Trwa ładowanie...
d2tsd5r

Artykuły z dnia: 2011.10.13 - finanse.wp.pl

 1. 00:25 Barroso dziękuje Słowacji za przyjęcie reformy EFSF
 2. 22:35 Ostre cięcia w budżecie na 2012 rok
 3. 22:33 CASH FLOW S.A. - Wniesienie powództwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał walnego zgromadze...
 4. 22:33 HYGIENIKA - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta (42/2011)
 5. 22:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Nabycie udziałów w spółce FORT Property sp. z o.o. i udzielenie pożyczk...
 6. 22:18 MM CONFERENCES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w Spó...
 7. 22:03 HYGIENIKA - Korekta RB 40/2011 - sprostowanie błędu pisarskiego (40/2011)
 8. 22:03 MM CONFERENCES S.A. - Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Spółki MM Conferences S.A., (2/2011)
 9. 22:00 Na celowniku KE m.in. zakaz reeksportu w kontrolach gazowych
 10. 21:48 HYGIENIKA - Korekta RB 20/2011 - sprostowanie błędu pisarskiego (20/2011)
 11. 21:48 HAWE - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (RB-98/2011) (98/2011)
 12. 21:48 HYGIENIKA - Korekta RB 28/2011 - sprostowanie błędu pisarskiego (28/2011)
 13. 21:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (54/2011)
 14. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 13 października, 20.00
 15. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 13 października, 20.00
 16. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 13 października, 20.00
 17. 20:23 Fitch umieścił rating wsparcia Pekao SA na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
 18. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.10.2011
 19. 20:03 GETIN - AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETI...
 20. 20:03 MARKETEO.COM S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (29/2011)
 21. 20:03 BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings. Rating wsparcia pod obser...
 22. 19:48 GETIN - NABYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (82/2011)
 23. 19:38 NWZA Getin Holdingu zdecydowało o jego podziale
 24. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 25. 19:33 GETIN - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2011 R. (81...
 26. 19:23 MSP poczeka z prywatyzacją Ciechu i Puław na poprawę warunków rynkowych
 27. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 28. 19:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (168/2011)
 29. 19:18 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (75/2011)
 30. 19:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (167/2011)
 31. 19:18 GETIN - PODJĘCIE PRZEZ EMITENTA ORAZ GET BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH POD...
 32. 19:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki FORMUŁA8
 33. 19:03 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (74/2011)
 34. 19:03 COMP - Zawarcie umowy znaczącej (28/2011)
 35. 19:03 EKO EXPORT S.A. - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji EKO EXPORT S.A. (53/2011)
 36. 19:03 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (166/2...
 37. 18:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji D spółki PETROLINVEST
 38. 18:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji A1 spółki BIOTON
 39. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki OSHEE POLSKA
 40. 18:48 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. dokonane przez NWZA. (118/2011)
 41. 18:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (116/2011)
 42. 18:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (116/2011)
 43. 18:48 TPSA - Treść uchwał podjętych przez NWZA. (117/2011)
 44. 18:48 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. dokonane przez NWZA. (118/2011)
 45. 18:48 HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-97/2011) (97/2011)
 46. 18:48 TPSA - Treść uchwał podjętych przez NWZA. (117/2011)
 47. 18:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 48. 18:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów WIG i WIG-Poland
 49. 18:38 GPW: DM BOŚ animatorem obligacji spółki MAK DOM
 50. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 51. 18:38 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem akcji spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER
 52. 18:38 Azoty Tarnów podpisały z MSP umowę w sprawie zakupu akcji ZAK
 53. 18:33 AMICA - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze...
 54. 18:25 Azoty Tarnów podpisały z MSP umowę w sprawie zakupu akcji ZAK
 55. 18:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki MAK DOM
 56. 18:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji C spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER
 57. 18:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji D spółki DOM MAKLERSKI TMS BROKERS
 58. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 59. 18:23 Na GPW spadki, kolejne sesję mogą przynieść konsolidację (analiza)
 60. 18:23 Generali OFE ma powyżej 5 proc. Agrotonu
 61. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (162/2011)
 62. 18:18 POLNORD - Rezygnacja osoby nadzorującej (44/2011)
 63. 18:18 AMICA - Zwołanie na dzień 8 listopada 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...
 64. 18:10 GIODO: banki powinny na bieżąco aktualizować dane w BIK
 65. 18:08 Transakcje pakietowe
 66. 18:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (84/2011)
 67. 18:03 AZOTY TARNÓW - Podpisanie umowy sprzedaży akcji ZAK S.A. (100/2011)
 68. 17:54 Niedźwiedzie wreszcie doszły do głosu
 69. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 13.10.2011
 70. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 71. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2272,42 pkt (-1,91%)
 72. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 73. 17:53 Słowacki parlament zaaprobował wzmocnienie EFSF (opis)
 74. 17:53 MSP podpisało z PCZ umowę sprzedaży CF Cefarm w Warszawie za 80,05 mln zł
 75. 17:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:53 Stopy proc. do końca tego roku powinny pozostać bez zmian - Zielińska-Głębocka, RPP (aktl.)
 77. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,40 proc. z 4,34 proc. - NBP
 78. 17:48 CERSANIT - Uchwała NZW spółki Opoczno III sp. z o.o. o zwrocie dopłat (29/2011)
 79. 17:48 ZPUE - Tekst jednolity statutu (36/2011)
 80. 17:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (121/2011)
 81. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 82. 17:48 AGROTON PLC - Notification about exceeding 5% of the total vote in Agroton Public Limited (13/10)
 83. 17:48 ZPUE - Uzupełnienie do treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz...
 84. 17:48 ZPUE - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 r. (35/2011)
 85. 17:40 Słowacki parlament zatwierdził reformę EFSF
 86. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 13 października, 17.00
 87. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.10.2011
 88. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 89. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 13 października, 17.00
 90. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 13 października, 17.00
 91. 17:33 Rubicon Partners NFI SA - Animator Rynku obligacji na okaziciela serii C1 (96/2011)
 92. 17:30 Euro skorygowało wczorajsze wzrosty
 93. 17:23 Inflacja w październiku obniży się do 3,8 proc. z 3,9 proc. we wrześniu - MG
 94. 17:23 Stopy proc. do końca tego roku powinny pozostać bez zmian - Zielińska-Gębocka, RPP
 95. 17:23 MG: poziom inflacji korzystny dla wzrostu gospodarczego (komunikat)
 96. 17:23 Zaostrzone testy i rekapitalizacja banków w ciągu 3 do 6 miesięcy
 97. 17:18 SYGNITY - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 201...
 98. 17:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 17:08 GPW: Dom Maklerski BDM SA animatorem obligacji RUBICON PARTNERS NFI
 100. 17:05 Zmiany cen metali
 101. 17:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2...
 102. 17:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (109/2011)
 103. 17:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (93/2011)
 104. 17:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 105. 17:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 106. 17:01 Autostrada A1 - niezła jazda
 107. 16:56 Najdłuższy most drogowy w Polsce
 108. 16:53 UOKiK zgodził się na przejęcie Rafako przez PBG
 109. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:48 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (81/2011)
 111. 16:48 ENERGOPOL - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego n...
 112. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 114. 16:38 NWZA Boryszewa zdecydowało o skupie do 20 proc. akcji własnych
 115. 16:38 Lokalne dane mają znikomy wpływ na FX i FI; nadal najistotniejsza sytuacja EMU (opis)
 116. 16:33 PBG - Otrzymanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rafa...
 117. 16:33 MEX POLSKA S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji "Mex Polska" S.A. (2/2011)
 118. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 119. 16:23 PTE Pocztylion - Arka SA komunikat o korekcie wycen aktywów netto
 120. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:23 Lubawa zawarła umowę eksportową o wartości ok. 12,2 mln zł
 122. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:23 Ciech prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży Alwerni
 124. 16:18 B3SYSTEM - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie oraz art. 160 Ustawy o obrocie (33/2011)
 125. 16:18 MEX POLSKA S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji "Mex Polska" S.A. (2/2011)
 126. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 127. 16:08 Zbyt wcześnie na poluzowanie polityki pieniężnej - Kaźmierczak, RPP
 128. 16:08 Gwiazda na piątkę
 129. 16:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (57/2011)
 130. 16:03 LUBAWA - Zawarcie znaczącej umowy eksportowej na dostawę elementów indywidualnej ochrony żołnierz...
 131. 16:03 BORYSZEW - Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. (88/2011)
 132. 16:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (149/2011)
 133. 16:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (54/2011)
 134. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 135. 15:53 4fun Media rozpocznie skup akcji własnych od 17 października
 136. 15:53 AXA PTE SA informuje
 137. 15:48 TALEX - Zawarcie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia (26/2011)
 138. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (70/2011)
 139. 15:45 Zaostrzone testy i rekapitalizacja banków w ciągu 3 do 6 miesięcy
 140. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:33 Rubicon Partners NFI SA - Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wyznaczenia pierwsz...
 142. 15:33 ES-SYSTEM S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu ES-SYSTEM S.A. (11/2011)
 143. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 144. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 145. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 147. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 149. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (203/2011)
 150. 15:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A....
 151. 15:18 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (57/2011)
 152. 15:18 INTERSPORT S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (40/2011)
 153. 15:16 Pracodawcy: trzeba zlikwidować bariery hamujące rozwój telepracy
 154. 15:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:03 4FUN MEDIA S.A. - Program skupu akcji własnych 4fun Media S.A. (23/2011)
 157. 15:03 TRION - Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 66/2011 (73/2011)
 158. 15:03 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (40/2011)
 159. 15:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w d...
 160. 15:03 QUANTUM SOFTWARE SA - Rejestracja Spółki Mobeelizer Sp. z o.o. (34/2011)
 161. 15:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...
 162. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 14:53 Brak przesłanek do zmiany poziomu stóp proc. w tym roku - Chojna-Duch, RPP (aktl.)
 164. 14:53 Brak przesłanek do zmiany poziomu stóp proc. w tym roku - Chojna-Duch, RPP
 165. 14:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 166. 14:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji TAURON Polska Energia S.A. przez czł...
 167. 14:48 WIND MOBILE S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 168. 14:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby ...
 169. 14:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (73/2011)
 170. 14:40 PGE rusza z kampanią edukacyjno-informacyjną o energetyce jądrowej
 171. 14:38 Inflacja we wrześniu mdm 0,1 proc. przez mieszkania, edukację i odzież - GUS
 172. 14:38 Jeśli nie będzie zdarzeń zmuszających rząd do korekty budżetu, to zostanie on przyjęty szybko - Tusk
 173. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w VIII 1.730 mln euro - NBP
 174. 14:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 175. 14:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (72/2011)
 176. 14:18 MIT - Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora. (73/2011)
 177. 14:09 GUS podał dane o inflacji
 178. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 180. 14:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 181. 14:03 POLMED S.A. - Zawarcie umowy na świadczenia medyczne z kolejnym oddziałem PGNiG w ramach pakietu ...
 182. 14:03 TRION - Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej (72/2011)
 183. 14:03 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (36/2011)
 184. 14:03 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (71/2011)
 185. 14:03 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (70/2011)
 186. 13:53 JPMorgan zanotował w III kw. 2011 r. zysk na akcję 1,02 USD wobec oczekiwanych 92 centów
 187. 13:53 MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Azji
 188. 13:53 Akcjonariusze TP zdecydowali o przeznaczeniu do 800 mln zł na skup akcji własnych
 189. 13:53 Najdziwniejsze pozwy wobec pracodawców
 190. 13:48 JHM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie warunkowej umowy najmu przez spółkę zależną JHM 1 Sp. z o.o. (13/...
 191. 13:48 KOMPAP - Nabycie znacznego pakietu akcji (49/2011)
 192. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 193. 13:38 AEGON OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 194. 13:38 Koniec kart kredytowych
 195. 13:33 LENTEX - Realizacja prognozy wyników finansowych spółki zależnej "Gamrat" S.A. za III kwartał (11...
 196. 13:30 MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Azji
 197. 13:18 ALTERCO - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Alterco S.A. (60/2011)
 198. 13:08 CP Energia sprzedaje rosyjską część biznesu za ok. 5,7 mln zł
 199. 13:08 POCZTYLION OFE miesięczna struktura aktywów wrzesień 2011 - korekta
 200. 13:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 201. 13:08 POCZTYLION OFE stopa zwrotu - korekta
 202. 13:03 BOŚ SA - Umowa operacyjna o pełnienie przez BOŚ S.A. funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich ...
 203. 13:03 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji DOMENOMANIA.PL S.A. (5/2011)
 204. 13:00 Producent gali i widowisk artystycznych płaci 23-proc. VAT
 205. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 206. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 207. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 208. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 209. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 210. 12:38 Szef Deutsche Banku przeciwny propozycji Barroso ws. banków
 211. 12:38 Polski sektor bankowy, ujmowany jako całość, nie potrzebuje dokapitalizowania - Szczuka, MF
 212. 12:36 Będzie cięcie płacy minimalnej
 213. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 214. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 215. 12:18 MARKA S.A. - Nabycie akcji Marka S.A. przez osobę pełniącą funkcję nadzorczą (4/2011)
 216. 12:18 CP ENERGIA S.A. - Warunkowa sprzedaż akcji ZAO Kriogaz przez Kriogaz Polska S.A. (57/2011)
 217. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 218. 12:08 UOKiK ws. kary dla spółki Electro.pl (komunikat)
 219. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr199/A/NBP/2011
 220. 12:03 MARKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Marka S.A. (2/2011)
 221. 12:03 POLTRONIC S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (7/2011)
 222. 12:03 POLTRONIC S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (8/2011)
 223. 12:03 MARKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Marka S.A. (3/2011)
 224. 12:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zawarcie znaczącej umowy. (32/2011)
 225. 12:00 Firma może być zawieszona tylko na dwa lata
 226. 11:49 Stany już bankrutują, kryzys się nasila?
 227. 11:48 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (18/2011)
 228. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 229. 11:31 BOR-owcy odchodzą z pracy
 230. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 231. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 232. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 233. 11:23 DM IDMSA obniżył cenę docelową Asseco P., podtrzymał rekomendację "trzymaj"
 234. 11:18 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 235. 11:15 Odnalazła się osoba, która wygrała 162 mln euro
 236. 11:08 Ceny żywności mogą przestać napędzać inflację w najbliższych miesiącach - IERiGŻ (aktl.)
 237. 11:05 Duże firmy muszą zawiadomić o zmianie urzędu skarbowego
 238. 11:03 INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (28/2011)
 239. 10:53 Ceny żywności mogą przestać napędzać inflację w najbliższych miesiącach - IERiGŻ
 240. 10:53 AEGON OFE stopa zwrotu - korekta
 241. 10:47 Petrolinvest dokonał przełomowego odkrycia
 242. 10:45 Barroso wyznaczył drogę wyjścia Europy z kryzysu
 243. 10:42 Dominacja kupujących
 244. 10:40 Nastroje nadal dobre, lecz indeksy rosną za szybko
 245. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 111,67-111,69 USD za baryłkę
 246. 10:34 Dobre nastroje powinny się utrzymać
 247. 10:33 DROZAPOL - Skup akcji własnych (53/2011)
 248. 10:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (180/2011)
 249. 10:23 PZU OFE stopa zwrotu - korekta
 250. 10:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 251. 10:18 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (53/2011)
 252. 10:03 LSI SOFTWARE S.A. - Transakcje na akcjach (39/2011)
 253. 09:53 DM AmerBrokers zmienił rekomendację dla Famuru na "neutralnie"
 254. 09:53 W czwartek spodziewana korekta ostatniego umocnienia PLN
 255. 09:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (115/2011)
 256. 09:33 HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiązany (24/2011)
 257. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 258. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 259. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w październiku ponownie wzrósł - BIEC
 260. 09:23 A.pl Internet konsoliduje się z Fresh24.pl, chce wejść w tym roku na NC
 261. 09:23 Liczba turystów nocujących w Polsce w lipcu wzrosła do 543.347 osób - GUS
 262. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 263. 09:18 UniCredit - UniCredit: Fitch?s sovereign downgrade triggered review of Italian banks - UniCredit ...
 264. 09:15 Trwa pozytywne nastawienie inwestorów
 265. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2307,51 pkt (-0,39%)
 266. 09:08 Byki stawiają przeciwnika w narożniku
 267. 09:07 Paliwo zdrożało po wyborach
 268. 09:03 Nawet niejasne obietnice pomagają bykom
 269. 08:55 Wzrost zatrudnienia w Australii
 270. 08:55 Ceny miedzi w Londynie spadają
 271. 08:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (82/2011)
 272. 08:46 Powrót byków
 273. 08:34 W kierunku 2366 – 2374 pkt.
 274. 08:18 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (72/2...
 275. 08:17 OFE Polsat manipulował kursami?
 276. 07:53 UniCredit rekomenduje "trzymaj" NG2, cena docelowa 46 zł
 277. 07:53 PZU OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 278. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.10.2011
 279. 07:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 280. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 13 października
 281. 07:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 282. 07:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 283. 07:32 Bruksela chce zabrać dzieciom misie i balony?
 284. 07:31 Euro już wkrótce po 4,75 zł
 285. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 X - 18 XI
 286. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 13.10 - 25.01.2012
 287. 06:52 Dwie drogi premiera Tuska
 288. 06:34 Rośnie liczba firm z szansą na prostsze rozliczenie
 289. 04:05 Z łupków popłynie także ropa
 290. 03:45 Więcej za diesla, więcej za e-myto
 291. 02:25 Parkingowa szopka