Trwa ładowanie...
d34dxz8

Artykuły z dnia: 2015.02.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 LEASING-EXPERTS - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku / The quarterly consoli ... - EBI
 2. 00:03 NOTORIA SERWIS - Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 3. 23:48 BAUMAL GROUP - Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (2/2015) - EBI
 4. 23:48 ORPHEE - ZASADY PRZEPROWADZENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ INFORMACJA O PODMIOCIE ... - EBI
 5. 23:48 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 6. 23:48 ORPHEE - Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Orphée na dzień i za okres ... - EBI
 7. 23:48 G-ENERGY - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (4/2015) - EBI
 8. 23:33 NFI EMF - DECYZJA O ODSTĄPIENIU OD PUBLIKACJI RAPORTU ZA 4Q 2014 ORAZ INFORMACJA O TERMINIE PUBLI ...
 9. 23:33 APIS - Raport kwartalny APIS S.A. za IV kwartał 2014 r. (2/2015) - EBI
 10. 23:33 PYLON - Pylon S.A. - raport kwartalny za IV kwartał 2014 (5/2015) - EBI
 11. 23:33 ESOTIQ & HENDERSON - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. (3/2015) - EBI
 12. 23:25 W poniedziałek giełdy w USA były nieczynne
 13. 23:18 BGS ENERGY PLUS - Entity and Consolidated Q42014 Reports (6/2015) - EBI
 14. 23:18 WDB BROKERZY - Propozycja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku (9/2015) - EBI
 15. 23:18 SFINKS POLSKA S.A. - Korekta prognozy wyników finansowych zamieszczonych w Strategii Sfinks Polsk ...
 16. 23:18 MGM SYSTEMS - Raport kwartalny MGM Systems SA za IV kwartał 2014r (5/2015) - EBI
 17. 23:03 BALTICON - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 18. 22:48 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (8/2015) - EBI
 19. 22:48 WDB BROKERZY - Raport za IV kwartał 2014 r. (8/2015) - EBI
 20. 22:33 STAR FITNESS - Raport okresowy za IV kw. 2014 r. (6/2015) - EBI
 21. 22:33 ZUE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (33/2015)
 22. 22:33 NETTLE - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 23. 22:18 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (31/2015)
 24. 22:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku (20/2015) - EBI
 25. 22:18 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów n ...
 26. 22:18 Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 27. 22:03 INTERNET UNION - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 28. 22:03 BIOMAX - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. (4/2015) - EBI
 29. 21:48 ABAK - Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014 r. (2/2015) - EBI
 30. 21:35 Jastrzębie Zdrój/ Radni negatywnie o nadzorze nad JSW i akcji policji
 31. 21:33 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (38/2015)
 32. 21:33 VERBICOM - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (8/2015) - EBI
 33. 21:33 GENESIS ENERGY - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.02.2015. (4/2015) - EBI
 34. 21:33 MAXIPIZZA - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (2/2015) - EBI
 35. 21:18 Tilia Spółka Akcyjna - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TILIA S.A. za IV kwartał ... - EBI
 36. 21:18 Perma-Fix Medical - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI
 37. 21:18 GENESIS ENERGY - Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kw. 2014 r. (3/2015) - EBI
 38. 21:03 ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
 39. 21:03 INTELIWISE - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 40. 21:03 PROGRES INVESTMENT - Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 41. 20:33 NEMEX - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 42. 20:33 FAM - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ...
 43. 20:18 FAM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 16 l ...
 44. 20:18 UBOAT - LINE - Uboat Line S.A. Raport za IV kwartał 2014 roku (12/2015) - EBI
 45. 20:18 GENESIS ENERGY S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Genesis Energy S.A. ...
 46. 20:18 AUTO-SPA - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014/Consolidated and enti ... - EBI
 47. 20:18 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 48. 20:03 BETOMAX - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 49. 19:48 MFOOD - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 50. 19:48 ALUMAST - Zawarcie ugody pozasądowej z DZ POLSKA S.A. oraz DZ BANK AG (4/2015) - EBI
 51. 19:33 BUDOPOL - Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta wraz ...
 52. 19:33 UNITED - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014r. (5/2015) - EBI
 53. 19:15 Rolnikom nie pozwolono na wjazd ciągnikami do Bydgoszczy i Grudziądza
 54. 19:03 WASKO S.A. - Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą. (5/2015)
 55. 19:03 TAXUS FUND - Raport za IV kwartał 2014 roku - jednostkowy (5/2015) - EBI
 56. 19:03 ECERAMICS - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (10/2015) - EBI
 57. 19:03 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 r. (6/2015)
 58. 18:48 Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii (5/2015) - EBI
 59. 18:48 LZMO Spółka Akcyjna - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (8/2015) - EBI
 60. 18:48 TELESTRADA - Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 r. (6/2015) - EBI
 61. 18:48 Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie obrotu energią EXAA (Austria) (4 ... - EBI
 62. 18:48 PHOTON ENERGY N.V. - Photon Energy signs O&M contracts for 13.5 MWp in the Czech Republic (6/2015) - EBI
 63. 18:48 TELESTRADA - Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI
 64. 18:40 Kielce/ Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Placu Wolności
 65. 18:40 25,5 tys. zł - średnia cena 1 ha państwowej ziemi w 2014 r.
 66. 18:25 Deweloperzy krytycznie o likwidacji otwartych rachunków powierniczych
 67. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 68. 18:23 Kalendarium ISBnews
 69. 18:18 ORGANIC - Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 (4/2015) - EBI
 70. 18:18 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 71. 18:18 B2BPARTNER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ B2BPartne ...
 72. 18:18 5th Avenue Holding - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 73. 18:18 Tilia Spółka Akcyjna - Jednostkowy raport kwartalny Spółki TILIA S.A. za IV kwartał 2014 roku (4/ ... - EBI
 74. 18:15 Izdebski: zielone miasteczko powstanie w czwartek naprzeciwko KPRM (aktl.)
 75. 18:05 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,64 proc. i wyniósł 2362,00 pkt
 76. 18:05 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 77. 18:03 ALIOR BANK S.A. - Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (9/2015)
 78. 17:50 MŚ: rewitalizacja odrzańskiej drogi wodnej uchroni przed powodzią
 79. 17:48 MYSŁAW - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (4/2015) - EBI
 80. 17:45 Min. środowiska: KE domaga się wyjaśnień ws. złej jakości powietrza w Polsce
 81. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu w poniedziałek
 82. 17:38 Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 650,92 mln zł w 2014 r.
 83. 17:38 Monnari wstrzymało negocjacje z udziałowcami KAN
 84. 17:35 Na rynku walutowym spokojny początek tygodnia
 85. 17:33 ALTUS TFI S.A. - Przekazanie pisemnej opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek ...
 86. 17:33 GRUPA EXORIGO-UPOS - Raport kwartalny Grupa Exorigo-Upos S.A. za IV kwartał 2014 roku (7/2015) - EBI
 87. 17:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie nowego członka rady nadzorczej (33/2015)
 88. 17:33 DIGITAL AVENUE S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy ...
 89. 17:33 E-MUZYKA - Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (6/2015) - EBI
 90. 17:33 COLEOS S.A. - Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta (4/2015)
 91. 17:33 HYDROPHI - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (5/2015) - EBI
 92. 17:33 KOPAHAUS - Zawieszenie obrotu akcjami spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. (7/2015) - EBI
 93. 17:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 94. 17:33 DORADCY24 - Jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku (9/2015) - EBI
 95. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Wstrzymanie negocjacji z KAN Sp. z o.o. (7/2015)
 96. 17:33 MPAY - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 97. 17:33 WEEDO SA - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 98. 17:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -
 99. 17:28 Rozważania przed informacjami z Eurogrupy
 100. 17:25 Saługa: kończą się konsultacje programu dla Śląska z samorządami
 101. 17:24 GPW najwyżej w tym roku - komentarz po sesji
 102. 17:20 Piechociński o zawartym porozumieniu z górnikami: przegrała JSW
 103. 17:18 EKOKOGENERACJA - Podpisanie istotnej umowy przez Emitenta (22/2015) - EBI
 104. 17:18 ATON-HT - Raport za IV kwartał 2014 roku. (4/2015) - EBI
 105. 17:18 ART & BUSINESS MAGAZINE - Zmiana adresu strony internetowej Relacji inwestorskich Emitenta (17/2015) - EBI
 106. 17:18 JANTAR DEVELOPMENT - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (8/2015) - EBI
 107. 17:08 Sprzedaż 'Gazety Wyborczej' spadła r/r do 191,7 tys. egzemplarzy w 2014 r.
 108. 17:03 E-MUZYKA - Raport miesięczny - styczeń 2015r. (5/2015) - EBI
 109. 17:03 SUNEX - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 110. 16:55 MF: deficyt budżetu po styczniu wyniósł 579,6 mln zł (aktl.)
 111. 16:53 KNF zatwierdziła memorandum BGŻ w związku z połączeniem z BNP Paribas
 112. 16:48 VEDIA - Weryfikacja Raportu za IV kwartał 2014r (8/2015) - EBI
 113. 16:48 V GROUP - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (3/2015) - EBI
 114. 16:48 EKOKOGENERACJA - Nabycie 10% udziałów Kotłownia 1 Sp. z o.o. przez podmiot stowarzyszony (21/2015) - EBI
 115. 16:48 ASTORIA CAPITAL - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 116. 16:35 MF: deficyt budżetu po styczniu wyniósł 579,6 mln zł
 117. 16:33 BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodar ...
 118. 16:33 BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku ...
 119. 16:25 Izdebski: zielone miasteczko powstanie w czwartek naprzeciwko KPRM
 120. 16:23 MF miało do dyspozycji 4,90 mld euro środków walutowych na koniec stycznia
 121. 16:18 LOYD - Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2014 r. (6/2015) - EBI
 122. 16:18 Biogened Spółka Akcyjna - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. (2/2015) - EBI
 123. 16:18 MFO S.A. - Informacja poufna (2/2015)
 124. 16:18 DEVORAN - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 125. 16:10 MŚ chce testowo inaczej policzyć łosie; ekolodzy i tak sceptyczni
 126. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 127. 16:03 PIK - ogłoszenie o zwołaniu NWZA (10/2015) - EBI
 128. 16:03 IDH - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 129. 16:03 BRASTER - Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz ... - EBI
 130. 16:03 INTERNITY - INTERNITY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 (2/2015) - EBI
 131. 16:03 ADVANCED - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (5/2015) - EBI
 132. 16:03 BRASTER - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (18/2015) - EBI
 133. 16:03 SEKO S.A. - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Dariusza Bobińskiego i Waldemar ...
 134. 16:03 SETANTA - Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014 (4/2015) - EBI
 135. 15:53 Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 79,8% r/r do 12,55 tys. ton w styczniu
 136. 15:53 Indata przygotowuje przejście na GPW z NC, bada 9 firm pod kątem przejęcia
 137. 15:48 POLENERGIA - Wartość obrotów z kontrahentem (6/2015)
 138. 15:48 GRUPA RECYKL - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2014 (3/2015) - EBI
 139. 15:38 Michael Wolff zastąpi Wojciecha Gątkiewicza na stanowisku prezesa Grajewa
 140. 15:38 MF: Deficyt budżetu wyniósł 579,6 mln zł po I, tj. 1,3% planu wg wst. danych
 141. 15:38 MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 9,6% do końca stycznia
 142. 15:38 Zysk netto Bestu wzrósł do 21,9 mln zł w IV kw. dzięki jednorazowej transakcji
 143. 15:33 RAPORT - EMISJA WEKSLI (2/2015) - EBI
 144. 15:33 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2015)
 145. 15:33 WŁODARZEWSKA - Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii D (WLD0516) (2/2015) - EBI
 146. 15:18 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (7/2015)
 147. 15:18 WŁODARZEWSKA - Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii C (WLO0516) (1/2015) - EBI
 148. 15:18 COAL ENERGY S.A. - January FY2015 production update (3/2015)
 149. 15:15 Śląskie/ Radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytów na ponad 173 mln zł
 150. 15:03 MR HAMBURGER - Podpisanie umowy pożyczki. (5/2015) - EBI
 151. 15:03 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. (32/2015)
 152. 15:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. A ...
 153. 14:53 Citi Handlowy podniósł prognozę wzrostu PKB na 2015 r. do 3,7%
 154. 14:48 ASTRO - Planowana dywidenda i zmiana systemu notowań (4/2015) - EBI
 155. 14:48 ES-SYSTEM S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów przez ...
 156. 14:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport okresowy 7/2015 ? Korekta do raportu okresowego nr 6/2015 - Rapor ... - EBI
 157. 14:48 ASTRO - Raport okresowy za IV kwartał 2014 (3/2015) - EBI
 158. 14:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 159. 14:38 Solaris ma umowę na 105 autobusów dla przewoźnika z Ostrawy za 104 mln zł
 160. 14:38 Robyg ma 37 mln zł kredytu na finansowanie projektu Słoneczna Morena
 161. 14:33 BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z BNP Paribas Polska SA (8/2015)
 162. 14:33 COMARCH - Realizacja programu opcji menedżerskich (6/2015)
 163. 14:33 PROCHEM - Zawarcie znaczącej umowy (5/2015)
 164. 14:33 ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 16.02.2015 r. - Zawiadomienie od osoby zo ...
 165. 14:33 GRAJEWO - Zmiany w Zarządzie Spółki (9/2015)
 166. 14:33 LSI SOFTWARE S.A. - Transakcje na akcjach Spółki - korekta (1/2015)
 167. 14:23 Marywilska 44 ma pozwolenie na użytkowanie nowej części centrum handlowego
 168. 14:20 Struzik: blisko 2,1 mld euro z UE dla Mazowsza (aktl.)
 169. 14:18 CERTUS CAPITAL - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI
 170. 14:18 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 171. 14:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (24/2015)
 172. 14:15 Pomorskie/1,864 mld euro w latach 2014-2020 w ramach RPO
 173. 14:08 Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie Meritum Bank przez Alior Bank
 174. 14:05 MG zapowiada zawody łazików marsjańskich w Polsce
 175. 14:03 DFP DORADZTWO - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe S.A. za ... - EBI
 176. 14:03 M10 - Raport kwartalny M10 S.A. za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 177. 14:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport okresowy 6/2015 ? Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany z ... - EBI
 178. 14:03 JSW S.A. - Rezygnacja Pana Jarosława Zagórowskiego z funkcji Prezesa Zarządu JSW S.A. (13/2015)
 179. 14:00 Zagórowski rezygnuje z funkcji prezesa JSW (opis)
 180. 13:53 Orange Polska: Nie walczymy ceną nawet o najbardziej prestiżowych klientów
 181. 13:50 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-02-16
 182. 13:48 PRESTO - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI
 183. 13:48 NOWOCZESNA FIRMA - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 184. 13:39 Rynek zerka na spotkanie Eurogrupy
 185. 13:38 Orange Polska uwzględnia rozwój w segmencie ICT poprzez kolejne przejęcia
 186. 13:38 Qumak wykona wystawę multimedialną w Muzeum Śląskim za 9,4 mln zł netto
 187. 13:33 IBC POLSKA - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (2/2015) - EBI
 188. 13:33 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy s ...
 189. 13:33 Nowoczesne leki dla cukrzyków wciąż poza listą refundacyjną
 190. 13:33 NOVATIS - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 191. 13:33 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (6/2015)
 192. 13:22 Telefon będzie stopniowo zastępował plastikową kartę
 193. 13:18 ACREBIT - Informacja o możliwości przekroczenia przez Acrebit S.A. progu 25 proc. średniego dzien ... - EBI
 194. 13:18 EGB INVESTMENTS - Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii AC w spółce zależnej EGB Finanse ... - EBI
 195. 13:18 BIOTON - Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A ...
 196. 13:18 ACREBIT - Rozpoczęcie skupu akcji własnych (6/2015) - EBI
 197. 13:08 Prezes JSW Jarosław Zagórowski złożył rezygnację
 198. 13:07 OFE już ponad rok czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 199. 13:03 ADMASSIVE GROUP - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (8/2015) - EBI
 200. 13:03 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ - Raport miesięczny spółki za miesiąc styczeń 2015 roku (4/2015) - EBI
 201. 13:03 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (9/2015)
 202. 13:03 ALIOR BANK S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie ...
 203. 13:03 WEST REAL ESTATE - Uzyskanie Prawomocnego Pozwolenia na Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów (3/2015) - EBI
 204. 13:00 Struzik: blisko 2,1 mld euro z UE dla Mazowsza
 205. 12:53 Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 2 marca o emisji akcji w ramach przejęcia ITMED
 206. 12:53 Bio Planet: Rynek żywności ekologicznej wzrośnie do 770 mln zł w 2015 r.
 207. 12:48 LAUREN PESO POLSKA - Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do p ... - EBI
 208. 12:48 ATON-HT - Raport miesięczny Spółki ATON-HT za styczeń 2015r. (3/2015) - EBI
 209. 12:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY - Raport za IV kwartała 2014 r. (2/2015) - EBI
 210. 12:45 Zagórowski rezygnuje z funkcji prezesa JSW (krótka)
 211. 12:33 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (31/2015)
 212. 12:33 ATON-HT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (3/2015)
 213. 12:33 ATON-HT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (2/2015)
 214. 12:33 WIND MOBILE - Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za IV kwartał 2014 r ... - EBI
 215. 12:23 Ronson wprowadza do sprzedaży 147 mieszkań w III etapie Espresso w Warszawie
 216. 12:23 Marketplanet: Wartość transakcji internetowych B2B wzrośnie 4-krotnie w 5-7 lat
 217. 12:18 Luxima Spółka Akcyjna - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 218. 12:18 ATON-HT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (1/2015)
 219. 12:18 GEO-TERM POLSKA - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (2/2015) - EBI
 220. 12:18 PIK - wygaśnięcie uchwał o zmianie statutu Emitenta (9/2015) - EBI
 221. 12:18 KLON S.A. - Istotna informacja - wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii D (3/2015) - EBI
 222. 12:03 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Zmiany w Radzie Nadzorczej Stem Cells Spin S.A. (7/2015) - EBI
 223. 12:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (37/2015)
 224. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 031/A/NBP/2015
 225. 11:53 Polnord wykupił przedterminowo obligacje serii H o wartości 26,5 mln zł
 226. 11:53 APS Energia przesunęło termin oferty publicznej akcji serii E na czerwiec
 227. 11:48 SAF - Wypłata odsetek za piąty okres odsetkowy (2/2015) - EBI
 228. 11:48 KAMPA - Korekta raportu bieżącego EBI nr 2/2015 z dnia 12.02.2015 (3/2015) - EBI
 229. 11:48 NICOLAS GAMES - Raport okresowy za IV kwartał 2014 (4/2015) - EBI
 230. 11:33 LEONIDAS CAPITAL - Raport okresowy grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. za IV kwartał 2014 r. ... - EBI
 231. 11:33 EFEKT - nabycie akcji przez osobę nadzorującą emitenta (2/2015)
 232. 11:33 JANTAR DEVELOPMENT - Realizacja kolejnego etapu związanego z transakcją odwrotnego przejęcia Emit ... - EBI
 233. 11:32 Spokojny początek tygodnia
 234. 11:24 Dynamiczny spadek liczby punktów wydobycia ropy w USA
 235. 11:23 Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 24,3 mld euro w grudniu
 236. 11:23 DM BOŚ obniżył wycenę LPP do 6.308 zł, nadal rekomenduje 'niedoważaj'
 237. 11:18 YOUR IMAGE - Odwołanie prognoz finansowych na rok 2014 (2/2015) - EBI
 238. 11:18 APS ENERGIA - Decyzja o zmianie terminu przeprowadzenia oferty publicznej i przeniesienia notowań ... - EBI
 239. 11:18 ALDA - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015) - EBI
 240. 11:18 POLNORD - Przedterminowy wykup obligacji (8/2015)
 241. 11:10 ENISA: systemy inteligentnych domów podatne na ataki cyberprzestępców
 242. 11:08 Sprzedaż sieci Factory wzrosła o 20% r/r w 2014 r.
 243. 11:08 Deloitte: Polskie banki w trójce w regionie pod względem wskaźnika NPL
 244. 11:04 Kolejna runda rozmów z Grecją - komentarz walutowy
 245. 11:03 ATREM S.A. - Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta (3/2015)
 246. 10:57 Na razie bez przełomu - giełdowy komentarz poranny
 247. 10:54 Świąteczny tydzień - raport walutowy
 248. 10:53 PGNiG Termika: 12 chętnych na blok w EC Żerań, m.in. Budimex i spółka Polimeksu
 249. 10:51 Komentarz PLN: Złoty pomiędzy Grecją, Ukrainą i RPP
 250. 10:48 DANKS - Raport miesięczny za styczeń 2015 (5/2015) - EBI
 251. 10:33 PIK S.A. - sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą (3/2015)
 252. 10:33 Putin to najbogatszy człowiek na świecie? Ma majątek wart 200 mld dolarów
 253. 10:18 EBC SOLICITORS - Informacja ws. dywidendy (11/2015) - EBI
 254. 10:18 FINARCH S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (3/2015)
 255. 10:03 JANTAR DEVELOPMENT - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D Emitenta (6/2015) - EBI
 256. 10:03 PYLON - Pylon S.A. - raport miesięczny styczeń 2015 (4/2015) - EBI
 257. 09:53 Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut
 258. 09:53 Zatrudnienie wzrosło o ok. 1,6% r/r w styczniu, płace o 3,3% wg analityków
 259. 09:33 EQUITIER - Raport miesięczny za styczeń 2015 (6/2015) - EBI
 260. 09:23 Zysk netto Mercora z działalności kontynuowanej wzrósł o 17% w I-III kw. r.obr.
 261. 09:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (35/2015)
 262. 09:00 Podkarpacie/W Odrzechowej odtwarzają ginącą rasę kóz
 263. 08:50 MF: zaliczenie wydatków na alkohol do kosztów zależy od okoliczności
 264. 08:48 TELEMEDYCYNA - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (6/2015) - EBI
 265. 08:25 Nowy rekord polskiego crowdfundingu?
 266. 08:23 Akcje WDM Capital będą notowane pod nazwą Everest od wtorku
 267. 08:23 KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020
 268. 08:23 Obligacje Getin Noble Banku serii GNB14018 zadebiutują na Catalyst we wtorek
 269. 08:18 INDATA SOFTWARE - Raport za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI
 270. 07:38 MG oczekuje utrzymania się deflacji na poziomie 1,3% r/r w lutym
 271. 07:35 Górnicy z JSW wrócili do pracy po strajku
 272. 07:23 Przegląd prasy
 273. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 274. 07:20 SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej
 275. 07:18 SUMMA LINGUAE - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Spółki Summa Linguae S.A. (11/2015) - EBI
 276. 06:56 Tysiące emerytów stracą pieniądze
 277. 05:18 AMBRA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
 278. 05:05 "Gazeta Wyborcza": Żegluga na Odrze blisko dna
 279. 04:15 Kopalnie topią całą branżę
 280. 02:48 Call Center Tools - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (4/2015) - EBI