Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq

Artykuły z dnia: 2013.11.26 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 RAFAKO - Przystąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do listu intencyjnego dot. Projektu Jawo...
 2. 00:03 RONSON EUROPE N.V. - Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej (22/2013)
 3. 23:40 USA: Na Wall Street bez większych zmian
 4. 23:03 ABC DATA S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez Aviva OFE Aviva ...
 5. 22:18 ADMIRAL BOATS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania (12/2013)
 6. 21:18 06MAGNA - Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 listopada 2013 roku (53/2013)
 7. 21:18 SANWIL HOLDING SA - I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.11.2013 r. II. Akcjonariusze po...
 8. 21:08 W '14 nadwyżka sektora finansów publ. 4,6 proc. PKB - Moody's
 9. 21:05 Agencja Moody's: W 2014 r. nadwyżka sektora finansów publ. - 4,6 proc. PKB
 10. 21:03 06MAGNA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (52/2013)
 11. 20:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki CSY
 12. 20:05 Kuba nie może znaleźć banku w USA
 13. 20:03 MOL - MOL Commenced Arbitration against the Government of Croatia (66/2013)
 14. 20:03 SANWIL HOLDING SA - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad...
 15. 19:48 ZASTAL SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 listopad...
 16. 19:38 GPW: Ostatnie notowanie obligacji LBD1213
 17. 19:38 MSZ: wspólna deklaracja szefów MSZ Polski i Niemiec ws. Ukrainy (komunikat)
 18. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:18 AGROTOUR S.A. - Przekroczenie progu powyżej 61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (16...
 20. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:08 Societe Generale podniósł cenę docelową PGE do 20,5 zł
 22. 19:08 Societe Generale podwyższył cenę docelową Tauronu do 5,3 zł
 23. 19:03 OT LOGISTICS - Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics (...
 24. 19:03 AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta. (15/2013)
 25. 18:53 PEP ma cztery umowy z Polenergią o łącznej szacunkowej wartości 1,52 mld zł
 26. 18:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (64/2013)
 27. 18:38 Sąd ustanowił kuratora w spółce EuRoPol Gaz
 28. 18:35 Radni przeciw zmianom ws. janosikowego
 29. 18:33 AMREST - RB 107/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskic...
 30. 18:30 Gaz-System: kolejny krok w projekcie interkonektora Polska-Słowacja
 31. 18:25 Mimo społecznych protestów parlament uchwalił budżet
 32. 18:23 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych
 33. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 34. 18:18 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (22/2013)
 35. 18:18 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (21/2013)
 36. 18:18 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (24/2013)
 37. 18:18 MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (41/2013)
 38. 18:18 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (23/2013)
 39. 18:12 Sektor paliw i energii pogłębił korektę
 40. 18:04 Na GPW się zaczerwieniło
 41. 17:53 Transakcje pakietowe
 42. 17:53 Stawka Polonia spadła do 2,35 proc. z 2,42 proc. - NBP
 43. 17:52 Na co komu split?
 44. 17:48 BANKBPH - Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwe...
 45. 17:48 PHN S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełd...
 46. 17:48 AMREST - RB 106/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer...
 47. 17:48 PLASTBOX - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (165/2013)
 48. 17:48 ECHO - Umorzenie akcji w KDPW (45/2013)
 49. 17:48 MIRACULUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego kapitału zakł...
 50. 17:38 MNiSW: uczelnie techniczne wciąż najchętniej wybierane przez kandydatów na studia (komunikat)
 51. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 17:35 Pierwsi bacowie zdali egzaminy na czeladników
 53. 17:30 Polska przekonuje, że buduje drogi zgodnie z prawem UE
 54. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2717,04 pkt (-1,39%)
 55. 17:23 ING OFE informuje
 56. 17:18 MOSTALEXP - zbycie znaczących aktywów ? korekta raportu (69/2013)
 57. 17:18 KOMPUTRONIK S.A. - Egzekucja komornicza z majątku Clean& Carbon Energy SA (53/2013)
 58. 17:18 LC CORP S.A. - Nabycie i umorzenie części obligacji przez Emitenta (64/2013)
 59. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (164/2013)
 60. 17:18 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 61. 17:18 W Warszawie silna przecena zamiast rekordu
 62. 17:15 Kurator dla spółki EuRoPol Gaz ustanowiony
 63. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 64. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.11.2013
 65. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 17:03 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 67. 17:03 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (54/2013)
 68. 17:03 EXILLON ENERGY PLC - TR-1: NOTIFICATION OF MAJOR INTEREST IN SHARES (216/2013)
 69. 17:03 MERCATOR MEDICAL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. (6/2013)
 70. 17:03 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (24/2013)
 71. 17:03 GC Investment S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (22/2013)
 72. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 16:50 Większość załogi Autosanu ponownie zatrudniona
 74. 16:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (215/2013)
 75. 16:48 RANK PROGRESS S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (66/2013)
 76. 16:48 RANK PROGRESS S.A. - Udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta (67/2013)
 77. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:33 PELION SA - Wniesienie aportu do spółki zależnej - korekta (172/2013)
 79. 16:30 Minister rolnictwa powołał nowych członków komisji funduszy promocji
 80. 16:23 Deutsche Bank podwyższa wycenę Bogdanki do 165 zł
 81. 16:23 MSW: konferencja nt. ochrony i praw ofiar handlu ludźmi (komunikat)
 82. 16:23 Ciech nie wyklucza pozostawienia Organiki-Sarzyny w grupie
 83. 16:23 NWZ Opteam uchyliło uchwałę ws. emisji akcji s. E i uchwaliło kapitał docelowy
 84. 16:23 OFE PZU informuje
 85. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:20 60 proc. stażystów pracuje za darmo
 90. 16:18 PRAGMA INKASO S.A. - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. (32/2013)
 91. 16:18 INCANA S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromad...
 92. 16:15 Do PIP wpłynęło 236 porozumień ws. wydłużenia okresu rozliczeniowego
 93. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7074,50 za tonę
 94. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:05 Statoil ma zgodę na budowę pierwszej dryfującej farmy wiatrowej
 96. 16:03 PRAGMA INKASO S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Ink...
 97. 16:03 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę...
 98. 16:03 BUDIMEX - Podpisanie przez Budimex SA zmiany do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA (73...
 99. 16:03 INCANA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy ...
 100. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (133/2013)
 101. 16:03 FARMACOL - Zawarcie znaczących umów ? objęcie akcji spółki zależnej, wniesienie aportu oraz zawar...
 102. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 15:50 Obwodnica aglomeracji wałbrzyskiej ma połączyć ją z drogą S3
 104. 15:48 ENERGOPLD - Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta (48/2013)
 105. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (133/2013)
 106. 15:48 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 107. 15:48 PRAGMA INKASO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A...
 108. 15:38 MON: polsko-szwedzkie rozmowy o bezpieczeństwie (komunikat)
 109. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 110. 15:38 ZWG zwiększyło zaangażowanie w Bumech do 18,67 proc. (opis)
 111. 15:33 TILIA S.A. - TILIA S.A. informacje o obrocie instrumentami finansowymi (16/2013)
 112. 15:33 ARCUS S.A. - Umowa sprzedaży. (35/2013)
 113. 15:29 Tak zmieniły się nasze wynagrodzenia między 2004 a 2010 r.
 114. 15:23 UOKiK ws. rozmów o bezpieczeństwie konsumentów (komunikat)
 115. 15:23 Zamawiający odstąpił od umowy z Polimeksem na modernizację stadionu w Zabrzu
 116. 15:18 REGNON S.A. - Emisja obligacji. (21/2013)
 117. 15:18 VERBICOM S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (6/2013)
 118. 15:18 BUMECH S.A. - Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 30 grudnia 2013 r. (75/2013)
 119. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 120. 15:18 GANT - Informacja w sprawie braku zapłaty odsetek od obligacji serii AW (131/2013)
 121. 15:18 ENAP - Ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie przez akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów...
 122. 15:18 BUMECH S.A. - Zwołanie NWZA na 30 grudnia 2013 roku (74/2013)
 123. 15:15 KE za zakazem importu ryb z Kambodży, Belize i Gwinei
 124. 15:10 Prezydent podpisał zmiany dotyczące m.in. spółek komandytowych
 125. 15:08 ZWG zwiększyło zaangażowanie w Bumech do 18,67 proc.
 126. 15:08 Synthos spodziewa się w '14 istotnego wzrostu wyników w związku z poprawą na rynku butadienu
 127. 15:08 MSZ: Norwegia partnerem Polski w regionie i projektach rozwojowych (komunikat)
 128. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:08 KNF zgodziła się na powołanie Józefa Wancera na prezesa BGŻ
 130. 15:05 UE: Znaczny wzrost eksportu do państw Partnerstwa Wschodniego
 131. 15:03 ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (37/2013)
 132. 14:53 Komunikat z 200 posiedzenia KNF
 133. 14:50 Prezydent podpisał nowelę ustawy o komornikach
 134. 14:49 Biedronki na zasadzie partnerstwa
 135. 14:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ środków z tytułu premii technologicznej (63/2013)
 136. 14:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (214/2013)
 137. 14:48 OPTEAM S.A. - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 listop...
 138. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odstąpienie od umowy przez kontrahenta (170/2013)
 139. 14:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (73/2013)
 140. 14:33 TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (19/2013)
 141. 14:25 Eksperci: trwa ożywienie na rynku mieszkaniowym
 142. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 14:23 Na Węgrzech obniżka stóp procentowych
 144. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPE3. (52/2013)
 145. 14:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (430/2013)
 146. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPE3. (52/2013)
 147. 14:18 AMICA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 148. 14:08 Sprzedaż akcji Ciechu przez giełdę jedną z rozważanych opcji - wiceminister skarbu
 149. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 150. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 151. 14:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (184/2013)
 152. 14:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 153. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 154. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 155. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 156. 13:48 mBank - Rejestracja 1.016 akcji mBanku S.A. w KDPW (124/2013)
 157. 13:48 MOSTALWAR - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (63/2013)
 158. 13:48 Stały poziom bezrobocia dobrze wróży rynkowi zatrudnienia
 159. 13:43 Eksperci: chorzy na padaczkę mogą podejmować pracę
 160. 13:38 MSP liczy się z tym, że prace przy projekcie PGE w Opolu rozpoczną się po 15 grudnia
 161. 13:38 MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)
 162. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 13:35 MSP rozważy w I połowie 2014 r. koncepcję fuzji w branży energetycznej
 165. 13:33 FORMUŁA 8 S.A. - Informacja o zwołaniu NWZ na dzien 23 grudnia 2013 r. (20/2013)
 166. 13:33 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (62/2013)
 167. 13:29 E-konsument bezpieczniejszy, ale z chudszym portfelem
 168. 13:25 Bezwarunkowy minimalny dochód dla każdego?
 169. 13:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 170. 13:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (40/2013)
 171. 13:03 WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (39/2013)
 172. 13:03 JR INVEST S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 25 listop...
 173. 12:55 Związkowcy z JSW przedstawili swój projekt układu zbiorowego pracy
 174. 12:53 W horyzoncie 3-5 lat polski wzrost PKB wyniesie średnio 3,3 proc. rocznie - WES Ifo
 175. 12:51 Kosiniak-Kamysz: październik ósmym miesiącem spadku bezrobocia
 176. 12:50 Kosiniak-Kamysz: październik ósmym miesiącem spadku bezrobocia
 177. 12:48 WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (38/2013)
 178. 12:38 MPiPS: Forum dla Rodziny w Krakowie (komunikat)
 179. 12:34 AGROTON PLC - Agroton Public Limited: Announcement of consent solicitation in respect of its U.S....
 180. 12:33 GMINA GOŁDAP - Raport roczny JST-R 2012
 181. 12:30 Masz konto firmowe w BZ WBK? Przelewu nie zrobisz
 182. 12:18 COGNOR S.A. - Wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania Spółki (24/2013)
 183. 12:18 FASING - Umowa znacząca (45/2013)
 184. 12:18 NOVITA - zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A. (32/13)
 185. 12:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (97/2013)
 186. 12:18 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (31/13)
 187. 12:16 Ten zawód wykonuje tylko 16 osób w całej Polsce (WIDEO)
 188. 12:15 Trendy na rynku pracy w 2014 r.
 189. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 190. 12:08 Inpro wprowadziło do oferty 102 lokale z budynku B Chmielna Park
 191. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 228/A/NBP/2013
 192. 12:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Holding(s) in Company (95/2013)
 193. 12:03 POLNORD - Wniesienie aportu w postaci wierzytelności do spółki zależnej (66/2013)
 194. 12:03 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Nemex S.A. (18/2013)
 195. 12:03 WORK SERVICE S.A. - Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza (98/2013)
 196. 12:00 GUS: 706,7 tys. mieszkań w budowie na koniec października
 197. 11:53 PDA Certus Capital w debiucie rosną o 35 proc.
 198. 11:51 Bacowie legalizują swój zawód
 199. 11:48 WIND MOBILE S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta osoby z dostępem do informacji poufnych . (18/2...
 200. 11:48 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (88/2013)
 201. 11:38 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 4,2 proc. rdr - PUDS
 202. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 203. 11:33 EXILLON ENERGY PLC - Holding(s) in Company (213/2013)
 204. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 205. 11:23 W III kw. na 1000 pracujących przypadało 972 niepracujących - GUS
 206. 11:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nieziszczenie się warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzeda...
 207. 11:16 Skandynawskie eldorado Polaków 450 m nad ziemią
 208. 11:12 Dolar czeka na dzisiejsze dane
 209. 11:08 Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w XI wzrósł do 84,9 pkt. - Ipsos
 210. 11:08 Siła nabywcza wynagrodzenia w X wzrosła o 2,3 proc. rdr - GUS
 211. 11:08 Przeładunki w portach morskich w okresie I-X wzrosły o 11,8 proc. rdr do 53,3 mln ton - GUS
 212. 11:08 W październiku 79 zakładów zadeklarowało zwolnienie 3,4 tys. osób - GUS
 213. 11:08 Produkcja węgla kamiennego w X spadła o 4,8 proc. rdr - GUS
 214. 11:08 Sprzedaż usług w transporcie w X wzrosła o 6,3 proc. rdr - GUS
 215. 11:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 35.822,97 mln zł - NBP
 216. 11:05 Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł do 84,9 pkt
 217. 11:03 AGROTON PLC - Notice about increase over 15% of the tota lvote in a public company (18/2013)
 218. 11:03 PATENTUS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości. (23/2013)
 219. 10:53 W końcu X w budowie było 706,7 tys. mieszkań - GUS
 220. 10:51 GUS: bezrobocie w październiku wyniosło 13 proc.
 221. 10:38 W X pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 70,4 tys. ofert pracy - GUS
 222. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w X spadła do 245,8 tys. osób - GUS
 223. 10:33 ADMIRAL BOATS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania (11/2013)
 224. 10:33 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 225. 10:33 AGROTON PLC - Notice about increase over 15% of the tota lvote in a public company (17/2013)
 226. 10:31 Ważne dane z Polski
 227. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w X wzrosły o 3,2 proc. rdr - GUS
 228. 10:23 Bezrobocie wg BAEL w III kw. '13 wyniosło 9,8 proc. - GUS
 229. 10:23 Sprzedaż detaliczna w X wzrosła o 3,2 proc. rdr - GUS
 230. 10:23 W X utrzymały się tendencje wskazujące na stopniowe utrwalanie ożywienia gosp. - GUS
 231. 10:23 Optymizm MŚP w IV kw. 2013 r. najwyższy od III kw. 2010 r. - Keralla Research
 232. 10:23 Wydajność pracy w okresie I-X o 2,8 proc. wyższa rdr - GUS
 233. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w X o 3,4 proc. rdr - GUS
 234. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w X wzrosły o 1,1 proc. rdr - GUS
 235. 10:23 Stopa bezrobocia w X wyniosła 13,0 proc. vs 13,0 proc. we IX - GUS
 236. 10:22 Na prowincji duża kasa, w metropolii bieda - tak też bywa!
 237. 10:18 ADMIRAL BOATS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania (10/2013)
 238. 10:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (83...
 239. 10:18 AGROTON PLC - Notice about increase over 15% of the tota lvote in a public company (17/2013)
 240. 10:10 "Fakt": Mucha ma gest. Milion na nagrody
 241. 10:08 Noble Securities rekomenduje "akumuluj" Echo Investment, cena docelowa 8,1 zł
 242. 10:00 GUS podał ważne dane. Jaka sprzedaż i bezrobocie?
 243. 09:53 Euro odrabia straty
 244. 09:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 245. 09:53 San Leon wykazał pozytywne wyniki szczelinowania
 246. 09:50 Blisko 500 zarzutów wyłudzeń pieniędzy za oferty pracy lub pożyczki
 247. 09:49 Czynnik włoski
 248. 09:38 Orph,e złożyło prospekt w związku z ubieganiem się o wejście na rynek regulowany
 249. 09:33 CI GAMES S.A. - Nabycie akcji CI Games S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta (41/2013)
 250. 09:20 Kulinarna wojna dyskontów
 251. 09:18 TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji, transakcje na akcjach Emitenta (25/2013)
 252. 09:15 Oczekiwane zniżki na otwarciu w Europie
 253. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2733,74 pkt (-0,78%)
 254. 09:08 Cena maksymalna akcji w ofercie Elemental Holding ustalona na 2,94 zł
 255. 09:08 Rynki globalne wyznaczą kierunek; dane GUS raczej bez wpływu na FX i FI
 256. 09:03 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - zawiadomienie w trybie art.70 ustawy o ofercie (26/2013)
 257. 09:03 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (100/2013)
 258. 09:03 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (99/2013)
 259. 09:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM d.d. ? Change of the Financial calendar for the year 2...
 260. 09:03 MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (101/2013)
 261. 08:48 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (98/2013)
 262. 08:41 Urzędy pracy stały się urzędami rejestracji bezrobotnych (WIDEO)
 263. 08:24 Gaz łupkowy może przynieść Europie milion miejsc pracy
 264. 08:23 ABW ws. śledztwa zakończonego przez delegaturę w Zielonej Górze (komunikat)
 265. 08:15 Spokojny początek tygodnia na złotym
 266. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 26 listopada
 267. 07:32 Fiskus ma długi, ale nagrody się sypią
 268. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.11 - 28.11.
 269. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 XI - 28 XI
 270. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 26.11-28.11.
 271. 07:08 Newag ustalił cenę sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych na 20,50 zł
 272. 06:55 Fiskus zorganizuje loterię dla posiadaczy faktur
 273. 06:51 Polskie jaja prą na Wschód
 274. 06:35 Górnicy stracą część przywilejów
 275. 05:20 Polskie firmy mniej kochają euro
 276. 03:30 Cała Polska buduje centra handlowe