Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8

Artykuły z dnia: 2013.11.28 - finanse.wp.pl

 1. 00:55 Największe zwierzę? Biedronka!
 2. 23:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów. (30/2013)
 3. 22:03 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (66/2013)
 4. 21:25 NBP nie będzie przeciw propozycji MF dot. rotacji członków RPP
 5. 21:23 Propozycja MF dot. rotacyjności RPP ma sens, NBP nie będzie się sprzeciwiał - Belka
 6. 21:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Aktualizacja informacji o postępowaniu w przedmiocie udzielenia k...
 7. 21:03 KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 8. 21:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii E (16/2013)
 9. 20:55 Grupa państw dołączyła do niemieckiej inicjatywy ws. podatków
 10. 20:35 Bank Anglii obawia się przegrzania rynku nieruchomości
 11. 20:18 TVN - Transakcja zakupu akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 12. 20:08 Kazimierz Nowak powołany na prezesa EuRoPol Gaz
 13. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 19:48 BARLINEK - Zawarcie znaczącej umowy (42/2013)
 15. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:33 NETMEDIA S.A. - Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta - eTravel S.A. i Netmedia Business Trav...
 17. 19:33 MERCATOR MEDICAL S.A. - Postanowienie sądu dotyczące programu motywacyjnego (8/2013)
 18. 19:23 MSZ: polsko-fińska współpraca energetyczna (komunikat)
 19. 19:23 MSZ: 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Peru (komunikat)
 20. 19:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 21. 19:18 MOL - Capital securities purchase of a MOL manager.pdf (67/2013)
 22. 19:03 SADOVAYA GROUP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 3/2013
 23. 19:03 VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Zmiana struktury akcjonariatu (12/2013)
 24. 19:00 Portugalia: Prezes Jeronimo Martins nie jest już najbogatszy w kraju
 25. 18:48 UNIBEP S.A. - Informacja w sprawie braku zapłaty odsetek od obligacji serii B1 i B2 (52/2013)
 26. 18:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 69/2013 w sprawie zawiadomienie Polish American...
 27. 18:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki DANKS
 28. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki POZBUD
 29. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ
 30. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu obligacji Wałbrzycha
 31. 18:30 Kosiniak-Kamysz: wypłata emerytur w ZUS - najbezpieczniejsza
 32. 18:23 CIR ws. dymisji Waldemara Skrzypczaka (komunikat)
 33. 18:23 Innova Capital sprzedała 6 mln akcji Libetu
 34. 18:20 Zmarnowana szansa
 35. 18:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (166/2013)
 36. 18:18 ALIOR BANK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w...
 37. 18:18 MAKRUM S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (129/2013)
 38. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group 28 listopada 2013 Odroczona publikacj...
 39. 18:10 GPW wybiera kierunek południowy
 40. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:08 Transakcje pakietowe
 42. 18:07 Słaba sesja w Warszawie
 43. 18:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 44. 18:03 MEDIATEL - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (56/2013)
 45. 18:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (69/2013)
 46. 18:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (128/2013)
 47. 17:55 SN: wątpliwości w sprawie ustawy hazardowej powinien rozstrzygnąć TK
 48. 17:55 Źródło UE: większość państw przeciwna pakietowi telekomunikacyjnemu
 49. 17:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 50. 17:48 CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (38/2013)
 51. 17:48 01CYBERATON S.A. - Zawiadomienie z art. 70 Ustawy o ofercie publicznej ? nabycie lub zbycie znacz...
 52. 17:48 LIBET S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji ? zawiadomienie akcjonariusza. (33/2013)
 53. 17:48 INTERSPORT S.A. - Przedłużenie umowy najmu lokalu w Centrum Handlowym "Atrium Plejada Bytom" (40/...
 54. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,51 proc. z 2,47 proc. - NBP
 55. 17:33 AMREST - RB 109/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer...
 56. 17:33 MISPOL S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ MISPOL S.A. (11...
 57. 17:33 MISPOL S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ MISPOL S.A. ...
 58. 17:33 COMP - Wykup i emisja obligacji (37/2013)
 59. 17:33 COMP - Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OF...
 60. 17:33 ECHO - Zawarcie umowy pomiędzy podmiotami zależnymi Emitenta (46/2013)
 61. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 62. 17:33 MISPOL S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną (113/2013)
 63. 17:33 PIK S.A. - kupno akcji spółki przez osobę zobowiązaną ? Członka Rady Nadzorczej. (6/2013)
 64. 17:33 INTERSPORT S.A. - Przedłużenie umowy najmu lokalu w Galerii Sfera w Bielsku-Białej (39/2013)
 65. 17:25 WIG30 na zamknięciu sesji spadł 0,60 proc. do 2712,29 pkt
 66. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.11.2013
 67. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2712,29 pkt (-0,60%)
 68. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:23 Sąd zdecydował o umorzeniu trzech postępowań o ogłoszenie upadłości Polimeksu
 70. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 17:18 PIK S.A. - sprzedaż akcji spółki przez osobę zarządzającą - Prezesa Zarządu (5/2013)
 72. 17:18 MISPOL S.A. - Uchwały podjęte przez NWZ MISPOL S.A. (109/2013)
 73. 17:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Exillon Energy] (221/2013)
 74. 17:18 MISPOL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MISPOL S.A. (110/2013)
 75. 17:18 CAM MEDIA S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (3...
 76. 17:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (185/2013)
 77. 17:03 MOSTALZAB - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (91/2013)
 78. 17:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenia postępowań o ogłoszeniu upadłości (172/2013)
 79. 17:03 PKNORLEN - Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii D w KDPW (432/2013)
 80. 17:03 MOSTALZAB - Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej (92/2013)
 81. 17:03 MOSTALZAB - Uchwały podjęte na NWZ Mostostal Zabrze-Holding S.A. (90/2013)
 82. 16:53 ING OFE informuje
 83. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:53 ING OFE informuje
 85. 16:53 MSZ: w Strasburgu o Warszawskim Dialogu na rzecz Demokracji (komunikat)
 86. 16:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (84...
 87. 16:48 IMPERA - zapłata ceny za udziały spółki Invento sp. z o.o., utrata statusu podmiotu dominującego ...
 88. 16:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 89. 16:45 Korolec: za rok pierwszy projekt globalnej umowy klimatycznej
 90. 16:38 GPW: Animator dla ALIOR BANK i kontraktów na mWIG40
 91. 16:38 GPW: Animator dla obligacji NAVI GROUP
 92. 16:38 Odsetek "byków" na GPW wzrósł w ciągu tygodnia o 4,3 pkt. proc. do 64,8 proc. - INI
 93. 16:38 W tyg. zakończonym 24.11 TVN miał 92,27 mln zł wpływów z reklam, Polsat 71,53 mln zł
 94. 16:38 W tyg. zakończonym 24.11. udział TVN w oglądalności wyniósł 12,80 proc., Polsatu 11,92 proc.
 95. 16:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez członka Zarządu (71/2013)
 96. 16:33 ENERGOPLD - Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości (49/2013)
 97. 16:25 Kalemba: Rosja nie ma powodów do wprowadzania embarga na polską żywność
 98. 16:23 MSZ: wiceminister Winid na otwarciu Targów Książki Historycznej (komunikat)
 99. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:23 W czwartek złoty mocniejszy słabością USD, dług czeka na PKB i podaż (opis)
 101. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:20 Mimo przecen na GPW złoty w czwartek umacniał się
 103. 16:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji własnych (70/2013)
 104. 16:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (60/2013)
 105. 16:18 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (61/2013)
 106. 16:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - : Informacja o transakcjach animatora (45/2013)
 107. 16:18 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych - korekta (154/2013)
 108. 16:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (55/2013)
 109. 16:15 Eksperci: kwoty mleczne ograniczały rozwój produkcji
 110. 16:08 Oferują grosze, a pracownicy się zgadzają! Wyzysk w biały dzień!
 111. 16:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie Polish American Investment Fund LLC o zmianie udziału ponad 1...
 112. 16:03 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy (23/2013)
 113. 16:03 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (54/2013)
 114. 16:03 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? korekta (147/2013)
 115. 15:59 Dobry dzień dla polskiej waluty
 116. 15:56 O co chodzi w indeksie PMI?
 117. 15:55 Piotr Styczeń odwołany ze stanowiska wiceministra infrastruktury i rozwoju
 118. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:53 Medicalgorithmics podpisał umowę o wartości 53,4 mln zł w ciągu 5 lat
 121. 15:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Powiększenie składu osobowego Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A. (29/2013)
 122. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 123. 15:38 Budimex ma umowę za 44,5 mln zł na przebudowę torowiska tramwajowego w Toruniu
 124. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 6995,00 za tonę
 125. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (134/2013)
 127. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (134/2013)
 128. 15:33 ABC DATA S.A. - Warunkowa rejestracja akcji Spółki w KDPW (39/2013)
 129. 15:23 MON: oświadczenie ministra obrony narodowej (komunikat)
 130. 15:23 MSZ: japońskie doświadczenia w wykorzystaniu inteligentnej energii (komunikat)
 131. 15:23 CEZ spodziewa się wzrostu cen energii na rynku niemieckim w '14
 132. 15:23 MON: oświadczenie wiceministra Waldemara Skrzypczaka (komunikat)
 133. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:23 Aviva OFE ma powyżej 5 proc. ZPC Otmuchów
 135. 15:18 MR HAMBURGER S.A. - Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (11/2013)
 136. 15:08 Rekrutacja rekruterów
 137. 15:03 BUDIMEX - Przebudowa torowiska tramwajowego w Toruniu ? nowy kontrakt Budimeksu Budownictwo Sp. z...
 138. 15:03 KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F (52/2013)
 139. 15:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp...
 140. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 141. 14:56 Drugi SATURN w Krakowie
 142. 14:55 Wyrok unijnego Trybunału ws. polskiego VAT od firm szkoleniowych
 143. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? podpisanie umowy zastawu rejestrowego na udziałach Emite...
 145. 14:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp...
 146. 14:48 IDEON S.A. - Informacja o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2013 (71/2013)
 147. 14:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (53...
 148. 14:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK o zwięk...
 149. 14:48 HUTMEN - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (19/2013)
 150. 14:41 Ustawa śmieciowa częściowo niezgodna z konstytucją
 151. 14:40 Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji
 152. 14:38 Komputronik spodziewa się rekordowych wyników w 2013/14
 153. 14:33 GRUPA LOTOS - Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie Umowy zmieniającej do Umowy kredy...
 154. 14:20 Pracownica banku zniknęła z pieniędzmi klientów
 155. 14:18 PLAZA CENTERS N.V. - Holdings in Company (32/2013)
 156. 14:18 Rubicon Partners SA - Informacje nt. projektu Kazsphere (92/2013)
 157. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 158. 14:03 ARCTIC PAPER S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (41/2013)
 159. 14:03 ENERGA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2013)
 160. 14:03 Rachunki za prąd w firmach mogą być niższe o 40 proc.
 161. 13:57 Santorski: polskie firmy przypominają XVI-wieczne folwarki
 162. 13:55 Sąd przedłużył areszt dla b. prezesa Amber Gold
 163. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 13:53 Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji
 165. 13:51 Polnord S.A. analiza techniczna
 166. 13:48 NEWAG S.A. - Zmiana uchwały Zarządu KDPW nr 867/13 z dnia 20 listopada w sprawie rejestracji akcj...
 167. 13:48 Rubicon Partners SA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji (91/2013)
 168. 13:45 Pracownica banku zniknęła z pieniędzmi klientów
 169. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 170. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:28 Oni zaczynali w garażu
 172. 13:23 Indeks Cen Mieszkań w X wzrósł o 0,4 pkt. - Domy.pl
 173. 13:23 OFE POCZTYLION informuje
 174. 13:23 1/3 RPP będzie powoływana co 2 lata przez Sejm, Senat i Prezydenta - projekt założeń
 175. 13:20 Wynagrodzenia w dużych i małych miastach
 176. 13:18 ABS INVESTMENT S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu (25/2013)
 177. 13:18 SOPHARMA AD - Current report 147 buy back 28112013 (147/2013)
 178. 13:18 WISTIL - ustanowienie zastawu rejestrowego (16/2013)
 179. 13:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do...
 180. 12:48 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (18/2013)
 181. 12:48 EFEKT - nabycie akcji i przekroczenie 5% głosów na WZ przez osobę zarządzającą emitenta (17/2013)
 182. 12:38 Dane makro wskazują, że gospodarka wraca na normalne tory - Belka
 183. 12:33 SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (42/2013)
 184. 12:22 Koniec zasłaniania się immunitetem na drodze
 185. 12:18 POLNORD - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej (67/2013)
 186. 12:15 Trybunał Konstytucyjny bada przepisy ustawy śmieciowej
 187. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 188. 12:08 W dn. 18-24.XI Barometr Świąteczny wyniósł 121,5 proc. - Poczta Polska
 189. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2013
 190. 12:08 NWZ Alior Banku zdecydowało o emisji do 6.358.296 akcji serii G
 191. 12:03 VERBICOM S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (7/2013)
 192. 12:02 Biedronka wprowadzi nowy rodzaj sklepów
 193. 11:53 AMPLICO OFE informuje
 194. 11:53 Dynamika wartości inwestycji w polskim przemyśle w '14 wyniesie 12 proc. rdr - KE
 195. 11:53 KGHM spodziewa się spadku cen surowców w przyszłym roku, odbicie możliwe w '15
 196. 11:51 W centrum uwagi strefa euro
 197. 11:48 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Usta...
 198. 11:45 Holandia: kończy się gazowe eldorado w Groningen; czas na gaz łupkowy
 199. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 200. 11:38 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w XI '13 spadł o 2,6 pkt. - KE
 201. 11:38 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w listopadzie '13 spadł o 0,1 pkt. - KE
 202. 11:33 PATENTUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (24/2013)
 203. 11:25 Lepsze nastroje w eurolandzie
 204. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 205. 11:23 Kurs Milestone Medical wzrósł na otwarciu w debiucie o 49,5 proc.
 206. 11:23 KGHM rozmawia z RTB o wspólnej budowie fabryki materiałów wybuchowych
 207. 11:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (264/...
 208. 11:18 PROJPRZEM - Zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego (34/2013)
 209. 11:03 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (87/2013)
 210. 10:59 Sprzątaczka tak samo ceniona jak dyrektor
 211. 10:56 Surowce wciąż nie wierzą w gospodarkę
 212. 10:56 Polacy coraz wyżej cenią zawody oparte na pracy fizycznej
 213. 10:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.100,29 mln zł - NBP
 214. 10:48 Wskaźniki inflacyjne zdominują handel
 215. 10:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (220/2013)
 216. 10:18 ALKAL S.A - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r....
 217. 10:18 Dla kogo podwyżki w 2014 r.?
 218. 10:15 W Niemczech w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 6,9 proc.
 219. 10:09 Polscy szefowie wolą kary i kontrole pracowników (WIDEO)
 220. 10:08 KRRiT ws. wysokości opłat abonamentowych w 2014 r. (komunikat)
 221. 10:05 Za abonament zapłacimy więcej!
 222. 10:03 DGA - Umowa na realizację projektu "Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II" (28/2013)
 223. 09:53 Stereotypy - barierą w zatrudnianiu niepełnosprawnych
 224. 09:51 Indyki i niemiecka inflacja
 225. 09:39 O co chodzi w indeksie PMI?
 226. 09:38 W czwartek niewielka aktywność inwestorów na rynkach FX i FI
 227. 09:33 HYGIENIKA - Dokonanie całkowitego wykupu Obligacji serii D (78/2013)
 228. 09:23 Po korekcie?
 229. 09:23 MFO liczy, że pozyska z oferty blisko 15 mln zł, zapisy na akcje w grudniu
 230. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w XI w górę o 1,7 pkt. - BIEC
 231. 09:18 PHARMENA S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta (17/2013)
 232. 09:14 Prawo pracy: co się zmieni w 2014 roku?
 233. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2728,38 pkt (-0,01%)
 234. 09:08 Harmonogram oferty publicznej MFO
 235. 09:03 ERBUD S.A. - Warunkowe zarejestrowanie akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ...
 236. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na I - 111,52-111,54 USD za baryłkę
 237. 08:53 Rewolucja w spadkach
 238. 08:51 Prezes PSA rezygnuje z odprawy emerytalnej
 239. 08:48 NOVITA - sprzedaż akcji Novity S.A. (33/13)
 240. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 241. 08:30 Pracownicy Watykanu będą odbijać karty zegarowe
 242. 08:18 WARIMPEX - Raport za trzy pierwsze kwartały 2013 (23/2013)
 243. 08:18 WARIMPEX - Report on the first three quarters of 2013 (23/2013)
 244. 08:18 WARIMPEX - Transactions bring steady portfolio improvements (22/2013)
 245. 08:17 Nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników
 246. 08:03 WARIMPEX - Ciągła poprawa portfolio dzięki transakcjom (22/2013)
 247. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 28 listopada
 248. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 XI - 2 XII
 249. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.11 - 2.12
 250. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 28.11-2.12
 251. 06:58 Zakaz palenia węglem nas zrujnuje
 252. 06:35 Szok! Będą mandaty za 2,2 tys. złotych?!
 253. 06:25 Wrocławskie laboratoria zarobią na łupkach
 254. 06:06 Kierowcy sprawdzą w sieci, ile mają punktów
 255. 05:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych (26/2013)
 256. 04:20 Falstart w kontaktach z Chińczykami
 257. 03:25 Podatkowa walka z wiatrakami
 258. 02:55 Zejdź ze zderzaka