Trwa ładowanie...
d47l5f6

Artykuły z dnia: 2014.04.09 - finanse.wp.pl

 1. 00:05 Czarne chmury nad 1 proc. podatku
 2. 00:05 Telewizja tuczy
 3. 00:05 Ukraińcy budują polski PKB
 4. 23:18 WOJAS S.A. - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (8...
 5. 23:03 WOJAS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 6. 22:48 WOJAS S.A. - Raport roczny R 2013
 7. 22:33 KANIA - Wybór biegłego rewidenta (14/2014)
 8. 21:33 AGROWILL GROUP AB - Notice on Convocation of the ordinary General Meeting of Shareholders of Agro...
 9. 21:33 LIBET S.A. - Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2013 roku. (5/2014)
 10. 21:08 Szef BBN złożył kwiaty na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 11. 20:53 Zakładane tempo podwyżek stóp proc. w USA może być zbyt szybkie - minutes
 12. 20:08 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FIZ
 13. 20:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ADMIRAL BOATS SA
 14. 20:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MURAPOL SA
 15. 20:04 TERRA S.A. - Wprowadzenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka...
 16. 19:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INTERNET MEDIA SERVICES SA
 17. 19:53 GPW: Komunikat - CASH FLOW SA
 18. 19:53 GPW: Komunikat - MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE
 19. 19:53 GPW: Komunikat - MINOX SA
 20. 19:48 JSW S.A. - Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. w sprawie wniosku Zarządu JSW S.A. dotyczącego podziału...
 21. 19:18 SYMBIO POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z proje...
 22. 19:18 MEX POLSKA S.A. - Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca...
 23. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 19:04 BGŻ SA - Uzyskanie zezwolenia na zmianę statutu w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywności...
 25. 19:03 INC - Nabycie akcji własnych (34/2014)
 26. 19:03 MEX POLSKA S.A. - Korekta raportu bieżącego 18/2014 z dnia 31 marca 2014 roku ? Treść projektów u...
 27. 18:53 PTE Allianz Polska SA informuje
 28. 18:49 B3SYSTEM - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (...
 29. 18:48 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 30. 18:35 Niepokój o pensje w Kompanii Węglowej
 31. 18:27 Wielkanocne zakupy. Szukamy najtańszych produktów
 32. 18:20 Koszyk WP.PL: Przed świętami ceny w górę
 33. 18:18 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars. (7/2...
 34. 18:15 MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki
 35. 18:09 Sesja jednej spółki
 36. 18:08 Transakcje pakietowe
 37. 18:07 KGHM ustawiła rynek
 38. 17:53 Deficyt polskich fin. publ. w '15 obniży się do 3,0 proc. PKB z 3,5 proc. w '14 - MFW
 39. 17:50 Poznań dołączył do programu "Moje miasto bez elektrośmieci"
 40. 17:49 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11/2014)
 41. 17:48 PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (32/2014)
 42. 17:38 GPW: Komunikat - PKO FINANCE
 43. 17:38 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA propozycja zarządu
 44. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2610,21 pkt (-0,17%)
 45. 17:38 Niski CPI skutkiem czynników zewn., wspiera konsumpcję; ożywienie gosp. "żwawe" - Belka
 46. 17:38 Decyzja RPP bez wpływu na rynki, spodziewana stabilizacja (opis)
 47. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,51 proc. z 2,48 proc. - NBP
 48. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 17:35 Ogłoszono nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 50. 17:35 Deficyty krajów rozwiniętych mniejsze o połowę niż w kryzysie
 51. 17:35 WIG30 spadł na zamknięciu sesji o 0,17 proc. do 2610,21 pkt
 52. 17:34 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (13/2014)
 53. 17:34 PGNIG - Transakcja sprzedaży akcji PGNiG SA przez członka Rady Nadzorczej Spółki (46/2014)
 54. 17:34 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11/2014)
 55. 17:33 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11/2014)
 56. 17:33 PELION SA - Skup akcji własnych (18/2014)
 57. 17:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11/2014)
 58. 17:33 OT LOGISTICS - Informacja o obrotach ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP (23/2014)
 59. 17:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11/2014)
 60. 17:33 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (10/2014)
 61. 17:33 FON - Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie. (38/2014)
 62. 17:30 Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku
 63. 17:28 Płaska sesja w Europie
 64. 17:23 Dolar australijski zyskuje
 65. 17:21 Sesja na przeczekanie ze słabą końcówką
 66. 17:20 W niepodległej Szkocji ceny energii mogą istotnie wzrosnąć
 67. 17:19 Spokój przed protokołem
 68. 17:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek firmy Techwind o ogłoszenie upadłości (47/2014)
 69. 17:18 GPW - Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywide...
 70. 17:10 Podkarpackie/ Zarząd województwa przyjął Regionalny Program Operacyjny
 71. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2610,21 pkt (-0,17%)
 72. 17:08 Działania EBC mogą zmienić środowisko polityki pieniężnej w Polsce - Belka (opis)
 73. 17:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez Spółkę (46/2014)
 74. 17:03 AMREST - RB 25/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 75. 16:55 KE: 51,8 mln euro na most elektroenergetyczny Polska-Litwa
 76. 16:53 Działania EBC mogą zmienić środowisko polityki pieniężnej w Polsce - Belka
 77. 16:53 KGHM obniża szacunki produkcji miedzi z Sierra Gorda do 50 tys. t w '14 - Bloomberg
 78. 16:53 Grupa CDRL złożyła do KNF prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną akcji
 79. 16:48 Westwing pozyskał 72 mln euro finansowania
 80. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 81. 16:38 Wynik finansowy NBP za rok 2013 r. wyniósł zero - prezes NBP
 82. 16:38 Lipiec prawdopodobnie momentem potencjalnej modyfikacji komunikatu RPP - prezes NBP
 83. 16:34 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PKN ORLEN S.A. ? przekroczenie progu obrotów. (18/2014)
 84. 16:34 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva Supervisory Board having analysed the Financial State...
 85. 16:33 BEST - Zmiana terminu przydziału obligacji serii K1 (14/2014)
 86. 16:25 Podpisano umowę na budowę odcinka drogi S19 k. Rzeszowa
 87. 16:23 GPW: Komunikat - AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SA, GEOINVENT SA
 88. 16:23 GPW: Komunikat - 11 BIT STUDIOS SA
 89. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:23 OFE PZU informuje
 92. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 8.04.2014
 93. 16:23 RPP podtrzymuje, że stopy NBP powinny być stabilne co najmniej do końca III kw.
 94. 16:22 Wielka walka Biedronki i Carrefoura o hasło reklamowe
 95. 16:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notice on Annual General Meeting of Shareholders of AB Avia Solutions G...
 96. 16:18 QUMAK S.A. - Aneks do znaczącej umowy (12/2014)
 97. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:08 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 99. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 6625,75 za tonę
 103. 16:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt inwestycyjny oraz k...
 104. 16:03 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014r. (3/2014)
 105. 16:03 SIMPLE - Raport nr 15/2014 dotyczy: Korekta raportu bieżącego nr 13/2014 (15/2014)
 106. 16:03 FEERUM S.A. - Informacja poufna ? projekt Spółki "Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich s...
 107. 15:55 113,1 mln euro na wspólne inwestycje samorządów na Warmii i Mazurach
 108. 15:55 KE chce zwiększyć wpływ akcjonariuszy na płace zarządów
 109. 15:53 MSZ ws. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (komunikat)
 110. 15:53 PIR i BGK powołają fundusz dla JST, będzie dysponował 600 mln zł - Tamborski
 111. 15:53 W konferencji po posiedzeniu RPP wezmą udział: Belka, Rzońca, Glapiński
 112. 15:49 VOXEL S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14/2014)
 113. 15:49 VOXEL S.A. - treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromad...
 114. 15:49 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Otrzymanie przez Nordea Bank Polska SA zawiadomienia od znaczącego akcj...
 115. 15:45 W. Brytania: Nawet 7 GW mocy gazowych może zniknąć z rynku
 116. 15:33 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/2014)
 117. 15:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (7/2014)
 118. 15:33 COMARCH - Umowa kredytu obrotowego (9/2014)
 119. 15:33 PEPEES - Korekta do raportu nr 14 /2014 - Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów ...
 120. 15:23 MSZ ws. wizyty wiceminister Kacperczyk w Senegalu (komunikat)
 121. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 122. 15:20 Gdańsk/ Konferencja o transporcie intermodalnym
 123. 15:20 Miedwiediew chce od Ukrainy przedpłat za gaz. Putin każe poczekać
 124. 15:20 KE przyjęła wytyczne ws. pomocy publicznej dla energetyki
 125. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 126. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia nie zmieniła się - e-petrol.pl
 127. 15:08 Wielkość rynku pow. centrów handlowych po I kw. wyniosła 8,6 mln m kw. - JLL
 128. 15:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 129. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:08 ING OFE informuje
 132. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:03 MENNICA - Odwołanie od decyzji dotyczącej wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależn...
 134. 15:00 Cztery firmy chcą budować pierwszy odcinek S5
 135. 14:55 Katowice i Siemianowice porozumiały się ws. nowych dróg
 136. 14:55 W czwartek pracownicy MF pomogą w rozliczeniu PIT-ów
 137. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:53 Asseco Central Europe wypłaci 0,37 euro dywidendy na akcję
 139. 14:53 Oferta konsorcjum Budimeksu za 576,3 mln zł najtańsza na budowę odcinka S5
 140. 14:53 "Solidarność": nie wiązać świadczeń pielęgnacyjnych z płacą minimalną
 141. 14:48 KOPEX S.A. - Aktualizacja informacji - podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KO...
 142. 14:45 Lubelskie/ Lufthansa uruchomi połączenie z Lublina do Frankfurtu
 143. 14:38 Spadek udziału Rosji i Ukrainy jako odbiorców eksportu - GUS
 144. 14:35 Łotwa liczy na polskie inwestycje i wzrost wymiany handlowej z Polską
 145. 14:34 INTAKUS S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (33/2014)
 146. 14:33 ASSECO CENTRAL EUROPE - The resolution on distribution of the profit and payment of dividends pas...
 147. 14:33 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas Bank Polska S.A. (7/2014)
 148. 14:30 2,44 mld euro dla Wielkopolski z Regionalnego Programu Operacyjnego
 149. 14:25 "S": nie wiązać świadczeń pielęgnacyjnych z płacą minimalną
 150. 14:23 GPW: Komunikat - ING Bank N.V.
 151. 14:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki VANTAGE DEVELOPMENT SA
 152. 14:23 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów ING BANK N.V.
 153. 14:23 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki LIVECHAT SOFTWARE SA
 154. 14:23 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów ING BANK N.V.
 155. 14:23 Aegon OFE informuje
 156. 14:23 Nadwyżka w handlu zagranicznym w I-II wyniosła 31,3 mln euro - GUS
 157. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 158. 14:23 Aktywa netto TFI spadły w marcu o 0,3 proc., do 191,9 mld zł - IZFiA
 159. 14:20 Zostań testerem Biedronki
 160. 14:20 Polska Razem: Polsce grozi katastrofa demograficzna
 161. 14:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
 162. 14:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Resolutions passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (8/2014)
 163. 14:18 MOSTALZAB - Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej (28/2014)
 164. 14:18 MOSTALZAB - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 09 kwietnia 2014 r. (...
 165. 14:04 MOSTALZAB - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (27/2014)
 166. 14:03 MOSTALZAB - Uchwały podjęte na NWZ MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (26/2014)
 167. 14:00 W pierwszym kwartale tego roku zbankrutowało 189 firm
 168. 13:56 Włochy: pracownicy Fiata powinni jeździć autami tego producenta
 169. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:53 Popyt na stal w UE w '14 wzrośnie o 3,1 proc., tyle samo na świecie - World Steel Association
 171. 13:40 Volvo zawiesza współpracę z rosyjskim producentem czołgów
 172. 13:35 Jest pierwsza umowa z deweloperem w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem
 173. 13:34 PEPEES - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH (15/2014)
 174. 13:34 EKO EXPORT S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok. (25/2014)
 175. 13:33 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie d...
 176. 13:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 201...
 177. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 178. 13:23 Konkurs SEG "Złota Strona Emitenta" - 15 spółek w finale VII edycji
 179. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 180. 13:15 Związkowcy chcą rozmów w sprawie sytuacji w górnictwie
 181. 13:13 Kosiniak-Kamysz: waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych możliwa częściej niż raz w roku
 182. 13:13 Strajk generalny w Grecji
 183. 13:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 184. 13:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 185. 13:05 Polska największym eksporterem jabłek
 186. 12:55 Comcast najgorszą firmą w USA
 187. 12:53 Informacja zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 188. 12:53 Amundi wchodzi do Polski, chce mieć 4 mld zł aktywów w 2016 roku
 189. 12:53 Indeks cen surowców w III '14 spadł o 0,4 proc. rdr, mdm spadł o 0,1 proc. - MFW
 190. 12:53 RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
 191. 12:53 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna 2,50 proc.
 192. 12:48 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (5/2014)
 193. 12:43 Jak minister Szczurek kuchnię polską reformuje
 194. 12:13 Rekrutacja społecznościowa coraz bardziej popularna w Polsce
 195. 12:10 179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 21 maja pierwsza umowa z deweloperem w ramach FMnW - Kowalczyk
 198. 12:08 OFE WARTA informuje
 199. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 069/A/NBP/2014
 200. 12:03 BGŻ SA - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. (8/2014)
 201. 11:55 KUKE: w pierwszym kwartale br. zbankrutowało 189 firm
 202. 11:53 PKO OFE i PKO DFE zmniejszyły zaangażowanie w Kęty do poniżej 5 proc. głosów
 203. 11:33 PLANET SOFT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. // ...
 204. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 205. 11:23 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 206. 11:23 DI Investors podnosi rekomendację dla PGNiG do "kupuj" z ceną docelową 5,5 zł
 207. 11:18 KETY - Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza do poziomu poniżej progu 5% (27/2014)
 208. 11:15 Przebudowa ważnego skrzyżowania na zakopiance możliwa w 2015 roku
 209. 11:05 W oczekiwaniu na wieczorny komunikat FED
 210. 10:53 BESI podniósł cenę docelową Alior Banku i obniżył wycenę Getin Noble Banku
 211. 10:52 Autor ustawy antynikotynowej za akcyzą od e-papierosów
 212. 10:48 Ile zarobił Jerzy Janowicz?
 213. 10:40 Prodan: rozliczymy się z Rosją za gaz po ustaleniu jego ceny
 214. 10:38 W III upadły 63 firmy, o 16,0 proc. mniej rdr i o 3,1 proc. mniej mdm - KUKE
 215. 10:18 IndygoTech Minerals S.A. - Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór generalnego wykonawcy b...
 216. 10:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (44/2014)
 217. 10:15 Czy Polska będzie się zbroić?
 218. 10:13 Elastyczny czas pracy już w 707 firmach w Polsce
 219. 10:08 MPiPS: 707 firm z elastycznym czasem pracy (komunikat)
 220. 10:03 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (17/2014)
 221. 09:59 Uspokojenie po fali wyprzedaży USD
 222. 09:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (26/2014)
 223. 09:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (31...
 224. 09:48 KREDYT INKASO S.A. - Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Ink...
 225. 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (27/2014)
 226. 09:41 Za trzy lata bezrobocie spadnie poniżej 10 proc. - mówią eksperci
 227. 09:38 IERiGŻ spodziewa się w '14 wzrostu cen żywności o 2-2,5 proc. rdr (opis)
 228. 09:30 Czekamy na protokół
 229. 09:23 IERiGŻ spodziewa się w '14 wzrostu cen żywności o 2-2,5 proc. rdr
 230. 09:23 Uwaga rynków skupiona na RPP oraz opisie posiedzenia Fed z III
 231. 09:23 Data room w PHN będzie działał do połowy kwietnia - Tamborski
 232. 09:16 Pomagają w ramach pilotażu znaleźć pracę
 233. 09:10 Żywność zdrożeje o 2-2,5 proc.
 234. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2621,82 pkt (+0,27%)
 235. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na V - 107,34-107,36 USD za baryłkę
 236. 09:06 Koniec z zapisami do dwóch kolejek do lekarza
 237. 09:04 RADPOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. (8/2014)
 238. 09:01 Ameryka boi się Fed i wyników spółek, Europa Ameryki i Ukrainy
 239. 08:57 Sienkiewicz: Hewlett-Packard przyzna się do korupcji
 240. 08:48 RADPOL S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wysokości i wypłaty dywidendy z podziału zys...
 241. 08:48 MENNICA - Realizacja Programu Skupu Akcji własnych (11/2014)
 242. 08:40 Sienkiewicz: decyzja HP przesuwa nas z Europy Wschodniej do Zachodniej
 243. 08:38 Orlen za połączeniem czeskich firm Mero i Cepro z Ceską Rafinerską
 244. 08:34 MIRBUD S.A. - Raport roczny R 2013
 245. 08:33 MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 246. 08:09 Polacy oszukują ubezpieczycieli na grube miliony
 247. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 9 kwietnia
 248. 07:49 RYBNIK - uzupełnienie raportu rocznego za 2013 rok. (3/2014)
 249. 07:43 PE zagłosuje nad dyrektywą ws. delegowania pracowników (WIDEO)
 250. 07:35 KNF ingeruje w działalność polskiego banku
 251. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 IV - 11 IV
 252. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 09.04 - 11.04.2014
 253. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 09.04 - 14.04.2014
 254. 07:22 Komandor Szubińska na czele zespołu do spraw kobiet w służbach mundurowych
 255. 06:51 Senat debatuje nad asystentami, nauczyciele protestują
 256. 06:38 Firmy zapominają o kryzysie
 257. 06:36 Usprawnienie "dyscyplinarki" adwokatów i radców prawnych
 258. 02:05 Firmy zapominają o kryzysie