Trwa ładowanie...
d1cybgr

Artykuły z dnia: 2014.04.18 - finanse.wp.pl

 1. 21:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Warunkowe umowy kupna akcji spółki Morizon S.A. przez Grupę Nokaut S.A. ? ist...
 2. 21:18 BORYSZEW - Zawarcie warunkowych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z s...
 3. 21:03 06MAGNA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Magna Polonia SA przez Prezesa Zarządu (23/2014)
 4. 20:48 URSUS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (10/2014)
 5. 20:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (20/2014)
 6. 20:45 Biały Dom: nowe sankcje, jeśli Rosja nie wdroży ustaleń z Genewy
 7. 20:18 MEDIACAP S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej ...
 8. 20:18 MEDIACAP S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej ...
 9. 20:03 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group informuje o umowie z bankiem Pekao S.A. związanej z pr...
 10. 19:04 FAMUR S.A. - Spełnienie warunku rozwiązującego znaczącej umowy z KW S.A. (16/2014)
 11. 19:04 MONNARI TRADE S.A. - Znacząca umowa ? pożyczka dla Faktory Sp. z o.o. (6/2014)
 12. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 13. 18:33 ENEA - Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcj...
 14. 18:19 AMBRA - Aneks do umowy kredytowej. (1/2014)
 15. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (3/2014)
 16. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (4/2014)
 17. 17:38 BNP Paribas Polska ustalił cenę emisyjna na 65 zł
 18. 17:33 PHN S.A. - Rozwiązanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni (4...
 19. 17:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 17:23 MSZ: ukraińska telewizja pokaże "Wałęsę. Człowieka z nadziei" (komunikat)
 21. 17:19 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji (4/2014)
 22. 17:18 BNP PARIBAS PL - Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii O na potrzeby składania zapisów przez inw...
 23. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.04.2014
 24. 17:08 NORDEA OFE informuje
 25. 17:03 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głos...
 26. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 27. 16:48 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 15% ogólnej liczby gł...
 28. 16:46 Pięciu fachowców, którzy mogą uratować święta i majówkę
 29. 16:33 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2014 roku (15/2014)
 30. 16:33 MNI - Zmiana wyboru biegłego rewidenta. (17/2014)
 31. 16:33 ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. (27/2014)
 32. 16:33 MIT - Zmiana wyboru biegłego rewidenta. (7/2014)
 33. 16:33 HYPERION S.A. - Zmiana wyboru biegłego rewidenta. (12/2014)
 34. 16:18 PEKAES - Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 1...
 35. 16:18 NEWAG S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (12/2014)
 36. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (46/...
 37. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (45/2014)
 38. 15:48 ATLANTAPL - Informacja o postanowieniu Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia Atlanta Poland SA...
 39. 15:48 MIRBUD S.A. - Umowa przedwstępna na kupno Arena Ostróda (5/2014)
 40. 15:23 OFE PZU informuje
 41. 15:23 PTE Allianz Polska SA informuje
 42. 15:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 15:19 FON - Zawarcie aneksu do istotnej umowy ? umowy pożyczki ze spółką TOP Marka S.A. w Poznaniu (41/...
 44. 15:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dojście do skutku emisji Certyfikatów Inwes...
 45. 15:18 PEKAES - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 15 maja 2014 roku (4/2014)
 46. 15:04 KREZUS SA - Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 gr...
 47. 15:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń przez ROBYG S.A. oraz ROBYG Morena Sp. z o.o...
 48. 15:03 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (10/2014)
 49. 15:03 KCI - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego (10/2014)
 50. 15:00 Rosja/Ewentualna decyzja UE o wstrzymaniu South Stream nieistotna
 51. 14:54 Unia reguluje działanie telewizorów i ekspresów do kawy
 52. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 14:49 JHM DEVELOPMENT S.A. - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (6/2014)
 54. 14:48 NETWISE S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. (4/2014)
 55. 14:48 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (54/2...
 56. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 57. 14:38 W ciągu roku wieprzowina potaniała o 5,3 proc., zaś wołowina o 6,5 proc. - ZSRIR (tabela)
 58. 14:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 14:38 PKO BP Bankowy OFE informuje
 60. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 14:25 Skracają dzień pracy. Nowe rozwiązania już obowiązują w Europie
 62. 14:23 GPW: animator dla obligacji spółki NAVI GROUP S.A.
 63. 14:23 GPW: animator dla obligacji spółek MIKROKASA S.A. i PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.
 64. 14:23 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 3.522 mln euro - NBP
 65. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w III rdr wzrosła o 42,8 proc. - GUS
 66. 14:23 Liczba oddanych mieszkań w III spadła o 1,9 proc. rdr - GUS
 67. 14:18 EFH - Zwołanie NWZA Spółki na dzień 15 maja 2014 roku (10/2014)
 68. 14:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (12/2014)
 69. 14:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 70. 14:18 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/2...
 71. 14:18 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 72. 14:18 RAFAKO - Spełnienie się warunków zawieszających z umów podwykonawczych dotyczących projektu Jawor...
 73. 14:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (10/2014)
 74. 14:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (23/2014)
 75. 14:18 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 76. 14:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 77. 14:18 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 78. 14:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 79. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 14:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami IMMOFINANZ AG
 81. 14:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 82. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 13:50 Skracają dzień pracy do 6 godzin. Liczą na spadek zwolnień chorobowych
 84. 13:48 Rubicon Partners SA - Powołanie Prezesa Zarządu (32/2014)
 85. 13:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (133/2014)
 86. 13:35 Spokojne zakończenie tygodnia na rynku walutowym
 87. 13:35 Pracownicy ING Banku Śląskiego uniewinnieni ws. opcji walutowych
 88. 13:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ w dniu 23 kwietnia 2014 r...
 89. 13:33 Rubicon Partners SA - Wydanie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęc...
 90. 13:33 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 91. 13:33 KRKA - Acquisition of treasury shares (18/2014)
 92. 13:29 Gigantyczna rekrutacja do policji
 93. 13:23 ING OFE informuje
 94. 13:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 13:23 Aegon OFE informuje
 96. 13:20 Drugi dzień Wielkanocy nie dla wszystkich wolny
 97. 13:19 BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii K1 ? uzupełnienie informacji. (18/2014)
 98. 13:18 MIRACULUM S.A. - Tekst jednolity Statutu (20/2014)
 99. 13:18 EMC - Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem ? drugie zawiadomienie (49/2014)
 100. 13:18 PRÓCHNIK - RB 15/2014 Złożenie przez Emitenta do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) wniosku...
 101. 13:18 MIRACULUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - korekta raportu (18/2014)
 102. 13:18 KREZUS SA - Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 wr...
 103. 13:18 ERG - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (11/2014)
 104. 13:09 Chcą limitu płac dla szefów firm
 105. 13:04 MIRACULUM S.A. - Informacje o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (19/2014)
 106. 13:04 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Preliminary Forecast for the year 2014 (7/2014)
 107. 13:04 BIOERG S.A. - Zwołanie ZWZ na dzień 15 maja 2014 (1/2014)
 108. 13:03 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (31/2014)
 109. 12:55 USA odblokowały 450 mln USD irańskich funduszy
 110. 12:49 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 111. 12:38 OFE WARTA informuje
 112. 12:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 12:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.04.2014
 114. 12:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 1 gr
 115. 12:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 12:38 GENERALI OFE informuje
 117. 12:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...
 118. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr076/A/NBP/2014
 119. 12:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fina...
 120. 12:18 EMC - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (48/2014)
 121. 12:18 BUDIMEX - Budowa i wykończenie Centrum Dystrybucyjnego JMP SA ? nowy kontrakt Budimeksu SA (35/2014)
 122. 12:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (65/2014)
 123. 12:07 Strajk 40 000 robotników fabryk pracujących m.in. dla Nike, Adidasa
 124. 12:04 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej (12/2014)
 125. 12:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (52/2014)
 126. 12:03 MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 1...
 127. 11:48 MEGARON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 128. 11:48 ALCHEMIA - Informacja dotycząca umów znaczących. (15/2014)
 129. 11:48 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (15/2014)
 130. 11:38 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki TALANX AKTIENGESELLSCHAFT
 131. 11:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA
 132. 11:38 UOKiK ws. potencjalnego nabywcy Dziennika Wschodniego (komunikat)
 133. 11:38 Wejście do EMU do końca 2020 r. mało prawdopodobne - Szczurek
 134. 11:38 Główna stawka VAT powróci do 22 proc. od '17 - minister finansów
 135. 11:23 MAC ws. nowej ustawy o zbiórkach publicznych (komunikat)
 136. 11:23 MF zaoferuje w środę 23.IV obligacje OK0716/PS1016/PS0718 łącznie za 6-10 mld zł
 137. 11:18 MOSTALWAR - Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące (15/2014)
 138. 11:18 ERG - Projekty uchwał ZWZ na dzień 15 maja 2014 (9/2014)
 139. 11:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Emisja obligacji serii B (20/2014)
 140. 11:17 Mała firma w mediach społecznościowych
 141. 11:14 Wiemy, gdzie padła wielka wygrana
 142. 11:10 7% na rachunku inwestycyjnym w TMS Brokers
 143. 11:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 144. 11:08 MSZ ws. porwania ambasadora Jordanii (komunikat)
 145. 11:08 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 146. 11:06 Płacą 700 zł rocznie za dojeżdżanie do pracy rowerem
 147. 11:03 LENTEX - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki (32/2014)
 148. 10:49 ERG - Zwołanie ZWZ na dzień 15 maja 2014 (8/2014)
 149. 10:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energ...
 150. 10:48 MIRACULUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego kapitału zakł...
 151. 10:48 GMINA OLKUSZ - Określenie terminu raportu rocznego za 2013 rok (3/2014)
 152. 10:33 GMINA OLKUSZ - Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014 (2/2014)
 153. 10:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłat...
 154. 10:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska...
 155. 10:07 Rynki już rozpoczęły święta
 156. 10:05 Decyzje zakupowe Polaków coraz szybsze
 157. 10:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - informacje osób obowiązanych. (31/2014)
 158. 09:53 MG: będą kolejne ułatwienia dla firm (komunikat)
 159. 09:53 MG: Krajowy Program Reform 2014-2015 przyjęty przez Komitet Rady Ministrów (komunikat)
 160. 09:52 Przez prezydenta asesor znowu do trybunału
 161. 09:50 Chcą wprowadzić najwyższą płacę minimalną na świecie. 13 tys. zł miesięcznie
 162. 09:44 Polacy marnują ok. 2 mln ton żywności
 163. 09:25 Byli pracownicy wykupili 97 procent mieszkań popegeerowskich
 164. 09:23 AMPLICO OFE informuje
 165. 09:23 AMPLICO OFE informuje
 166. 09:21 Rośnie poparcie dla europejskiego QE
 167. 09:19 Świąteczny piątek na parkietach
 168. 09:03 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 169. 08:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Raport roczny R 2013
 170. 08:42 "Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste są nielegalne"
 171. 08:33 AB S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną (8/2014)
 172. 08:33 OPZZ chce limitu płacy szefów
 173. 08:32 250 osób znajdzie pracę w rozbudowanym zakładzie MTU
 174. 08:23 Kernel zwiększył w III kw. sprzedaż zboża o 100 proc.
 175. 08:18 Ile zabiera nam państwo?
 176. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 18 kwietnia
 177. 07:48 KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. OPERATIONS UPDATE FOR THE 3 MONTHS ENDED 31 MARCH 2014 ...
 178. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 22.04 - 24.04.2014
 179. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 18.04 - 23.04.2014
 180. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IV - 23 IV
 181. 07:08 MSZ: współpraca Polski i NATO w przeciwdziałaniu korupcji (komunikat)
 182. 07:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - raport TESTOWY Bz 6:50 (418/2014)
 183. 06:00 Ile zabiera nam państwo
 184. 05:10 OPZZ chce limitu płacy szefów