Trwa ładowanie...
d139ha5

Artykuły z dnia: 2015.01.16 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 PAGED - zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną (1/2015)
 2. 23:33 AGROMA - Raport za grudzień 2014 r. (2/2015) - EBI
 3. 23:33 AGROMA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 4. 22:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - (10/2015)
 5. 22:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (8/2015)
 6. 22:30 USA/Na koniec tygodnia wzrosty na giełdzie w ślad za odbiciem cen ropy
 7. 21:48 SYGNITY - Informacja o transakcji kupna dokonanej przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S ...
 8. 21:45 Kolejna przerwa w negocjacjach przedstawicieli rządu ze związkowcami (aktl.3)
 9. 21:33 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy. (4/2015)
 10. 21:00 Radni śląskiego sejmiku skrytykowali plan naprawczy dla KW
 11. 20:40 W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz (aktl.)
 12. 20:33 GRUPA LOTOS - Warunkowa rejestracja akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów ...
 13. 20:33 GRUPA LOTOS - Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 55.000.000 akcji serii D Grupy LOTOS ...
 14. 20:05 Radom/ Mieszkańcy zdecydują o wyglądzie placu w centrum miasta
 15. 19:50 Tauron Polska Energia "wstępnie zainteresowany" kopalnią Brzeszcze
 16. 19:48 Columbus Capital - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony akcjon ... - EBI
 17. 19:48 NORTH COAST - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2015)
 18. 19:33 Columbus Capital - Zbycie akcji własnych (5/2015) - EBI
 19. 19:18 STOPKLATKA - Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej (2/2015) - EBI
 20. 19:18 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (14/2015)
 21. 19:18 STOPKLATKA - Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej (3/2015) - EBI
 22. 19:15 Górnicy KHW dołączyli do protestu (aktl.)
 23. 19:05 Szczecin/ Związkowcy obawiają się likwidacji Elektrowni Pomorzany
 24. 19:03 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (4/2015)
 25. 18:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Prawomocność orzeczenia o umorzeniu postępowania upadłościowego i uchyleniu z ...
 26. 18:48 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu S ...
 27. 18:48 Columbus Capital - Informacja dotycząca akcji serii E w spółce zależnej (4/2015) - EBI
 28. 18:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (6/2015)
 29. 18:48 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu S ...
 30. 18:48 Columbus Capital - Odwołanie prokurenta Spółki (3/2015) - EBI
 31. 18:37 Euro dalej pod presją
 32. 18:35 Dolnośląskie/ Budżet województwa niższy o 500 mln zł niż w ubiegłym roku
 33. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (5/2015)
 34. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (4/2015)
 35. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej (3/2015)
 36. 18:25 Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe (opis2)
 37. 18:23 Kalendarium ISBnews
 38. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 39. 18:22 Ślepa wiara w banki centralne odzyskuje wzrok - walutowy raport tygodniowy
 40. 18:18 ALCHEMIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (7/2015)
 41. 18:18 GTC - Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade ...
 42. 18:18 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 43. 18:18 LENA LIGHTING - Terminy przekazywania raportów w 2015 roku. (2/2015)
 44. 18:08 Tauron wstępnie zainteresowany nabyciem aktywów KWK Brzeszcze
 45. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 46. 18:04 Na GPW nieszczęścia chodzą stadami
 47. 18:03 LENA LIGHTING - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. (1 ...
 48. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Dopuszczenie do obrotu akcji serii C Kino Polska TV S.A. (2/2015)
 49. 17:56 Próba uspokojenia - komentarz posesyjny
 50. 17:53 PKO BP: Umocnienie CHF bez negatywnego wpływu na wyniki banku
 51. 17:53 Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w piątek
 52. 17:53 Forum Gospodarcze w Toruniu 2-3 III o innowacyjności w gospodarce
 53. 17:48 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo ... - EBI
 54. 17:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wyrażenie wstępnego zainteresowania nabyciem całości lub części akty ...
 55. 17:48 KRUK S.A. - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji p ...
 56. 17:35 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,57 proc. do 2252,33 pkt
 57. 17:33 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copern ...
 58. 17:33 MIRBUD S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej (2/2015)
 59. 17:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta. (3/2015)
 60. 17:33 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na Catalyst (2/2015) - EBI
 61. 17:33 JR INVEST - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16 stycznia 2015 r. (5/2015) - EBI
 62. 17:33 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (2/2015)
 63. 17:33 TRICEPS.PL - Otwarcie szkoły kulturystyki i fitness 7PRO. (2/2015) - EBI
 64. 17:30 W piątek złoty osłabiał się wobec głównych walut
 65. 17:25 Eksperci ostrzegają "frankowiczów" przed pochopnymi decyzjami
 66. 17:18 INTERFERIE S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
 67. 17:18 ALUMETAL S.A. - Informacja o łącznych kosztach oferty publicznej akcji serii A, B i C (1/2015)
 68. 17:18 JR INVEST - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej. (4/2015) - EBI
 69. 17:18 LUBAWA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 70. 17:18 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (3/2015)
 71. 17:18 AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (3/2015)
 72. 17:15 W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz
 73. 17:05 Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej
 74. 17:03 AMREST - RB 13/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 75. 17:03 PEKAES - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (3/2015)
 76. 17:03 PEKAES - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (2/2015)
 77. 17:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta (1/2015)
 78. 16:48 FAM - Terminy przekazywania raportów okresowych. (3/2015)
 79. 16:48 PEKAES - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (1/2015)
 80. 16:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R. (2/2015)
 81. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 82. 16:33 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 i budże ...
 83. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (5/2 ...
 84. 16:33 GINO ROSSI S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (3/2015)
 85. 16:33 EMC - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o ...
 86. 16:33 Tilia Spółka Akcyjna - Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2/2015) - EBI
 87. 16:33 QUERCUS TFI S.A. - Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (5/2015)
 88. 16:33 Tilia Spółka Akcyjna - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowe ... - EBI
 89. 16:25 Skarżysko-Kamienna/ Władze zadłużonego miasta planują oszczędności
 90. 16:25 Wiceszef MON: modernizacja armii musi służyć rozwojowi gospodarki
 91. 16:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in December 2014 by the companies in the group of Eurohold ...
 92. 16:18 LEONIDAS CAPITAL - Sprzedaż akcji IQ Pharma S.A. (3/2015) - EBI
 93. 16:18 BPX - Rejestracja spółki zależnej. (4/2015) - EBI
 94. 16:18 SUNTECH - Zamówienie od nowego klienta z Macedonii (4/2015) - EBI
 95. 16:18 DREWEX S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku (3/2015)
 96. 16:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą ...
 97. 16:18 Jak Węgrzy uniknęli frankowego topora?
 98. 16:18 PZ CORMAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 99. 16:18 SAPLING - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 100. 16:15 Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe (opis)
 101. 16:14 Rynki dzień po decyzji SNB
 102. 16:03 LENTEX - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat celem umorzenia akcj ...
 103. 16:03 PZ CORMAY S.A. - Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 16.01.2015 roku. (2/2015)
 104. 16:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
 105. 16:03 NOVITA - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej ? korekta raportu bieżącego nr 3/15 (3/15)
 106. 16:03 ABS INVESTMENT - Terminy publikacji raportów okresowych (3/2015) - EBI
 107. 15:53 Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego
 108. 15:50 Przedstawiciele rządu wznowili negocjacje ze związkowcami (aktl.2)
 109. 15:48 ATM - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 110. 15:48 INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (4/2015)
 111. 15:48 SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidow ... - EBI
 112. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 113. 15:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Terminy publikacji raportów okresowych (5/2015) - EBI
 114. 15:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (3/2015)
 115. 15:48 SEVENET - Zawarcie istotnej umowy (1/2015) - EBI
 116. 15:48 DECORA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 117. 15:38 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 79,7% w grudniu 2014 r.
 118. 15:38 Jacek Leonkiewicz zastąpi Marcina Celejewskiego na stanowisku prezesa PKP IC
 119. 15:33 HUTMEN - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (6/2015)
 120. 15:33 SARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walny ...
 121. 15:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (4/2015) - EBI
 122. 15:33 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papier ... - EBI
 123. 15:33 IPFINVPL - IPF plc informs of a change in the composition of its Board (4/2015) - EBI
 124. 15:23 Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,1% m/m w grudniu 2014 r.
 125. 15:18 MURAPOL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2015) - EBI
 126. 15:18 WDM CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zg ...
 127. 15:18 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (3/15)
 128. 15:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza ...
 129. 15:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy ...
 130. 15:18 SILVA CAPITAL GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 131. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 132. 15:08 Szymon Midera zastąpi Tomasza Bogusa na stanowisku prezesa Banku Pocztowego
 133. 15:03 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...
 134. 14:53 Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,4% m/m w grudniu
 135. 14:53 Maksymalny koszt programu odejść w PKP Cargo ustalony na 301 mln zł
 136. 14:53 Politycy wykorzystają wzrost kursu franka w kampanii wyborczej. To może być niebezpieczne
 137. 14:50 Gdańsk/Prom dla Kanady powstaje w Remontowa Shipbuilding
 138. 14:48 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (8/2015)
 139. 14:48 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (7/2015)
 140. 14:40 Akademia Analiz i Mediów Fundacji im. Lesława Pagi - podsumowanie projektu
 141. 14:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Em ...
 142. 14:33 EUROCASH - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 143. 14:30 Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe (krótka)
 144. 14:18 AC S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki w 2014 roku (2/2015)
 145. 14:18 STARHEDGE S.A. - zmiana adresu siedziby Spółki Starhedge S.A. (1/2015)
 146. 14:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w ...
 147. 14:08 Awbud spodziewa się ponad 300 mln zł przychodów w 2015 r.
 148. 14:08 NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,5% r/r w grudniu 2014 r.
 149. 14:05 NBP: inflacja bazowa w grudniu rdr - 0,5 proc. wobec 0,4 proc. w listopadzie
 150. 14:03 IPOPEMA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 151. 14:03 HOLLYWOOD - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 152. 14:03 STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazoc ...
 153. 14:03 PKP CARGO S.A. - Informacja o zwiększeniu maksymalnej łącznej wartości zobowiązań wynikających z ...
 154. 14:03 IMPEXMET - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (3/2015)
 155. 14:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (2/2015)
 156. 14:03 BORYSZEW - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (13/2015)
 157. 14:03 BANK POCZTOWY - Zmiana w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A (1/2015) - EBI
 158. 13:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (3/2015)
 159. 13:48 COMECO - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (1/2015) - EBI
 160. 13:48 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (2/2015)
 161. 13:48 APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 162. 13:48 ELEKTROTIM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (3/2015)
 163. 13:48 APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 164. 13:45 Rolniczy związkowcy przyłączą się do protestu górników
 165. 13:45 Duda w Katowicach: sytuacja jest nadzwyczajna
 166. 13:40 Analitycy: słaby złoty może zagrozić spadkom cen paliw
 167. 13:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Directorate Change (4/2015)
 168. 13:33 FERRO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 169. 13:33 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekrocze ...
 170. 13:33 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (5/2015)
 171. 13:33 CAPITAL PARK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
 172. 13:23 BM Reflex: Ceny paliw mogą przestać spadać w ciągu kilkunastu dni
 173. 13:18 FERRO S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2014 r. (1 ...
 174. 13:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 ...
 175. 13:18 BLACK POINT S.A. - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej ...
 176. 13:18 MASTERFORM - Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2/2015) - EBI
 177. 13:18 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicz ...
 178. 13:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-16
 179. 13:05 Jak ulżyć frankowiczom? PiS ma propozycję
 180. 13:03 ALTERCO - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 181. 13:03 KRKA - Acquisition of treasury shares (3/2015)
 182. 13:03 COPERNICUS - Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości h ... - EBI
 183. 13:03 KREZUS SA - Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (2/2015)
 184. 13:03 MEXPOL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 185. 13:03 WANDALEX - Zmiana zasady skupu akcji własnych (3/2015)
 186. 13:03 PIK S.A. - sprostowanie raportu bieżącego ESPI 1/2015 (2/2015)
 187. 12:55 Prof. Hausner apeluje o wstrzemięźliwość po wzroście kursu franka
 188. 12:50 Eurostat: w grudniu 2014 r. ceny w Polsce spadły 0,6 proc.
 189. 12:50 Przerwa w negocjacjach związkowców z delegacją rządową (aktl.)
 190. 12:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (6/2015)
 191. 12:48 PIK S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą (1/2015)
 192. 12:48 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (4/2015)
 193. 12:48 INTERSPORT S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w ...
 194. 12:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 195. 12:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (3/ ...
 196. 12:48 ŚNIEZKA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 197. 12:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (5/2015)
 198. 12:33 APLISENS S.A. - Informacja o przydziale akcji serii H (4/2015)
 199. 12:33 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (11/2015)
 200. 12:18 VENTURE CAPITAL - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2 ... - EBI
 201. 12:18 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (10/2015)
 202. 12:18 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (9/2015)
 203. 12:18 CAPITAL PARK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (3/2015)
 204. 12:10 Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji
 205. 12:03 CAPITAL PARK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (2/2015)
 206. 12:03 RAFAMET - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
 207. 12:03 BUDIMEX - Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2015 roku (2/2015)
 208. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 10/A/NBP/2015
 209. 11:50 Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (opis3)
 210. 11:48 ELEKTROMONT - Istotna informacja (3/2015) - EBI
 211. 11:48 GMINA GOŁDAP - uchwalenie budżetu z określeniem kwoty dochodów i wydatków (3/2015)
 212. 11:35 Rozpoczęła się kolejna runda rozmów związkowców z delegacją rządową
 213. 11:33 COMARCH - Aneks do umowy z konsorcjum firm Łęgprzem sp. z o.o., ZSK sp. z o.o., Graphbud sp. z o. ...
 214. 11:33 INTROL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 215. 11:23 Eurostat: Deflacja HICP w Polsce wzrosła do 0,6% r/r w XII 2014 r.
 216. 11:15 Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (opis2)
 217. 11:13 Komentarz PLN: „Panika na CHF/PLN” chwilowo wygaszona, PLN w dalszym ciągu pod presją
 218. 11:08 Boruta Zachem ma umowę z DM ws. przejścia na GPW, chce przyspieszyć proces
 219. 11:08 Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,2% r/r w grudniu
 220. 11:03 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (14/2015)
 221. 11:03 CSY - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 222. 11:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (2/2015)
 223. 11:00 Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów
 224. 10:56 Skutki decyzji SNB nie ograniczają się tylko do CHF - poranny raport walutowy
 225. 10:55 Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (opis)
 226. 10:53 Kreditech Holding przejął Kontomierz, wzmacnia się na rynku mikropożyczek
 227. 10:53 Złoty może zyskiwać do dolara, kurs franka będzie szukał równowagi
 228. 10:48 EMPERIA - Wprowadzenie akcji do obrotu i zmiana struktury kapitału zakładowego Emperia Holding S. ...
 229. 10:48 Bloober Team Spółka Akcyjna - Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami (3/2015) - EBI
 230. 10:48 GMINA GOŁDAP - Określenie terminu przekazania raportu okresowego (1/2015)
 231. 10:45 W piątek kurs franka szwajcarskiego nadal wysoki (aktl.)
 232. 10:43 Złoto beneficjentem zamieszania na franku
 233. 10:41 Komentarz tygodniowy Catalyst: SNB przecenił GNB - komentarz tygodniowy rynku Catalyst
 234. 10:38 Marka rozpoczęła zapisy na obligacje serii H1, chce pozyskać 2 mln zł na rozwój
 235. 10:38 Słabe wyniki na Wall Street - popołudniowy komentarz giełdowy
 236. 10:33 ECOTECH S.A. - ECOTECH POLSKA SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 ... - EBI
 237. 10:33 ECOTECH S.A. - ECOTECH POLSKA SA wybór biegłego rewidenta (1/2015) - EBI
 238. 10:31 Czarny czwartek kredytobiorców frankowych - komentarz walutowy
 239. 10:23 Carrefour Polska zmodernizował 5 swoich centrów handlowych w minionym roku
 240. 10:18 DFP DORADZTWO - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 241. 10:17 Pomysł podatku od smartfonów i tabletów oburzył internautów
 242. 10:08 Perma-Fix ma list intencyjny z Digirad Corporation jako partnerem strategicznym
 243. 10:08 Allen & Overy: Najlepsze branże do przejęć to zdrowie, handel detaliczny i TMT
 244. 10:08 PKN Orlen: Cena ropy może pozostać na poziomie ok. 50 USD przez 1-2 lata
 245. 10:03 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na rachunkach spółki zależnej Emitenta (9/2015)
 246. 10:03 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta (8/2015)
 247. 09:55 Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów
 248. 09:55 W piątek kurs franka szwajcarskiego nadal wysoki
 249. 09:53 ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 10,3% r/r w grudniu
 250. 09:48 MINERAL MIDRANGE - Zawarcie znaczącej umowy (2/2015) - EBI
 251. 09:37 Banki i ubezpieczyciele przygotowują się do wprowadzenia nowych regulacji na rynku
 252. 09:29 Kac po "Bloody Franc"
 253. 09:18 Perma-Fix Medical - Podpisanie wstępnego listu intencyjnego z Digirad Corporation w zakresie pozy ... - EBI
 254. 09:03 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (1/2015)
 255. 09:03 UBOAT - LINE - Wypłata odsetek od obligacji serii B (2/2015) - EBI
 256. 09:03 BORUTA-ZACHEM - Informacja o przebiegu realizacji strategii biznesowej Boruta-Zachem SA za rok 20 ... - EBI
 257. 08:58 Rynek pracy czekają duże zmiany prawne. Umowa na czas określony maksymalnie na 33 miesiące
 258. 08:51 E-zakupy żywności wciąż mało popularne
 259. 08:48 BORUTA-ZACHEM - Zawarcie istotnej umowy (1/2015) - EBI
 260. 08:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Teddy Floppy Ear - Kayaking" na platformie Steam. (3/2015) - EBI
 261. 08:48 KORBANK - Hamonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. - Korekta (3/2015) - EBI
 262. 08:48 MAŁKOWSKI-MARTECH - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku (1/2015) - EBI
 263. 08:38 Admiral Boats przesunął wykup obligacji serii D do poniedziałku
 264. 08:38 Akcjonariusze Orco zdecydują 17 II o nowym kapitale docelowym do 100 mln euro
 265. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (11/2015)
 266. 08:33 AEDES - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 267. 08:23 S&P podtrzymał rating Santandera na poziomie BBB+/A-2 z perspektywą stabilną
 268. 08:23 mBank ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji na 750 mln zł do funduszy uzupełn.
 269. 08:23 Obligacje serii D OT Logistics warte 100 mln zł wejdą na Catalyst w poniedziałek
 270. 08:23 Conwell 21. raz przesunął termin zapłaty Petrolinvestowi za Too Emba, do 20 III
 271. 08:23 Glovis Europe złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Adampolu
 272. 08:18 POLNA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
 273. 08:08 mBank: Deprecjacja PLN wobec CHF bez istotnego wpływu na wskaźniki kapitałowe
 274. 07:33 PUŁAWY - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 275. 07:33 POLICE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)
 276. 07:33 GRUPA AZOTY SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
 277. 07:23 Przegląd prasy
 278. 07:23 Inflacja bazowa przyspieszyła do 0,5% r/r w grudniu wg analityków
 279. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 280. 02:10 "Puls Biznesu": MdM wsparł rekord deweloperów
 281. 02:05 Kolorz: nie ma światełka w tunelu, ale jest iskierka (aktl.3)
 282. 02:05 Kopacz: uchwalona w piątek nowelizacja pozwoli wreszcie naprawić górnictwo
 283. 01:55 Sejm uchwalił nowelę pozwalającą rządowi realizować program naprawy KW (opis)
 284. 01:18 GEOINVENT - Kwalifikacja do II etapu Dialogu Technicznego poprzedzającego wykonanie systemu infor ... - EBI
 285. 01:15 Sejm uchwalił nowelę pozwalającą rządowi realizować program naprawy KW (krótka)
 286. 01:05 Wznowiono rozmowy delegacji rządowej z górniczymi związkami (aktl.2)