Trwa ładowanie...
d3iiuvh

Artykuły z dnia: 2011.10.28 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 Wysyp złych długów
 2. 00:15 Przepisy preferują banki kosztem rodziny
 3. 00:15 Nowy pomysł. Emerytury finansowane z podatku VAT
 4. 23:48 06MAGNA - Zawarcie znaczących umów przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta INFO-TV-FM Sp. z o...
 5. 23:30 Na Wall Street małe zmiany, pogarsza się sytuacja techniczna rynku
 6. 23:25 Zły znak dla planu ratowania euro
 7. 23:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (57/2011)
 8. 22:48 PZ CORMAY S.A. - Złożenie odpowiedzi na pozew (34/2011)
 9. 22:03 ZUK - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (26/2011)
 10. 21:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej (36/2011)
 11. 21:03 MIDAS - Złożenie przez spółki zależne Funduszu wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości. (7...
 12. 20:48 MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank P...
 13. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 28 października, 20.00
 14. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 28 października, 20.00
 15. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 28 października, 20.00
 16. 20:33 SFINKS POLSKA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 7.216.220 akcji serii J (71...
 17. 20:33 LST CAPITAL S.A. - Powołanie Zarządu LST CAPITAL S.A. na nową kadencję. (39/2011)
 18. 20:03 KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. OPUBLIKOWAŁA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA R...
 19. 20:03 KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. OPUBLIKOWAŁA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK...
 20. 19:38 Zarząd Budostalu-5 zdecydował o odstąpieniu od oferty publicznej i przeniesienia na rynek główny
 21. 19:33 Black Lion NFI - Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (29/2011)
 22. 19:33 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (70/2011)
 23. 19:33 ALTERCO - Rozwiązanie umowy przedwstępnej (65/2011)
 24. 19:33 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (86/2011)
 25. 19:30 Bezrobocie w Hiszpanii wzrosło do 21,52 proc.
 26. 19:23 Superfish, Kordex i Gaster, spółki zależne Graala, zamierzają się połączyć
 27. 19:23 GPW: DM PKO BP animatorem obligacji spółki OSHEE POLSKA
 28. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (96/2011)
 31. 19:08 GPW: DM BANKU BPS animatorem obligacji PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 32. 19:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (178/2011)
 33. 18:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety) (59/2011)
 34. 18:47 Inflacja: jest 87 proc., będzie 118 proc.!
 35. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 36. 18:33 MARVIPOL S.A. - Aktualizacja informacji w sprawie obligacji serii E. (177/2011)
 37. 18:33 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy inwestycyjnej (54/2011)
 38. 18:33 IGROUP - Zbycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez podmi...
 39. 18:33 GRAAL - PLAN POŁĄCZENIA SUPERFISH SA (SPÓŁKA ZALEŻNA ) ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI KORDEX SP. Z O.O. I ...
 40. 18:33 REDAN - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (25/2011)
 41. 18:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Powołanie do Zarządu Spółki (41/2011)
 42. 18:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (42/2011)
 43. 18:30 Krytyka i podziały w UE ws. propozycji prawa dot. handlu w internecie
 44. 18:28 Odpoczynek po dynamicznym rozdaniu
 45. 18:24 Optymizm opuścił inwestorów
 46. 18:23 Fitch nadał emisji obligacji w USD rating "A-" (A minus), tożsamy z ratingiem Polski - komunikat
 47. 18:23 Transakcje pakietowe
 48. 18:21 Rynek obligacji pozostaje daleki od optymizmu
 49. 18:20 Dzień po euforii
 50. 18:18 NOVITUS S.A. - Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 ...
 51. 18:18 AMICA - Emisja obligacji (50/2011)
 52. 18:18 AMICA - Podjęcie przez Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwały w sprawie wyrażenia zgody na po...
 53. 18:18 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 54. 18:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Odwołanie z Zarządu Spółki (40/2011)
 55. 18:17 Rynki przyjęły wyniki szczytu entuzjastycznie
 56. 18:12 Zlewarowany plan EFSF zatwierdzony - euforia na światowych giełdach
 57. 18:08 Stagnacja w kursie eurodolara
 58. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 59. 18:08 Na GPW nieduże spadki, kolejnych kilka sesji może być wzrostowych (analiza)
 60. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 61. 18:05 Grecja oddłużona, złoty (niewiele) mocniejszy
 62. 18:03 UniCredit - Bond Issue - ISIN IT0004352248 (95/2011)
 63. 18:03 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Eminent Energy ...
 64. 18:03 SIMPLE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 65. 18:03 UniCredit - Bond Issue - ISIN IT0004354244 (96/2011)
 66. 18:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 67. 18:03 SIMPLE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 68. 18:03 UniCredit - Bond Issue - Isin IT0004416886 (97/2011)
 69. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 70. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 71. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2409,30 pkt (-0,22%)
 72. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 28.10.2011
 73. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,47 proc. z 4,15 proc. - NBP
 74. 17:48 C&C ENERGY SA - Rezygnacja z członkostwa oraz z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (62/...
 75. 17:48 WOJAS S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (35/2011)
 76. 17:48 ENERGOPLD - Zmiany w organach Spółki (76/2011)
 77. 17:48 BRE - Umowy zawarte z jednym z klientów Banku (57/2011)
 78. 17:48 ENERGOPLD - Zakończenie skupu akcji własnych (77/2011)
 79. 17:48 ENERGOPLD - Przystąpienie Emitenta do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z HDI Asekuracja...
 80. 17:39 Nocny autobus jest nierentowny, więc go nie będzie
 81. 17:33 STALEXPORT AUTOSTRADY - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej (15/2011)
 82. 17:30 Kolejny cios dla właściciela Banku Millennium
 83. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 28 października, 17.00
 84. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 28 października, 17.00
 85. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 28 października, 17.00
 86. 17:18 WOJAS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WOJAS S.A. (34/2011)
 87. 17:18 ABC DATA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (46/2011)
 88. 17:18 PBS Finanse SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii G PBS Finanse S.A. (27/2011)
 89. 17:03 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Piotra Ludkowskiego (41/2011)
 90. 17:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą AFS Pegasus Sp. z o.o. (71/2011)
 91. 17:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (97/2011)
 92. 17:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 93. 16:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji J spółki SFINKS POLSKA
 94. 16:53 GPW: Ostatni dzień notowań PDA spółki SFINKS
 95. 16:53 MI ws. ograniczeń w ruchu w związku z dniem Wszystkich Świętych (komunikat)
 96. 16:53 Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla Kęt do 126 zł ze 118 zł
 97. 16:53 Złoty może się umocnić przy lepszych nastrojach i wzmożonej aktywności MF (opis)
 98. 16:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Korekta raportu bieżącego nr 37/2011 (37/2011)
 99. 16:48 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego (40/2011)
 100. 16:48 EUROFAKTR - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...
 101. 16:45 Roczny urlop - kto go otrzymuje i na jakich zasadach?
 102. 16:38 GC Investment złożyło wiążącą ofertę na PKS w Katowicach
 103. 16:38 Właściciel Banku Millennium potrzebuje 1,75 mld euro (opinia)
 104. 16:33 ABC DATA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (45/2011)
 105. 16:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (37/2011)
 106. 16:33 HANDLOWY - Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej (28/2011)
 107. 16:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej (74/2011)
 108. 16:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (104/2011)
 109. 16:23 MŚ: Polska odpowie na zarzuty KE - wyjaśnienie (komunikat)
 110. 16:23 Prognoza wzrostu PKB z lipcowej projekcji NBP najbardziej prawdopodobna - Sławiński, NBP
 111. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.10.2011
 113. 16:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 114. 16:15 "Spiegel" o cenie za środki na ratowanie euro
 115. 16:14 Rekordowa cena diesla. Będzie już tylko gorzej
 116. 16:10 Eksperci: Właściciel Banku Millennium potrzebuje 1,75 mld euro
 117. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 Protektor odpowiedział na zaproszenie MSP do negocjacji ws. prywatyzacji Befado
 121. 16:05 W tym kraju właśnie zamknęli ostatni urząd pocztowy
 122. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (196/2011)
 123. 16:03 GRAJEWO - Zwołanie NWZA Pfleiderer Grajewo S.A. (68/2011)
 124. 16:03 SIMPLE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. w Warszawie na dz...
 125. 16:03 GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które o...
 126. 16:03 CODEMEDIA S.A. - Korekta raportu 7/2011 z dnia 27.10.2011 ? Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z s...
 127. 16:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (72...
 128. 16:03 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (195/2011)
 129. 16:03 MUZA - Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy (32/2011)
 130. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:53 ABW ws. artykułu opublikowanego w "Naszym Dzienniku" (komunikat)
 132. 15:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 63,3 mld zł (popr)
 133. 15:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 63,3 mld zł
 134. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Test jednolity statutu spółki Rainbow Tours S.A. ustalony przez Radę Nadzorc...
 135. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (212/2011)
 136. 15:48 RANK PROGRESS S.A. - Przeniesienie aktywów znacznej wartości do spółki zależnej. (38/2011)
 137. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA oraz w...
 138. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 139. 15:38 Sąd odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie Budimex - GDDKiA do 10 XI
 140. 15:38 MF sfinansowało całość tegorocznych potrzeb pożyczkowych, trwa prefinansowanie potrzeb na '12
 141. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 142. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 15:37 Mistrzowie innowacyjności nagrodzeni przez PARP
 144. 15:33 Najbardziej skandaliczne reklamy
 145. 15:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wygranie licytacji na zakup pakietu wierzytelności (23/2011)
 146. 15:33 RELPOL - Zwiększenie stanu posiadania akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej. Znaczne pakiety...
 147. 15:33 ŻYWIEC - Informacja o planowanej ugodzie (36/2011)
 148. 15:33 KCI - Powołanie członków Zarządu Spółki (35/2011)
 149. 15:33 INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (29/2011)
 150. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 151. 15:23 Aviva OFE ma ponad 5 proc. Kogeneracji
 152. 15:23 MF zaoferuje w listopadzie obligacje za 1,0-3,5 mld zł, BGK warunkowo o wartości do 1,0 mld zł
 153. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 154. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8000,25 USD za tonę
 156. 15:18 POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (56/2011)
 157. 15:18 KCI - Rezygnacje i odwołanie członków Zarządu Spółki (34/2011)
 158. 15:18 LUBAWA - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy z Inspektoratem Uzbrojenia. (75/2011)
 159. 15:18 ABC DATA S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2...
 160. 15:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Europen Rail Rent ...
 161. 15:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Podpisanie umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji (53...
 162. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 15:08 Obecny kurs EUR/PLN 4,30-4,40 jest kursem korzystnym dla gospodarki - Pawlak
 165. 15:08 MS ws. obrad ministrów sprawiedliwości UE w Luksemburgu (komunikat)
 166. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:03 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...
 168. 15:03 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem BPH S.A. (aneks) (42/2011)
 169. 15:03 PROCAD S.A. - Aneks do umowy znaczącej (11/2011)
 170. 15:03 KOGENERA - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (27/2011)
 171. 15:03 FAST FINANCE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku. (18/2011)
 172. 15:03 AMPLI - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań...
 173. 15:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy o objęcie akcji serii E w spółce powiązanej Centrum Rozliczeń Elektr...
 174. 14:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 6,27 proc. do 2.018 pkt.
 175. 14:53 Kredyt Inkaso wygrał licytację dwóch portfeli PKO BP o łącznej wartości ponad 1 mld zł
 176. 14:53 W tygodniu od 16-23. X spadły ceny mięs oraz większości zbóż - ZSRIR (tabela)
 177. 14:48 MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy z Inwestorem (42/2011)
 178. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (63/2011)
 179. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 180. 14:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (134/2011)
 181. 14:48 Carpooling - moda czy konieczna zmiana w dojazdach?
 182. 14:38 Utrata sprzętu w kopalni Krupiński nie obciąży wyników JSW
 183. 14:38 MRiRW: bezpieczeństwo żywności ważnym tematem Partnerstwa Wschodniego (komunikat)
 184. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 14:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 188. 14:33 PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (64/2011)
 189. 14:33 WOJAS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (33/2011)
 190. 14:33 LPP - Nabycie akcji LPP S.A. (46/2011)
 191. 14:33 MOSTALZAB - Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem Mostostalu Zabrz...
 192. 14:23 ANR wpłaciła w piątek do budżetu 350 mln zł w całym '11 1,8 mld zł
 193. 14:23 Dalsza poprawa nastrojów konsumenckich w październiku - Ipsos
 194. 14:23 Wzrost PKB w 2011 wyniesie 3,8 proc., a w 2012 r. 3,4 proc. - IBnGR
 195. 14:18 KREDYT INKASO S.A. - Wygrana licytacja na zakup pakietów wierzytelności (53/2011)
 196. 14:18 WOJAS S.A. - Uchwały podjęte na NWZ WOJAS S.A. (32/2011)
 197. 14:18 DROZAPOL - Skup akcji własnych (67/2011)
 198. 14:12 Zwolniony przez wibrator
 199. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 200. 14:08 Zgromadzenie Wierzycieli Internet Group przyjęło propozycje układowe spółki
 201. 14:08 Asseco SEE może zwiększyć zysk w '11, w najbliższym czasie nie sfinalizuje akwizycji
 202. 14:05 CBOS: co czwarty Polak kupuje towary z przemytu
 203. 14:03 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 204. 14:03 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Steel Tubes Sp. z o.o. (52/2011)
 205. 14:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Uchwała Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w sprawie ustanowienia Programu...
 206. 14:03 POLMED S.A. - Zawarcie aneksu do umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2011 rok, spełniają...
 207. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 208. 13:48 DOMENOMANIA.PL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do gło...
 209. 13:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK1016S004A ...
 210. 13:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK1016S004A ...
 211. 13:40 Duzi inwestorzy banków mają informować KNF o chęci sprzedaży ich akcji
 212. 13:39 Jak świat dzieli bogactwo
 213. 13:38 WZA Hydrobudowy Polska ma zdecydować 29 listopada o połączeniu z Hydrobudową 9
 214. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 13 gr
 215. 13:33 PUŁAWY - Wybór biegłego rewidenta (29/2011)
 216. 13:23 Strategiczni inwestorzy banków powinni informować KNF o samym zamiarze sprzedaży ich akcji
 217. 13:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 218. 13:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nad...
 219. 13:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2011 ...
 220. 13:10 Komorowski: zadaniem nr 1 - walka o wzrost gospodarczy
 221. 13:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 13:05 UOKiK: Fundusz Hipoteczny Dom celowo wprowadza klientów w błąd
 223. 13:04 Ciężka praca tylko na początku
 224. 13:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2011 r. (...
 225. 12:53 Asseco SEE planuje około 30 proc. zysku za 2011 r. przeznaczyć na dywidendę
 226. 12:48 HARDEX S.A. - Zmiany w Zarządzie Hardex S.A. (69/2011)
 227. 12:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną (52/2011)
 228. 12:38 Aukcja włoskiego długu obnaża nieufność rynków
 229. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 210/A/NBP/2011
 230. 12:34 Nie wszyscy mają chęć aktywnie inwestować
 231. 12:23 MG podwyższyło prognozę stopy bezrobocia na koniec roku do 12 proc. z 11 proc..
 232. 12:23 MG szacuje tempo wzrostu PKB w III kwartale na poziomie 4,0 proc.
 233. 12:23 Prokuratura Generalna ws. prokuratorskiego stanu spoczynku (komunikat)
 234. 12:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną (51/2011)
 235. 12:12 Tanatopraktor – zawód nie dla każdego
 236. 12:10 Rostowski: budżetu nie stać na przekazanie 1 proc. podatku na Kościół
 237. 12:08 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w IX wzrosła do 65.201 mln zł
 238. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 239. 12:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Aneks do umowy znaczącej (38/2011)
 240. 12:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (65/2011)
 241. 12:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Niespełnienie się warunku rozwiązującego (39/2011)
 242. 11:53 UOKiK: pozew i postępowanie wobec Funduszu Hipotecznego Dom (komunikat)
 243. 11:53 MSWiA: powstała Komisja Wspólna Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (komunikat)
 244. 11:53 Eurohold Bulgaria planuje debiut na GPW
 245. 11:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej (...
 246. 11:48 M.W. TRADE - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (104/2011)
 247. 11:41 Chińczycy przejmują Saaba
 248. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 249. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 250. 11:33 ACTION S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (40/2011)
 251. 11:33 REMEDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 252. 11:30 "Kryzys popycha strefę euro w stronę federacji"
 253. 11:30 Inwestorzy wyprzedają USD
 254. 11:26 Euforia inwestorów zostanie dziś utrzymana
 255. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 256. 11:23 W tyg. zakończonym 23.10 TVN miał 78,8 mln zł wpływów z reklam, Polsat 74,6 mln zł
 257. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 258. 11:21 Nadzieja nadała giełdom kierunek, korekta pokaże jego trwałość
 259. 11:18 Porozumienie osiągnięte – euforia!
 260. 11:18 SIMPLE - Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej SIMPLE ...
 261. 11:18 ELBUDOWA - Zlecenie robót dodatkowych do znaczącej umowy (24/2011)
 262. 11:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Zlecenie robót dodatkowych do znaczącej umowy (39/2011)
 263. 11:14 Informacje ze spółek
 264. 11:10 W listopadzie KHW wybierze doradcę przy prywatyzacji ZEC
 265. 11:08 GTC wybuduje centrum handlowe na warszawskiej Białołęce za ok. 160 mln EUR
 266. 11:07 Deklaracje polityków europejskich wywołały euforię
 267. 11:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (51/2011)
 268. 11:00 Chińczycy przejmują Saaba
 269. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 111,83-111,85 USD za baryłkę
 270. 10:33 PGNIG - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2011 roku (...
 271. 10:33 Pogrzeb na raty
 272. 10:23 GPW: VENITI S.A.
 273. 10:23 Standards&Poor's przyznał PBG rating BB- z perspektywą stabilną (opis)
 274. 10:23 PLN poniżej 4,30/EUR; dług stabilny
 275. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (149/2011)
 276. 10:18 FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (49/2011)
 277. 10:15 Płacisz kartą? Będą o tobie wiedzieli wszystko
 278. 10:08 Standards&Poor's przyznał PBG rating BB- z perspektywą stabilną
 279. 10:03 ANTI S.A. - Rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (64/2011)
 280. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 281. 09:48 PBG - Przyznanie ratingu długoterminowego spółki przez Standard & Poor?s Rating Services (66/2011)
 282. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 283. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 284. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 285. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2420,16 pkt (+0,23%)
 286. 09:08 Polska sprzedała 10-letnie obligacje za 2 mld USD - MF
 287. 09:08 BM BGŻ rekomenduje "kupuj" akcje Neuki, cena docelowa 103,3 zł
 288. 09:00 Chińczycy rozwiewają wątpliwości
 289. 08:53 Societe Generale podwyższa rekomendację dla TP do "trzymaj"
 290. 08:53 UBS usunął TP z listy kluczowych spółek EMEA
 291. 08:53 BofA obniżył rekomendację dla PKO BP do "neutralnie"
 292. 08:53 Bank of America podwyższył rekomendację dla Pekao do "kupuj"
 293. 08:53 POLSAT OFE informuje
 294. 08:51 Antykryzysowa recepta wypisana, czas na kurację
 295. 08:48 Poranny komentarz rynkowy XTB – (skąd taka?) euforia na rynkach
 296. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie aneksu do kontraktu na dostawy mokrej mikrosfery w 2011 roku (56/2011)
 297. 08:41 Politykom udało się doprowadzić do (niezdrowej) euforii
 298. 08:38 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Polimeksu do "trzymaj"
 299. 08:35 Najtańsze mieszkania na rynku wtórnym są w Bytomiu i Grudziądzu
 300. 08:28 Mazury nie będą już cudem?
 301. 08:23 W '12 możliwa jest podwyżka lub obniżka stóp, mogą się one też nie zmienić - Chojna-Duch, RPP
 302. 08:23 ING podwyższył rekomendację dla Arctic Paper do "kupuj"
 303. 08:18 Polak najbardziej chorowity
 304. 08:10 To koniec " trzynastek", zlikwidują dodatkowe wynagrodzenie?
 305. 07:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 306. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 28 października
 307. 07:26 Grecja uratowana! Kto za to zapłaci
 308. 07:22 1 500 000 na bony dla urzędników
 309. 07:12 Szok! Robią kiełbasę z kurczaka!
 310. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 X - 30 XI
 311. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 28.10 - 25.01.2012
 312. 07:03 Polacy! Wy też zapłacicie za Grecję
 313. 06:24 W Holandii zamknięto ostatni oddział pocztowy
 314. 06:20 Miasto wielkich dłużników
 315. 06:05 Firmy nadal będą miały kłopoty
 316. 05:35 Polak najbardziej chorowity
 317. 05:20 "FT": chińska pomoc może sięgać 100 mld USD
 318. 04:55 Nowe ministerstwa poczekają?
 319. 04:20 Bruksela znów pyta o pożyczkę dla Crista
 320. 03:15 To koniec trzynastek
 321. 02:10 Pogrzeb ze zdolnością kredytową