Trwa ładowanie...
d8omtni

Artykuły z dnia: 2014.11.17 - finanse.wp.pl

 1. 23:55 USA/Bez większych zmian na Wall Street
 2. 23:18 HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. (42/2014)
 3. 23:03 HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza (41/2014)
 4. 23:03 ASM GROUP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ...
 5. 23:03 NFI EMF - INFORMACJA O (I) EMISJI OBLIGACJI ORAZ (II) NABYCIU W CELU UMORZENIA ISTNIEJĄCYCH OBLIG ...
 6. 23:03 ASM GROUP - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM G ... - EBI
 7. 22:48 SCANMED MULTIMEDIS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (54/2014) - EBI
 8. 22:48 SCANMED MULTIMEDIS - Dokonanie wykupu obligacji serii A na żądanie emitetnta (53/2014) - EBI
 9. 22:33 ALIOR BANK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy subskrypcji akcji nowej emisji Banku (65/2014)
 10. 22:03 CCC - Wpis zastawu rejestrowego (57/2014)
 11. 22:03 GLOBAL TRADE SA - Jednostkowy Raport Okresowy Global Trade SA za II kwartał 2014 r. (15/2014) - EBI
 12. 21:33 ATLANTIS - Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych ? Podsumowanie realizacji programu skupu akcji w ...
 13. 21:33 PILAB - Nowa kluczowa osoba w zespole PILAB w USA (Key new person in PILAB US team) (30/2014) - EBI
 14. 21:18 ATLANTIS - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? Zobowiązanie akcjonari ...
 15. 21:18 MEDIATEL - Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgr ... - EBI
 16. 20:48 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (26/2014)
 17. 20:33 FON - Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych ? Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własny ...
 18. 20:33 KANIA - Raport kwartalny Q 3/2014
 19. 20:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (149/2014)
 20. 20:18 06MAGNA - Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2013-30.09.2014 (48/2014)
 21. 20:18 KANIA - Korekta Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2014 rok (45/2014)
 22. 20:03 IPO S.A. - Korekta numeru raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku - Ujawnienie ...
 23. 20:03 FON - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? Zobowiązanie akcjonariusza ...
 24. 19:58 PKP Intercity może odpowiedzieć za naruszenie zbiorowych interesów pasażerów
 25. 19:48 ORPHEE - DORĘCZENIE ORPHÉE SA ŻĄDANIA ZWOŁANIA PRZEZ SĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORPH ... - EBI
 26. 19:48 11 BIT STUDIOS - "This War of Mine" generuje zyski po dwóch dniach sprzedaży (27/2014) - EBI
 27. 19:33 AIR MARKET - Rozpoczęcie negocjacji ze spółką działającą pod firmą TELAKCES.COM Sp. z o.o. (12/2014) - EBI
 28. 19:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan ...
 29. 19:03 Kino Polska TV S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się ?Kino Polska TV? S.A. z Kin ...
 30. 19:03 FEERUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014)
 31. 18:48 CASUS FINANSE - Przydział Obligacji serii E2 (22/2014) - EBI
 32. 18:33 CASUS FINANSE - Korekta raportu bieżącego 20/2014 (21/2014) - EBI
 33. 18:33 MARVIPOL S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie ...
 34. 18:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitent ...
 35. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 36. 18:23 Kalendarium ISBnews
 37. 18:18 SELVITA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. (14/2014)
 38. 18:18 Selvita S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. (32/2014) - EBI
 39. 18:08 market-Detal uruchomi nową sieć sklepów w całej Polsce w styczniu 2015 r.
 40. 18:08 Skarbiec Holding zadebiutuje na giełdzie we wtorek
 41. 18:04 I ponownie bez kierunku na GPW - komentarz po sesji
 42. 18:02 Spółki zaskakują, indeksy nie - komentarz po sesji
 43. 17:58 Katowicki Holding Węglowy porozumiał się ze związkowcami ws. zawieszenia części przywilejów
 44. 17:48 ABC DATA S.A. - Zwiększenie dziennego limitu nabywanych przez Spółkę akcji własnych (148/2014)
 45. 17:45 Śląscy radni przyjęli program ochrony powietrza
 46. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,02% na zamknięciu w poniedziałek
 47. 17:38 PKP Cargo chce zaproponować pracownikom Program Dobrowolnych Odejść
 48. 17:38 S&P podniósł rating Ciechu do B+ z B z perspektywą stabilną
 49. 17:35 Kazachstan stawia na duże reformy; szansa dla polskich firm
 50. 17:33 TELESTRADA - Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2014 r. (46/2014) - EBI
 51. 17:33 IPO S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (16/2014)
 52. 17:33 JR INVEST - Rejestracja zmiany adresu siedziby oraz liczby akcji po ich podziale. (71/2014) - EBI
 53. 17:33 CIECH - Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor?s Ratings Services dla CIECH S.A. (71/2014)
 54. 17:33 TELESTRADA - Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2014 r. (47/2014) - EBI
 55. 17:33 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2014 r. (46/2014)
 56. 17:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 57. 17:25 UE/ 70 mln euro dla grup producenckich zagrożone; Polska śle wyjaśnienia
 58. 17:25 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,02 proc. do 2418,78 pkt
 59. 17:23 Strata netto Inventum TFI wyniosła 0,74 mln zł w III kw. 2014 r.
 60. 17:19 Najnowsze dane o deficycie budżetu państwa
 61. 17:18 LASER-MED - Korekta raportu nr 23/2014 pt. Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji Laser-Med S. ... - EBI
 62. 17:18 ZASTAL SA - Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A. (20/2014)
 63. 17:18 JR INVEST - Podpisanie dwudziestu umów przez spółkę zależną (70/2014) - EBI
 64. 17:18 LEASING-EXPERTS - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchas ... - EBI
 65. 17:18 V GROUP - Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - jednostkowy i skonsolidowany. (24/2014) - EBI
 66. 17:18 Columbus Capital - Podpisanie dwudziestu umów przez spółkę zależną (143/2014) - EBI
 67. 17:03 LEASING-EXPERTS - Założenie przez Sąd Rejonowy w Głogowie księgi wieczystej i wpis prawa własnoś ... - EBI
 68. 16:55 W poniedziałek niemal niezauważalne zmiany wartości złotego
 69. 16:53 Dolar zignorował słabsze dane o produkcji przemysłowej
 70. 16:48 LOYD - Zawiadomienie akcjonariusza o transakcjach na akcjach oraz zmianie liczby głosów na WZA (4 ... - EBI
 71. 16:48 MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nadzień 15 grudnia 2014 r. (31/ ...
 72. 16:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A (13/2014)
 73. 16:48 FOTA S.A. - Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014 (73/2014)
 74. 16:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A (13/2014)
 75. 16:38 PIR ma umowę na modernizację akademików UJ w ramach PPP
 76. 16:38 Liczba klientów TFI ponownie wzrosła do ponad 2 mln osób na koniec września
 77. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 78. 16:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady ...
 79. 16:33 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringoowej (71/2014) - EBI
 80. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 81. 16:25 KHW porozumiał się ze związkowcami ws. zawieszenia części przywilejów
 82. 16:23 Arteria chce zwiększyć liczbę stanowisk telemarketingowych do łącznie 1600
 83. 16:20 JP Morgan/OPEC raczej nie zmniejszy produkcji ropy
 84. 16:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Oświadczenie Zarządu na temat przewłaszczenia akcji (44/2014) - EBI
 85. 16:18 AKCEPT FINANCE - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (70/2014) - EBI
 86. 16:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (76/2014)
 87. 16:18 WDM CAPITAL S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2014)
 88. 16:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in October 2014 by the companies of Eurohold (26/2014)
 89. 16:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Nadzwy ...
 90. 16:18 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 91. 16:18 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...
 92. 16:18 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow ...
 93. 16:18 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...
 94. 16:18 INVENTUM TFI SA - korekta RB 94/2014 z dnia 6 października 2014 roku -Uchwały podjęte przez Nadzw ...
 95. 16:18 TERRA - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (53/2014) - EBI
 96. 16:18 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...
 97. 16:05 Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry
 98. 16:03 DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (35/2014)
 99. 16:03 ELKOP - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie (8 ...
 100. 16:03 ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (114/2014)
 101. 15:55 UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA
 102. 15:53 Sąd zdecydował o zapłacie ponad 10 mln zł na rzecz Mirbudu przez ATM Studio
 103. 15:48 STAR FITNESS - Prognoza wyników finansowych na 2014 r. (30/2014) - EBI
 104. 15:48 SETANTA - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A. (26/2014) - EBI
 105. 15:38 Bank Pekao ma zgodę na przejęcie SKOK-u im. Mikołaja Kopernika
 106. 15:38 Altalian Poland złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia Metro Properties Services
 107. 15:33 NETTLE - Emisja obligacji zabezpieczonych serii P (29/2014) - EBI
 108. 15:33 FAST FINANCE S.A. - Informacja o złożeniu wniosków w sprawie scalenia akcji spółki Fast Finance S ...
 109. 15:25 HSBC/Polski PKB skonsoliduje się na poziomie 3 proc. rdr
 110. 15:23 OT Logistics dowiezie węgiel ZEW Kogeneracja za ok. 123 mln zł w 2014-2018
 111. 15:23 Giełda zawiesiła obrót Cash Flow, Alterco, Euroimplant i Inventum TFI
 112. 15:23 Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,1% m/m w październiku
 113. 15:23 Pelion chce w 2015 roku rosnąć szybciej niż rynek
 114. 15:20 MF: po październiku deficyt budżetu wyniósł 57,4 proc. planu na ten rok
 115. 15:18 HAWE - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (RB-36/2014) (36/2014)
 116. 15:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Program skupu akcji własnych (98/2014) - EBI
 117. 15:18 TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 118. 15:08 MF: Deficyt budżetu wyniósł 27,25 mld zł po X, tj. 57,4% planu wg wst. danych
 119. 15:08 MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 85,7% do końca października
 120. 15:08 MF miało do dyspozycji 5,92 mld euro środków walutowych na koniec października
 121. 15:03 MEDIATEL - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (31/2014)
 122. 15:03 PROCHEM - zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
 123. 15:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 124. 15:01 Empik odpowiada oburzonym klientom: Nie wycofamy Nergala z reklamy
 125. 14:53 Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 10,16 pkt w listopadzie
 126. 14:53 Całkowity portfel Asseco Poland wynosi ok. 5,8 mld zł, wzrost o 7% r/r
 127. 14:38 Pelion: Cel osiągnięcia zysku netto porównywalnego do 2013 ambitny, ale możliwy
 128. 14:38 Action: Nowe grupy produk. w Polsce oraz ekspansja zagraniczna priorytetami 2015
 129. 14:38 Budimex ma umowę na drugą jezdnię obwodnicy Międzyrzecza za 83,65 mln zł netto
 130. 14:38 Konferencja W Investments m.in o wyzwaniach związanych z długowiecznością
 131. 14:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym ...
 132. 14:33 ALEJASAMOCHODOWA.PL - Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. uzupełnienie (25/2014)- EBI
 133. 14:23 PKP Cargo, Edipresse Polska i TF SKOK z tytułami 'Pracodawcy Godnego Zaufania'
 134. 14:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - : wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 20 ... - EBI
 135. 14:18 BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towaro ... - EBI
 136. 14:18 ELKOP - Nabycie akcji własnych (83/2014)
 137. 14:18 HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H (104/2014)
 138. 14:18 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (107/2014) - EBI
 139. 14:18 Perma-Fix Medical - Telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki ? 19 listopada 2014 r. (45 ... - EBI
 140. 14:10 MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym (aktl.)
 141. 14:08 Aktualny portfel zamówień Vistalu to 378 mln zł, w fazie ofertowania- 407 mln zł
 142. 14:08 Zarząd i związkowcy KHW porozumieli się ws. zawieszenia m.in. '14-ek' na 3 lata
 143. 14:03 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (140/2014) - EBI
 144. 14:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skup obligacji własnych (55/2014)
 145. 13:56 Sektor publiczny czy prywatny – kto płaci lepiej?
 146. 13:53 Vistal Gdynia chce rozwijać się w segmencie oil&gas w Brazylii
 147. 13:48 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2014)
 148. 13:48 BUDIMEX - Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza ? nowy kontrakt Budimeksu SA (90/2014)
 149. 13:48 OT LOGISTICS - Zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wiel ...
 150. 13:48 WŁODARZEWSKA - Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii D (WLD0516) (23/2014) - EBI
 151. 13:38 Atal wprowadza do sprzedaży IV etap Bronowice Residence, z 119 lokalami
 152. 13:33 KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa spedycyjna (35/2014)
 153. 13:33 WŁODARZEWSKA - Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii C (WLO0516) (22/2014) - EBI
 154. 13:33 SAF - Wypłata odsetek za czwarty okres odsetkowy (9/2014) - EBI
 155. 13:23 Boryszew zapowiada dalsze inwestycje i poprawę wyników w 2015 r.
 156. 13:08 KPF: Liczba upadłości spadnie w tym roku o ok. 50 wobec 865 w 2013 r.
 157. 13:03 BUMECH S.A. - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH S.A. ze spółką ZWG ...
 158. 12:53 Członek zarządu PKP Intercity odwołany wz. z problemami z biletami na Pendolino
 159. 12:50 MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym
 160. 12:48 VELTO CARS S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok ob ...
 161. 12:48 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 162. 12:48 VELTO - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 201 ... - EBI
 163. 12:46 Komentarz PLN: Lepsze PKB i niższa inflacja, a złoty
 164. 12:45 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-11-17
 165. 12:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...
 166. 12:25 Odrabianie strat - giełdowy komentarz poranny
 167. 12:23 Komisja Nadzoru Bankowego będzie mogła zakazać sprzedaży polisolokat
 168. 12:22 Katharsis rynku dolara
 169. 12:05 Słabe dane z Japonii
 170. 12:03 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (76/2014)
 171. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 222/A/NBP/2014
 172. 11:55 Polska gospodarka zaskoczyła inwestorów - komentarz walutowy
 173. 11:51 Atak popytu w końcówce sesji - analiza futures na WIG20
 174. 11:50 Nagrody w konkursie "Pracodawca Godny Zaufania" rozdane
 175. 11:48 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (68/2014)
 176. 11:48 FASING - Transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (32/2014)
 177. 11:43 Co dalej z EURUSD?
 178. 11:38 Mix wskazań na dolarze
 179. 11:33 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (146/2014) - EBI
 180. 11:26 Szansa dla złotego
 181. 11:23 Eurostat: Wydatki na badania i rozwój w Polsce to 0,87% PKB, średnia UE: 2,02%
 182. 11:18 GANT - Nielegalna próba odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listo ...
 183. 11:18 VELTO CARS S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 23/2014 (24/2014)
 184. 11:18 EAST PICTURES - Incydentalne naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportu rocznego za ... - EBI
 185. 11:18 EAST PICTURES - Incydentalne naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportu okresowego ... - EBI
 186. 11:03 FENGHUA SOLETECH AG - Fenghua SoleTech AG Voting Rights Announcement (4/2014)
 187. 11:03 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ko ... - EBI
 188. 11:03 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA (89/2014)
 189. 11:03 THE FARM 51 GROUP - Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji z udziałem The Farm 51 Group S.A. (30/2014) - EBI
 190. 11:03 EAST PICTURES - Korekta raportu okresowego za II kwartał 2014 r. (16/2014) - EBI
 191. 11:03 EAST PICTURES - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (15/2014) - EBI
 192. 11:03 FENGHUA SOLETECH AG - Admission and introduction of shares to trading on the Warsaw Stock Exchang ...
 193. 10:53 Scenariusz bazowy dla złotego na ten tydzień to 4,2000-4,2450 za euro
 194. 10:48 FENGHUA SOLETECH AG - Access to ESPI and language of provided reports (1/2014)
 195. 10:48 FENGHUA SOLETECH AG - The participation in the NDS and registration of shares with the NDS (2/2014)
 196. 10:48 ABPOL COMPANY - Rozpoczęcie sprzedaży w sieci salonów prasowych Trafika (23/2014) - EBI
 197. 10:38 Action 'na dniach' wyda pierwszą grę 'Nelly's Puzzle Jam'
 198. 10:26 Rynek e-commerce w Polsce cały czas się rozwija
 199. 10:23 Rozpoczęła się publiczna emisja obligacji 4fun Media
 200. 10:23 BESI obniżyło rekomendację dla PZU do 'neutralnie' i wycenę do 500 zł
 201. 10:10 Falstart biletów na Pendolino. Klienci wściekli na PKP Intercity
 202. 10:05 Wojciech Lubawski wybrany na prezydenta Kielc (sylwetka,aktl.)
 203. 09:48 ABS INVESTMENT - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu za ... - EBI
 204. 09:33 MIDVEN - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku ... - EBI
 205. 09:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakoń ... - EBI
 206. 09:23 Konsorcjum Energopolu Szczecin wybrane na odcinek S17 pod Puławami
 207. 09:23 Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 92,7% r/r do 5,0 tys. ton w październik
 208. 09:20 Wspólne inwestycje stolicy z gminami z pieniędzy unijnych
 209. 09:18 Columbus Capital - Wznowienie realizacji programu skupu akcji własnych po publikacji raportu za I ... - EBI
 210. 09:15 Wojciech Lubawski wybrany na prezydenta Kielc (sylwetka)
 211. 09:08 Konsorcjum Strabagu najtańsze na drugą jezdnię S3 k/ Zielonej Góry za 299 mln zł
 212. 09:03 BEST III NS FIZ - Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikat ... - EBI
 213. 08:57 Polacy pochopnie zaciągają kredyty
 214. 08:53 PHN prowadzi zaawansowane rozmowy ws. nabycia kilku nieruchomości
 215. 08:48 Warzywa o połowę tańsze niż rok temu
 216. 08:38 W wezwaniu Boryszewa na akcje Hutmena złożono zapisy na 4,7 mln akcji
 217. 08:38 Kompania Węglowa wróci do planów emisji obligacji w przyszłym roku
 218. 08:38 PHN może zaoferować obligacje na przełomie lutego i marca przyszłego roku
 219. 08:33 COAL ENERGY S.A. - October FY2015 production update (22/2014)
 220. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (141/2014)
 221. 07:23 Przegląd prasy
 222. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 223. 07:03 LEASING-EXPERTS - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych/ The resumption of the ... - EBI
 224. 07:03 LEASING-EXPERTS - Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 142/2014 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii ... - EBI
 225. 06:15 PKW: Mamy kłopoty z funkcjonowaniem systemu informatycznego (opis)
 226. 04:45 "Puls Biznesu"": Sposób na inwestora
 227. 03:20 "Dziennik Gazeta Prawna": Będzie e-Biedronka?