Trwa ładowanie...
d2n7dkj
d2n7dkj

Artykuły z dnia: 2014.10.10 - finanse.wp.pl

 1. 23:15 USA/Spadki na Wall Street, rosną obawy o powrót globalnego spowolnienia
 2. 23:03 FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za wrzesień 2014 roku. (17/2014) - EBI
 3. 21:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (119/2014)
 4. 21:33 STOPKLATKA - Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. (44/2014) - EBI
 5. 21:18 PAMAPOL S.A. - Rejestracja zmiany Statutu PAMAPOL S.A. (37/2014)
 6. 21:03 NEWAG S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym podziale NEWAG Gliwice S.A. (37/2014)
 7. 20:48 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (119/2014) - EBI
 8. 20:33 Black Lion Fund - Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta (24/2014)
 9. 20:33 MEDIACAP - Raport miesięczny za wrzesień 2014 (37/2014) - EBI
 10. 19:50 Szczurek: możliwa redukcja elastycznej linii kredytowej z MFW o 25 do 33 proc.
 11. 19:48 KRUK S.A. - Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwa ...
 12. 19:36 Dobra wiadomość dla klientów BNP Paribas. Jednak będą tablety dla wszystkich
 13. 19:18 GHELAMCO INVEST - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172) Gh ... - EBI
 14. 19:18 YAWAL S.A. - Informacje udzielone Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem Spółki na podstawie pr ...
 15. 19:03 BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zminiejszeniu u ...
 16. 19:00 Podlaskie/ Na 6,7 mln zł oceniono szkody w uprawach zniszczonych przez dziki
 17. 18:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Liczba lokali uznanych w przychodach w III kwartale 2014 r. przez spółk ...
 18. 18:48 EXCELLENCE S.A. - Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadaj ...
 19. 18:35 Producenci soków: Polak pije 48 ml soku dziennie, Skandynaw - 200 ml
 20. 18:35 Wyrok w sprawie bloku w Turowie - 24 października (aktl.)
 21. 18:33 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 6 October 2014 and 10 October 2014 (62/ ...
 22. 18:18 EFH - Korekta raportu bieżącego nr 55/2014 - Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych (55/2014)
 23. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 24. 18:08 Kalendarium ISBnews
 25. 18:05 Białystok/ 80 mln zł ma kosztować sortownia na miejskim wysypisku śmieci
 26. 18:03 EFICOM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A. (13/2 ...
 27. 18:03 LENA LIGHTING - Podpisanie aktu założycielskiego Spółki Lena Lighting GmbH (17/2014)
 28. 17:55 Resort finansów odpiera zarzuty RPO w sprawie ustawy o PIT
 29. 17:53 BGŻ i BNP Paribas Bank Polska uzgodniły plan połączenia i parytet wymiany akcji
 30. 17:48 Tłumacze rosyjskiego zarabiali najsłabiej
 31. 17:48 WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu, określenie daty skutecznego powołania Wiceprezesa Zarządu (77 ...
 32. 17:48 ALUMETAL S.A. - Decyzja w sprawie realizacji biznes planu ?Budowa Zakładu na Węgrzech? (17/2014)
 33. 17:48 ROBINSON EUROPE - Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A. (33/2014) - EBI
 34. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,33% na zamknięciu w piątek
 35. 17:35 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 36. 17:33 AMREST - RB 86/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 37. 17:33 eCARD S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (14/2014)
 38. 17:33 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (59/2014) - EBI
 39. 17:33 GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną akt ...
 40. 17:33 Internet Media Services - Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obr ... - EBI
 41. 17:33 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych (7 ...
 42. 17:25 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 1,33 proc. do 2392,62 pkt
 43. 17:25 5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody (aktl.)
 44. 17:23 DPD Polska sfinalizowało przejęcie 100% akcji Siódemki od Abris Capital
 45. 17:20 ARR: 1,3 tys. wniosków od producentów warzyw o rekompensaty
 46. 17:18 APS ENERGIA - Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszeniu wartości podwyższenia kapitału zakłado ... - EBI
 47. 17:18 EFH - Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych (55/2014)
 48. 17:15 Ceny ropy naftowej ciągle spadają; słabnie popyt na surowiec
 49. 17:10 Dane klientów Piotra i Pawła mogły wyciec? Dziura w aplikacji mobilnej
 50. 17:05 KE przyjęła szczegółowe zasady ostrożnościowe dla banków i ubezpieczycieli
 51. 17:03 KCI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego (27/2014)
 52. 17:03 KCI - Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego (26/2014)
 53. 17:03 SIODEMKA - Informacja o zawarciu Umowy Przyrzeczonej (11/2014) - EBI
 54. 16:55 Gdańsk/ThyssenKrupp w ciągu 5-7 lat ma zatrudnić 700 osób
 55. 16:50 W przyszłym tygodniu złoty może stracić na wartości
 56. 16:50 MG: ponad 200 uwag do wstępnego projektu Polityki energetycznej 2050
 57. 16:48 SIODEMKA - Informacja o zmianie Zarządu i Rady Nadzorczej (10/2014) - EBI
 58. 16:48 BORUTA-ZACHEM S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (9/2014)
 59. 16:45 Ekonomiści: eksport netto nie ciągnie już gospodarki
 60. 16:45 Świętokrzyskie/ Ponad 70 wniosków do budżetu obywatelskiego w Starachowicach
 61. 16:38 PZ Cormay złożył do sądu w Genewie wniosek z żądaniem zwołania NWZ Orphee
 62. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 63. 16:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (29/2014)
 64. 16:23 Solar Company miało 13,1 mln zł skonsolidowanych przychodów we wrześniu
 65. 16:20 Hickiewicz: Najwięcej problemów w firmach - z umowami o pracę (aktl.)
 66. 16:15 Prezydent: troska o dziedzictwo naturalne jest nowoczesnym patriotyzmem
 67. 16:08 UKE ogłosił aukcję na 19 częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz dla usług LTE
 68. 16:03 PZ CORMAY S.A. - Wniesienie przez PZ CORMAY S.A. żądania zwołania przez właściwy sąd Nadzwyczajne ...
 69. 16:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (98/2014)
 70. 16:03 SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Sovereign Capital S.A. (8/2 ...
 71. 16:03 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (126/2014) - EBI
 72. 16:03 SOLAR COMPANY S.A. - Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2014 roku (27/2 ...
 73. 16:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryt ...
 74. 16:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Rozwiązanie umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium u ...
 75. 16:03 PCC EXOL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (29/2014)
 76. 16:03 UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express ...
 77. 15:53 Konsorcjum Salini z najkorzystniejszą ofertą na odcinek S7 za 996 mln zł
 78. 15:50 KNF: akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł
 79. 15:48 UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd. (1 ...
 80. 15:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? na ...
 81. 15:48 UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineer ...
 82. 15:45 Mandel: wielu sprzedawców internetowych nie wie o ustawie konsumenckiej
 83. 15:43 Mamy w Polsce 114 danin publicznych
 84. 15:35 Ponad 80 proc. polskiego eksportu żywności to produkty spożywcze
 85. 15:33 BUWOG AG - information on trading in financial instruments (25/2014)
 86. 15:30 GUS: deficyt w handlu zagranicznym w okresie I-VIII wyniósł 989,7 mln euro (aktl.)
 87. 15:23 Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 209,8 mld zł we wrześniu
 88. 15:19 Polacy z werwą
 89. 15:18 GINO ROSSI S.A. - Wykreślenie zastawu ustanowionego na rzecz banku. (60/2014)
 90. 15:18 ABS INVESTMENT - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 119/2014 - Żądanie zwołania NWZ w UBOAT-LIN ... - EBI
 91. 15:18 AIR MARKET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projek ... - EBI
 92. 15:18 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta ...
 93. 15:08 KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca
 94. 15:03 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (105/2014)
 95. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 96. 15:03 AIR MARKET - Zmiana Rady Nadzorczej w Air Market S.A. (8/2014) - EBI
 97. 14:53 Strabag ma umowę na prace przy Nabrzeżu Rumuńskim w Gdyni za 45 mln zł netto
 98. 14:53 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 99. 14:48 INSTALKRK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2014)
 100. 14:48 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 101. 14:48 BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (6/2014)
 102. 14:48 BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2014)
 103. 14:48 BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (8/2014)
 104. 14:48 BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2014)
 105. 14:38 GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 25,6% r/r, do Rosji - o 8,6% w I-VIII 2014
 106. 14:38 KNF: Wyniki europejskiego AQR i stress testu banków będą opublikowane 26 X
 107. 14:38 Ceny importu w USA spadły o 0,5% m/m we wrześniu
 108. 14:33 INVENTUM TFI SA - Zmiany w Zarządzie Inventum TFI SA (98/2014)
 109. 14:33 INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta (97/2014)
 110. 14:30 GUS: Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-sierpień wyniósł 989,7 mln euro
 111. 14:25 Grabowski: kompromis klimatyczny na szczycie UE jest możliwy
 112. 14:23 GUS: Eksport wzrósł o 4,4% r/r, import wzrósł o 4,2% w I-VIII 2014 r.
 113. 14:23 GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł r/r do 25,9% w I-VIII 2014 r.
 114. 14:23 Średnia dzienna produkcja Serinusa wzrosła o 15% kw/kw, do 5.696 boe/d w III kw.
 115. 14:20 Seredyńska: będziemy chętniej kupować w sklepach internetowych
 116. 14:18 BEDZIN - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ...
 117. 14:08 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 118. 14:05 Analitycy przewidują w przyszłym tygodniu dalsze spadki cen paliw
 119. 14:05 5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody
 120. 14:03 IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (60/2014)
 121. 14:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki (48/2014)
 122. 14:03 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (124/2014) - EBI
 123. 14:03 SERINUS ENERGY INC. - Podsumowanie produkcji Serinus Energy w III kwartale 2014 r. (43/2014)
 124. 14:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki (47/2014)
 125. 14:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Odwołanie z Zarządu Spółki (46/2014)
 126. 14:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie (89/2014)
 127. 14:03 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (26/2014)
 128. 13:55 Stalowa Wola/ Powstanie zakład przetwarzania odpadów komunalnych
 129. 13:48 MERIT INVEST - Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. (23/2014) - EBI
 130. 13:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 131. 13:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (53/2014)
 132. 13:35 Wójcik: robiąc zakupy, będziemy mieli te same prawa w całej UE
 133. 13:33 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...
 134. 13:33 AMBRA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 październik ...
 135. 13:33 AMBRA - Informacja o dywidendzie (10/2014)
 136. 13:30 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-10-10
 137. 13:30 MS konsultuje się ws. stawek odsetek ustawowych
 138. 13:27 Na co Polacy najczęściej biorą pożyczki?
 139. 13:25 Górny pułap opłat za śmieci ma określać algorytm (aktl.)
 140. 13:23 BM Reflex: Ceny paliw na stacjach najniższe w tym roku, będą spadać dalej
 141. 13:18 AMBRA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajny ...
 142. 13:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (262/2014)
 143. 13:08 MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 167,9 mln zł we IX
 144. 13:08 Monetia chce wejść na rynek pośrednictwa finansowego, poprawi wyniki w 2015 r.
 145. 13:08 Rafako i OMIS mają umowę z Energa Elektrownie Ostrołęka za 149,9 mln zł netto
 146. 13:03 BEDZIN - Ogłoszenie założeń do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. (63/2014)
 147. 13:03 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (108/2014)
 148. 13:03 MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (101/2014)
 149. 12:55 Hickiewicz: Najwięcej problemów w firmach - z umowami o pracę
 150. 12:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (31/2014)
 151. 12:45 Sejm przyjął informację rządu o działaniu ustawy deweloperskiej
 152. 12:37 Poczta ściga, abonenci uciekają
 153. 12:35 Sejm przyjął informację rządu nt. działania podatku od wydobycia kopalin
 154. 12:25 UOKiK: ustawa konsumencka korzystna dla sklepów internetowych i ich klientów
 155. 12:23 Konsorcjum Mota-Engil ma umowę na II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.
 156. 12:20 Sejm zmienił przepisy dotyczące rejestracji środków ochrony roślin
 157. 12:18 RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (46/2014)
 158. 12:18 DENT-A-MEDICAL - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (21/2014) - EBI
 159. 12:18 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (127/2014) - EBI
 160. 12:14 Madryt wprowadza opłaty za wjazd do centrum. Polskie miasta chcą iść w jego ślady
 161. 12:00 Sejm przyjął dwie poprawki do ustawy o normach jakościowych węgla
 162. 11:55 Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu (aktl.)
 163. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 197/A/NBP/2014
 164. 11:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (53/2014)
 165. 11:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (49/2014)
 166. 11:33 MR HAMBURGER - Podpisanie istotnej umowy. (42/2014) - EBI
 167. 11:33 CAM MEDIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (24/2014)
 168. 11:18 Klienci niezadowoleni z promocji w banku BNP Paribas
 169. 11:18 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (53/2014)
 170. 11:08 Polska branża spożywcza w czołówce firm z Europy Centralnej
 171. 11:05 Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu
 172. 11:03 LEASING-EXPERTS - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchas ... - EBI
 173. 10:48 BRIJU S.A. - Animator Emitenta (39/2014)
 174. 10:48 WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji ...
 175. 10:48 MAKORA - Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w ... - EBI
 176. 10:48 SUNTECH - Umowa z nowym klientem (34/2014) - EBI
 177. 10:48 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (77/2014)
 178. 10:38 DM PKO BP wycenia akcję Echo na 7,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 179. 10:33 PROGRES INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (9/2014)
 180. 10:23 ARR: Eksport cukru spadł o 13% r/r do 399 tys. ton w okresie X 2013 - VII 2014
 181. 10:20 MF: wpływów z "ozusowania" umów śmieciowych nie uwzględniono w budżecie
 182. 10:18 PROGRES INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (8/2014)
 183. 10:18 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A. (62/2014)
 184. 10:08 ARR: Eksport wieprzowiny spadł, wołowiny b.z., a drobiu wzrósł r/r w I-VII 2014
 185. 10:08 ARR: Wolumen eksportu produktów mleczarskich wzrósł o 29% r/r w I-VII 2014 r.
 186. 10:08 W przyszłym tygodniu spodziewane jest wyraźne osłabienie polskiej waluty
 187. 10:03 COPERNICUS - Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A. (62/2014) - EBI
 188. 10:03 PEP - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)
 189. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 września 2014 roku w sprawie rej ...
 190. 09:53 Enea Operator: Dostępność programu obligacji wydłużona do końca 2015 (aktual)
 191. 09:50 W piątek przed sądem wniosek Shanghai Electric ws. bloku w Turowie
 192. 09:50 Lubuskie/ W Ujściu Warty szczyt jesiennej koncentracji żurawi
 193. 09:48 MIKROKASA - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K (25/2014) - EBI
 194. 09:38 ARR: Eksport zbóż wzrósł o 16% r/r do 0,25 mln ton w lipcu 2014 r.
 195. 09:33 BRASTER - Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare (82/2014) - EBI
 196. 09:33 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego (28/2014)
 197. 09:23 BIEC: BOP wzrósł we IX, pozytywne zmiany na rynku ofert pracy utrzymują się
 198. 09:18 BZWBK - Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (53/2014)
 199. 09:18 BZWBK - Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (53/2014)
 200. 09:08 Grupa Kopex ma umowę z KGHM o wartości 47,8 mln zł netto
 201. 09:08 PGNiG Sales & Trading będzie podzielone na 2 spółki, celem ekspansja w Europie
 202. 09:08 Średnie dzienne wydobycie Exillon wyniosło 17,47 tys. baryłek we wrześniu
 203. 09:03 COMPERIA.PL S.A. - Rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW (38/2014)
 204. 08:53 GTC chce wykorzystać wpływy z planowanej emisji akcji w 18 miesięcy od oferty
 205. 08:53 Przychody Monnari Trade wzrosły o 10% r/r do 36,3 mln zł w III kw.
 206. 08:23 Fitch: Ratingi spółek energetycznych uwzględniają wzrost dźwigni finansowej
 207. 08:23 PZU: Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie Lietuvos Draudimas
 208. 08:23 Enea Operator: Okres dostępności programu obligacji wydłużony do końca 2015 r.
 209. 08:18 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z KGHM Polska Miedź S.A. (64/2014)
 210. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (122/2014)
 211. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (149/2014)
 212. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 213. 07:38 Przegląd prasy
 214. 06:15 Usługi telekomunikacyjne przyjaźniejsze niepełnosprawnym