Trwa ładowanie...
d6p98wn

Artykuły z dnia: 2014.04.03 - finanse.wp.pl

 1. 01:00 Kraków ma najwięcej płatnych miejsc postojowych
 2. 00:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza...
 3. 00:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy...
 4. 00:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu...
 5. 23:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (18/2014)
 6. 23:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości (43/2014)
 7. 23:04 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości (44/2014)
 8. 23:04 EFH - Wybór biegłego rewidenta (7/2014)
 9. 23:03 EFH - Powołanie prokurenta Spółki (8/2014)
 10. 22:48 EFH - Zmiany w organach SpółkiZmiany w organach Spółki (6/2014)
 11. 22:34 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 12. 22:19 ONE-2-ONE S.A. - Informacja o akcjonariuszach, posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Nadz...
 13. 22:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta...
 14. 22:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen...
 15. 22:03 ONE-2-ONE S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach WZA oraz treść podjętych uchwał (7/2014)
 16. 21:53 MSZ: posiedzenie Rady Naukowej ds. Historycznych (komunikat)
 17. 21:34 IDH S.A. - Zwołenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IDH S.A. (3/2014)
 18. 20:50 W kwietniu prośba do KE o dofinansowanie polsko-litewskiego gazociągu
 19. 20:33 SOBIESKI - Wybory kierownictwa SpółkiPan Krzysztof Tryliński pozostaje na stanowisku Prezesa Zarz...
 20. 20:18 HERKULES S.A. - Aneksy do umów kredytowych (11/2014)
 21. 20:04 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 10/2014 o...
 22. 20:03 MCI - Powołanie Członka Zarządu (20/2014)
 23. 20:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Powołanie Wice-prezesa Zarządu Global Energy S.A. (36/2014)
 24. 19:53 Dywidendy za 2013 w spółkach publicznych - tabela
 25. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:45 Znaczny wzrost sprzedaży nowych aut w Polsce
 27. 19:34 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Spółki - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Em...
 28. 19:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dn...
 29. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 19:23 B3System kupi składywęgla*pl w zamian za emisję dla udziałowców tej spółki
 31. 19:18 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Audytowany raport finansowy za 2013 rok - informacja p...
 32. 19:18 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Audytowany raport finansowy. (17/2014)
 33. 19:08 Uprawy dobrze przezimowały, mogą być dobre plony - IUNG
 34. 19:05 Amerykanie wyliczyli, ile zarabiają finansując badania
 35. 19:03 BYTOM - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału, zmiana Statutu Spółki, zmiana adresu Spółk...
 36. 18:49 BOOMERANG S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (4/2014)
 37. 18:40 MAC: poprzemy w negocjacjach z państwami UE zniesienie roamingu
 38. 18:40 IUNG: uprawy dobrze przezimowały, mogą być dobre plony
 39. 18:40 Przyjęte w PE rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie internetu
 40. 18:40 Ekspert: w krótkiej perspektywie klienci zyskają na zniesieniu roamingu
 41. 18:35 USA nie tak szczodre jak UE ws. zniesienia ceł
 42. 18:35 Pracownicy potrzebni od zaraz. Płacą nawet 50 zł na godzinę
 43. 18:34 BYTOM - Informacja o raportach z kwartalnej sprzedaży i marży BYTOM S.A. (15/2014)
 44. 18:33 BOOMERANG S.A. - Korekta raportu 2/2014 (3/2014)
 45. 18:33 INVENTUM TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn...
 46. 18:29 Sukces to równowaga
 47. 18:26 Użytkowanie wieczyste - relikt PRL, za który wciąż płacimy
 48. 18:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta ...
 49. 18:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki GOLDWYN CAPITAL S.A.
 50. 18:08 Transakcje pakietowe
 51. 18:08 PTE Allianz Polska SA informuje
 52. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 53. 18:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (22/2014)
 54. 18:03 FOTA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta ? AUTOPRIMA SLOVA...
 55. 18:03 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji (9/2014)
 56. 18:03 B3SYSTEM - Odtajnienie nazwy Inwestora z którym Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną dotyczącą nabyc...
 57. 18:03 FEERUM S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (15/2014)
 58. 18:00 ULC: polskie lotniska obsłużyły w ub.r. ok. 25 mln pasażerów
 59. 17:49 FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia...
 60. 17:48 FOTA S.A. - Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowa...
 61. 17:48 FOTA S.A. - Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie R...
 62. 17:48 FEERUM S.A. - Projekty uchwał walnego zgromadzenia. (14/2014)
 63. 17:48 FEERUM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Feerum S.A (13/2014)
 64. 17:45 KSRM za rozszerzeniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 65. 17:44 Rekordy za oceanem już nie pomagają
 66. 17:42 ECB rozważa niekonwencjonalne działania – euro wyraźnie w dół
 67. 17:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG
 68. 17:38 MG: będą kolejne miejsca pracy w katowickiej SSE (komunikat)
 69. 17:38 GPW: animator dla obligacji BLUE TAX GROUP S.A.
 70. 17:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG
 71. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2601,89 pkt (-0,90%)
 72. 17:38 Ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE - Derdziuk
 73. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2601,89 pkt (-0,90%)
 74. 17:38 PLN powinien pozostać stabilny; czynnikiem ryzyka gorsze dane makro zapowiadane przez PMI (opis)
 75. 17:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 17:38 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 78. 17:38 ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów
 79. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2.04.2014
 80. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,43 proc. z 2,42 proc. - NBP
 81. 17:38 ACE chce wypłacić nie mniej niż 0,15 euro dywidendy na akcję za 2013 r.
 82. 17:38 PKO TFI ma mniej niż 5 proc. JW Construction
 83. 17:38 Capital Partners ma ponad 5 proc. głosów na walnym Biprometu
 84. 17:35 Warszawskie byki znów w odwrocie
 85. 17:30 Wypłaty rekompensat za świnie ze strefy buforowej - od maja
 86. 17:19 mBank - Zgoda na prowadzenie prac w zakresie wyłonienia partnera do współpracy dotyczącej ubezpie...
 87. 17:18 AB S.A. - Wyrok Sądu Najwyższego oddalający skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocł...
 88. 17:18 SIMPLE - Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z osobę nad...
 89. 17:18 A.C.E. S.A. - Recommendation of the Board of Directors regarding dividend distribution for the ye...
 90. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (30/2014)
 91. 17:15 Do 2017 r. opłaty za CO2 tylko dla lotów wewnątrz UE
 92. 17:04 06MAGNA - Zawarcie znaczących umów objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta o...
 93. 17:04 AGORA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2014)
 94. 17:04 FEERUM S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia (12/2014)
 95. 17:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Otrzymane zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5 % głosów na WZ...
 96. 17:03 AGORA - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2013 roku. (6/2014)
 97. 17:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1...
 98. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 99. 17:01 EBC osłabia… franka
 100. 16:55 Słowenia liczy na udział polskich firm w najnowszej fali prywatyzacji
 101. 16:55 Ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE
 102. 16:49 BOŚ SA - Zwołanie ZWZ BOŚ S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadz...
 103. 16:39 4 zł wystarczą by zostać milionerem
 104. 16:38 Fundusze PE mają słaby początek roku, ale jest szansa na ożywienie w drugiej połowie '14
 105. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:38 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 110. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:38 OFE PZU informuje
 112. 16:38 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
 113. 16:38 Pracownicy Alior Banku sprzedali 1,17 mln akcji po 86,2 zł za papier
 114. 16:35 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powo...
 115. 16:35 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (53/2014)
 116. 16:35 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (40/2014)
 117. 16:35 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 118. 16:35 PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - informacja osoby obowiązanej. (24/2014)
 119. 16:35 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...
 120. 16:35 BMPAG - Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu...
 121. 16:35 Analitycy: złoty powinien pozostać stabilny
 122. 16:34 GMINA BRZESKO - Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na rok 2014 (2/2014)
 123. 16:34 AC S.A. - Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (11/2014)
 124. 16:34 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)
 125. 16:34 PKNORLEN - Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii E i skrócenie okresu przyjmowania zapi...
 126. 16:34 BEST - Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii K1 i skrócenie okresu przyjmowania zapisów...
 127. 16:34 IMPEL - Zawarcie umowy znaczącej z Ecolab Europe GmbH (4/2014)
 128. 16:34 POLNORD - Zawarcie umowy kredytowej (21/2014)
 129. 16:34 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej - ko...
 130. 16:34 PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2...
 131. 16:34 CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja poufna ? realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji (13/2014)
 132. 16:34 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (7/2014)
 133. 16:34 PEPEES - Nabycie znacznego pakietu akcji (13/2014)
 134. 16:34 AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. (12/2014)
 135. 16:33 ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (22/2014)
 136. 16:33 BIPROMET S.A. - Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (16/2014)
 137. 16:30 Ukraina: cena Gazpromu za gaz zawyżona
 138. 16:23 ING OFE informuje
 139. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:23 Zobowiązania SP na '14 denominowane w PLN wynoszą 27 mld - MF
 141. 16:23 Gant proponuje modyfikację propozycji układowych
 142. 16:15 Indeks PMI w sektorze usług USA wyniósł w marcu 55,3 pkt.
 143. 16:10 Rosja grozi rozszerzeniem embarga na zakłady mięsne UE
 144. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 6610,25 za tonę
 147. 16:05 Podlaskie w 2014 r. promuje się przez sport
 148. 15:53 MAC ws. akcji Poczty Polskiej paczka "Dla Ukrainy" (komunikat)
 149. 15:53 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 27,26 mln zł
 150. 15:53 Odsetek "byków" na GPW wzrósł w ciągu tygodnia o 8,4 pkt. proc. do 53,9 proc. - INI
 151. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 152. 15:53 MSZ: IV Szczyt Unia Europejska - Afryka (komunikat)
 153. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:53 Aegon OFE informuje
 156. 15:53 Inwestycje firm chemicznych: potrzeby i możliwości - zapowiedź debaty PAP
 157. 15:53 OFE WARTA informuje
 158. 15:53 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 159. 15:48 GANT - Modyfikacja propozycji układowych (18/2014)
 160. 15:48 PEPEES - Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów (14/2014)
 161. 15:47 Dyrektorzy szpitali ustalą liczbę pielęgniarek za pomocą matematycznego wzoru
 162. 15:45 Ukraina wznowiła rozmowy z Polską o ropociągu Odessa-Brody
 163. 15:33 POLNORD - Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2014 r. (22/2014)
 164. 15:26 Gdzie jest największe bezrobocie w Europie?
 165. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 166. 15:18 MFO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 (17/2...
 167. 15:15 EBC nie wyklucza dalszego łagodzenia polityki monetarnej
 168. 15:08 EBC nie wyklucza dalszego łagodzenia polityki monetarnej
 169. 15:08 J.W. Construction sprzedało w I kwartale 248 lokali brutto
 170. 15:03 SOPHARMA AD - Current report 36 03042014 (36/2014)
 171. 15:00 PE za otwarciem unijnego rynku dla eksportu z Ukrainy
 172. 14:55 PE za eliminacją roamingu i otwartym internetem
 173. 14:53 MSZ: "Schody Pałacowe" F. Guardiego po 75 latach wróciły do Polski (komunikat)
 174. 14:53 MSZ: wiceminister Kacperczyk o współpracy gospodarczej z Białorusią (komunikat)
 175. 14:53 Zadłużenie w obligacjach spw na 7.04 będzie wynosiło 459.685,670 mln zł - MF
 176. 14:53 Zysk netto Meritum Banku w '13 wyniósł 11,7 mln zł, wzrost o 87 proc. rdr
 177. 14:48 BBI DEVELOPMENT SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. (21/2014)
 178. 14:48 AMREST - RB 20/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 179. 14:41 Ponad 38,4 mld dolarów przychodu Huawei
 180. 14:38 MSZ: rozmowy o międzynarodowej pomocy międzynarodowej dla Ukrainy (komunikat)
 181. 14:38 W '14 stopy NBP bez zmian; w '15 oczekiwane podwyżki o 50-150 pb, start w I kw. (ankieta)
 182. 14:38 W tyg. zakończonym 30.03 Polsat miał 63,34 mln zł wpływów z reklam, TVN 50,86 mln zł
 183. 14:38 W tyg. zakończonym 30.03. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,16 proc., Polsatu 13,18 proc.
 184. 14:38 Forte planuje 40 mln zł na CAPEX w '14, w połowie roku może poinformować o nowej inwestycji
 185. 14:23 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 186. 14:23 W wezwaniu na akcje Global City Holdings złożono zapisy na 2,37 mln akcji
 187. 14:19 WORK SERVICE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (31/2014)
 188. 14:18 SERINUS ENERGY INC. - Informacja o postępie prac w Tunezji (14/2014)
 189. 14:18 EMC - Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem ? pierwsze zawiadomienie (47/...
 190. 14:18 WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (30/2014)
 191. 14:18 GLOBAL CITY HOLDINGS - Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 - dodanie informacji o osobie podpisu...
 192. 14:18 CUBE.ITG S.A. - Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (2/2014)
 193. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 194. 14:08 MAC: Parlament Europejski za zniesieniem roamingu do końca 2015 r. (komunikat)
 195. 14:08 MSZ: wybitny polski prawnik Manfred Lachs uhonorowany w Hadze (komunikat)
 196. 14:08 Polska w lutym wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF
 197. 14:08 EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian
 198. 14:04 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 8/2014 o ...
 199. 14:04 COMARCH - Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Comarch S.A. (7/2014)
 200. 14:03 IZO-BLOK S.A. - NABYCIE AKCJI IZO-BLOK S.A. PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (10/2014)
 201. 14:03 KETY - Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (26/2014)
 202. 14:03 IZOSTAL S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozyc...
 203. 14:03 URSUS S.A. - Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej URSUS za I kwar...
 204. 13:49 SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwi...
 205. 13:48 GLOBAL CITY HOLDINGS - Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania (17/2014)
 206. 13:48 MOSTALEXP - Znaczne pakiety akcji ? obniżenie udziału poniżej progu 5% (19/2014)
 207. 13:48 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powo...
 208. 13:48 CUBE.ITG S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2014)
 209. 13:45 PZU wprowadza rewolucyjne zmiany w OC
 210. 13:45 Zachęcają restauracje do podawania wody z kranu
 211. 13:41 Dlaczego piloci Lufthansy zdecydowali się strajkować?
 212. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 213. 13:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 214. 13:34 WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (28/2014)
 215. 13:34 Minimum 8,5 euro za godzinę dla wszystkich zatrudnionych
 216. 13:33 MIRBUD S.A. - Zmiana terminu przekazania Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego (3/2014)
 217. 13:33 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK1016S004A (4/2014)
 218. 13:32 "W Polsce najwyższe płace od 500 lat"
 219. 13:30 Miedwiediew: Rosja zniosła zerowe cło na gaz dla Ukrainy
 220. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 221. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 222. 13:19 PKNORLEN - Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku (108/2014)
 223. 13:18 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. (4/2014)
 224. 13:18 PKNORLEN - Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 15 maja 2014 roku (109/2014)
 225. 13:15 UK Coal zamyka dwie kopalnie węgla, bo są nierentowne
 226. 13:08 Aegon OFE miesięczna struktura aktywów
 227. 13:04 PGNIG - Powołanie Pana Waldemara Wójcika na stanowisko Członka Zarządu PGNiG SA ? uzupełnienie ra...
 228. 13:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy ? aktualizacja informacji...
 229. 12:58 Zarabiają milion złotych rocznie i jeszcze chcą podwyżek
 230. 12:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BMP MEDIA INVESTORS AG
 231. 12:53 Wydobycie węgla w Bogdance w I kw. '14 wyniosło 2,24 mln ton, wzrost o 10,2 proc. rdr
 232. 12:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (30...
 233. 12:48 FUTURIS S.A. - PCH CAPITAL S.A. zwiększa stan posiadania akcji FUTURIS S.A. (5/2014)
 234. 12:45 Szłapak: Ukraina liczy na 13 mld USD pomocy zagranicznej w tym roku
 235. 12:33 RUNICOM S.A. - PCH CAPITAL S.A. zwiększa stan posiadania akcji RUNICOM S.A. (11/2014)
 236. 12:33 IDH S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgr...
 237. 12:23 CIR: Narada Rodzinna - porady dla rodzin i czaty z rządowymi ekspertami (komunikat)
 238. 12:23 Ronson sprzedał w I kwartale 206 lokali netto
 239. 12:23 PZU zmienia ofertę OC komunikacyjne i liczy na zwiększenie udziałów w tym rynku
 240. 12:22 Szekel izraelski na fali
 241. 12:18 KRKA - Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2013 (11/2014)
 242. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 243. 12:08 MF sprzedało obligacje za 5,78 mld zł przy popycie 8,46 mld zł
 244. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 65/A/NBP/2014
 245. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 246. 12:04 ODLEWNIE - zmiana terminu przekazania raportu rocznego Spółki za rok 2013 (3/2014)
 247. 12:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja na temat daty pierwszego notowania obligacji serii K1 ROBYG ...
 248. 12:03 IDH S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej liczby głosów na...
 249. 12:03 PELION SA - Skup akcji własnych (12/2014)
 250. 11:55 Rozlicz PIT z pomocą fiskusa na Dniach Otwartych
 251. 11:53 CIR: od 14 kwietnia akredytacje KPRM tylko przez internet (komunikat)
 252. 11:46 7 zdań, których ludzie sukcesu nigdy nie wypowiedzą
 253. 11:45 ZNP rozpoczął akcję protestacyjną dot. asystentów nauczycieli
 254. 11:39 Decyzja ECB głównym punktem kalendarza
 255. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 256. 11:38 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki SOCIALIZER S.A.
 257. 11:38 NORDEA OFE informuje
 258. 11:37 ECB najprawdopodobniej pozostanie bierny
 259. 11:35 Możliwe uspokojenie aż do piątkowej końcówki
 260. 11:34 ECB znów nie poluzuje
 261. 11:34 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację centrum rehabilitacyjnego na Białorusi. ? kore...
 262. 11:33 NOVITA - Wyniki przychodów Spółki za miesiąc III oraz I kwartał 2014 roku (15/14)
 263. 11:33 Co zrobi EBC
 264. 11:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 265. 11:31 Kolejna udana sesja w Azji i oczekiwanie na EBC
 266. 11:25 UOKiK: ustawa deweloperska zwiększa bezpieczeństwo kupujących lokale
 267. 11:19 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację centrum rehabilitacyjnego na Białorusi. (24/2014)
 268. 11:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Summary of Eurobond refinancing (16/2014)
 269. 11:18 MOSTALPLC - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostostal Płock S.A. zwołanego na dzień...
 270. 11:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Tender Offer Results Announcement (15/2014)
 271. 11:15 Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce i eurolandzie wzrosła
 272. 11:14 Na dobre i na złe, czyli Biedronka u "Ojca Mateusza"
 273. 11:00 Konflikt na Wschodzie pogarsza nastroje przedsiębiorców
 274. 10:48 FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z KW S.A. (13/2014)
 275. 10:41 NIK: policjanci drogówki słabo wyszkoleni
 276. 10:33 Rozkwit pracy tymczasowej w Polsce
 277. 10:28 Firma oferuje pracownikom opiekę medyczną w domu
 278. 10:25 Polska młodzież wybiera emigrację. Gdzie warto wyjechać?
 279. 10:23 Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po marcu wyniosły 380,42 mln zł
 280. 10:23 MF: najbliższy weekend z szybkim PIT-em w NBP (komunikat)
 281. 10:19 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 282. 10:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 283. 10:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (37/2014)
 284. 10:02 Z czego żyją pisarze?
 285. 09:56 Wolne od pracy w dzień kanonizacji Jana Pawła II
 286. 09:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 104,69-104,71 USD za baryłkę
 287. 09:48 PGNIG - Powołanie Pana Waldemara Wójcika na stanowisko Członka Zarządu PGNiG SA (43/2014)
 288. 09:45 Kurs ukraińskiej hrywny wobec dolara osiągnął historyczne minimum
 289. 09:38 Ustawa deweloperska - analiza UOKiK (komunikat)
 290. 09:38 Ważny dzień dla rynków - notowania złotego uzależnione od EBC, a rynku długu od aukcji
 291. 09:38 OFE Pocztylion informuje
 292. 09:19 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu...
 293. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2626,41 pkt (+0,04%)
 294. 09:08 AMPLICO OFE informuje
 295. 09:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki CERTUS CAPITAL S.A.
 296. 09:08 AMPLICO OFE informuje
 297. 09:08 DM BDM obniżył cenę docelową akcji Orlenu do 39,8 zł
 298. 08:53 MF: szybki PIT zaprasza do urzędów skarbowych w sobotę (komunikat)
 299. 08:49 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (6/2014)
 300. 08:38 DM PKO BP zaleca kupno akcji Duonu
 301. 08:34 "Dziennik Zachodni": W internecie kwitnie handel fałszywymi relikwiami
 302. 08:31 Ożywienie dotarło na południe Europy
 303. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 304. 08:19 Sklepy internetowe zachęcają do zakupów niskimi cenami, ale w marketach jest więcej promocji
 305. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 306. 08:13 Większa kontrola uprawnionych do rent
 307. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 3 kwietnia
 308. 07:46 Złoty pozostaje stabilny, aukcja długu i EBC w kalendarzu
 309. 07:31 Większa kontrola uprawnionych do rent (WIDEO)
 310. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 3.04 - 7.04.2014
 311. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 3.04 - 10.04.2014
 312. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 IV - 5 IV
 313. 07:23 TFI PZU ma ponad 5 proc. akcji PZ Cormay
 314. 07:22 Franczyzowy zawrót głowy
 315. 07:16 "To jest Polska". Satyryczny film o polskich emigrantach w Niemczech
 316. 07:15 Emerytury po włosku
 317. 07:10 Odbicie na rynku szkoleń dla firm (WIDEO)
 318. 06:50 Fortuna leży na naszych drogach
 319. 06:10 Z rynku znika 500 stacji benzynowych
 320. 05:40 Towary po rzekach nie płyną
 321. 04:05 Franczyzowy zawrót głowy
 322. 03:35 Rząd łata dziurę na Wschodzie
 323. 02:35 Przegląd techniczny z naklejką