Trwa ładowanie...
du4u9b2

Artykuły z dnia: 2014.04.04 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 Agencja Moody's obniżyła rating Ukrainy
 2. 00:15 Spółdzielnie mieszkaniowe powalczą o miliony
 3. 23:18 AUTO-SPA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2014)
 4. 22:18 MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 5. 21:33 HERKULES S.A. - Odstąpienie od podpisania umowy (12/2014)
 6. 21:20 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Raport roczny 2013
 7. 21:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ -
 8. 20:35 INVESTOR FIZ - Raport roczny 2013
 9. 20:34 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie akcji Nordea Bank Polska S.A. (28/2014)
 10. 20:34 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Raport roczny 2013
 11. 20:33 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (34/2014)
 12. 20:33 INVESTOR GOLD FIZ - Raport roczny 2013
 13. 20:18 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji se...
 14. 20:03 QUERCUS TFI S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgrom...
 15. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:53 GPW: animator rynku dla akcji spółki DTP
 17. 19:48 Black Lion Fund - Objęcie udziałów znacznej wartości (3/2014)
 18. 19:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (9/2014)
 19. 19:48 PLASTBOX - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 (22/2014)
 20. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 19:19 AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie progu poniżej 58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (16/...
 22. 19:18 TAX-NET S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wnios...
 23. 19:10 Ruszyło śledztwo ws. kradzieży danych internetowych na wielką skalę
 24. 19:04 AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (14/2014)
 25. 19:03 AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (15/2014)
 26. 18:53 Do wykupu w '14 pozostaje dług o wartości nominalnej 32,3 mld zł - MF
 27. 18:53 Do końca '14 z budżetu na rynek trafi 46,5 mld zł - MF
 28. 18:53 Hutmen utworzy odpis z tytułu pożyczek udzielonych HMN; wpłynie on na wyniki za '13
 29. 18:53 Poziom długu krajowego na koniec III wyniósł 455,7 mld zł - MF
 30. 18:53 Konsolidacja płynności sektora publ. przyniosła na koniec III 29,8 mld zł - MF
 31. 18:49 ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietni...
 32. 18:49 COMARCH - Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. (8/2014)
 33. 18:48 TIM - Zamiar złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. (7/2014)
 34. 18:48 PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (27/2014)
 35. 18:18 HUTMEN - Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - informacja poufna (4/2014)
 36. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 31 March 2014 and 4 April 2014 (21/2014)
 37. 18:08 Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela, aktl.)
 38. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 39. 18:08 Pioneer Pekao Investment Management ma ponad 5 proc. DTP
 40. 18:05 MF czeka na uzasadnienie wyroku w sprawie umów z ekspertami dot. OFE
 41. 18:04 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva Management Board adopted a decision on analysis and a...
 42. 18:04 RAFAKO - Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wykazu akcjonar...
 43. 18:04 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -
 44. 18:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY (59/2014)
 45. 18:03 Chcesz szybko uzyskać zwrot podatku? Rozlicz się bez błędów
 46. 17:54 Indeksy w górę, ale aktywność niska
 47. 17:53 Transakcje pakietowe
 48. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,47 proc. z 2,43 proc. - NBP
 49. 17:53 Polnord sprzedał w I kwartale 309 lokali netto, przekazał 340 lokali
 50. 17:48 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A....
 51. 17:43 Trzeci tydzień zwyżek
 52. 17:40 QE coraz bliżej
 53. 17:34 AGORA - Raport roczny R 2013
 54. 17:33 PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A., treść proj...
 55. 17:33 HYGIENIKA - Aneks do umowy nabycia udzialow (26/2014)
 56. 17:33 AGORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 57. 17:25 Nie warto było tyle czekać
 58. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2621,21 pkt (+0,74%)
 59. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.04.2014
 60. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 17:23 UKE rozpoczyna drugą rundę konsultacji aukcji na pasma 800 MHz i 2,6 GHz
 62. 17:22 Znikające emisje
 63. 17:18 POLNORD - Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2014 r. (23/2014)
 64. 17:18 GANT - Otrzymanie oficjalnej informacji o złożeniu wniosków o upadłość likwidacyjną spółki zależn...
 65. 17:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 66. 17:18 AB S.A. - Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej (7/2014)
 67. 17:18 GANT - Umorzenie jednego z toczących się postępowań o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia...
 68. 17:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 69. 17:15 NFP nie zaskoczyło, EBC przeprowadza symulację QE
 70. 17:12 Europejski festiwal spekulacji czas zacząć
 71. 17:10 75 lat temu otwarto fabrykę opon w Dębicy
 72. 17:08 Giełdowy rollercoaster, czyli najlepsi i najgorsi na GPW
 73. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2621,21 pkt (+0,74%)
 74. 17:08 MSZ: o pokojowych rewolucjach 1989 roku na konferencji w Lipsku (komunikat)
 75. 17:04 AFORTI HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu (1/2014)
 76. 17:03 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji Akcji Emitenta (2/2014)
 77. 17:03 GANT - Zmiany w Radzie Nadzorczej GANT Development S.A. w upadłości układowej (22/2014)
 78. 17:03 GANT - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 4 kwietnia 2014 r. (21/2014)
 79. 17:03 INC - Nabycie akcji własnych (31/2014)
 80. 17:03 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inw...
 81. 16:53 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 82. 16:50 EUROCASH - Połączenie Eurocash Spółka Akcyjna ze spółką Tradis Spółka z o.o. (18/2014)
 83. 16:50 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą (9/2014)
 84. 16:49 BBI DEVELOPMENT SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 85. 16:49 ALIOR BANK S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (23/2014)
 86. 16:48 BBI DEVELOPMENT SA - Korekta skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok (22...
 87. 16:48 NEWAG S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (10/2014)
 88. 16:48 GANT - REZYGNACJA OSOBY NADZORUJĄCEJ (20/2014)
 89. 16:48 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów ...
 90. 16:48 GANT - REZYGNACJA OSOBY NADZORUJĄCEJ (19/2014)
 91. 16:48 INTAKUS S.A. - Zmiana adresu siedziby Emitenta (32/2014)
 92. 16:48 BBI DEVELOPMENT SA - Raport roczny R 2013
 93. 16:48 PRÓCHNIK - rb 13/2014 - Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta w zw...
 94. 16:29 QE w wydaniu ECB, jest jak OMT, czyli rzecz o europejskim yeti…
 95. 16:23 Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela)
 96. 16:23 Dane z USA i wypowiedzi Belki wsparły dług (opis)
 97. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:23 ING OFE informuje
 99. 16:23 W ciągu roku potaniały wszystkie gatunki mięs - ZSRIR (tabela)
 100. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:23 NBP nie chce, żeby poziom rezerw walutowych szybko rósł, bo to kosztowne - Belka
 102. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 6680,50 za tonę
 106. 16:22 Euro coraz słabsze
 107. 16:18 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do prospektu emisyjnego certyf...
 108. 16:18 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2014)
 109. 16:10 Ambasador Francji: gaz z USA może trafiać do Azji, a nie do Europy
 110. 16:04 MENNICA - Realizacja Programu Skupu akcji własnych (9/2014)
 111. 16:03 INVISTA S.A. - Zawarcie umowy o oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości. (17/2014)
 112. 15:55 Bułgaria zmieniła status South Stream na korzyść Rosji
 113. 15:53 MSZ: Polonijna Rada Konsultacyjna w Moskwie (komunikat)
 114. 15:53 OFE PZU informuje
 115. 15:53 PTE Allianz Polska SA informuje
 116. 15:53 Prawie 4,5 tys. wniosków o wartości blisko 100 mln zł na zakup MdM - BGK
 117. 15:48 RAWLPLUG - Przedterminowa spłata kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (8/2014)
 118. 15:35 ARR: promocja polskiej żywności za granicą przynosi efekty
 119. 15:34 B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami...
 120. 15:34 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 121. 15:33 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (8/2014)
 122. 15:23 MF: celnicy udaremnili przemyt 150 kg heroiny (komunikat)
 123. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 124. 15:23 Aegon OFE informuje
 125. 15:19 REMAK - Zmiana Grupy Kapitałowej (19/2014)
 126. 15:14 Od maja lotnisko w Modlinie z ILS drugiej kategorii
 127. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:04 NOVITA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/14)
 129. 15:04 NOVITA - opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za wyniki pracy 201...
 130. 15:03 NOVITA - wybór Zarządu na IX kadencję (18/14)
 131. 15:00 Od maja lotnisko w Modlinie z ILS drugiej kategorii
 132. 14:54 Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych
 133. 14:53 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 134. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 14:48 MOSTALPLC - Spełnienie warunku umowy inwestycyjnej. (14/2014)
 136. 14:45 Stopa bezrobocia w USA w marcu wyniosła 6,7 proc.
 137. 14:38 Odsetek zagr. firm planujących wzrost zatrudnienia w Polsce wzrósł do 50 proc. - AHK
 138. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 14:38 Zarząd Arterii rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję
 140. 14:38 Fundusze TFI Allianz mają poniżej 5 proc. Netmediów
 141. 14:35 BGK: prawie 4,5 tys. wniosków o wartości blisko 100 mln zł na zakup MdM
 142. 14:33 MOSTALWAR - Spełnienie warunku Umowy Inwestycyjnej z dnia 27.01.2014 r0ku (11/2014)
 143. 14:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (9/2014)
 144. 14:33 BORYSZEW - Ustanowienie zastawu rejestrowego (25/2014)
 145. 14:26 Sąd: policjant słusznie ukarany dyscyplinarnie za włosy do ramion
 146. 14:23 MSZ: rozmowy o europejskich aspiracjach Bośni i Hercegowiny (komunikat)
 147. 14:18 JUPITER NFI SA - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (10/2014)
 148. 14:18 Korporacja czy mała firma? Gdzie łatwiej o pracę?
 149. 14:08 MŚ ws. ogólnopolskiej kampanii nt. różnorodności biologicznej (komunikat)
 150. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 151. 14:08 OFE WARTA informuje
 152. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:04 NETMEDIA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów w Spółce (3/2014)
 154. 14:03 WANDALEX - Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej podpisanymi umowami, kryterium...
 155. 14:03 BAKALLAND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bakalland S.A. (9...
 156. 14:03 ARTERIA S.A. - Wypłata dywidendy w 2014 roku (5/2014)
 157. 14:03 SOPHARMA AD - Sopharma monthly March 2014 (37/2014)
 158. 14:01 Urzędy skarbowe otwarte w sobotę
 159. 14:00 Analitycy: spadki cen hurtowych spore, ale bez przełożenia na detal
 160. 14:00 Ukraina prowadzi pilne rozmowy z sąsiadami ws. dostaw gazu
 161. 13:49 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów ...
 162. 13:48 BUDOPOL - Powołanie osoby zarządzającej (11/2014)
 163. 13:48 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej (7/2014)
 164. 13:48 WIKANA - Rejestracja obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (19/2014)
 165. 13:48 BUDOPOL - Odwołanie osób nadzorujących i powołanie nowych osób nadzorujących (10/2014)
 166. 13:38 Inpro sprzedało w I kwartale 100 lokali netto
 167. 13:37 Druga transza deregulacji zawodów. Dotyczy 200 tys. osób
 168. 13:35 MIR i Bank Światowy pomagają regionom tworzyć strategie ich rozwoju
 169. 13:34 MOSTALWAR - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (10/2014)
 170. 13:34 AMREST - RB 21/2014 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. sp....
 171. 13:33 BUDOPOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol ? Wrocław S.A. w upadł...
 172. 13:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (25/2014)
 173. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 174. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 175. 13:23 Marvipol sprzedał w I kwartale 271 lokali netto
 176. 13:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 177. 13:19 ZPUE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał (5/2014)
 178. 13:18 Odszkodowania dla mundurowych jednakowe dla wszystkich
 179. 13:13 Na ten zawód zapotrzebowanie jest zawsze
 180. 13:08 McDonald's ucieka z Krymu. Czy wygonią go z Rosji?
 181. 13:07 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą (5/2014)
 182. 13:07 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (113/2014)
 183. 13:03 BUDOPOL - Rezygnacja Prezesa Spółki (8/2014)
 184. 13:03 Ulga na dzieci obniża podatek o kilka tysięcy złotych
 185. 12:53 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 186. 12:48 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 187. 12:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. 03.04...
 188. 12:45 Sejm znowelizował ustawę o odpadach
 189. 12:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 190. 12:38 Do funduszy FI rynków wschodzących w ciągu tygodnia napłynęło 1.045,9 mln USD - EPFR
 191. 12:38 Odwołanie wizyty szefa BBN w Kazaniu (komunikat)
 192. 12:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 5 gr
 193. 12:38 NORDEA OFE informuje
 194. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 195. 12:38 Możliwe podwyżki stóp proc. w USA raczej pomogą gospodarce niż ją spowolnią - UBS (opinia)
 196. 12:38 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 197. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 66/A/NBP/2014
 198. 12:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 199. 12:38 30 chętnych na jedno wolne miejsce pracy
 200. 12:38 BZ WBK przedstawił pięć pozycji long-short na kwiecień
 201. 12:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy - uzupełnienie RB nr 14/2014 (1...
 202. 12:18 ALCHEMIA - Informacja dotycząca zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów (14/2014)
 203. 12:15 Bank Światowy prognozuje spadek PKB Ukrainy o 3 proc. w 2014 roku
 204. 12:05 Bombardiery Eurolotu będą latać w sezonie letnim dla LOT-u
 205. 11:48 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizujący nr 1z dnia 4 kwietnia 2014 r.d...
 206. 11:33 EKO EXPORT S.A. - Inwestycja w Astanie ? dot. układu zasypowego do suszarki bębnowej wraz z towar...
 207. 11:33 Wielka kradzież u fiskusa
 208. 11:30 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach
 209. 11:23 Opublikowano rozporządzenie ws. bezpłatnych uprawnień CO2 dla przemysłu i ciepłownictwa
 210. 11:09 Kosiniak-Kamysz: świadczenia pielęgnacyjne będą podwyższane co roku
 211. 11:07 EBC rozważa użycie niekonwencjonalnych instrumentów
 212. 11:05 Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
 213. 11:04 TRANS POLONIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA ...
 214. 11:03 OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2014 roku (13/2014)
 215. 11:00 Nowość w Polsce: szef zaopiekuje się twoją rodziną, a ty będziesz pracował
 216. 10:53 Grupa Robyg zakontraktowała w I kw. 576 lokale
 217. 10:53 GPW: Komunikat - CUBEITG
 218. 10:53 UniCredit podniósł cenę docelową dla Energi do 21,8 zł
 219. 10:50 Ceny wody i ścieków w Polsce należą do najwyższych w Europie
 220. 10:48 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (54/2014)
 221. 10:48 APOLLO CAPITAL S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pe...
 222. 10:45 Media: widmo likwidacji nad kolejną brytyjską rafinerią
 223. 10:38 Wzrost PKB w '13 wyniósł 1,6 proc. - GUS (tabela)
 224. 10:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Liczba zakontraktowanych lokali w I kwartale 2014 roku przez spółki z G...
 225. 10:33 SUWARY - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 226. 10:29 Wypalenie zawodowe na liście chorób zawodowych?
 227. 10:26 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy w USA
 228. 10:23 Zarząd ZPUE proponuje 12,38 zł dywidendy na akcję zwykłą
 229. 10:20 Jak skończy się tydzień?
 230. 10:19 Pracownik? Przecież można mieć darmową siłę roboczą
 231. 10:15 Skorygowane szacunki GUS: PKB wzrósł w 2013 r. o 1,6 proc.
 232. 10:12 Europa stawia na mobilność młodych
 233. 10:04 PELION SA - Skup akcji własnych (13/2014)
 234. 10:04 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie zaangażowania. (24/2014)
 235. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od Spółki zależnej o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby gł...
 236. 09:53 MSW: Sejm przyjął ustawę umożliwiającą uruchomienie e-usług
 237. 09:53 Dane z rynku pracy w USA ustawią rynki w piątek
 238. 09:48 ZPUE - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy (4/2014)
 239. 09:48 KGHM pod presją
 240. 09:40 Rozbieżne drogi ECB i Fed
 241. 09:38 Raport z rynku akcji
 242. 09:34 Europa będzie mocna
 243. 09:34 NEUCA - Nabycie akcji własnych (38/2014)
 244. 09:33 ENEA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (18/2014)
 245. 09:33 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok ...
 246. 09:33 REMAK - Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku - Zwołanie ZWZA Remak SA...
 247. 09:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2014 roku (16/2014)
 248. 09:31 Sprawdzają popielniczki, by dowalić podatek
 249. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na V - 106,11-106,13 USD za baryłkę
 250. 09:14 Ledwo chodził, ale ZUS nie przyznał renty
 251. 09:12 Hojny gest najbogatszego Polaka
 252. 09:10 „Pielęgniarki rozsiewają plotki, unikają pracy”. Oburzające szkolenie dla lekarzy
 253. 09:10 Chiny wypełnią lukę po Rosji na rynku wieprzowiny?
 254. 09:08 Dom Development sprzedał w I kw. 400 mieszkań netto, przekazał 516
 255. 08:53 Zarząd KGHM kupił 9.500 akcji KGHM
 256. 08:34 BYTOM - Informacja o przychodach i marży ze sprzedaży za I kwartał 2014 r. (17/2014)
 257. 08:20 Ukraina mogłaby się ubiegać o odszkodowania za Krym
 258. 08:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie i...
 259. 08:14 Rynki na łasce Ameryki
 260. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 4 kwietnia (aktl.)
 261. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 262. 08:05 Złoty pozostaje stabilny, trwa wyczekiwanie na dane z USA
 263. 08:04 JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w marcu 2014 roku (5/2014)
 264. 08:02 Analiza techniczna
 265. 07:55 Rosjanie pozywają ITD
 266. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 4 kwietnia
 267. 07:46 Koniec ery nadgodzin
 268. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 4.04 - 8.04.2014
 269. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IV - 7 IV
 270. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 4.04 - 10.04.2014
 271. 07:08 MSZ: w Sejmie o zabiegach dyplomacji ws. zniesienia wiz do USA (komunikat)
 272. 06:59 Jak PGNiG inwigilowało wiceprezesa
 273. 06:50 Opolskie: 44 proc. bezrobotnych faktycznie szuka pracy
 274. 06:40 Wychowawca kolonijny po kursie w internecie
 275. 06:29 Barack Obama podpisał ustawę o pomocy dla Ukrainy i sankcjach dla Rosji
 276. 05:05 Więcej pracy na czarno
 277. 02:45 Łopatka wieprzowa nadal w koronie