Trwa ładowanie...
d7px6gj
d7px6gj

Artykuły z dnia: 2014.10.31 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 SCANMED MULTIMEDIS - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji serii A na żądanie Emitenta ( ... - EBI
 2. 23:48 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (129/2014) - EBI
 3. 23:48 CONCEPT LIBERTY GROUP - Uchwała GPW o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań dla akcji serii E oraz ... - EBI
 4. 23:48 POLBRAND - Informacja dotyczaca planowanego zakupu przedsiębiorstwa upadłego jako całości ?Carbo ... - EBI
 5. 23:48 PRESTO - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (27/2014) - EBI
 6. 23:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący 34/2014 ? Zawarcie umowy na roboty dodatkowe (34/2014) - EBI
 7. 23:48 HEFAL SERWIS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki (43/2014) - EBI
 8. 23:48 TECHMADEX - Zawarcie aneksu do istotnej umowy (27/2014) - EBI
 9. 23:48 Columbus Capital - Podpisanie czternastu umów przez spółkę zależną (128/2014) - EBI
 10. 23:48 JR INVEST - Podpisanie czternastu umów przez spółkę zależną (62/2014) - EBI
 11. 23:48 NANOTEL - Wcześniejszy wykup obligacji Emitenta serii A i B (NAN 0415 i NAN 1015) (40/2014) - EBI
 12. 23:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 33/2014 - Zawarcie istotnej umowy (33/2014) - EBI
 13. 23:48 NANOTEL - Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii E (39/2014) - EBI
 14. 23:48 INVESTEKO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E (7 ... - EBI
 15. 23:48 V GROUP - Rejestracja zmiany firmy Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego (22/2014) - EBI
 16. 23:48 Synektik - Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółe ... - EBI
 17. 23:48 MYSŁAW - Wypłata odsetek od obligacji serii B (38/2014) - EBI
 18. 23:48 MINOX - Rejestracja przez KRS podwyższenia kapitału akcyjnego 4EVERGREEN spółka z ograniczoną odp ... - EBI
 19. 23:48 PRAGMA INWESTYCJE - Terminowy wykup obligacji serii B (5/2014) - EBI
 20. 23:48 BLACK PEARL - Zmiana Statutu, zmiana firmy i siedziby Spółki. (22/2014) - EBI
 21. 23:48 TERRA - Instalacja technologii HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu (51 ... - EBI
 22. 23:48 ASTRO - Podpisanie umowy z Telewizją Polską S.A. (33/2014) - EBI
 23. 23:48 ASTRO - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (34/2014) - EBI
 24. 23:48 ROBINSON EUROPE - Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A (36/2014) - EBI
 25. 23:48 IMAGIS - Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu na dalszy okres (38/2014) - EBI
 26. 23:48 TAXUS FUND - Wybór biegłego rewidenta oraz rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem. ... - EBI
 27. 23:48 BS SANOK - Emisja obligacji serii PBS1024 (4/2014) - EBI
 28. 23:48 WERTH-HOLZ - Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2013/2014 i 2014/2015 (18/2014) - EBI
 29. 23:48 Columbus Capital - Zbycie akcji własnych (127/2014) - EBI
 30. 23:48 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (132/2014) - EBI
 31. 23:48 Columbus Capital - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz członka Rady Nadzorczej spółk ... - EBI
 32. 23:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 ... - EBI
 33. 23:48 INNO-GENE S.A. - Powołanie członka zarządu INNO-GENE S.A. (30/2014) - EBI
 34. 23:48 ARTNEWS - Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii A2 (78/2014) - EBI
 35. 23:48 MILESTONE MEDICAL - Lock-up agreement issues connected with changes in shareholding structure of ... - EBI
 36. 23:48 BLIRT - Raport kwartalny BLIRT SA za III kw. 2014 (25/2014) - EBI
 37. 23:48 BIOMAX - Korekta raportu nr 42/2014 - Raport okresowy za II kwartał 2014 roku. (48/2014) - EBI
 38. 23:48 BIOMAX - Korekta raportu nr 17/2014 - Raport okresowy za I kwartał 2014 roku. (47/2014) - EBI
 39. 23:48 UNITED - Korekta raportu EBI nr 17/2014 - raport Emitenta za I kwartał 2014 roku (44/2014) - EBI
 40. 23:48 MPL VERBUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ... - EBI
 41. 23:33 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Realizacja postanowień z listu intencyjnego (26/2014) - EBI
 42. 23:33 SIODEMKA - Odwołanie prokury (12/2014) - EBI
 43. 23:33 HURTIMEX SA - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki (21/2014) - EBI
 44. 23:33 AIRWAY MEDIX - Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect (2/2014) - EBI
 45. 23:33 AIRWAY MEDIX - Uzyskanie dostępu do EBI (1/2014) - EBI
 46. 23:33 MAKOLAB - Szacunek wartości przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto w 2014 r. (32/2014) - EBI
 47. 23:33 BROAD GATE - Korekta raportu EBI z dnia 23 października 2014 roku (33/2014) - EBI
 48. 23:33 GC INVESTMENT - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GC Investment S.A. na dzień 19.11.2014 r. oraz projekt ... - EBI
 49. 23:33 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (64/2014) - EBI
 50. 23:33 Biogened Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy o objęciu akcji. (20/2014) - EBI
 51. 23:33 RUNICOM - Udzielenie pożyczek spółce portfelowej (67/2014) - EBI
 52. 23:33 MADKOM - Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez Madkom SA (54/2014) - EBI
 53. 23:33 ABS INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (131/2014) - EBI
 54. 23:33 SUNEX - Wybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2014 ... - EBI
 55. 23:33 HEFAL SERWIS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki (42/2014) - EBI
 56. 23:33 JR INVEST - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej (61/2014) - EBI
 57. 23:33 HEFAL SERWIS - Podpisanie umowy ? uzupełnienie raportu 38/2014 z dnia 21.10.2014 r. (41/2014) - EBI
 58. 23:33 INFOSYSTEMS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego INFOSYSTEMS S.A. (8/2014) - EBI
 59. 23:33 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (134/2014) - EBI
 60. 23:33 BIOMED-LUBLIN - Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect (23/2014) - EBI
 61. 23:33 ABS INVESTMENT - Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A (130/2014) - EBI
 62. 23:33 CERTUS CAPITAL - Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (58/2014) - EBI
 63. 23:33 ALFA STAR - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport bieżący 35/2014) (35/2014) - EBI
 64. 23:33 ECA - Raport miesięczny za wrzesień wraz z danymi finansowymi (66/2014) - EBI
 65. 23:33 ORZEŁ - ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki ? korekta rapo ... - EBI
 66. 23:33 CASH FLOW S.A. - Trzecia zmiana terminu przekazania raportu za pierwsze półrocze 2014 roku (27/2014)
 67. 23:33 MOMO - Podjęcie uchwały rady Nadzorczej MOMO SA o prowadzeniu rachunkowości według międzynarodowy ... - EBI
 68. 23:33 MOMO - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej MOMO SA. (37/2014) - EBI
 69. 23:33 INVICO - Podpisanie umowy dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.4 POI ... - EBI
 70. 23:33 BROAD GATE - Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW (32/2014) - EBI
 71. 23:33 MOMO - Uzyskanie Decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla stacji MOMO wydanej przez Burmistrza Wo ... - EBI
 72. 23:18 DOM LEKARSKI - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (17/2014) - EBI
 73. 23:18 UBOAT - LINE - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (35/2014) - EBI
 74. 23:18 UBOAT - LINE - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D ... - EBI
 75. 23:18 EKOKOGENERACJA - Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej przez podmiot zależny Ekokogeneracja ... - EBI
 76. 23:18 MBF Group - Wybór członka Rady Nadzorczej MBF Group S.A. (75/2014) - EBI
 77. 23:18 ASTRO - Uzupełnienie raportu nr 27/2014 (31/2014) - EBI
 78. 23:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Wypłata kwartalnych odsetek z wyemitowanych w styczniu 2014 r. przez OP ... - EBI
 79. 23:18 COPERNICUS - Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A. (67/2014) - EBI
 80. 23:18 ASTRO - Uzupełnienie raportu nr 25/2014 (30/2014) - EBI
 81. 23:18 MPL VERBUM - Wypłata dywidendy - MPL VERBUM S.A. (11/2014) - EBI
 82. 23:18 MPL VERBUM - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dn ... - EBI
 83. 23:18 ARTNEWS - Udzielenie pożyczki podmiotowi zależnemu (77/2014) - EBI
 84. 23:18 VELTO - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ VELTO Cars S.A., obradującym w d ... - EBI
 85. 23:18 VELTO - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ VELTO Cars S.A. w dniu 22 października ... - EBI
 86. 23:18 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (125/2014) - EBI
 87. 23:18 UNIDEVELOPMENT - Raport bieżący nr 4/2014 - Podwyższenie kapitału zakładowego oraz powołanie Czło ... - EBI
 88. 23:18 KLEBA INVEST - Zakończenie subskrypcji Obligacji serii K spółki Kleba Invest S.A. (37/2014) - EBI
 89. 23:18 GRUPA JAGUAR - Nabycie aktywów o istotnej wartości (8/2014) - EBI
 90. 23:18 ARTNEWS - Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii A1 (75/2014) - EBI
 91. 23:18 ARTNEWS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii A2 (76/2014) - EBI
 92. 23:18 AITON CALDWELL - Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell (23/2014) - EBI
 93. 23:18 BROAD GATE - Podpisanie znaczącej umowy (31/2014) - EBI
 94. 23:18 E-KIOSK - Zmiany w zarządzie Spółki (16/2014) - EBI
 95. 23:18 Perma-Fix Medical - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zw ... - EBI
 96. 23:18 HEFAL SERWIS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki (40/2014) - EBI
 97. 23:18 PZU SA - Zamknięcie transakcji nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S (108/2014)
 98. 23:18 EASTSIDECAPITAL - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta (21/2014) - EBI
 99. 23:18 PRO-LOG - Raport okresowy za III kwartał 2014 roku (20/2014) - EBI
 100. 23:18 AIR MARKET - raport kwartalny za II kwartał 2014 roku (11/2014) - EBI
 101. 23:03 PHARMENA - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (51/2014) - EBI
 102. 23:03 Columbus Capital - Rejestracja akcji serii D w KRS (124/2014) - EBI
 103. 23:03 ELEKTROMONT - Istotna informacja (54/2014) - EBI
 104. 23:03 VELTO - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (33/2014) - EBI
 105. 23:03 VELTO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (34/2014) - EBI
 106. 23:03 BEST II NS FIZ - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst ( ... - EBI
 107. 23:03 HURTIMEX SA - Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej (20/2014) - EBI
 108. 22:35 USA/ Wzrosty na Wall Street po decyzjach Banku Japonii
 109. 22:03 HUTMEN - Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 października 2014 r. oraz informacja o ...
 110. 21:48 HUTMEN - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 31 października 2014 r. (1 ...
 111. 21:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (136/2014)
 112. 21:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Decyzja sądowa dotycząca wygaszonej działalności (30/2014)
 113. 21:33 PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (56/2014)
 114. 21:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wyznaczenie terminu rozprawy w postępowaniu upadłościowym (173/2014)
 115. 20:48 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej (10/2014)
 116. 20:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (33/2014)
 117. 20:18 HYGIENIKA - Zawarcie znaczącej umowy (99/2014)
 118. 19:48 POLNORD - Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w akcjonariacie Polnord SA (42/2014)
 119. 19:48 ADVADIS S.A. - ADVADIS SA ogłoszenie przerwy w obradach WZ (26/2014)
 120. 19:18 PAMAPOL S.A. - Projekty uchwał NWZ PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2014 r. zgłoszone ...
 121. 19:17 Sprawdzamy "Włoskie smaki" z Biedronki. Skąd naprawdę są te produkty?
 122. 19:08 NWZ Alior Banku nie przyjęło uchwały dot. emisji akcji serii H
 123. 19:08 Przegląd informacji ze spółek
 124. 19:08 Kalendarium ISBnews
 125. 19:03 BAKALLAND S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (52/2014)
 126. 19:03 STARHEDGE S.A. - powołanie Wiceprezesa Zarządu (86/2014)
 127. 18:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zmiany w Zarządzie Emitenta (137/2014)
 128. 18:38 Strata netto Coal Energy wzrosła r/r do 38,56 mln USD w 2014 r.
 129. 18:33 ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu sprostowania zawiadomienia o zwiększeniu dotychczas posi ...
 130. 18:33 Kino Polska TV S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się ?Kino Polska TV? S.A. z K ...
 131. 18:33 ALIOR BANK S.A. - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alio ...
 132. 18:33 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trad ...
 133. 18:23 BBI Development określiło warunki udziału w ukończeniu Złotej 44 w Warszawie
 134. 18:23 Strata netto 4Fun Media to 0,93 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej
 135. 18:18 PHN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę ...
 136. 18:18 PHN S.A. - Zawarcie znaczących umów sprzedaży akcji w ramach Grupy Kapitałowej (78/2014)
 137. 18:18 PHN S.A. - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 74/2014 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorcze ...
 138. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 27 October 2014 and 31 October 2014 (67 ...
 139. 18:15 W.Brytania/BoE chce, by banki miały w zapasie większe rezerwy
 140. 18:13 Tysiąc emisji - komentarz tygodniowy Catalyst
 141. 18:10 O bogatym arsenale banków centralnych - komentarz tygodniowy
 142. 18:07 Prezent od Banku Japonii - komentarz posesyjny
 143. 18:03 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. (8/2014)
 144. 18:03 Niezbyt dokuczliwa podaż na zakończenie miesiąca
 145. 17:53 KNF: Wartość kredytów wzrosła o 5,9% r/r, depozytów - o 8,3% w I-IX 2014 r.
 146. 17:48 GENOMED S.A. - Transakcje nabycia akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych ( ...
 147. 17:48 SYGNITY - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. oraz projekty uc ...
 148. 17:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skup obligacji własnych (47/2014)
 149. 17:38 PZU sfinalizowało nabycie 99,98% akcji Lietuvos Draudimas AB za 191 mln euro
 150. 17:38 KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,35% r/r do 13,05 mld zł w I-IX
 151. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,90% na zamknięciu w piątek
 152. 17:33 EFICOM S.A. - Zmiana praw z akcji (16/2014)
 153. 17:33 LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (93/2014)
 154. 17:30 WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,90 proc. do 2463,68 pkt
 155. 17:25 Piątek pod znakiem istotnego spadku wartości złotego wobec dolara
 156. 17:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWA ...
 157. 17:18 PZU SA - Zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB (107/2014)
 158. 17:18 TRITON - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji (14/2014)
 159. 17:18 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie przez Emitenta umowy deweloperskiej dotyczącej projektu Złota 44 (4 ...
 160. 17:08 Monnari Trade zarejestrowała spółkę zależną Modern Mode
 161. 17:05 Sanok/ 150 miejsc pracy powstanie w centrum usług biznesowych
 162. 17:03 ELKOP - Ujawnienie stanu posiadania (73/2014)
 163. 17:00 Surowce, kolej, rolnictwo to dla Iranu obszary współpracy z Polską
 164. 16:48 STAR FITNESS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.11.2014 ...
 165. 16:48 UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express ...
 166. 16:48 UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd. (1 ...
 167. 16:36 Rak - zagrożenie dla zdrowia i domowego budżetu
 168. 16:35 Brookings: niskie ceny ropy naftowej mogą pomóc UE wyjść ze stagnacji
 169. 16:33 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 170. 16:30 Karpiński: nowa strategia GPW pozytywnie wpłynie na polski rynek kapitałowy
 171. 16:20 Kluczowy etap projektu odmetanowania złoża węgla przed eksploatacją
 172. 16:18 ELKOP - Ujawnienie stanu posiadania (72/2014)
 173. 16:18 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółki zależnej ?Modern Mode Sp. z o.o. (26/2014)
 174. 16:18 SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej ? umowy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w SGH ...
 175. 16:10 Eksperci: umowa ws. dostaw gazu na Ukrainę to dobry krok, ale są zagrożenia (aktl.)
 176. 16:08 Fuzja prawna PKO BP i Nordea Bank Polska została sfinalizowana
 177. 16:03 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitent ...
 178. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Cargotec Finland O ...
 179. 16:03 GANT - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. (125/2014)
 180. 16:03 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (69/2014)
 181. 15:55 Ruszył emerytalny suwak bezpieczeństwa
 182. 15:53 Konsorcjum Erbudu z umową na stan surowy hotelu w Świnoujściu za 57 mln zł netto
 183. 15:48 Black Lion Fund - Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2014 r. ? 30.09 ...
 184. 15:48 FON - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (101/2014)
 185. 15:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji- Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obroci ...
 186. 15:45 Projekty sportowe i rekreacyjne z największym poparciem poznaniaków
 187. 15:45 "Pigułki wczesnoporonne na każdą kieszeń". W Polsce jest już plaga handlarzy zakazanymi tabletkami
 188. 15:38 MG oczekuje dalszego spowolnienia wzrostu PKB – do 2,8% r/r w III kw. 2014 r.
 189. 15:38 Liczba paczek wysłanych przez Pocztę Polską wzrosła o 20% r/r w III kw.
 190. 15:33 ELKOP - Ujawnienie stanu posiadania (71/2014)
 191. 15:33 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (60/2014)
 192. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 193. 15:23 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 194. 15:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 57.340.000,00 zł - realiza ...
 195. 15:18 KLEBA INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 27 listopada 2014 r. (6/ ...
 196. 15:08 GUS: Ok. 94% przedsiębiorstw ma komputer, 93% - dostęp do internetu
 197. 15:03 PBG - Złożenie rezygnacji z udziału w Zarządzie Spółki. (21/2014)
 198. 14:55 Warmińsko-mazurskie/ Ponad 3 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry
 199. 14:53 GUS: Ok. 77% gospodarstw domowych ma komputer, 75% - dostęp do internetu
 200. 14:53 SKOK-i czują się sekowane i niepotrzebne dla regulatora - X Debata ISBnews
 201. 14:50 Barclays Capital obniżył prognozę dla Niemiec na II półrocze br.
 202. 14:48 MNI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2014 roku (32/2014)
 203. 14:48 APLISENS S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. (36/2014)
 204. 14:48 CUBE.ITG S.A. - Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o scalenie akc ...
 205. 14:45 Brytyjski rząd spłaci część zadłużenia z czasów I wojny światowej
 206. 14:33 APLISENS S.A. - Nabycie akcji własnych (35/2014)
 207. 14:33 MENNICA - uzupełnienie do Raportu Bieżącego nr 1/2014 w sprawie terminów przekazywania raportów o ...
 208. 14:32 Bon na 1500 zł do H&M? Słono zapłacisz, jeżeli się skusisz
 209. 14:23 KNF: Przychody brokerów z prowizji od ubezpieczycieli to 900,8 mln zł w 2013 r.
 210. 14:18 ENAP - Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej. (21/2014)
 211. 14:18 STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3kw 2014 (14/2014)
 212. 14:08 Polimex ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 12,75 mln zł
 213. 14:08 NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów utrzymały się na poziomie 0,2% w X
 214. 14:08 Cena akcji Vigo System ustalona na 180 zł, zapisy od 3 listopada
 215. 14:05 Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Leżajska
 216. 14:03 CUBE.ITG S.A. - Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie ...
 217. 14:00 Wrocław/ List intencyjny ws. współpracy badawczej na rzecz sektora surowcowego
 218. 14:00 Olsztyn/ Firma Budoprzem dokończy remont sądu rejonowego
 219. 13:53 Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m we wrześniu
 220. 13:48 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. ...
 221. 13:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Proces scalenia akcji: uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji (7 ...
 222. 13:48 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. ...
 223. 13:48 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 224. 13:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 225. 13:38 Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOS
 226. 13:33 V GROUP S.A. - Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki (21/2014)
 227. 13:33 PKOBP (PKO BP SA) - Rejestracja połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. ora ...
 228. 13:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży (172/2014)
 229. 13:23 Mijający tydzień na rynku walutowym był pod wpływem Fed, przyszły zdominuje RPP
 230. 13:23 KGHM chce współpracować z Wrocławiem na rzecz nowoczesnego sektora surowcowego
 231. 13:23 Cube.ITG: Dzień referenc. w scalaniu akcji: 14 XI, koniec procesu w tym miesiącu
 232. 13:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Aneks do warunkowej umowy sprzedaży (171/2014)
 233. 13:18 PROJPRZEM - Podjęcie uchwały przez Zarząd spółki zależnej w sprawie utworzenia spółki na terenie ...
 234. 13:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki (52/2014)
 235. 13:18 GETIN - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. (6 ...
 236. 13:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (47/2014)
 237. 13:18 BDF S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (20/2014)
 238. 13:18 Podwójny cios w jena
 239. 13:11 Pozytywnie szokująca decyzja BOJ - Raport FX
 240. 13:08 BZ WBK przejął część Domu Maklerskiego BZ WBK, powołał spółkę Giełdokracja
 241. 13:03 MAGELLAN S.A. - Umowa kredytowa ? przedłużenie dostępności (142/2014)
 242. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-10-31
 243. 12:55 Analitycy: przyszły tydzień raczej bez dalszych spadków cen paliw
 244. 12:48 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 245. 12:48 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (85/14)
 246. 12:48 SETANTA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromad ...
 247. 12:47 Po korekcie - giełdowy komentarz poranny
 248. 12:38 DM BOŚ obniżył rekomendację dla CI Games do 'sprzedaj', wycena 9,3 zł
 249. 12:33 WANDALEX - Skup akcji własnych (24/2014)
 250. 12:33 BUMECH S.A. - Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH S.A. ze spółką ZW ...
 251. 12:33 CDRL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 (6/2014)
 252. 12:23 MF zaoferuje obligacje za 2-4 mld zł na przetargu 6 XI, ostatnim w tym roku
 253. 12:20 Eksperci: umowa ws. dostaw gazu na Ukrainę to dobry krok, ale są zagrożenia
 254. 12:20 Jest porozumienie gazowe na Wschodzie
 255. 12:18 KOFOLA - Nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji przez spółkę zależną (21/2014)
 256. 12:18 BZWBK - Dokonanie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. ...
 257. 12:18 BZWBK - Dokonanie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. ...
 258. 12:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 259. 12:15 Załoga JSW w sondażowym referendum: zarząd powinien zostać odwołany
 260. 12:07 Szybka metamorfoza rynkowych nastrojów - analiza futures na WIG20
 261. 12:04 Złoto najtańsze od czterech lat - komentarz surowcowy
 262. 12:03 BUMECH S.A. - Udostępnienie do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego sporządzonego w zw ...
 263. 12:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (71/2014)
 264. 12:03 ODLEWNIE - zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. (10/2014)
 265. 11:59 Silne wzrosty po decyzji Banku Japonii
 266. 11:58 W Amazonie pracownicy będą mieli trzydniowe weekendy. Szefowie: to kwestia oszczędności
 267. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2014
 268. 11:53 BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny pozostać stabilne w I poł. listopada
 269. 11:49 Silna deprecjacja jena po decyzji BoJ
 270. 11:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA ...
 271. 11:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Powołanie osób zarządzających (37/2014)
 272. 11:44 Helikopter jenów
 273. 11:41 Czy płaca 2144 zł brutto jest bulwersująca? Raczej nie
 274. 11:33 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Comarch S.A. (45/2014)
 275. 11:26 Oszuści znów podszywają się pod Play
 276. 11:25 Gaz-System: ponad 312 mln euro dofinansowania UE na połączenia gazowe
 277. 11:23 Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 8,7% we wrześniu
 278. 11:23 WinQbator oraz WinVentures wspierają portal zakupowy Yosh.pl
 279. 11:15 UOKiK: jasne zasady promocji w bankach
 280. 11:08 Warsaw Capital Market Summit 2014 zakończył się sukcesem
 281. 11:08 Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro jest szacowana na 0,4% r/r w październiku
 282. 11:08 Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro utrzymała się na poziomie 11,5% we IX
 283. 10:59 Polacy rzadko kupują żywność w internecie
 284. 10:52 67 lat to za mało. Będziemy pracować jeszcze dłużej
 285. 10:48 PROJPRZEM - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (31/2014)
 286. 10:48 WIND MOBILE S.A. - Korekta numeru raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 30 października 2014 r.- Zw ...
 287. 10:38 PKP IC nadal będzie naliczać Alstom kary za opóźnienie Pendolino, zdecyduje sąd
 288. 10:23 Konsorcjum Aldesa z najkorzystniejszą ofertą na modernizację dworca w Gliwicach
 289. 10:20 TNS Polska: ponad 40 proc. Polaków nie oszczędza
 290. 10:18 EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art ...
 291. 09:53 Po dynamicznej czwartkowej sesji złoty może lekko umacniać się w piątek
 292. 09:53 MOL ma kredyt obrotowy na 1,55 mld USD od 15 banków
 293. 09:48 ELKOP - Korekta raportu nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r., w sprawie opublikowanych Uchwał podjęty ...
 294. 09:38 Spółka CCC ma limit kredytowy w PKO BP na 100 mln zł
 295. 09:23 Bank Pekao złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie SKOK im. M. Kopernika
 296. 09:18 STALPROFI - Osiągnięcie wartości obrotów z P.P.B. MOSTOSTAL BĘDZIN Sp. z o.o. przekraczających pr ...
 297. 09:10 Dzień Oszczędzania. Odkładamy pieniądze przez kilka miesięcy
 298. 09:08 Firmy pożyczkowe chcą stworzenia rejestru firm z branży
 299. 09:08 KE zgodziła sie na dofinansowanie 3 gazowych projektów transgranicznych
 300. 08:53 NWR: Cena węgla koksującego wzrośnie o 4% kw/kw w IV kw. 2014 r.
 301. 08:53 HydroPhi ma potwierdzenie krajowej dotacji na Hydroplant w autach ciężarowych
 302. 08:38 GDDKiA ogłosiła przetarg na I odcinek obwodnicy Kępna
 303. 08:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z Aker Solutions (36/2014)
 304. 08:33 AWBUD - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze zmianą wartoś ...
 305. 08:33 REDAN - Zmiana aneksu do umowy kredytowej z DZ Bank (40/2014)
 306. 08:26 Przez pierwsze pół roku, oszuści wyłudzili "na wnuczka" 6 mln zł
 307. 08:18 REDAN - Wypełnienie kolejnych warunków Umowy Inwestycyjnej (39/2014)
 308. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - TRANSACTION IN OWN SHARES (132/2014)
 309. 08:07 Apteki nie mogą uczestniczyć w programie Karta Dużej Rodziny
 310. 08:03 Bowim - Spełnienie się warunku umowy znaczącej pomiędzy spółką zależną Passat ?Stal S.A. a Konsor ...
 311. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 312. 07:49 Wittchen: Wszystkie nasze torebki w Lidlu zostały wyprzedane
 313. 07:43 Sezonowy handel kwiatami i zniczami podlega opodatkowaniu
 314. 07:38 Przegląd prasy
 315. 05:55 "Rzeczpospolita": Co trzeciej firmy nie ma w sieci
 316. 03:15 "Puls Biznesu": Polski rolnik jak niemiecki
 317. 03:15 "Puls Biznesu": OZE w szpitalu i w więzieniu