Trwa ładowanie...
dcvjb9z

Artykuły z dnia: 2015.02.11 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 GLOBAL TRADE SA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 2. 23:33 APS ENERGIA - Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r. (2/2015) - EBI
 3. 23:33 GC INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji raportu (4/2015) - EBI
 4. 22:48 MAXIMUS - Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości. (9/2015) - EBI
 5. 22:25 Nieduże zmiany na Wall Street, w centrum uwagi wciąż Grecja
 6. 22:03 KANIA - Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki (4/2015)
 7. 22:03 CERTUS CAPITAL S.A. - Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotych ...
 8. 21:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (28/2015)
 9. 21:18 ICP GROUP - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. (4/2015) - EBI
 10. 20:48 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars. (4/2 ...
 11. 20:40 17 lutego zbierze się Rada Nadzorcza JSW
 12. 20:35 Rewolucyjne zmiany po aferze z koniną. Chodzi o żywność
 13. 20:18 KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (11/2015)
 14. 20:03 AIR MARKET - Terminy publikacji raportów okresowych Spółki Air Market S.A. w roku obrotowym 2015 ... - EBI
 15. 19:48 AIR MARKET - Zmiana zarządu w Air Market S.A. w dniu 11 luty 2015r (2/2015) - EBI
 16. 19:48 WDB BROKERZY - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (6/2015) - EBI
 17. 19:45 Rolnicza "Solidarność" zapowiada na 19 lutego protest w Warszawie i regionach
 18. 19:40 Sawicki: powołano sześć zespołów do rozwiązania problemów rolników (aktl.)
 19. 19:35 Halicki: priorytetem budowa sieci szerokopasmowego internetu
 20. 19:33 REGNON S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (10/2015)
 21. 19:18 IndygoTech Minerals S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - korekta (3/2015)
 22. 18:48 MIRACULUM S.A. - Stwierdzenie przez Sąd wykonania przez Miraculum S.A. układu z wierzycielami (5/ ...
 23. 18:48 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 24. 18:48 WDM CAPITAL S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ram ...
 25. 18:48 ZUE S.A. - Informacja o zawezwaniu do próby ugodowej (29/2015)
 26. 18:48 SKARBIEC HOLDING S.A. - Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcj ...
 27. 18:48 SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
 28. 18:45 Szef CBA: za błędy w oświadczeniach majątkowych powinny być kary dyscyplinarne
 29. 18:35 Fundacja Batorego: nie wdrożyliśmy konwencji ONZ przeciw korupcji (aktl.)
 30. 18:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu ...
 31. 18:18 CASUS FINANSE - Rezygnacja członka zarządu (3/2015) - EBI
 32. 18:15 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 33. 18:15 Premier odwołała prezesa PAŻP Krzysztofa Kapisa
 34. 18:08 Bank Handlowy mógł mieć 182-205 mln zł zysku netto w IV kw. 2014 wg analityków
 35. 18:08 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 36. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 37. 18:03 BGS ENERGY PLUS - Change of the reporting date of Quarterly Report (4/2015) - EBI
 38. 18:03 VAKOMTEK - Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 39. 17:55 Sawicki: powołano sześć zespołów do rozwiązania problemów rolników
 40. 17:48 DORADCY24 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na posiadanie przez Prezesa Zarządu Doradcy24 Spółk ... - EBI
 41. 17:48 DORADCY24 - Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki (7/2015) - EBI
 42. 17:48 GRUPA EXORIGO-UPOS - Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 20 ... - EBI
 43. 17:48 PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwy ...
 44. 17:48 GRUPA EXORIGO-UPOS - Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok (5/2015) - EBI
 45. 17:45 Izdebski zerwał rozmowy z Sawickim; zapowiada zaostrzenie protestów (aktl.4)
 46. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,71% na zamknięciu w środę
 47. 17:33 ALTUS TFI S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (15/2014)
 48. 17:33 ZASTAL SA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014 (2/2015)
 49. 17:33 DORADCY24 S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 lutego ...
 50. 17:30 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,71 proc. i wyniósł 2323,50 pkt
 51. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego ... - EBI
 52. 17:15 Olsztyn/ Michelin: będziemy negocjować z miastem wykup lub dzierżawę
 53. 17:08 BGK ma 100 mln euro pożyczki z niemieckiego KfW na wspieranie MŚP
 54. 17:03 DORADCY24 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (6/2015) - EBI
 55. 17:03 DORADCY24 - Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 10 luty 2015 roku. (5/2015) - EBI
 56. 17:00 Zielonogórzanie wybrali inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego
 57. 16:55 Złoty w środę traci; powodem sytuacja w Grecji i na Ukrainie
 58. 16:50 BSH: oferta kupna zakładów FagorMastercook aktualna do 17 kwietnia (aktl.)
 59. 16:48 DORADCY24 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (3/2015) - EBI
 60. 16:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (21/2015)
 61. 16:48 DORADCY24 - Powołanie Prezesa Zarządu (4/2015) - EBI
 62. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 63. 16:40 Warmińsko-mazurskie/ Rezerwat przyrody Borki większy o ponad 200 ha
 64. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 65. 16:33 EMC - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie (20/2015)
 66. 16:25 Fundacja Batorego: nie wdrożyliśmy w pełni konwencji ONZ przeciw korupcji
 67. 16:20 BSH: oferta kupna zakładów FagorMastercook aktualna tylko do 17 kwietnia
 68. 16:20 Stalowa Wola/ Firmy ze będą współpracować m.in. z inkubatorem
 69. 16:18 BANK PEKAO SA - Oddalenie zażalenia akcjonariusza (3/2015)
 70. 16:18 WARIMPEX - Nabycie akcji przez członka Zarządu / Acquisition of shares by a member of the Managem ...
 71. 16:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PCC SE umowy podporządkowania ( ...
 72. 16:18 UniCredit - UniCredit 4Q14 and FY14 Group Preliminary Results (3/2015)
 73. 16:05 Hasbro zamyka 2014 rok z zyskiem
 74. 16:03 DENT-A-MEDICAL - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (3/2015) - EBI
 75. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 76. 16:00 W tym roku pączki od pracodawców na tłusty czwartek - bez podatku
 77. 16:00 Izdebski zerwał rozmowy z Sawickim; zapowiada zaostrzenie protestów (aktl.3)
 78. 15:53 ING BSK chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost kredytów w 2015 r.
 79. 15:53 Związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe na 'całej sieci PKP'
 80. 15:48 MGM SYSTEMS - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. (3/2015) - EBI
 81. 15:48 LANGLOO.COM - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki Langloo.com S.A. (3/2015) - EBI
 82. 15:48 APANET - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (3/2015) - EBI
 83. 15:48 BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce ...
 84. 15:45 Moody's: tania ropa nie przełoży się na szybsze tempo wzrostu gospodarczego
 85. 15:40 Prawie 4800 górników kontynuuje protest w JSW (aktl.)
 86. 15:38 JSW: Strajkuje 18% załogi, na urlopach i zwolnieniach lekarskich - 53,5%
 87. 15:38 ING BSK o możliwości zakupu Raiffeisena: Stawiamy na wzrost organiczny
 88. 15:35 MSZ wspiera Łódź w staraniach o organizację Expo International 2022
 89. 15:33 ADUMA - Raport bieżący 2/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 90. 15:33 CERTUS CAPITAL S.A. - Korekta zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w ...
 91. 15:33 CERTUS CAPITAL S.A. - Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotych ...
 92. 15:25 PiS złożył projekt rezolucji Sejmu ws. sytuacji na wsi
 93. 15:20 BGK podpisał z KfW umowę pożyczki na 100 mln euro
 94. 15:18 CI GAMES S.A. - Zmiana operatora systemu ESPI (4/2015)
 95. 15:11 Kolejne cięcie cen sprzedaży ropy naftowej przez OPEC
 96. 15:10 SLD: nich Kopacz zajmie się sytuacją w rolnictwie i górnictwie
 97. 15:05 Izdebski opuścił spotkanie z Sawickim; rozmowy z innymi trwają (aktl.2)
 98. 15:04 Funt radzi sobie nieźle…
 99. 15:03 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (5/2015)
 100. 15:03 DASE SA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. (4/2015) - EBI
 101. 15:03 WIND MOBILE - Wyniki Grupy Wind Mobile za Q4 2014 - konferencja internetowa (6/2015)
 102. 14:55 GUS: w 2014 roku powiększyło się ujemne saldo w handlu zagranicznym (opis)
 103. 14:45 Izdebski opuścił spotkanie z Sawickim (aktl.)
 104. 14:45 Kolejne zarzuty po poniedziałkowej demonstracji górników
 105. 14:38 GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 26,3% r/r w I-XII 2014 r.
 106. 14:33 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (11/2015)
 107. 14:33 ICP GROUP - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. (3/2015) - EBI
 108. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania upadłościowego (29/2015)
 109. 14:33 TECHMADEX S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz ...
 110. 14:33 MERIT INVEST - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (3/2015) - EBI
 111. 14:30 Sawicki spotyka się z rolniczym OPZZ
 112. 14:23 ING BSK nie wyklucza emisji kolejnej transzy obligacji w tym roku
 113. 14:23 GUS: Eksport wzrósł o 5,2% r/r, import wzrósł o 5,5% w I-XII
 114. 14:23 GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł r/r do 26,1% w I-XII 2014 r.
 115. 14:20 GUS: w 2014 roku powiększyło się ujemne saldo w handlu zagranicznym (krótka)
 116. 14:18 KBJ Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnej umowy z RWE Stoen Operator (4/2015) - EBI
 117. 14:08 MPiPS promuje mediację prewencyjną jak np. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców
 118. 14:00 Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej
 119. 13:53 NBP: W obiegu gotówkowym było 1,53 mld banknotów i 14,48 mld monet w IV kw.
 120. 13:48 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (36/2015)
 121. 13:48 YURECO SA - Rozliczenie nabycia akcji w ramach przymusowego wykupu (3/2015) - EBI
 122. 13:33 MILKPOL - Rozpoczęcie dostaw w realizacji zawartej ramowej umowy handlowej (4/2015) - EBI
 123. 13:33 MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za styczeń 2015 roku (3/2015) - EBI
 124. 13:33 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego (9/2015)
 125. 13:25 Manifestacja związków z KHW ws. przyszłości ruchu Boże Dary
 126. 13:23 Grodno odnotowało rekordowe przychody w III kw. roku obrotowego
 127. 13:18 EFICOM-SINERSIO - Informacja o wyborze podmiotu do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego spra ... - EBI
 128. 13:18 GKS GieKSa Katowice - Podpisanie umowy objęcia akcji serii P wyemitowanych w ramach podwyższenia ... - EBI
 129. 13:15 Bydgoszcz/ Dobiega końca budowa uniwersyteckiego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
 130. 13:15 Letterspace - premiera aplikacji do notatek wykorzystującej hashtagi
 131. 13:08 ING BSK chce utrzymać koszty ryzyka na poziomie ok. 70 pb w tym roku
 132. 13:08 ING BSK: Powtórzenie wyniku z ub.r. w 2015 będzie dużym wyzwaniem
 133. 13:03 IPO DORADZTWO STRATEGICZNE - Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki (6/2015) - EBI
 134. 13:03 ADFORM GROUP - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. (3/2015) - EBI
 135. 13:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. A ...
 136. 12:53 Grupa Budimeksu planuje przejęcia przez FBSerwis
 137. 12:40 Minister rolnictwa spotyka się z organizacjami rolniczymi
 138. 12:38 Środa jest kolejnym dniem osłabienia złotego
 139. 12:35 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-02-11
 140. 12:18 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transactions made by the obliged persons. (22/2 ...
 141. 12:03 IPO DORADZTWO STRATEGICZNE - Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IP ... - EBI
 142. 12:03 INTERSPORT S.A. - Przedłużenie umowy najmu lokalu w centrum handlowym M1 w Poznaniu (6/2015)
 143. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 028/A/NBP/2015
 144. 11:53 Prezes Pekao: Bank może przejmować, ale nie za cenę powyżej wartości księgowej
 145. 11:53 ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł
 146. 11:50 Krakowski start-up skonstruował RoboCORE, czyli "serce robotów"
 147. 11:50 Śląskie/ Związkowcy zablokowali dwie ważne drogi w regionie (opis)
 148. 11:48 ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. (29/2015)
 149. 11:48 REVITUM - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. (3/ ... - EBI
 150. 11:48 WANDALEX - Skup akcji własnych (13/2015)
 151. 11:48 BLUE OCEAN MEDIA - Zawarcie znaczących umów (2/2015) - EBI
 152. 11:33 GRODNO - Raport za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 (9/2015) - EBI
 153. 11:23 Bank Pekao przeanalizuje możliwość akwizycji Raiffeisen Polbanku
 154. 11:23 Vistula Group przekroczy poziom 300 sklepów całej sieci w tym roku
 155. 11:23 Vistula Group wyśle jubilerski W.Kruk na GPW w przyszłym roku
 156. 11:23 EuroRating obniżył rating kredytowy JSW do B-, perspektywa negatywna
 157. 11:23 MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 97,2 mln zł w styczniu
 158. 11:20 Śląskie/ Związkowcy zablokowali dwie ważne drogi w regionie (krótka)
 159. 11:08 Bank Pekao liczy na jednocyfrowy spadek zysku brutto w 2015 r.
 160. 11:03 MINOX - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. (13/2015) - EBI
 161. 11:03 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2 ...
 162. 10:53 Hartline Invest. złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia GRAF-POZ
 163. 10:53 Budimex chce zatrudnić do 800 osób w 2015 r.
 164. 10:53 Budimex nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej
 165. 10:48 GALVO - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. (3/2015) - EBI
 166. 10:48 PROGRES INVESTMENT - Informacja w sprawie odsetek od obligacji serii E (3/2015) - EBI
 167. 10:38 Budimex oczekuje wzrostu sprzedaży r/r prawdopodobnie dopiero od 2016 r.
 168. 10:33 BORUTA-ZACHEM - Podpisanie aneksu do umowy pożyczki (7/2015) - EBI
 169. 10:33 AIRWAY MEDIX - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (8/2015) - EBI
 170. 10:18 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...
 171. 10:08 Altus TFI złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia TFI SKOK
 172. 10:03 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2014 roku (pon ...
 173. 09:53 URE: Ponad 9 tys. gospodarstw domowych zmieniło dostawcę energii w grudniu
 174. 09:53 DM BOŚ obniżył wycenę Alma Market do 15,7 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 175. 09:53 Odpisy Banku Pekao spadły o 15% r/r w ub. roku
 176. 09:38 Zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska wzrósł do 338,4 mln zł w 2014 r.
 177. 09:38 Piechociński: Samsung otworzy nową linię produkcyjną we Wronkach w czwartek
 178. 09:38 Bank Pekao zarekomenduje 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 179. 09:33 SUWARY - Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014 (3/2015)
 180. 09:33 SUWARY - Korekta Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok obrotowy 2013/2014 (2/2015)
 181. 09:23 Zysk netto Budimeksu spadł r/r do 191,97 mln zł w 2014 r.
 182. 09:23 Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 6,1 mld zł na koniec 2014 r.
 183. 09:18 BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 10 zł na 1 akcję (2/2015)
 184. 09:08 EBOR sprzedał posiadane 5,1% akcji PKP Cargo w ABB
 185. 09:08 UKE rozpoczął aukcję 19 częstotliwości dla usług LTE
 186. 09:08 Zysk netto Grupa Żywiec spadł r/r do 159,37 mln zł w 2014 r.
 187. 09:08 Paweł Sobków zastąpił Piotra Kubaszewskiego na stanowisku prezesa Mediatela
 188. 09:03 BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2014 rok (5/2015)
 189. 08:53 Alior Bank otrzymał zgodę KNF na przejęcie Meritum Banku
 190. 08:40 Prawie 4800 górników kontynuuje protest w JSW
 191. 08:38 Backlog Synity da 347 mln zł przychodów w tym r. fin., spadek o 4,2% r/r
 192. 08:38 Szczurek: Deficyt 'general government' mógł przekroczyć 3,3% PKB w 2014 r.
 193. 08:38 ING BSK proponuje przeznaczenie na dywidendę ok. 50% zysku za 2014 r.
 194. 08:23 Zysk netto Sygnity spadł r/r do 4,14 mln zł w I kw. r.fin. 2014/2015
 195. 08:23 Zysk netto Pekao spadł o 1,9% r/r w 2014 r., wskaźnik C/I wzrósł do 46,6%
 196. 08:23 Zysk netto ING BSK spadł r/r do 230,8 mln zł w IV kw. 2014, konsensus:216 mln zł
 197. 08:18 OVOSTAR UNION N.V. - Acquisition of AKA / Landesbank financing (4/2015)
 198. 08:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (32/2015)
 199. 07:48 INGBSK - Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo ...
 200. 07:38 Zysk netto Pekao spadł r/r do 691,5 mln zł w IV kw. 2014 r.,konsensus:684 mln zł
 201. 07:33 INGBSK - Informacja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2014 r. (2/2015)
 202. 07:30 Internetowy Rossmann teraz dostępny w całej Polsce. Dostawy… na stację benzynową
 203. 07:23 Przegląd prasy
 204. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 205. 05:35 Pierwsi rolnicy już w Warszawie. O godz. 14 spotkanie z Markiem Sawickim
 206. 05:30 Ciężarówkę można krócej amortyzować
 207. 04:55 Statek transportowy Dragon powrócił na Ziemię
 208. 02:35 "Dziennik Gazeta Prawna": Muzeum motoryzacji na polskich drogach
 209. 02:30 "Puls Biznesu": Polska o krok od kontroli nad Jamałem
 210. 02:00 "Dziennik Gazeta Prawna": Muzeum motoryzacji na polskich drogach