Trwa ładowanie...
d40f7mu
d40f7mu

Artykuły z dnia: 2013.11.29 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających , co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym...
 2. 22:03 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 25 November 2013 and 29 November 2013 (...
 3. 21:33 STOPKLATKA S.A. - Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez osobę mającą stały dostęp do inf...
 4. 21:23 ZUE ma umowę z CTL Service o wartości 19,74 mln zł netto
 5. 21:18 ABC DATA S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki (40/2013)
 6. 21:18 STOPKLATKA S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z czło...
 7. 21:03 MIESZKO - Zawarcie umowy znaczącej (poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej) (25/2013)
 8. 21:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (45/2013)
 9. 21:03 MLP GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce...
 10. 21:03 KDM SHIPPING - KDM SHIPPING 9 MONTHS 2013 FINANCIAL STATEMENTS (37/2013)
 11. 20:53 CIR ws. wizyty premiera w Płocku (komunikat)
 12. 20:38 Moody's obniżył rating PDR Cognoru do "Ca-PD", podtrzymał rating CFR "Caa2" (opis)
 13. 20:18 SMT SA - Spłata zobowiązań umownych przez spółkę zależną i wygaśniecie poręczenia Emitenta (55/2013)
 14. 20:15 Majątek 300 najbogatszych Szwajcarów wzrósł przez ubiegły rok o 10 proc.
 15. 20:10 "Ekopodatek" od ciężarówek dopiero w 2015 r.
 16. 20:08 Moody's obniżył rating PDR Cognoru do "Ca-PD", podtrzymał rating CFR "Caa2"
 17. 20:03 MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 18. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:48 B3SYSTEM - Zawiadomienie udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgr...
 20. 19:48 DECORA - Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. (23/2013)
 21. 19:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (167/2013)
 22. 19:48 DECORA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 lis...
 23. 19:33 DECORA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Z...
 24. 19:33 VISTULA GROUP - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykł...
 25. 19:33 URLOPY.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 26. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (44/2013)
 28. 19:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiedzy PCC Rokita S.A., a PCC Intermodal S.A. (1...
 29. 18:48 M DEVELOPMENT S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, zwołanego up...
 30. 18:48 AMREST - RB 111/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer...
 31. 18:33 PTI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (20/2013)
 32. 18:25 MSP: Ukraińcy nie dostarczyli biznesplanu dla Stoczni Gdańsk
 33. 18:23 Kino Polska kupiło prawa do filmów od Cinephil France za 7,9 mln USD
 34. 18:23 Transakcje pakietowe
 35. 18:19 Złoty pod presją
 36. 18:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Aktualizacja informacji podanych raportami bieżącymi nr 22/2013 i...
 37. 18:18 SWISSMED - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 38. 18:18 SKOTAN S.A. - Wydłużenie okresu realizacji umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester...
 39. 18:18 CI GAMES S.A. - Rejestracja zmiany Statutu CI Games S.A. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X...
 40. 18:18 WESTA ISIC S.A. - WESTA ISIC S.A. Quarterly report for the three months ended September 30, 2013 ...
 41. 18:15 WIG30 na zamknięciu sesji wzrósł 0,52 proc. do 2726,27 pkt
 42. 18:14 Absurdy z Brukseli - nowa odsłona planowej gospodarki
 43. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 44. 18:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 45. 18:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.11.2013
 46. 18:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 47. 18:03 MABION S.A. - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w ramach II etapu budowy Zakładu Produkcji B...
 48. 18:03 MABION S.A. - Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Mabion S.A. i Petsulina S.A. (28/2013)
 49. 18:03 GROCLIN - Zbycie przez jednostkę zależną od Emitenta aktywów znacznej wartości na rzecz jednostki...
 50. 18:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - The Q3 2013 results of the Nova KBM Group indicate positive tre...
 51. 18:03 GROCLIN - Zbycie przez Emitenta aktywów znacznej wartości, zawarcie przez Emitenta znaczącej umow...
 52. 18:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Report on operations and unaudited financial statements of Nova...
 53. 17:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji PTI SA
 54. 17:53 Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych na akcje Newagu wyniosła 92,55 proc.
 55. 17:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 56. 17:48 PUŁAWY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "P...
 57. 17:48 SUWARY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
 58. 17:48 ELKOP ENERGY S.A. - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia (17/2013)
 59. 17:48 AB S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (26/2013)
 60. 17:48 Kino Polska TV S.A. - Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną (59/2013)
 61. 17:48 WANDALEX - Wybór biegłego rewidenta (21/2013)
 62. 17:48 SERINUS ENERGY INC. - Dokumenty dotyczące finansowania udzielonego przez EBOR (81/2013)
 63. 17:43 Nikłe objawy życia na warszawskim parkiecie
 64. 17:41 Apetyty podtrzymane
 65. 17:38 GPW: Zmiana nazwy na DOM MAKLERSKI mBANKU
 66. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2726,27 pkt (+0,52%)
 67. 17:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 68. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,44 proc. z 2,51 proc. - NBP
 69. 17:38 Inflacja przesądziła o wzrostach EUR/USD
 70. 17:35 Komentarz tygodniowy Catalyst: Trzy punkty premii
 71. 17:33 FON - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn...
 72. 17:33 FON - Uchwały podjęte na NWZ FON S.A. w dniu 29.11.2013 r. (58/2013)
 73. 17:33 ENERGOPLD - Odstąpienie od umowy na wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu (...
 74. 17:33 B3SYSTEM - Transakcja z Generali Finance sp. z o.o. spełniająca kryterium umowy znaczącej (78/2013)
 75. 17:32 Spokojny handel w piątkowy wieczór
 76. 17:18 FON ECOLOGY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 77. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 78. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.11.2013
 79. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 17:05 MF: wydatki na kolacje biznesowe są kosztem podatkowym
 81. 17:03 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwe...
 82. 17:03 AMREST - RB 110/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer...
 83. 16:53 ING OFE informuje
 84. 16:53 ING OFE informuje
 85. 16:48 GRUPA TRINITY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 86. 16:48 BEST - Wygrany przetarg na zakup portfela wierzytelności (17/2013)
 87. 16:48 BEST - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (18/2013)
 88. 16:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Consolidated interim management report and financial statements, Q3'2013 (...
 89. 16:38 GPW: Komunikat - FERRUM
 90. 16:38 GPW: Komunikat - FERRUM
 91. 16:38 Złoty pozostanie w paśmie 4,18-4,22 za euro (opis)
 92. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:38 Wzrost PKB w IV kw. '13 ok. 2,3 proc. rdr - MG
 94. 16:33 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (157/2013)
 95. 16:23 MON: wyjaśnienia ws. zakupu samolotów transportowych (komunikat)
 96. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:23 Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych na '14 przekroczy 20 proc. - MF
 98. 16:23 ING OFE informuje
 99. 16:23 ING OFE informuje
 100. 16:23 MSZ: zakończył się III Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (komunikat)
 101. 16:20 SN: bank nie odpowiada za pieniądze, które nie trafiły na jego konto
 102. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (156/2013)
 103. 16:18 ALIOR BANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym...
 104. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walneg...
 105. 16:15 MF: po listopadzie rezerwy resortu finansów wzrosły do ok. 50 mld zł
 106. 16:12 Zagrożenia wypłat emerytur nie ma i nie będzie
 107. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:08 W dn. 17-24.XI taniały m.in. jaja i mąka - ZSRIR (tabela)
 110. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:05 EBOiR: stagnacja reform ekonomicznych w krajach przechodzących zmiany
 112. 16:03 IMPERA - Zmiana warunków emisji obligacji oraz częściowy wykup obligacji (119/2013)
 113. 16:03 WIKANA - Zawarcie umowy pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta. Przekroczenie łącznej wartości umów...
 114. 16:03 KREZUS SA - Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży wszystkich udziałów w spółce indonezyjskiej za...
 115. 16:03 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (72/2013)
 116. 16:03 W INVESTMENTS - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego (133/2013)
 117. 16:03 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (25/2013)
 118. 15:53 MSZ: polsko-rosyjska konferencja nt. chrześcijaństwa (komunikat)
 119. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7029,50 za tonę
 120. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:48 IMPERA - Podsumowanie transakcji dotyczących Invento Sp. z o.o. zawartych przez Emitenta (118/2013)
 122. 15:48 POLNORD - Informacja o transakcjach na prawach poboru akcji serii R (68/2013)
 123. 15:38 Swissmed podpisał warunkową umowę sprzedaży spółki Vascular za 16,2 mln zł na rzecz AHP
 124. 15:33 TVN - Transakcja zakupu akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 125. 15:33 TRITON - Oświadczenie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ (9/2013)
 126. 15:33 NAVIMOR-INVEST - Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji. (12/2013)
 127. 15:33 ERBUD S.A. - Podpisanie warunkowej znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 31,7 mln zł. (4...
 128. 15:33 PUŁAWY - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na VIII ka...
 129. 15:33 ATLAS ESTATES LTD - Ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytowej (17/2013)
 130. 15:32 Malta prawdziwą zieloną wyspą. Polska zaraz za nią
 131. 15:25 Rekordowy bitcoin znalazł naśladowców
 132. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:23 MF na przetargu zamiany 5 grudnia odkupi obligacje OK0114/PS0414
 135. 15:18 VEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18.11.2...
 136. 15:18 AGROWILL GROUP AB - Interim information of Agrowill Group AB for the 9 months period ended 30 Sep...
 137. 15:18 TVN - Transakcja zakupu akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 138. 15:18 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (438/2013)
 139. 15:18 GREMI MEDIA - Połączenie Gremi Media S.A. z Wydawnictwem Przekrój Sp. z o.o. (29/2013)
 140. 15:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (186/2013)
 141. 15:18 VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 15/2013. Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości. ...
 142. 15:18 VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 16/2013. Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależ...
 143. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. (155/2013)
 144. 15:18 AGROWILL GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2013
 145. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:08 W '14 dwie podwyżki stóp NBP po 25 pb; najbardziej prawdopodobny IX i XI (ankieta)
 147. 15:03 VINDEXUS S.A. - Emisja obligacji serii T1 (18/2013)
 148. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (437/2013)
 149. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 150. 15:03 KOPEX S.A. - Aneks do umowy kredytowej jednostki zależnej TAGOR S.A. z PKO BP S.A. (80/2013)
 151. 15:03 Rano na uczelnię, wieczorem do pracy. Jakich zajęć imają się studenci?
 152. 15:00 W Opolu będą powstawać elementy platform wiertniczych
 153. 14:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (435/2013)
 154. 14:48 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (436/2013)
 155. 14:48 ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę powiązaną (32/2013)
 156. 14:48 SWISSMED - Ujawnienie informacji poufnej ? Umowa Inwestycyjna (32/2013)
 157. 14:48 EMC - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? korekta (106/2013)
 158. 14:45 Argentyna straszy spółki szukające ropy wokół Falklandów
 159. 14:43 Pomiędzy overnightem a lokatą, czyli jak efektywnie zarządzać bieżącymi środkami firmy
 160. 14:33 BUDOPOL - Zawarcie znaczącej umowy ? datio in solutum (41/2013)
 161. 14:33 INTROL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A. (39/2013)
 162. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 163. 14:33 MADKOM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa...
 164. 14:26 Liczba bezrobotnych w ciągu roku zwiększyła się o blisko 80 tysięcy
 165. 14:23 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w XI wyniosła 0,7 proc. - NBP
 166. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 167. 14:23 KRRiT ws. wysokości opłat abonamentowych w 2014 r.
 168. 14:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie Polish American Investment Fund LLC o zmianie udziału ponad 1...
 169. 14:18 SOPHARMA AD - CONSOLIDATED CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2013 ...
 170. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Zmiana nazwy Banku z BRE Bank Hipoteczny S.A. na mBank Hipoteczny S.A. (53/...
 171. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Zmiana nazwy Banku z BRE Bank Hipoteczny S.A. na mBank Hipoteczny S.A. (53/...
 172. 14:03 TRAVELPLANET - Otrzymanie odpisu zażalenia wniesionego przez Fajna Holdings Ltd. na postanowienie...
 173. 13:55 Kiedy L4 nie chroni przed zwolnieniem?
 174. 13:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 9 gr
 175. 13:53 Działania MSW i policji wobec przestępczości pseudokibiców (komunikat)
 176. 13:53 GPW: Ostatnie notowanie certyfikatów DBEWZP1213
 177. 13:48 BARLINEK - Wykup obligacji (43/2013)
 178. 13:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (223/2013)
 179. 13:48 Kontrakty CFD jako interesująca alternatywa dla kontraktów terminowych futures
 180. 13:40 Resort rozwoju: 82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu UE
 181. 13:39 Czy digital finance zastąpi tradycyjną bankowość?
 182. 13:34 Amerykański dług, globalny problem
 183. 13:29 CBOS: co czwarty dorosły Polak deklaruje gotowość do pracy za granicą
 184. 13:25 Jak rozsądnie wyjść z problemów finansowych?
 185. 13:23 Średnia marża detaliczna w cenie litra Pb95 bez zmian 21 gr - BM Reflex
 186. 13:23 Wzrost PKB w IV kw. ponad 2,0 proc.; w '13 1,4 proc. i 3,0 proc. w '14 - premier
 187. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 188. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 13:20 Tusk: w 2014 r. wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc.
 191. 13:08 MIR: 82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu UE (komunikat)
 192. 13:05 Rosyjska wódka znów zdrożeje
 193. 13:05 Euro lepsze niż tarcza antyrakietowa
 194. 13:03 ADMIRAL BOATS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 dotyczącego zawiadomienie o zmniejszeni...
 195. 13:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Uchwała w sprawie zmiany warunków emisji obligacji ser...
 196. 12:53 Dalszy wzrost prognoz globalnych zbiorów zbóż w '14 - IGC
 197. 12:53 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec X wyniosło 193.622,90 mln zł (tabela)
 198. 12:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (25/2013)
 199. 12:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 200. 12:48 BUDIMEX - Modernizacja Wodociągu Centralnego w Warszawie ? nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA ...
 201. 12:38 Wskaźnik klimatu konsumenckiego w XI wzrósł o 7,7 pkt. do -21,6 pkt. - TNS Polska
 202. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec X wyniosło 193.622,90 mln zł
 203. 12:35 Analitycy: ceny paliw na stacjach raczej się nie zmienią
 204. 12:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej R...
 205. 12:32 Popyt krajowy stopniowo odbija od dna
 206. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 231/A/NBP/2013
 207. 12:23 UOKiK ws. kary dla spółki Apparel - właściciela sklepów Nine West (komunikat)
 208. 12:20 UOKiK wlepił karę spółce Apparel - właścicielowi sklepów Nine West
 209. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 210. 12:08 MSZ: szefowie dyplomacji dla "FT" o systemie kontroli broni konwencjonalnej (komunikat)
 211. 12:03 KRKA - Acquisition of treasury shares (53/2013)
 212. 11:54 Mniejsze bezrobocie i więcej pracy. Zaczyna się okres "pracy świątecznej"
 213. 11:53 Erste obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 214. 11:53 Akcjonariusze Puław zdecydowali o wypłacie 10,38 zł dywidendy; to więcej niż proponował zarząd
 215. 11:48 TELGAM S.A. - Przekroczenie progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce (16/2013)
 216. 11:47 Kontrowersyjne opłaty za wizę do USA
 217. 11:44 Dolar przed nowym tygodniem
 218. 11:39 Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 10,2 proc.
 219. 11:38 Erste rekomenduje "kupuj" Pozbud, cena docelowa 6,7 zł
 220. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:33 UNIBEP S.A. - Wypłata odsetek od obligacji serii B1 i B2 (53/2013)
 222. 11:33 VOXEL S.A. - zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (75/2013)
 223. 11:33 PUŁAWY - Wypłata dywidendy za rok 2012/2013 (56/2013)
 224. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 225. 11:23 Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 10,2 proc. - Eurostat
 226. 11:18 ŻYWIEC - Zawarcie umowy (32/2013)
 227. 11:18 OPTEAM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam S.A. w dn...
 228. 11:18 NEUCA - Nabycie obligacji przez spółkę zależną (56/2013)
 229. 11:15 Eurostat podał dane o bezrobociu
 230. 11:10 Eurostat: inflacja w strefie euro w listopadzie wzrosła
 231. 11:08 Niewykluczona stabilizacja stóp proc. także w III kw.'14 - Zielińska-Głębocka (opis)
 232. 10:53 Wzrost PKB w IV kw. powyżej 2,0 proc.; w całym '13 1,3-1,5 proc. - Zielińska-Głębocka (aktl.)
 233. 10:53 Niewykluczone, że stopy będą mogły pozostać stabilne także w III kwartale 2014 - Zielińska-Głębocka
 234. 10:53 TS UE zakazał równoczesnego odliczania VAT i powoływania się na prawo do zwolnienia
 235. 10:48 ELBUDOWA - Zmiana terminu powołania Członka Zarządu (29/2013)
 236. 10:48 Cenowa rewolucja w Tesco
 237. 10:43 Euro mocne w oczekiwaniu na dane o inflacji
 238. 10:38 Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w III kw. - GUS
 239. 10:38 Wzrost PKB w IV kw. powyżej 2,0 proc.; w całym '13 1,3-1,5 proc. - Zielińska-Głębocka
 240. 10:33 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z KGHM Polska Miedź S.A. (79/2013)
 241. 10:30 Na rynkach spokój, na bitcoinie szał
 242. 10:23 PKB w III kw. wzrósł o 1,9 proc. rdr - GUS (tabela)
 243. 10:22 Pieniądze klientów Pekao zniknęły z kont
 244. 10:21 Dwa dodatkowe dni wolnego w 2014 roku!
 245. 10:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Jarosława Tomaszewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarząd...
 246. 10:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Stefana Dziedziula na funkcję Wiceprezesa Zarządu (101...
 247. 10:18 VISTULA GROUP - Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji Vistula Group S.A. serii ...
 248. 10:12 Pracodawcy znów szukają ludzi renesansu
 249. 10:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 250. 10:08 DM BDM zaleca kupno akcji Pragma Faktoring
 251. 10:02 Elżbieta Bieńkowska bierze się za kolej
 252. 10:01 GUS podał dane o PKB
 253. 09:49 Inflacja napędza wzrosty eurodolara
 254. 09:48 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie (27/2013)
 255. 09:48 TARCZYŃSKI S.A. - Powołanie Członka Zarządu (27/2013)
 256. 09:47 Czarny piątek nie taki czarny
 257. 09:45 Nieudany atak byków
 258. 09:38 Z funduszy FI rynków wschodzących w ciągu tygodnia odpłynęło 1,03 mld USD - EPFR
 259. 09:38 W piątek dla złotego i długu istotne dane o PKB w Polsce i o HICP w strefie euro
 260. 09:33 STALEXPORT AUTOSTRADY - Przyjęcie planu połączenia Stalexport Autostrady S.A. i Stalexport Autost...
 261. 09:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie prokurenta (173/2013)
 262. 09:28 Kto zapłaci za obniżkę interchange?
 263. 09:23 Drop planuje skupić nie więcej niż 580.000 akcji własnych po 12 zł
 264. 09:18 EKO EXPORT S.A. - Zamówienie przesiewacza do mikrosfery współpracującego z urządzeniem suszącym i...
 265. 09:18 EXILLON ENERGY PLC - Holding(s) in Company (222/2013)
 266. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2712,60 pkt (+0,01%)
 267. 09:03 POZBUD T&R S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji...
 268. 08:53 Surowcowa klątwa nad Książęcą
 269. 08:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 270. 08:53 Papieski jałmużnik abp Konrad Krajewski o swojej pracy
 271. 08:48 DROP S.A. - Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji DROP S.A. (42/2013)
 272. 08:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,96-110,98 USD za baryłkę
 273. 08:37 Porozumienia ws. wydłużenia okresu rozliczeniowego
 274. 08:33 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2013)
 275. 08:33 KRKA - Financial calendar for 2014 (52/2013)
 276. 08:30 Urzędnicy będą pracować także w święta
 277. 08:19 Co trzeci 25-latek jest na utrzymaniu rodziców
 278. 08:08 Kernel miał w I kw. 2013/14 33,8 mln USD straty netto, rynek oczekiwał zysku (opis)
 279. 08:08 Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Cyfrowego Centrum Serwisowego
 280. 08:03 DROP S.A. - Przyjęcie Programu nabycia akcji własnych spółki DROP S.A. (41/2013)
 281. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 29 listopada
 282. 07:38 Złoty pozostaje stabilny, inwestorzy czekają na strukturę PKB
 283. 07:38 Kernel miał w I kw. '13/'14 33,8 mln USD straty netto, rynek oczekiwał zysku
 284. 07:35 Chińczycy chcą fabryk MasterCooka
 285. 07:33 PRÓCHNIK - RB 56/2013- Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Próchnik S.A. z "Equity Doctors...
 286. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 29.11-2.12
 287. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 29.11 - 3.12
 288. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 XI - 3 XII
 289. 07:18 KERNEL HOLDING S.A. - SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KERNEL HOLDING S.A. ZA 3 MI...
 290. 07:08 Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Capital Park ustalona na 6,5 zł
 291. 06:37 Krakowianie o zakazie palenia węglem: To absurd
 292. 06:18 BETACOM - Raport półroczny SA-P 2013
 293. 06:13 Wielki powrót małych sądów
 294. 05:58 Pijemy więcej piwa
 295. 04:55 Skarbce SKOK-ów pod ochroną
 296. 04:55 Wikingowie chcą podbić Polskę