Trwa ładowanie...
d4leznd

Artykuły z dnia: 2015.01.23 - finanse.wp.pl

 1. 22:55 USA/Na Wall Street spadki po czterech dniach wzrostów
 2. 22:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (13/2015)
 3. 22:18 VENO - Zbycie akcji oraz ogółu praw i obowiązków przez VENO w FUND2 VENO S.A. S.K.A. (3/2015) - EBI
 4. 22:18 TELESTRADA S.A. - Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego (4/2015)
 5. 22:18 TELESTRADA - Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego (4/2015) - EBI
 6. 21:40 Sawicki apeluje do hodowców wieprzowiny o wspólne działanie
 7. 21:33 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (2/2015)
 8. 21:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości Emitenta (16/2015)
 9. 21:18 RUCH CHORZÓW S.A. - Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej (5/2015)
 10. 21:03 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 11. 21:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej (4/2015)
 12. 21:03 Call Center Tools - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (1/2015) - EBI
 13. 20:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego gruntu ROBYG Ma ...
 14. 20:33 FLUID - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 15. 20:33 CUBE.ITG S.A. - Wybranie oferty konsorcjum Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzo ...
 16. 20:18 CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (3/2015)
 17. 20:18 DSS S.A. - Informacja o powołaniu wiceprezesa zarządu Emitenta oraz o odwołaniu członka zarządu s ...
 18. 20:00 Do kolejnego etapu prywatyzacji PŻB dopuszczono trzech zainteresowanych
 19. 19:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obroc ...
 20. 19:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Zawiadomienie o transakcjach dyrektorów/osób pełniących funkcje kierown ...
 21. 19:48 KLEBA INVEST - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 22. 19:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obroc ...
 23. 19:39 Odprawa po zmarłym pracowniku. Komu się należy?
 24. 19:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś ...
 25. 19:33 BANK PEKAO SA - Postanowienie Sądu o wykreśleniu spółki zależnej Banku - Pekao Telecentrum Sp. z ...
 26. 19:18 BUMECH S.A. - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 43/2013 (18/2015)
 27. 19:03 WIND MOBILE - Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2014 (3/2015) - EBI
 28. 18:48 ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 29. 18:48 PLASTBOX - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (4/2015)
 30. 18:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (9/2015) - EBI
 31. 18:48 WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej (1/2015)
 32. 18:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (4/2015)
 33. 18:33 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Uzupełnienie raportów nr 24/2014, 26/2014, 31/2014 (5/2015)
 34. 18:33 PLASTBOX - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (3/2015)
 35. 18:33 MENNICA SKARBOWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI
 36. 18:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Korekta raportu bieżącego oznaczonego numerem 3/2014 z dnia 13.01.2015r ...
 37. 18:18 FON - Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (5/2015)
 38. 18:18 BAKALLAND S.A. - Zawarcie przez Emitenta oraz spółki zależne umowy kredytowej z mBank S.A. oraz P ...
 39. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 40. 18:08 Benefit System ma umowę z Pocztą Polską wartą ponad 12,99 mln zł
 41. 18:08 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 42. 18:08 Kalendarium ISBnews
 43. 18:03 JR INVEST - Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce z o.o. (8/2015) - EBI
 44. 18:00 ZBP przedstawił bankom pakiet działań w związku z drogim frankiem (opis)
 45. 17:53 Indeks WIG20 wzrósł o 0,01% na zamknięciu w piątek
 46. 17:50 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 47. 17:49 Krajobraz po ogłoszeniu europejskiego QE
 48. 17:48 CYFROWE CENTRUM - Oświadczenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w sprawie stosowanych i nies ... - EBI
 49. 17:45 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,01 proc. do 2319,59 pkt
 50. 17:40 Najbogatszy Azjata chce przejąć brytyjską sieć O2
 51. 17:36 Uspokojenie w finale dobrego tygodnia - komentarz posesyjny
 52. 17:35 Będzie trzeci przetarg na odbudowę pawilonu płazów w opolskim zoo
 53. 17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2015)
 54. 17:33 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 55. 17:33 BGŻ SA - Zawiadomienie o możliwości ogłoszenia strajku przez organizacje związkowe (6/2015)
 56. 17:33 ALTERCO - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014 (3/2015)
 57. 17:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta. (4/2015)
 58. 17:33 Black Lion Fund - Oddanie do użytkowania Budynku C ? Kamion Cross przy ulicy Mińskiej 25 w Warsza ...
 59. 17:28 Deklaracji podatkowych nie da się wysłać przez ePUAP
 60. 17:25 Dobry piątek dla złotówki, umocniła się do głównych walut
 61. 17:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 62. 17:18 NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (2/2015)
 63. 17:18 PHN S.A. - Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub (2/2015)
 64. 17:18 ALTERCO - Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Alterco S.A. (2/2015)
 65. 17:18 CIECH - Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu ...
 66. 17:18 SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zdarzeniu mającym negatywny wpływ na wyniki 4Q 2014 (8/2015)
 67. 17:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 68. 17:18 CIECH - Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu ...
 69. 17:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 70. 17:17 Wojny walutowe wkraczają na nowy poziom - raport walutowy
 71. 17:11 Nieznaczne cofnięcie się dolara
 72. 17:03 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 73. 17:03 BYTOM - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (4/2015)
 74. 17:03 AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (8/2015)
 75. 17:03 ARPSA - Informacja o powołaniu członka zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (1/2015) - EBI
 76. 17:03 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o umorzeniu obligacji własnych Emitenta (5/2015)
 77. 17:03 AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2015)
 78. 17:03 SUNTECH - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały o emisji obligacji imiennych serii D (9/2 ... - EBI
 79. 16:53 ZBP przygotował pakiet 6 rozwiązań dla banków w zw. z kredytami w CHF
 80. 16:50 Męcina: jednocyfrowy poziom bezrobocia w 2015 r. - "bardzo realny" (aktl.)
 81. 16:48 LENTEX - Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Rady Na ...
 82. 16:42 Zamiana nieruchomości to dla fiskusa odpłatne zbycie
 83. 16:33 POLFA SA - Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2015 (2/2015) - EBI
 84. 16:33 POLFA SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 85. 16:33 BMPAG - Dissemination of a Voting Rights Announcement (1/2015)
 86. 16:33 VAKOMTEK - Poręczenie kredytu inwestycyjnego spółce Vadex Sp. z oo. (2/2015) - EBI
 87. 16:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 88. 16:25 Męcina: jednocyfrowy poziom bezrobocia w 2015 r. - "bardzo realny"
 89. 16:20 Belka: wciąż istnieje przestrzeń dla obniżki stóp procentowych w Polsce
 90. 16:18 PKO Finance - Raport roczny PKO Finance AB (1/2015) - EBI
 91. 16:18 STANDREW - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015) - EBI
 92. 16:18 VIVID GAMES - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015) - EBI
 93. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami ...
 94. 16:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (7/2015)
 95. 16:08 Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board wzrósł o 0,5% m/m w XII
 96. 16:03 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami ...
 97. 16:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (8/2015)
 98. 16:03 VIATRON - Sprostowanie raportu bieżącego nr 1/2015 ?Harmonogram publikacji raportów okresowych w ... - EBI
 99. 16:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 100. 16:03 ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. (11/2015)
 101. 16:00 Frankowicze mogą zwrócić się ze skargami na bank bezpośrednio do UOKiK
 102. 15:55 Jak rozwiązać problem frankowy? Dopłata do 7 tys. za rok kredytu, a banki tracą 25 mld zł
 103. 15:53 Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,7 pkt w styczniu wg wstępnych danych
 104. 15:50 Parlament zaaprobował zamrożenie kursu franka
 105. 15:48 TERMO-REX S.A. - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego( ...
 106. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 107. 15:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 108. 15:35 Palikot: przez brak polityki gospodarczej likwidacja ważnych firm (aktl.)
 109. 15:35 ZBP przedstawił bankom pakiet działań w związku z drogim frankiem
 110. 15:33 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego( ...
 111. 15:33 BGŻ SA - Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na ...
 112. 15:33 BGŻ SA - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu (4/2015)
 113. 15:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie umowy przenoszącej dotyczącej zbycia nieruchomości Emitenta (14/2015)
 114. 15:33 BLACK POINT - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015. (2/2015) - EBI
 115. 15:33 BNP PARIBAS PL - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu (3/2015)
 116. 15:23 BPT Optima sprzedał biurowce w Warszawie i Gdyni na rzecz Octava FIZAN
 117. 15:23 MCI Management inwestuje w niemiecką spółkę Asgoodasnew Electronics GmbH
 118. 15:20 Poznań/ Nowy gmach Urzędu Marszałkowskiego gotowy do użytku
 119. 15:18 GRODNO - Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii C Grodno do ASO (6/2015) - EBI
 120. 15:18 NOWAGALA - Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta (2/2015)
 121. 15:18 VOTUM S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (5/2015)
 122. 15:15 Trzynaście państw UE, w tym Polska, krytykuje niemieckie przepisy o płacy minimalnej
 123. 15:10 Eksperci ostrzegają "frankowiczów": upadłość konsumencka to droga donikąd
 124. 15:05 Tarnów/ Firmy z sektora IT stworzą ponad 50 miejsc pracy
 125. 15:03 JUPITER NFI SA - Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki (4/2015)
 126. 15:03 MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (5/2015)
 127. 15:03 TESGAS S.A. - Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A. (4/2015)
 128. 15:03 JUPITER NFI SA - Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki (3/2015)
 129. 15:03 G-ENERGY - Podpisanie Listu Intencyjnego z dnia 14 grudnia 2014 roku ze spółką Orlen Oil Sp. z o. ... - EBI
 130. 14:55 BofA Merrill Lynch podnosi prognozy wzrostu dla Polski
 131. 14:55 PKN Orlen o planach inwestycyjnych w wydobycie i energetykę
 132. 14:53 PKN Orlen 'odmrozi' 700 mln zł dzięki nowym zasadom utrzymywania zapasów
 133. 14:48 GETIN - Aktualizacja informacji poufnej (3/2015)
 134. 14:48 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Transakcje na akcjiach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o ...
 135. 14:48 TECHMADEX - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E (4/2015) - EBI
 136. 14:45 Eksperci: decyzja EBC wpłynie pozytywnie na polską gospodarkę
 137. 14:33 BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towaro ... - EBI
 138. 14:33 mBank - Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2015 (5/2015)
 139. 14:33 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
 140. 14:33 mBank - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego mBanku S.A (4/2015)
 141. 14:33 BRASTER - Korekta Raportu Bieżący nr 8/2015 ?Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia pros ... - EBI
 142. 14:23 Średnia dzienna produkcja Serinusa spadła o 4% kw/kw, do 5.409 boe/d w IV kw.
 143. 14:23 GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -11,7 pkt w styczniu
 144. 14:18 EFIX DOM MAKLERSKI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 145. 14:18 GINO ROSSI S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (5/2015)
 146. 14:18 KLON S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2015) - EBI
 147. 14:18 SMT SA - Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (5/2014)
 148. 14:18 MERA - Terminy przekazywania raportów okresowych (1/2015) - EBI
 149. 14:18 TECHMADEX - Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (3/2015) - EBI
 150. 14:15 W Gdyni testują projekt, który ma uczyć klientów jak oszczędzać prąd
 151. 14:05 Podlaskie/ Służba Celna będzie testować e-booking dla ciężarówek
 152. 14:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (7/2015)
 153. 14:03 NOVITA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (6/15)
 154. 14:03 PROJPRZEM - Informaja od AVIVA Investors Polnad S.A. (5/2015)
 155. 14:03 WANDALEX - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (7/2015)
 156. 14:00 Palikot: przez brak polityki gospodarczej likwidacja ważnych firm
 157. 13:55 Analitycy: na stacjach benzynowych będzie jeszcze taniej
 158. 13:53 BM Reflex: Dalsze spadki cen na stacjach możliwe przynajmniej do początku lutego
 159. 13:48 PROCHEM - Zawarcie znaczącej umowy, raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 1 ...
 160. 13:48 SERINUS ENERGY INC. - Podsumowanie produkcji Serinus Energy w IV kw. 2014 r. (3/2015)
 161. 13:35 PKN Orlen nie wyklucza dywidendy za 2014 r.
 162. 13:33 TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (2/2015)
 163. 13:33 ARCTIC PAPER S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
 164. 13:33 Copernicus Yachts Group - Powołanie członków Zarządu Emitenta (6/2015) - EBI
 165. 13:33 KOMPUTRONIK S.A. - Sąd Okręgowy w Poznaniu wstrzymał w całości wykonanie wyroku SA przy KIG wobec ...
 166. 13:33 Copernicus Yachts Group - Zabezpieczenie emisji obligacji serii A (5/2015) - EBI
 167. 13:33 HUTMEN - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (7/2015)
 168. 13:33 Copernicus Yachts Group - Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta (4/2015) - EBI
 169. 13:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2 ...
 170. 13:31 Polacy kochają foliowe torby. I nic tego nie zmieni...
 171. 13:23 PKN Orlen jest pewny osiągnięcia 40% udziału w detalicznym rynku paliw w Polsce
 172. 13:23 BofA Merrill Lynch podniósł prognozy PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.
 173. 13:20 Celnicy: na granicy z Białorusią w 2014 r. nie było widać skutków rosyjskiego embarga
 174. 13:18 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (7/2015)
 175. 13:18 CALESCO - Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Calesco S.A. ... - EBI
 176. 13:18 LS TECH-HOMES - Zawarcie umowy dystrybucji i współpracy. (1/2015) - EBI
 177. 13:10 Prezydent podpisał budżet na 2015 r. (opis)
 178. 13:08 PKN Orlen: Dywidenda za 2014 rok to kwestia 'ile, a nie czy'
 179. 13:03 MEDIAN POLSKA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 180. 13:03 GPPI S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10% (3/2015)
 181. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-01-23
 182. 13:00 Kujawsko-Pomorskie/ 114 mln euro na aktywizację bezrobotnych do 29. roku życia
 183. 12:54 Ujemny LIBOR zniweluje wzrost obciążeń kredytowych nawet o połowę.
 184. 12:53 Orlen analizuje potencjalne przejęcia aktywów wydobywczych w Kanadzie
 185. 12:48 ŚNIEZKA - Aneksy do umowy kredytowej (5/2015)
 186. 12:48 VAKOMTEK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 187. 12:48 CALESCO - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. (4/2015) - EBI
 188. 12:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Określenie dat przekazywania raportów ...
 189. 12:48 VOXEL S.A. - Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawiera ...
 190. 12:33 VOXEL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
 191. 12:33 HERKULES S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
 192. 12:33 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Określenie dat przekazywania raportó ...
 193. 12:33 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Określenie dat przekazywania raportów ok ...
 194. 12:33 ENERGOINSTAL S.A. - Transakcje zabezpieczające. (4/2015)
 195. 12:20 Prezydent podpisał budżet na 2015 r. (krótka)
 196. 12:18 Copernicus Yachts Group - Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej (3/2015) - EBI
 197. 12:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (5/2015)
 198. 12:18 VEDIA - Kolejne zamówienie od partnera z Polski (3/2015) - EBI
 199. 12:18 SFERANET - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015 (2/2015) - EBI
 200. 12:08 Trigon DM: Przewalutowanie kredytu w CHF byłoby ogromnym obciążeniem dla banków
 201. 12:03 VEDIA - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2/2015) - EBI
 202. 12:03 GNBAP - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. (3/2015) - EBI
 203. 11:48 FARMACOL - Raport w sprawie połączenia spółek zależnych Emitenta (2/2015)
 204. 11:48 TERMOEXPERT - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI
 205. 11:48 WORK SERVICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy przez Emitenta (4/2015)
 206. 11:48 AMICA - Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych (1/2015)
 207. 11:46 Euro pod presją
 208. 11:38 EBC drukuje pieniądze - komentarz walutowy
 209. 11:34 Popyt nadal w niezłej formie - analiza futures na WIG20
 210. 11:23 Bardziej prawdopodobny jest ruch EUR/PLN w stronę 4,20 niż powrót na 4,30
 211. 11:23 Dolar w górę, rynek czeka już na FED
 212. 11:11 Saudyjska sukcesja a ceny ropy naftowej
 213. 11:08 BESI rozpoczęło rekomendowanie Skarbca od 'kupuj' i wyceny 53,0 zł
 214. 11:05 Amazon rozpoczyna produkcję i dystrybucję filmów
 215. 11:03 HYDROTOR - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany (4/2015)
 216. 11:03 AZTEC - Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2015 rok ... - EBI
 217. 11:03 FASING - Umowa znacząca (3/2015)
 218. 11:03 ACREBIT - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (2/2015) - EBI
 219. 11:03 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Podjęcie Uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Wars ... - EBI
 220. 11:03 TORPOL S.A. - Rejestracja zmiany Statutu (2/2015)
 221. 10:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj ...
 222. 10:48 PIK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015) - EBI
 223. 10:48 mBank - Rejestracja 100 akcji mBanku S.A. w KDPW (3/2015)
 224. 10:48 SMS Kredyt Holding S.A. - Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj ... - EBI
 225. 10:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzający ...
 226. 10:18 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (2/2015)
 227. 10:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Transakcje na akcjach Spółki ? zawiadomienie w trybie ...
 228. 10:18 TECHMADEX - Wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu (2/2015) - EBI
 229. 10:08 Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,0 pkt w I wg wst. danych
 230. 10:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro wzrósł do 52,3 pkt w I wg wst. danych
 231. 10:03 SEKO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (1/2015)
 232. 09:53 Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec to 52,7 pkt w I wg wstępnych danych
 233. 09:53 Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec spadł do 51,0 pkt w I wg wstępnych danych
 234. 09:48 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (7/2015) - EBI
 235. 09:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (8/2015) - EBI
 236. 09:33 FAM - Cofnięcie pozwu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał NWZ (5/2015)
 237. 09:23 Orphee planuje skup do 10% akcji własnych za maks. 34,4 mln zł
 238. 09:05 Ile jest w Polsce gazu z łupków? Dowiemy się w tym roku
 239. 09:03 CORELENS - Życiorys Członka Rady Nadzorczej (4/2015) - EBI
 240. 09:03 STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych w ilości skutkującej przekroczeniem progu 10 procent kapi ...
 241. 08:55 Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł
 242. 08:53 PBG liczy na wyznaczenie terminu głosowania nad układem w najbliższym czasie
 243. 08:53 Akcjonariusze BGŻ oraz BNP Paribas Polska zdecydują 25 lutego o połączeniu
 244. 08:48 STARHEDGE S.A. - Zawiadomienie zodnie z Art.69 par 1ust. 2 Ustawy o ofercie - zmiana poniżej 5 pr ...
 245. 08:38 Planowany capex PKN Orlen sięgnie 3,8 mld zł w 2015 roku
 246. 08:35 Analitycy: produkcja bydła i trzody w 2013 i 2014 - nieopłacalna
 247. 08:33 ORPHEE - PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCEDURY BUY BACK. (4/ ... - EBI
 248. 08:18 IZOSTAL S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2015. ( ...
 249. 08:18 BGŻ SA - Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ...
 250. 08:08 NWR szuka finansowania na studium wykonalności dla projektu Dębieńsko
 251. 08:08 Cisco otworzyło w Krakowie jedno z trzech swoich Network Operations Center
 252. 07:48 RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2015 r. (2/2015)
 253. 07:33 ZUS wziął się do kontroli ciężarnych bizneswomen
 254. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 255. 07:18 PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2014r. według segmentów działalności wraz ...
 256. 07:18 PKNORLEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
 257. 06:35 Wilki wracają do lubuskich lasów
 258. 06:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (17/2015)
 259. 02:05 "Puls Biznesu": Drzewiarze martwią się o certyfikaty FSC