Trwa ładowanie...
db16j98
db16j98

Artykuły z dnia: 2014.07.25 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 GPW - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w W ...
 2. 23:33 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez QVP Investments Ltd (6/2014)
 3. 23:33 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu akcji przez Pawła ...
 4. 23:33 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez AdPilot Sp. z o.o. S.K.A. (5/2014)
 5. 23:33 POLFA SA - Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta (37/2014) - EBI
 6. 23:33 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu akcji przez Członk ...
 7. 23:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zmiany w Zarządzie Emitenta - oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do ...
 8. 23:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obroc ...
 9. 23:18 STARHEDGE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej dotyczące zmiany st ...
 10. 23:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji własnych (77/2014)
 11. 23:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obroc ...
 12. 23:05 USA/Umiarkowane spadki na Wall Street
 13. 22:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji własnych (76/2014)
 14. 22:33 GRUPA RECYKL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 15. 22:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania złożone przez IFEA Sp. z o.o. (75/2014)
 16. 22:18 PETROLINVEST S.A. - Program naprawczy ? scalenie akcji (20/2014)
 17. 22:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Korekta raportu nr 72/2014 ? Ujawnienie stanu posiadania złożone przez ...
 18. 22:18 GRUPA RECYKL - Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa ... - EBI
 19. 22:03 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Korekta raportu nr 71/2014 - Ujawnienie stanu posiadania przez Damf In ...
 20. 21:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela ...
 21. 21:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie ostatecznej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną o ...
 22. 21:33 PAGED - podjęcie przez Zarząd Paged S.A. uchwał w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela ...
 23. 21:20 Cywile na misjach będą wynagradzani jak żołnierze
 24. 21:18 YURECO SA - Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 21.07.201 ... - EBI
 25. 21:18 PAGED - udzielenie gwarancji przez jednostkę zależną (33/2014)
 26. 20:48 TAXUS FUND - Komunikat bieżący (27/2014) - EBI
 27. 20:05 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20
 28. 20:00 GPW: decyzja o ewentualnej współpracy z Wiedniem możliwie szybko (aktl.)
 29. 19:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (63/2014)
 30. 19:48 FON - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej FON S.A. (72/2014)
 31. 19:25 PKN Orlen będzie rozmawiał z rządem Litwy o Orlen Lietuva
 32. 19:18 BORYSZEW - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B (43/2014)
 33. 19:10 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,03 proc. i wyniósł 2577,98 pkt
 34. 19:05 Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny (aktl.2)
 35. 19:03 GPW - Powołanie Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowej kadencji (1 ...
 36. 19:03 KCI - WARIANTOWY PROGRAM NAPRAWCZY POPRAWY KURSU AKCJI KCI S.A (20/2014)
 37. 18:48 GPW - Powołanie członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowej kad ...
 38. 18:35 BNP Paribas/Na Ukrainie wzrósł popyt na zagraniczną walutę
 39. 18:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania (72/2014)
 40. 18:33 PHN S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (63/2014)
 41. 18:33 AIRON INVESTMENT - Informacja o podwyższeniu kapitału własnego Spółki oraz o wykreśleniu zastawu ... - EBI
 42. 18:33 INSTALEXPORT - Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 (24/2014) - EBI
 43. 18:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zbycie akcji Emitenta (71/2014)
 44. 18:33 AIRON INVESTMENT - Raport kwartalny obejmujący 1 kwartał 2014 roku (6/2014) - EBI
 45. 18:30 S&P potwierdza rating Czech na poziomie "AA-" z perspektywą stabilną
 46. 18:25 DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,53 proc.
 47. 18:25 CAC 40 na zamknięciu spadł o 1,82 proc.
 48. 18:25 FTSE 100 na zamknięciu spadł o 0,44 proc.
 49. 18:12 Lipiec miesiącem dolara
 50. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 51. 18:08 Kalendarium ISBnews
 52. 18:03 JSW S.A. - zawarcie umowy znaczącej na dostawy koksu (19/2014)
 53. 18:03 ALCHEMIA - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby g ...
 54. 18:03 ALCHEMIA - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby g ...
 55. 18:03 ALTUS TFI S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (9/2014)
 56. 18:03 BLIRT - Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2014 (23/2014) - EBI
 57. 18:03 AFORTI HOLDING - RB 71/2014 Temat: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartoś ... - EBI
 58. 17:55 Van Rompuy prosi kraje UE o zielone światło dla sankcji wobec Rosji
 59. 17:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Powzięcie informacji o złożeniu przez Betonox Posadzki Przemysłowe S.A. wn ...
 60. 17:48 BORYSZEW - Nabycie aktywów o znacznej wartości (42/2014)
 61. 17:48 BANK PEKAO SA - Odrzucenie skargi kasacyjnej akcjonariusza (19/2014)
 62. 17:45 Koniec tygodnia spokojny dla złotego
 63. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,03% na zamknięciu w piątek
 64. 17:38 UOKiK zgodził się na przejęcie VB Leasing Polska przez Getin Holding
 65. 17:34 GPW nadal pogrążona w letargu
 66. 17:33 AEDES - Zawarcie aneksu do umowy na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Po ... - EBI
 67. 17:33 NOVAVIS - Umowa partnerska z producentem inwerterów (40/2014) - EBI
 68. 17:33 DEBICA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2014)
 69. 17:33 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2014 oraz ...
 70. 17:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (16/2014)
 71. 17:33 ALCHEMIA - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (zejście poniżej próg 5 % ogólnej liczby g ...
 72. 17:33 PROGRES INVESTMENT - Odwołanie z przyczyn technicznych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (13/2014) - EBI
 73. 17:33 INVENTUM TFI SA - wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Spółce (79/2014)
 74. 17:33 KLEBA INVEST - Rejestracja akcji serii C oraz akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartośc ... - EBI
 75. 17:33 GETIN - Spełnienie się warunku zawieszającego umowy (39/2014)
 76. 17:33 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o ustaniu dominacji (48/2014) - EBI
 77. 17:18 SKOTAN S.A. - Aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdża ...
 78. 17:18 CIECH - Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zar ...
 79. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (47/2014) - EBI
 80. 17:18 LEASING-EXPERTS - Zakup aktywów o znacznej wartości - nieruchomość komercyjna/ The purchase of th ... - EBI
 81. 17:18 GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (38/2014)
 82. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (46/2014) - EBI
 83. 17:18 LEASING-EXPERTS - Zawarcie znaczącej umowy leasingu nieruchomości komercyjnej/ Concluding a signi ... - EBI
 84. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (45/2014) - EBI
 85. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (44/2014) - EBI
 86. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (80/2014)
 87. 17:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (43/2014) - EBI
 88. 17:15 BUX na zamknięciu spadł o 0,51 proc.
 89. 17:05 USA: wzrosną ceny hurtowe wieprzowiny i wołowiny
 90. 17:05 Opole/ Gminy będą negocjować sprzedaż akcji ECO ze spółką ENEA
 91. 17:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (42/2014) - EBI
 92. 17:03 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ? zbycie ak ...
 93. 16:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ? nabycie a ...
 94. 16:48 EFH - Zwołanie WZA Spółki na dzień 22 sierpnia 2014 r. (38/2014)
 95. 16:48 INSTALEXPORT - Uchwały przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (23/2014) - EBI
 96. 16:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz ...
 97. 16:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz ...
 98. 16:45 Ustawy łupkowe na finiszu; mają przyspieszyć wydobycie
 99. 16:40 Ukraina może zakazać importu polskiej wieprzowiny
 100. 16:38 PKP ogłosiły przetarg na modernizację dworca w Gliwicach
 101. 16:38 Magellan wyemitował dwie serie obligacji o łącznej wartości 47,7 mln zł
 102. 16:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk ...
 103. 16:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz ...
 104. 16:33 AMPLI - Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Emitentowi (26/2014)
 105. 16:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz ...
 106. 16:33 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (107/2014)
 107. 16:33 VENITI - Nabycie akcji własnych (79/2014) - EBI
 108. 16:23 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 109. 16:20 Tusk: lepsze słabe sankcje całej UE niż pojedynczych państw (aktl.)
 110. 16:18 QUANTUM SOFTWARE SA - Zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa Quantum software S.A. i ...
 111. 16:18 DRUK-PAK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (20/2014)
 112. 16:15 Tusk uspokaja ws. budowy terminala LNG w Świnoujściu (opis)
 113. 16:14 Goryle górskie w Ugandzie pomagają gospodarce
 114. 16:10 MG: konflikty gospodarcze to dla firm koszt rzędu 40 mld zł rocznie
 115. 16:08 KNF wszczęła postępowanie wobec spółek powiązanych z Acronem ws. Grupy Azoty
 116. 16:03 DRUK-PAK - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (31/2014) - EBI
 117. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 118. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (81/2014)
 119. 16:00 KNF wszczęła postępowanie ws. kar m.in. dla Norica Holding
 120. 15:55 Ukraina może zakazać importu polskiej wieprzowiny
 121. 15:48 YELLOW HAT - Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku (16/2014) - EBI
 122. 15:48 SAKANA - Zmiana w strukturze akcjonariatu Sakana S.A. (20/2014) - EBI
 123. 15:48 BZWBK - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji B ...
 124. 15:48 AEDES - Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję (29/2014) - EBI
 125. 15:48 BZWBK - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji B ...
 126. 15:36 Śmieciarz - zawód z przyszłością
 127. 15:35 Tusk: lepsze słabe sankcje całej UE niż pojedynczych państw
 128. 15:33 UNIMOT GAZ - Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Blue Line Engineering S.A. ... - EBI
 129. 15:33 UNIMOT GAZ - Powtórne przyznanie warrantów subskrypcyjnych Blue Line Engineering S.A. (38/2014) - EBI
 130. 15:33 UNIMOT GAZ - Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Zemadon Ltd (37/2014) - EBI
 131. 15:33 INTEGER.PL S.A. - zawarcie przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej (88/2014)
 132. 15:33 ALCHEMIA - Zbycie akcji własnych Emitenta. (64/2014)
 133. 15:33 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p a ...
 134. 15:30 Opole/ 213 pracowników zakładu pracy chronionej może stracić pracę
 135. 15:30 Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny (aktl.)
 136. 15:25 Łódzkie/ Ponad 435 mln zł ma zainwestować kolejnych pięć firm w ŁSSE
 137. 15:23 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 138. 15:21 Jak mieszka się w Europie
 139. 15:18 mBank - Dopuszczenie 31.844 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawo ...
 140. 15:18 ERG - Plan naprawczy Spółki w związku z uchwała GPW nr 1387 z 2013 roku ws. listy alertów (31/2014)
 141. 15:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 142. 15:18 PELION SA - Skup akcji własnych (80/2014)
 143. 15:15 W. Brytania: Pierwsza kopalnia węgla od 25 lat z pozwoleniem na budowę
 144. 15:10 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15
 145. 15:10 Tusk uspokaja ws. budowy terminala LNG w Świnoujściu (krótka)
 146. 15:10 Od poniedziałku mają być utylizowane świnie w pobliżu wykrycia ASF (aktl.)
 147. 15:10 Analitycy: ceny paliw na stacjach powinny spadać
 148. 15:08 PKP PLK podpisała umowy na modernizację linii kolejowej do Portu Północnego
 149. 15:03 ALCHEMIA - Zrzeczenie się zastawu rejestrowego ustanowionego na akcjach Emitenta. (62/2014)
 150. 15:03 BROWAR GONTYNIEC - Rozwiązanie umowy z Animatorem Akcji Emitenta (27/2014) - EBI
 151. 15:03 ECHO - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego Emitenta (38/2014)
 152. 15:03 ALCHEMIA - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta. (61/2014)
 153. 15:03 BROWAR GONTYNIEC - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (26/2014) - EBI
 154. 15:00 Danske: podwyżka stóp to desperackie działanie banku centralnego Rosji
 155. 15:00 Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu
 156. 14:49 Rosja uderza w McDonalda. Hamburgery będą nielegalne?
 157. 14:48 MOSTALZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (61/2014)
 158. 14:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Wa ...
 159. 14:48 DROP S.A. - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (20/2014)
 160. 14:48 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2014)
 161. 14:48 ALUMAST - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację (20/2014) - EBI
 162. 14:48 ABS INVESTMENT - Przydział obligacji na okaziciela serii A (91/2014) - EBI
 163. 14:48 KANCELARIA MEDIUS - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych (33/2014) - EBI
 164. 14:48 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (8/2014)
 165. 14:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY - Treść uchwał podjętych na WZA Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzi ... - EBI
 166. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 167. 14:48 FOTA S.A. - Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowa ...
 168. 14:48 IGORIA TRADE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2014)
 169. 14:45 Holandia poprze sankcje UE, jeśli Rosja nadal będzie zbroić separatystów
 170. 14:38 Inwestorzy finansowi objęli 7 mln akcji w ofercie Orphée
 171. 14:38 Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,7% m/m w VI - dane wstępne
 172. 14:33 SAKANA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (6/2014)
 173. 14:33 ATC CARGO - Zawarcie istotnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej (19/2014) - EBI
 174. 14:30 UE przygotuje akty prawne w sprawie sankcji sektorowych wobec Rosji
 175. 14:25 Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny (aktl.)
 176. 14:20 Sejm: Wszystkie pojazdy służb będą zwolnione z e-opłat na autostradzie
 177. 14:18 Bloober Team Spółka Akcyjna - Miasto Kraków partnerem gry Medium (40/2014) - EBI
 178. 14:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (36/2014)
 179. 14:03 APATOR - Zawarcie umów z Tauron Dystrybucja Pomiary Spółka z o. o. (36/2014)
 180. 14:03 JUPITER NFI SA - Sprawozdania dotyczące połączenia Jupiter S.A. i Gremi Development spółka z ogra ...
 181. 14:03 HYPERION S.A. - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji ...
 182. 14:03 HUSSAR GRUPPA - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii S na ryn ... - EBI
 183. 14:03 STANUSCH TECHNOLOGIES - Otrzymanie zlecenia z ISF Solutions Sp. z o. o. (27/2014) - EBI
 184. 14:03 NFI EMF - INFORMACJA O SZACUNKOWYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH (I) SKORYGOWANEJ EBITDA ZA OKRES DWUNASTU ...
 185. 14:00 Bez opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców
 186. 13:53 Akcjonariusze GPW zdecydowali o 1,20 zł dywidendy na akcję
 187. 13:53 SII: Indeks INI wzrósł o 5,1 pkt do 4,6 pkt w tym tygodniu
 188. 13:53 Paweł Tamborski objął stanowisko prezesa zarządu GPW
 189. 13:48 PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (53/2014)
 190. 13:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Plan scalenia akcji spółki Skystone Capital S.A. (36/2014)
 191. 13:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Wzrost wartości pozyskanych w I półroczu wierzytelnośc ...
 192. 13:48 ORPHEE LTD - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o of ...
 193. 13:48 TERRA - Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013 r. (35/2014) - EBI
 194. 13:48 NFI EMF - INFORMACJA NA TEMAT OPUBLIKOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (26/2014)
 195. 13:40 Tamborski: decyzja o ewentualnej współpracy z Wiedniem powinna być możliwe szybko
 196. 13:33 NFI EMF - (A) Rozpoczęcie oferty prywatnej obligacji denominowanych w euro podlegających prawu st ...
 197. 13:33 HUSSAR GRUPPA - Wprowadzenie obligacji serii S do obrotu na rynku Catalyst (4/2014) - EBI
 198. 13:33 ORPHEE LTD - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 u ...
 199. 13:33 EGB INVESTMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EG ...
 200. 13:33 ORPHEE - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o oferci ... - EBI
 201. 13:33 INDATA SOFTWARE - Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz wybór zastępcy przewodniczącego Rady Nad ... - EBI
 202. 13:33 ORPHEE - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ustaw ... - EBI
 203. 13:30 W.Brytania/ PKB wzrósł w II kw. 2014 r. o 3,1 proc. rok do roku (aktl.)
 204. 13:30 Czukudu - hulajnoga, której stawiają pominiki
 205. 13:25 KGHM to magnes na pracowników. Nawet 400 chętnych na jedno miejsce
 206. 13:23 Średnie dzienne wydobycie Exillon spadło m/m do 17,53 tys. baryłek w czerwcu
 207. 13:18 GPW - Objęcie przez Pana Pawła Tamborskiego stanowiska Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościow ...
 208. 13:18 EGB INVESTMENTS - Zakończenie emisji obligacji serii S wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Fin ... - EBI
 209. 13:18 GPW - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. (15/2014)
 210. 13:18 EGB INVESTMENTS - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. (58/2014) - EBI
 211. 13:18 NFI EMF - INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY KREDYTÓW (24/2014)
 212. 13:18 D&D Spółka Akcyjna - Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu (13/2014) - EBI
 213. 13:18 EGB INVESTMENTS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Inv ... - EBI
 214. 13:18 NEPTIS - Zawarcie istotnej umowy ze spółką UAB ?Altas? z siedzibą w Kaunas (Litwa). (23/2014) - EBI
 215. 13:10 ZUS: 906,729 tys. osób zdecydowało się przekazać część składki do OFE
 216. 13:03 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji seri ... - EBI
 217. 13:03 EXILLON ENERGY PLC - June Production Report (17/2014)
 218. 13:00 Resort rolnictwa: dodatkowe 200 mln euro na modernizację gospodarstw
 219. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-07-25
 220. 12:55 Niemcy pilnie potrzebują specjalistów
 221. 12:53 BM Reflex: Ostatni tydzień lipca pod znakiem niewielkich obniżek cen paliw
 222. 12:40 Polskie LNG: terminal LNG będzie gotowy na przełomie 2014 i 2015 r.
 223. 12:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (82/2014)
 224. 12:33 K&K HERBAL POLAND - Podpisanie umowy na dystrybucję wyrobu medycznego NoSnorePLUS w Brazylii. (1 ... - EBI
 225. 12:33 ATAL - ATAL S.A. Pierwszy dzień notowań obligacji serii E na rynku Catalyst (29/2014) - EBI
 226. 12:23 Budimex celuje w poprawę wyników w tym roku, wraca do energetyki
 227. 12:18 ABPOL COMPANY - Wprowadzenie produktów Abpol Company Polska do sieci Świat Prasy (20/2014) - EBI
 228. 12:06 Gadżety biegowe z Lidla - czy naprawdę są potrzebne?
 229. 12:05 Niemiecki biznes deklaruje gotowość do realizacji sankcji wobec Rosji
 230. 12:05 Sprzedawcy nie muszą już metkować towarów
 231. 12:03 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. ...
 232. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 143/A/NBP/2014
 233. 11:55 Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny
 234. 11:55 Sejm za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych
 235. 11:53 Budimex Nieruchomości liczy na przedsprzedaż 1,5 tys. mieszkań w 2014 r.
 236. 11:48 APANET - Realizacja istotnej umowy na sprzedaż, dostawę i uruchomienie elementów systemu sterowan ... - EBI
 237. 11:48 DSS S.A. - Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej E ...
 238. 11:45 Sejm zdecydował: powstanie Polska Agencja Kosmiczna (aktl.)
 239. 11:45 W.Brytania/ PKB wzrósł w II kwartale 2014 r. o 3,1 proc. rok do roku
 240. 11:40 Sejmie zdecydował: powstanie Polska Agencja Kosmiczna
 241. 11:38 Porr wybrany do modernizacji odcinka linii kol. Poznań-Bydgoszcz za 26 mln zł
 242. 11:33 DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez zależną od Emitenta spółkę KKSM wniosku o wstrzymanie wyda ...
 243. 11:33 JWW INVEST - Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewC ... - EBI
 244. 11:33 2C PARTNERS - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu (33/2014) - EBI
 245. 11:27 Rosja wprowadza embargo na ukraińskie towary
 246. 11:20 5 najczęściej popełnianych błędów w CV
 247. 11:18 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (22/2014)
 248. 11:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (41/2014)
 249. 11:18 NICOLAS GAMES - Ogłszenie o zwołaniu ZWZ (13/2014) - EBI
 250. 11:18 Bloober Team Spółka Akcyjna - Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Basement Brawl (39/2014) - EBI
 251. 11:15 Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu (opis)
 252. 11:10 McDonald's rezygnuje z mięsa z kurczaków z Chin
 253. 11:05 Sejm przyjął ustawę dotyczącą opodatkowania gazu z łupków
 254. 11:03 AMPLI - Zbycie przez AMPLI S.A. aktywów o znacznej wartości (zbycie udziałów spółki zależnej) (24 ...
 255. 11:03 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o wartości 26 105 920,01 zł netto na wykonanie komplekso ...
 256. 11:03 UNIMOT GAZ - Korekta raportu bieżącego nr 16/2014 - Korekta podstawy prawnej raportu. (35/2014) - EBI
 257. 10:53 DM BOŚ podniósł rekomendację dla B. Handlowego do 'trzymaj', wycenę do 112,9 zł
 258. 10:49 Ranking najbogatszych gmin w Polsce
 259. 10:48 INTAKUS S.A. - Stanowisko Emitenta w przedmiocie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych ...
 260. 10:45 Sejm uchwalił przepisy dot. charakterystyki energetycznej budynków
 261. 10:44 Wiemy, gdzie padły szóstki w Lotto
 262. 10:38 Wskaźnik Ifo dla Niemiec spadł do 108,0 pkt w lipcu
 263. 10:38 DM BOŚ obniżył rekomendację dla Pekao do 'sprzedaj' i wycenę do 168,7 zł
 264. 10:38 PKB Wielkiej Brytanii wzrosło o 0,8% kw/kw w II kw. wg wstępnych szacunków
 265. 10:36 Węgierski Bank Centralny na celowniku
 266. 10:33 VIVID GAMES - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docel ... - EBI
 267. 10:29 Dobra sesja w Japonii
 268. 10:23 Dymisje premierów
 269. 10:23 KPF: Tylko 6% gospodarstw domowych deklaruje zakup mieszkania w ciągu 12 mies.
 270. 10:23 DM BOŚ obniżył wycenę Rovese do 1,45 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 271. 10:18 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiąz ...
 272. 10:14 Urzędnik skarbówki puka do drzwi, ale Polak nie chce go wpuszczać
 273. 10:10 Indeks Ifo w Niemczech w lipcu spadł do 108,0 pkt
 274. 10:08 DM BOŚ podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 26,5 zł/ akcję, nadal zaleca 'kupuj'
 275. 10:08 Podaż pieniądza M3 w strefie euro wzrosła o 1,5% r/r na koniec czerwca
 276. 10:05 Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu (krótka)
 277. 10:03 KREDYT INKASO I NS FIZ - Podjęcie decyzji o wycofaniu środków z rachunku celowego (13/2014) - EBI
 278. 10:03 MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii I (16/2014) - EBI
 279. 10:03 MYSŁAW - Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A,B,C,D,E Emiten ... - EBI
 280. 09:53 Złoty lekko słabszy, ale stabilny, większa zmienność spodziewana po weekendzie
 281. 09:53 Portfel zamówień grupy Budimex sięgał 3,9 mld zł na koniec I półr. 2014
 282. 09:52 227 euro za 17 dni ciężkiej pracy
 283. 09:48 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (65/2014) - EBI
 284. 09:48 LEASING-EXPERTS - Sprostowanie do RB 67/2014 ? Warunkowa rejestracja obligacji serii B w KDPW/ Co ... - EBI
 285. 09:31 Ograniczenia w dostępie do zasiłków
 286. 09:30 Sejm przyjął ustawę ws. podatku węglowodorowego
 287. 09:23 Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 86,91 mln zł w I półroczu 2014 r.
 288. 09:23 Przychody Orange z usług telefonii stacjonarnej spadły o 8,6% r/r w I półr.
 289. 09:18 ELEKTROMONT - Istotna informacja (41/2014) - EBI
 290. 09:18 Fabryka Formy SA - Informacja w przedmiocie memorandum inwestycyjnego oraz zawarcie aneksu do umo ... - EBI
 291. 09:08 Orange: Liczba klientów internetu mobil. wzrosła, stacjonarnego-spadła w I poł.
 292. 08:55 Ceny miedzi w Londynie spadają po czwartkowym wzroście
 293. 08:53 Przychody Orange z usług telefonii komórkowej spadły o 7,3% r/r I poł. 2014 r.
 294. 08:53 Wykonawca terminalu LNG w Świnoujściu żąda kolejnego aneksu do umowy - prasa
 295. 08:53 Piątek może przynieść kontynuację wzrostu indeksów największych spółek
 296. 08:46 Nad morzem trzeba spawaczy, monterów, mechaników i konstruktorów obróbki metali
 297. 08:45 Sawicki: będzie utylizacja świń i zakaz hodowli w pobliżu wykrycia ASF
 298. 08:40 Ceny ropy w Nowym Jorku dalej spadają
 299. 08:38 Orange Polska podtrzymał cel dot. organicznych przepływów pieniężnych na 2014 r.
 300. 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Merchants of Kaidan" na platformie Steam. (58/2014) - EBI
 301. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (111/2014)
 302. 08:33 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Wprowadzenie akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynk ... - EBI
 303. 08:33 BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2014 roku (58/2014)
 304. 08:30 Firmy chcą zainwestować ponad 765 mln zł w słupskiej SSE
 305. 08:23 Zysk netto Orange Polska wzrósł r/r do 94 mln zł w II kw. 2014 r.
 306. 08:22 Firmy z warmińsko-mazurskiej SSE chcą utworzyć ponad 800 miejsc pracy
 307. 08:18 Kontrakty przed otwarciem
 308. 08:18 GANT - Odwołanie Prokurenta Spółki Zależnej Emitenta (108/2014)
 309. 08:17 Mirosław Greber: W Impelu płacimy powyżej 7 zł za godzinę
 310. 08:08 MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB na 2014 r. o 0,3 pkt do 3,4%
 311. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (60/2014)
 312. 08:02 Wspieranie rodzin kosztuje nas krocie
 313. 07:54 Co trzeci Polak planuje w tym roku remont. Głównie własnymi siłami
 314. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 315. 07:50 Firmy z warmińsko-mazurskiej SSE chcą utworzyć ponad 800 miejsc pracy
 316. 07:43 Rozpad rządów na wschodzie Europy, PLN stabilny
 317. 07:41 Zwolnienia w branży wydawniczej. Wszystko przez darmowy podręcznik
 318. 07:38 Przegląd prasy
 319. 07:35 Ponad 155,5 mln zł zainwestują inwestorzy w kamiennogórskiej SSE
 320. 07:18 ORANGEPL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
 321. 07:15 Portugalia chce utworzyć hodowle tuńczyka na oceanie
 322. 07:12 Inwestorzy nie szukają już w Polsce taniej siły roboczej (WIDEO)
 323. 07:03 ORANGEPL - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Orange Polska za drug ...
 324. 07:03 ORANGEPL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
 325. 07:03 ORANGEPL - Wybrane dane finansowe i operacyjne za drugi kwartał i półrocze 2014 roku. (54/2014)
 326. 06:52 -=Kluby sejmowe za dalszym utrzymaniem osobowości prawnej PFRON
 327. 06:47 Capital Economics: odcięcie od rynków kapitałowych dobije Rosję
 328. 06:40 1000 euro miesięcznie za darmo
 329. 06:39 Kanada zapowiada nowe sankcje na kolejne rosyjskie firmy i banki
 330. 06:35 Księgowy w małej firmie zarobi o 1,5 tys. zł mniej niż w wielkiej
 331. 05:25 Cydr smakuje nie tylko latem
 332. 04:35 PPP nie tylko dla gigantów
 333. 04:05 American dream Lotte Wedel
 334. 03:15 Majątki radnych poznamy z poślizgiem
 335. 02:15 Rząd zwala winę na archeologów