Trwa ładowanie...
d2uvfdw

Artykuły z dnia: 2014.11.18 - finanse.wp.pl

 1. 00:45 Górnicy zakończyli okupację Kompanii Węglowej
 2. 23:33 STARHEDGE S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (88/2014)
 3. 23:05 USA/Wzrosty na Wall Street, nowy rekord S&P 500
 4. 23:03 TVN - Prognoza finansowa (107/2014)
 5. 22:48 NEMEX - Zmiany w Zarządach spółek zależnych (61/2014) - EBI
 6. 22:18 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (150/2014)
 7. 22:03 UBOAT - LINE - Odpowiedź na pytania akcjonariuszy zadane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dni ... - EBI
 8. 22:03 GLOBAL CITY HOLDINGS - Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld ...
 9. 21:30 Częstochowa perspektywiczna dla sektora usług dla biznesu
 10. 20:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu ...
 11. 20:33 FON - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych - zapłata ceny za nabyte akcj ...
 12. 20:18 FON - Nabycie akcji własnych (109/2014)
 13. 20:15 TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją (opis2)
 14. 20:05 Grzesik: jeszcze we wtorek związkowcy mogą zawiesić protest w KW
 15. 20:03 PZ CORMAY S.A. - Zmiana zawartej przez emitenta znaczącej umowy (88/2014)
 16. 19:34 Trybunał Konstytucyjny: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją
 17. 19:33 ORCO PROPERTY GROUP - Zmiana w strukturze udziałowej Orco Property Group S.A. (44/2014)
 18. 19:30 Kowalczyk pełnomocnikiem ds. sytuacji w górnictwie, program dla KW (opis3)
 19. 19:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan ...
 20. 19:03 ATLANTIS - Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (82/2014)
 21. 18:50 TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją (opis)
 22. 18:48 ATLANTIS - Rejestracja zmian Statutu Spółki (81/2014)
 23. 18:48 NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (41/2014)
 24. 18:37 "S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony
 25. 18:33 ADUMA - RAPORT BIEŻĄCY 16/2014 ? REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (16/2014) - EBI
 26. 18:33 SARE S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 10% głosów na W ...
 27. 18:25 Piechociński: będzie zmodyfikowany program naprawczy dla Kompanii Węglowej (krótka3)
 28. 18:25 TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją (krótka)
 29. 18:23 Action ma partnerstwo strategiczne z Samsungiem w projekcie digitalizacji rynku
 30. 18:23 Indeks WIG20 wzrósł o 0,51% na zamknięciu we wtorek
 31. 18:23 Zarząd GPW zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami Inventum TFI od środy
 32. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 33. 18:23 Kalendarium ISBnews
 34. 18:20 Umiarkowany wzrost - komentarz posesyjny
 35. 18:18 AMREST - RB 110/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskic ...
 36. 18:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? zmiana wartości nominalnej akcji Spó ...
 37. 18:18 ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (19/2014)
 38. 18:18 ACTION S.A. - Umowa znacząca (53/2014)
 39. 18:18 LASER-MED - Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect (28/2014) - EBI
 40. 18:18 MENNICA - Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta ...
 41. 18:18 Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii (23/2014) - EBI
 42. 18:16 Indeks ZEW wspiera euro
 43. 18:13 Nieśmiałe wzrosty - komentarz po sesji
 44. 17:45 Premier: Kowalczyk pełnomocnikiem ds. naprawy sytuacji w górnictwie (opis2)
 45. 17:40 Złoty zyskał na wartości
 46. 17:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 47. 17:25 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,51 proc. do 2431,23 pkt
 48. 17:08 Polimex-Mostostal 'nie pozwoli się szantażować pseudo wierzycielom'
 49. 17:08 Enxoo: 7 na 10 pracowników dużych i średnich firm jest zmotywowanych do pracy
 50. 17:05 Drenaż polskich talentów. Najwięcej wykształconych osób wyjeżdża z Polski
 51. 17:03 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (8 ...
 52. 17:03 SKARBIEC HOLDING - Przystąpienie do systemu EBI w trybie ?CORPORATE GOVERNANCE? ? rynek regulowan ... - EBI
 53. 16:50 Premier: Kowalczyk pełnomocnikiem ds. naprawy sytuacji w górnictwie (opis)
 54. 16:48 MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (33/2014)
 55. 16:48 AMREST - RB 109/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...
 56. 16:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej ? aneks do umowy o na ...
 57. 16:48 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 18 grudnia 2014 roku (113/2014)
 58. 16:40 Prezydenci Polski i Bułgarii za pogłębieniem wymiany handlowej
 59. 16:38 Televoice Polska chce rosnąć w tempie ok. 30% rocznie
 60. 16:33 MERITUM BANK - Powołanie członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (26/2014) - EBI
 61. 16:33 MERITUM BANK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (25/2014) - EBI
 62. 16:33 PCC INTERMODAL S.A. - Zarwacie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A. a PKO Leasing S.A. (3 ...
 63. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 64. 16:18 ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Kancelarii Medius S.A. (7 ... - EBI
 65. 16:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 66. 16:18 SFD Spółka Akcyjna - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2014 roku ... - EBI
 67. 16:18 MOBILE PARTNER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2014)
 68. 16:18 VIATRON - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (31/2014) - EBI
 69. 16:08 ING Securities liczy na wzrost liczby klientów i obrotów dzięki integracji usług
 70. 16:08 Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB wzrósł do 58 pkt w listopadzie
 71. 16:05 Premier: Kowalczyk pełnomocnikiem ds. naprawy sytuacji w górnictwie (krótka)
 72. 16:05 Kopacz: naprawa górnictwa nie będzie polegać na dosypywaniu pieniędzy(krótka2)
 73. 16:03 VIATRON - Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Viatron S.A. (30/2014) - EBI
 74. 16:03 INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta (104/2014)
 75. 16:03 EFEKT - powołanie osoby nadzorującej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (22/2014)
 76. 16:03 EFEKT - uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2014 roku (21/2 ...
 77. 16:03 FASING - Transakcje ze spółką zależną na wartość umowy znaczącej (33/2014)
 78. 15:45 "S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy (aktl.)
 79. 15:38 Torpol oczekuje wysokiego poziomu sprzedaży w IV kw, podtrzymuje prognozy
 80. 15:35 Spotkanie premier ze związkami zawodowymi Kompanii Węglowej (aktl.)
 81. 15:35 Roczna pensja dla członka zarządu PKP Intercity
 82. 15:33 SONEL S.A. - Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej (1 ...
 83. 15:33 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Ślą ...
 84. 15:33 BRASTER - Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynala ... - EBI
 85. 15:33 PLAYMAKERS - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę powiązaną - AudioFonica sp. z o.o. (36/2014) - EBI
 86. 15:25 Bydgoszcz/ Głosowano na 190 projektów w ramach budżetu obywatelskiego
 87. 15:23 Poczta Polska wypracuje zysk netto w tym roku
 88. 15:23 Polimex: Sąd umorzył postępowanie o upadłość oraz oddalił 2 kolejne wnioski
 89. 15:18 LEASING-EXPERTS - Złożenie wniosku o wpis zastawu - zabezpieczenie obligacji serii C i D / An app ... - EBI
 90. 15:18 HYGIENIKA - Rejestracja zmiany firmy spółki oraz jej siedziby (105/2014)
 91. 15:18 WISTIL - Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. (11/2014)
 92. 15:18 ELKOP - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? zapłata ceny za nabyte ak ...
 93. 15:18 ANALIZY ONLINE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zw ...
 94. 15:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp ...
 95. 15:18 AGROMEP - Skup akcji własnych ? stopień realizacji programu (18/2014) - EBI
 96. 15:18 KANCELARIA MEDIUS - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014. (9 ... - EBI
 97. 15:15 Łódź/1,2 mld zł na inwestycje w projekcie budżetu miasta na 2015 r.
 98. 15:10 "S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony
 99. 15:03 ZWG Spółka Akcyjna - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG S.A. ze spółką ... - EBI
 100. 15:03 CDRL S.A. - Wpis do rejestru zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą wysokości kapitału zakłado ...
 101. 15:03 POLFA SA - Korekta raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2014 (18/2014)
 102. 15:03 TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz wykreślenie istnieją ...
 103. 15:01 Kupiłeś coś w tym sklepie internetowym? Zgłoś się na policję
 104. 15:00 Ponad 40 tys. wniosków o pomoc złożyli producenci cebuli, kapusty i jabłek
 105. 14:55 Lubelskie/ Sadownicy protestowali na drogach krajowych 74 i 12 (aktl.)
 106. 14:55 Rzeszów/ Porozumienie zarządu woj. i rządu ws. Kontraktu Terytorialnego
 107. 14:53 Grupa AB chce nadal konsolidować rynek czeski, w Polsce rozwijać segment RTV/AGD
 108. 14:53 Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash
 109. 14:48 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki: Forever Entertain ...
 110. 14:38 Ceny producentów w USA wzrosły o 0,2% m/m w październiku
 111. 14:35 Rozpoczęło się spotkanie premier ze związkami zawodowymi Kompanii Węglowej
 112. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie wniosku. (188/2014)
 113. 14:33 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (38/2014)
 114. 14:33 BGŻ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listop ...
 115. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie wniosku (187/2014)
 116. 14:33 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (54/2014)
 117. 14:23 Capital Park może stworzyć swój drugi FIZ aktywów handlowych w I poł. 2015 r.
 118. 14:23 Zatrudnienie wzrosło o ok. 0,8% r/r w październiku, płace o 3,3% wg analityków
 119. 14:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o upadłości. (186/2014)
 120. 14:18 FON - Spłata należności Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (108/2014)
 121. 14:18 EUROSNACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. (21/2014)
 122. 14:18 BGŻ SA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r. (44/2014)
 123. 14:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 124. 14:18 MOJ S.A. - Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. . (18/2014)
 125. 14:18 BOŚ SA - Emisja warrantów subskrypcyjnych BOŚ S.A. serii B (58/2014)
 126. 14:05 Rząd zgodził się na podniesienie kapitału zakładowego Węglokoksu
 127. 14:03 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (37/2014)
 128. 14:03 KETY - Nowa inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (61/2014)
 129. 14:03 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Zmiany w składzie Zarządu (11/2014) - EBI
 130. 14:03 EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash"), KDWT Sp. z o.o. ("KDWT") oraz ...
 131. 14:03 HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (33/2014)
 132. 13:48 MILESTONE MEDICAL - Third Quarter 2014 Business Update (30/2014) - EBI
 133. 13:45 Rolnicy otrzymają odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki
 134. 13:40 Rząd chce ułatwić funkcjonowanie podatnikom akcyzy
 135. 13:38 KNF nakazała PL Holdings zbycie akcji FM Banku PBP do końca kwietnia 2015 r.
 136. 13:38 KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW
 137. 13:35 Rząd ustanowił pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa
 138. 13:33 K&K HERBAL POLAND S.A. - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (6/2014)
 139. 13:33 K&K HERBAL POLAND - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (28/2014) - EBI
 140. 13:23 Rząd zgodził się na przejęcie Huty Pokój i PSK-Rzeszów przez Węglokoks
 141. 13:23 KPMG: Wzrost w budownictwie sięgnie 0,8% w tym roku, przyspieszy do 3,9% w 2015
 142. 13:20 Raport: unia energetyczna w ramach UE powstanie, choć nie od razu
 143. 13:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 144. 13:18 Na rynku pojawią się nowe papierosy
 145. 13:15 Wielkopolskie/ Umowa z Budimeksem na realizację obwodnicy Jarocina
 146. 13:10 Grupa Azoty analizuje opłacalność inwestycji w Senegalu
 147. 13:10 "S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy
 148. 13:08 Rząd ustanowił swojego pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa
 149. 13:03 K&K HERBAL POLAND - Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych na okaz ... - EBI
 150. 13:03 BIOMASS ENERGY - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Proje ... - EBI
 151. 13:01 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 152. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-11-18
 153. 13:00 Aukcja na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz objęta tarczą antykorupcyjną
 154. 12:59 Komentarz PLN: Spokojny początek tygodnia na PLN, inwestorzy czekają na dane
 155. 12:53 Feerum spodziewa się lepszych wyników w 2015 r., zapowiada to portfel zamówień
 156. 12:53 Konsolidacja - giełdowy komentarz poranny
 157. 12:48 FON - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Emitenta. ...
 158. 12:44 Kolejne protesty na Węgrzech - komentarz walutowy
 159. 12:41 Ponownie ciekawsza końcówka - analiza futures na WIG20
 160. 12:38 InPost instaluje Paczkomaty z Mercialys w centrach handlowych we Francji
 161. 12:33 ART NEW MEDIA - Zmiana adresu siedziby Spółki (17/2014) - EBI
 162. 12:29 Efekt Draghiego - poranny komentarz walutowy
 163. 12:24 Kluczowe dane dla funta
 164. 12:21 OPEC w obliczu poważnych wyzwań
 165. 12:18 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej ...
 166. 12:12 Niezdecydowanie na EURUSD trwa
 167. 12:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału ...
 168. 12:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj ...
 169. 12:03 INPRO S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z PKO Leasing S.A. (42/2014)
 170. 12:03 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (106/2014)
 171. 12:03 SKARBIEC HOLDING S.A. - Rejestracja akcji SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów War ...
 172. 12:03 SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu gie ...
 173. 12:03 SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu gi ...
 174. 12:03 SKARBIEC HOLDING S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2014)
 175. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 223/A/NBP/2014
 176. 11:54 Dolar zmiennym jest...
 177. 11:53 Budimex ma umowę wartą 238,5 mln zł netto na obwodnicę Jarocina
 178. 11:52 Po jabłka na stację
 179. 11:50 Jak nie dać się nabrać na świątecznych zakupach
 180. 11:45 Lubelskie/Sadownicy protestują na drogach krajowych 74 i 12
 181. 11:38 Rafako rozwija nowoczesne technologie, chce pozyskać nowe rynki zagraniczne
 182. 11:23 Wskaźnik ZEW w Niemczech wzrósł do 11,1 pkt w listopadzie
 183. 11:18 BUDIMEX - Budowa obwodnicy Jarocina ? nowy kontrakt Budimeksu SA (91/2014)
 184. 11:03 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy. (74/2014)
 185. 11:03 BORYSZEW - Sprostowanie przez sąd rejestrowy oczywistej pomyłki pisarskiej (77/2014)
 186. 11:03 SOPHARMA AD - INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SOPHARMA AD - 1 ...
 187. 10:49 Frank niedobry, złoty też niebezpieczny
 188. 10:48 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (49/2014) - EBI
 189. 10:48 PKO Finance - publikacja Suplementu do Prospektu EMTN (3/2014) - EBI
 190. 10:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (64/2014)
 191. 10:40 Szósty dzień okupacji Kompanii Węglowej
 192. 10:37 Emerytka pokonała Skarb Państwa. Szykuje się lawina pozwów?
 193. 10:33 Jurajski Dom Brokerski - Uzupełnienie raportów bieżących nr 17/2014 oraz 18/2014 (20/2014) - EBI
 194. 10:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie (63/2014)
 195. 10:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy pożyczki (62/2014)
 196. 10:03 NORTH COAST - udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu (21/2014)
 197. 10:03 LEASING-EXPERTS - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchas ... - EBI
 198. 09:53 Kurs akcji Skarbca wzrósł o 4,25% na debiucie na rynku głównym GPW
 199. 09:51 Różna jakość dostępnej na rynku kawy w kapsułkach
 200. 09:48 NORTH COAST - aneksy do umów kredytowych (20/2014)
 201. 09:45 Deweloperzy będą budować więcej mieszkań
 202. 09:39 Kwaśniewska: Pożyczki ogromnym problemem wśród osób starszych
 203. 09:33 GK IMMOBILE - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady (4/2014) - EBI
 204. 09:23 Złoty pozostanie dziś pod wpływem czynników globalnych
 205. 09:23 ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 8,8% r/r w październiku
 206. 09:08 Migam: W Polsce pokutuje mit, że za małe pieniądze można zrobić globalny startup
 207. 08:53 Strategia Rafako zakłada wzrost rentowności, odejście od finansowania zewn.
 208. 08:53 Marvipol wyemituje obligacje 5-letnie o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł
 209. 08:53 EMF odkupił obligacje za 103,8 mln zł i wyemitował nowe o tej samej wartości
 210. 08:53 Nettle wyemituje obligacje roczne o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł
 211. 08:53 Casus Finanse wyemitował obligacje o wartości nominalnej 24 mln zł
 212. 08:48 MARKA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. (49/2014) - EBI
 213. 08:48 STANUSCH TECHNOLOGIES - Zawarcie umowy z Enterprise Gamification sp. z o.o. (40/2014) - EBI
 214. 08:48 STANUSCH TECHNOLOGIES - Zawarcie istotnej umowy (41/2014) - EBI
 215. 08:48 INFOSCOPE - Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (56/2014) - EBI
 216. 08:48 LUG - LUG S.A. ? rozpoczęcie prac budowlanych na terenie nowej fabryki (37/2014) - EBI
 217. 08:38 PGNiG Termika ogłosi przetarg na blok gazowy na Żeraniu do końca miesiąca
 218. 08:33 Bloober Team Spółka Akcyjna - Rejestracja zmian statutu Emitenta (50/2014) - EBI
 219. 08:23 Początek tygodnia nie zwiastuje kontynuowania tendencji wzrostowej na GPW
 220. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Possible Offer for MCB Finance Group plc (142/2014)
 221. 08:15 Derdziuk: w ramach suwaka OFE przekazały do ZUS aktywa warte ok. 3,3 mld zł
 222. 08:03 RAFAKO - Strategia stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018. (48/2014)
 223. 07:55 Izba Zbożowo-Paszowa: kukurydza prawie zebrana, mało zboża na rynku
 224. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 225. 07:23 Przegląd prasy
 226. 07:10 Nie unikniemy katastrofy emerytalnej. Polsce grozi bankructwo
 227. 03:15 "Puls Biznesu": Polscy pracownicy kosztują coraz mniej
 228. 02:18 G-ENERGY - Zawarcie umowy znaczącej wartości. (50/2014) - EBI