Trwa ładowanie...
d1pvulq

Artykuły z dnia: 2015.02.20 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 SERINUS ENERGY INC. - Pozyskanie od EBOR kredytu dla Rumunii w wysokości 10 mln EUR (6/2015)
 2. 23:33 WEEDO SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii F Emitenta (5/2015) - EBI
 3. 23:33 WEEDO SA - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego (6/2015) - EBI
 4. 23:18 RONSON - Ronson Europe NV ? stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce (1/2015) - EBI
 5. 23:18 INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu ...
 6. 23:03 ELKOP - Informacja o podjęciu uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego przez ...
 7. 23:03 INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ... - EBI
 8. 22:30 Wzrosty w USA, rynek czekał na wyniki rozmów w sprawie Grecji
 9. 22:18 MACRO GAMES - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (3/2015) - EBI
 10. 22:18 ATLANTIS - Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy ? Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółk ...
 11. 22:18 ABPOL COMPANY - Informacja w zakresie przeznaczenia posiadanej nieruchomości inwestycyjnej (8/2015) - EBI
 12. 21:55 Wrocław/Zarząd województwa odstąpił od umowy na portal e-Dolny Śląsk
 13. 21:48 ATLANTIS - Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału z ...
 14. 21:48 MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (1/2015)
 15. 21:18 KAMPA - Raport kwartalny za 4Q 2014r. (4/2015) - EBI
 16. 21:18 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (14/2015) - EBI
 17. 21:05 Od marca wchodzą nowe dowody. Zmiany będą radykalne
 18. 20:33 PILAB - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 ... - EBI
 19. 20:30 Rolnicy protestujący przed KPRM chcą tam spędzić kolejną noc (aktl.3)
 20. 20:03 M.W. TRADE - Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy (9/2015)
 21. 20:03 M.W. TRADE - Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok (8/2015)
 22. 19:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta (12/2015)
 23. 19:35 Projekt: ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie za szkody łowieckie (aktl.)
 24. 19:03 UBOAT - LINE - Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat ... - EBI
 25. 19:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (35/2015)
 26. 18:48 WIKANA - Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki (9/2015)
 27. 18:48 WDB BROKERZY - EBI ? Podpisanie istotnych umów przez spółki z Grupy WDB (10/2015) - EBI
 28. 18:35 MRiRW: nie będzie oddzielnego porozumienia z rolniczym OPZZ i NSZZ RI
 29. 18:33 CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (6/2015)
 30. 18:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (11/2015)
 31. 18:18 LIBET S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości. (3/2015)
 32. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 33. 18:08 Kalendarium ISBnews
 34. 17:55 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 2348,94 pkt
 35. 17:53 Indeks WIG20 wzrósł o 0,04% na zamknięciu w piątek
 36. 17:53 Best: Zapisy na obligacje serii K3 przekroczyły dziś 350 tys. sztuk
 37. 17:50 Ekolodzy pozytywnie o wsparciu mikroproducentów energii, PKEE - to nieracjonalne
 38. 17:48 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2015 roku (4/2015)
 39. 17:39 RzPP: pacjent może dostać receptę bez badania lekarskiego
 40. 17:38 FedEx: Roszczenia Amur są bezpodstawne, oczekujemy, że sąd je oddali
 41. 17:35 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 42. 17:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Merchants of Kaidan" na platformie Windows Store. (10/2015) - EBI
 43. 17:33 2C PARTNERS - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii H do obrotu na Catalyst (12/2015) - EBI
 44. 17:33 BEST - Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii K3 (8/2015)
 45. 17:33 POLFA SA - Oddalenie wniosku o upadłość Spółki (7/2015) - EBI
 46. 17:23 Agora zwiększy nakłady inwestycyjne w ujęciu r/r w 2015 (aktual.)
 47. 17:23 Agora chce mieć 75 tys. subskrypcji cyfrowych 'Gazety Wyborczej' na koniec 2016
 48. 17:20 W piątek spadek wyceny złotego wobec zagranicznych walut
 49. 17:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (8/2015)
 50. 17:18 COLEOS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (6/2015)
 51. 17:18 GETIN - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za rok 2014 (6 ...
 52. 17:18 ASTARTA HOLDING - Notification concerning disposal of shares in the Company (4/2015)
 53. 17:18 MAXIMUS - Raport roczny za 2014 rok (11/2015) - EBI
 54. 17:15 Eksperci: TTIP wyzwaniem dla praw konsumenckich, pracowniczych i demokracji
 55. 17:08 Magellan wyemitował obligacje 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro
 56. 17:03 Fiten Spółka Akcyjna - Rozwiązanie istotnych umów długoterminowych. (6/2015) - EBI
 57. 17:03 MEGA SONIC - Realizacja zamówienia w ramach umowy znaczącej (8/2015) - EBI
 58. 16:53 Trakcja dokonała odpisu w wysokości 37,43 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014
 59. 16:53 BBI Development wyemitował 3-letnie obligacje o łącznej wartości 35 mln zł
 60. 16:50 Pietraszkiewcz: do 11 marca koncepcja rozwiązania problemu kredytów frankowych (aktl.)
 61. 16:48 MINOX - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (15/2015) - EBI
 62. 16:48 PRESTO - Raport miesięczny grudzień 2014 (6/2015) - EBI
 63. 16:33 MIT - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 (7/2015)
 64. 16:33 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (12/2015)
 65. 16:23 Vistal Gdynia powołał spółkę zależną w Szwecji
 66. 16:23 BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł
 67. 16:18 MERITUM BANK - Powołanie członków Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meritu ... - EBI
 68. 16:18 BBI DEVELOPMENT SA - Emisja obligacji trzyletnich (7/2015)
 69. 16:18 INTERCAPITAL PROPERTY - Minutes from General Meeting of Bondholders (3/2015) - EBI
 70. 16:18 BS PIASECZNO - Zawarcie umowy leasingu nieruchomości (2/2015) - EBI
 71. 16:18 VISTULA GROUP - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (5/2015)
 72. 16:15 Pietraszkiewcz: Do 11 marca koncepcja rozwiązania problemu kredytów frankowych
 73. 16:08 Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 5X,X pkt w lutym wg wstępnych danych
 74. 16:03 AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (4/2015) - EBI
 75. 16:03 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6/ ...
 76. 16:03 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/ ...
 77. 16:03 SYNTHOS - Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Ka ...
 78. 16:03 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy ...
 79. 15:53 JLL: Zapowiada się kolejny dobry rok na rynku inwestycji biurowych poza stolicą
 80. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 81. 15:48 ATC CARGO - Zawarcie przez ATC CARGO S.A. istotnej umowy z IKEA Supply AG (4/2015) - EBI
 82. 15:48 Gra pasywna - giełdowy komentarz poranny
 83. 15:45 Błaszczak: głosowanie ws. OZE pokazuje rozbicie koalicji
 84. 15:40 Gdańsk/Prom dla Estonii powstaje w Remontowa Shipbuilding
 85. 15:40 Wzrosty na rynkach surowcówenergetycznych
 86. 15:38 Gorenje pozyskało 27 mln euro z emisji 10-miesięcznych papierów dłużnych
 87. 15:36 Zapomniane problemy Ukrainy
 88. 15:33 BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii S (3/2015)
 89. 15:33 VISTAL GDYNIA S.A. - Utworzenie spółki zależnej w Szwecji (8/2015)
 90. 15:33 LUBAWA - Uzupełnienie informacji do RB nr 17/2014 - utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach ...
 91. 15:23 Inpro szacuje, że przychody w 2014 r. mogły być niższe o ok. 40% r/r
 92. 15:20 Sejm inaczej niż Senat: w ustawie o OZE pozostanie zapis prosumencki (opis2)
 93. 15:18 DGA - Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych (7/2015)
 94. 15:12 Robi się nerwowo
 95. 15:08 GUS:Najlepsza koniunktura w II w sekcji włókno, odzież, obuwie, pojazdy samoch.
 96. 15:05 UOKiK stwierdził zmowy przetargowe w postępowaniach dla policji i wojska
 97. 15:03 PROCHEM - Zawarcie znaczęcej umowy. (6/2015)
 98. 15:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta (11/2015)
 99. 15:03 INPRO S.A. - Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok. (6/2015)
 100. 15:03 GOLDWYN CAPITAL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok (3/2015) - EBI
 101. 14:50 GUS: wyraźnie gorsze nastroje konsumentów w lutym br.
 102. 14:48 RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych (16/2015)
 103. 14:48 ECOTECH S.A. - Raport za IV kwartał 2014 (3/2015) - EBI
 104. 14:40 Podlaskie/ Rolnicy mogą się starać o pieniądze za uprawy zniszczone przez dziki (aktl.)
 105. 14:38 GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -16,6 pkt w styczniu
 106. 14:33 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (2/2015)
 107. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł o 2 pkt do +4 pkt w lutym
 108. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do -11 pkt w lutym
 109. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wyniósł -1 pkt w lutym
 110. 14:18 STALPROFI - Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Sz ...
 111. 14:08 Agora chce mieć 75 tys. cyfrowych subskrybentów Gazety Wyborczej na koniec 2015
 112. 14:03 MR HAMBURGER - Podpisanie istotnej umowy. (8/2015) - EBI
 113. 14:03 EUROSNACK S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku (4/2015) - EBI
 114. 14:03 GORENJE D.D. - Interest in Gorenje's third issue of commercial paper exceeds expectations (2/2015)
 115. 13:55 Grupiński: jest niebezpieczeństwo, że posłowie ulegli producentom paneli
 116. 13:53 Strona społeczna w większości opowiedziała się za planem naprawczym KHW
 117. 13:53 Agora chce 'trzymać się ścieżki' wzrostu przychodów
 118. 13:53 Agora oczekuje od Stopklatka TV osiągnięcia rentowności w tym roku
 119. 13:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezent ...
 120. 13:38 Pracodawcy RP żadają wyjaśnień ws. opóźnień z rozszerzaniem systemu viaTOLL
 121. 13:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (27/2015)
 122. 13:33 ESBANK - Zebranie grup członkowskich (2/2015) - EBI
 123. 13:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKYSTONE CAP ...
 124. 13:30 Porozumienie ws. zwolnień grupowych w zakładach Grupy H+H Polska
 125. 13:23 Agora przeznaczy na tegoroczne inwestycje kwotę 100 mln zł
 126. 13:20 Piechociński: spór ws. ustawy o OZE to droga donikąd
 127. 13:20 Karcianka Exploding Kittens podbija Kickstartera - zebrano 8,5 miliona dolarów
 128. 13:18 ORZEŁ - ORZEŁ SA: Złożenie uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. (8/2015) - EBI
 129. 13:15 Zarząd KHW przyjął program naprawczy spółki na lata 2015-20 (aktl.)
 130. 13:10 Podlaskie/ Rolnicy mogą się starać o pieniądze za uprawy zniszczone przez dziki
 131. 12:55 Rekordowe wyniki zespołu portów Szczecin-Świnoujście
 132. 12:55 Jasser: w 2013 r. w Polsce udzielono 20,6 mld zł pomocy publicznej
 133. 12:53 Ronson: Wynik w 2015 r. może być lepszy niż w 2013, a w 2016 jeszcze wyższy
 134. 12:48 ACREBIT S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2015)
 135. 12:48 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...
 136. 12:45 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-02-20
 137. 12:40 Sejm inaczej niż Senat: w ustawie o OZE pozostanie zapis prosumencki (opis)
 138. 12:38 Ronson może wypłacić dywidendę za 2014 r. pomimo straty
 139. 12:38 BM Reflex spodziewa się dalszych wzrostów cen benzyny i oleju napędowego
 140. 12:33 BIPROMET S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego Bipromet S.A. za rok 2014 oraz skonsolid ...
 141. 12:23 Ronson: Zainteresowanie nabyciem spółki jest duże
 142. 12:18 BUDIMEX - Zmiana do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE SA (9/2015)
 143. 12:18 NOVITA - Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2014 wraz z informacją o zmianie zasa ...
 144. 12:08 Ronson kupi działki w Warszawie i Poznaniu za do 50 mln zł w 2015 r.
 145. 12:03 DREWEX S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku (6/2015)
 146. 12:00 Sejm przyjął ustawę dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 147. 12:00 Tabela kursów średnich NBP nr 35/A/NBP/2015
 148. 11:55 Zmodernizowane przejście w Bezledach dostępne dla podróżnych
 149. 11:55 Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przyjął plan naprawczy spółki
 150. 11:53 Złoty umacnia się wobec CHF, pozytywny nastrój na rynku wsparł Belka
 151. 11:48 ARTNEWS - Informacja istotna (19/2015) - EBI
 152. 11:33 BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego (?Liquid- ... - EBI
 153. 11:10 Sejm odrzucił w piątek kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o OZE (krótka)
 154. 11:05 Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa budowlanego
 155. 10:53 Unibep wybuduje w technologii modułowej 2 budynki w Norwegii za ok. 21,6 mln zł
 156. 10:53 Złoty w dalszym ciągu pod silnym wpływem czynników globalnych
 157. 10:48 ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w głosach na walnym z ...
 158. 10:33 ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA (5/2015)
 159. 10:33 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (6/2015)
 160. 10:33 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na wybudowanie w technologii modułowej dwóch budynków w Troms ...
 161. 10:08 Infovide-Matrix ma kontrakt z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu warty 14,2 mln zł
 162. 10:08 Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,1 pkt w II wg wst. danych
 163. 10:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro to 53,9 pkt w II wg wst. danych
 164. 09:55 Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozwoju lokalnego
 165. 09:53 Grupa Lotos może zrealizować projekt petrochemiczny z innym partnerem niż Azoty
 166. 09:53 Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wyniósł 50,9 pkt w II wg wstępnych danych
 167. 09:53 Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec to 55,5 pkt w II wg wstępnych danych
 168. 09:53 DB Polska: Nadchodząca hossa na rynku to okazja na bardziej agresywne inwestycje
 169. 09:48 RUNICOM - Przydział obligacji RUNICOM S.A. (8/2015) - EBI
 170. 09:48 UNITED - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji UNITED S.A. (7/2015) - EBI
 171. 09:48 BALTONA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. ? Wykaz Akcjonariuszy pos ...
 172. 09:48 UNITED - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań UNITED S.A. (6/2015) - EBI
 173. 09:35 Sejm uchwalił zmiany ws. odwróconego VAT na telefony i tablety
 174. 09:25 Sejm uchwalił ustawę dot. rozwoju obszarów wiejskich
 175. 09:03 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transactions made by the obliged person. (25/2015)
 176. 08:53 Ronson może wprowadzić do sprzedaży 10 inwestycji na ponad 1200 lokali w 2015 r.
 177. 08:53 Fundusz chce kupić od Kleba Invest PH 'Prima' w Markach za ponad 35 mln zł
 178. 08:48 BORUTA-ZACHEM - Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki (10/2015) - EBI
 179. 08:38 Ronson może przekazać klientom 700-800 lokali w tym roku
 180. 08:38 KNF zatwierdziła prospekt Pol-Mot Auto w zw. z emisją obligacji
 181. 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Merchants of Kaidan" na platformie Windows Phone Store. (9/ ... - EBI
 182. 08:33 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (17/2015)
 183. 08:30 Opolskie/ Wielomilionowe zaległości najemców lokali komunalnych
 184. 08:23 Agora szacuje wzrost rynku reklamy o 2-4% r/r w tym roku
 185. 08:18 TELEMEDYCYNA - Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2015r. (7/2015) - EBI
 186. 08:18 EUROHOLD BULGARIA AD - EIG TO ACQUIRE HDI BULGARIA AND UKRAINE (News Release) (5/2015)
 187. 08:08 TV Puls rozważa debiut na GPW, być może jeszcze w tym roku
 188. 08:08 Spółka SMT ma umowę wartą 30 mln euro na usługi dla francuskiej firmy Technip
 189. 08:08 Zysk netto Agory zmniejszył się r/r do 8,20 mln zł w IV kw. 2014 r.
 190. 08:08 Polska firma IT Amur pozwała FedEx w USA na 'wiele milionów dolarów'
 191. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (39/2015)
 192. 07:33 AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
 193. 07:23 Strata netto Ronson to 15,43 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 194. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 195. 07:08 Przegląd prasy
 196. 06:35 Ekspert: w kolejnych latach zatrudnienie w Polsce będzie nadal rosło
 197. 06:20 "Kraków - nh kwadrat" - szansą połączenia biznesu i nauki
 198. 04:05 "Rzeczpospolita": Natka, jaja i mleko z wygodami
 199. 03:35 "Puls Biznesu": Polacy polubili jabłka
 200. 03:05 "Puls Biznesu": ArcelorMittal stawia na Kraków
 201. 02:10 "Metro": Kolejki po autogaz