Trwa ładowanie...
d1bp0hz
d1bp0hz

Artykuły z dnia: 2014.07.04 - finanse.wp.pl

 1. 00:50 Polska nie będzie chroniła rafinerii?
 2. 23:30 Drastyczne podwyżki na egipskich stacjach benzynowych
 3. 23:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (16/2014)
 4. 22:48 CERABUD - Aktualna struktura akcjonariatu Spółki CERABUD S.A. (14/2014) - EBI
 5. 22:48 MOLMEDICA - Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej od Emitenta (23 ... - EBI
 6. 22:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot bl ...
 7. 22:33 EUROCASH - Rejestracja zmian Statutu Spółki i tekst jednolity Statutu Spółki. (34/2014)
 8. 21:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (50/2014)
 9. 21:18 CASH FLOW S.A. - Informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w Krakowie - przybicie w licytacji ...
 10. 21:03 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2014)
 11. 20:35 Węgry: To koniec spreadów
 12. 20:33 G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariusza (17/2014)
 13. 20:18 ABC DATA S.A. - Śmierć członka Rady Nadzorczej Spółki (49/2014)
 14. 20:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki w tym zmiana nazwy Spółki (18/2014)
 15. 19:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO share transaction (53/2014)
 16. 19:33 WIKANA - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A. (48/2014)
 17. 19:30 Kolejna seria wyłudzeń na CRP-KEP
 18. 18:48 Call Center Tools - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 ... - EBI
 19. 18:48 ALCHEMIA - Informacja dotycząca umów znaczących (43/2014)
 20. 18:33 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW (7/2014)
 21. 18:33 INC - Nabycie akcji własnych (74/2014)
 22. 18:33 NEPTIS - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki ... - EBI
 23. 18:33 NEPTIS - Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B,C i D. ( ... - EBI
 24. 18:33 LEONIDAS CAPITAL S.A. - Korekta do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania a ...
 25. 18:20 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,47 proc.
 26. 18:18 KLEBA INVEST - Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 4 Sp. z o.o. ... - EBI
 27. 18:18 RYBNIK - Aktualizacja ratingu (4/2014)
 28. 18:18 CALL CENTER TOOLS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 04.07.2 ...
 29. 18:18 EXAMOBILE S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2014 ...
 30. 18:18 MENNICA SKARBOWA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj ...
 31. 18:15 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,20 proc.
 32. 18:15 FTSE 100 na zamknięciu wzrósł o 0,01 proc.
 33. 18:10 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,45 proc. i wyniósł 2525,27 pkt.
 34. 18:03 WESTA ISIC S.A. - Bankruptcy Procedure of the Subsidiary (70/2014)
 35. 18:03 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 lipca 2014 oraz ...
 36. 18:03 MEDIATEL - Rejestracja podwyższenia kapitału spółki (20/2014)
 37. 18:03 MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (19/2014)
 38. 18:03 KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (1/2014)
 39. 18:03 MEDIATEL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 lipca 2014 ...
 40. 17:53 Kalendarium ISBnews
 41. 17:53 Przegląd informacji ze spółek
 42. 17:53 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 43. 17:48 MYSŁAW - Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku (20/2014) - EBI
 44. 17:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.0 ...
 45. 17:45 BUX na zamknięciu spadł o 0,89 proc.
 46. 17:44 Kasa Stefczyka zwiększa zyski
 47. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,45% na zamknięciu w piątek
 48. 17:35 Zakaz importu mleka i produktów mlecznych z 12 ukraińskich firm
 49. 17:33 EXAMOBILE - Udzielenie pożyczki przez Examobile S.A. (16/2014) - EBI
 50. 17:33 AUTO-SPA - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (19/2014) - EBI
 51. 17:33 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 30 June 2014 and 4 July 2014 (46/2014)
 52. 17:25 Spokojna sesja na rynku walutowym
 53. 17:25 Niemcy krytykują unię energetyczną Donalda Tuska
 54. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2014)
 55. 17:18 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS - Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2013 rok (16/2014)
 56. 17:15 "PiS upolitycznia sytuację wokół GPW, co szkodzi rynkowi"
 57. 17:08 Action wyemitował obligacje 3-letnie o wartości nominalnej 100 mln zł
 58. 17:03 LOGZACT - Informacja o zawarciu istotnej umowy (10/2014) - EBI
 59. 17:03 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (15/2014)
 60. 17:03 VENITI - Nabycie akcji własnych (63/2014) - EBI
 61. 16:55 Szczecin/ W lipcu ma ruszyć modernizacja uniwersyteckiego kampusu
 62. 16:53 Tele-Polska Holding zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek
 63. 16:50 Nowa ustawa o NBP wejdzie w życie od 2015 r.
 64. 16:48 PGS SOFTWARE - Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2014 roku (17/2014) - EBI
 65. 16:48 ACTION S.A. - Emisja obligacji (35/2014)
 66. 16:48 CIECH - Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (47/2014)
 67. 16:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Minutes from an ordinary session of GMS of Eurohold Bulgaria AD and person ...
 68. 16:33 HYDRAPRES S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (5/2014)
 69. 16:33 UniCredit - SPECIAL MEETING OF UNICREDIT SAVINGS SHARES HOLDERS (43/2014)
 70. 16:33 CIECH - Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zar ...
 71. 16:33 QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (38/2014)
 72. 16:33 PELION SA - Skup akcji własnych (68/2014)
 73. 16:33 CIECH - Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zar ...
 74. 16:33 Bloober Team Spółka Akcyjna - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. (37/2014) - EBI
 75. 16:33 CIECH - Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zar ...
 76. 16:18 LZMO Spółka Akcyjna - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B (31/2014) - EBI
 77. 16:18 G-ENERGY S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G ...
 78. 16:18 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A. (38/2014)
 79. 16:18 AMICA - Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości (30/2014)
 80. 16:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (26/2014)
 81. 16:18 COPERNICUS - Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A. (37/2014) - EBI
 82. 16:08 KNF: Okresowa roczna porównawcza stopa zwrotu OFE to 13,116% do 1 VII 2014
 83. 16:03 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (13/2014)
 84. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 85. 16:03 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą Igepa Sp. z o.o. (18/2014) - EBI
 86. 16:03 MEGA SONIC S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co n ...
 87. 16:03 IZO-BLOK S.A. - ZMNIEJSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A. (11/2014)
 88. 16:03 WORK SERVICE S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości Emitenta i jednostek od ...
 89. 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA ...
 90. 15:53 MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w maju
 91. 15:48 PZ CORMAY S.A. - Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papier ...
 92. 15:48 IZO-BLOK Spółka Akcyjna - ZMNIEJSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A. ( ... - EBI
 93. 15:48 STEM CELLS SPIN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Waln ...
 94. 15:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone ...
 95. 15:40 Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"
 96. 15:35 Podlaskie/ Umowy z samorządami na przebudowę dróg lokalnych w 2014 r.
 97. 15:35 Owoce i warzywa tańsze niż przed rokiem
 98. 15:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (95/2014)
 99. 15:33 i3D - Emisja obligacji serii AD1 i AD3 (31/2014) - EBI
 100. 15:33 GHELAMCO INVEST - Informacja w sprawie emisji obligacji serii J (21/2014) - EBI
 101. 15:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii ... - EBI
 102. 15:33 PLASMA SYSTEM - Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej VI kadencji (26/2014) - EBI
 103. 15:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capita ...
 104. 15:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (88/2014)
 105. 15:33 NETTLE - Zmiana warunków emisji obligacji zabezpieczonych serii M (16/2014) - EBI
 106. 15:23 Grupa Echo kupiła dawne Browary Warszawskie pod inwestycje warte 1 mld zł
 107. 15:23 Grupa Robyg zakontraktowała 1056 lokali netto w Warszawie i Gdańsku w I półr.
 108. 15:20 Rekordowe półrocze krakowskiej SSE: 45 nowych zezwoleń dla inwestorów
 109. 15:18 GORENJE D.D. - Resolutions passed at the 21st Annual General Meeting of Gorenje, d.d. (24/2014)
 110. 15:18 ZASTAL SA - Powołanie osób zarządzających (11/2014)
 111. 15:18 BRIJU S.A. - Udzielnie poręczenia w ramach Grupy BRIJU (28/2014)
 112. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 4 lipca godz. 15
 113. 15:03 WZRT-Energia Spółka Akcyjna - Żądania przedterminowego wykupu obligacji (8/2014) - EBI
 114. 15:03 PKP CARGO S.A. - Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii C spółki PKP CARGO S.A. (43/2 ...
 115. 15:03 HOTBLOK S.A. - Hotblok S.A. ? zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% (9/2014)
 116. 15:03 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 117. 15:03 INVENTUM TFI SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (78/2014)
 118. 15:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 119. 15:03 GREMI MEDIA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media SA (19/2 ...
 120. 15:03 BIOMAX - Podpisanie Listu Intencyjnego z ANAPS. (34/2014) - EBI
 121. 15:03 MEGA SONIC - Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapita ... - EBI
 122. 14:55 W Elektrowni Turów powstaje instalacja redukująca emisję zanieczyszczeń
 123. 14:49 Wyjeżdżając do pracy nie daj się wpuścić w maliny
 124. 14:48 ECHO - Umowa nabycia nieruchomości (29/2014)
 125. 14:48 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z ...
 126. 14:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (227/2014)
 127. 14:48 HYGIENIKA - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (68 ...
 128. 14:48 BLUE OCEAN MEDIA - Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (13/2014) - EBI
 129. 14:48 BLUE OCEAN MEDIA - Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Blue Ocean Media S.A. (12/2014) - EBI
 130. 14:48 PZ CORMAY S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk ...
 131. 14:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot bl ...
 132. 14:48 KCI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A. (18/2014)
 133. 14:38 Mirbud sprzeda obligacje serii A o wartości nominalnej 25,4 mln zł
 134. 14:38 Należąca do MOL-a INA rozpoczęła wydobycie gazu na północnym Adriatyku
 135. 14:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (56/2014)
 136. 14:33 AMICA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromad ...
 137. 14:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fina ...
 138. 14:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (11/2014)
 139. 14:33 AMICA - Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (28/2014)
 140. 14:33 FABRYKA FORMY S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli c ...
 141. 14:33 JUPITER NFI SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Jupiter S.A. (25/2014)
 142. 14:33 AMICA - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 143. 14:30 Analitycy: ceny paliw na stacjach powinny być stabilne
 144. 14:23 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 145. 14:18 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (19/2014)
 146. 14:18 2C PARTNERS - Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości przy ul. Kołowej 54 w Warszaw ... - EBI
 147. 14:08 PGE GiEK oficjalnie rozpoczęła budowę instalacji ograniczenia emisji w El. Turów
 148. 14:04 Zaskoczenie na stacjach paliw. Nieoczekiwana podwyżka
 149. 14:03 BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (16/2014)
 150. 14:03 POZBUD T&R S.A. - Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu POZBUD T&R S.A. ( ...
 151. 14:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Mikulicz? sp. z o.o. w Świebodzicach (64/2014)
 152. 14:03 BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (15/2014)
 153. 14:03 POZBUD T&R S.A. - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencji. ...
 154. 14:03 MOL - Start of gas production on the Izabela field in the Adriatic Sea (49/2014)
 155. 14:03 LABO PRINT S.A - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 156. 14:03 TELESTRADA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2014 r. (26/2014) - EBI
 157. 14:03 WZRT-Energia Spółka Akcyjna - Niaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe (7/2014) - EBI
 158. 13:53 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 159. 13:50 Plantatorzy buraków chcą większych dopłat do produkcji
 160. 13:48 A.C.E. S.A. - Dividend taxation details (45/2014)
 161. 13:48 ENAP - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatura SA (16/2014)
 162. 13:48 MIRBUD S.A. - Przyjęcie ofert nabycia i przydzielenie obligacji serii A (28/2014)
 163. 13:48 ERG - Zawarcie umowy znaczącej (25/2014)
 164. 13:45 Amerykański potentat na celowniku unijnej skarbówki
 165. 13:45 Amerykański potentat na celowniku unijnej skarbówki
 166. 13:35 Japonia/ Media: Sharp chce sprzedać fabrykę telewizorów w Polsce (aktl.)
 167. 13:33 BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania (14/2014)
 168. 13:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO share transaction (52/2014)
 169. 13:33 KOPEX S.A. - Wniosek o wykreślenie z rejestru handlowego Spółki KOPEX GmbH w Moers (Niemcy). (54/ ...
 170. 13:33 ERG - Wniosek o zawieszenie notowań w związku ze scaleniem akcji ERG S.A. (24/2014)
 171. 13:33 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarzą ...
 172. 13:33 LS TECH-HOMES - Zawarcie istotnej umowy. (16/2014) - EBI
 173. 13:33 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (81/2014) - EBI
 174. 13:23 BM Reflex: Wzrosną ceny LPG na stacjach, benzyna i diesel już nie
 175. 13:23 SII: Indeks INI wzrósł o 5,1 pkt do 11,4 pkt w tym tygodniu
 176. 13:18 HYDRAPRES S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (4/2014)
 177. 13:18 KREDYT INKASO S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Cataly ...
 178. 13:18 NANOTEL - Przydział obligacji na okaziciela serii C (27/2014) - EBI
 179. 13:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-07-04
 180. 13:15 Państwo cię wywłaszczyło? To jeszcze zapłacisz podatek
 181. 13:06 Justyna Kowalczyk będzie dalej współpracować z Raiffeisen Polbankiem
 182. 13:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Liczba zakontraktowanych lokali w II kwartale 2014 roku przez spółki z ...
 183. 13:03 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc ...
 184. 13:03 SOPHARMA AD - Sopharma monthly June 2014 (74/2014)
 185. 13:03 PBS Finanse SA - Korekta raportu Nr. 23 (24/2014)
 186. 13:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I ...
 187. 13:03 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadze ...
 188. 13:03 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (66/2014)
 189. 12:48 LZMO Spółka Akcyjna - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (30/2014) - EBI
 190. 12:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółke zależną. (36/2014)
 191. 12:38 Lamboghini chce sprzedawać w Polsce min. 20 samochodów rocznie
 192. 12:33 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Raiffeisen Bank Polska S.A. (53/2014)
 193. 12:33 PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (23/2014)
 194. 12:33 BROWAR GONTYNIEC - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (24/2014) - EBI
 195. 12:33 ONICO - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego w związku z przekazaniem raportu bieżące ... - EBI
 196. 12:23 Cztery firmy zainwestują łącznie min. 188 mln zł w Łódzkiej SSE
 197. 12:21 Dynamiczny rozwój drogerii. Więcej placówek i pracowników
 198. 12:18 YOUR IMAGE S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół ...
 199. 12:18 ONICO - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ONICO S.A. (20/2014) - EBI
 200. 12:18 POLNORD - Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I półroczu 2014 r. (35/2014)
 201. 12:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 202. 12:18 UNIMOT GAZ - Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2014 - wstępne dane. (32/2014) - EBI
 203. 12:18 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (72/2014)
 204. 12:03 MUZA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dni ...
 205. 12:03 PELION SA - Skup akcji własnych (67/2014)
 206. 12:03 PROJPRZEM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ PROJPRZEM S.A. w dniu 30.06.20 ...
 207. 11:56 Sytuacja na rynku pracy w USA nieoczekiwanie się poprawiła (WIDEO)
 208. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 128/A/NBP/2014
 209. 11:48 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (28/2014)
 210. 11:39 Sesja na przeczekanie
 211. 11:38 Stopa redukcji w zapisach w transzy detal. na akcje Altus TFI wyniosła 86,36%
 212. 11:38 Marvipol sprzedał 400 lokali w I półroczu, w tym 232 w Central Park Ursynów
 213. 11:25 Kowalczyk: dywidendy ze spółek SP w 2015 na poziomie zbliżonym do 2014
 214. 11:25 Łódzkie/ 30 firm chce zainwestować w ŁSSE ponad 1,1 mld zł
 215. 11:25 "FT": polityka imigracyjna Camerona szkodzi brytyjskiej gospodarce
 216. 11:20 MSP nie planuje sprzedawać spółek SP, chyba że na dokapitalizowanie PIR
 217. 11:19 Wynagrodzenia w działach produkcyjnych
 218. 11:18 NEPTIS - Raport miesięczny ? czerwiec 2014 roku. (19/2014) - EBI
 219. 11:18 GKI KOMPLEKS SA - Zmiana terminu publikacji raportu bieżącego za czerwiec 2014 roku. (27/2014) - EBI
 220. 11:10 MSP czeka na oferty ws. Polskiego Holdingu Nieruchomości
 221. 11:09 Cinkciarz.pl i Manta - partnerzy w mobilnym świecie
 222. 11:05 MSP oczekuje od zarządu GPW przeglądu strategii
 223. 11:05 MSP nie ma zamiaru wycofywania PGNiG z giełdy
 224. 11:05 MSP: przychody z prywatyzacji w br. niższe niż zapisano w budżecie
 225. 11:03 ERG - Zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu Spółki (23/2014)
 226. 11:02 Dolar coraz silniejszy
 227. 10:53 Capital Park nie wyklucza sprzedaży warszawskiego biurowca Eurocentrum
 228. 10:53 BA Glass ma 16,5 mln euro kredytu z EBI na modernizację polskich zakładów
 229. 10:53 Capital Park chce w wakacje sfinalizować kupno portfela sklepów sieci handlowej
 230. 10:51 Spokojny dzień na rynkach
 231. 10:48 YURECO SA - Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 30.06.201 ... - EBI
 232. 10:48 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (66/2014)
 233. 10:38 Grupa Robyg chce w tym roku nabyć działki w Warszawie na 3 tys. mieszkań
 234. 10:38 Grupa Robyg celuje w maksymalizację przepływów operacyjnych i marż na projektach
 235. 10:38 Przychody Wojasa wzrosły o 15,3% r/r do 17,7 mln zł w czerwcu
 236. 10:25 Dzień odpoczynku
 237. 10:23 Ronson sprzedał 416 mieszkań netto w I półroczu, wzrost o 41% r/r
 238. 10:23 PTB Nickel nie zgadza się na wypowiedzenie umowy przez Tarczyński
 239. 10:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO share transaction (51/2014)
 240. 10:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (50/2014)
 241. 10:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO shares transaction (49/2014)
 242. 10:18 KRKA - Change in share of treasury shares (34/2014)
 243. 10:18 ADVADIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...
 244. 10:15 Japonia/ Media: Sharp chce sprzedać fabrykę telewizorów w Polsce
 245. 10:06 Nieśmiałe zakupy
 246. 10:03 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING - Podłączenie przedsiębiorcy z 33-390 Łącko do sieci rozległej technol ... - EBI
 247. 10:03 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w czerwcu 2014 roku (22/2014)
 248. 10:03 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (59/2 ...
 249. 09:59 Średnia dopłata bezpośrednia przekroczy 200 euro na hektar
 250. 09:54 Wojna o dziennikarzy-stażystów
 251. 09:53 Po czwartkowych emocjach, dzisiejsza sesja na rynku FX zapowiada się spokojnie
 252. 09:53 Zarząd Hawe wesprze M. Falentę w planach sprzedaży akcji spółki
 253. 09:48 INDEXMEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerw ...
 254. 09:48 VIRTUAL VISION S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadze ...
 255. 09:44 Prawo geologiczne i górnicze po poprawkach Senatu wraca do Sejmu
 256. 09:38 Alumetal ustalił cenę emisyjną 8,38 mln akcji na 35 zł za walor
 257. 09:38 Dom Development sprzedał 463 mieszkania netto w II kw. 2014 r., wzrost o 20% r/r
 258. 09:33 GC INVESTMENT - Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (33/2014) - EBI
 259. 09:26 Media Markt walczy o klientów w mniejszych miejscowościach
 260. 09:25 ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia
 261. 09:23 Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 31 VII o emisji akcji oraz obligacji
 262. 09:23 Sprzedaż 'Gazety Wyborczej' spadła o 16,43% r/r w maju
 263. 09:16 W wakacje rośnie sprzedaż ubezpieczeń mieszkań i domów
 264. 09:10 W Warszawie wciąż brakuje powierzchni handlowej
 265. 09:08 KSC złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PPZ Trzemeszno
 266. 09:08 Wierzyciele Polimeksu zgodzili się na przesunięcie płatności na 18 VII z 3 VII
 267. 09:03 GRAPHIC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom ...
 268. 09:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2014 roku (27/2014)
 269. 09:03 GANT - Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej (58/2014)
 270. 09:03 ZWG S.A. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (8/2014)
 271. 09:03 NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. na żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał ...
 272. 08:55 Ceny ropy w Nowym Jorku spadają
 273. 08:45 Ceny miedzi w Londynie lekko spadają
 274. 08:38 GPW dopuściła akcje TPH do obrotu na rynku głównym od poniedziałku
 275. 08:38 Kompania Węglowa ma wstępne porozumienie ws. restrukturyzacji zadłużenia
 276. 08:33 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. znaczącej umowy (20/2014)
 277. 08:22 Ericpol będzie zatrudniał w Łodzi i Krakowie (WIDEO)
 278. 08:08 UKNF: Wynik finansowy netto SKOK-ów poprawił się do -8,5 mln zł w I kw. 2014 r.
 279. 08:08 Należący do Grupy PKN Orlen Unipetrol jedynym właścicielem Českiej Rafinérskiej
 280. 07:48 UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym ...
 281. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 282. 07:35 1661 wniosków z Polski do Google ws. usunięcia wyników wyszukiwania
 283. 07:23 Przegląd prasy
 284. 07:15 Warszawa: w sobotę zbiórka elektrośmieci
 285. 07:02 Zamiast nieczytelnych skanów e-oświadczenia
 286. 07:01 W górnictwie działa ponad 240 związków zawodowych
 287. 06:57 Najwięksi przelali do budżetu 12 mld zł
 288. 06:33 8,50 euro: płaca minimalna radykalnie zmieni Niemcy
 289. 06:10 Coraz więcej spożywczaków w sieci
 290. 05:45 Bank pomoże wyjść z długów
 291. 05:25 Brunatne pole bitwy
 292. 04:35 Polski Węgiel pod ochroną
 293. 04:05 Branża metalowa boi się powrotu oszustów
 294. 02:05 W górnictwie działa ponad 240 związków zawodowych