Trwa ładowanie...
d1cybgr

Artykuły z dnia: 2014.04.25 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 2. 23:04 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Informacja o nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy....
 3. 23:04 WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 4. 23:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Raport roczny R 2013
 5. 22:48 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Informacja o rocznym zebraniu akcjonariuszu. (21/2014)
 6. 22:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (27/2014)
 7. 22:19 TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForc...
 8. 22:03 IZOLACJA - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 9. 21:51 ORBIS - Zawarcie przedwstępnej umowy kupna nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Pawie...
 10. 21:51 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji (7/2014)
 11. 21:51 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (6/2014)
 12. 21:51 NTT SYSTEM S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lip...
 13. 20:49 INTERFERIE S.A. - INTERFERIE SA - rezygnacja Prezesa Zarządu (14/2014)
 14. 20:48 PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. (32/2014)
 15. 20:34 NOVITA - Informacja Akcjonariusza dot. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej (22/14)
 16. 20:34 M.W. TRADE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (35/2014)
 17. 20:34 M.W. TRADE - Transakcje osoby zobowiązanej (34/2014)
 18. 20:34 PROCHEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 19. 20:34 PKP CARGO S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki PKP CARGO S.A. (27/2014)
 20. 20:33 M.W. TRADE - Zmiany stanu posiadania (33/2014)
 21. 20:33 FAMUR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 22. 20:30 KE: jest przełom w metodzie wychwytywania i składowania CO2
 23. 20:19 PKP CARGO S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A (26/2014)
 24. 20:18 FAMUR S.A. - Raport roczny R 2013
 25. 20:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 26. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.04.2014
 27. 19:48 EMPERIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 28. 19:45 PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową
 29. 19:34 SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (30/2014)
 30. 19:34 EMPERIA - Raport roczny R 2013
 31. 19:33 KANIA - Zawarcie znaczącej umowy (16/2014)
 32. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii B spółki ERBUD S.A.
 33. 19:23 PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową
 34. 19:23 GPW: wprowadzenia do obrotu akcji serii K spółki INTEGER.PL S.A.
 35. 19:23 GPW: zmiana Uchwały Nr 390/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r
 36. 19:23 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji serii D spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
 37. 19:19 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Przydział obligacji serii R3 (15/2014)
 38. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 39. 19:08 Olympic Entertainment Group wypłaci 0,1 euro dywidendy na akcję
 40. 19:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 19:03 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sale...
 42. 19:03 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (22/2014)
 43. 18:53 Decora wypłaci 0,42 zł dywidendy na akcję
 44. 18:48 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. zrefinansował główną linię kredytową i wydłużył dostępny okres finansow...
 45. 18:48 DECORA - Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 25 kwietnia 2014 r. uchwały o ...
 46. 18:48 DECORA - Powołanie Członka Zarządu ? Waldemar Osuch (11/2014)
 47. 18:48 DECORA - Powołanie Członka Zarządu ? Artur Hibner (10/2014)
 48. 18:38 GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A.
 49. 18:34 DECORA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietn...
 50. 18:34 INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 51. 18:33 INTERCARS - Raport roczny R 2013
 52. 18:33 DECORA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 53. 18:30 Tydzień skromnych zmian
 54. 18:28 Ukraiński problem paraliżuje aktywność na GPW
 55. 18:23 Impel Security i SMT Software podpisały umowę za 214 mln zł na SDE
 56. 18:19 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (143/2014)
 57. 18:19 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 58. 18:18 WANDALEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 59. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 60. 18:08 Transakcje pakietowe
 61. 18:03 COMARCH - Uchwała Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji akcji serii K3 (10/2014)
 62. 18:03 INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...
 63. 18:03 COMARCH - Podpisanie umowy podwykonawczej pomiędzy Comarch Polska S.A. a Comarch S.A. (11/2014)
 64. 18:03 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu marcu 2014 roku (12/2014)
 65. 18:03 WANDALEX - Raport roczny R 2013
 66. 17:53 Średnia stopa redukcji w ofercie obligacji serii F Orlenu wyniosła 78,13 proc.
 67. 17:53 Gaz-System podpisał z bankami umowę na emisję obligacji na 1,7 mld zł
 68. 17:53 Stawka Polonia spadła do 2,16 proc. z 2,49 proc. - NBP
 69. 17:50 KE: uwzględniając 2013 r. Polska byłaby wyżej w rankingu transportowym
 70. 17:49 BIPROMET S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. (20/2014)
 71. 17:49 IMPERA - Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie). (3...
 72. 17:49 CAPITAL PARK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (10/2014)
 73. 17:49 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 April 2014 and 25 April 2014 (25/2014)
 74. 17:49 YAWAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.05.2014 r. (11/2014)
 75. 17:48 IMPEL - Zawarcie umowy na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego (5/2014)
 76. 17:48 LENA LIGHTING - Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Spółki (12/2014)
 77. 17:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy k...
 78. 17:48 BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte w dniu 25 kwietnia 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bipr...
 79. 17:45 Tydzień rozczarowań
 80. 17:38 MSZ: dziesięć lat Polski w UE na wystawie w Galerii Kordegarda (komunikat)
 81. 17:38 Deklaracje do kontroli!
 82. 17:35 WIG 30 spadł na zamknięciu sesji o 0,38 proc. do 2579,36 pkt
 83. 17:34 ATENDE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 84. 17:34 ATENDE S.A. - Raport roczny R 2013
 85. 17:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -
 86. 17:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umów o roboty budowlane z Limbex Sp. z o.o. (5/2014)
 87. 17:33 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 88. 17:33 DEBICA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r. (3/2014)
 89. 17:24 Byki szykują się na majówkę, niedźwiedzie zostają
 90. 17:24 Byki szykują się na majówkę, niedźwiedzie zostają
 91. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2579,36 pkt (-0,38%)
 92. 17:23 PKO BP Bankowy OFE informuje
 93. 17:22 Złoty pod coraz większą presją
 94. 17:18 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki. (46/2014)
 95. 17:18 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Minutes of annual general meeting (/)
 96. 17:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 97. 17:18 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. (20/2014)
 98. 17:18 PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii F oraz programu publicznych emisji ...
 99. 17:18 PCC EXOL S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywide (3/2014)
 100. 17:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ -
 101. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (45/2014)
 102. 17:10 Brakuje sygnałów?
 103. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2579,36 pkt (-0,38%)
 105. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.04.2014
 106. 17:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 17:04 DM IDM SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA (24/2014)
 108. 17:03 DM IDM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z s...
 109. 17:03 AVIAAM LEASING AB - THE SUPERVISORY COUNCIL PROPOSES TO PAY ROYALTIES TO THE MANAGEMENT BOARD MEM...
 110. 17:03 FAM - Otrzymanie oferty zakupu akcji Stradom S.A. (7/2014)
 111. 17:03 SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach ...
 112. 17:03 BYTOM - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (20/2014)
 113. 17:03 ACTION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na...
 114. 17:03 ACTION S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane n...
 115. 16:48 ASTARTA HOLDING - Draft resolutions to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders ...
 116. 16:38 MSZ: polsko-meksykańskie konsultacje polityczne w Warszawie (komunikat)
 117. 16:38 Sytuacja na Ukrainie wywiera presję na osłabienie złotego (opis)
 118. 16:34 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy z Fisia Babcock Environment GmbH (34/2014)
 119. 16:34 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - AGM 2014 Convening Notice (6/2014)
 120. 16:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - AGM 2014 Explanatory Notes Agenda (7/2014)
 121. 16:33 ASTARTA HOLDING - Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. (17/2014)
 122. 16:33 PEMUG - Raport roczny R 2013
 123. 16:23 MSZ: 20. rocznica Traktatu między Polską a Litwą (komunikat)
 124. 16:23 NORDEA OFE informuje
 125. 16:23 Fortuna chce wypłacić 0,22 euro dywidendy na akcję za '13
 126. 16:23 Wyniki Coal Energy pod wpływem sytuacji na Ukrainie
 127. 16:23 Buwog zadebiutuje na GPW we wtorek, 29 kwietnia
 128. 16:19 COMPERIA.PL S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ...
 129. 16:19 ARCUS S.A. - Umowa Inwestycyjna (5/2014)
 130. 16:18 AMPLI - Informacja o zawarciu znaczącej umowy - porozumienia płatniczego pomiędzy AMPLI S.A. a ZP...
 131. 16:18 AMREST - RB 33/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 132. 16:18 MO-BRUK S.A. - Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej Spalarni odpadów ni...
 133. 16:18 TERESA - Treść projektów uchwał ZWZA Spółki PANI TERESA MEDICA SA. (5/2014)
 134. 16:08 AMPLICO OFE informuje
 135. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 16:08 OFE PZU informuje
 137. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:08 AMPLICO OFE informuje
 139. 16:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 6774,75 za tonę
 141. 16:08 9 rzeczy, których szef ci nie powie
 142. 16:07 Czy ty też kradniesz czas pracodawcy?
 143. 16:04 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (52/...
 144. 16:03 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (26/2014)
 145. 16:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za I...
 146. 16:03 VISTAL GDYNIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A....
 147. 16:03 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (17/2014)
 148. 16:03 ATLANTAPL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (4/2014)
 149. 16:00 Indeks PMI composite w USA wyniósł w kwietniu 54,9 pkt.
 150. 15:55 PGNiG: będziemy mocno działać na rynku energii elektrycznej
 151. 15:53 GPW: zmiana Uchwały Nr 410/2014 Zarządu Giełdy z dnia 3 kwietnia 2014 r
 152. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 153. 15:53 GPW: zmiana nazwy spółki MOBILE FACTORY S.A. na MBF GROUP S.A.
 154. 15:53 GENERALI OFE informuje
 155. 15:53 GPW: zmiany Uchwały Nr 409/2014 Zarządu Giełdy z dnia 3 kwietnia 2014 r
 156. 15:50 Merkel: Niemcy w zasadzie za unią energetyczną, ale ważne szczegóły
 157. 15:49 FAM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 158. 15:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2013 (1...
 159. 15:48 TERESA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA ...
 160. 15:48 MIRBUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2014)
 161. 15:48 MAGELLAN S.A. - Warunkowa rejestracja akcji serii D w depozycie papierów wartościowych (50/2014)
 162. 15:48 ZPUE - Aneks do znaczącej umowy o kredyt obrotowy (9/2014)
 163. 15:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (16/2014)
 164. 15:48 COAL ENERGY S.A. - Assessment of impact of political situation on the Company's operations (6/2014)
 165. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 166. 15:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Dividend Announcement (5/2014)
 167. 15:45 ARR: Polska przekroczyła o ok. 1,7 proc. limit produkcji mleka
 168. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 15:38 Orange Polska pracuje nad refinansowaniem; liczy na ok. 100 mln zł oszczędności rocznie
 171. 15:34 NEUCA - Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną. (53/2014)
 172. 15:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgro...
 173. 15:33 PEPEES - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B (16/2014)
 174. 15:33 QUERCUS TFI S.A. - Informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porz...
 175. 15:30 Rosja chce inspekcji polskich i litewskich producentów wieprzowiny
 176. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 15:23 ING OFE informuje
 178. 15:21 Wciąż są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 179. 15:18 ORPHEE LTD - Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów (7/2014)
 180. 15:18 NOVAVIS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 181. 15:18 ORPHEE LTD - Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 r. (6/...
 182. 15:18 INTERFERIE S.A. - Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.04.2014 r. ...
 183. 15:18 UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
 184. 15:18 INTERFERIE S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 185. 15:08 Wellington Management Company ma 5,61 proc. głosów na walnym Alior Banku
 186. 15:08 KI Chemistry wydłuża zapisy na Ciech do 30 maja (opis)
 187. 15:05 GUS: w kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów
 188. 15:04 SWISSMED - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. ? marzec 2...
 189. 15:03 UNIMA 2000 S.A - (12/2014)
 190. 15:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (60/2014)
 191. 15:03 HYGIENIKA - Aneks do umowy nabycia udziałów (32/2014)
 192. 15:03 MAGELLAN S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (49/2014)
 193. 15:03 COGNOR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał - korekta (14/2014)
 194. 15:03 HERKULES S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku (13/2014)
 195. 15:03 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (30/2014)
 196. 14:53 W IV nastroje konsumenckie poprawiły się względem III - GUS (opis)
 197. 14:53 KI Chemistry wydłuża zapisy na Ciech do 30 maja
 198. 14:51 Kreml: Putin i Merkel chcą trójstronnych rozmów na temat gazu
 199. 14:49 POLICE - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. (16/2014)
 200. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 201. 14:48 ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (29/2014)
 202. 14:48 LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w sprawie oceny wniosk...
 203. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego prz...
 204. 14:46 Avans na skraju bankructwa
 205. 14:46 Juncker popiera pomysł Tuska, by stworzyć unię energetyczną
 206. 14:45 URE: współpraca branży energetycznej, gazowej i telekomów kwestią czasu
 207. 14:38 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 208. 14:38 W IV nastroje konsumenckie poprawiły się względem III - GUS
 209. 14:35 KE chwali Grecję za reformy i rekomenduje wypłatę pomocy
 210. 14:35 Tusk przybył do Berlina; rozmowy z Merkel o unii energetycznej
 211. 14:33 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (28/2014)
 212. 14:33 BIPROMET S.A. - Powołanie Zarządu Bipromet S.A. na nową kadencję (18/2014)
 213. 14:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną (59/2014)
 214. 14:33 Ile kosztowała kanonizacja Jana Pawła II?
 215. 14:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (2504/2014)
 216. 14:16 Sejm zwiększył bonifikaty na mieszkania dla żołnierzy
 217. 14:11 SLD chce sprawdzić zasadność podróży zagranicznych kierownictwa ZUS
 218. 14:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 219. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 220. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 221. 14:08 PKP Energetyka sprzedała w '13 6,6 TWh energii, miała prawie 90 mln zł zysku netto
 222. 14:07 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki (6/2014)
 223. 14:07 WISTIL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 224. 14:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (58/2...
 225. 14:03 QUERCUS TFI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (19...
 226. 14:03 AMREST - RB 32/2014 Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnyc...
 227. 13:57 Ekspert Banku Światowego o reformie urzędów pracy
 228. 13:55 RWE: rekordowe zainteresowanie handlem energią na giełdzie w 2013 r.
 229. 13:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...
 230. 13:48 INSTALKRK - Umowa znacząca ? umowa z Wings Properties Sp. z o.o. (12/2014)
 231. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 232. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr
 233. 13:38 Powstanie polsko-brytyjski raport o gazie łupkowym
 234. 13:38 W ciągu roku główne gatunki mięs potaniały o 4,7-6,1 proc. - ZSRIR (tabela)
 235. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 236. 13:38 Aegon OFE informuje
 237. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 238. 13:34 KETY - Nabycie akcji przez osoby zobowiązane (31/2014)
 239. 13:34 KETY - Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie (30/2014)
 240. 13:30 Eksperci: przed majówką ceny na stacjach paliw wzrosną
 241. 13:23 MAC: Model wielostronny zadziałał - minister Rafał Trzaskowski na zakończenie NetMundial (komunikat)
 242. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 243. 13:19 SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu roczneg...
 244. 13:18 BUDIMEX - Nowy przebieg DK 21 w Słupsku ? nowy kontrakt Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. (42/2014)
 245. 13:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - The Management Board of Avia Solutions Group AB re-elected for the new ...
 246. 13:18 i3D S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 22 maj...
 247. 13:13 Kosiniak-Kamysz chwali się w spocie
 248. 13:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 13:07 Nawet 8 tys. zł w kieszeni pracodawcy. Wystarczy posłać pracownika do domu
 250. 13:06 Prawa pracownicze cudzoziemców są łamane
 251. 13:06 Tak powstają lody! Byliśmy z kamerą w fabryce Grycana
 252. 13:03 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 10% (15/2014)
 253. 13:03 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (14/2014)
 254. 12:53 MSZ: polscy dyplomaci w nietypowy sposób dziękują Irlandii za życzliwość (komunikat)
 255. 12:53 Obroty w przemyśle na koniec '13 wzrosły rdr o 0,8 proc. - GUS
 256. 12:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 257. 12:53 Orange Polska spodziewa się poprawy w segmencie internetu w drugiej połowie roku
 258. 12:45 Litwa: kraj jest gotowy na przyjęcie euro w styczniu 2015 r.
 259. 12:38 OFE WARTA informuje
 260. 12:35 KE: rozmowy Oettinger-Tusk ws. unii energetycznej 2 maja w Warszawie
 261. 12:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2014)
 262. 12:23 W Rosji kolejna niespodziewana podwyżka stóp procentowych z powodu kryzysu na Ukrainie
 263. 12:18 COGNOR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (14/2014)
 264. 12:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zo...
 265. 12:15 IERiGŻ: wpływy z eksportu żywności mogą spaść w tym roku o 2 proc.
 266. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 267. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 080/A/NBP/2014
 268. 12:03 GORENJE D.D. - Code of Conduct at the Gorenje Group (17/2014)
 269. 12:03 SIMPLE - Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z osobą nad...
 270. 12:00 Czy to cisza przed burzą?
 271. 12:00 Prezydent podpisał ustawę reformującą urzędy pracy
 272. 11:53 GPW: Animator dla obligacji spółki - OT LOGISTICS
 273. 11:53 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 274. 11:53 W '14 wpływy z eksportu produktów rolnych mogą spaść o 2 proc. rdr - IERiGŻ
 275. 11:53 DM IDM rezygnuje z części działalności maklerskiej, przeprowadzi zwolnienia grupowe (opis)
 276. 11:50 Rosja osłabia złotego
 277. 11:48 GORENJE D.D. - Gorenje Group wraps up the first quarter with profit (15/2014)
 278. 11:48 GORENJE D.D. - Corporate governance policy of the company Gorenje, d.d. and Gorenje Group (16/2014)
 279. 11:48 GORENJE D.D. - Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2013 (14/2014)
 280. 11:48 MEDICALGORITHMICS S.A. - Raport roczny R 2013
 281. 11:38 CIR: blog rządu - nowy wpis Macieja Grabowskiego (komunikat)
 282. 11:38 Walne zgromadzenie Quercusa uchwaliło skup do 7 mln akcji własnych za 37,7 mln zł
 283. 11:34 PBS Finanse SA - Sprostowanie błędów w raporcie bieżącym Nr. 12 / 2014 z dnia 24.04.2014 (13/2014)
 284. 11:34 GORENJE D.D. - The 50th Supervisory Board Meeting of Gorenje, d.d. (13/2014)
 285. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 286. 11:23 Raiffeisen zaleca kupno Budimeksu
 287. 11:23 Dynamika PKB w I kw. mogła sięgnąć 3,3 proc. rdr - Durjasz, RG
 288. 11:19 FARMACOL - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (6/2014)
 289. 11:08 Do funduszy FI rynków wschodzących w ciągu tygodnia napłynęło 203 mln USD - EPFR
 290. 10:53 Automatyka-Pomiary-Sterowanie wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję
 291. 10:52 Walczą ze śmieciówkami, a sami tak zatrudniają
 292. 10:47 Wejście ustawy konsumenckiej wstrzymane
 293. 10:38 Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)
 294. 10:38 Raportowane i skorygowane wyniki Orange Polska w I kw. 2014 vs. konsensus PAP (tabela)
 295. 10:36 Na walutach bez większych zmian
 296. 10:33 FAST FINANCE S.A. - Informacja o wyborze oferty Emitenta na zakup pakietu wierzytelności (11/2014)
 297. 10:30 Dobre wyniki amerykańskich spółek
 298. 10:29 Zawody, w których najłatwiej trafić na bezrobocie
 299. 10:28 Złoty pod presją
 300. 10:28 To oni stworzyli Apple. Kim są teraz?
 301. 10:26 Zmniejsz podatek. Odlicz od dochodu nawet o 6 proc.
 302. 10:23 Indeks Cen Mieszkań w marcu spadł rdr o 0,2 pkt., tj. 0,02 proc. - domy.pl
 303. 10:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 304. 10:19 Wzrost zmienności
 305. 10:09 Polacy boją się tam żyć. Najgorsze miejsca w kraju
 306. 10:08 Energoaparatura chce przeznaczyć na dywidendę 606 tys. zł
 307. 10:04 PATENTUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (16/2014)
 308. 09:55 Rozmowy przedstawicieli resortu gospodarki z górniczymi związkami
 309. 09:48 ENAP - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATUR...
 310. 09:48 DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)
 311. 09:38 PLN może się w piątek osłabić
 312. 09:23 Inter Groclin Auto chce przejąć niemiecką spółkę Car Trim
 313. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 110,34-110,36 USD za baryłkę
 314. 09:18 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (6/2014)
 315. 09:12 Dyskryminowani Brytyjczycy wywalczyli sobie równą płacę
 316. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2581,01 pkt (-0,32%)
 317. 09:08 ICP Group chce wypłacić 0,13 zł dywidendy za akcję za 2013 r.
 318. 08:53 AMPLICO OFE informuje
 319. 08:53 AMPLICO OFE informuje
 320. 08:49 INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...
 321. 08:49 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA - Wykaz Akcjonariuszy posia...
 322. 08:48 GROCLIN - Informacje poufne. (12/2014)
 323. 08:44 Cena za konflikt z Ukrainą jest coraz wyższa
 324. 08:40 Władze obcięły dopłaty do paliwa; ceny wzrosły nawet o 75 proc.
 325. 08:36 Niespokojnie jak na wojnie
 326. 08:25 Muszkieterowie chcą najechać Polskę
 327. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.04.2014
 328. 07:53 Zysk EBITDA Orange Polska w I kw. wyniósł 1,142 mln zł wobec 1,007 mld zł konsensusu (opis)
 329. 07:53 Rośnie popyt na konsultantów ślubnych (WIDEO)
 330. 07:45 Ukraina dalej "straszy" na złotym, pozytywne nastroje na długu
 331. 07:40 McDonald’s oferuje tysiąc miejsc pracy (WIDEO)
 332. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 25 kwietnia
 333. 07:38 Orange Polska pozyskało w I kw. 70 tys. klientów komórkowych netto
 334. 07:38 Zysk EBITDA Orange Polska w I kw. wyniósł 1,142 mln zł wobec 1,007 mld zł konsensusu
 335. 07:33 INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny Q 1/2014
 336. 07:32 Nie ma to jak praca w służbach mundurowych
 337. 07:32 Startuje kolejna darmowa telewizja
 338. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 IV - 29 IV
 339. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 25.04.2014 - 29.04.2014
 340. 07:23 Wyniki Orange Polska w pierwszym kwartale 2014 vs. konsensus PAP (tabela)
 341. 07:22 Firmy przestają się bać
 342. 07:14 Na kłopotach Ukrainy mogą zyskać firmy IT
 343. 07:08 MSZ: spotkanie szefów dyplomacji Polski i Kanady (komunikat)
 344. 07:08 Grupa Muszkieterów chce mieć do 2020 r. 800 sklepów w Polsce i 16 mld zł obrotów
 345. 07:08 Peixin wypłaci 0,12 euro dywidendy na akcję
 346. 07:08 Lena Lighting wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
 347. 07:08 DM IDM rezygnuje z części działalności maklerskiej, przeprowadzi zwolnienia grupowe
 348. 07:08 Zarząd Qumak rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za '13
 349. 07:05 San Leon dokona latem odwiertu w poszukiwaniu gazu łupkowego
 350. 07:04 ORANGEPL - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Po...
 351. 07:04 ORANGEPL - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Po...
 352. 07:03 ORANGEPL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 353. 07:03 ORANGEPL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 354. 06:36 Nie ma to jak praca w służbach mundurowych
 355. 06:35 Źródła UE o polskiej propozycji unii energetycznej
 356. 06:05 Na zamrożeniu progów w PIT stracimy 4,8 mld zł
 357. 05:50 Wszyscy zainteresowani będą mieli wpływ na zarządzanie siecią
 358. 05:50 Pół A1 gotowe na majówkę
 359. 05:05 Niektóre wpłatomaty nie rozpoznają nowych banknotów
 360. 04:35 Firmy przestają się bać
 361. 02:10 Miłośnicy kolei krytykują kolej