Trwa ładowanie...
d1iu27u

Artykuły z dnia: 2015.01.15 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 MOMO - Raport kwartalny za IVQ2014. (3/2015) - EBI
 2. 00:05 Sejm/Projekt ustawy o recyklingu pojazdów - do komisji środowiska
 3. 23:33 Admiral Boats - Planowany wykup obligacji serii D i E (1/2015) - EBI
 4. 23:30 USA/ Piąty dzień spadków na Wall Street, traciły banki
 5. 23:20 Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących
 6. 23:15 Związkowe konsultacje w przerwie rozmów z delegacją rządową (aktl.)
 7. 23:03 CERTUS CAPITAL - Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (1/2015) - EBI
 8. 23:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (7/2015)
 9. 22:40 Sejm przyjął poprawki senatorów do noweli ustawy o biopaliwach
 10. 22:33 HAWE - Ustanowienie prokury (RB-2/2015) (2/2015)
 11. 22:25 Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o odpadach
 12. 22:25 Sejm za większością poprawek Senatu do ustawy o obligacjach
 13. 21:55 Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej
 14. 21:50 Sejm za poprawkami Senatu do budżetu na 2015 r.
 15. 21:33 PRESTO - Rejestracja spółki zależnej (3/2015) - EBI
 16. 21:18 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (2/2015)
 17. 21:03 EZO S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach w 2014 roku (2/2015)
 18. 20:50 Kopacz: w pomocy dla kopalń nie możemy łamać zasad UE (opis)
 19. 20:45 Analitycy: uwolnienie kursu franka to ryzykowna decyzja
 20. 20:35 Małopolski sejmik przyjął rezolucję w obronie kopalni Brzeszcze (aktl.)
 21. 20:33 EZO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A. (1/2015)
 22. 20:24 Europa zyskuje na szwajcarskiej masakrze - popołudniowy komentarz giełdowy
 23. 20:20 Kopacz: w pomocy dla kopalń nie możemy łamać zasad UE (krótka)
 24. 20:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A. (2/2015)
 25. 19:50 Samorządowcy kierują do premier propozycje do programu dla Śląska (aktl.)
 26. 19:15 Kluby za dalszymi pracami nad projektem noweli Prawa łowieckiego
 27. 19:07 EUR/USD dalej nisko
 28. 19:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna (5/2015)
 29. 19:03 WDM CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zg ...
 30. 18:59 Giełda znokautowana przez Bank Szwajcarii
 31. 18:56 Pierwszy tegoroczny "czarny łabędź" - komentarz po sesji
 32. 18:50 W kopalniach KW i JSW protestuje ok. 3,2 tys. górników (aktl.3)
 33. 18:48 mBank - Emisja obligacji podporządkowanych przez spółkę mBank S.A. ? zgoda KNF na zaliczenie do ...
 34. 18:45 W czwartek wieczorem w Sejmie głosowanie nad zmianą ustawy "węglowej"
 35. 18:40 Skok kursu franka uderzy w spłacających kredyty samochodowe
 36. 18:33 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, dn ...
 37. 18:18 KLEBA INVEST - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta (1/2015) - EBI
 38. 18:18 Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (6/2015)
 39. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Z ...
 40. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A. (1/2015)
 41. 18:18 ALTUS TFI S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 3/2015 o odwołaniu Pana Witolda ...
 42. 18:18 NEWAG S.A. - Powołanie osób zarządzających (1/2015)
 43. 18:08 Kalendarium ISBnews
 44. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 45. 18:05 MF: akcyza od nielegalnych papierosów wynosi 16 zł za paczkę
 46. 18:03 AMREST - RB 12/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 47. 18:00 Męcina: kopalnia Brzeszcze ma ogromny potencjał
 48. 17:53 PGNiG: Sąd obniżył karę do 500 tys. zł za naruszenie obowiązku koncesyjnego
 49. 17:48 LIBET S.A. - Zmiana umowy znaczącej (umowy dzierżawy zawartej z Krakowskim Przedsiębiorstwem Prod ...
 50. 17:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitent ...
 51. 17:48 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 52. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 53. 17:45 Po południu złoty odrobił część strat poniesionych po decyzji SNB
 54. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 3,06% na zamknięciu w czwartek
 55. 17:35 Posłowie chcą dalszych prac nad ustawą o recyklingu pojazdów
 56. 17:33 INC - Nabycie akcji własnych (4/2015)
 57. 17:33 MLP GROUP S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu MLP Group S.A. (1/2015)
 58. 17:33 ALTUS TFI S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI S.A. (3/2015)
 59. 17:30 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 3,06 proc. do 2265,21 pkt
 60. 17:25 Potrzeba lepszej współpracy telekomów i sektora publicznego (aktl.)
 61. 17:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zarządzającej (1/2015)
 62. 17:18 SUMMA LINGUAE - Ustanowienie zabezpieczeń dla zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu emi ... - EBI
 63. 17:18 AITON CALDWELL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza ...
 64. 17:18 COPERNICUS - Nabycie akcji emitenta przez osobę zobowiązaną (1/2015) - EBI
 65. 17:18 PGNIG - Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie odwołania od Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk ...
 66. 17:08 MG: Deflacja w styczniu pogłębi się i wyniesie 1,3% r/r
 67. 17:05 KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB
 68. 17:03 AMREST - RB 11/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 69. 17:03 08OCTAVA - Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości (2/2015)
 70. 17:03 ECI - BPS REAL ESTATE - Ostatni dzień notowania obligacji ECI-BPS Real Estate FIZAN (2/2015) - EBI
 71. 17:03 INDEXMEDICA - Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału w spółce zależnej (1/2015) - EBI
 72. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 73. 17:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (3/2015)
 74. 16:55 Korolec: resorty dyskutują o darmowych pozwoleniach na emisje CO2 po 2020 r.
 75. 16:53 Bratkowski z RPP był za obniżkami stóp w grudniu o 100 pb
 76. 16:53 KNF: Kredytobiorcy zaabsorbują CHF/PLN nawet po 5,0 przy obecnym LIBOR CHF
 77. 16:53 Inflacja bazowa przyspieszyła do 0,5% r/r w grudniu wg analityków
 78. 16:48 JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (3/2015) - EBI
 79. 16:45 Nalewajk: rolnicy dotknięci skutkami embarga otrzymali pomoc (aktl.)
 80. 16:45 Mamy za dużo żywności na rynku?
 81. 16:38 Hutmen złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji jego akcji
 82. 16:33 SARE Spółka Akcyjna - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta (3 ... - EBI
 83. 16:33 EUROTEL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015)
 84. 16:33 POLMED S.A. - Temat raportu:Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 ro ...
 85. 16:33 GRAJEWO - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ...
 86. 16:33 DEKPOL S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (?) (10/2015)
 87. 16:33 Sescom Spółka Akcyjna - Raport roczny 2013_2014 (3/2015) - EBI
 88. 16:33 MERCATOR MEDICAL S.A. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą (3/2015)
 89. 16:20 Analitycy o decyzji SNB: szok. Oszukali rynek
 90. 16:18 DEKPOL S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A (9/2015)
 91. 16:18 SFD Spółka Akcyjna - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku (1/2 ... - EBI
 92. 16:18 MERCATOR MEDICAL S.A. - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (2/2015)
 93. 16:18 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (6/2015) - EBI
 94. 16:18 MERCATOR MEDICAL S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą (1/2015)
 95. 16:18 RONSON EUROPE N.V. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 96. 16:18 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (5/2015)
 97. 16:15 Urząd rejestracji leków: od producenta zależy, kiedy ellaOne będzie dostępna bez recepty
 98. 16:10 TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego
 99. 16:08 Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +6,3 pkt w styczniu
 100. 16:05 Analitycy: kurs franka raczej utrzyma się powyżej 4 złotych na dłużej
 101. 16:05 Raport ISP: ujawnienie nieprawidłowości oznacza dla pracownika represje
 102. 16:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału za ...
 103. 16:03 PLAZA CENTERS N.V. - PLAZA CENTERS N.V. ANNOUNCES REPORTING DATES FOR 2015 (1/2015)
 104. 16:03 AITON CALDWELL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. (7/2015) - EBI
 105. 16:03 AITON CALDWELL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A. ... - EBI
 106. 16:03 GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolido ...
 107. 16:03 STALPROFI - Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (2/2015)
 108. 16:03 MINERAL MIDRANGE - Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakłado ... - EBI
 109. 16:00 Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku
 110. 15:53 Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków
 111. 15:53 Raiffeisen Polbank miał rekordowe obroty faktoringowe w ub.r.: 16,5 mld zł
 112. 15:53 NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne
 113. 15:48 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (12/2015)
 114. 15:45 Rozpoczęły się kolejne rozmowy delegacji rządowej ze związkowcami
 115. 15:45 Samorządowcy kierują do premier propozycje do programu dla Śląska
 116. 15:45 Kwiecień: Decyzja SNB - przedwczesna
 117. 15:38 NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2015 r. to 1,9%
 118. 15:38 Uniqa spodziewa się wzrostu przypisu składki i poprawy wyników r/r w 2015 r.
 119. 15:38 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 120. 15:35 GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm (opis)
 121. 15:33 PLASMA SYSTEM - Harmonogram publikacji raportów okresowych Plasma SYSTEM S.A. w 2015 roku (1/2015) - EBI
 122. 15:33 ARTNEWS - Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2015 - Zawarcie umowy z GEM Global Yield Fund LLC SC ... - EBI
 123. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 124. 15:33 HYDRAPRES - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 125. 15:33 PLASTBOX - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2/2015)
 126. 15:23 NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015 to 0,2%
 127. 15:23 NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,3%
 128. 15:18 HYDRAPRES - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną. (1/2015) - EBI
 129. 15:18 BIOMED-LUBLIN - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (1/2015) - EBI
 130. 15:18 AIRWAY MEDIX - Zmiana adresu siedziby Spółki (3/2015) - EBI
 131. 15:18 08OCTAVA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 132. 15:18 INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (3/2015)
 133. 15:18 HUTMEN - Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji (5/ ...
 134. 15:15 Jordan: odejście od sztywnego kursu było przemyślane
 135. 15:15 Piechociński chce spotkać się z ministrem finansów ws. franka
 136. 15:11 Komentarz PLN: Umocnienie PLN w trakcie konferencji RPP
 137. 15:08 Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy
 138. 15:03 KPPD - Zawarcie umowy na linię do manipulacji i sortowania surowca w ZPD kalisz Pom. (3/2015)
 139. 15:03 TVN - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów TVN S.A. posiadanych przez Polish Television Holdin ...
 140. 15:03 INCANA SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 141. 14:55 Eksperci: wzrosną raty kredytów we frankach po decyzji szwajcarskiego banku (aktl.)
 142. 14:53 Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 9,95 pkt w styczniu
 143. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 316 tys. w USA
 144. 14:51 Inicjatywa należała do podaży - analiza futures na WIG20
 145. 14:48 ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych TelForceOne S.A. (2/2015) - EBI
 146. 14:48 VELTO CARS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ VELTO Cars S.A. obradu ...
 147. 14:48 VELTO - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ VELTO Cars S.A., obradującym w d ... - EBI
 148. 14:48 ACREBIT S.A. - korekta raportu 1/2015 o Informacji o transakcjach osób mających dostęp do informa ...
 149. 14:41 "Kurs to nie wszystko". Bankowcy o sytuacji kredytobiorców frankowych
 150. 14:38 Saxo Bank: SBC zrobił ruch wyprzedzający sytuację geopolityczną w Europie
 151. 14:38 Ceny producentów w USA spadły o 0,3% m/m w grudniu
 152. 14:35 GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm (krótka)
 153. 14:33 SOPHARMA AD - Current report 7 buy back 15012015 (7/2014)
 154. 14:33 SELENA FM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 155. 14:26 Są dane o inflacji. Nadal mamy deflację
 156. 14:23 MF: Decyzja SBC mocno zachwiała całym rynkiem finansowym
 157. 14:23 Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 84,8% r/r do 10,0 tys. ton w grudniu
 158. 14:23 GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 r. wobec 0,9% w 2013 r.
 159. 14:23 mBank: Dywidenda za 2014 rok może być niższa w związku z kursem CHF
 160. 14:20 Deloitte: potrzeba lepszej współpracy telekomów i sektora publicznego
 161. 14:18 GRUPA RECYKL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 162. 14:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rozpoczęcie rozmów w zakresie dostaw proppantów ceramicznych przez ... - EBI
 163. 14:18 FORMUŁA 8 S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 10.02.2015 RO ...
 164. 14:18 BIPROMET S.A. - Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez akcjo ...
 165. 14:15 Gliwicka firma stworzyła system dla organizacji non-profit z całego świata
 166. 14:10 Rząd o górnictwie: koszty wydobycia rosną, ceny węgla spadają (opis2)
 167. 14:10 MSP: o godz. 15 kolejne rozmowy przedstawicieli rządu z górnikami (aktl.)
 168. 14:08 Konsorcjum Gulermak z najtańszą ofertą na odc. obwodnicy Warszawy za 757 mln zł
 169. 14:08 GUS: Deflacja wyniosła 1,0% r/r w grudniu wobec oczekiwanych -0,9%
 170. 14:08 GUS: Deflacja wyniosła 1,0% r/r w XII, największy wpływ m/m: ceny transportu
 171. 14:05 Termy Warmińskie - jeden przetarg blokuje dokończenie prac
 172. 14:03 CUBE.ITG S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015)
 173. 14:03 MEGA SONIC - Realizacja kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej (1/2015) - EBI
 174. 14:01 SNB zdestabilizował rynki
 175. 14:00 Nalewajk: rolnicy dotknięci skutkami embarga otrzymali pomoc
 176. 13:55 Polska popiera plan inwestycyjny Junckera
 177. 13:53 Szef SBC: Po osłabieniu CHF wobec USD minimalny kurs wobec euro nieuzasadniony
 178. 13:53 Prezes mBanku: Kurs franka szwajcarskiego wróci do 4 zł w ciągu tygodnia
 179. 13:50 Mistrzostwa świata w grach komputerowych odbędą się w Łodzi
 180. 13:48 EMC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro ...
 181. 13:48 VELTO CARS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (7/2015)
 182. 13:48 VELTO CARS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (8/2015)
 183. 13:48 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Wprowadzenie obligacji spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. serii PPA d ...
 184. 13:44 Zaskakująca decyzja SNB
 185. 13:40 Szwajcarski bank centralny uderzył w polskich kredytobiorców
 186. 13:33 EMC - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (3/2015)
 187. 13:33 VELTO CARS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (6/2015)
 188. 13:33 EMC - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. (2/2 ...
 189. 13:31 5 złotych nie, ale powyżej 4 już tak
 190. 13:25 MF: w latach 2012-2014 przeprowadzono 48 kontroli dot. opcji walutowych
 191. 13:20 MSP: o godz. 15 kolejne rozmowy przedstawicieli rządu z górnikami
 192. 13:18 V GROUP - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 193. 13:18 IndygoTech Minerals S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon ele ...
 194. 13:18 POLBRAND - Informacja dotyczaca zakupu przedsiębiorstwa upadłego jako całości ?Carbo - Proces Re ... - EBI
 195. 13:08 Grupa Masterlease oczekuje wzrostu przynajmniej na poziomie rynku w tym roku
 196. 13:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (10/2015)
 197. 13:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (11/2015)
 198. 13:03 ECERAMICS - Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnyc ... - EBI
 199. 13:00 Górnicy z JSW przyłączają się do protestu (aktl.)
 200. 12:57 Prognoza mroźnej zimy winduje ceny gazuziemnego
 201. 12:55 Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie (opis)
 202. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-15
 203. 12:55 Bank zabierze mieszkanie? To ostateczność
 204. 12:53 MF sprzedało na przetargu obligacje za 4,2 mld zł, popyt sięgnął 9,4 mld zł
 205. 12:52 Chińskie Allegro coraz popularniejsze. I z darmową dostawą do Polski
 206. 12:50 Bez planu naprawczego KHW utraci w kwietniu płynność finansową
 207. 12:48 MAGELLAN S.A. - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D (4/2015)
 208. 12:48 PGNIG - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 209. 12:38 Obligacje Ghelamco Invest zadebiutują na GPW Catalyst w piątek
 210. 12:38 Bank Pekao: Decyzja SBC oznacza większą niepewność na rynku długu
 211. 12:38 Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW
 212. 12:35 Raport atrakcyjności inwestycyjnej: w górę idą rynki dotknięte kryzysem
 213. 12:33 MOMO - Nadanie klauzuli ostateczności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany automatycznej sta ... - EBI
 214. 12:33 STANUSCH TECHNOLOGIES - Otrzymanie zlecenia z firmy BMT Sp. z o.o. (3/2015) - EBI
 215. 12:33 GROCLIN - Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w r ... - EBI
 216. 12:33 FORMUŁA 8 - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 10.02.2015 ROKU (1 ... - EBI
 217. 12:33 MOSTALPLC - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. (2/2015)
 218. 12:30 Frank na rekordowym poziomie, szwajcarski bank nie broni waluty (aktl.2)
 219. 12:23 Lotos Paliwa chce zwiększyć sieć do ok. 470 stacji paliw na koniec tego roku
 220. 12:23 DI Investors liczy na jednocyfrowy wzrost indeksu WIG20 w tym roku
 221. 12:18 PMPG POLSKIE MEDIA S.A. - Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2015 roku (1 ...
 222. 12:18 VOXEL S.A. - zawarcie umowy znaczącej (1/2015)
 223. 12:18 JANTAR DEVELOPMENT - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (3/2015) - EBI
 224. 12:18 RAFAMET - Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. ? informacje o nowo powołanym członku Rady Nadz ...
 225. 12:10 Sejm/ MŚ o planowanym na Ukrainie składzie odpadów jądrowych
 226. 12:05 Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie (krótka)
 227. 12:05 Frank na rekordowym poziomie, szwajcarski bank nie broni waluty (aktl.)
 228. 12:03 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (1/2015)
 229. 12:03 CNT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamia ...
 230. 12:03 BIOMASS ENERGY - Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta (3/2015) - EBI
 231. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 009/A/NBP/2015
 232. 11:55 Zarobki promotorów klubów: Nawet 150 zł za wieczór
 233. 11:53 DI Investors podniósł rekomendację KGHM do 'neutralnie', wycenę do 109 zł
 234. 11:53 Serinus natrafił na węglowodory w odwiercie Moftinu-1002bis w Rumunii
 235. 11:50 UOKiK nałożył ponad 490 tys. zł kary na Vectrę (aktl.) (korekta)
 236. 11:48 BPX - Zamiar połączenia BPX S.A. z Business Partners eXcellence sp. z o.o. (3/2015) - EBI
 237. 11:48 ACREBIT S.A. - Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2015)
 238. 11:48 MARKA - Opublikowanie Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Infor ... - EBI
 239. 11:40 Frank powyżej 5 zł, jak nigdy w historii; szwajcarski bank nie broni waluty
 240. 11:33 VELTO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (8/2015) - EBI
 241. 11:24 Polski PKB na tle Unii Europejskiej
 242. 11:23 Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 20,0 mld euro w listopadz
 243. 11:18 SERINUS ENERGY INC. - W odwiercie Moftinu-1002bis w Rumunii natrafiono na węglowodory w siedmiu s ...
 244. 11:18 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emite ...
 245. 11:12 Optymalizacja w firmie to podstawa
 246. 11:07 Amazon od środka: Obiady za złotówkę i codzienne kontrole
 247. 11:05 Kraków/ MPEC rozbuduje sieć, by ograniczyć palenie węglem w piecach
 248. 11:03 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2015)
 249. 11:03 VELTO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (7/2015) - EBI
 250. 11:03 HURTIMEX SA - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 251. 10:48 TERMO-REX S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych przez Termo-Rex SA w 2015 roku (1/2015)
 252. 10:48 GRUPA DUON S.A. - Informacja o transakcjach zawartych przez insidera (5/2015)
 253. 10:48 VELTO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. (6/2015) - EBI
 254. 10:38 Deflacja CPI pogłębiła się do 0,9% r/r w grudniu wg analityków
 255. 10:33 DROZAPOL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 256. 10:31 Nie dać się zwieść odbiciu cen ropy - poranny raport walutowy
 257. 10:27 Wyraźne wzrosty w Europie - poranny komentarz giełdowy
 258. 10:23 MF: Linie kredytowe MFW pozwoliły zmniejszyć koszty obsługi długu
 259. 10:23 Wzrost PKB Niemiec przyspieszył do 1,5% w 2014 r. wg wstępnych szacunków
 260. 10:20 Stopy procentowe bez zmian - komentarz walutowy
 261. 10:18 EQUITIER - Raport miesięczny za grudzień 2014 (1/2015) - EBI
 262. 10:18 PROJPRZEM - Terminy przekazywania raportów okresowych (3/2015)
 263. 10:13 Jak budować partnerską relację z kontrahentem na elektronicznym rynku
 264. 10:08 Polska straciła co najmniej 550 mln USD na rosyjskim embargu - prasa
 265. 10:05 Zielona Góra/ Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje
 266. 10:03 COMARCH - Pozew z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (4/2015)
 267. 10:03 INDYKPOL SA - Terminy raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 268. 09:53 Dwanaście banków pracuje nad wdrożeniem portfela elektronicznego V.me by Visa
 269. 09:48 ATC CARGO - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 270. 09:48 TROPHYRESORT NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG - Notification received from the obliged person. ...
 271. 09:48 BZWBK - Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168. (1/2015)
 272. 09:45 iPhone 6 i 6 Plus globalnym sukcesem Apple
 273. 09:38 BIEC: Spadki cen hamują
 274. 09:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Podsumowanie programu odkupu akcji własnych (2/2015)
 275. 09:33 BZWBK - Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168. (1/2015)
 276. 09:33 TROPHYRESORT NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG - Notification received from the obliged person. ...
 277. 09:25 Trwa protest w śląskich kopalniach; pod ziemią 1,1 tys. górników
 278. 09:23 Przychody Redanu wzrosły o 11,1% r/r do 60,6 mln zł w grudniu
 279. 09:18 LOYD - Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok ... - EBI
 280. 09:18 LOYD - Powołanie biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 ... - EBI
 281. 09:08 Solar: Otwarcie sklepu w Berlinie i wzrost efektywności sieci w kraju w 2015 r.
 282. 09:04 Coraz mniej młodych bez pracy. Firmy dostrzegają potrzebę walki o tych pracowników
 283. 09:03 MAGELLAN S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (3/2015)
 284. 09:03 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 285. 09:00 Praca staje się bardziej mobilna. Muszą się do tego dostosować producenci urządzeń biurowych
 286. 08:53 MFW przedłużył Polsce linię kredytową o 2 lata i zredukował ją do 23 mld USD
 287. 08:53 Kupeg chce być liderem rynku ubezpieczania należności w Polsce
 288. 08:53 Oponeo chce wejść do USA i dynamicznie zwiększać sprzedaż zagraniczną w 2015 r.
 289. 08:53 Na GPW jest szansa na powrót do wzrostów
 290. 08:50 Szczecin/ Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania
 291. 08:48 EURO-TAX.PL - RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2014 R. (1/2015) - EBI
 292. 08:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpiecz ...
 293. 08:39 Nowe centra handlowe będą mniejsze i będą powstawać głównie w mniejszych miastach
 294. 08:38 PCZ liczy na debiut obligacji serii H wartych 10 mln zł w poniedziałek
 295. 08:38 Dolar jest najdroższy wobec złotego od 2009 r.
 296. 08:35 Płacimy nawet 6 tysięcy zł za wyjazd na ferie
 297. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (10/2015)
 298. 08:23 Robyg zanotował ok. 690 lokali w przychodach za IV kw.
 299. 08:23 Naspers szuka chętnego na zakup Allegro - prasa
 300. 08:23 Obligacje serii G spółki 2C Partners zadebiutują na Catalyst w piątek
 301. 08:17 Polacy są gotowi płacić drożej za ekologiczną, certyfikowaną żywność
 302. 08:05 W tym roku ceny materiałów budowlanych nie będą rosły
 303. 08:03 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów (2/2015)
 304. 08:03 ORION - Raport miesięczny - grudzień 2014 (1/2015) - EBI
 305. 08:00 W tym roku może potanieć gaz
 306. 07:53 MSP chce połączyć PGE z Energą oraz Tauron z Eneą - prasa
 307. 07:53 Rynek pracownika? Na razie go nie będzie
 308. 07:48 Pensje śledczych zachętą do zmiany profesji
 309. 07:48 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2014 r. (1/2015)
 310. 07:10 W jeziorze na Mazurach odkryto niespotykany gatunek skorupiaka
 311. 07:08 Przegląd prasy
 312. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 313. 07:00 Pomorskie/ Bobry coraz większym zagrożeniem dla Żuław Wiślanych
 314. 04:55 "Dziennik Gazeta Prawna": Rynek pracownika? Na razie go nie będzie
 315. 04:35 "Rzeczpospolita": Polska największym producentem drobiu w UE
 316. 04:30 Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki (aktl.2)
 317. 02:45 "Nasz Dziennik"/Głodujący w kopalni: rozważamy zaostrzenie protestu
 318. 02:45 Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki (aktl.)
 319. 02:40 Kowalczyk: Przeniesienie kopalń do SRK uratuje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy
 320. 01:25 Piechociński: Przeniesienie czterech kopalń do SRK to pierwszy etap zmian
 321. 01:18 DANKS - Raport miesięczny za grudzień 2014 (1/2015) - EBI