Trwa ładowanie...
d3mac4d

Artykuły z dnia: 2015.01.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Cofnięcie wniosku Wierzyciela Spółki o ogłoszenie upadłości. (24/2015)
 2. 23:33 GLOBAL CITY HOLDINGS - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (3/2015)
 3. 23:03 BETOMAX - Harmonogram publikacji raprotów okresowych w 2015r. (1/2015) - EBI
 4. 23:03 BOA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 5. 23:00 USA/Duże spadki na Wall Street
 6. 22:48 KOPAHAUS - Złożenie wniosku o układ likwidacyjny (4/2015) - EBI
 7. 22:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (20/2015)
 8. 22:18 WIKANA - Informacja o nieprzyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego (1/2015) - EBI
 9. 22:18 INTERCAPITAL PROPERTY - Quarterly report to the Company's bondholders for Q4 2014 (1/2015) - EBI
 10. 22:18 SKOTAN S.A. - Odstąpienie od kontynuacji projektu ?Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowc ...
 11. 22:03 WIKANA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
 12. 21:48 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (2/2 ...
 13. 21:48 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta (2/2015)
 14. 21:18 GENOMED - Korekta raportu EBI 1/2015 (2/2015) - EBI
 15. 21:18 WERTH-HOLZ - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 25 lutego 201 ... - EBI
 16. 21:18 GETIN - Nabycie akcji Getin Leasing S.A. (5/2015)
 17. 21:18 PAGED - ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (8/2015)
 18. 21:18 MAXIMUS - Informacja dotycząca zbycia aktywów o istotnej wartości. (7/2015) - EBI
 19. 21:18 HORTICO - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (2/2015) - EBI
 20. 21:18 SYMBIO POLSKA S.A. - Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych. (8/2015)
 21. 21:03 SYMBIO POLSKA S.A. - Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych. (7/2015)
 22. 20:48 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ... - EBI
 23. 20:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2015)
 24. 20:48 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 25. 20:48 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nof ...
 26. 20:48 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnyc ...
 27. 20:33 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PGE Obrót S.A. ? przekroczenie progu obrotów. (6/2015)
 28. 20:18 CPD S.A. - Zawarcie umowy przez spółki zależne (4/2015)
 29. 20:18 E-MUZYKA - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015r. (4/2015) - EBI
 30. 20:18 ABPOL COMPANY - Rozszerzenie asortymentu w ramach produktu you&me (3/2015) - EBI
 31. 19:55 Dziesięciu zainteresowanych budową nowego bloku w Elektrowni Łagisza
 32. 19:33 ORPHEE - Terminy przekazywania raportów okresowych (6/2015) - EBI
 33. 19:28 Tego podatku politycy nie muszą płacić? Biznesmeni żądają wyjaśnień od fiskusa
 34. 19:18 ORPHEE - PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZEKAZANIA INF. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZEPROWADZENIA PROG ... - EBI
 35. 19:18 BORYSZEW - Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew SA (24/2015)
 36. 19:03 EXAMOBILE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 37. 19:03 KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (12/2015)
 38. 19:03 PUŁAWY - Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowy ...
 39. 19:03 KANIA - Terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 40. 19:03 PAMAPOL S.A. - Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D w KDPW (5/2015)
 41. 18:48 WEST REAL ESTATE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 42. 18:48 EXAMOBILE - Aneks do umowy pożyczki udzielonej przez Examobile S.A. (2/2015) - EBI
 43. 18:48 KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (11/2015)
 44. 18:48 VIRTUAL VISION S.A. - Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji (1/2015)
 45. 18:48 MM Conferences Spółka Akcyjna - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 46. 18:33 INVENTI - Zawarcie Porozumienia z STARHEDGE S.A. (2/2015) - EBI
 47. 18:33 VIRTUAL VISION - Informacja o realizacji zaleceń Autoryzownago Doradcy (3/2015) - EBI
 48. 18:33 ALTUS TFI S.A. - Zamiar połączenia z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. (11/2015)
 49. 18:33 SUWARY - Raport roczny R 2014
 50. 18:33 HETAN TECHNOLOGIES - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 51. 18:33 ALTUS TFI S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej przejęcia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A ...
 52. 18:33 STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych w ilości skutkującej przekroczeniem progu 15 procent kapi ...
 53. 18:33 INVENTI S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrum ...
 54. 18:33 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Management Report and Financial Statements, 31.12.2014 (2/2014)
 55. 18:33 MILESTONE MEDICAL - 4th Quarter 2014 Report 12-31-2014 (2/2015) - EBI
 56. 18:23 JSW dokonała odpisu aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński' wys. 224,2 mln zł
 57. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 58. 18:23 Kalendarium ISBnews
 59. 18:20 Rozmowy zarządu JSW ze związkami przerwane do poniedziałku (aktl.)
 60. 18:18 VIRTUAL VISION - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 61. 18:18 MACRO GAMES - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 62. 18:18 MEDIACAP - Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015 (4/2015) - EBI
 63. 18:18 ALTUS TFI S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia i prowadzenia pr ...
 64. 18:18 MILKILAND N.V. - Dates for filing periodical reports in 2015 (1/2015)
 65. 18:18 IPOPEMA S.A. - Transakcje osób powiązanych (2/2015)
 66. 18:15 W PKN Orlen ruszy wkrótce program dobrowolnych odejść z pracy
 67. 18:03 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą (6/2015)
 68. 18:03 UNIMOT - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, F, G, H (6/2015) - EBI
 69. 18:03 APS ENERGIA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 70. 18:03 KOMPUTRONIK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 (6/2015)
 71. 18:03 JSW S.A. - Dokonania odpisu aktualizującego na majątku Spółki (7/2015)
 72. 18:03 NETWISE - Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015) - EBI
 73. 18:03 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Nob ...
 74. 18:03 FOREVER ENTERTAINMENT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015) - EBI
 75. 17:48 WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej (1/2015)
 76. 17:48 MIESZKO - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta (4/2015)
 77. 17:48 BUDOPOL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (7/2015)
 78. 17:48 RUNICOM - Przydział obligacji RUNICOM S.A. (3/2015) - EBI
 79. 17:48 GENOMED S.A. - Transakcje nabycia akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych ( ...
 80. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,01% na zamknięciu w piątek
 81. 17:35 Grecja o trojce: "nielegalne i antyeuropejskie gremium"
 82. 17:33 MARVIPOL S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (4/2015)
 83. 17:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za ...
 84. 17:33 PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. (8/2015)
 85. 17:33 BBF - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 86. 17:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (10/2015)
 87. 17:33 NORTH COAST - Informacja o terminach raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
 88. 17:33 TECHMADEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (6/2015) - EBI
 89. 17:33 BUDOPOL - Informacja o transakcji instrumentami finansowymi (5/2015)
 90. 17:25 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,01 proc. do 2341,00 pkt
 91. 17:18 EMMERSON REALTY - Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki (2/2015) - EBI
 92. 17:18 CASUS FINANSE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI
 93. 17:18 ASSETUS - Informacja o zawarciu umowy pożyczki. (3/2015) - EBI
 94. 17:18 LZMO S.A. - Transakcje na akcjach zawarte przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (2/2015)
 95. 17:18 INTERFERIE S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014 (2/2015)
 96. 17:18 HUTMEN - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (10/2015)
 97. 17:03 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umów kredytowych finansujących kolejny etap w Projekcie ?Małe Błoni ...
 98. 17:03 BS CIECHANÓW - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 99. 17:03 HUTMEN - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (9/2015)
 100. 16:55 Frank znów poniżej 4 złotych
 101. 16:53 mDM oczekuje odbicia cen miedzi i węgla w tym roku
 102. 16:48 EMC - Terminy raportów okresowych (11/2015)
 103. 16:48 WAKEPARK S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2015)
 104. 16:48 BS PŁOŃSK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 105. 16:48 BS PIASECZNO - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 106. 16:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (2014/5)
 107. 16:48 REDAN - Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2015 r. (2/2015)
 108. 16:48 MNI - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta (6/2015)
 109. 16:38 mDM prognozuje wzrost zysku netto spółek budowlanych średnio o 32% r/r w 2015 r.
 110. 16:35 Prokuratura analizuje zawiadomienia frankowiczów
 111. 16:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (MBMB Sp. z o.o.) (7/2015)
 112. 16:33 SWISSMED - Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy (1/2015)
 113. 16:33 LABO PRINT - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015) - EBI
 114. 16:33 LENTEX - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat (4/2015)
 115. 16:33 DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Pekao SA (14/2015)
 116. 16:33 ARTNEWS - Harmonogram raportów okresowych 2015 (5/2015) - EBI
 117. 16:33 PAGED - informacja o zarejestrowaniu uaktualnienia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmi ...
 118. 16:33 GPPI S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75% (7/2015)
 119. 16:23 mDM spodziewa się trudnego roku dla rynku handlu detalicznego
 120. 16:23 Adam Sawicki zrezygnował ze stanowiska prezesa Netii
 121. 16:23 mDM spodziewa się odbicia i wzrostu rynku reklamy o 4% r/r w 2014 r.
 122. 16:18 TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
 123. 16:18 SYNTHOS - terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 124. 16:18 EFIX DM - Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ...
 125. 16:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Postanowienie w przedmiocie wniosku o dokonanie zabezpieczenia. (23/2015)
 126. 16:18 MIDAS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)
 127. 16:18 PKP CARGO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A. (6/2015)
 128. 16:18 NETIA - Rezygnacja Prezesa Zarządu Netia S.A. (3/2015)
 129. 16:08 Tauron został sponsorem tytularnym hali Kraków Arena
 130. 16:08 mDM oczekuje spadku zysków sektora bankowego o ok. 10% r/r w 2015 r
 131. 16:08 Pracodawcy RP powołali Centrum Wsparcia Przedsiębiorców
 132. 16:03 NETIA - Terminy przekazania raportów okresowych za 2015 rok (2/2015)
 133. 16:03 PKP CARGO S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2015 roku (5/2015)
 134. 16:03 PBO ANIOŁA S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (3/2015)
 135. 16:03 ZUK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (3/2015)
 136. 16:03 WOJAS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
 137. 16:03 GRUPA EXORIGO-UPOS - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (3/2015) - EBI
 138. 15:53 Wskaźnik Chicago PMI wzrósł do 59,4 pkt w styczniu
 139. 15:48 WEALTH BAY - Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta. (3/2015) - EBI
 140. 15:48 PBO ANIOŁA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2/2015)
 141. 15:48 EFIX DM - Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ...
 142. 15:48 LASER-MED - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 143. 15:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Umorzenie części obligacji serii E oraz wszystkich obligacji serii F i ...
 144. 15:48 NEWAG S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
 145. 15:48 MIT - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. (3/2015)
 146. 15:48 ZUK - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. (2/2015)
 147. 15:38 Po sfinansowaniu 40% potrzeb pożyczkowych, MF ma swobodę co do podaży obligacji
 148. 15:38 Bank Millennium mógł mieć 144-155 mln zł zysku netto w IV kw. wg analityków
 149. 15:33 EGB INVESTMENTS - Zakończenie emisji obligacji serii AE (1/2015). (8/2015) - EBI
 150. 15:33 YAWAL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 151. 15:33 JUPITER NFI SA - Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości (6/2015)
 152. 15:33 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot blisko związany (4 ...
 153. 15:33 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A. ...
 154. 15:33 GANT - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (6/2015)
 155. 15:33 GRUPA EMMERSON - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień ... - EBI
 156. 15:33 PEMUG - Terminy publikacji raportów okresowych PEMUG S.A. w roku obrotowym 2015 (1/2015)
 157. 15:30 Rozpoczęło się spotkanie zarządu JSW ze związkami
 158. 15:23 MF zaoferuje obligacje za 6-11 mld zł na 2 przetargach w lutym
 159. 15:18 MAKDOM - Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 160. 15:18 ASM GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 161. 15:18 BEST - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 162. 15:18 TESGAS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa ...
 163. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 164. 15:18 BAUMAL GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015) - EBI
 165. 15:18 SARE Spółka Akcyjna - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. (5/2015) - EBI
 166. 15:18 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, ...
 167. 15:18 WANDALEX - Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osoby blisko związane z Przewodniczącym Ra ...
 168. 15:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2015)
 169. 15:18 ZASTAL SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 170. 15:11 Pięć niecodziennych sposobów na inwestycję w nieruchomości
 171. 15:10 PIPT: przepisy o płacy minimalnej w Niemczech zagrożeniem dla branży targowej
 172. 15:03 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot blisko związany (3 ...
 173. 15:03 TESGAS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa ...
 174. 15:03 CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie oraz zmiana znaczących umów przez jednostkę zależną od Emitenta (5/2 ...
 175. 15:03 BUWOG AG - clarification of JP Morgan's Chase & Co. notification of voting rights (2/2015)
 176. 15:03 VINDEXUS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 177. 15:03 BIOERG Spółka Akcyjna - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 178. 15:03 BUMECH S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (22/2015)
 179. 15:03 SIMPLE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 180. 15:03 VARIANT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 181. 15:03 2C PARTNERS - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (5/2015) - EBI
 182. 15:03 ANALIZY ONLINE SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych Analiz Online S.A. w 2015 roku (1/ ... - EBI
 183. 15:03 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (2/2015)
 184. 15:02 Osiem kroków do niższych rachunków za ogrzewanie
 185. 15:00 Białystok/ Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE
 186. 14:53 Biomed pracuje nad pozyskaniem 100 mln zł finansowania na Zakład Osocza
 187. 14:53 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 188. 14:48 MORIZON S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/1)
 189. 14:48 FAM - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2015) - EBI
 190. 14:48 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (1/2015)
 191. 14:48 ESBANK - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 192. 14:48 POLENERGIA - Terminy publikacji raportów okresowych (2/2015)
 193. 14:48 EVEREST FINANSE - Terminy przekazywania w roku 2015 raportów okresowych (1/2015) - EBI
 194. 14:48 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Termin przekazania przez Ghelamco Invest sp. z o.o. raportów półrocz ...
 195. 14:38 Rossmann ma już 1000 drogerii, chce zwiększyć sieć do 1600 na koniec 2018 r.
 196. 14:38 Wzrost PKB w USA wyniósł 2,6% kw/kw w IV kw. 2014 r. wg I szacunku
 197. 14:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 198. 14:38 Wskaźnik kosztów zatrudnienia w USA wzrósł o 0,6% w IV kw.
 199. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przek ...
 200. 14:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywan ...
 201. 14:33 SOPHARMA AD - INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDING 31 DECEMBER 2014 (12/2015)
 202. 14:33 KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 203. 14:30 Świnoujście/ Włoska firma opracuje program budowy tunelu
 204. 14:26 Azerscy weterani zwalczają polskie słodycze. "Polacy okazują wrogość Azerbejdżanowi"
 205. 14:23 Citi Handlowy: Wzrost PKB przyspieszy do 3,4% w tym roku, najmocniejszy w IV kw.
 206. 14:18 GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (6/2015)
 207. 14:18 OPTIZEN LABS - Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze ... - EBI
 208. 14:18 MADKOM - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (3/2015) - EBI
 209. 14:18 GRAJEWO - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 styczni ...
 210. 14:18 GRAJEWO - Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (5/2015)
 211. 14:18 SUNTECH S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (1/2015)
 212. 14:17 Kredyt na mieszkanie już jest tani, a może być jeszcze tańszy
 213. 14:13 Czym się różni Coca-Cola Zero od Coli Light?
 214. 14:10 Analitycy: na stacjach może być jeszcze taniej
 215. 14:08 Liczba sklepów Biedronka na ważnych dworcach wzrośnie wkrótce do pięciu
 216. 14:08 NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w styczniu
 217. 14:03 DEKPOL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (13/2015)
 218. 14:03 SANWIL HOLDING SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 219. 14:03 MERCATOR MEDICAL S.A. - Transakcje nabycia akcji zawarte przez osobę nadzorującą w 2014 r. (7/2015)
 220. 14:03 MERCATOR MEDICAL S.A. - Transakcje nabycia akcji zawarte przez osobę nadzorującą w 2014 r. (6/2015)
 221. 14:03 PREMIUM FOOD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 222. 14:03 PLASMA SYSTEM - Zawarcie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect (2/2015) - EBI
 223. 14:00 Zarząd JSW zaprasza związki na rozmowy; związkowcy przyjdą (aktl.2)
 224. 13:53 GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S8 k/Ostrowi Maz.
 225. 13:53 Paliwa tańsze o ponad złotówkę na litrze
 226. 13:48 COLUMBUS CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (3/2015)
 227. 13:48 MARKA - Podpisanie umowy z Animatorem Rynku dla obligacji. (11/2015) - EBI
 228. 13:48 mBank - Planowane zmiany do Statutu mBanku S.A. (8/2015)
 229. 13:48 UNIMA 2000 S.A - Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta (4/2015)
 230. 13:48 ASTORIA CAPITAL - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 231. 13:48 AWBUD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 232. 13:48 VISTAL GDYNIA S.A. - Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego spółki zależnej z PKO BP (7/2015)
 233. 13:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (3/2015)
 234. 13:33 AUTO-SPA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ? nabycie akcji Emite ...
 235. 13:33 VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie umów kredytowych z PKO BP S.A. oraz umów poręczenia tych kredytów ( ...
 236. 13:33 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 237. 13:29 MSW: spadła liczba funkcjonariuszy na "chorobowym"
 238. 13:18 BBI DEVELOPMENT SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (5/2015)
 239. 13:18 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (15/2015)
 240. 13:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (14/2015)
 241. 13:18 UBOAT - LINE - Rezygnacja Prezesa Zarządu (8/2015) - EBI
 242. 13:18 ASTRO - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 243. 13:18 DAYLI POLSKA - Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015) - EBI
 244. 13:18 UBOAT - LINE - Otrzymanie pozwu w sprawie o zapłatę (7/2015) - EBI
 245. 13:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-30
 246. 13:15 Białoruś/ Podpisano kontrakt ws. szlaku wodnego do Bałtyku
 247. 13:03 IDM SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (8/2015)
 248. 13:03 UBOAT - LINE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (6/2015) - EBI
 249. 13:03 LEASING-EXPERTS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osob ...
 250. 13:03 E-MUZYKA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (3/2015) - EBI
 251. 13:03 BOOMERANG - Podpisanie umowy na organizację imprezy motywacyjnej (3/2015) - EBI
 252. 13:03 IDEON S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015. (2/2015)
 253. 13:03 GEKOPLAST - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 254. 13:03 REMAK - Informacja o stosowaniu zasady ładu korporacyjnego nr III.6 (1/2015) - EBI
 255. 13:03 EQUITIER - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 256. 13:00 Poprawia się koniunktura w branży budowlanej
 257. 12:51 115 mln widzów obejrzy w telewizji Super Bowl. Koszt emisji spotu reklamowego to 4,5 mln dolarów
 258. 12:48 easyCALL.pl Spółka Akcyjna - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 259. 12:48 TAX-NET Spółka Akcyjna - Harmonogram publikacji raportów okresowych (1/2015) - EBI
 260. 12:48 ESKIMOS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014. (2/2015) - EBI
 261. 12:48 GENESIS ENERGY - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015: (2/2015) - EBI
 262. 12:48 PCHVENTURE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 263. 12:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot bl ...
 264. 12:48 P.A. NOVA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
 265. 12:48 P.A. NOVA S.A. - Wykaz raportów opublikowanych przez P.A. NOVA S.A. w 2014 roku (3/2015)
 266. 12:48 TAXUS FUND - Komunikat bieżący (1/2015) - EBI
 267. 12:48 RUNICOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 268. 12:45 Eurostat: w grudniu bezrobocie w strefie euro wyniosło 11,4 proc.
 269. 12:35 Od poniedziałku wsparcie protestu w JSW przez związki z innych spółek (aktl.)
 270. 12:33 PRYMUS S.A. - Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych ( ...
 271. 12:33 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy kupna 100% udziałów w spółce SERVIS - NET sp. z o.o. (3/ ... - EBI
 272. 12:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (2/2015)
 273. 12:33 WEEDO SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 274. 12:33 MEX POLSKA S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)
 275. 12:33 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (4/2015) - EBI
 276. 12:33 PRYMUS S.A. - Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych ( ...
 277. 12:33 FERRUM - Informacja nt. wartości obrotów pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZPU Kazimierz Jońca Sp. z o.o. ...
 278. 12:33 JR INVEST - Sprzedaż nieruchomości przez Spółkę zależną Emitenta (10/2015) - EBI
 279. 12:25 Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy
 280. 12:18 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o tra ...
 281. 12:18 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o tra ...
 282. 12:18 WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2015)
 283. 12:18 FUTURIS - Przydział obligacji FUTURIS S.A. (7/2015) - EBI
 284. 12:18 A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (7/2015)
 285. 12:18 Grupa HRC Spółka Akcyjna - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI
 286. 12:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrume ...
 287. 12:18 FUTURIS - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (6/2015) - EBI
 288. 12:18 INDEXMEDICA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania (3/2015)
 289. 12:18 QADFK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 290. 12:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 291. 12:18 A.C.E. S.A. - The list of Current Reports published in 2014 (6/2015)
 292. 12:18 PCZ - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (3/2015) - EBI
 293. 12:18 ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. (17/2015)
 294. 12:15 Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy
 295. 12:08 Niemieckie przepisy o płacy minimalnej zawieszone w stosunku do tranzytu
 296. 12:03 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Raport bieżący określający termin przekaznia raportu okresowego ze spraw ...
 297. 12:03 GREMI MEDIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)
 298. 12:03 POLCOLORIT - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow ...
 299. 12:03 A.C.E. S.A. - Publication dates of periodical financial reports in 2015 (5/2015)
 300. 12:03 SAF - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 301. 12:03 INNO-GENE S.A. - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 302. 12:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (2/2015)
 303. 12:03 PLANET SOFT - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. // Schedule of publication of ... - EBI
 304. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 20/A/NBP/2015
 305. 11:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (2/2015)
 306. 11:48 INNO-GENE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o tra ... - EBI
 307. 11:48 INDEXMEDICA S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu (2/2015)
 308. 11:48 NETTLE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 309. 11:48 POWER PRICE - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 310. 11:38 UOKiK uznał system Apolandia.com za piramidę finansową, nałożył karę
 311. 11:33 GPPI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015) - EBI
 312. 11:33 KERDOS GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (10/2015)
 313. 11:33 INTERCARS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 314. 11:33 VIVID GAMES S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariusza dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2014 r ...
 315. 11:33 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy z PZU S.A. (8/2015)
 316. 11:33 ROBINSON EUROPE - Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowaneg ... - EBI
 317. 11:33 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2015)
 318. 11:33 UBOAT-LINE S.A. - UBOAT-LINE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spół ...
 319. 11:22 Frank już "tylko" po 4 zł - komentarz walutowy
 320. 11:18 CLOUD TECHNOLOGIES - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 321. 11:18 ABS INVESTMENT - Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym (11/2015) - EBI
 322. 11:08 Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro jest szacowana na 0,6% r/r w styczniu
 323. 11:08 Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 11,4% w grudniu
 324. 11:08 Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 8,0% w grudniu
 325. 11:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym (12/2015) - EBI
 326. 11:03 ULMA Construccion SA - Powołanie osoby zarządzającej i odwołanie osoby nadzorującej (2/2015)
 327. 11:03 ECI - BPS REAL ESTATE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015) - EBI
 328. 11:03 PCC ROKITA S.A. - Podsumowanie kosztów II Programu Emisji Obligacji (4/2015)
 329. 11:03 LS TECH-HOMES S.A. - Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza (2/2015)
 330. 11:03 Copernicus Yachts Group - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (7/2015) - EBI
 331. 11:03 MEDICA PRO FAMILIA - Zawarcie aneksu do umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Dor ... - EBI
 332. 11:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (7/2015)
 333. 11:03 MEDICA PRO FAMILIA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 334. 11:03 PCC ROKITA S.A. - Informacja o transakcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2014 nie p ...
 335. 11:03 ELEKTROMONT - Istotna informacja (6/2015) - EBI
 336. 11:03 PRAGMA INKASO S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finanso ...
 337. 11:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spó ... - EBI
 338. 10:48 ROTOPINO.PL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 339. 10:48 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 340. 10:48 KETY - Znacząca umowa (7/2015)
 341. 10:48 DEKTRA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o ...
 342. 10:48 COGNOR S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 343. 10:38 Umocnienie złotego zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym
 344. 10:33 PCC EXOL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015)
 345. 10:23 Związki z JSW gotowe do rozmów, ale bez udziału prezesa
 346. 10:20 Pozytywna końcówka miesiąca - popołudniowy komentarz giełdowy
 347. 10:18 PCC ROKITA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015)
 348. 10:18 S4E - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 349. 10:18 POLTRONIC - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 350. 10:18 ARPSA - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (3/2015) - EBI
 351. 10:03 ART & BUSINESS MAGAZINE - Harmonogram raportów okresowych 2015 (11/2015) - EBI
 352. 10:03 LOKUM DEWELOPER - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 353. 10:03 EURO-TAX.PL - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 354. 10:03 BLU PRE IPO - Rezygnacja członka zarządu. (2/2015) - EBI
 355. 10:03 RAPORT - Daty przekazywania raportów okresowych Raport SA w 2015 r. (1/2015) - EBI
 356. 10:03 STANUSCH TECHNOLOGIES - Otrzymanie zlecenie z firmy AYPE Sp. z. o.o. (6/2015) - EBI
 357. 09:48 5th Avenue Holding - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 358. 09:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki (3/2015) - EBI
 359. 09:48 FUTURIS - Nabycie kolejnych dwóch podmiotów przez CREDITIA S.A. w organizacji (spółkę zależną od ... - EBI
 360. 09:33 PRÓCHNIK - RB 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015)
 361. 09:33 HUTMEN - Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza (8/ ...
 362. 09:33 ALTA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015r. (1/2015)
 363. 09:33 APATOR - Rezygnacja członka Zarządu Apator SA w związku z przyjęciem funkcji Prezesa Zarządu spół ...
 364. 09:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (9/2015)
 365. 09:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (6/2015)
 366. 09:15 PKN Orlen odkupił obowiązkowe zapasy ropy
 367. 09:05 Innowacje technologiczne a przenikanie się sfer pracy i wypoczynku. Co przyniesie przyszłość?
 368. 08:48 TERESA - Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA SA raportów okresowych ...
 369. 08:48 GMINA MIEJSKA KRAKÓW - Określenie daty przekazania raportu rocznego (2/2015)
 370. 08:48 Rubicon Partners SA - Zawaracie znaczącej umowy (5/2015)
 371. 08:38 Marvipol ma 13,65 mln euro kredytu od mBanku na refinansowanie
 372. 08:33 SEVENET - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015. (2/2015) - EBI
 373. 08:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (11/2015)
 374. 08:30 ARR: zmniejsza się skup mleka, ale i tak będzie kara za nadprodukcję
 375. 08:18 NEUCA - Nabycie obligacji przez Spółkę zależną (23/2015)
 376. 08:08 Nielsen: Rynek napojów bezalkoholowych wzrósł o 3,5% r/r do 12,4 mld zł w 2014r.
 377. 08:08 Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 0,2% m/m w grudniu
 378. 08:08 Symbio Polska pozyskała od Capital Partners TFI środki na rozwój
 379. 08:03 MARVIPOL S.A. - Zawarcie umowy kredytowej. (3/2015)
 380. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (22/2015)
 381. 07:48 EPIGON - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 382. 07:38 JSW odstąpiła od zwolnień związkowców i zmiany zasad posiłków profilaktycznych
 383. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 384. 07:38 PKN Orlen odkupił zapasy obowiązkowe ropy za łącznie ok. 257 mln USD
 385. 07:38 Obligacje serii S1 e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
 386. 07:35 Polski projekt w finale brytyjskiego konkursu
 387. 07:33 FERRATUM CAPITAL POLAND - Ferratum starts operations in Canada (2/2015) - EBI
 388. 07:23 Przegląd prasy
 389. 07:18 MARSOFT - Informacja o wyborze biegłego rewidenta. (2/2015) - EBI
 390. 07:18 MARSOFT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 391. 07:05 Opolskie/ Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie
 392. 07:03 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS - Otrzymanie zaliczki na budowę biogazowni przez spółkę zależną (2/2 ... - EBI
 393. 04:35 "Rzeczpospolita": Napoje żegnają się z kryzysem
 394. 04:05 "Rzeczpospolita": Konsumpcyjny dystans do Zachodu nie maleje
 395. 03:35 "Puls Biznesu": Izoglukoza podkopie buraka cukrowego