00:10 Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego (22/2015) - EBI
 242. 00:10 BOOMERANG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 9/2015 "Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta" (11/2015)
 243. 00:10 TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ...
 244. 00:10 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę Marketu budowlanego typu ...
 245. 00:10 CNT S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na pod ...
 246. 00:10 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (22/2015)
 247. 00:10 ECOTECH S.A. - Uzgodnienie warunków przejęcia przez Emitenta spółki pod firmą Business and Trust ... - EBI
 248. 00:10 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (64 ...
 249. 00:10 APN PROMISE - Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryter ... - EBI
 250. 00:10 JR HOLDING - Zmiana nazwy skróconej Emitenta i oznaczenia. (53/2015) - EBI
 251. 00:10 POWER PRICE S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zg ...
 252. 00:10 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (40/ ...
 253. 00:10 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (109/2015) - EBI
 254. 00:10 POWER PRICE S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zg ...
 255. 00:10 NOVINA - Rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora strategicznego dla Present24 S.A. (29/2015) - EBI
 256. 00:10 DEPEND - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zmiany uchwały nr 54 ... - EBI
 257. 00:10 KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "Kerdos Group" S ...
 258. 00:10 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych - zwiększenie zaangażowania ( ...
 259. 00:10 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (27/2015)
 260. 00:10 KCI - Korekta do skonsolidowanego raportu półrocznego KCI S.A. za I półrocze 2015r. (99/2015)
 261. 00:10 MARVIPOL S.A. - Zamiar podziału Marvipol S.A. (44/2015)
 262. 00:10 LOYD S.A. - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (8/2015)
 263. 00:10 MARVIPOL S.A. - Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marv ...
 264. 00:10 BOOMERANG - Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Q Securities S.A. (23/2 ... - EBI
 265. 00:10 MOMO - Otrzymanie rozszerzenia koncesji na obrót paliwami od Urzędu Regulacji Energetyki. (35/2015) - EBI
 266. 00:10 BYTOM - Informacja o sprzedaży oraz marży za sierpień 2015 (24/2015)
 267. 00:10 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 268. 00:10 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (73/2015) - EBI
 269. 00:10 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (40/2015)
 270. 00:10 KRKA - Acquisition of treasury shares (39/2015)
 271. 00:10 MOMO - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu MOMO SA (34/2015) - EBI
 272. 00:10 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obroto ...
 273. 00:10 HubStyle S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HubStyle S.A. na dzień 29 wrz ...
 274. 00:10 FLUID - Wniesienie pozwu (27/2015) - EBI
 275. 00:10 BALTONA S.A. - Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (27/2015)
 276. 00:10 APS ENERGIA - Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby ... - EBI
 277. 00:10 APS ENERGIA S.A. - Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej lic ...
 278. 00:10 WASKO S.A. - Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą (18/2015)
 279. 00:10 PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (57/2015)
 280. 00:10 WASKO S.A. - Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą (19/2015)
 281. 00:10 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialności ...
 282. 00:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Prognoza wyników finansowych Emitenta (23/2015) - EBI
 283. 00:10 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emite ...
 284. 00:10 VIVID GAMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgro ...
 285. 00:10 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? Zawarcie umowy kredytowej ? informacja poufna, umowa zna ...
 286. 00:10 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: planowane nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowie ...
 287. 00:10 VIVID GAMES - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze ... - EBI
 288. 00:10 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (102/2015)
 289. 00:10 PBO ANIOŁA S.A. - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia pos ...
 290. 00:10 PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany st ...
 291. 00:10 GRUPA DUON S.A. - Zapłata drugiego składnika ceny za akcje AMB Energia (34/2015)
 292. 00:10 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (99/2015)
 293. 00:10 CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (67/2015)
 294. 00:10 APATOR - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji (39/2015)
 295. 00:10 MFOOD - Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną (20/2015) - EBI
 296. 00:10 APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną ? George Wilson Industries. (40/ ...
 297. 00:10 KOMPUTRONIK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (29/2015)
 298. 00:10 PRÓCHNIK - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w sierpniu 2015 roku (27/2015)
 299. 00:10 CAPITAL PARK S.A. - Ujawnienie informacji poufnej ? podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż ...
 300. 00:10 BOOMERANG - Planowana zmiana przedmiotu działalności (22/2015) - EBI
 301. 00:10 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (14/2015)
 302. 00:10 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (66/2015) - EBI
 303. 00:10 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (33/2015)
 304. 00:10 VENITI - Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Salwix Sp. z o.o. (27/2015) - EBI
 305. 00:10 mBank - Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych prz ...
 306. 00:10 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (32/2015)
 307. 00:10 HAWE - Wniosek HAWE S.A. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (RB-56/2015) (56/2 ...
 308. 00:10 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (33/2015)
 309. 00:10 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. (62/2015)
 310. 00:10 SELVITA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...
 311. 00:10 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (104/2015)
 312. 00:10 TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytal ...
 313. 00:09 HAWE - Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną ? Budowa SSPW woj. podkarpackie. (R ...
 314. 00:09 HAWE - Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną ? Budowa SSPW woj. warmińsko - mazu ...
 315. 00:09 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2015)
 316. 00:09 SELVITA S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. (22/2015)
 317. 00:09 HEFAL SERWIS - Przedłużenie umowy kredytowej (34/2015) - EBI
 318. 00:09 GREMI MEDIA - Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (28/2015)
 319. 00:09 SMS Kredyt Holding S.A. - Powołanie prokurentów (77/2015) - EBI
 320. 00:09 SMS Kredyt Holding S.A. - Odwołanie prokury (76/2015) - EBI
 321. 00:09 PBG - Przystąpienie przez Wierzyciela do Umowy Restrukturyzacyjnej. (35/2015)
 322. 00:09 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 323. 00:09 LS TECH-HOMES S.A. - Transakcje zrealizowane przez osobę zobowiązaną (19/2015)
 324. 00:09 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 325. 00:09 BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (6/2015)
 326. 00:09 PHN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (30/2015)
 327. 00:09 PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajny ...
 328. 00:09 PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. ...
 329. 00:09 TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? ...
 330. 00:09 VENITI - Zbycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta (26/2015) - EBI
 331. 00:09 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 332. 00:09 CFI HOLDING S.A. - Wygaśnięcie mandatu osoby nadzorującej Emitenta (36/2015)
 333. 00:09 BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (10/2015)
 334. 00:09 BROAD GATE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (19/2015) - EBI
 335. 00:09 BROAD GATE - Podpisanie znaczącej umowy (18/2015) - EBI
 336. 00:09 BROAD GATE - Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy (17/2015) - EBI
 337. 00:09 IBSM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. (28/ ...
 338. 00:09 MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę hali dystrybucyjnej (21/2015)
 339. 00:09 PKNORLEN - ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (126/2015)
 340. 00:09 K&K HERBAL POLAND - Podpisanie Aneksu do umowy z dnia 23 marca 2012 roku wprowadzającego nowy pro ... - EBI
 341. 00:09 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 342. 00:09 MACROLOGIC - Transakcja członka organu spółki (25/2015)
 343. 00:09 WDX - Korekta raportu okresowego (47/2015)
 344. 00:09 ELEKTROMONT - Zmiany w zakresie Prokury (42/2015) - EBI
 345. 00:09 BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (7/2015)
 346. 00:09 QUMAK S.A. - Zamówienie uzupełniające do umowy znaczącej (45/2015)
 347. 00:09 QUERCUS TFI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (47 ...
 348. 00:09 APANET - Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojek ... - EBI
 349. 00:09 KANCELARIA MEDIUS - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii F (58/2015) - EBI
 350. 00:09 BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzw ...
 351. 00:09 ENEA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgr ...
 352. 00:09 BUDIMEX - Rezygnacja osoby zarządzającej (58/2015)
 353. 00:09 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU ...
 354. 00:09 BUDIMEX - Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA (57/2015)
 355. 00:09 TALEX - Umowa znacząca (17/2015)
 356. 00:09 GPW - Analiza warunków emisji obligacji oraz wykupu obligacji (20/2015)
 357. 00:09 EKOBOX - Zawarcie znaczącej umowy (27/2015) - EBI
 358. 00:09 EKOKOGENERACJA - Wykonanie części istotnej umowy przez podmiot zależny (86/2015) - EBI
 359. 00:09 PROJPRZEM - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (27/2015)
 360. 00:09 KRUK S.A. - Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M1 oraz N1 (53/2015)
 361. 00:09 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2015 r. ( ...
 362. 00:09 2C PARTNERS - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (64/2015) - EBI
 363. 00:09 NEUCA - Nabycie przychodni lekarskiej (121/2015)
 364. 00:09 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umowy poręczenia (101/2015)
 365. 00:09 MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii L3 do obrotu na Catalyst (30/2015) - EBI
 366. 00:09 MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci ...
 367. 00:09 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (21/2015)
 368. 00:09 INTERSPORT S.A. - Przychody za sierpień (37/2015)
 369. 00:09 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (20/2015)
 370. 00:09 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (100/2015)
 371. 00:09 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych- zwiększenie zaangażowania (1 ...
 372. 00:09 GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy ? zbycie aktywów. (22/2015)
 373. 00:09 PZU FIZ AKORD - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 374. 00:09 Perma-Fix Medical - Pozytywne wyniki kolejnej serii testów w kierunku komercyjnego przeskalowania ... - EBI
 375. 00:09 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę ciepłowni w Bytomiu ? war ...
 376. 00:09 COMP - Oferta zakupu akcji Comp S.A. (20/2015)
 377. 00:09 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star Management Polska Sp. z o.o. (69/2015)
 378. 00:09 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (70/2015)
 379. 00:09 BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (9/2015)
 380. 00:09 BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (8/2015)
 381. 00:09 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Liczba klientów ? dane o działalności handlowej (33/2015)
 382. 00:09 MEWA - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. (19/2015)
 383. 00:09 MEWA - Zawarcie znaczącej umowy. (20/2015)
 384. 00:09 MEWA - Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian w Statucie Spółki. (18/2015)
 385. 00:09 IMAGIS - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (29/2015) - EBI
 386. 00:09 MEWA - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego za I półroc ...
 387. 00:09 ELZAB - Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów (22/2015)
 388. 00:09 MEWA - Rejestracja scalenia akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz związanych z tym zmian w Stat ...
 389. 00:09 EDISON - Objęcie akcji serii L Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego (10/2015) - EBI
 390. 00:09 Tableo Spółka Akcyjna - Zamiar połączenia ze spółką zależną (22/2015) - EBI
 391. 00:09 CIECH - Rejestracja zmian Statutu CIECH S.A. (29/2015)
 392. 00:09 Silesia One - Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta (19/2015) - EBI
 393. 00:09 MEWA - Zmiana nazwy firmy Spółki (15/2015)
 394. 00:09 STAR FITNESS S.A. - Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych ...
 395. 00:09 SMT SA - Zawarcie umów objęcia akcji serii G Emitenta, umów lock up oraz umowy o współpracę (30/2 ...
 396. 00:09 BLACK POINT - Rezygnacja osoby zarządzającej (16/2015) - EBI
 397. 00:09 SOHO DEVELOPMENT - Realizacja programu skupu akcji własnych (54/2015)
 398. 00:09 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie portfela wierzytelności o wartości 12,6 mln zł. (3 mln Euro) na rynku ... - EBI
 399. 00:09 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. ( ...
 400. 00:09 KANCELARIA MEDIUS - Zawarcie umowy ramowej na zakup wierzytelności o wartości 42 mln zł. (10 mln ... - EBI
 401. 00:09 PZU SA - Powołanie członka Zarządu (80/2015)
 402. 00:09 PEKABEX - Porozumienie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej ...
 403. 00:09 CFI HOLDING S.A. - Powołanie osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta (35/2015)
 404. 00:09 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (37/2 ...
 405. 00:09 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 406. 00:09 KERNEL HOLDING S.A. - DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION (20/2015)
 407. 00:09 ALFA STAR - Utrata płynności finansowej. (18/2015) - EBI
 408. 00:09 IPFINVPL - Voting rights and issued share capital of IPF plc (107/2015) - EBI
 409. 00:09 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Powołanie Członka Zarządu Spółki (29/2015) - EBI
 410. 00:09 SPAC I - Przerwa w obradach NWZ Spółki (40/2015) - EBI
 411. 00:09 INTERCAPITAL PROPERTY - Interim consolidated financial report as of 30.06.2015 (20/2015) - EBI
 412. 00:09 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (98/2015)
 413. 00:09 BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Par ...
 414. 00:09 BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (73/2015)
 415. 00:09 BLACK PEARL S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (13/2015)
 416. 00:09 KANCELARIA MEDIUS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E (55/2015) - EBI
 417. 00:09 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...
 418. 00:09 BLACK PEARL S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (12/2015)
 419. 00:09 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi ...
 420. 00:09 CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 421. 00:09 2C PARTNERS - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą (63/2015) - EBI
 422. 00:09 CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny - korekta (31/2015)
 423. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 424. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 425. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 426. 00:09 MEDIATEL - Rozwiązanie umowy znaczącej ? pożyczka HAWE Telekom sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Prze ...
 427. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 428. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 429. 00:09 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 430. 00:09 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 431. 00:08 Bowim - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 432. 00:08 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2015)
 433. 00:08 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr ...
 434. 00:08 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 435. 00:08 BLACK PEARL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (11/205)
 436. 00:08 NETIA - Połączenie Netii SA z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. (61/2015)
 437. 00:08 BLACK PEARL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (10/2015)
 438. 00:08 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego ...
 439. 00:08 TAXUS FUND - Naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect (48/2015) - EBI
 440. 00:08 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego ...
 441. 00:08 TORPOL S.A. - Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu pr ...
 442. 00:08 AMREST - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 21 w ...
 443. 00:08 DEVELOPRES - Informacja o sprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku (9/2015) - EBI
 444. 00:08 NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (54/2015)
 445. 00:08 ABS INVESTMENT - Wypłata dywidendy (65/2015) - EBI
 446. 00:08 MNI - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (31/2015)
 447. 00:08 LS TECH-HOMES - Istotna informacja (28/2015) - EBI
 448. 00:08 TAXUS FUND - Skonsolidowany raport roczny Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. za 2014 rok (4 ... - EBI
 449. 00:07 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (99/2015)
 450. 00:07 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (13/2015)
 451. 00:07 PANI TERESA - Aktualizacja informacji w sprawie stosowania w Pani Teresa-Medica S.A. zasad ładu k ... - EBI
 452. 00:07 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...
 453. 00:07 IndygoTech Minerals S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 ...
 454. 00:07 UNIMOT - Informacja o ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółk ... - EBI
 455. 00:07 mBank - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby ...
 456. 00:07 IndygoTech Minerals S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 ...
 457. 00:07 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (43/2015)
 458. 00:07 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (83/2015)
 459. 00:07 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (43/2015)
 460. 00:07 BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na ...
 461. 00:07 UNIMOT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIM ...
 462. 00:07 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 463. 00:07 eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (14/2015)
 464. 00:07 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (40/2015)
 465. 00:07 CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 466. 00:07 CASH FLOW S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za 1 półrocze 2015 roku (10/2015)
 467. 00:07 BEST III NS FIZ - Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ (19/2015) - EBI
 468. 00:07 Bowim - Korekta raportu za I półrocze 2015 roku (28/2015)
 469. 00:07 CAM MEDIA S.A. - Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku (36/2015)
 470. 00:07 MAXIMUS - Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie udziałów. (23/2015) - EBI
 471. 00:07 MOSTALZAB - Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta (48/2015)
 472. 00:07 MAXIMUS - Informacja dotycząca zbycia udziałów. (24/2015) - EBI
 473. 00:07 CCC - Raport miesięczny za sierpień 2015 (52/2015)
 474. 00:07 AMREST - Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (149/2015)
 475. 00:07 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2015 roku (36/2015)
 476. 00:07 C&C ENERGY SA - Odmowa dobrowolnego zwrotu nieruchomości przez Komputronik S.A., Activa S.A. oraz ...
 477. 00:07 ATAL S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 3 ...
 478. 00:07 ATAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym zgrom ...
 479. 00:07 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Total Voting Rights (97/2015)
 480. 00:07 AGROWILL GROUP AB - CORRECTION: Interim information of Agrowill Group AB for the 6 months period ...
 481. 00:07 SFINKS POLSKA - Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych n ... - EBI
 482. 00:07 KCI - Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (98/2015)
 483. 00:07 SOPHARMA AD - Current report 83 re insiders transactions (83/2015)
 484. 00:07 TRAKCJA PRKiI S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej (37/2015)
 485. 00:07 AIRWAY MEDIX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln ...
 486. 00:07 SWISSMED - Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności (16/2015)
 487. 00:07 CI GAMES - Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania niektórych zasad zawartych w Dob ... - EBI
 488. 00:07 CAM MEDIA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej. (35/2015)
 489. 00:07 EKO EXPORT S.A. - Rozpoczęcie dostaw mikrosfery szarej F-450 do Koncernu Halliburton dla przemysł ...
 490. 00:07 CAM MEDIA S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej. (34/2015)
 491. 00:07 CAM MEDIA S.A. - Treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia ...
 492. 00:07 PLAYMAKERS - Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku (21/2015) - EBI
 493. 00:07 SFINKS POLSKA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (21/2015)
 494. 00:07 MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci ...
 495. 00:07 BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ...
 496. 00:07 MACROLOGIC - Transakcja członka organu spółki (24/2015)
 497. 00:07 GKI KOMPLEKS SA - Ogłoszenie o NWZA GKI Kompleks SA na 8 października 2015 r. (19/2015) - EBI
 498. 00:07 NEUCA - Powołanie Członka Zarządu (120/2015)
 499. 00:07 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GKI Kompleks SA na 8 ...
 500. 00:07 i3D - Emisja obligacji seri BI6 (32/2015) - EBI
 501. 00:07 MACROLOGIC - Transakcje osób blisko związanych z członkiem organu (23/2015)
 502. 00:07 MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii N (29/2015) - EBI
 503. 00:07 TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - PKO BP (15/2015)
 504. 00:07 ARTERIA S.A. - Sprostowanie raportu 18/2015 w sprawie zakupu udziałów w Spółce BPO Management Sp. ...
 505. 00:07 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez E ...
 506. 00:07 IMMOFINANZ AG - Ad-hoc announcement: IMMOFINANZ AG launches an incentivized exchange invitation t ...
 507. 00:07 INDYKPOL SA - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce ...
 508. 00:07 CORELENS S.A. - Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę posiadającą st ...
 509. 00:07 BBI DEVELOPMENT SA - Przedterminowa spłata kredytów w części mieszkaniowej projektu ?Centrum Pras ...
 510. 00:07 MEDIATEL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 511. 00:07 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące p ...
 512. 00:07 GPW - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego warunków optymalizacji wykorzystania aktywów nier ...
 513. 00:07 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące p ...
 514. 00:06 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
 515. 00:06 TAXUS FUND - Jednostkowy raport roczny Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. za 2014 rok (46/2 ... - EBI
 516. 00:05 BLACK PEARL - Stan portfela inwestycyjnego (16/2015) - EBI
 517. 00:05 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Raport półroczny P ()
 518. 00:05 CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 519. 00:05 BORYSZEW - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 520. 00:05 COMPERIA.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 521. 00:05 ELKOP - Raport kwartalny Q 1/2015
 522. 00:05 PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 523. 00:05 PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 524. 00:05 LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 525. 00:05 PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 526. 00:05 ERG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 527. 00:05 CEZ, a.s. - Non-audited financial results of ČEZ, a. s., Q1 2015 (11/2015)
 528. 00:04 CEZ, a.s. - Non-audited consolidated financial results of CEZ Group Q1 2015 (10/2015)
 529. 00:04 CEZ, a.s. - CONFERENCE CALL ON CEZ GROUP FINANCIAL RESULTS IN Q1 2015 (9/2015)
 530. 00:04 CEZ, a.s. - In Q1 2015, CEZ Group generated a profit of CZK 7.6bn and resolved to propose a divid ...
 531. 00:04 CEZ, a.s. - NOTICE OF THE GENERAL MEETING (12/2015)
 532. 00:04 NEUCA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 533. 00:04 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (1/2015)
 534. 00:04 ECOTECH S.A. - Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (8/2015) - EBI
 535. 00:04 EZO S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii J (30/2015) - EBI
 536. 00:04 COMP - Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife O ...
 537. 00:04 CENTURION FINANCE - Odwołanie oferty emisji akcji serii D (16/2015) - EBI
 538. 00:04 PRIME MINERALS - Spłata wartości nominalnej obligacji serii B (30/2015) - EBI
 539. 00:04 PRIME MINERALS - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E (29/2015) - EBI
 540. 00:04 SAPLING - Raport okresowy SAPLING S.A.za I kwartał 2015r. (7/2015) - EBI
 541. 00:04 BOA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014 (3/2015) - EBI
 542. 00:04 HERKULES S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego ...
 543. 00:04 MERCATOR MEDICAL S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (15/2015)
 544. 00:04 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (5/2015) - EBI
 545. 00:04 IMAGIS - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015r. (18/2015) - EBI
 546. 00:04 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2014 ... - EBI
 547. 00:04 ZUE S.A. - Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014. (57/2015)
 548. 00:04 ATM - Zawarcie umowy znaczącej (8/2015)
 549. 00:04 SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2015
 550. 00:04 SKARBIEC HOLDING S.A. - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowe ...
 551. 00:04 ALUMETAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 552. 00:04 AIRWAY MEDIX - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (12/2015) - EBI
 553. 00:04 AB S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na WZA powyżej progu 10% (10/2015)
 554. 00:04 MIDAS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (12/2015)
 555. 00:04 ADIUVO INVESTMENT - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (14/2015) - EBI
 556. 00:04 MIDAS - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za ro ...
 557. 00:04 UBOAT - LINE - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (24/2015) - EBI
 558. 00:04 GETIN NOBLE BANK S.A. - REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (11/2015)
 559. 00:04 PIK - Zmiany we władzach spółki zależnej (23/2015) - EBI
 560. 00:04 LETUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% (5/2015)
 561. 00:04 KOFOLA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 562. 00:03 PIK - znacząca umowa (22/2015) - EBI
 563. 00:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (75/2015)
 564. 00:03 TRICEPS.PL S.A. - Zmniejsze udziału poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów (1/2015)
 565. 00:03 PIK - zamknięcie umowy pożyczki (21/2015) - EBI
 566. 00:03 PIK - Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego (19/2015) - EBI
 567. 00:03 PEIXIN - Decision of the Management Board regarding dividend payment from the 2014 consolidated n ...
 568. 00:03 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 569. 00:03 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015
 570. 00:03 MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 571. 00:03 PKP CARGO S.A. - Rejestracja zmian Statutu PKP CARGO S.A. (28/2015)
 572. 00:03 ECERAMICS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok (25/2015) - EBI
 573. 00:03 Call Center Tools - Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (9/2015) - EBI
 574. 00:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 575. 00:03 MOBILE PARTNER - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (20/2015) - EBI
 576. 00:03 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 ... - EBI
 577. 00:03 IPFINVPL - IPF plc announces notification of change in ownership rights vested in Norges Bank (65 ... - EBI
 578. 00:03 SKOTAN S.A. - Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głos ...
 579. 00:03 ORANGEPL - Zakończenie notowań GDR-ów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. (25/ ...
 580. 00:03 SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2015
 581. 00:03 MERCATOR MEDICAL S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (15/2015)
 582. 00:03 MAKOLAB - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok (14/2015) - EBI
 583. 00:03 ORANGEPL - Zakończenie notowań GDR-ów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. (25/ ...
 584. 00:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w ...
 585. 00:03 IBS NETSHOPS.PL - Rezygnacja Członka Zarządu Spółki (4/2015) - EBI
 586. 00:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (50/2015)
 587. 00:03 NEPTIS - Raport roczny za 2014 rok. (10/2015) - EBI
 588. 00:03 MIDAS - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. (10/2015)
 589. 00:03 TRANS POLONIA S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r. (11/2015)
 590. 00:03 AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (12/2015) - EBI
 591. 00:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Holding(s) in Company (61/2015)
 592. 00:03 ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A. (22/2015) - EBI
 593. 13:21 Pendolino będzie jeździć do Jeleniej Góry. Trwa modernizacja linii kolejowej w Karkonoszach
 594. 12:09 Karty kredytowe. Polacy mają coraz więcej plastikowego pieniądza w portfelach
 595. 11:39 Żeby kupić mieszkanie w Wielkiej Brytanii, trzeba pracować ponad 150 lat
 596. 11:15 Paralotniarstwo - kurs w dwa tygodnie, a samodzielne loty już po pierwszym dniu
 597. 10:45 Mieszkanie jednej z największych gwiazd w historii sportu do kupienia za 1,6 mln dol.
 598. 10:21 W USA otwarto polski park dinozaurów
 599. 08:25 Aplikacje bankowe, internet rzeczy na celowniku hackerów - Kaspersky na IFA
 600. 07:20 W UE najwięcej uprawia się słodkich jednokolorowych jabłek