Trwa ładowanie...
d3kb1va

Artykuły z dnia: 2014.04.01 - finanse.wp.pl

 1. 01:48 CSY S.A. - Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (2/2014)
 2. 01:33 CSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (1/2014)
 3. 00:18 GLOBAL COSMED S.A. - Prognoza wyników finansowych na 2014 rok (13/2014)
 4. 22:48 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Propety Group. Wypowiedzenie umowy dla projektu Złota. (15/2014)
 5. 22:33 BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (1/2014)
 6. 22:04 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emiten...
 7. 21:53 PPIM sprzedał wszystkie posiadane akcje Yawalu
 8. 21:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 9. 21:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 10. 21:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 11. 21:48 PKP CARGO S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (21/2014)
 12. 21:38 MSZ ws. wizyty wiceminister Kacperczyk w Waszyngtonie (komunikat)
 13. 21:18 AGROWILL GROUP AB - The Competition Council cleared acquisition by Baltic Champs Group, UAB of 50...
 14. 21:18 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji (8/2014)
 15. 21:08 Olympic Entertainment Group chce wypłacić 0,1 euro dywidendy na akcję
 16. 20:53 Zarząd Analizy Online proponuje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 17. 20:49 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of...
 18. 20:48 EFH - Umorzenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (4/2014)
 19. 20:48 SAKANA S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 z 31.03.2014 roku w zakresie podstawy praw...
 20. 20:48 Rubicon Partners SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości (25/2014)
 21. 20:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 22. 20:23 Deutsche Bank obniża cenę docelową dla JSW do 45 zł
 23. 20:23 Deutsche Bank obniżył cenę docelową KGHM do 140 zł
 24. 20:23 Deutsche Bank obniża cenę docelową akcji Bogdanki do 150 zł
 25. 20:18 RSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (3/2014)
 26. 20:18 RSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (2/2014)
 27. 20:18 ANALIZY ONLINE S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013 (2/2014)
 28. 20:08 PKO BP przejął aktywa Nordei za blisko 2,81 mld zł
 29. 20:03 RSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (1/2014)
 30. 20:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Emisja warrantów subskrypcyjnych (6/2014)
 31. 19:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zawarcie umów mających za przedmiot rozwiązanie umów finansowania i gwa...
 32. 19:38 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki RICHTER MED S.A.
 33. 19:38 GPW: scalenie akcji spółki Boryszew SA
 34. 19:38 GPW: wykluczenie z obrotu akcji PSW CAPITAL S.A.
 35. 19:38 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki SSI S.A.
 36. 19:34 MCI - PRE ? IPO spółki Private Equity Managers S.A. (18/2014)
 37. 19:34 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ -
 38. 19:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 39. 19:33 MORIZON S.A. - Korekta raportu 7/2014 (12/2014)
 40. 19:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zamknięcie transakcji nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea...
 41. 19:33 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (11...
 42. 19:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajn...
 43. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 44. 19:08 Wartość obrotów akcjami na GPW w marcu wzrosła o 20,6 proc. rdr
 45. 19:04 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 46. 19:04 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 47. 19:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 48. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 18:53 GPW: animator dla obligacji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
 50. 18:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 51. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 52. 18:48 M10 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 31 marca...
 53. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii L spółki MURAPOL S.A
 54. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii 5 spółki PKO FINANCE AB
 55. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii BREO201223 spółki MBANK S.A.
 56. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii A spółki PCC AUTOCHEM Sp. z o.o.
 57. 18:33 MEWA - Informacja dotycząca stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. (...
 58. 18:19 PTI S.A. - Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (9/2014)
 59. 18:19 PTI S.A. - Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w roku 2014 (8/2014)
 60. 18:19 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (7/2014)
 61. 18:19 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -
 62. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 63. 18:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 64. 18:08 Zarząd PGNiG rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '13
 65. 18:08 Transakcje pakietowe
 66. 18:08 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 67. 18:04 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (5/2014)
 68. 18:04 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Ro...
 69. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 70. 18:03 SYGNITY - Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 m...
 71. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 72. 18:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 73. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 74. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 75. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 76. 18:03 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (6/2014)
 77. 18:03 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 78. 18:03 PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (24/2014)
 79. 18:00 Postój bez obrotu
 80. 17:55 PKN Orlen emituje piątą serię obligacji detalicznych
 81. 17:54 Rekord na Wall Street
 82. 17:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.03.2014
 83. 17:49 COLEOS S.A. - Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta (16/2014)
 84. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 85. 17:48 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (13/2014)
 86. 17:48 COLEOS S.A. - Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (14/2014)
 87. 17:48 PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku bilansowego za 2013 rok...
 88. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 89. 17:48 MOL - Closing of the 49% BaiTex LLC divestment (17/2014)
 90. 17:48 TRITON - Wykup obligacji przez spółkę zależną (2/2014)
 91. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/2014)
 92. 17:48 COLEOS S.A. - Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta (17/2014)
 93. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2014)
 94. 17:48 PHN S.A. - Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzony...
 95. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 96. 17:48 COLEOS S.A. - Zmiany w akcjonariacie Emitenta (13/2014)
 97. 17:48 COLEOS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (15/2014)
 98. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 99. 17:38 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki RICHTER MED S.A.
 100. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,39 proc. z 2,42 proc. - NBP
 101. 17:38 W II oprocentowanie depozytów ogółem bez zmian mdm, wyniosło 2,4 proc. - NBP
 102. 17:38 W II oprocentowanie kredytów w PLN ogółem dla gosp. domowych bez zmian, wyniosło 9,4 proc. - NBP
 103. 17:38 Mennica Polska chce skupić do 1 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 14,5 zł za akcję
 104. 17:29 Jen coraz słabszy, korekta na rynkach EM
 105. 17:23 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 106. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2612,32 pkt (+0,22%)
 107. 17:23 ING OFE informuje
 108. 17:18 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce (4/...
 109. 17:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - OKD podpisało przedłużenie Memorandum Porozumienia z Republiką Czeską w...
 110. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (28/2014)
 111. 17:18 INC - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (27/2014)
 112. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2618,37 pkt (+0,22%)
 113. 17:08 PTE Allianz Polska SA informuje
 114. 17:08 Czwartek kluczowym dniem dla notowań na FX i FI (opis)
 115. 17:04 BBI DEVELOPMENT SA - Zmiana znaczącej umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej oraz związanych z...
 116. 17:04 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 117. 17:04 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Pricing of Euro Medium Term Notes (13/2014)
 118. 17:04 MERCATOR MEDICAL S.A. - Znaczne pakiety akcji (12/2014)
 119. 17:04 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (26/2014)
 120. 17:04 MENNICA - Rozpoczęcie Programu Skupu Akcji Własnych (3/2014)
 121. 17:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (3...
 122. 17:03 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (26/2014)
 123. 17:03 MAGELLAN S.A. - Wybór biegłego rewidenta (40/2014)
 124. 17:03 AMPLI - Informacja o rezygnacji Członka Zarządu AMPLI S.A. (5/2014)
 125. 17:03 APATOR - Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkom...
 126. 17:03 ROVESE S.A. - Aneks do znaczącej umowy (3/2014)
 127. 17:03 MERCATOR MEDICAL S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą (11/2014)
 128. 16:53 MNiSW: ustawa Prawo zamówień publicznych już opublikowana (komunikat)
 129. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 16:53 OFE PZU informuje
 134. 16:53 DM mBanku obniżył cenę docelową Lotosu do 38,6 zł, rekomenduje "trzymaj"
 135. 16:34 BANKBPH - Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku (3/2014)
 136. 16:33 HYGIENIKA - Spłata pożyczki (25/2014)
 137. 16:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 138. 16:33 HYGIENIKA - Spłata pożyczki (24/2014)
 139. 16:23 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 140. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:20 Generałowie domagają się restrukturyzacji długu publicznego
 144. 16:19 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (9/2014)
 145. 16:18 DTP S.A. - Powołanie Członka Zarządu (6/2014)
 146. 16:18 UNIMA 2000 S.A - Aneks do znaczącej umowy (11/2014)
 147. 16:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (38/2014)
 148. 16:18 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy (25/2014)
 149. 16:18 DEVORAN S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 15% głosów na WZA (3/2014)
 150. 16:15 Wskaźnik aktywności w przemyśle USA w górę
 151. 16:08 Marcowy odczyt PMI satysfakcjonujący; stopy NBP mogą pozostać stabilne w IV kw. - Zielińska-Głębocka
 152. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 16:08 Przychody CCC w marcu '14 wyniosły 188,3 mln zł, wzrost o 97,8 proc. rdr
 154. 16:04 PKNORLEN - Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii E (105/2014)
 155. 16:03 KETY - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (25/2014)
 156. 16:03 PKNORLEN - Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji Serii E (104/2014)
 157. 15:53 AMPLICO OFE informuje
 158. 15:53 AMPLICO OFE informuje
 159. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 6628,00 za tonę
 160. 15:49 PCC ROKITA S.A. - Emisja obligacji serii BA z II Programu Emisji Obligacji (8/2014)
 161. 15:48 ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (16/2014)
 162. 15:48 CCC - Raport miesięczny za marzec 2014 (7/2014)
 163. 15:48 ECHO - Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta (8/2014)
 164. 15:48 BIPROMET S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (15/2014)
 165. 15:45 Miller zaapelował do rządu o szybkie przyjęcie projektu ustawy o OZE
 166. 15:40 Raport: coraz więcej firm stosuje zasady odpowiedzialnego biznesu
 167. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 169. 15:38 MSZ: wiceminister Winid na konferencji ITU w Dubaju (komunikat)
 170. 15:38 MF zaoferuje w czwartek obligacje WZ0119/DS1023 łącznie za 3,0-5,0 mld zł
 171. 15:35 Tusk: Polska przekonuje UE do unii energetycznej
 172. 15:33 AMREST - RB 18/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 173. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 174. 15:25 Tusk: przy wyborze między ZUS a OFE, zostałbym w ZUS
 175. 15:18 SUWARY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Su...
 176. 15:18 MORIZON S.A. - Przekroczenie progu 15% przez akcjonariusza w wyniku rejestracji podwyższenia kapi...
 177. 15:18 MORIZON S.A. - Przekroczenie progu 20% przez akcjonariusza w wyniku rejestracji podwyższenia kapi...
 178. 15:15 Prezydent: jest istotne, by Polacy mogli świadomie decydować ws. emerytur
 179. 15:08 TFI PZU ma ponad 5 proc. Izo-Blok
 180. 15:03 KETY - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (24/2014)
 181. 15:03 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (7/...
 182. 15:03 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ze Skarbem Państwa ? Ministerstwem Finansów (14/2...
 183. 15:03 MORIZON S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2014)
 184. 15:01 Premier: pomoc dla rodzin niepełnosprawnych rośnie szybciej niż dla innych
 185. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:34 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną (24/2014)
 187. 14:33 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...
 188. 14:33 ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (15/2014)
 189. 14:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (16/2014)
 190. 14:33 INTERSPORT S.A. - Przychody za marzec (9/2014)
 191. 14:33 ES-SYSTEM S.A. - Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA (4/2014)
 192. 14:33 IZO-BLOK S.A. - PRZEKROCZENIE PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZEZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCY...
 193. 14:33 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (37/2014)
 194. 14:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan...
 195. 14:30 Morawiecki: Polskę stać na Nobla z nauk ścisłych
 196. 14:25 Tusk: zbyt duże wsparcie dla OZE to wysokie ceny energii
 197. 14:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 198. 14:23 MNiSW: prawie 80 mln zł na rozwój nauk humanistycznych (komunikat)
 199. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 200. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 201. 14:23 Przychody Grupy LPP w marcu '14 wyniosły ok. 357 mln zł, wzrost o 25 proc. rdr
 202. 14:19 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (36/2014)
 203. 14:04 OT LOGISTICS - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...
 204. 14:03 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedazy osiągniete przez GK LPP SA w marcu 2014 roku (6/2014)
 205. 14:02 Ruszył program wsparcia dla zwalnianych pracowników oświaty
 206. 13:55 Samorządy wokół "gierkówki" przeciwne jej przebudowie na autostradę
 207. 13:53 MSZ: spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego (komunikat)
 208. 13:48 IndygoTech Minerals S.A. - Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Oferującego w ofercie publicznej...
 209. 13:38 OFE WARTA informuje
 210. 13:38 Grupa Azoty wyda ok. 460 mln zł na nowe instalacje
 211. 13:34 FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. ...
 212. 13:33 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (37/2014)
 213. 13:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (32/2014)
 214. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 215. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 216. 13:23 Marża rafineryjna w marcu 2014 r. wzrosła do 2,3 USD na baryłce - PKN Orlen (opis)
 217. 13:18 KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie aneksów do umów znaczących. (19/2014)
 218. 13:15 Jest rewers na gazociągu jamalskim
 219. 13:10 Lufthansa z powodu strajku odwołuje 42 loty na trasie Warszawa-Niemcy
 220. 13:08 MAC: prezydent podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych (komunikat)
 221. 13:08 Marża rafineryjna w marcu 2014 r. wzrosła do 2,3 USD na baryłce - PKN Orlen
 222. 13:08 Zarząd Energoinstalu rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję za '13
 223. 13:08 DI Investors podniósł cenę docelową dla CCC do 165 zł, podtrzymuje "kupuj"
 224. 13:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 225. 13:04 PEPEES - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 marca 2014 r.? akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów...
 226. 13:03 BBI DEVELOPMENT SA - Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Pr...
 227. 13:00 Włochy: Bezrobocie najwyższe od 37 lat
 228. 12:55 Ukraina: Budżet stracił w 2013 roku 300 mld hrywien z powodu korupcji
 229. 12:48 ENERGOINSTAL S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2013r. (8/2014)
 230. 12:36 Będą wyrzucać bezrobotnych imigrantów?
 231. 12:34 INDYKPOL SA - O stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku. (4/2014)
 232. 12:33 MOSTALPLC - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy. (12/2014)
 233. 12:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA GLOBAL ENERG...
 234. 12:19 REMAK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA (17/2014)
 235. 12:18 REMAK - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA (18/2014)
 236. 12:15 Lotto: najwyższa kumulacja w 2014 r.
 237. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 238. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 63/A/NBP/2014
 239. 12:03 ŻYWIEC - Aneks do porozumienia (22/2014)
 240. 12:03 TALEX - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) (6/2014)
 241. 12:03 OPONEO.PL S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Wal...
 242. 11:54 Wancer: ćwierćwiecze nie tylko się udało. Są fantastyczne rezultaty
 243. 11:53 Przychody z prywatyzacji po III '14 wyniosły 142,28 mln zł - MSP
 244. 11:53 DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Tesgasu do 7,8 zł
 245. 11:49 AUDUSD koryguje wzrosty
 246. 11:46 Supermarkety rekrutują. Jakie zarobki?
 247. 11:44 Chińczycy nie popsuli nastrojów
 248. 11:40 MSP: przychody z prywatyzacji po marcu wyniosły 142,28 mln zł
 249. 11:38 Fitch nadał rating "A-" krajowym obligacjom PKN o wartości 200 mln zł
 250. 11:34 Policjantka skazana za spowodowanie wypadku i ucieczkę
 251. 11:33 Polski nauczyciel jednym z najbiedniejszych na świecie
 252. 11:28 Dwie szczepionki wycofane ze sprzedaży
 253. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 254. 11:23 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 255. 11:23 Stopa bezrobocia w lutym w Polsce wyniosła 9,7 proc. - Eurostat
 256. 11:23 DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Ergis-Eurofilms, cena docelowa 4,97 zł
 257. 11:21 Eurostat: stopa bezrobocia w lutym w Polsce wyniosła 9,7 proc.
 258. 11:18 Rubicon Partners SA - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (24/2014)
 259. 11:18 Stopa bezrobocia w eurolandzie w lutym wyniosła 11,9 proc.
 260. 11:10 Stopa bezrobocia w eurolandzie w lutym wyniosła 11,9 proc.
 261. 11:10 Eurostat: stopa bezrobocia w lutym w Polsce wyniosła 9,7 proc.
 262. 10:53 DI Investors rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla spółek budowlanych
 263. 10:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Przeniesienie przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 551 kode...
 264. 10:48 DROZAPOL - Znacząca umowa - nabycie towarów (8/2014)
 265. 10:47 Czy bankrut może jeszcze kiedyś zaznać szczęścia?
 266. 10:38 DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji CD Projektu do 16,7 zł, podtrzymuje "trzymaj"
 267. 10:36 Indeksy PMI rządzą rynkami
 268. 10:34 Wiedza o zarobkach przyjaciół przygnębia
 269. 10:25 W Niemczech w marcu stopa bezrobocia 6,7 proc.
 270. 10:25 MG: w 2014 r. wzrost PKB wyniesie 3 proc.
 271. 10:23 Jak czytać etykiety energetyczne - poradnik UOKiK (komunikat)
 272. 10:23 PMI w regionie w dół, ale tylko w Rosji poniżej 50 pkt. - Markit i HSBC/MLBKT
 273. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (40/2014)
 274. 10:18 PEPEES - Nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji (11/2014)
 275. 10:08 Saldo napływu BIZ po I było dodatnie i wyniosło 588 mln euro - MG
 276. 10:03 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (15/2014)
 277. 10:03 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (13/2014)
 278. 10:03 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (16/2014)
 279. 10:03 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (14/2014)
 280. 10:00 Są dane z Niemiec
 281. 10:00 BIEC: w najbliższych miesiącach nieznaczne spadki bezrobocia
 282. 09:55 NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę
 283. 09:54 Do Dubaju bez wizy. Nowy kierunek emigracji zarobkowej Polaków
 284. 09:53 Wzmacnianie produktywności zespołów w obliczu zmian
 285. 09:53 UniCredit zmienia rekomendacje polskich banków
 286. 09:53 MG po danych za luty podtrzymuje wzrost PKB w '14 na poziomie 3 proc.
 287. 09:53 PMI nie zmienił notowań PLN, koniec dnia na 4,17 za euro
 288. 09:48 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva announces about repayment of loans? amounts to its ma...
 289. 09:48 MFO S.A. - Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi (16/2014)
 290. 09:46 Wolontariusz – cenny talent w organizacji
 291. 09:38 Kurs Cube.ITG wzrósł w debiucie na GPW o 1,43 proc.
 292. 09:38 Cena ropy Brent w Londynie na V - 107,60-107,62 USD za baryłkę
 293. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w III spadł do 54,0 pkt. z 55,9 pkt. w II - HSBC
 294. 09:34 Słabe PMI na rynkach rozwijających się
 295. 09:31 Wybicie w górę
 296. 09:25 Siła euro i dane z Azji
 297. 09:18 Analiza techniczna
 298. 09:18 ERBUD S.A. - Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o finansowanie z Alior Bank S.A. zwiększającego wart...
 299. 09:15 Bezrobotny? Nie siedź w domu, nie utrwalaj biernej postawy. Jest dla ciebie praca!
 300. 09:13 Kasjer, śmieciarz, aktor... zawody, które znikną z rynku
 301. 09:08 Liderzy w przyciąganiu pań na politechniki
 302. 09:05 Możliwe zwyżki przed testem S&P
 303. 09:03 Euro pod presją, złoty stabilny
 304. 09:03 EKO EXPORT S.A. - Wstępne przychody za I kwartał 2014r. (22/2014)
 305. 09:01 Raport z rynku akcji
 306. 08:57 Ciech - spółka dnia
 307. 08:54 Raport futures
 308. 08:53 Kryzys ukraiński może obniżyć tempo wzrostu PKB w Polsce o 0,3 pkt. proc. - Bielecki
 309. 08:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Supervisory Board Changes (4/2014)
 310. 08:38 Wpływy z VAT wyniosły po lutym 25.072,369 mln zł - MF
 311. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 312. 08:25 Gazprom podnosi cenę gazu dla Ukrainy
 313. 08:23 Deficyt w budżecie po II wyniósł 11.718,19 mln zł - MF
 314. 08:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 315. 08:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.03.2014
 316. 08:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 317. 08:20 Opóźniony dreamliner trafi do garażu
 318. 08:08 W marcu upadły 64 firmy - Euler Hermes
 319. 08:08 Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec II wyniosły 245,9 mln zł - MF
 320. 08:08 Spółka zależna Kruka kupi od Getin Noble Banku wierzytelności warte 710 mln zł
 321. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 1 kwietnia
 322. 07:53 Nie ma powodów do podnoszenia stóp proc. nawet do końca '15 - Osiatyński, RPP
 323. 07:41 Złoty stabilny przed publikacją indeksu PMI
 324. 07:41 Zamożny w Polsce to przeciętny w Unii
 325. 07:38 Analiza techniczna
 326. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 1.04 - 7.04.2014
 327. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 IV - 3 IV
 328. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 1.04 - 3.04.2014
 329. 06:55 Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych (WIDEO)
 330. 06:49 Cztery miesiące na podjęcie decyzji o przekazywaniu środków do OFE lub ZUS-u (WIDEO)
 331. 06:39 Od wtorku Polacy mogą wybierać, gdzie chcą odkładać na emeryturę
 332. 05:35 Nasze piwa idą w świat już nie tylko za Polakami
 333. 05:20 Zamożny w Polsce to przeciętny w Unii