Trwa ładowanie...
d2d9ob7

Artykuły z dnia: 2011.10.21 - finanse.wp.pl

 1. 00:50 Trojka: banki powinny stracić przynajmniej 50 proc. greckiego długu
 2. 23:55 Szefowa MFW za odblokowaniem pomocy dla Grecji
 3. 23:48 DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (54/2011)
 4. 23:48 EFH - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (58/2011)
 5. 22:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (171/2011)
 6. 22:48 MARVIPOL S.A. - Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie. (170/2011)
 7. 22:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (91/2011)
 8. 22:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów rejestrowych na udziałach ROBYG Development Sp. z...
 9. 22:18 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-105/2011) (105/2011)
 10. 22:18 HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-106/2011) (106/2011)
 11. 21:40 Jest porozumienie w sprawie kwot połowowych na Bałtyku
 12. 21:38 Sopharma planuje debiut na GPW w ciągu najbliższych tygodni
 13. 21:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza...
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 21 października, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 21 października, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 21 października, 20.00
 17. 20:03 MNI - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (77/2011)
 18. 19:48 MIRACULUM S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 87/2011- Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Z...
 19. 19:48 MEWA - Oddalenie powództwa w sprawie unieważnienia uchwał walnego zgromadzenia (26/2011)
 20. 19:23 Grecki dług publ. w '20 poniżej 110 proc. PKB przy redukcji cen obligacji o min. 60 proc. - "trojka"
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 Silne odbicie
 23. 19:03 DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 4 października 2011 roku obradują...
 24. 19:02 Polskie firmy odbudują Libię
 25. 18:48 GETIN - OKREŚLENIE KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII O PONIESIONYCH PRZEZ EMITENTA (85/2011)
 26. 18:38 Transakcje pakietowe
 27. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 28. 18:33 Jeszcze Europa nie zginęła, ale politycy już nad tym pracują
 29. 18:33 ALTERCO - Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych (63/2011)
 30. 18:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. ("Harper...
 31. 18:33 LIBERTY GROUP S.A. - Zmiana w akcjonariacie Spółki - zawiadomienie (13/2011)
 32. 18:23 TP rozpocznie skup akcji własnych 25 października
 33. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 34. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie inwestycji w sieć klubów C...
 35. 18:18 ELZAB - zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (45/2011)
 36. 18:18 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort-Klima S. A. na d...
 37. 18:08 Spełniły się warunki zawieszające zakup 100 proc. akcji Home Broker przez Open Finance
 38. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 39. 18:03 GETIN - ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GET BANK S.A. (84/2011)
 40. 18:01 Ciemne chmury zbierają się nad złotym?
 41. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 42. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2305,42 pkt (3,75%)
 43. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 44. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,10 proc. z 4,32 proc. - NBP
 45. 17:52 Od paniki do euforii
 46. 17:49 Kluczowe decyzje poznamy na dniach, inwestorzy kupują ryzyko
 47. 17:48 ZASTAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu...
 48. 17:48 TPSA - Zarząd TP S.A. ustalił szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych. (123/2011)
 49. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (122/2011)
 50. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (122/2011)
 51. 17:48 TPSA - Zarząd TP S.A. ustalił szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych. (123/2011)
 52. 17:48 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (82/2011)
 53. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 54. 17:38 MS: uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (komunikat)
 55. 17:35 Prawomocna wygrana UOKiK w sporze z Millennium
 56. 17:33 OPEN FINANCE S.A. - SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH DOTYCZĄCYCH UMOWY ZNACZĄCEJ (69/2011)
 57. 17:33 MIDAS - Powzięcie informacji o ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyników...
 58. 17:33 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa Orco Property Group - Dopuszczenie 3.000.000 akcji wyemi...
 59. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 21 października, 17.00
 60. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 21 października, 17.00
 61. 17:23 Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital TFI ma powyżej 5 proc. Futuris
 62. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 21 października, 17.00
 63. 17:20 Duże zmiany na rynkach przed niedzielnym szczytem
 64. 17:12 Eurodolar lekko w górę
 65. 17:08 GPW: DM PKO BP będzie animatorem akcji spółki INCANA
 66. 17:03 TRION - Zawarcie umów objęcia akcji serii U1. (79/2011)
 67. 17:03 MILKPOL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy. (13/2011)
 68. 17:03 FUTURIS S.A. - Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S....
 69. 17:03 TRAVELPLANET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. (3...
 70. 17:03 FUTURIS S.A. - Zmiany w akcjonariacie FUTURIS S.A. (19/2011)
 71. 16:54 Produkcja wciąż rośnie
 72. 16:53 UOKiK: wygrana w Sądzie Apelacyjnym - Bank Millennium (komunikat)
 73. 16:53 Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji Rafako
 74. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.10.2011
 75. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 16:53 Duża zmienność na FX na początku tygodnia; rynki czekają na ustalenia o EFSF (opis)
 78. 16:48 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc wrzesień 2011 (44/2011)
 79. 16:46 Tygodniowy komentarz do rynku złotego – niepewność zaszkodziła notowaniom złotego
 80. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:33 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A....
 82. 16:33 ARCTIC PAPER S.A. - Obciążenie znaczących aktywów (26/2011)
 83. 16:33 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asse...
 84. 16:33 MOSTALZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty ...
 85. 16:33 GC INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą ? art. 160 ustawy o obrocie in...
 86. 16:23 DM BDM obniżyli cenę docelową Cinema City do 30,4 zł, podtrzymali "akumuluj"
 87. 16:18 ESOTIQ & HENDERSON - Zbycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez osobę powiązaną. (3/2011)
 88. 16:18 MOSTALWAR - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (52/2011)
 89. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 90. 16:18 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (37/2011)
 91. 16:18 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (35/2011)
 92. 16:18 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (36/2011)
 93. 16:18 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (34/2011)
 94. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7084,50 USD za tonę
 98. 16:07 Europa płonie. To koniec kapitalizmu?!?
 99. 16:03 CENTROZAP S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej (81/2011)
 100. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 101. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:53 Espirito Santo prognozuje spadek o 14 proc. dochodów sektora bankowego w '12
 103. 15:53 We wrześniu sprowadzono do Polski 56.253 samochody używane - MF
 104. 15:49 Menedżerka równie skuteczna jak menedżer
 105. 15:48 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (61/2011)
 106. 15:48 ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie (28/2011)
 107. 15:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (124/2011)
 108. 15:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 109. 15:48 CP ENERGIA S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego CP Energia S.A. (58/2011)
 110. 15:48 KOPEX S.A. - Informacja poufna - podpisanie przez Emitenta kontraktu z kontrahentem rosyjskim (15...
 111. 15:43 Zwolnienie z pracy przez sms-a
 112. 15:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 62,15 mld zł
 113. 15:38 Grupa TP w ciągu 2 lat od porozumienia z UKE wykonała 98 proc. planu budowy linii
 114. 15:38 W tygodniu od 10 do 16 X wzrosły ceny wieprzowiny, bydła i żyta - ZSRIR (tabela)
 115. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 15:33 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (62/2011)
 117. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki MPAY
 118. 15:23 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem PDA spółki MPAY
 119. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 120. 15:23 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 0,9 proc. do 2.153 pkt.
 121. 15:08 GPW: Zmiana standardu kontraktów terminowych
 122. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:08 Espirito Santo podwyższył rekomendacje BRE do "kupuj" i obniżył dla BZ WBK do "neutralnie"
 124. 15:03 PBS Finanse SA - Przydział akcji serii G. (26/2011)
 125. 15:03 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (106/2011)
 126. 14:53 W większości sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura w X oceniana negatywnie - GUS
 127. 14:53 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 5.673 mln euro - NBP
 128. 14:53 Oceny koniunktury w handlu detalicznym w X na poziomie minus 2 wobec 0 we IX - GUS
 129. 14:53 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w X zbliżony do IX - GUS
 130. 14:53 Operatorzy pozytywnie oceniają porozumienie UKE - TP po dwóch latach od jego zawarcia
 131. 14:53 53 proc. firm przemysłowych planuje nakłady inwestycyjne w 2012 - GUS
 132. 14:53 Koniunktura w przemyśle w X słabsza niż we wrześniu - GUS
 133. 14:53 Koniunktura w budownictwie w X oceniana bardziej pesymistycznie rdr i mdm - GUS
 134. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 14:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (50/2011)
 136. 14:48 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (26/2011)
 137. 14:48 NEUCA - Emisja Obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną. (62/2011)
 138. 14:38 CIR: Rozmowa premiera Donalda Tuska z kanclerz Niemiec (komunikat)
 139. 14:38 Wyniki banków w III kw. zbliżone do II kw, pomoże wynik odsetkowy, widoczny wpływ FX (analiza)
 140. 14:33 BBI CAPITAL NFI SA - korekta do raportu 47/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5...
 141. 14:33 ŻYWIEC - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu finansowego za III kwartał 2011 r. (3...
 142. 14:33 KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej (157/2011)
 143. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 146. 14:14 Tak drogo jeszcze nie było, a może być drożej
 147. 14:11 Kto zarobi na śmieciach?
 148. 14:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (127/2011)
 149. 14:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (186/2011)
 150. 13:50 Europa rozpoczyna dzień nad kreską
 151. 13:43 Kolejny szczyt UE w środę
 152. 13:33 ANTI S.A. - Nowy operator systemu ESPI (62/2011)
 153. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 13:23 PKP wyemitowały euroobligacje na kwotę 180 mln euro
 155. 13:23 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów BPH FIZ MULTI INWESTYCJA
 156. 13:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POLSPORT GROUP
 157. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 158. 13:23 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji TELL SA
 159. 13:18 BBI CAPITAL NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NW...
 160. 13:18 WESTA ISIC S.A. - Date of publication of the condensed consolidated financial statements for 3 mo...
 161. 13:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 162. 12:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 12:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 164. 12:53 Najpierw CPI musi osiągnąć cel, aby RPP mogła stymulować wzrost PKB - Kaźmierczak z RPP
 165. 12:53 W 2012 r. możliwy jest wzrost PKB nawet na poziomie 3,5 proc. - Chojna-Duch
 166. 12:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (36/2011)
 167. 12:42 Jak czytać ogłoszenia o pracę?
 168. 12:38 MSWiA: 10-lecie strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce (komunikat)
 169. 12:38 RPP obniży stopy proc. o 50 pb na początku '12 - prognoza BofA/ML (opinia)
 170. 12:30 Chcesz zmienić pracę? Uważaj, żeby nie wkurzyć swojego obecnego pracodawcy
 171. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 205/A/NBP/2011
 172. 12:18 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (76/2011)
 173. 12:08 DM IDM SA obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 174. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 175. 12:08 JP Morgan obniżył rekomendację dla jednego banku, a ceny docelowe dla pięciu (opis)
 176. 12:03 TELL - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. (28/2011)
 177. 11:53 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w X o 11,6 pkt. do minus 25,0 pkt. (tabela)
 178. 11:53 DM IDM SA obniżył cenę docelową Synthosu do 6,37 zł
 179. 11:53 DM IDM podwyższył rekomendację dla Peliona (PGF) do "kupuj"
 180. 11:53 DM IDMSA obniżył cenę docelową dla Asbis do 2,9 zł; podtrzymał "kupuj"
 181. 11:53 CIR: premier powołał zastępcę przewodniczącego KNF (komunikat)
 182. 11:53 DM IDM podniósł rekomendację i cenę docelową akcji Arctic Paper
 183. 11:53 Bank Millennium nie osiągnie ok. 15-proc. ROE na koniec '12 (opis)
 184. 11:48 ATC CARGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na Nadzwyczajnym W...
 185. 11:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (60/2011)
 186. 11:38 CIR ws. spotkania premiera z nowym szefem klubu SLD (komunikat)
 187. 11:38 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w X do minus 25,0 pkt. z minus 36,8 pkt. we IX
 188. 11:38 Konsolidacja fiskalna szybsza niż spodziewano się - Belka
 189. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 190. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 191. 11:38 Dług publiczny w '2010 wyniósł 54,9 proc. PKB vs 55,0 proc. szacowanych wcześniej przez GUS
 192. 11:37 Sytuacja na rynku pracy. Jest źle a będzie... tylko gorzej
 193. 11:36 Kolejny bank rezygnuje z franka
 194. 11:33 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (20/2011)
 195. 11:33 PCC INTERMODAL S.A. - Ziszczenie się warunków umowy znaczącej pomiędzy PCC SE, a PCC Intermodal S...
 196. 11:23 Belka podtrzymuje prognozę NBP dot. wzrostu PKB w '12 na poziomie 3,2 proc. (aktl.)
 197. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 198. 11:23 Belka podtrzymuje prognozę NBP dot. wzrostu PKB w '12 na poziomie 3,2 proc.
 199. 11:23 Millennium nie przewiduje w IV kw. istotnych zmian kosztów ryzyka i marży odsetkowej (aktl.)
 200. 11:23 Bank Millennium nie osiągnie ok. 15-proc. ROE na koniec '12
 201. 11:23 Millennium nie przewiduje w IV kw. istotnych zmian kosztów ryzyka i marży odsetkowej
 202. 11:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zawiadomienie PCC SE o zmniejszeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC ...
 203. 11:10 Politycy próbują ratować twarz?
 204. 11:08 Rejestracja nowych aut użytkowych we IX wzrosła o 49,7 proc. rdr - PZPM
 205. 11:08 Sytuacja przedsiębiorstw w III kw. relatywnie dobra, rosną obawy o sytuację w IV kw. - koniunktura
 206. 11:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 20 październ...
 207. 11:03 IMPEL - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 roku (36/2011)
 208. 11:03 ELSTAROIL - Informacja o zbyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fin...
 209. 11:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 210. 11:03 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (50/2011)
 211. 10:53 Sytuacja przedsiębiorstw w III kw. relatywnie dobra, rosną obawy o sytuację w IV kw. - koniunktura
 212. 10:39 Informatyk na wagę złota
 213. 10:39 W Krakowie nieformalne spotkanie ministrów ds. zatrudnienia
 214. 10:38 Wood obniżył rekomendację dla Astarty do "trzymaj", a cenę docelową do 78 zł
 215. 10:38 Wood & Company obniżył cenę docelową dla Kernela do 77 zł
 216. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 110,09-110,11 USD za baryłkę
 217. 10:23 UOKiK ws. postępowań dot. deweloperów (komunikat)
 218. 10:18 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (133/2011)
 219. 10:15 Przyszły rok przyniesie wyhamowanie w gospodarce
 220. 10:14 W oczekiwaniu na szczyt UE
 221. 10:09 Niepokoje
 222. 10:08 Możliwa stabilizacja PLN i cen obligacji
 223. 10:03 POLICE - Powołanie Prezesa Zarządu Z.CH. Police do Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościca...
 224. 10:03 Polacy coraz częściej mobilizują się do oszczędzania
 225. 10:00 Belka: Polska zdecydowana na przystąpienie do strefy euro
 226. 09:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (98/2011)
 227. 09:38 Wymiana walut przez BGK nie ma na celu wpływania na kurs - MF
 228. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 229. 09:38 Kogeneracja zwiększy produkcję energii zielonej w '13, a wpływ na zysk sięgnie 20 mln zł w '14
 230. 09:38 Wyniki B.Millennium w III kw. nie powinny wpływać na kurs akcji banku (opinia, aktl.)
 231. 09:33 Głębokie różnice między Niemcami a Francją straszą inwestorów
 232. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 233. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 234. 09:23 Wyniki B.Millennium w III kw. nie powinny wpływać na kurs akcji banku (opinia)
 235. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2237,67 pkt (+0,70%)
 236. 09:20 Informacje za spółek
 237. 09:19 Chcesz znaleźć pracę? Zamieszkaj w dużym mieście
 238. 09:18 LG utworzy setki miejsc pracy
 239. 09:18 ATLANTAPL - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji serii G s...
 240. 09:12 Plotki i prasowe spekulacje źródłem wahań na rynku
 241. 09:08 JP Morgan obniżył cenę docelową dla BRE do 279 zł
 242. 09:04 Najważniejsze decyzje dopiero w środę
 243. 09:03 CD Projekt RED SA - Ujawnienie informacji dotyczącej zawarcia umowy znaczącej (67/2011)
 244. 09:03 KOGENERA - Zwiększenie produkcji energii zielonej w EC Wrocław (26/2011)
 245. 09:03 CD Projekt RED SA - Ujawnienie informacji dotyczącej umowy znaczącej (66/2011)
 246. 08:55 Do dwóch szczytów sztuka
 247. 08:53 Zysk netto grupy B. Millennium w III kw. '11 wyniósł 125 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)
 248. 08:53 JP Morgan obniżył cenę docelową dla akcji Banku Handlowego do 62 zł
 249. 08:53 POLSAT OFE informuje
 250. 08:53 JP Morgan obniżył cenę docelową dla Pekao do 150 zł
 251. 08:53 Piątkowa sesja na GPW może rozpocząć się od lekkich wzrostów (opinia)
 252. 08:53 JP Morgan obniża cenę docelową dla PKO BP do 44 zł
 253. 08:52 Podaż przejęła inicjatywę
 254. 08:43 Politycy pokazują indeksom kierunek
 255. 08:38 JP Morgan obniżył rekomendację dla akcji Banku Millennium do "neutralnie"
 256. 08:37 Test strefy 2230 – 2235 pkt.
 257. 08:23 Wyniki Banku Millennium w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 258. 08:23 Zysk netto grupy B. Millennium w III kw. '11 wyniósł 125 mln zł, wobec konsensusu 122,2 mln zł
 259. 08:18 FORMUŁA 8 S.A. - Zbycie akcji przez osobę blisko zwiazaną z czlonkiem Zarządu (2/2011)
 260. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 21 października
 261. 08:08 Przerób ropy w grupie PKN Orlen w III kw. wyniósł 7,4 mln ton, podobnie jak rok wcześniej
 262. 08:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 263. 08:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 264. 07:54 Rewolucja w prawie spadkowym. Zdecydujesz co i komu chcesz podarować
 265. 07:53 Szacowany zysk operacyjny grupy PKN Orlen za III kw. '11 r. wyniesie ok. 750 mln zł (opis)
 266. 07:53 Szacowany zysk operacyjny grupy PKN Orlen za III kw. '11 r. wyniesie ok. 750 mln zł
 267. 07:18 PKNORLEN - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN za 3 kwar...
 268. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 X - 18 XI
 269. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 21.10 - 25.01.2012
 270. 07:01 Tam mieszka najwięcej superbogaczy
 271. 07:00 Sąd wysłał raport NIK o PKP do aresztu
 272. 06:55 Choć PFRON kontroluje, firmy ciągle wyłudzają
 273. 06:37 Podatek zapłacisz w hipermarkecie
 274. 06:05 Więcej przestępców w białych rękawiczkach
 275. 04:35 Śmieciowa rewolucja namiesza na rynku
 276. 04:10 Energożercy mogą dostać tańszy prąd
 277. 03:10 Moody's grozi Polsce