Trwa ładowanie...
d47l5f6

Artykuły z dnia: 2014.11.24 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 GEOINVENT - Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji (34/2014) - EBI
 2. 00:48 GEOINVENT - Zawieszenie obrotu akcjami GeoInvent S.A. w związku z ich scaleniem (33/2014) - EBI
 3. 00:33 GEOINVENT - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji GeoInvent S.A. (32/2014) - EBI
 4. 00:33 GEOINVENT - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami GeoInvent S.A. (31/2014) - EBI
 5. 00:33 GEOINVENT - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 3 grudnia 2014 r. (30/2014) - EBI
 6. 00:03 NFI EMF - INFORMACJA O SPEŁNIENIU SIĘ WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH WEJŚCIA W ŻYCIE UMOWY O WSPÓLYCH WA ...
 7. 00:03 NFI EMF - INFORMACJA O EMISJI OBLIGACJI SERII 4/2014 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.500.000,00 Z ...
 8. 23:48 NFI EMF - INFORMACJA O EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI SERII SH/2014 DENOMINOWANYCH W EURO O ...
 9. 23:48 NFI EMF - INFORMACJA O WYKUPIE I UMORZENIU POZOSTAJĄCYCH W OBROCIE OBLIGACJI TRANSZY 6/2010 (47/2 ...
 10. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez QVP Investments Ltd (14/2014)
 11. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Pawła Chodaczka (13/2014)
 12. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (11/2014)
 13. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Piotra Prajsnara (12/2014)
 14. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (9/2014)
 15. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (10/2014)
 16. 22:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (8/2014)
 17. 22:15 Wzrostowy początek tygodnia na Wall Street
 18. 22:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (154/2014)
 19. 20:48 BBI DEVELOPMENT SA - Ujawnienie stanu posiadania ? zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie gło ...
 20. 20:45 Prezes NBP boi się umocnienia złotego
 21. 20:03 PBO ANIOŁA S.A. - Postanowienie Sądu o zmianie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia ...
 22. 19:48 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy (32/2014)
 23. 19:33 AGROMEP - Skup akcji własnych ? stopień realizacji programu (22/2014) - EBI
 24. 18:55 Premier i działkowcy rozmawiali nt. projektu ustawy o ochronie altanek
 25. 18:35 Szczecin/ Niższe stawki opłat portowych
 26. 18:33 ORPHEE - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o oferci ... - EBI
 27. 18:25 Piechociński: w I kw. 2015 r. projekt ws. kas mieszkaniowych (aktl.)
 28. 18:18 ORPHEE SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofe ...
 29. 18:18 JR INVEST - Podpisanie siedemnastu umów przez spółkę zależną (74/2014) - EBI
 30. 18:18 Columbus Capital - Podpisanie siedemnastu umów przez spółkę zależną (151/2014) - EBI
 31. 18:08 Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. chce pozyskać do 10 mln zł z emisji obligacji
 32. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 33. 18:08 Kalendarium ISBnews
 34. 18:03 COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
 35. 18:03 EXAMOBILE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach Członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związanej ...
 36. 17:53 Indeks WIG20 zniżkował o 0,31% na zamknięciu w poniedziałek
 37. 17:53 KNF zatwierdziła prospekt Capital Park wz. z programem obligacji do 100 mln zł
 38. 17:53 Załamane odreagowanie - komentarz po sesji
 39. 17:48 INC - Nabycie akcji własnych (111/2014)
 40. 17:35 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,31 proc. do 2410,65 pkt
 41. 17:33 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Emisji obligacji serii B przez spółkę zależną (44/2014) - EBI
 42. 17:33 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (150/2014) - EBI
 43. 17:25 Prezydent podpisał czwartą transzę deregulacji
 44. 17:25 UKE skończył przyjmowanie zgłoszeń na aukcję 800 Mhz (aktl.)
 45. 17:24 Jen znów słabnie
 46. 17:22 Kolejna zmarnowana szansa - komentarz po sesji
 47. 17:18 MOL - Settlement of the current option agreement and entering into a new one with ING Bank (64/2014)
 48. 17:18 STOPKLATKA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. (18/2014)
 49. 17:18 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (20/2014)
 50. 17:15 W poniedziałek złoty pokazał siłę - nadal się umocnia
 51. 17:03 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (19/2014)
 52. 17:03 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (18/2014)
 53. 17:03 AMICA - Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełd ...
 54. 17:03 STOPKLATKA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. (48/2014) - EBI
 55. 17:03 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (17/2014)
 56. 17:03 WDM CAPITAL S.A. - Dopuszczenie akcji serii D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz ...
 57. 16:55 Prezydent podpisał ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 58. 16:51 PKP IC podpadło zasadami sprzedaży biletów w pociągach
 59. 16:48 FAMUR S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR S.A. odbytym w dniu ...
 60. 16:48 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych (8 ...
 61. 16:48 DTP S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (28/ ...
 62. 16:48 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2014 (48/2014)
 63. 16:48 TELESTRADA - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2014 (48/2014) - EBI
 64. 16:35 UKE: dzięki porozumieniu Ukraina obniży poziom zakłóceń przy granicy
 65. 16:33 DM IDM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 listopada 2014 r. ora ...
 66. 16:33 MUZA - Skup akcji własnych (42/2014)
 67. 16:33 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (110/2014)
 68. 16:33 PKP CARGO S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (67/2014)
 69. 16:18 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierowni ...
 70. 16:18 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (146/2014)
 71. 16:18 WDB BROKERZY - Umorzenie części Obligacji serii B (35/2014) - EBI
 72. 16:18 ZETKAMA SA - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. (25/2014)
 73. 16:15 Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE
 74. 16:05 Open Europe: podatnik "subsydiuje" imigrację taniej siły roboczej
 75. 16:03 AMPLI - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań ...
 76. 15:55 ARiMR przyjmuje wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki
 77. 15:48 PHARMENA - Podpisanie umowy z audytorem (60/2014) - EBI
 78. 15:48 WAWEL SA - Konwersja akcji Emitenta (17/2014)
 79. 15:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 80. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Zmniejszenie progu zaangażowania o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów w spół ...
 81. 15:48 AerFinance - Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną // Sale of shares by a subsidiary (32/2014) - EBI
 82. 15:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (24/2014)
 83. 15:45 Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki
 84. 15:40 Piechociński: w usuwanie azbestu powinien włączyć się kapitał prywatny (aktl.)
 85. 15:35 Nowa strategia ARP: 1,3 mld zł na innowacje do 2020 r.
 86. 15:18 TRITON - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zatwierdzenia d ...
 87. 15:08 Intermarché udostępnia polskie produkty w swoich supermarketach we Francji
 88. 15:05 MIR: wydaliśmy ponad 306 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013
 89. 15:03 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (89/2014)
 90. 15:03 ATLANTAPL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz ...
 91. 15:03 ATLANTAPL - Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy. (21/2014)
 92. 15:03 VIGO SYSTEM S.A. - Wprowadzenie do obrotu oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A ...
 93. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 94. 15:00 Opinie: Prawo zamówień publicznych pozwalało na wybór najlepszego systemu liczenia głosów
 95. 14:50 Prezydent podpisał ustawę podwyższającą ulgi podatkowe na dzieci (opis)
 96. 14:38 Vigo System zadebiutuje na GPW we wtorek
 97. 14:38 VIG Polska zanotował spadek składki przypisanej o 5,9% r/r w I-III kw.
 98. 14:33 FON - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (113/2014)
 99. 14:33 V GROUP S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (23/2014)
 100. 14:33 V GROUP S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (22/2014)
 101. 14:31 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 102. 14:20 Chińska odsiecz dla GPW
 103. 14:18 B3SYSTEM - prośba Zarządu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki w związku ze scaleniem (58 ...
 104. 14:18 BEDZIN - Zarejestrowanie zmian Statutu Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. - tekst jednolity Statutu ( ...
 105. 14:18 BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towaroweg ... - EBI
 106. 14:17 Popis Mario Draghiego
 107. 14:14 Komentarz PLN: Złoty najmocniejszy do euro od 5-tygodni
 108. 14:03 VIGO SYSTEM S.A. - Zakończenie i podsumowanie Oferty Publicznej (7/2014)
 109. 13:55 Szczurek: 97 proc. rodzin płacących PIT skorzysta z ulgi na dzieci (krótka2)
 110. 13:53 FAMMU/ FAPA: Eksport drobiu z Polski poza UE wzrósł o 20,6% r/r w I-IX
 111. 13:53 Onet.pl ma porozumienie w sprawie przejęcie NK.pl
 112. 13:51 Powrót w rejon oporów - giełdowy komentarz poranny
 113. 13:49 Posiadacze polisolokat będą mogli wycofać pieniądze? Chce tego UOKiK
 114. 13:49 Najnowsze amerykańskie seriale legalnie za 20 złotych miesięcznie?
 115. 13:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uch ...
 116. 13:48 Narasta pesymizm wokół euro - walutowy raport poranny
 117. 13:33 SOPHARMA AD - Current report 123 re insiders transactions (123/2014)
 118. 13:23 Składka przypisana brutto Liberty Ubezpieczenia wzrosła o 6% r/r w I-III kw.
 119. 13:20 Karpiński: rozwiązanie dla górnictwa musi być oparte o "zdrowy biznes"
 120. 13:18 AFORTI HOLDING - Terminowy wykup obligacji (87/2014) - EBI
 121. 13:03 VEDIA - Nawiązanie współpracy z firmą badawczo-rozwojową (49/2014) - EBI
 122. 12:57 Klienci Allegro oburzeni na sprzedawców. A sprzedawcy... kpią z klientów
 123. 12:55 Ekolodzy: za wolno usuwamy azbest w Polsce
 124. 12:55 Szef MSP zapowiada "twardy" nadzór nad realizacją projektów przez PIR
 125. 12:50 Piechociński: na przełomie lutego i marca projekt ws. kas mieszkaniowych
 126. 12:50 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-11-24
 127. 12:48 PSA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zg ...
 128. 12:34 Polscy pacjenci "szturmują" czeskie kliniki. NFZ zapłaci
 129. 12:33 EBC rozpoczyna kolejne interwencje - komentarz walutowy
 130. 12:33 BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego (?Liquid-cr ... - EBI
 131. 12:29 Słabość strony popytowej. - analiza futures na WIG20
 132. 12:25 Ulgi podatkowe na dzieci już pewne
 133. 12:23 Ifo pozytywnie wpłynął na notowania euro
 134. 12:18 TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji (24/2014)
 135. 12:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia czynności dla przeprowadzenia scalenia ...
 136. 12:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (97/2014)
 137. 12:10 Dobre nastroje na światowych giełdach
 138. 12:05 Powstaje Kontrakt Lubuski - gminy zawierają partnerstwa
 139. 12:03 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...
 140. 12:03 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (69/2014)
 141. 12:03 EMC - Rezygnacja osoby nadzorującej (96/2014)
 142. 12:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (99/2014) - EBI
 143. 12:03 Dolar ciągle mocny
 144. 12:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skup obligacji własnych (57/2014)
 145. 12:02 Senat chce automatycznie zwolnić seniorów z abonamentu. TVP i PR mają swoje "ale"
 146. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 227/A/NBP/2014
 147. 11:53 Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz A+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną
 148. 11:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (58/2014)
 149. 11:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement (110/2014)
 150. 11:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Polish gas engines (109/2014)
 151. 11:31 Pozytywna niespodzianka ze strony IFO
 152. 11:26 Ifo pomoże tylko na chwilę
 153. 11:23 Fitch potwierdził ratingi BBB/BBB+ i A+(pol) mazowieckiego i BBB dla obligacji
 154. 11:18 MARKA - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. (52/2014) - EBI
 155. 11:08 Tell ma umowę z OEX w celu przejęcia spółek Cursor i Divante
 156. 10:53 BESI obniżyło wycenę Sygnity do 23,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 157. 10:53 Kerdos Group ma drugi list intencyjny ws. sprzedaży zakładu w Lublińcu
 158. 10:38 Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną
 159. 10:38 Cormay chce odzyskać władzę w Orphee, później nowa strategia i emisja akcji
 160. 10:33 Columbus Capital - Analiza warunków finansowania inwestycji (149/2014) - EBI
 161. 10:23 ZM Henryk Kania wyemitują do 45 tys. obligacji serii D wartości do 45 mln zł
 162. 10:23 Kurs EUR/PLN zbliża się do ważnego wsparcia na 4,20, ciężko będzie je przebić
 163. 10:23 BESI podniosło wycenę Asseco Poland do 60,0 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 164. 10:20 Inwestycje rewitalizacyjne w stolicy będą wspierane z pieniędzy UE
 165. 10:18 DSS S.A. - Informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach o zmianie sposobu prowadzenia po ...
 166. 10:10 Kup sobie Marię Skłodowska-Curie
 167. 09:53 DM BOŚ podniósł rekomendację dla Echo do 'kupuj', wycenę do 7,7 zł
 168. 09:53 DM BOŚ dodał Eurotel, Ciech, Comarch, Lena Lighting i Echo do 'top picks'
 169. 09:38 EMF zawarł umowę z wierzycielami, otrzymał 100 mln zł pożyczki od akcjonariuszy
 170. 09:31 Konsumenci już nie szukają najtańszych produktów
 171. 09:25 Kryzys uderza w najbiedniejszych Rosjan. Bez pomocy będą głodować
 172. 09:08 Poniedziałkowe notowania na GPW mogą rozpocząć się od wzrostów
 173. 08:53 Pekaes rozmawia na temat przejęć firm z segmentu drobnicowego i intermodalnego
 174. 08:53 Filary nowej strategii ARP to innowacje, restrukturyzacja i inwestycje
 175. 08:53 EMF nabył w celu umorzenia 175 obligacji o wartości 17,5 mln zł
 176. 08:48 Bloober Team Spółka Akcyjna - Rozpoczęcie zamkniętych beta testów gry Basement Brawl (51/2014) - EBI
 177. 08:48 PRAGMA INKASO S.A. - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii E Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma In ...
 178. 08:38 RN Kompanii Węglowej odwołała Mirosława Tarasa ze stanowiska prezesa
 179. 08:32 Złoty najmocniejszy do euro od pięciu tygodni
 180. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (170/2014)
 181. 07:23 Przegląd prasy
 182. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 183. 02:18 AIR MARKET - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 listopada ... - EBI