Trwa ładowanie...
d3sp96l

Artykuły z dnia: 2015.01.19 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (9/2015)
 2. 22:18 HYPERION S.A. - Informacja dotycząca zaawansowania projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa oraz u ...
 3. 22:03 ERG - AKTUALIZACJA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 48/2011 Z 29 LISTOPADA 2011 r. (2/2015)
 4. 22:03 MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-5/2015) (5/2015)
 5. 21:48 HAWE - Zmiany w składzie Zarządu (RB-4/2015) (4/2015)
 6. 21:48 HAWE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-3/2015) (3/2015)
 7. 21:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawieszenie procesu nabywania przez emitenta własnych papierów ...
 8. 21:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (11/2015)
 9. 21:15 Związkowcy z PŻB apelują o wstrzymanie prywatyzacji firmy
 10. 19:52 Kolejka do lekarza nie pozbawia becikowego
 11. 19:48 NOVIAN - Harmonogram terminów przekazania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 12. 19:35 Poznań/ Śmieci nadal zalegają w części miasta
 13. 19:19 Sesja na przeczekanie - komentarz po sesji
 14. 19:17 GPW za słaba, by odrabiać straty
 15. 19:15 Śląskie/ Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 rok
 16. 19:10 Opole/ WUP wybierze agencję pracy do aktywizacji długotrwale bezrobotnych
 17. 18:48 VENITI - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 18. 18:48 ATM - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2 ...
 19. 18:48 ART & BUSINESS MAGAZINE - Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (5/2015) - EBI
 20. 18:48 PAGED - terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 21. 18:45 Prezes KW: plan po porozumieniu nadal realny, ale trochę trudniejszy (aktl.)
 22. 18:40 Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW (aktl.)
 23. 18:39 Wszyscy frankowcy stracili. Niektórzy na minusie są dopiero od tego roku
 24. 18:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta (4/2015) - EBI
 25. 18:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta (3/2015) - EBI
 26. 18:19 MSW: Jest zgoda na przeniesienie majątku PKL do PKG
 27. 18:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie intrument ...
 28. 18:18 DELKO S.A. - terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (5/2015)
 29. 18:18 EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art ...
 30. 18:10 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 31. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 32. 18:08 Kalendarium ISBnews
 33. 18:03 EKOKOGENERACJA - Data publikacji wstępnych jednostkowych wyników finansowych Emitenta za 2014 rok ... - EBI
 34. 17:48 SELVITA S.A. - Zawarcie istotnej umowy przez Selvita S.A. (3/2015)
 35. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,12% na zamknięciu w poniedziałek
 36. 17:35 Przy Dworcu Kraków-Główny powstaną biurowce
 37. 17:33 STARHEDGE S.A. - Zmiana danych kontaktowych Spółki oraz strony internetowej. (3/2015)
 38. 17:33 AMREST - RB 14/2015 Nabycie akcji AmRest dokonane przez podmiot blisko związany z osobą mającą do ...
 39. 17:20 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,12 proc. do 2255,12 pkt
 40. 17:18 COLEOS S.A. - Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta (1/2015)
 41. 17:18 INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA (1/2015)
 42. 17:18 STARHEDGE S.A. - terminy składania raportów okresowych w roku obrotowym 2015. (2/2015)
 43. 17:03 PMPG POLSKIE MEDIA - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informa ...
 44. 17:03 KOMPAP - Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu (5/2015)
 45. 16:53 Poczta Polska dostarczyła o prawie 30% więcej r/r paczek w IV kw. 2014 r.
 46. 16:53 PKP wybrały GD&K Consulting na inwestora dla terenów obok Krakowa Głównego
 47. 16:50 Mały import, duży eksport; zboże na krajowym rynku drożeje
 48. 16:48 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (4/2015)
 49. 16:48 INDATA SOFTWARE - Wprowadzenie akcji serii D, E, F i G do alternatywnego systemu obrotu na rynku ... - EBI
 50. 16:48 BIOMED-LUBLIN - Zatwierdzenie przez KNF Prospektu emisyjnego Spółki (2/2015) - EBI
 51. 16:45 Poniedziałek na rynku walutowym spokojny dla złotego
 52. 16:38 Konsorcjum z Erbudem ma umowę na Farmę Wiatrową Potęgowo za 199 mln zł netto
 53. 16:35 Prezes KW: mamy koncepcję skąd wziąć środki na wypłaty
 54. 16:35 Pomorskie/Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach
 55. 16:25 Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa
 56. 16:23 mDM podniósł wycenę Asseco Poland do 58,60 zł, nadal zaleca 'akumuluj'
 57. 16:18 4FUN MEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 58. 16:18 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (4/15)
 59. 16:18 QUMAK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 60. 16:18 POLBRAND - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015) - EBI
 61. 16:18 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy (3/2015)
 62. 16:18 KERDOS GROUP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Dayli Polska Spółka ...
 63. 16:08 Private Equity Managers może zostać upubliczniona w marcu br.
 64. 16:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomed-Lublin
 65. 16:03 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.39 (2/2015)
 66. 16:03 Navi Group - Złożenie wniosku przez Emitenta do KDPW (3/2015) - EBI
 67. 16:03 APATOR - Zawarte umowy z RWE Stoen przez spółki grupy Apator spełniające łącznie kryterium umowy ...
 68. 16:03 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na budowę Farmy Wiatrowej Potęgowo - Wschód o mocy 101,25 ...
 69. 16:03 MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (4/2015)
 70. 16:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (3/2015)
 71. 16:03 ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych ...
 72. 15:55 Bydgoszcz/ Władze miasta planują budowę krytego lodowiska
 73. 15:55 Rezygnacja czterech wiceprezesów Kompanii Węglowej
 74. 15:48 BEST - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (2/2015)
 75. 15:48 SYNEKTIK S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 76. 15:48 HYDRAPRES S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (1/2015)
 77. 15:48 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (4/2015)
 78. 15:45 BBC: Arabia Saudyjska może przetrzymać nawet osiem lat niskich cen ropy
 79. 15:40 Duda: dialog nie może wyglądać tak jak na Śląsku (opis)
 80. 15:33 BEST - Rejestracja zmian statutu BEST S.A., zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego, um ...
 81. 15:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zbycie pakietu akcji przez Akcjonariusza (2/2015)
 82. 15:33 PLASTPACK COMPANY - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015) - EBI
 83. 15:33 ASSECO CENTRAL EUROPE - Schedule of periodical reports publication in 2015 (1/2015)
 84. 15:33 KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (4/2015)
 85. 15:23 EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 3,0% w 2015 r.
 86. 15:18 GOLAB SA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 87. 15:18 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2 ...
 88. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 89. 15:03 SUMMA LINGUAE - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (6/2015) - EBI
 90. 15:03 BRASTER - Zawarcie Umowy z Animatorem Rynku (4/2015) - EBI
 91. 15:03 KPPD - Terminy raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
 92. 15:03 BRASTER - Udzielenie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy (?Mixture of liquid-crystal compoun ... - EBI
 93. 15:03 AIRWAY MEDIX - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015) - EBI
 94. 15:03 IMPEL - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015)
 95. 15:00 Europejczycy spośród wszystkich owoców najbardziej lubią słodkie jabłka
 96. 14:53 GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 34,9% r/r w grudniu
 97. 14:53 GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 1,4% r/r w grudniu
 98. 14:48 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2015 - Zmiany w składzie Rad ... - EBI
 99. 14:48 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 100. 14:48 ARCUS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz oświadczenie o zamiarze prze ...
 101. 14:40 Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW
 102. 14:38 Rząd skonsultuje restrukturyzację kopalń z KE po uchwaleniu ustawy
 103. 14:38 GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 0,3% r/r w grudniu
 104. 14:33 ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 105. 14:33 KETY - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (5/2015)
 106. 14:25 Podlaskie/ W Hajnówce tańsze oświetlenie ulic dzięki lampom LED
 107. 14:23 Atlas Estates sprzedał 92% lokali w 3. etapie Capital Art Apartments w Warszawie
 108. 14:23 T-Mobile widzi już efekty przychodowe synergii z GTS
 109. 14:23 Zatrudnienie wzrosło o ok. 1% r/r w XII 2014 r., płace o 3,2% wg analityków
 110. 14:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta (3/2015)
 111. 14:18 EMMERSON REALTY - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 112. 14:15 Rządowy program dla Kompanii Węglowej kilkanaście proc. droższy (opis)
 113. 14:08 PKO BP i fundusz Griffina mają list intencyjny ws. Qualia Development
 114. 14:08 Kowalczyk: Koszt programu restrukturyzacji KW wyższy o kilkanaście procent
 115. 14:03 GRUPA EMMERSON - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 116. 14:00 GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa
 117. 13:55 Program osłonowy dla zwalnianych pracowników FagorMastercook
 118. 13:50 Duda: dialog nie może wyglądać tak jak na Śląsku (krótka)
 119. 13:48 RSY - Harmonogram publikacji raportów okresowych (1/2015) - EBI
 120. 13:48 ATENDE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 121. 13:48 FUTURIS - Zwiększenie do 80% udziału FUTURIS S.A. w spółkach zależnych CREDITIA Sp. z o. o. oraz ... - EBI
 122. 13:48 SUNTECH - Zamówienie od klienta z Chorwacji (6/2015) - EBI
 123. 13:38 Warbud z najtańszą ofertą na odc. południowej obwodnicy Warszawy za 562 mln zł
 124. 13:35 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-19
 125. 13:33 2INTELLECT.COM - Transakcje na wartość umowy znaczącej (2/2015) - EBI
 126. 13:33 ABM SOLID S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015)
 127. 13:33 ONICO - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 128. 13:25 Kowalczyk: rozmowy z KE ws. notyfikacji ustawy - niezwłocznie (krótka6)
 129. 13:18 INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (5/2015)
 130. 13:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...
 131. 13:18 APATOR - Konwersja akcji Apator SA. (3/2015)
 132. 13:10 Kowalczyk: biznesplany Nowej Kompani Węglowej prawie gotowe (krótka5)
 133. 13:09 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 134. 13:07 Komentarz PLN: Złoty w defensywie, inwestorzy czekają na EBC
 135. 13:04 Moment uspokojenia - raport walutowy
 136. 13:03 POLWAX S.A. - Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.- uzupełnienie ...
 137. 13:03 WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (2/2015)
 138. 13:03 HURTIMEX SA - Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej (2/2015) - EBI
 139. 13:01 Po fatalnym początku sentyment zaczął się poprawiać - analiza futures na WIG20
 140. 13:00 Kosiniak-Kamysz: porozumienie służy miejscom pracy (krótka4)
 141. 12:59 Popyt na wsparciu - giełdowy komentarz poranny
 142. 12:55 Karpiński: Jest zgoda, by zagospodarować najcenniejsze aktywa kopalń (krótka3)
 143. 12:52 Szanse na dalszy spadek cen ropy maleją
 144. 12:48 VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Cap ...
 145. 12:42 Frank stabilizuje się na rekordowych poziomach - komentarz walutowy
 146. 12:36 Spokojny początek tygodnia
 147. 12:35 Karpiński: znaleźliśmy wspólną drogę naprawy sektora górniczego (krótka2)
 148. 12:33 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (5/2015)
 149. 12:33 KOPAHAUS - Zmiana systemu notowań. (3/2015) - EBI
 150. 12:33 BLACK PEARL - Zmiany w Zarządzie Spółki. (2/2015) - EBI
 151. 12:30 Karpiński: porozumienie z górnikami - historyczne (krótka)
 152. 12:30 Prezydent: konieczne kontynuowanie prac nad zmianami w systemie emerytalnym
 153. 12:21 QE na ostatniej prostej
 154. 12:18 LPP - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 155. 12:18 SYGNITY - Informacja o transakcji kupna dokonanej przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S ...
 156. 12:18 Admiral Boats - Planowany wykup obligacji serii D (2/2015) - EBI
 157. 12:18 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczęcej umowy faktroingowej (4/2015) - EBI
 158. 12:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2015 ...
 159. 12:03 WANDALEX - Skup akcji własnych (5/2015)
 160. 12:00 ARiMR: Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy
 161. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 11/A/NBP/2015
 162. 11:53 Prima-KL Polska zainwestuje min. 17,8 mln zł w Pomorskiej SSE pod Tczewem
 163. 11:53 BIG InfoMonitor: Zaległe zadłużenie Polaków wzrosło do 40,9 mld zł w 2014 r.
 164. 11:52 Chcą, żeby Tiger zniknął ze sklepów. Kolejny etap wojny
 165. 11:48 NEUCA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (13/2015)
 166. 11:48 EKOKOGENERACJA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. (6/2015) - EBI
 167. 11:48 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (5/2015)
 168. 11:48 HYDROTOR - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany (3/2015)
 169. 11:48 VENTURE CAPITAL - Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland ... - EBI
 170. 11:38 Orbis ma umowę franczyzy na hotel ibis budget w Gdańsku
 171. 11:33 VELTO CARS S.A. - Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej Emitenta. (10/ ...
 172. 11:33 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (4/2015)
 173. 11:33 HUSSAR GRUPPA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 174. 11:33 WIELTON S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
 175. 11:33 BRIJU S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 176. 11:33 HEFAL SERWIS - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 177. 11:33 VELTO - Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej Emitenta. (10/2015) - EBI
 178. 11:23 Maspex: Pozew sądowy FoodCare ws. Tigera jest całkowicie nieuzasadniony
 179. 11:18 SUNTECH - Zamówienie od klienta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (5/2015) - EBI
 180. 11:08 BGK udzielił PCC Intermodal 41 mln zł kredytu na rozbudowę terminala w Brzegu D.
 181. 11:03 EGB INVESTMENTS - Przedterminowy wykup obligacji serii S w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. ... - EBI
 182. 11:03 B2BPARTNER - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 16 lutego 2015 ... - EBI
 183. 11:03 B2BPARTNER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.02.2015 roku (1 ...
 184. 11:03 COMPERIA.PL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 185. 11:03 ABM SOLID S.A. - Program naprawczy ? Lista Alertów. (1/2015)
 186. 11:03 KANCELARIA MEDIUS - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C (7/2015) - EBI
 187. 10:53 Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna
 188. 10:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (3/2015)
 189. 10:48 CAM MEDIA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 190. 10:48 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 191. 10:48 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (7/2015) - EBI
 192. 10:48 PELION SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 193. 10:38 W wypadku w kopalni NWR w Czechach zginął górnik
 194. 10:33 SMS Kredyt Holding S.A. - Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Sp ... - EBI
 195. 10:23 FoodCare pozywa spółkę z grupy Maspex w związku z produktami marki Tiger
 196. 10:18 WANDALEX - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (4/2015)
 197. 10:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczeni ...
 198. 10:03 VEDIA - Otrzymanie istotnego zamówienia z Polski (1/2015) - EBI
 199. 09:50 Bartkiewicz, NBP: kurs franka powyżej 4 zł
 200. 09:48 TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( ...
 201. 09:38 Złoty czeka na istotną decyzję kolejnego banku centralnego
 202. 09:35 Posłowie o frankowiczach: widziały gały, co brały
 203. 09:33 Eksperci radzą: z bankiem można się dogadać
 204. 09:30 Upływa termin złożenia oświadczeń o formie opodatkowania przychodu z najmu mieszkań
 205. 09:27 Wolna amerykanka. Bez regulacji się nie obejdzie
 206. 09:23 Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF
 207. 09:03 Bloober Team Spółka Akcyjna - Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami (4/2015) - EBI
 208. 09:03 ALUMAST - Usunięcie w rejestrze KRS wpisów dot. upadłości (1/2015) - EBI
 209. 08:48 KUPIEC - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI
 210. 08:48 ATMGRUPA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 211. 08:48 DEBICA - Terminy publikacji raportów okresowych (1/2015)
 212. 08:23 Nowa Kompania Węglowa ma zostać utworzona do 30 września
 213. 08:23 Moody's obniżył rating obligacji rządowych Rosji do Baa3/Prime 3 (P-3)
 214. 08:23 Marvipol ma sfinalizować wydzielenie segmentu motoryzacyjnego w połowie 2015 r.
 215. 08:18 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Inf. o wyroku sądu pierwszej instancji po skargach konkurenta w ... - EBI
 216. 08:08 GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw
 217. 08:08 GTC negocjuje z kredytodawcami restrukturyzację kredytów dot. części projektów
 218. 08:08 Akcjonariusze Boruta - Zachem zdecydują 16 II o przejściu z NC na GPW
 219. 08:08 Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o programie obligacji do 1 mld zł
 220. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (12/2015)
 221. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 222. 07:05 MŚ: ws. szkód wyrządzanych przez zwierzęta kluczowa jest prewencja
 223. 06:03 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Olympic Casino to expand and open its largest casino in Mal ...
 224. 06:03 SYMBIO POLSKA - Zakończenie subskrypcji akcji serii H. (4/2015) - EBI
 225. 05:30 Dostała mandat, bo przechodząc przez ulicę, rozmawiała przez komórkę
 226. 03:55 Sołowow wypowiada wojnę nowotworom
 227. 03:10 "Dziennik Gazeta Prawna": Absolwent skazany na bruk