Trwa ładowanie...
d2yy02s

Artykuły z dnia: 2011.10.14 - finanse.wp.pl

 1. 01:25 Konsultacje Obama - Merkel w sprawie kryzysu w strefie euro
 2. 23:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (163/2011)
 3. 23:33 PZ CORMAY S.A. - Zmiana Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. (33/2011)
 4. 23:03 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation ? CEDC informuje o złożeniu rapor...
 5. 22:18 IGROUP - Zakończenie negocjacji prowadzonych przez Internet Group S.A. w upadłości układowej. (51...
 6. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (109/2011)
 7. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (109/2011)
 8. 21:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 9. 20:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (117/2011)
 10. 20:45 Kumulacja Lotto - w sobotę do wygrania 14 mln euro
 11. 20:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Transakcje na akcjach Armatury Kraków S.A. dokonane przez osobę zarządzają...
 12. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 14 października, 20.00
 13. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 14 paździenika, 20.00
 14. 20:15 Na Białorusi inflacja przekroczyła 80 procent
 15. 19:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców
 16. 19:38 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki LANGLOO.COM SA
 17. 19:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców
 18. 19:38 GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki WINDMOBIL
 19. 19:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców
 20. 19:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (86/2011)
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 DROZAPOL - Skup akcji własnych (55/2011)
 23. 19:18 FERRUM - Zawarcie przez "FERRUM" S.A. umów na dostawę rur izolowanych przez Borusan Mannesmann Bo...
 24. 19:08 Eko Holding planuje skup do 1 mln akcji własnych
 25. 19:00 Pozytywny piątek
 26. 18:53 Stawka Polonia spadła do 4,30 proc. z 4,40 proc. - NBP
 27. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 28. 18:48 LIBERTY GROUP S.A. - Protokół NWZA Spółki z dn. 13.10.2011 (12/2011)
 29. 18:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (76/2011)
 30. 18:38 Transakcje pakietowe
 31. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.10.2011
 32. 18:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 33. 18:33 MOL - Oil discovery in Karak Block Pakistan (56/2011)
 34. 18:33 EKO HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi...
 35. 18:33 NOVITA - Wstępne wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc wrzesień oraz 3 kwartały 2011 r...
 36. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 37. 18:19 Dobry nastrój na GPW podtrzymany
 38. 18:18 EUROSYSTEM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym...
 39. 18:03 HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-99/2011) (99/2011)
 40. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 41. 18:03 KRUK S.A. - Korekta projektów uchwał zawartych w Raporcie nr 54/2011 dotyczącym ogłoszenia o zwoł...
 42. 18:03 ADVADIS S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (42/2011)
 43. 18:03 C&C ENERGY SA - Powołanie Prezesa Zarządu (54/2011)
 44. 18:03 NFI EMF - Wybór Biegłego Rewidenta (29/2011)
 45. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 3 z dnia 14 październi...
 46. 18:03 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group - Dopuszczenie 3.000.000 akcji wyemitowanych w podwyższ...
 47. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2300,65 pkt (1,24%)
 48. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 49. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 50. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 14.10.2011
 51. 17:48 NFI EMF - Wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy. (28/2011)
 52. 17:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (122/2011)
 53. 17:48 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii A1 (4...
 54. 17:48 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 6 z dnia 14 października 20...
 55. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 56. 17:35 Koniec tygodnia zdecydowanie należy do euro
 57. 17:33 BANK PEKAO SA - Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku (36/2011)
 58. 17:25 Orlen rozpoczyna wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego
 59. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 14 października, 17.00
 60. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 14 paździenika, 17.00
 61. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 14 października, 17.00
 62. 17:22 Sprzedaż detaliczna w USA lepsza od oczekiwań
 63. 17:20 Emocje coraz większe….
 64. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...
 65. 17:15 Bank nie zawsze może zablokować konto dłużnika
 66. 17:14 Tam zrobisz najtańsze zakupy
 67. 17:08 MS: min. Kwiatkowski na konferencji "Komornik sądowy w UE" (komunikat)
 68. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.10.2011
 69. 17:03 BUDIMEX - Umowa nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - aneks do umowy (85/2011)
 70. 17:03 AKCEPT FINANCE S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcj...
 71. 17:03 Potężna inflacja na Białorusi
 72. 17:01 "Pracujący na umowę o dzieło powinni płacić składki"
 73. 16:53 GPW: zmiana Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
 74. 16:53 GPW: zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 75. 16:53 MS ws. udziału min. Kwiatkowskiego w uroczystości w Łodzi (komunikat)
 76. 16:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji LANGLOO.COM SA
 77. 16:53 Spółka zależna Apatora ma umowę na dostawę gazomierzy o wartości 17,65 mln zł
 78. 16:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 79. 16:48 COLIAN SA - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia oraz zwołanie NWZ Spółki (157/2011)
 80. 16:48 AKCEPT FINANCE S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcj...
 81. 16:40 Jest nowy zarząd w Presspublice
 82. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 83. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 84. 16:38 Na początku tygodnia EURPLN stabilny, rentowności nie powinny spadać (opis)
 85. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 86. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 87. 16:38 ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 88. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 89. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 90. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 91. 16:33 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 92. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 94. 16:23 GPW: ostatnie notowanie obligacji BZW201011
 95. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie listu intencyjnego w sprawie inwestycji w sieć klubów Fitness Aca...
 97. 16:18 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (2/2011)
 98. 16:18 APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez Apator Metrix SA na dostawy gazomierzy. (39/2011)
 99. 16:15 Szwecja i Obwód Kaliningradzki chcą otworzyć połączenie promowe
 100. 16:08 Energopol-Południe wygrał przetarg o wartości 30,65 mln zł brutto
 101. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7517,50 USD za tonę
 102. 16:08 Langloo.com zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 17 października
 103. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:03 MIT - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w kwestii umorzenia postępowania w sprawie o uchy...
 106. 15:53 Megaron wypłaci 0,58 zł brutto zaliczki na poczet dywidendy na akcję za 2011 r.
 107. 15:53 ING TFI ma poniżej 5 proc. na WZA Projprzemu
 108. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 109. 15:53 UOKiK ws. kary dla samorządu woj. podkarpackiego (komunikat)
 110. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 113. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 114. 15:50 Strategia cenowa PKN Orlen
 115. 15:48 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej prze...
 116. 15:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum spółek GK KOPEX S.A. (152/2011)
 117. 15:48 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o ob...
 118. 15:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (40/2011)
 119. 15:38 W MSWiA o ochronie przeciwpowodziowej (komunikat)
 120. 15:35 Ponad 15 tys. nowych miejsc pracy dzięki motoryzacji
 121. 15:33 ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (129/2011)
 122. 15:33 AUXILIUM - Sprzedaż akcji Emitenta. (14/2011)
 123. 15:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (151/2011)
 124. 15:33 MOSTALWAR - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (51/2011)
 125. 15:33 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Novain...
 126. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (119/2011)
 127. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (119/2011)
 128. 15:33 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Novainv...
 129. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 130. 15:23 GPW: sprostowanie komunikatu z 13 października 2011
 131. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 132. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:18 BEST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA BEST S.A., które o...
 134. 15:18 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (58/2011)
 135. 15:18 MEGARON S.A. - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 (3...
 136. 15:18 KREDYTB - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A. (23/2011)
 137. 15:18 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (47/2011)
 138. 15:18 PROJPRZEM - Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza (18/2011)
 139. 15:18 VOTUM S.A. - Informacja o nabyciu akcji uzyskana w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami...
 140. 15:18 IMPEXMET - Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z firmą Valeo Thermal Systems (59/2011)
 141. 15:18 BEST - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B...
 142. 15:11 "Nie pracowałem w życiu ani jednego dnia"
 143. 15:10 Grupa Wyszehradzka porozumiała się ws. polityki energetycznej
 144. 15:08 BZ WBK TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZA Comarchu
 145. 15:03 CIECH - Zawiadomienie od akcjonariusza w sprawie spadku zaangażowania (68/2011)
 146. 15:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (55/2011)
 147. 15:03 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (34/2011)
 148. 15:03 ED INVEST S.A. - Przedłużenie ważności Listu intencyjnego (29/2011)
 149. 15:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (49/2011)
 150. 14:57 „Pokolenie Z” szuka pracy. Koniec bajki?
 151. 14:53 Ipopema obniżyła cenę docelową dla akcji Stalproduktu z 278 zł do 250 zł
 152. 14:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 153. 14:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 8,7 proc. do 2.173 pkt.
 154. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 14:48 KSG AGRO S.A. - Addition to the report # 18/2011 (20/2011)
 157. 14:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 158. 14:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (54/2011)
 159. 14:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 160. 14:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzając...
 161. 14:48 COMARCH - Zmniejszenie udziału BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ogólnej liczbie ...
 162. 14:40 Sprzedaż detaliczna w USA powyżej oczekiwań
 163. 14:38 Ipopema podwyższyła cenę docelową akcji Bogdanki do 140 zł
 164. 14:38 Podaż pieniądza we IX wzrosła o 1,6 proc. mdm (tabela)
 165. 14:35 Analitycy: ceny paliw na stacjach pozostaną wysokie
 166. 14:35 Szef i współpracownicy wykorzystują? Jak nie być ofiarą w pracy?
 167. 14:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 168. 14:33 INVESTOR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 169. 14:23 Ipopema podnosi rekomendację dla Synthosu do "kupuj", a cenę docelową do 5 zł
 170. 14:23 e-Kancelaria złożyła w KNF prospekt emisyjny
 171. 14:23 Ipopema obniżyła rekomendację New World Resources do "sprzedaj", cena docelowa 20 zł
 172. 14:20 Powstanie tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
 173. 14:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 174. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 175. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 14:03 WIKANA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Wikana S.A. oraz ustalenia dnia referencyj...
 177. 14:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 178. 14:00 Za dwa lata Gdańsk ma mieć nowy terminal
 179. 13:53 UOKiK: autorzy prac magisterskich nagrodzeni (komunikat)
 180. 13:53 Konsorcjum z Erbudem zdobyło kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 79 mln zł netto
 181. 13:53 EBOiR zdecydował o przekazaniu do 200 mln euro na przejęcie Polkomtela
 182. 13:48 KCI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (32/2011)
 183. 13:45 EBOiR przekaże do 200 mln euro na przejęcie Polkomtela
 184. 13:45 "Polska jest zdeterminowana, aby wejść do strefy euro"
 185. 13:38 Akcje AD Astra wzrosły w debiucie na NewConnect o 50 proc.
 186. 13:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 13:38 Rosyjski fundusz Aurora chce wprowadzić spółkę OSG na GPW w I kwartale 2012
 188. 13:30 Prezes BES: nie planujemy połączenia z właścicielem Millennium
 189. 13:23 GPW: umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta PRAGMA FAKTORING SA
 190. 13:23 Konsorcjum z Hydrobudową i PBG wybuduje część Trasy Słowackiego w Gdańsku za 720 mln zł
 191. 13:23 W XII '11 CPI obniży się do ok. 3,5 proc. rdr; w I kw. '12 nadal będzie się obniżać - MG
 192. 13:23 PGNiG złożyło wnioski na dodatkowe dostawy rosyjskiego gazu
 193. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 194. 13:23 Włoska Intesa może złożyć ofertę na kupno Banku Millennium (opis)
 195. 13:18 PBG - Zawarcie umowy znaczącej na budowę Trasy Słowackiego w Gdańsku (61/2011)
 196. 13:18 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipotek umownych łącznych na nieruchomościach spółki zależnej Hotel ...
 197. 13:18 ARTEFE S.A. - Istotna informacja (11/2011)
 198. 13:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie kompleksowych robót budowlano ? montażowo - ...
 199. 13:18 COGNOR S.A. - Informacja o znacznym pakiecie akcji (46/2011)
 200. 13:16 Odwrócenie wczorajszej dominacji niedźwiedzi
 201. 13:08 Włoska Intesa może złożyć ofertę na kupno Banku Millennium
 202. 13:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 6 gr
 203. 13:08 Polimex zaproszony do złożenia oferty na budowę spalarni w Krakowie, zastąpi Rafako
 204. 13:03 HYGIENIKA - Zawiadomienie o podpisaniu znaczącej umowy (43/2011)
 205. 13:03 ARTEFE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (10/2011)
 206. 12:53 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 207. 12:53 W tygodniu od 3 do 10 X wzrosły ceny wieprzowiny i bydła - ZSRIR (tabela)
 208. 12:53 EBC obniży stopy proc. o 25 pkt bazowych w XII 2011 i marcu 2012 - Daiwa Capital (opinia)
 209. 12:48 TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. prz...
 210. 12:48 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gastel Żurawie S.A. w d...
 211. 12:48 TRANS POLONIA S.A. - Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji (32/2011)
 212. 12:48 EUROFAKTR - Uprawomocnienie się postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości ZM Polmetal Sp. z o...
 213. 12:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie umowy znaczącej na budowę Trasy Słowackiego w Gdańsku ? zadanie IV ...
 214. 12:38 PEKAO OFE stopa zwrotu - korekta
 215. 12:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 216. 12:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 217. 12:23 Aplisens wybuduje nową fabrykę za 30 mln zł w Radomiu
 218. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 200/A/NBP/2011
 219. 12:23 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 61,37 mld zł
 220. 12:20 Polska musi zwrócić pieniądze z funduszy rolnych
 221. 12:18 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (48/2011)
 222. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 223. 12:03 POLNA - Zejście poniżej 5% ogólnej liczby akcji "POLNA" S.A. (46/2011)
 224. 11:51 Zawód nauczyciel - trud i odpowiedzialność
 225. 11:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (62/2011)
 226. 11:48 PGF - Skup akcji własnych (139/2011)
 227. 11:45 W 2012 r. ma wzrosnąć podatek od ciężarówek
 228. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 229. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 230. 11:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 231. 11:33 TRION - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (76/2011)
 232. 11:33 ENERGOPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. na dzień 10 ...
 233. 11:33 APLISENS S.A. - Rekomendacja oferty Emitenta w przetargu na nieruchomość zlokalizowaną na terenie...
 234. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 235. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 236. 11:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 237. 11:23 DM IDMSA obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj"
 238. 11:23 Inflacja HICP w Polsce w IX '11 wyniosła 3,5 proc. rdr - Eurostat
 239. 11:20 Eurostat: Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 3,5 proc. rdr
 240. 11:18 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji...
 241. 11:03 EZO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ EZO S.A. przesłane prze...
 242. 11:03 FRESH24.PL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fresh24.pl S.A. na d...
 243. 10:58 W oczekiwaniu na szczyt G20
 244. 10:55 Premier marnuje najlepszy czas na reformy
 245. 10:53 DM IDM obniżył rekomendację dla TP SA do "sprzedaj"; cena docelowa 16,1 zł
 246. 10:53 HSBC obniżył cenę docelową Pekao do 158 zł
 247. 10:49 Biedronka zapłaci astronomiczne odszkodowanie?
 248. 10:45 SA: b. dyrektor FOZZ Żemek ma oddać kolejne 7 mln zł
 249. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 112,15-112,17 USD za baryłkę
 250. 10:32 Inwestorzy uświadamiają sobie, że pomoc dla europejskich banków nie będzie łatwą sprawą
 251. 10:27 Sprzedaż detaliczna w USA może być lepsza od konsensusu
 252. 10:25 Boni: należy poszerzyć bazę osób płacących składki ubezpieczeniowe
 253. 10:16 5 tys. zł - tyle zarobi co trzeci w przemyśle w 2015
 254. 10:11 Statystyczny nauczyciel - jak wygląda?
 255. 10:08 PLN w okolicach 4,30/EUR; dług może się osłabiać
 256. 10:08 HSBC obniżył cenę docelową dla PKO BP do 43 zł
 257. 09:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 258. 09:48 FORMUŁA 8 S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 259. 09:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku (60/2...
 260. 09:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (63/2011)
 261. 09:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 262. 09:29 Niespodziewana korekta
 263. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 264. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 265. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 266. 09:19 Banki znów tracą. Google ratuje nastroje
 267. 09:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 268. 09:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (181/2011)
 269. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2287,45 pkt (+0,66%)
 270. 09:08 Robyg kupił 49 proc. udziałów w spółce Fort Property
 271. 09:07 USA znowu lekceważy europejskie problemy
 272. 09:03 FORMUŁA 8 S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 273. 09:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (2/2)
 274. 09:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (58/2011)
 275. 09:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Przyznanie dofinansowania projektu (53/2011)
 276. 08:53 POLSAT OFE informuje
 277. 08:50 Z korektą notowań może przyjść korekta nastrojów
 278. 08:41 Czy byki utrzymają stan posiadania?
 279. 08:38 UniCredit podwyższył rekomendację dla GPW do "kupuj"
 280. 08:33 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (20/2011)
 281. 08:19 Więcej detali na spotkaniu G20?
 282. 08:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zmiana prognozowanych skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 rok. (7/...
 283. 08:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 284. 08:12 Wzrost presji podażowej
 285. 08:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 286. 08:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 287. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 14 października
 288. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.10.2011
 289. 08:03 ATC CARGO S.A. - Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu (11/2011)
 290. 08:03 PEGAS NONWOVENS S.A. - Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastos...
 291. 07:52 Polacy bogacą się na kryzysie
 292. 07:36 Rostowski pije za swoje
 293. 07:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG`s casino entities unaudited gaming revenues for 9 months and...
 294. 07:23 Życzenia premiera dla nauczycieli (komunikat)
 295. 07:23 Agencja Standard&Poor's obniżyła wiarygodność kredytową Hiszpanii
 296. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14 X - 18 XI
 297. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 14.10 - 25.01.2012
 298. 07:04 Rostowski pije za swoje
 299. 06:36 Chcesz prostszą księgę, monitoruj przychody
 300. 05:05 Wylobbowana lista refundowana
 301. 04:45 Cały państwowy majątek w jednym funduszu
 302. 04:00 Samorząd dba o swój majątek
 303. 02:35 Głębokie cięcia na poczcie
 304. 02:20 Agencja Standard&Poor's obniżyła wiarygodność kredytową Hiszpanii