Trwa ładowanie...
d1abxkv

Artykuły z dnia: 2012.11.28 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 IDH S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU IDH SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (...
 2. 23:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o upadłość Euromark Polska S.A. (45/2012)
 3. 21:48 MOSTALEXP - Zawarcie umowy objęcia akcji (83/2012)
 4. 21:48 AGROTON PLC - 3Q 2012 FINANCIAL RESULTS (28/11)
 5. 21:48 MOSTALEXP - Objęcia obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii B (84/2012)
 6. 21:48 TVN - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej TVN S.A. (40/2012)
 7. 21:18 RESBUD - Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B (48/2012)
 8. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (207/2012)
 9. 21:08 MSZ: min. Sikorski w Waszyngtonie nt. problemów globalnych (komunikat)
 10. 21:08 Zarząd ACE zdecydował o rozpoczęciu skupu akcji własnych
 11. 20:48 ADV.PL - Korekta raportu bieżącego nr 50/2012 (53/2012)
 12. 20:48 ADV.PL - Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Zarządu w zakresie wkładów niepieniężny...
 13. 20:33 A.C.E. S.A. - Details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors (20/2012)
 14. 20:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (81/2012)
 15. 20:33 KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 16. 20:33 NG2 - Podpisanie umowy znaczącej (56/2012)
 17. 20:33 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (161/2012)
 18. 19:53 Amerykanie czekają na losowanie 500 mln dolarów
 19. 19:48 HYGIENIKA - Zmiana siedziby Spółki zależnej (95/2012)
 20. 19:33 ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. (97/2012)
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:20 Barroso proponuje budżet eurolandu
 23. 19:16 Najlepsze sklepy wg Polaków wybrane
 24. 19:15 Kalemba: marne szanse na utrzymanie kwot mlecznych po 2015 r.
 25. 19:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 26. 19:03 ASBISc - Nabycie akcji własnych (70/2012)
 27. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki NMV
 28. 18:40 0,5 mld zł na zasiłki dla bezrobotnych
 29. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:33 AMREST - RB 56/2012 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 31. 18:23 GPW: Animator dla spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
 32. 18:18 ZELMER - Stanowisko Zarządu Zelmer S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Zelmer S.A. ogłoszon...
 33. 18:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (60/2012)
 34. 18:18 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (42/2012)
 35. 18:08 KBC Securities obniżył rekomendację dla Netii do "trzymaj"
 36. 18:08 Walne Lotosu zdecydowało o ograniczeniu prawa głosu akcjonariuszy mniejszościowych do 10 proc.
 37. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 38. 18:03 WESTA ISIC S.A. - WESTA ISIC S.A. Quarterly report for the three months ended September 30,2012 (...
 39. 17:55 KNF: dywidendy instytucji finansowych nie wyższe niż 75 proc. zysku
 40. 17:55 Śledztwo ws. przetargu na dworek kupiony przez właścicieli Amber Gold
 41. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 42. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 43. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 28.11.2012
 44. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2401,54 pkt (-0,23%)
 45. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ...
 46. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta (36/2012)
 47. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 listopada 2012 roku (35/2012)
 48. 17:38 Kernel w roku 2012/2013 oczekuje ok.15-proc. marży w segmencie produkcji oleju luzem
 49. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:38 Komisja finansów za projektem budżetu na 2013 r. - z poprawkami
 51. 17:38 Stawka Polonia w środę spadła do 4,48 proc. - NBP
 52. 17:38 Citigroup obniżył cenę docelową PZU do 418 zł
 53. 17:33 QUERCUS TFI S.A. - Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (42/2012)
 54. 17:33 GRUPA LOTOS - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu ...
 55. 17:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dia...
 56. 17:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 57. 17:33 FLY.PL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (14/2012)
 58. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 28 listopada, 17.00
 59. 17:18 R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzorczej (72/2012)
 60. 17:18 GRUPA LOTOS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 61. 17:14 Handel pod dyktando niedźwiedzi
 62. 17:12 Złoty i złoto w cieniach klifu
 63. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.11.2012
 64. 17:08 PGNiG planuje w '13 zintensyfikować poszukiwania gazu łupkowego
 65. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 17:08 Wzrost PKB w III kw. między 1,5 a 2,0 proc. - Chojna-Duch, RPP
 67. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 68. 17:03 ELKOP ENERGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (27/2012)
 69. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 70. 17:00 Komisja finansów za projektem budżetu na 2013 r.
 71. 16:53 MAC ws. rozmowy ministra Boniego z wojewodami (komunikat)
 72. 16:53 Kernel chce wypłacić dywidendę z zysku za '12/'13, do końca VI'13 przedstawi politykę dywidendy
 73. 16:48 PRÓCHNIK - RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A. (12/2012)
 74. 16:48 PELION SA - Skup akcji własnych (207/2012)
 75. 16:48 ELKOP ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta (26/2012)
 76. 16:48 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Grupy Rolls-Royce (97/2012)
 77. 16:38 Do końca tygodnia PLN powinien pozostać stabilny; dane o PKB ważne dla długu (opis)
 78. 16:35 Maksymalnie 3,5 roku na pozwolenia dla kluczowych inwestycji energetycznych
 79. 16:35 UE zaostrza zasady działania agencji ratingowych
 80. 16:33 UniCredit - NOTICE TO THE BONDHOLDERS (108/2012)
 81. 16:33 RAFAKO - Korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. po...
 82. 16:33 LZMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 83. 16:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (96/2012)
 84. 16:33 INTEGER.PL S.A. - Tekst jednolity Statutu Integer.pl S.A. (100/2012)
 85. 16:33 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? kumulacja obrotów. (40/2012)
 86. 16:33 COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S....
 87. 16:33 INTEGER.PL S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. (101/2012)
 88. 16:33 VOXEL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 89. 16:33 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (37/2012)
 90. 16:30 Wkrótce gotowy będzie odcinek autostrady A4
 91. 16:23 Sąd ogłosił upadłość układową Alterco
 92. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:23 PZU spełnia wymogi KNF dot. przeznaczenia do 100 proc. zysku na dywidendę - Ipopema (opinia)
 95. 16:10 Nowy odwiert geotermalny na Podhalu
 96. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 23 gr
 99. 16:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 100. 16:03 BUDIMEX - Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA...
 101. 16:03 INTEGER.PL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy nabycia udziałów i umów towarzyszących oraz podwyższen...
 102. 16:03 ALTERCO - Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu (100/2012)
 103. 16:00 W 2014 r. ruszy system chroniący m.in. przed powodziami
 104. 15:59 Operatorzy kablowi nie chcą udostępniać swojej infrastruktury
 105. 15:53 Zarząd DGA zdecydował o przyjęciu programu skupu do 20 proc. akcji własnych
 106. 15:53 Zalecenie KNF dot. dywidendy banków zgodne z oczekiwaniami; brak kryterium kredytów walutowych
 107. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:53 KNF zaleca, by domy maklerskie ograniczyły dywidendę za '12 do 75 proc. zysku, stawia warunki dla
 110. 15:48 ELEKTRIM - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA (6/2012)
 111. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Rejestracja zmian statutu. (98/2012)
 112. 15:48 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów n...
 113. 15:48 BRE - Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych (97/2012)
 114. 15:45 viaToll: przez 16 miesięcy uzyskano 1,2 mld zł za korzystanie z dróg
 115. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 116. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 117. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 15:38 KNF dopuszcza wypłatę dywidendy przez ubezpieczycieli z całego wypracowanego w '12 r. zysku
 119. 15:38 Zysk netto Raiffeisen Bank Polska po trzech kw. '12 spadł o 23 proc. rdr do 190 mln zł
 120. 15:38 KNF dopuszcza wypłatę dywidendy przez ubezpieczycieli z całego wypracowanego w '12 r. zysku
 121. 15:33 HERKULES S.A. - Rejestracja spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. (52/2012)
 122. 15:30 Mieszkańcy Krakowa biorą udział w ankiecie o segregowaniu odpadów
 123. 15:23 MSZ ws. wizyty wiceminister Beaty Stelmach w Kolumbii (komunikat)
 124. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7743,75 za tonę
 125. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:23 KNF zaleca, by banki na dywidendę za '12 przeznaczyły maksymalnie 75 proc. zysku
 127. 15:18 CIECH - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...
 128. 15:18 MEDIATEL - Warunkowa rejestracja akcji serii J w KDPW (49/2012)
 129. 15:18 DGA - Przyjęcie przez Zarząd DGA S.A. Programu skupu akcji własnych (12/2012)
 130. 15:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (81/2012)
 131. 15:08 Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
 132. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 133. 15:03 BORYSZEW - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A. (62/2012)
 134. 15:00 Białoruś jest gotowa kupować ropę poza Rosją
 135. 14:56 Jak zostać zawodową maskotką
 136. 14:55 99 aut po Amber Gold sprzedano za 5,9 mln
 137. 14:53 Hyperion złożył ofertę kupna 100 proc. udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa
 138. 14:53 W tyg. zakończonym 25.11. TVN miał 85,55 mln zł wpływów z reklam, Polsat 55,17 mln zł
 139. 14:53 10 grudnia dniem największych zakupów internetowych w Europie
 140. 14:50 Leśnicy posadzili w północno-wschodniej Polsce 4 tys. ha lasu
 141. 14:48 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (62/...
 142. 14:45 Inwestorzy zagraniczni chcą kupić białoruski koncern chemiczny
 143. 14:38 Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla akcji Lotosu do 31 zł z 27,7 zł
 144. 14:38 EDF nie podjął decyzji ws. udzielenia konsorcjum Rafako/PBG zamówienia za 955 mln zł
 145. 14:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (161/2012)
 146. 14:33 PRÓCHNIK - RB 11/2012 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym ...
 147. 14:33 HYPERION S.A. - Złożenie oferty nabycia udziałów w spółce "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z ...
 148. 14:30 Polska gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ
 149. 14:25 Poznań sprzedaje zabytkowe nieruchomości
 150. 14:23 MSZ: Polska zacieśnia kontakty z Brazylią (komunikat)
 151. 14:23 Nastroje konsumentów w listopadzie wyraźnie się poprawiły - Ipsos
 152. 14:23 W Czarny Piątek padł rekord płatności mobilnych.
 153. 14:18 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - PBSZ S.A. z Kompanią Węglową S.A...
 154. 14:15 PKP chce jak najszybciej wybrać nowego wykonawcę dworca kolejowego
 155. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 156. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 4 gr - e-petrol.pl
 157. 14:03 PRÓCHNIK - RB 10/2012 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...
 158. 14:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (92/2012)
 159. 14:03 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (103/2012)
 160. 13:53 KE wyraziła zgodę na restrukturyzację hiszpańskich banków
 161. 13:53 ING OFE informuje
 162. 13:53 1 I '13 jako termin wejścia w życie nowej taryfy PGNiG nie jest zagrożony - prezes URE
 163. 13:48 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (98/2012)
 164. 13:48 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (160...
 165. 13:48 KOMPAP - Nabycie znacznego pakietu akcji (76/2012)
 166. 13:45 Termin wejścia w życie nowej taryfy PGNiG nie jest zagrożony
 167. 13:38 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu rosły we wszystkich regionach - MRiRW
 168. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:38 PAIiIZ prowadzi 149 projektów inwestycyjnych o wartości 4,4 mld euro
 171. 13:35 KE wyraziła zgodę na restrukturyzację hiszpańskich banków
 172. 13:29 Fiscal cliff groźny dla złotego
 173. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 175. 13:18 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (102/2012)
 176. 13:18 CIECH - Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 2...
 177. 13:08 W weekend 23-25.11 w kasach kin sprzedano blisko 600 tys. biletów
 178. 13:06 200 tysięcy złotych w prezencie dla urzędników
 179. 13:03 COGNOR S.A. - Otrzymanie informacji w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarz...
 180. 13:03 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.10 (61/2012)
 181. 12:55 Hiszpańska firma zaprzecza, że zbuduje terminal LNG
 182. 12:53 MNiSW: informatyka najszybciej rozwijającym się kierunkiem studiów (komunikat)
 183. 12:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 12:53 Do Polski napłynęło w październiku 1.743,9 mln euro środków z UE - MF (opis)
 185. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 186. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 187. 12:38 Concorde podnosi rekomendację dla CEZ-u do "przeważaj", cenę docelową tnie do 780 CZK
 188. 12:38 Lotos Geonafta dokupił pozostałe 50 proc. spółki Manifoldas
 189. 12:35 Kolejne dwa śmigłowce Sokół dla armii Filipin
 190. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 191. 12:25 Autostrada A4 od czwartku dopuszczona do ruchu
 192. 12:23 W lipcu '13 ma być znany wykonawca systemu informatycznego ISOK
 193. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 194. 12:18 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (30/2012)
 195. 12:18 DSS S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki (86/2012)
 196. 12:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA ...
 197. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 231/A/NBP/2012
 198. 12:03 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 199. 12:03 PELION SA - Skup akcji własnych (206/2012)
 200. 12:03 REMAK - Aktualizacja znaczącej umowy (39/2012)
 201. 11:53 Do Polski napłynęło w październiku 1.743,9 mln euro środków z UE - MF
 202. 11:53 Środa na GPW upływa pod znakiem lekkich spadków, tracą m.in. akcje JSW i Bogdanki
 203. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 204. 11:53 Kurs akcji JR Invest wzrósł na otwarciu na NewConnect o 18,57 proc.
 205. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 206. 11:48 VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzw...
 207. 11:48 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (29/2012)
 208. 11:48 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (28/2012)
 209. 11:48 DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwał...
 210. 11:40 Związki: straszenie paraliżem kraju nie służy wizerunkowi kolei
 211. 11:38 S&P obniżył rating dla PGNiG do "BBB-", perspektywa stabilna (opis)
 212. 11:33 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (122/2012)
 213. 11:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (97/2012)
 214. 11:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności (53/2012)
 215. 11:28 Hiszpański bank sprzedany z 1 euro
 216. 11:25 UOKiK: 187 postępowań ws. finansowych, większość wobec parabanków
 217. 11:23 Comarch zdobył kontrakty w MAiC i MS łącznie za 15,9 mln zł brutto
 218. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 219. 11:23 Średnie dzienne obroty netto na globalnym rynku PLN w '11 to ok. 10 mld USD - raport NBP
 220. 11:18 UNIBEP S.A. - Wejście w życie znaczącej umowy na budowę budynków mieszkalnych "Zielony Żoliborz E...
 221. 11:18 ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (28/2012)
 222. 11:18 BGE S.A - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie in...
 223. 11:18 ARCTIC PAPER S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości. (29/2012)
 224. 11:18 Dwa dodatki za pracę w dzień wolny. To się nie podoba
 225. 11:08 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania: 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet - Przemoc
 226. 11:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 418,7 mln zł
 227. 11:08 W najbliższych latach spowolni wzrost zadłużenia JST z tytułu emisji obligacji komunalnych - raport
 228. 11:08 W najbliższych latach spowolnieni wzrost zadłużenia JST z tytułu emisji obligacji komunalnych -
 229. 11:03 PGNIG - Obniżenie ratingu PGNiG SA przez Standard and Poor?s z "BBB" na "BBB-" (173/2012)
 230. 11:03 BGŻ SA - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. (130/2012)
 231. 11:03 UNIMA 2000 S.A - Wybór biegłego (23/2012)
 232. 11:02 Temat klifu fiskalnego powraca
 233. 10:53 Zmiany w statutach PGNiG i Lotosu nie mają związku z jakimikolwiek planami emisji akcji
 234. 10:53 S&P obniżył rating dla PGNiG do "BBB-", perspektywa stabilna
 235. 10:53 Nastroje społeczne w listopadzie poprawiły się - TNS Polska
 236. 10:53 Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł
 237. 10:50 Banki zachęcają Chińczyków do używania kart płatniczych
 238. 10:48 IMPEL - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2012 z d...
 239. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,07-110,09 USD za baryłkę
 240. 10:38 Dom Development wprowadza do sprzedaży 183 mieszkania na osiedla Adria
 241. 10:38 Po obniżce cen gazu PGNiG spodziewa się dodatniej rentowności w '13
 242. 10:38 W '11 aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wzrosły o 8,3 proc. rdr - raport NBP
 243. 10:23 KSG Agro zamierza skupić do 500 tys. akcji własnych
 244. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.535,13 mln zł - NBP
 245. 10:08 UOKiK ws. usług finansowych (komunikat)
 246. 10:03 ENERGOPOL - Zawarcie umowy o współpracy (63/2012)
 247. 10:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 248. 10:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 249. 09:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (172/2012)
 250. 09:48 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (94/2012)
 251. 09:42 Optymizm konsumentów nie pomógł giełdom
 252. 09:41 Seria dobrych danych z USA
 253. 09:38 PLN może się osłabiać w środę; ceny obligacji mogą jeszcze rosnąć
 254. 09:38 Credit Suisse obniżył cenę docelową dla akcji MOL do 19,2 tys. HUF
 255. 09:32 Podaż przy oporach
 256. 09:27 Największe centrum handlowe świata powstanie oczywiście w Dubaju!
 257. 09:23 Warimpex spodziewa się utrzymania tendencji wzrostu przychodów hoteli w IV kw.
 258. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w XI o 2,2 pkt. - BIEC
 259. 09:18 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (159/2012)
 260. 09:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie umów na wykonanie projektu technicznego i projektów roboczych urządz...
 261. 09:18 HYGIENIKA - Zawiadominie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną (93/2012)
 262. 09:18 HYGIENIKA - Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. p...
 263. 09:10 MSP rozważy pobranie dywidendy z PGNiG
 264. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2396,90 pkt (-0,42%)
 265. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 266. 09:08 MSP rozważy pobranie dywidendy z PGNiG
 267. 09:07 KGHM dał, KGHM wziął
 268. 09:03 NTT SYSTEM S.A. - Podpisanie umowy dostawy ze Skarbem Państwa ? Inspektoratem Uzbrojenia (27/2012)
 269. 09:00 Brunon K. sprzedawał bomby mafii?
 270. 08:53 Poprawa w gospodarce nastąpi w II poł. '13 i w '14 - Rostowski, MF
 271. 08:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 272. 08:53 MSP jest przeciwko przejęciu Bogdanki przez JSW, dywidenda z JSW powinna być wyższa niż 30 proc.
 273. 08:53 POLSAT OFE informuje
 274. 08:43 To nie jest służba dla słabych ludzi
 275. 08:38 Renaissance Capital obniżył cenę docelową dla akcji TP SA do 10,5 zł, podtrzymał "sprzedaj"
 276. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 277. 08:38 Polski menedżer podwoił zarobki
 278. 08:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 279. 08:33 MPiPS: urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski - w sumie 52 tygodnie
 280. 08:32 Bitwa o delicje trwa. Na razie wygrywa Kraft
 281. 08:18 WARIMPEX - Warimpex: Operating business still developing positively (15/2012)
 282. 08:18 WARIMPEX - Report on the first three quarters of 2012 (16/2012)
 283. 08:18 WARIMPEX - Raport za trzy pierwsze kwartały 2012 (16/2012)
 284. 08:03 KSG AGRO S.A. - An Ordinary general meeting of the shareholders of the company (38/2012)
 285. 08:03 WARIMPEX - Warimpex: Kontynuacja pomyślnego rozwoju działalności operacyjnej (15/2012)
 286. 07:58 Będzie zakaz uboju rytualnego?
 287. 07:55 Polska bezpieczną przystanią regionu CEE, nie będzie interwencji na złotym pod koniec roku?
 288. 07:53 Liczba rezerwacji wycieczek w 47. tygodniu '12 wzrosła o 14,0 proc. rdr - PZOT
 289. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 28 listopada
 290. 07:35 MPiPS: urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski - w sumie 52 tygodnie
 291. 07:26 5 tys. zł za brudną szybę
 292. 07:20 W czterech województwach wyłączono analogowe nadajniki telewizyjne
 293. 07:17 Ogrzewanie gazem może być tańsze
 294. 07:14 Co trzeci pomidor w brytyjskim Tesco z Polski
 295. 07:10 Rośnie szara strefa w branży paliwowej
 296. 07:08 MSZ: Wicemin. B. Winid z Ministrem Obrony Słowenii Hojsem o bezpieczeństwie międzynarodowym
 297. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.11.2012 - 14.11.2013
 298. 07:08 Profil kredytowy Polski może się poprawić, rentowności do końca roku będą spadać - Moody's
 299. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 27 listopada
 300. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 XI - 25 II
 301. 07:08 Piotr Kukowski odwołany ze stanowiska prezesa Idea TFI
 302. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 28.11.2012-18.01.2013
 303. 06:50 Parabank, czyli śledztwo umorzone
 304. 06:27 PKP wyda 8 mln zł na ankietę!
 305. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (303/2012)
 306. 03:55 Fitch obniżył rating Argentyny, kraj bliski niewypłacalności
 307. 02:05 Polski menedżer podwoił zarobki
 308. 01:35 Ekstraklasa przedsiębiorczych
 309. 01:18 IDEA TFI SA - odwołanie Prezesa Zarządu IDEA TFI S. A. (96/2012)
 310. 01:18 IDEA TFI SA - oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IDEA TF...