Trwa ładowanie...
d1iu27u

Artykuły z dnia: 2015.01.09 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (3/2015)
 2. 22:48 PCZ S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (2/2015)
 3. 22:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykluczenie obligacji serii F ROBYG S.A. (2/2015)
 4. 22:45 Nagrody Opolskiej Izby Gospodarczej dla Bieńkowskiej i Karpińskiego
 5. 22:33 2C PARTNERS - Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do ASO na Catalyst obligacji serii G (1/2015) - EBI
 6. 22:18 AIRWAY MEDIX - Odwołanie prokurenta (1/2015) - EBI
 7. 22:03 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-In ...
 8. 22:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20 ...
 9. 22:03 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 10. 21:48 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 11. 21:33 BLACK PEARL S.A. - Zmiany w akcjonariacie (4/2015)
 12. 21:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ...
 13. 21:18 MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-2/2015) (2/2015)
 14. 21:18 BLACK PEARL S.A. - Zmiany w akcjonariacie (3/2015)
 15. 21:18 BLACK PEARL S.A. - Zmiany w akcjonariacie (2/2015)
 16. 21:18 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpiecz ...
 17. 21:03 HAWE - Zmiany w składzie Zarządu (RB-1/2015) (1/2015)
 18. 21:00 Karpiński: decyzja ws. programu polityki energetycznej na przełomie 2017/2018 r.
 19. 20:50 Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej (aktl.)
 20. 20:48 BLACK PEARL S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu (1/2015)
 21. 20:48 A.C.E. S.A. - ESOP Program - Transfer of shares (1/2015)
 22. 20:33 E-MUZYKA - Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego (1/2015) - EBI
 23. 20:18 MOLMEDICA - Istotna informacja dotycząca Emitenta (1/2015) - EBI
 24. 20:18 PGS SOFTWARE - Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2014 roku (1/2015) - EBI
 25. 20:03 DREWEX S.A. - Postanowienie Sądu o zawarciu układu z wierzycielami - oddalenie zażalenia ZUS prze ...
 26. 19:45 Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej
 27. 19:33 JSW S.A. - zawarcie umowy znaczącej (1/2015)
 28. 19:18 NORTH COAST - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki N ...
 29. 19:15 Kowalczyk zwraca się do związków o ich propozycje ws. naprawy KW
 30. 19:05 Związki: już ponad 2 tys. górników bierze udział w podziemnym proteście (aktl.2)
 31. 19:00 TNS Polska: Caritas najbardziej znaną organizacją dobroczynną
 32. 18:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy podwykonawczej (5/2015)
 33. 18:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy podwykonawczej (3/2015)
 34. 18:33 IDM SA - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki IDM S.A. w upadłości układowej (2/2015)
 35. 18:33 SELVITA S.A. - Zmiana Statutu Spółki (2/2015)
 36. 18:33 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 37. 18:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 38. 18:18 SARE Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA ... - EBI
 39. 18:18 SELVITA S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (1/2015)
 40. 18:18 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ ...
 41. 18:18 PAMAPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży konserw kontrahentowi z Rumunii (1/2015)
 42. 18:10 UKE: wpłynęło 16 stanowisk konsultacyjnych ws. konkursu na multiplex 8
 43. 18:08 Rafał Juszczak zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Getin Holding
 44. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 45. 18:08 Kalendarium ISBnews
 46. 18:05 Kujawsko-Pomorskie/ Konkursy dla organizacji pozarządowych
 47. 18:05 Samorządowcy zaskoczeni likwidacją kopalń KW; oczekują dialogu
 48. 17:59 Wzrostowy tydzień na dobry początek roku
 49. 17:55 Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r. (opis)
 50. 17:52 Drożyzna - komentarz tygodniowy rynku Catalyst
 51. 17:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Rezygnacja członka Zarządu Emitenta (1/2015)
 52. 17:48 GETIN - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
 53. 17:48 Dane z rynku pracy USA pozytywne dla wielu - walutowy raport tygodniowy
 54. 17:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitent ...
 55. 17:45 Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach
 56. 17:45 Spokojny koniec dobrego tygodnia - komentarz posesyjny
 57. 17:38 Indeks WIG20 zniżkował o 1,03% na zamknięciu w piątek
 58. 17:38 Przychody CI Games przekroczyły 100 mln zł w 2014 r. wg wstępnych szacunków
 59. 17:36 Zaistniały preteksty do korekty na dolarze?
 60. 17:35 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 1,03 proc. do 2337,21 pkt
 61. 17:35 Bez poprawek Senatu do ustawy o rybołówstwie morskim
 62. 17:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (2/2015) - EBI
 63. 17:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Powołanie Prezesa Zarządu (1/2015) - EBI
 64. 17:33 GETIN - Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta (1/2015)
 65. 17:33 HEFAL SERWIS - Podpisanie umowy istotnej ? uzupełnienie raportu 52/2014 z dnia 15.12.2014 r. (1/ ... - EBI
 66. 17:33 Bowim - Zawarcie przez spółkę zależną Bowim ? Podkarpacie Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu w fo ...
 67. 17:30 Bez poprawek Senatu do ustawy o organizacji rynku mleka
 68. 17:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan ...
 69. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez O ...
 70. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 71. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (1/2015)
 72. 17:18 CI GAMES S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014. (1/2015)
 73. 17:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 74. 17:08 NBP: Zysk netto banków wzrósł o 8,9% r/r do 15,34 mld zł w I-XI
 75. 17:08 Grupa Azoty powołała zarząd X kadencji w niezmienionym składzie
 76. 17:03 EKOKOGENERACJA - Zmiana terminu odbioru końcowego drugiej linii do produkcji energii cieplnej prz ... - EBI
 77. 17:03 SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki mr Target sp. z o.o. (1/2015) - EBI
 78. 17:03 VIGO SYSTEM S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji (4/2015)
 79. 17:03 AMREST - RB 5/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżersk ...
 80. 17:03 JR INVEST - Korekta raportu nr 85/2014 z dnia 23.12.2014 r. (2/2015) - EBI
 81. 16:55 W MPiPS ma się odbyć spotkanie związkowców i pracodawców
 82. 16:55 CE/Europa Centralna odporna na Grexit
 83. 16:55 Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r. (krótka2)
 84. 16:48 TIM - Zawarcie znaczacej umowy. (1/2015)
 85. 16:48 RAIFFEISENPL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Raiffeisen Bank Polska S.A. ... - EBI
 86. 16:48 KETY - Nabycie znacznego pakietu akcji (3/2015)
 87. 16:48 KETY - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 88. 16:48 KETY - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (1/2015)
 89. 16:33 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (7/2015)
 90. 16:33 LEASING-EXPERTS - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku./ Schedule periodic repo ... - EBI
 91. 16:33 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 92. 16:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (3/2015)
 93. 16:33 AMREST - RB 4/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 94. 16:33 SKARBIEC HOLDING S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 9/2014 - Informacja o datach przekazywania r ...
 95. 16:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...
 96. 16:25 Gdynia/20 proc. wzrost przeładunków w terminalu kontenerowym
 97. 16:23 BZ WBK oczekuje deflacji do końca III kwartału 2015 r.
 98. 16:23 BZ WBK podniósł prognozę wzrostu PKB w 2014 r. do 3,3%
 99. 16:18 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiana daty przekazania raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok końc ...
 100. 16:18 BINARY HELIX S.A. - Korekta raportu nr 10/2014 z dnia 20.12.2014 rok (5/2015)
 101. 16:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (2/2015)
 102. 16:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 103. 16:18 BINARY HELIX S.A. - Korekta raportu nr 9/2014 z dnia 20.12.2014 rok (4/2015)
 104. 16:18 GALVO - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 105. 16:18 GRUPA LOTOS - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Grupy LOTOS S ...
 106. 16:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...
 107. 16:18 PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA (1/2015)
 108. 16:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 109. 16:08 Solar Company zwiększyło skonsolidowane przychody r/r do 12 mln zł w grudniu
 110. 16:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (1/2015)
 111. 16:03 CCC - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 112. 16:03 ECI - BPS REAL ESTATE - Informacja o planowanej emisji obligacji serii C (1/2015) - EBI
 113. 16:00 Senatorowie przeciw przekazaniu pieniędzy na Polonię z powrotem Senatowi (krótka)
 114. 15:53 Obligacje Novavis warte 4 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
 115. 15:48 SOPHARMA AD - MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SOPHARMA AD ? SOFIA ...
 116. 15:48 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (1/2015)
 117. 15:48 SOLAR COMPANY S.A. - Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 roku (1/2015)
 118. 15:38 MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w XI
 119. 15:35 Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu (aktl.)
 120. 15:33 ADFORM GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 121. 15:33 WIND MOBILE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych Wind Mobile S.A. w 2015 roku (1/2015) - EBI
 122. 15:33 HUTMEN - Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walne ...
 123. 15:33 MIKROKASA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 124. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 125. 15:33 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (3/2015)
 126. 15:33 HYDROTOR - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany (2/2015)
 127. 15:30 Związkowcy chcą rozmawiać, ale odrzucają możliwość likwidacji kopalń
 128. 15:23 GPW upomniała lub nałożyła kary pieniężne na 11 spółek z NewConnect
 129. 15:18 ADUMA - Raport bieżący 1/2015 ? Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmują ... - EBI
 130. 15:18 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (2/2015)
 131. 15:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 132. 15:05 Małopolskie/ Protest przed przeznaczoną do likwidacji kopalnią Brzeszcze
 133. 15:03 BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania. (1/2015)
 134. 15:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA SA ? zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bie ...
 135. 15:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Odwołanie prokury (4/2015) - EBI
 136. 15:03 DELKO S.A. - nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem rady nadzorczej (4/2015)
 137. 15:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (6/2015)
 138. 15:03 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 139. 15:03 K2 INTERNET S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2014 roku. (3/2015)
 140. 15:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Zmiany w składzie zarządu Spółki (3/2015) - EBI
 141. 15:03 DELKO S.A. - nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem zarządu (3/2015)
 142. 15:03 TALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
 143. 15:03 DELKO S.A. - przekroczenie liczby głosów na WZA powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów (2/2015)
 144. 14:48 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 145. 14:48 DELKO S.A. - zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (1/2015)
 146. 14:48 BPS WARSZAWA - informacja o rejestracji zmiany Statutu Banku (2/2015) - EBI
 147. 14:48 GKS GieKSa Katowice - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 148. 14:48 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (1/2015) - EBI
 149. 14:48 BPS WARSZAWA - informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w ciągu roku obrotowego 2 ... - EBI
 150. 14:38 Kredyt Inkaso planuje wydać do 300 mln zł na zakupy wierzytelności w tym roku
 151. 14:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 152. 14:38 Stopa bezrobocia w USA spadła do 5,6% w grudniu 2014 r.
 153. 14:33 K2 INTERNET S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015)
 154. 14:33 DEPEND - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 155. 14:33 BALTONA S.A. - Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2015)
 156. 14:30 Będzie kanapka z McDonald's specjalnie dla Polaków?
 157. 14:25 Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu
 158. 14:25 UOKiK: umowy na usługi telefoniczne na czas określony nie można zmienić
 159. 14:23 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 160. 14:18 XSYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI
 161. 14:18 QUART DEVELOPMENT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 162. 14:18 ASTRO - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (1/2015) - EBI
 163. 14:18 MERCOR S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
 164. 14:18 IMPEL - Usługa świadczona na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. na wartość umowy znaczącej (1/2015)
 165. 14:10 Analitycy: ceny na stacjach benzynowych mogą być jeszcze niższe
 166. 14:08 Pekao: Deflacja w Polsce może utrzymać się aż do lipca br.
 167. 14:08 Konsorcjum z Budimeksem ma umowę na instalację w EC Siekierki za 63 mln zł netto
 168. 14:05 Senacka komisja budżetowa przeciw powrotowi pieniędzy na Polonię do Senatu
 169. 14:05 Kraków nadal najatrakcyjniejszym miastem w Europie dla outsourcingu
 170. 14:04 Cena paliwa w dół. 4,51 zł za litr Pb95 i diesla
 171. 14:03 FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (1/2015)
 172. 14:03 BRASTER - Warunkowe udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP (?Mixture of liquid-crystal compo ... - EBI
 173. 14:03 GANT - Korekta rb nr 135 z 26.11.2014 Umorzenie postępowania upadłościowego (1/2015)
 174. 13:53 BM Reflex: Paliwa nadal mają szansę tanieć, ale ON będzie droższy niż '95'
 175. 13:53 PGNiG i Lotos wspólnie poszukają ropy w północno-wschodniej Polsce
 176. 13:53 Aktywa klientów zewnętrznych PZU TFI wzrosły do ponad 6 mld zł w 2014 r.
 177. 13:52 Trend giełdowy w 2015 r. wyznaczą banki centralne i sezon wyborczy. Czy OFE zaczną wyprzedaż akcji?
 178. 13:48 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (2/2015)
 179. 13:48 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na rachunkach spółki zależnej Emitenta (6/2015)
 180. 13:48 SUMMA LINGUAE - Zawarcie istotnej umowy (4/2015) - EBI
 181. 13:48 STALPRODUKT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 182. 13:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (1/2015)
 183. 13:48 BUDIMEX - Instalacje odazotowania i odsiarczania w EC Siekierki w Warszawie ? nowy kontrakt Budim ...
 184. 13:40 Kowalczyk: rządowi zależy na uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy w KW
 185. 13:38 Giełda wznowiła obrót akcjami Banco Santander
 186. 13:33 BLIRT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 187. 13:24 Charytatywność po polsku: dajemy pieniądze, rzadziej własną pracę
 188. 13:13 Kupimy więcej samochodów? "Potrzebne rządowe wsparcie"
 189. 13:07 Niewielu Polaków odkłada na emeryturę
 190. 13:05 Związkowcy z JSW nie chcą rozmawiać z zarządem nt. planu oszczędności
 191. 13:03 READ-GENE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 192. 13:03 BBI DEVELOPMENT SA - Ustalenie ostatecznej ceny nabycia projektu Złota 44 w związku z rozliczenie ...
 193. 13:03 RANK PROGRESS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (5/2015)
 194. 12:53 Kruk kupił wierzytelności o wartości 1,58 mld zł w IV kw. 2014 za 215,4 mln zł
 195. 12:48 LOKUM DEWELOPER - Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej ... - EBI
 196. 12:48 LOKUM DEWELOPER - Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r. (1/2015) - EBI
 197. 12:48 ALIOR BANK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015)
 198. 12:48 RAIFFEISENPL - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A Raiffe ... - EBI
 199. 12:40 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-09
 200. 12:38 Capital Park wykupił przedterminowo obligacje serii A o wartości 55 mln zł
 201. 12:38 PKP mają już 80% nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym
 202. 12:38 Wartość aktywów UI TFI wzrosła o 2,8 mld zł r/r do ponad 10 mld zł w 2014 r.
 203. 12:33 LEONIDAS CAPITAL - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 204. 12:33 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 205. 12:33 AOW FAKTORING - Daty przekazywania w roku 2015 raportów okresowych (1/2015) - EBI
 206. 12:33 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 207. 12:23 Astra: TVP niezainteresowane zwiększaniem zasięgów, traci Polonia w Europie
 208. 12:18 CAPITAL PARK S.A. - Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Par ...
 209. 12:08 Ostateczna cena sprzedaży Złotej 44 przez Orco ustalona na 50 mln euro
 210. 12:08 SPC: Produkcja cementu wzrosła o 1,9% r/r, sprzedaż o 7,1% w grudniu
 211. 12:03 WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2015)
 212. 12:03 KRUK S.A. - Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w IV kwar ...
 213. 11:56 W oczekiwaniu na dane z USA
 214. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr005/A/NBP/2015
 215. 11:50 Opóźnia się wznowienie obrad Senatu
 216. 11:48 EGB INVESTMENTS - Wykup obligacji serii R w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (2/2015) - EBI
 217. 11:48 EGB INVESTMENTS - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 218. 11:48 PROJPRZEM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. (2/2015)
 219. 11:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (2/2015)
 220. 11:33 MIRBUD S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 221. 11:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu oraz zbyciu akcji Emitenta (1/2015)
 222. 11:33 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przykazywania raportów okresowych przez UniSystem ...
 223. 11:32 Po południu będzie się działo...
 224. 11:30 Minister rolnictwa wydał 728 pozwoleń na tegoroczne połowy ryb na Bałtyku
 225. 11:28 Naruszenie istotnego oporu - analiza futures na WIG20
 226. 11:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (11/2015)
 227. 11:10 Rozczarowujący popyt na amerykańską pszenicę
 228. 11:08 Pekao: USD będzie kosztował 3,90 zł na koniec roku - najwięcej od 2009 r.
 229. 11:03 INSTALKRK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 230. 11:03 BS SANOK - Zaliczenie do funduszy uzupełniających Podkarpackiego Banku Spółdzielczego środków poz ... - EBI
 231. 11:03 RAWLPLUG - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 232. 11:03 LEONIDAS CAPITAL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ...
 233. 11:03 DOMENOMANIA.PL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 234. 11:03 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (2/2015)
 235. 10:55 W kancelarii premiera spotkanie Kopacz z zespołem ds. górnictwa
 236. 10:53 PCC Rokita utworzy JV z tajską spółką, by rozwijać sprzedaż w Azji
 237. 10:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku (10/2015)
 238. 10:48 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (1/2015)
 239. 10:38 BESI podtrzymało rekomendację 'neutralnie” dla PZU i wycenę 500,0 zł
 240. 10:35 Rzecznik rządu: w piątek zespół ds. górnictwa z udziałem premier (opis2)
 241. 10:23 Złoty będzie tracił nadal na wartości, wobec USD jest najsłabszy od 5 lat
 242. 10:23 Zapasy węgla na hałdach spadły do 8,18 mln ton w listopadzie
 243. 10:23 Grupa Inpro sprzedała 421 mieszkań w 2014 r., wzrost o 0,5% r/r
 244. 10:18 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (2/2015)
 245. 10:18 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (5/2015)
 246. 10:03 PCC ROKITA S.A. - Utworzenie spółki (1/2015)
 247. 10:03 INDATA SOFTWARE - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (1/2015) - EBI
 248. 10:03 LPP - Aneks do znaczącej umowy (2/2015)
 249. 10:03 EBC SOLICITORS - Harmonogram raportów okresowych 2015 (4/2015) - EBI
 250. 10:03 LOGINTRADE - Zmiana udziału w głosach na WZ Spółki Logintrade S.A. (1/2015) - EBI
 251. 09:59 Lekkie spadki w Europie - poranny komentarz giełdowy
 252. 09:55 Zakopane/ Syn b. burmistrza ma wyburzyć nielegalną budowę
 253. 09:51 Problemy gospodarcze Niemców - komentarz walutowy
 254. 09:50 Rzecznik rządu: w piątek zespół ds. górnictwa z udziałem premier (opis)
 255. 09:50 Komentarz PLN: Złoty lekko w górę, mocny dolar ogranicza ruchy
 256. 09:45 Im szybciej złożysz PIT, tym prędzej dostaniesz zwrot nadpłaty
 257. 09:41 Ekoexport, Hawe, Graal - sygnały techniczne DM BOS
 258. 09:38 EBOR sprzedał ok. 3% akcji Alior Banku w ABB, ma wciąż 5,02%
 259. 09:35 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 260. 09:33 MARKA - Uchwała nr 31/2015 Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji zwykły ... - EBI
 261. 09:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2015 ...
 262. 09:31 Chcesz zapłacić abonament rtv? Na to musisz uważać
 263. 09:31 Optymizm strony popytowej nie gaśnie - giełdowy komentarz poranny
 264. 09:18 ROPCZYCE - Informacja na temat ładu korporacyjnego. (1/2015) - EBI
 265. 09:18 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku ...
 266. 09:18 ARAMUS S.A. - Transakcja na akcjach ARAMUS S.A. (3/2015)
 267. 09:08 Liczba klientów zmieniających operatora komórkowego wzrosła do 1,567 mln w ub.r.
 268. 09:08 Kina sprzedały ponad 40 mln biletów w 2014 r., o blisko 11% więcej r/r
 269. 09:05 Rzecznik rządu: w piątek zespół ds. górnictwa z udziałem premier (krótka)
 270. 08:53 Cena emisyjna Banco Santander ustalona na 6,18 euro za akcję
 271. 08:48 MEGARON S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 272. 08:45 Związki: ok. 1,3 tys. protestujących pod ziemią ws. górnictwa (aktl.)
 273. 08:38 Vantage chce zwiększyć sprzedaż mieszkań do ok. 450 lokali w tym roku
 274. 08:38 TDJ złożyło wniosek do UOKiK ws. zgody na przejęcie kontroli nad FPM
 275. 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na platformie Steam. ... - EBI
 276. 08:33 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 277. 08:25 Analitycy: w sezonie 2014/2015 - spadek cen zbóż, wzrost zapasów
 278. 08:23 Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro
 279. 08:23 Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 0,1% m/m w listopadzie
 280. 08:23 Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 17,7 mld euro w listopadzie
 281. 07:55 Związki: ok. 1,3 tys. protestujących pod ziemią ws. górnictwa
 282. 07:48 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (2/2015) - EBI
 283. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (6/2015)
 284. 07:38 PKP PLK udostępni infrastrukturę kolejową PKP Cargo za szac. 685 mln zł w 2015r.
 285. 07:25 Raport: coraz więcej Brytyjczyków wybiera samozatrudnienie
 286. 07:23 Przegląd prasy
 287. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 288. 04:45 Koniec ekspansji dyskontów w Polsce