Trwa ładowanie...
d4b0mme

Artykuły z dnia: 2012.11.23 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 LENTEX - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (198/2012)
 2. 23:03 BM MEDICAL SA - wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 listopad...
 3. 23:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 4. 23:03 MOBILE FACTORY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobile Factory S.A. na ...
 5. 23:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Raport roczny R 2012
 6. 22:48 INFOSYSTEMS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektami uchwał (1/2012)
 7. 22:33 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana statutu Funduszu (15...
 8. 22:03 WASKO S.A. - Podpisanie umowy z EuRoPol Gaz S.A. (32/2012)
 9. 22:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 10. 21:38 Zbigniew Stopa został powołany na prezesa Bogdanki
 11. 21:18 LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...
 12. 21:08 Analizy Online chcą skupić 150 tys. akcji własnych za max. 1,905 mln zł
 13. 21:03 LW BOGDANKA S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu LW BOGDANKA S.A. przez Radę Nadzorczą. (51/2012)
 14. 20:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Raport dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...
 15. 20:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Anali...
 16. 20:23 KNF notyfikowała prospekt emisyjny Inter RAO Lietuva (aktl.)
 17. 20:18 HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW akcji serii serii G (85/2012)
 18. 20:03 SCO-PAK S.A. - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do prospe...
 19. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MEW SA
 20. 19:53 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów RCTSKGH013
 21. 19:53 GPW: animator dla obligacji spółki Pańska Sp. z o.o.
 22. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji JR INVEST S.A.
 23. 19:48 ASSECO POLAND - Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego (46/2012)
 24. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 25. 19:38 Maciej Wandzel nowym prezesem Black Lion TFI
 26. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:23 Bioton dokupi 30,11 proc. spółki Biolek za 96,5 mln zł
 28. 19:08 PPIM ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym EMC Instytut Medyczny
 29. 19:03 URSUS S.A. - Sprzedaż i nabycie akcji Emitenta przez podmiot dominujący (30/2012)
 30. 19:03 MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Macro Games S.A. (5/2012)
 31. 19:03 ASBISc - Nabycie akcji własnych (68/2012)
 32. 19:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (156/2012)
 33. 19:03 URSUS S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (31/2012)
 34. 19:02 Tydzień z korektą w tle
 35. 18:53 S&P obniżył rating Węgier do BB z BB+
 36. 18:53 Wskaźnik apetytu na ryzyko wzrósł w ciągu mijającego tygodnia - Lloyds
 37. 18:53 Polimex uzgodnił z wierzycielami wstępne, niewiążące porozumienie ws. podstawowych warunków
 38. 18:48 MACRO GAMES S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Spółki (4/2...
 39. 18:48 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. ...
 40. 18:48 MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Macro Games S.A. (3/2012)
 41. 18:48 BANK PEKAO SA - Raport 71/2012: Informacja o nabyciu oraz sprzedaży instrumentów finansowych Bank...
 42. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 43. 18:33 BIOTON - Informacja o zamiarze dokonania Czynności Zastrzeżonej w rozumieniu Warunków Emisji Obli...
 44. 18:33 CCI - Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012. (12/2012)
 45. 18:33 EMC - Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (114/2012)
 46. 18:33 MACRO GAMES S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez akcjonariusza dominującego (2/2012)
 47. 18:29 Senny koniec tygodnia na giełdzie
 48. 18:23 Polimex uzgodnił z wierzycielami wstępne, niewiążące porozumienie ws. podstawowych warunków
 49. 18:20 Cameron po szczycie: propozycja ws. budżetu była nie dość dobra
 50. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (15/2012)
 51. 18:18 EUROMARK POLSKA S.A. - Korekta omyłek pisarskich do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocz...
 52. 18:18 EUROMARK POLSKA S.A. - Korekta omyłek pisarskich do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocz...
 53. 18:18 BIOTON - Zawarcie umowy nabycia dodatkowych udziałów spółki BIOLEK Sp. z o.o. (50/2012)
 54. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (16/2012)
 55. 18:18 ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania (15/2012)
 56. 18:10 KNF przystąpiła do postępowania upadłościowego PBG
 57. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 58. 18:08 KNF notyfikowała prospekt emisyjny Inter RAO Lietuva
 59. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 60. 18:03 SOLAR COMPANY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A....
 61. 18:03 Black Lion NFI - Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta (36/2012)
 62. 18:03 MEWA - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki (25/2012)
 63. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 64. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 65. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 23.11.2012
 66. 17:53 DM IDM SA zrezygnował z przeprowadzenia emisji akcji s. J
 67. 17:48 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group. Paryż 23 listopada 2012. Zgłoszenie ...
 68. 17:48 GETIN - Warunkowa rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (40/2012)
 69. 17:48 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu oraz osob...
 70. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (34/2012)
 71. 17:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzgodnienie warunków wstępnego porozumienia z wierzycielami finansowymi w spr...
 72. 17:48 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. (17/2012)
 73. 17:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 74. 17:48 INTERCARS - Aneksy do Umowy Kredytu Konsorcjalnego (39/2012)
 75. 17:48 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 16 listopada do 22 listopada 2012 ...
 76. 17:48 REINHOLD POLSKA AB - Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu okresowego za trzeci kwar...
 77. 17:38 Informacje o sobotniej telekonferencji Eurogrupy poprawiły klimat wokół wspólnej waluty
 78. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 79. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 4,56 proc. z 4,46 proc. - NBP
 80. 17:38 MNI Telecom złożyła zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia na rzecz TP SA
 81. 17:36 Katalonia nowym problemem dla rynków
 82. 17:33 EFH - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Fundu...
 83. 17:33 MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 84. 17:23 CIR: 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (komunikat)
 85. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 23 listopada, 17.00
 86. 17:18 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (115/2012)
 87. 17:18 DM IDM SA - Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J (84/2012)
 88. 17:18 TRAVELPLANET - Ujawnienie stanu posiadania (19/2012)
 89. 17:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Uzupełnienie raportu za III kwartał 2012 r. (47/2012)
 90. 17:11 Koniec tygodnia pod znakiem słabszego dolara
 91. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.11.2012
 92. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 17:08 KNF przystąpiła do postępowania upadłościowego PBG (aktl.)
 94. 17:03 PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Lukoil (231/2012)
 95. 17:03 BAKALLAND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A. (83/2012)
 96. 17:00 Eurogrupa zadecyduje o losie Grecji
 97. 16:54 W Ameryce czarny piątek, na giełdach marny
 98. 16:53 KNF przystąpiła do postępowania upadłościowego PBG
 99. 16:48 INVENTI S.A. - Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w...
 100. 16:48 BUMECH S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu (102/2012)
 101. 16:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Cofnięcie wniosku przez spółkę S-Service Agro Sp. z o.o. (111/2012)
 102. 16:48 MNI - Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego...
 103. 16:46 Tak będziemy teraz płacić VAT
 104. 16:44 Europejczycy tracą nadzieję na znalezienie pracy
 105. 16:38 Komunikat KNF w sprawie przystąpienia do postępowania upadłościowego PBG
 106. 16:38 Rozmowa wideo MSZ - zadaj pytanie o Europę (komunikat)
 107. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:38 PLN lekko traci, rynek czeka na PKB w III kw. i jego wpływ na RPP (opis)
 109. 16:38 JW Construction planuje sprzedaż 2 tys. mieszkań w 2013 r.
 110. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:23 MAC: minister Boni na Konwencie Marszałków Województw (komunikat)
 112. 16:23 W październiku '12 sprowadzono do Polski 60.909 samochodów używanych - MF
 113. 16:23 Analizy ekonomiczne w działaniach UOKIK (komunikat)
 114. 16:18 SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniade...
 115. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:08 Akademia Energii - II edycja projektu edukacyjnego Fundacji im. Lesława Pagi - zapisy do 5 grudnia
 118. 16:08 Polimex do 31 marca '13 ma czas na dokończenie budowy S69 z Bielska-Białej do Żywca
 119. 16:03 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 120. 16:03 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentam...
 121. 16:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (171/2...
 122. 16:03 LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...
 123. 16:00 Europejski budżet w centrum uwagi
 124. 15:55 Filozofia Kalego alternatywnych operatorów
 125. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 Wartość kredytów konsumpcyjnych w X spadła o 288,1 mln zł - NBP
 127. 15:53 Wartość kredytów na nieruchomości w X '12 wzrosła mdm o 2.662,8 mln zł - NBP
 128. 15:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:48 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2012 (85/2012)
 130. 15:48 VOTUM S.A. - Porozumienie o konsolidacji pożyczek udzielonych spółce zależnej. (55/2012)
 131. 15:48 VOTUM S.A. - Porozumienie o konsolidacji pożyczek udzielonych spółce zależnej. (54/2012)
 132. 15:48 ARCTIC PAPER S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (27/2012)
 133. 15:40 Posłowie za zmianami ustaw ws. podwyższenia wieku emerytalnego
 134. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 135. 15:38 Sevenet chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
 136. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7692,75 za tonę
 137. 15:35 Analitycy: w najbliższym czasie paliwa nie stanieją na stacjach
 138. 15:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (91/2012)
 139. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 140. 15:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 28 gr
 141. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 142. 15:05 Sejm znowelizował ustawę o realizacji inwestycji drogowych
 143. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (114/2012)
 144. 15:03 REGNON S.A. - Zamówienie dla Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda (67/2012)
 145. 15:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Decyzja KNF zezwalająca Spółce na zniesienie dematerializacji akcji (117/2012)
 146. 14:53 Ścieżka z APK bez dodatkowych działań dostosowawczych mało realna - opinia do projektu budżetu na
 147. 14:50 Droga kawa z taniego ekspresu
 148. 14:38 Nastroje konsumenckie w XI lepsze mdm, gorsze rdr - GUS
 149. 14:38 Skala osłabienia koniunktury może być głębsza niż zakłada MF - opinia RPP do projektu budżetu na '13
 150. 14:35 Sejm uchwalił Prawo pocztowe
 151. 14:33 RADPOL S.A. - Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych (103/2012)
 152. 14:33 CD Projekt RED SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 153. 14:33 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (229/2...
 154. 14:33 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2...
 155. 14:33 MCI - Wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi P...
 156. 14:33 CD Projekt RED SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (3...
 157. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 158. 14:33 CD Projekt RED SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (32/2012)
 159. 14:33 SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)
 160. 14:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 14:23 MSW: kontrole w ośrodkach dla cudzoziemców (komunikat)
 162. 14:23 W listopadzie nastroje społeczne poprawiły się - CBOS
 163. 14:20 GUS: nastroje konsumenckie w listopadzie lepsze mdm, gorsze rdr
 164. 14:18 DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (29/2...
 165. 14:18 ENAP - Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej. (26/2012)
 166. 14:18 Pracownicy metra przestrzegają!
 167. 14:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:08 Fondul Proprietatea zadebiutuje na GPW do 30 VI 2013 r.
 169. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 170. 14:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby ...
 171. 14:00 Polska alkoholami regionalnymi stoi
 172. 13:55 Sejm znowelizował ustawę o odpadach
 173. 13:53 Sejm znowelizował ustawy dot. funduszy inwestycyjnych
 174. 13:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 175. 13:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (161/2012)
 176. 13:48 VEDIA S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA VEDIA S.A. (15/2012)
 177. 13:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 178. 13:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 179. 13:43 Weźmiesz 19 dni urlopu, a zyskasz 50 dni wolnego!
 180. 13:40 Nowy termin zakończenia budowy S69 z Bielska-Białej do Żywca
 181. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 13:38 GPW: Terminy notowania notowania praw poboru spółki ROVESE
 183. 13:38 ING OFE informuje
 184. 13:38 ATM SI ma kontrakt za 8,5 mln zł na budowę sieci szerokopasmowej w Jaworznie
 185. 13:38 Rada BFG określiła stawkę opłaty rocznej banków w 2013 r. na poziomie 0,1 proc.
 186. 13:33 ENAP - Zawarcie Aneksu z BRE Bank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kr...
 187. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 188. 13:23 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 114,2 mld zł
 189. 13:23 PGNiG i Lotos wybrały 4 koncesje do poszukiwań ropy i gazu, pierwsze wspólne odwierty możliwe w '13
 190. 13:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Wygranie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrow...
 191. 13:18 BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja o otrzymaniu przez BBI Development NFI SA zawiadomienia o transa...
 192. 13:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 listopada ...
 193. 13:10 Sejm znowelizował ustawy dot. funduszy inwestycyjnych
 194. 13:08 BBN: spotkanie min. Kozieja z szefem Komitetu Wojskowego UE (komunikat)
 195. 13:08 Zaangażowanie Lotosu w projekty inwestycyjne w ciągu 3-5 lat to ok. 10 mld zł
 196. 13:08 Lotos i Tarnów podpisały porozumienie ws. wstępnego studium wykonalności dla dwóch projektów
 197. 13:03 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (48/2012)
 198. 13:03 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na waln...
 199. 13:03 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat...
 200. 12:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 201. 12:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 12:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (129/2012)
 204. 12:45 MSP: do końca listopada plany samorządów dot. rozwoju uzdrowisk
 205. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 12:35 Sejm znowelizował ustawę o VAT
 207. 12:33 PELION SA - Skup akcji własnych (203/2012)
 208. 12:33 STOCKINFO S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 16.11.2012 r. oraz posia...
 209. 12:33 BRE - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BRE Banku SA (96/2012)
 210. 12:23 PGNiG i Lotos wybrały cztery koncesje do dalszych wspólnych poszukiwań ropy i gazu
 211. 12:23 KBC Securities obniżył rekomendację dla TVN do "trzymaj", a cenę docelową do 7,8 zł
 212. 12:23 Lotos i Tarnów podpisały porozumienie ws. wstępnego studium wykonalności dla dwóch projektów (opis)
 213. 12:23 Jesteś zadowolony ze swojej pensji? Sprawdź, ile zarabiają inni
 214. 12:18 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (118/2012)
 215. 12:18 TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (25/2012)
 216. 12:18 ENAP - Podjęcie uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (24/2012)
 217. 12:18 ROVESE S.A. - Informacja dotycząca notowań praw poboru akcji serii I (41/2012)
 218. 12:15 PGNiG i Lotos wybrały cztery koncesje do dalszych poszukiwań ropy i gazu
 219. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 220. 12:08 Lotos i Tarnów podpisały porozumienie ws. wstępnego studium wykonalności dla dwóch projektów
 221. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 228/A/NBP/2012
 222. 12:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 223. 12:08 W dn. 12-18.11 drożała większość produktów, taniały m.in. kurczęta - ZSRIR (tabela)
 224. 12:03 SCO-PAK S.A. - Przekazanie informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dn...
 225. 12:03 FERRO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ...
 226. 12:03 INVICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 20 grudnia 2012 r...
 227. 11:53 Instalacja petrochemiczna w Gdańsku Lotosu i Tarnowa warta będzie 5-6 mld zł - Budzanowski
 228. 11:53 Lotos i Tarnów rozpoczą wspólną inwestycję w '14 - Budzanowski
 229. 11:53 Goldman Sachs tnie ceny docelowe banków: Pekao do 195 zł, BRE do 360 zł i PKO BP do 46 zł
 230. 11:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 231. 11:45 Niemieckie landy odrzuciły kontrowersyjną umowę podatkową ze Szwajcarią
 232. 11:38 We wtorek rząd zajmie się projektami ustaw związanymi z liczeniem długu publ. - KPRM
 233. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 234. 11:33 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji TRO MEDIA SA (12/2012)
 235. 11:33 HELIO S.A. - Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiąza...
 236. 11:28 Koniec ze zwolnieniami ze względu na wiek
 237. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 238. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 239. 11:23 Espirito Santo podniósł cenę docelową akcji PZU do 440 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
 240. 11:23 Concorde rekomenduje "równoważ" NWR, cena docelowa 89 CZK
 241. 11:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (57/2012)
 242. 11:17 Indeks Ifo pozytywnie zaskoczył, co wspiera euro
 243. 11:11 Koniec ze zwolnieniami ze względu na wiek
 244. 11:10 Ranking kont osobistych: w trzech bankach do zarobienia kilkaset złotych
 245. 11:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki HYGIENIKA
 246. 11:08 MSZ ws. przekazania Księgi Pamiątkowej poświęconej A. Kremerowi (komunikat)
 247. 11:08 GPW: Wykluczenie z obrotu CITY ANGELS
 248. 11:08 GPW: Wykluczenie akcji A.PL INTERNET
 249. 11:05 Cameron uważa nową propozycję Van Rompuya za niewystarczającą
 250. 10:53 Ceska Sporitelna obniżyła cenę docelową akcji Fortuny do 98 CZK, zaleca "akumuluj" (opis)
 251. 10:41 Rynek ignoruje budżet, ważniejsza jest Grecja
 252. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,43-110,45 USD za baryłkę
 253. 10:35 Autostrada A4 może być dopuszczona do ruchu na początku grudnia
 254. 10:35 Indeks Ifo w Niemczech w listopadzie 2012 r. niespodziewanie wzrósł
 255. 10:33 KCI - Zawarcie znaczącej umowy (29/2012)
 256. 10:25 Szef Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców podejrzany o oszustwo
 257. 10:23 W tygodniu zakończonym 21 XI napływ i odpływ funduszy z GPW zrównał się - RBS
 258. 10:23 ZUS zapłaci za całe chorobowe? (WIDEO)
 259. 10:20 Trudne negocjacje unijnego budżetu
 260. 10:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (42/2012)
 261. 10:08 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 16-22.11 wyniosła 24 gr - BM Reflex
 262. 10:07 Prawdziwe zarobki zaczynają się po pięćdziesiątce?
 263. 10:00 Ponad 150 wadiów wpłacono przed aukcją pojazdów po Amber Gold
 264. 09:53 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 37.248,20 mln zł - NBP
 265. 09:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (107/2012)
 266. 09:38 DM BZ WBK wydał rekomendację "sprzedaj" dla PKN Orlen, cena docelowa 41,5 zł
 267. 09:37 Stabilizacja niemieckiej gospodarki
 268. 09:36 Podaż na fixingu
 269. 09:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zwiększ...
 270. 09:28 Ruszyła wojna o świąteczne bony
 271. 09:23 W piątek PLN powinien pozostać stabilny, spokojnie także na FI
 272. 09:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 273. 09:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.11.2012
 274. 09:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (23/2012)
 275. 09:17 Brak sygnałów poprawy w strefie euro
 276. 09:16 Złoty zyskuje na płytkim rynku
 277. 09:14 Możliwe zwyżki na koniec tygodnia
 278. 09:11 Straciła pracę, bo... mówiła po polsku
 279. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 280. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2382,08 pkt (+0,33%)
 281. 09:03 ANALIZY ONLINE S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Analizy Online S.A. (15...
 282. 08:54 Polska europejską potęgą w produkcji skór. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych utknął w Sejmie
 283. 08:48 GANT - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (116/2012)
 284. 08:38 Raiffeisen obniżył rekomendację dla akcji MOL do "trzymaj"
 285. 08:38 PGNiG myśli o obniżce cen gazu rzędu 5-9 proc. - "Dziennik Gazeta Prawna"
 286. 08:32 Polscy naukowcy patentują ekologiczną metodę wydobywania gazu łupkowego
 287. 08:30 PKB Niemiec w górę
 288. 08:23 Ceska Sporitelna obniżyła cenę docelową akcji Fortuny do 98 CZK
 289. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 290. 08:08 Skotan podpisał z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu w wysokości do 32,8 mln zł
 291. 08:08 Tempo wzrostu PKB w '12 może być niższe niż zakładane przez rząd - Bielecki, RG
 292. 08:05 ZUS zapłaci za całe chorobowe? Poselski projekt jest w Sejmie
 293. 08:03 ZUK - Informacja o przyznaniu dofinansowania (25/2012)
 294. 07:55 Mała aktywność na rynku złotego, pozytywne nastroje utrzymują się
 295. 07:53 Ruch boczny
 296. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 23 listopada
 297. 07:53 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Banku Handlowego do "neutralnie"
 298. 07:53 ING obniża rekmendację dla PZU do "trzymaj"
 299. 07:41 Pochwała motywuje jak nagroda pieniężna
 300. 07:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (128/2012)
 301. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 XI - 25 II
 302. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 22 listopada
 303. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 23.11.2012-18.01.2013
 304. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 23.11.2012 - 14.11.2013
 305. 06:51 Matka Madzi kosztowała nas fortunę. Sprawdź ile
 306. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2311/2012)
 307. 03:05 Po ME2012 czas na premie
 308. 02:45 Budowlańcy ugrzęźli w asfalcie
 309. 01:25 Kurczą się dochody przedsiębiorstw
 310. 01:05 Metropolie zainwestują 10 mld zł