Trwa ładowanie...
da2qh3u

Artykuły z dnia: 2011.10.10 - finanse.wp.pl

 1. 22:33 DSS S.A. - Skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za...
 2. 22:20 Na Wall Street mocne wzrosty, najdłuższa seria zwyżek od sierpnia
 3. 22:10 FT: Azja poważnie obawia się efektów kryzysu w strefie euro
 4. 22:03 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (66/2011)
 5. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (107/2011)
 6. 21:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (81/2011)
 7. 21:18 PETROLINVEST S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (106/2011)
 8. 21:03 MEGARON S.A. - Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A za okres I-IX 2011 roku (34/2011)
 9. 20:48 MEGARON S.A. - Przystąpienie do publikowania narastających przychodów ze sprzedaży produktów zrea...
 10. 20:48 ZPUE - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na NWZA (34/2011)
 11. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 10 października, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 10 października, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 10 października, 20.00
 14. 20:08 GPW: kwalifikacja spółek POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. oraz ZAMET INDUSTRY S.A. do segmentu 5 PLUS
 15. 20:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A - informacja o transakcjach osoby zobowiązanej. (22/2011)
 16. 20:03 INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (18/2011)
 17. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 19. 18:59 Bank upada. Czy tracisz wszystko?
 20. 18:58 Mocne wzrosty
 21. 18:38 GPW: wykreślenie spółki IQP z listy uczestników indeksu NCIndex
 22. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:23 BBN: prezydent przedłużył misję polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie (komunikat)
 24. 18:23 Transakcje pakietowe
 25. 18:15 Polityka poprawia nastroje
 26. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 10.10.2011
 27. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 28. 18:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (159/2011)
 29. 17:53 Wzrosty na giełdach nabierają rumieńców
 30. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 31. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 32. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2265,59 pkt (3,44%)
 33. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,33 proc. z 4,21 proc. - NBP
 34. 17:48 GETIN - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta (78/2011)
 35. 17:48 Rynki tryskają optymizmem
 36. 17:42 Powyborcze umocnienie złotego
 37. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 38. 17:38 Ipopema obniżyła cenę docelową akcji MOL do 22.100 HUF
 39. 17:38 Ipopema podtrzymuje "kupuj" dla akcji Netii i obniża cenę docelową do 6,3 zł
 40. 17:38 Produkcja samochodów w IX wzrosła o 63,24 proc. mdm; rdr spadła o 11,58 proc. - Samar
 41. 17:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę Telestrada S.A. transakcji nabycia akcji ...
 42. 17:30 Potężny wzrost produkcji samochodów. Liderem wciąż jest...
 43. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 10 października, 17.00
 44. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 10 października, 17.00
 45. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 10 października, 17.00
 46. 17:23 Ipopema obniżyła cenę docelową akcji PKN Orlen do 47,6 zł, Lotosu do 38,1 zł
 47. 17:23 Prawdziwy test zobowiązania polskiego rządu do dyscypliny fiskalnej nastąpi w '12 - Moody's
 48. 17:22 Mocne osłabienie dolara
 49. 17:18 INTERSPORT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (39/2011)
 50. 17:18 CEZ, a.s. - Dalsze postępowanie w Turcji (58/2011)
 51. 17:16 Euro wysoko ponad linią trendu spadkowego
 52. 17:13 Przebudzenie z pianką
 53. 17:08 Ipopema obniżyła rekomendacje PKO BP, BRE, BZ WBK i Kredyt Banku, podwyższyła B.Handlowego
 54. 17:08 Złoty może się umacniać, rentowności stabilne (opis)
 55. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.10.2011
 56. 17:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 57. 17:08 Bankowy OFE ma ponad 5 proc. głosów na WZA AB
 58. 17:05 Boni: w sferze socjalnej nie znajdą się wielomiliardowe oszczędności
 59. 17:03 BLUE TAX GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy, którzy podczas zwołanego na dzień 28.06.2011r. NWZA po...
 60. 17:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (148/2011)
 61. 17:03 ENAP - Powołanie prokurenta. (32/2011)
 62. 17:03 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (50/2011)
 63. 17:03 ORBIS - Potwierdzenie rating'u dla "Orbis" S.A. na poziomie ?BBB+(pol)? ze stabilną perspektywą ...
 64. 17:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (200/2011)
 65. 17:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (177/2011)
 66. 17:03 AMBRA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajny...
 67. 17:03 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji i3D SA przez Akcjonariusza (13/2011)
 68. 17:03 IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (49/2011)
 69. 17:03 PGF - Skup akcji własnych (136/2011)
 70. 17:03 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gastel Żurawie S.A. (58/2011)
 71. 17:03 NICOLAS GAMES S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nicolas Games SA (18/2011)
 72. 17:03 ALCHEMIA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 9 listopada 2011 r...
 73. 17:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku (17/2011)
 74. 17:03 ORBIS - Znaczne pakiety akcji (37/2011)
 75. 17:03 ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą ...
 76. 17:03 BETACOM - Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitało...
 77. 17:03 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (12/2011)
 78. 17:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Podjęcie działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju. (71/2011)
 79. 17:03 AMBRA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. (9/2011)
 80. 17:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z BRE Bank S.A., który spełnia kryteri...
 81. 17:03 MARKETEO.COM S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A. (27/2011)
 82. 17:03 JSW S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu J...
 83. 17:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 84. 17:03 PAGED - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ (24/2011)
 85. 17:03 ALCHEMIA - Projekty uchwał na NWZ Alchemia S.A. zwołanego na 9 listopada 2011 r. (117/2011)
 86. 17:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 87. 17:03 B3SYSTEM - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (32/2011)
 88. 17:03 PEMUG - Zawarcie znaczącej umowy (20/2011)
 89. 17:03 HYPERION S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany adresu siedziby Hyperion S.A. (51/2011)
 90. 17:03 AB S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytal...
 91. 17:03 AMBRA - Informacja o dywidendzie (8/2011)
 92. 17:03 Rubicon Partners NFI SA - Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do alt...
 93. 17:03 MNI - Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki. (73/2011)
 94. 17:03 GETIN - ZMIANA WYSOKOSCI I STRUKTURY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA (77/2011)
 95. 17:03 R&C UNION S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA (65/2011)
 96. 17:03 KERNEL HOLDING S.A. - REJESTRACJA 6.009.000 AKCJI SPÓŁKI PRZEZ KRAJOWY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A...
 97. 17:01 Tradycja z nowoczesnością
 98. 16:57 36 proc. firm nie płaci
 99. 16:53 Ambra wypłaci 0,40 zł dywidendy na akcję
 100. 16:38 Wynik wyborów bez wpływu na rating Polski - Standard&Poor's
 101. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:33 Zakupy grupowe jak telezakupy
 104. 16:29 Nowe rozwiązania Visy
 105. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 109. 16:05 Rosół i pomidorowa
 110. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 Na obniżkę stóp NBP obecnie za wcześnie - Rada Gospodarcza
 113. 15:48 Szeroki asortyment motywowania
 114. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7346,25 USD za tonę
 116. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 118. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 119. 15:23 MF w środę 12.10 w zamian za obligacje DZ1111/OK0112/PS0412 zaoferuje OK0114
 120. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:23 Sposób szefa na nieobecności w pracy
 122. 15:10 Ile zarabiają w instytucjach unijnych?
 123. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 14:59 Jak stworzyć sieć kontaktów?
 126. 14:27 Zawód modelka - praca, kariera, zarobki
 127. 14:23 Fundusze należące do BZ WBK TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Orbisu
 128. 14:23 Fitch potwierdza rating dla Orbisu na poziomie BBB+, perspektywa stabilna (opis)
 129. 14:15 Fitch: potrzebne drastyczniejsze działania, by zejść z deficytem
 130. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 131. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 14:08 Państwo przejmuje belgijską część banku Dexia (opis)
 133. 14:08 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 99,4 mld zł - MRR
 134. 13:53 PBG zmniejszyło zaangażowanie w Strateg Capital i GasOil Engineering
 135. 13:53 Produkcja cementu we wrześniu wzrosła o 16,6 proc. rdr
 136. 13:38 Rozpoczęły się zapisy na obligacje Admiral Boats; w 11 mają być wprowadzone na Catalyst
 137. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 138. 13:23 Sygnity zakończyło due-diligence dwóch polskich spółek
 139. 13:23 UOKiK zgodził się na nabycie przez Polivinyl części Zachemu
 140. 13:23 MSZ ws. wydarzeń w Kairze (komunikat)
 141. 13:23 Aby zejść z deficytem fin. publ. do 3 proc. PKB w '12 potrzebne drastyczniejsze działania - Fitch
 142. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 13:18 WIKANA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Wikana S.A. (43/2011)
 144. 13:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Struktura akcjonariatu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji przez Sąd zami...
 145. 13:18 INGBSK - Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego...
 146. 12:53 Sygnity spodziewa się 30-40 mln zł przychodów do końca 2012 r. ze współpracy z Huawei (opis)
 147. 12:53 W dniach od 26 IX do 2 X drożały żyto, jęczmień, żywiec wieprzowy, indyki - ARR
 148. 12:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (41/2011)
 149. 12:48 BUDIMEX - Budowa zespołu biurowego Libra Business Center ? aneks do umowy warunkowej (84/2011)
 150. 12:48 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (51/2011)
 151. 12:23 Wynik wyborów przełożył się na spadek rentowności SPW i silne umocnienie PLN - Radziwiłł, MF
 152. 12:23 CLI dla Polski w sierpniu '11 wzrósł mdm o 0,07 pkt do 100,59 pkt - OECD
 153. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 196/A/NBP/2011
 154. 12:18 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (17/2011)
 155. 12:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS z...
 156. 12:18 NEMEX S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (5/2011)
 157. 12:09 Najbliższe trzy tygodnie kluczowe dla Europy
 158. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 159. 12:08 Ronson w okresie I-III kw. '11 sprzedał 300 lokali, w III kw. 87 mieszkań
 160. 12:08 Akcje MM Conferences wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 49,9 proc.
 161. 12:08 Nie było planu połączenia resortu gospodarki i skarbu - Bielecki
 162. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczne...
 163. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz l...
 164. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczne...
 165. 12:03 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu ...
 166. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz l...
 167. 12:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (115/2011)
 168. 11:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 169. 11:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 170. 11:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 171. 11:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 172. 11:38 UOKiK: gazoport w Świnoujściu - decyzja KE (komunikat)
 173. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 174. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 175. 11:38 NFI Empik M&F wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję
 176. 11:37 Wciąż przybywa bogatych Polaków
 177. 11:33 PBG - Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie (...
 178. 11:33 PBG - Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej Strateg Capital Sp. z o.o. (58/2011)
 179. 11:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (90/2011)
 180. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 181. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 182. 11:23 Grupy Awbud podpisała kontrakty o wartości prawie 45 mln zł
 183. 11:23 Sygnity spodziewa się 30-40 mln zł przychodów do końca 2012 r. ze współpracy z Huwei
 184. 11:18 NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2011 ...
 185. 11:03 NFI EMF - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2011 roku. (26...
 186. 11:03 Jakie są wynagrodzenia w firmach?
 187. 10:53 Wyniki z ponad 90 proc. obwodów: PO - 38,96, PiS - 30,03 proc. (opis)
 188. 10:53 Wzrost PKB w '12 ok. 3 proc.; deficytu budżetowego nie należy zwiększać - Bielecki
 189. 10:47 Lepsze nastroje podtrzymane
 190. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 106,60-106,62 USD za baryłkę
 191. 10:38 Poniedziałek dla FX i FI zapowiada się spokojnie, rynki w lepszych nastrojach
 192. 10:37 Agencje wyznaczają nastroje na rynku
 193. 10:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (141/2011)
 194. 10:28 Franka online nigdy nie zabraknie
 195. 10:23 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA
 196. 10:23 GPW: Wprowadzenie o obrotu obligacji spółki RUBICON PARTNERS NFI
 197. 10:23 Pierwsze obniżki stóp NBP możliwe na początku 2012 - Pekao SA (opinia)
 198. 10:23 GPW: DM PKO BP nie jest animatorem akcji spółki BANK MILLENNIUM
 199. 10:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 200. 10:08 Sygnity ma kontrakt za 5,74 mln zł z centralą NFZ
 201. 10:04 Czas na drugi budżet
 202. 10:03 UBOAT-LINE S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 203. 09:53 Deficyt sektora fin. publ. w '11 wyniesie 5,6 proc. PKB - notyfikacja fiskalna
 204. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 205. 09:38 Kurs Zamet Industry wzrósł w debiucie na GPW o 8 proc., a PGO nie zmienił się
 206. 09:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (33/2011)
 207. 09:33 Przy oporach
 208. 09:27 Agencje ratingowe znowu w akcji
 209. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 210. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 211. 09:18 PLAZA CENTERS N.V. - NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (25/2011)
 212. 09:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (23/2011)
 213. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2212,23 pkt (+1,00%)
 214. 09:08 POLSAT OFE informuje
 215. 09:08 Poniedziałek na GPW rozpocznie się wzrostami ze względu na wyniki wyborów (opinia)
 216. 08:55 Świat ekonomii o polskich wyborach
 217. 08:51 Powyborczy poniedziałek na giełdach
 218. 08:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Supervisory Board of Nova KBM discussed current operations (22/...
 219. 08:47 Europa hamuje amerykańskiego byka
 220. 08:44 Europejskie problemy znów na pierwszym planie
 221. 08:37 Jeden konkret na szczycie w Berlinie
 222. 08:36 Niemcy zablokują nasze atomówki
 223. 08:34 Złoty zyskuje po wyborach, wspiera go francusko-niemieckie porozumienie
 224. 08:33 PBG - Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011 (57/2011)
 225. 08:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - New subsidiary in Poland (48/2011)
 226. 08:32 Przełamanie linii trendu wyznacznikiem siły byków
 227. 08:25 Agencje szkodzą tylko nieznacznie
 228. 08:23 Zewnętrzne otoczenie polskiej gosp. pogorszy się w ciągu 4-6 kw. - Hausner, Gronicki
 229. 08:11 Nerwy w końcówce
 230. 08:08 UniCredit podniósł rekomendację dla Echo Investment do "kupuj"
 231. 07:53 Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji GPW do "kupuj"
 232. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 10 października
 233. 07:29 Polak ubiera się w lumpeksie
 234. 07:08 Wynik wyborów pozytywny dla rynków - Radziwiłł z MF (powt)
 235. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 10.10 - 29.12.2011
 236. 07:08 Wynik wyborów pozytywny dla rynków - Radziwiłł z MF
 237. 07:08 Możliwe niewielkie korekty w budżecie na 2012 rok - Boni
 238. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela, 8-9 października
 239. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 10 X - 18 XI
 240. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 8-9 października
 241. 07:08 Państwo przejmuje belgijską część banku Dexia
 242. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 8-9 października
 243. 07:08 Niemcy/ Merkel i Sarkozy za rekapitalizacją banków
 244. 07:08 Merkel i Sarkozy obiecują plan walki z kryzysem (opis)
 245. 07:00 Wciąż przybywa bogatych Polaków
 246. 06:44 Jedyny taki wydział
 247. 06:35 Zmieniają się zasady wypłacania "becikowego"
 248. 06:13 Ulga dla małżeństw sprzedających mieszkanie
 249. 05:25 Państwo przejmuje belgijską część banku Dexia
 250. 04:45 Świat o nas nie słyszy
 251. 03:20 Państwo ukrywa za dużo informacji
 252. 02:40 Sportowy opel z Gliwic
 253. 02:00 W 2012 r. możemy urosnąć o więcej niż 3 proc.