Trwa ładowanie...
d1bo5yp

Artykuły z dnia: 2015.01.05 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 IndygoTech Minerals S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2015 r. ...
 2. 23:48 IndygoTech Minerals S.A. - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (2/2015)
 3. 23:18 GROCLIN - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce. (1/2015)
 4. 22:50 Na giełdach w USA mocne spadki, ropa wciąż tanieje
 5. 22:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2015)
 6. 21:48 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2015)
 7. 21:48 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2015)
 8. 20:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (8/2015)
 9. 20:48 QUMAK S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej (1/2015)
 10. 20:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Przewodniczącego Rady Na ...
 11. 20:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (6/2015)
 12. 20:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (7/2015)
 13. 20:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (4/2015)
 14. 20:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (3/2015)
 15. 20:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (2/2015)
 16. 20:18 W INVESTMENTS - Udzielenie prokury samoistnej (1/2015)
 17. 20:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej ...
 18. 20:03 PETROLINVEST S.A. - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zg ...
 19. 20:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (2/2015)
 20. 20:03 BORYSZEW - Nabycie akcji własnych Boryszew SA (3/2015)
 21. 19:18 OPTEAM S.A. - Otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański. (1/2 ...
 22. 19:18 ORPHEE - Wydanie Wyroku arbitrażowego - aktualizacja (1/2015) - EBI
 23. 19:18 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 24. 19:15 Portugalia wydała ponad 180 mln euro na linię TGV, która nie powstanie
 25. 18:48 LZMO Spółka Akcyjna - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (2/2015) - EBI
 26. 18:33 ELKOP - Zwiększenie stanu zaangażowania ? zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybi ...
 27. 18:33 DASE SA - Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej (1/2015) - EBI
 28. 18:33 SUMMA LINGUAE - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI
 29. 18:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitent ...
 30. 18:18 POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji. (1/2015)
 31. 18:03 FON - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2015)
 32. 18:03 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium (1/2015)
 33. 17:53 Przegląd informacji ze spółek
 34. 17:53 Kalendarium ISBnews
 35. 17:48 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 36. 17:48 NFI EMF - INFORMACJA O USTANOWIENIU PRZEZ SPÓŁKĘ I WYBRANE SPÓŁKI ZALEŻNE ZABEZPIECZEŃ (1/2015)
 37. 17:48 TRAKCJA PRKiI S.A. - Porozumienie dotyczące umowy znaczącej (3/2015)
 38. 17:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 39. 17:48 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 40. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,93% na zamknięciu w poniedziałek
 41. 17:35 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 42. 17:33 FLY.PL - Ujawnienie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (1/2015) - EBI
 43. 17:33 ADMASSIVE GROUP - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (1/2015) - EBI
 44. 17:33 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku. (1/2015)
 45. 17:33 FLY.PL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (1/2015)
 46. 17:33 VISTAL GDYNIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki (2/2015)
 47. 17:33 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (2/2015) - EBI
 48. 17:22 Pozew przeciwko Apple za 16-gigabajtowe iPady
 49. 17:20 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 1,93 proc. do 2264,75 pkt
 50. 17:18 ALTUS TFI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę wchodzącą w s ...
 51. 17:18 GO TFI SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2015 r. (1/2015) - EBI
 52. 17:18 CIECH - Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu ...
 53. 17:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie w dniu 5 styc ... - EBI
 54. 17:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki (1/2015)
 55. 17:18 KOPAHAUS - Korekta raportu 1/2015 - brak podstawy prawnej. (2/2015) - EBI
 56. 17:18 DEKPOL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A. (3/2015)
 57. 17:18 DEKPOL S.A. - Rejestracja praw do akcji serii B Spółki w KDPW (4/2015)
 58. 17:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktualizującego do Pr ...
 59. 17:10 MF: Szczurek wyróżniony przez "The Banker"
 60. 17:08 Trakcja ma umowę na tunel w ciągu ul. Niciarnianej w Łodzi za 56 mln zł netto
 61. 17:05 Zachodniopomorskie/ 500 tys. zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego
 62. 16:55 Ekonomiści: nie ma powodów do obaw o kondycję złotego (aktl.)
 63. 16:48 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 64. 16:38 Obroty ogółem na rynku Catalyst wzrosły o 18,0% r/r do 330,3 mln zł w XII
 65. 16:38 Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 84,7% r/r do 283,44 mln zł w grudniu
 66. 16:33 INVESTMENT FUND MANAGERS - Wartość aktywów pod zarządzaniem spółki zależnej na koniec IV kwartału ... - EBI
 67. 16:33 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja (2/2015)
 68. 16:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (3/2015)
 69. 16:33 SETANTA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonane przez Członka Zarządu w ...
 70. 16:23 Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 6,7% r/r do 17,88 mld zł w XII
 71. 16:23 Przychody GK Gino Rossi wzrosły o 24% r/r do 25,0 mln zł w grudniu
 72. 16:18 EUROSYSTEM - Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o. (1/2015) - EBI
 73. 16:18 KOPAHAUS - Sprzeciw akcjonariusza wobec działań Impera Capital S.A. (1/2015) - EBI
 74. 16:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 75. 16:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1 ...
 76. 16:18 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną (1/2015) - EBI
 77. 16:03 TELESTRADA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do i ... - EBI
 78. 16:03 BOOMERANG - Podpisanie istotnej umowy (1/2015) - EBI
 79. 16:03 SETANTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta (1/2015)
 80. 16:03 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej (1/2015)
 81. 15:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 82. 15:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 83. 15:48 REVITUM - Nowy produkt w ofercie Revitum S.A. (1/2015) - EBI
 84. 15:48 VENO S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (2/2015)
 85. 15:45 Ekonomiści: nie ma powodów do obaw o kondycję złotego
 86. 15:45 Gdynia/Stocznia Nauta zbuduje statek do obsługi wież wiatrowych
 87. 15:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/ ...
 88. 15:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc ...
 89. 15:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 90. 15:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 91. 15:33 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
 92. 15:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 93. 15:33 VENO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln ...
 94. 15:05 Prokuratura: akt oskarżenia ws. parabanku Finroyal
 95. 15:03 MACROLOGIC - Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2015) - EBI
 96. 14:48 PRYMUS S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2015)
 97. 14:48 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania liczby głosów. (1/2015)
 98. 14:40 Autostrada A2 Nowy Tomyśl - Konin droższa od 12 stycznia
 99. 14:33 MYSŁAW S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o of ...
 100. 14:33 PUŁAWY - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S. ...
 101. 14:23 Perma-Fix ES otrzymała patent związany z produkcją Technetium-99m
 102. 14:20 Euro najtańsze od lat
 103. 14:18 PRAGMA INKASO S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Inkaso S.A. (5/2015)
 104. 14:08 BofA Merrill Lynch podniósł rekomendację dla polskich akcji do 'neutralnie'
 105. 14:03 GRUPA EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym ...
 106. 14:03 BIOFACTORY - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2015 roku (1/2015) - EBI
 107. 13:58 W tym roku wakacje będą nas słono kosztować
 108. 13:50 Łódź/ Lokatorzy komunalni będą mogli odpracować długi
 109. 13:48 LEASING-EXPERTS - Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii E ... - EBI
 110. 13:48 DEKPOL S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (2/2015)
 111. 13:48 ASBISc - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. ...
 112. 13:48 DEKPOL S.A. - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw ...
 113. 13:45 MIR: wydaliśmy ponad 319 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013
 114. 13:33 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (1/2015)
 115. 13:33 GRUPA EMMERSON - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (1/2015) - EBI
 116. 13:33 Perma-Fix Medical - Otrzymanie z Urzędu Patentowego w USA informacji o udzieleniu ochrony patento ... - EBI
 117. 13:33 ASBISc - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu rapor ...
 118. 13:29 Prywatnym teatrom w Polsce mogłyby pomóc odpisy podatkowe
 119. 13:29 Paragon lekarstwem na nieuczciwych mechaników
 120. 13:25 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-05
 121. 13:20 Ropa najtańsza od 2009 r.
 122. 13:18 PRAGMA INKASO S.A. - Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? zabezpi ...
 123. 13:18 SETANTA - Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Spartan Capital S.A. (1/2015) - EBI
 124. 13:18 KOPEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji KOPEX S.A. (2/2015)
 125. 13:09 To już koniec internetowej waluty? Bitcoin poleciał w dół
 126. 12:48 PATENTUS S.A. - Terminy raportów w 2015 roku. (1/2015)
 127. 12:48 FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (2/2015)
 128. 12:48 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (1/2015)
 129. 12:48 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta ? Zakończenie progr ...
 130. 12:42 VAT 16 proc.? "Jednolita stawka najlepsza"
 131. 12:33 WORK SERVICE S.A. - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (1/2015)
 132. 12:33 WANDALEX - Skup akcji własnych (1/2015)
 133. 12:33 VIGO SYSTEM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015)
 134. 12:23 Kerdos wprowadza produkty polskich producentów do sieci drogerii w Luksemburgu
 135. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 002/A/NBP/2015
 136. 11:48 MARKA - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i akcji serii E. (1/2015) - EBI
 137. 11:48 NOTORIA SERWIS - Nabycie akcji przez akcjonariusza (1/2015) - EBI
 138. 11:48 WEALTH BAY - Zmiana Statutu Spółki . (1/2015) - EBI
 139. 11:48 TELESTRADA S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 140. 11:36 Rynek pracy w 2015 r.: zatrudnienie, bezrobocie, praca tymczasowa, emigracja
 141. 11:33 BS OSTRÓW MAZOWIECKA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015r. (1/2015) - EBI
 142. 11:33 TELESTRADA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 143. 11:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Kalendarz publikacji wyników finansowych na rok 2015. (1/2015)
 144. 11:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Block Listing Six Monthly Return. (2/2015)
 145. 11:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (2/2015)
 146. 11:08 Akcjonariusze HydroPhi mają zdecydować o kierowanej emisji ok. 12,2 mln akcji
 147. 11:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (2/2015)
 148. 11:03 PRAGMA INKASO S.A. - PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze ...
 149. 10:38 Nawrót kryzysu walutowego w Rosji jest największym ryzykiem dla złotego
 150. 10:33 HYDROPHI - Informacja o zamiarze zwołania NWZ w związku z planowanym pozyskaniem finansowania udz ... - EBI
 151. 10:18 MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (3/2015)
 152. 10:15 Konsumencie - masz prawa. Wiele nowych praw
 153. 10:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. (1/2015)
 154. 09:53 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła do 2,86 mld zł w XII
 155. 09:48 ŚNIEZKA - Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną (1/2015)
 156. 09:48 PRAGMA INKASO S.A. - PRAGMA INKASO S.A. ? drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Brynowska ...
 157. 09:38 Energa Obrót sprzeda energię elektryczną KGHM za ok. 77 mln zł w tym roku
 158. 09:38 MOL: Produkcja w irackim bloku Shaikan osiągnęła docelowy poziom 40 tys. bopd
 159. 09:35 Kujawsko-Pomorskie/ Kończy się realizacja wielu dużych inwestycji
 160. 09:34 Kara dla PKP Intercity, nieprawidłowości w Kolejach Śląskich
 161. 09:23 Liczba płatnych klientów LiveChat wzrosła o 126 netto m/m do 9428 na 1 stycznia
 162. 09:18 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2014 r. (1 ...
 163. 09:08 URE: Ponad 400 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca listopada
 164. 09:03 MOL - Shaikan gross production reached 40 mboepd level (2015/1)
 165. 08:53 UTK nakazał Kolejom Śląskim usunięcie nieprawidłowości w przewozach do 90 dni
 166. 08:38 Rząd planuje zamknięcie 4-5 kopalń kosztem do 2 mld zł - prasa
 167. 08:38 UTK nałożył na PKP Intercity 155 tys. zł kary za sposób informowania o cenach
 168. 08:23 Sprzedaż marek własnych FMCG wzrosła o 2,8% r/r do 21 mld zł w ostatnim roku
 169. 08:15 GDDKiA: W 2015 r. otwarcie odcinka S69 i umowy na 57 km A1
 170. 08:03 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Liczba klientów ? dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A. ( ...
 171. 07:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obroc ...
 172. 07:38 Przegląd prasy
 173. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 174. 07:10 Eksperci: w Polsce brak kompleksowego programu budowy mieszkań
 175. 05:10 "Rzeczpospolita": Marki własne zagarniają coraz większą część rynku
 176. 05:03 KANCELARIA MEDIUS - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii B (3/2015) - EBI
 177. 04:15 "Puls Biznesu": Traktory nie mogą wjechać pod górkę
 178. 04:05 "Puls Biznesu": Puste biura szukają najemców