Trwa ładowanie...
dkt2h2r

Artykuły z dnia: 2012.11.16 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 CEDC - Raport bieżący CEDC ? Data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu k...
 2. 23:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (193/2012)
 3. 23:48 PARTEX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A. (16/2012)
 4. 23:48 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Polskie tłumaczenie prezentacji ...
 5. 23:33 PARTEX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A. (15/2012)
 6. 23:18 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za III kwart...
 7. 22:37 Życie na granicy dwóch światów
 8. 22:33 ELKOP ENERGY S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.12.2012...
 9. 21:53 NWZ Trakcji zdecyduje o emisji zamiennych na akcje obligacji zapadających w '15 i o zmianie nazwy
 10. 21:48 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...
 11. 21:38 S&P obniżył perspektywę ratingu TP do negatywnej
 12. 21:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Proponowane zmiany Statutu Spółki (68/2012)
 13. 21:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (67/2012)
 14. 21:18 GINO ROSSI S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania. (91/2012)
 15. 21:15 Francuzi oburzeni publikacją "The Economist" o stanie ich gospodarki
 16. 20:33 HYGIENIKA - Wszczęcie postępowania antymonopolowego (82/2012)
 17. 20:23 Izrael podjął działania w celu mobilizacji do 75 tys. rezerwistów
 18. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 20:08 Paweł Jarczewski ponownie prezesem Puław
 20. 20:03 ADV.PL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. ?...
 21. 20:03 SCO-PAK S.A. - Przekazanie informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dn...
 22. 20:03 DE MOLEN S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (10/2012)
 23. 19:53 Świat zaniepokojony eskalacją konfliktu bliskowschodniego (synteza)
 24. 19:48 HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zmiany szczegółowych warunków emisji obligacji serii D (81...
 25. 19:38 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku; jego publikacja w najbliższych dniach (opis2)
 26. 19:35 Sejm przyjął tzw. trzecią ustawę deregulacyjną
 27. 19:33 PUŁAWY - Powołanie osób zarządzających (47/2012)
 28. 19:33 PCC ROKITA S.A. - Śródroczny raport zarządu RZ 2/2012
 29. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 19:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 31. 19:18 ADV.PL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. ?...
 32. 18:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki RICHTER MED
 33. 18:53 GPW: Animator dla spółki EDISON
 34. 18:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki EMPORIUM
 35. 18:53 GPW: Komunikat - EDISON
 36. 18:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki spółki DIRECT ESERVICES
 37. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA INWESTYCJE
 38. 18:53 GPW zawiesza obrót akcjami Richter Med, Waspol, Emporium i Direct eServices
 39. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI
 40. 18:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami WASPOL
 41. 18:53 Rozmowa Tuska z Cameronem potwierdziła głęboką różnicę zdań ws. budżetu UE
 42. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 43. 18:45 Prezydent podpisał ustawy dotyczące międzynarodowych umów podatkowych
 44. 18:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki K...
 45. 18:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 46. 18:23 CIR: rozmowa Tusk-Cameron (komunikat)
 47. 18:23 Transakcje pakietowe
 48. 18:23 Stalprodukt ma zgodę UOKiK na przejęcie ZGH Bolesław (opis)
 49. 18:18 WIG20 nadal odporny na zły klimat
 50. 18:18 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (31/2012)
 51. 18:18 CIECH - Zgoda Rady Nadzorczej Zachem na zawarcie umowy, spełnienie warunku zawieszającego umowy. ...
 52. 18:18 AMREST - RB 46/2012 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (46/2012)
 53. 18:15 W Warszawie nadal dominuje marazm
 54. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 55. 18:08 Stalprodukt ma zgodę UOKiK na przejęcie ZGH Bolesław
 56. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 57. 18:03 BORYSZEW - Rezygnacja Członka Zarządu (58/2012)
 58. 18:03 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (113/2012)
 59. 18:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (73/2012)
 60. 18:00 Pierwsze pozwolenie na budowę na odcinku A1 Stryków-Tuszyn
 61. 18:00 Analitycy: sprzedaż samochodów w listopadzie mniejsza niż rok temu
 62. 17:55 Prezydent podpisał nowelę ustawy o rtv dotyczącą usług na żądanie
 63. 17:55 Rostowski o negocjacjach europejskiego budżetu
 64. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 16.11.2012
 65. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 66. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 67. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2367,74 pkt (-0,17%)
 68. 17:53 Polska i Francja będą działać na rzecz polityk: spójności i rolnej - Tusk
 69. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,50 proc. z 4,54 proc. - NBP
 70. 17:50 Jeśli wieloletni budżet UE nie zostanie uzgodniony w XI, alternatywą roczne budżety - Lewandowski
 71. 17:48 STALPRODUKT - Zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji (14/2012)
 72. 17:48 AZOTY TARNÓW - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2012 (70...
 73. 17:48 LW BOGDANKA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach LW BOGDANKA S.A. (50/2012)
 74. 17:48 AZOTY TARNÓW - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 75. 17:48 BANK PEKAO SA - Oddalenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji (68/2012)
 76. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 77. 17:38 Jeśli wieloletni budżet UE nie zostanie uzgodniony w XI, alternatywą roczne budżety - Lewandowski
 78. 17:33 MEX POLSKA S.A. - Informacja o rozwiązaniu umów najmu (38/2012)
 79. 17:33 B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A. (59/2012)
 80. 17:33 CIECH - Przyznanie ratingu na zlecenie Ciech S.A. (52/2012)
 81. 17:23 MSZ ws. święta polskiej dyplomacji (komunikat)
 82. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 16 listopada, 17.00
 83. 17:22 Euro w recesji, a złoty pod presją
 84. 17:20 Czy spotkanie Eurogrupy przyniesie rezultaty?
 85. 17:20 Tusk: Polska i Francja będą działać na rzecz polityk: spójności i rolnej
 86. 17:18 BNP PARIBAS PL - Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązanym (22/2012)
 87. 17:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 88. 17:17 Giełdy wciąż pod presją niedźwiedzi
 89. 17:08 Drop chce przeznaczyć do 10 mln zł na skup akcji własnych w celu umorzenia
 90. 17:08 S&P przyznał Ciechowi rating B, perspektywa stabilna
 91. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.11.2012
 92. 17:03 HELIO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011/2012 (9...
 93. 17:03 AWBUD - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 94. 17:03 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 9 listopada do 15 listopada 2012 r...
 95. 16:55 Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne
 96. 16:53 NFZ ws. publikacji "Rzeczpospolitej" (komunikat)
 97. 16:53 Fitch nadał długoterminowy rating w walucie krajowej "A" emisji obligacji BGK o wartości 1,0 mld zł
 98. 16:53 Wieloletnie ramy finansowe UE rzadko są przyjmowane na pierwszej Radzie Europejskiej - Rostowski
 99. 16:48 KRUK S.A. - Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okazicie...
 100. 16:38 Rostowski zgadza się z rekomendacjami MFW odnośnie polityki pieniężnej
 101. 16:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (72/2012)
 102. 16:33 DROP S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. ? treść uchwał (18/2012)
 103. 16:33 DROP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A. (17/2012)
 104. 16:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 105. 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczanego Walnego Zgromadzenia (46/2012)
 106. 16:33 ENERGOPLD - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. ...
 107. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:23 Złoty mocniejszy, możliwa stabilizacja w następnym tygodniu (opis)
 109. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku (opis)
 111. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:18 SOLAR COMPANY S.A. - Otrzymanie wniosku od Akcjonariuszy Solar Company S.A. o zwołanie Nadzwyczaj...
 113. 16:18 AWBUD - Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie za III kwartał 2012 roku (89/2012)
 114. 16:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny...
 115. 16:18 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (220/2...
 116. 16:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C....
 117. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 MSZ: spotkanie z ekspertami i dziennikarzami z Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu (komunikat)
 119. 16:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku
 120. 16:05 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dokumentach paszportowych
 121. 16:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławi...
 122. 15:55 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o odpadach wydobywczych
 123. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 125. 15:48 HELIO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (8/2012)
 126. 15:48 DEKTRA S.A. - Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań...
 127. 15:48 COMP - Wykup i emisja obligacji Spółki (50/2012)
 128. 15:45 Forum polsko-francuskie: kryzys to czas na wielkie inwestycje
 129. 15:41 Ponad 5 tys. nowych policjantów w służbie w przyszłym roku
 130. 15:38 Polska na koniec IX posiadała amerykańskie papiery skarbowe warte 29,8 mld USD - Dep. Skarbu USA
 131. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 132. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:38 Wzrost PKB w '13 spowolni do 1,75 proc., jest przestrzeń do dalszego luzowania polit. pieniężnej -
 134. 15:38 Armia izraelska rozpoczęła mobilizację 16 tys. rezerwistów
 135. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:38 Warunki negocjowanej ugody z Alstomem skrajnie niekorzystne dla Rafako - uzasdnienie wyroku sądu
 137. 15:33 BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (48/2012)
 138. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (159/2012)
 139. 15:33 BBI CAPITAL NFI SA - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ins...
 140. 15:33 BBI CAPITAL NFI SA - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ins...
 141. 15:25 USA: produkcja przemysłowa spadła
 142. 15:23 TZMO ma 100 proc. akcji Pollena Ewa
 143. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:23 Moody's przyznał obligacjom Ciechu rating (P)B2, perspektywa stabilna
 145. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7583,25 za tonę
 146. 15:18 BBI CAPITAL NFI SA - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ins...
 147. 15:18 NEUCA - Nabycie obligacji przez Spółki Zależne (101/2012)
 148. 15:08 Prognozy MFW są ostrożne, konserwatywne - Kotecki, MF
 149. 15:08 Polska nie spieszy się do EMU, ale wspiera działania mające zapewnić jej bezpieczeństwo - Rostowski
 150. 15:08 Ecorse Investements wzywa do sprzedaży 2,02 proc. akcji Eko-Holding po 7 zł za akcję (opis)
 151. 15:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 112,9 mld zł
 152. 15:08 Wzrost PKB w Polsce w '12 ok. 2,25 proc., w '13 ok. 1,75 proc. z ryzykiem od dołu - MFW
 153. 15:04 Gdzie jest najtańsze paliwo w kraju?
 154. 15:03 STALPROFI - Aneks do umowy pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze S.A., a OGP Gaz-System S.A. na bu...
 155. 15:03 BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (46/2012)
 156. 14:55 Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał prognozy dla Polski
 157. 14:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 14:53 W dn. 5-11.11 taniała większość produktów, drożała m.in. pszenica - ZSRIR (tabela)
 159. 14:53 Ecorse Investements wzywa do sprzedaży 2,02 proc. akcji Eko-Holding po 7 zł za akcję
 160. 14:48 WANDALEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 161. 14:48 POLLENAE - Otrzymanie Zawiadomienia (20/2012)
 162. 14:39 Graj w I lidze. Jak GROM
 163. 14:38 Efektywny e-learning dla MSP
 164. 14:38 Polska powinna być włączona do prac nad przyszłością EMU - Hollande
 165. 14:34 Sposób na ekologiczny biznes
 166. 14:33 WANDALEX - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku obrotowego 2012 (1...
 167. 14:33 RAFAKO - Podstawy udzielenia przez Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowienia w sprawie zawieszenia w...
 168. 14:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 169. 14:33 PATENTUS S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego 30/2012 z dnia 31.08.2012r. ? podpisanie umów o do...
 170. 14:18 RANK PROGRESS S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia...
 171. 14:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (52/2012)
 172. 14:18 PELION SA - Skup akcji własnych (200/2012)
 173. 14:18 RANK PROGRESS S.A. - Objęcie akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w r...
 174. 14:18 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (90/2012)
 175. 14:18 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (39/2012)
 176. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 177. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:08 EMC IM rozważa możliwość otwarcia kolejnych aptek otwartych
 179. 14:08 Nie ma sensu w przejmowaniu Bogdanki przez JSW - Tomczykiewicz, MG
 180. 14:08 Nie wygląda tak, jak trzeba, więc nie pracuje!
 181. 14:08 Jaka kariera dla introwertyka?
 182. 14:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 183. 13:55 Prezes PKP Intercity: audyt wykrył pewne nieprawidłowości w spółce
 184. 13:53 Pierwszy rok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (komunikat)
 185. 13:53 PGNiG "lada dzień" złoży wniosek taryfowy w URE
 186. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 13:53 S&P obniżył rating dla CEDC do 'CCC' z 'CCC+' (opis)
 188. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 13:53 Rynek apteczny w październiku '12 spadł o 0,5 proc. rdr do 2,47 mld zł - PharmaExpert
 190. 13:48 APLISENS S.A. - Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. (47/2012)
 191. 13:48 PCC ROKITA S.A. - Emisja obligacji serii AB z Programu Emisji Obligacji (22/2012)
 192. 13:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ELEMENTAL HOLDING
 193. 13:38 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki PARTEX
 194. 13:38 Ceramika Nowa Gala nie planuje wypłaty dywidendy do 2015 r.
 195. 13:38 S&P obniżył rating dla CEDC do "CCC" z "CCC+"
 196. 13:33 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (38/2012)
 197. 13:30 UOKIK: kara dla Lidla za reklamy wprowadzające w błąd
 198. 13:23 W tygodniu zakończonym 14 XI napływ netto funduszy na GPW wyniósł minus 5 mln USD - RBS
 199. 13:23 Comarch liczy na wzrost przychodów i zysku w '12, wysokość EBIT kwestią otwartą
 200. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 201. 13:23 ING OFE informuje
 202. 13:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (85/2012)
 203. 13:18 PKP Intercity funduje pod choinkę 30 proc. zniżki
 204. 13:10 Van Rompuy przekonuje, że projekt budżetu UE już niższy od obecnego
 205. 13:08 GPW: Komunikat - URSUS SA
 206. 13:08 IMC w grudniu 2012 roku zamierza sfinalizować przejęcie za ponad 24,5 mln USD
 207. 13:08 Ciech rozpoczyna ofertę obligacji o łącznej wartości 1,3 mld zł
 208. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 209. 13:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (158/2012)
 210. 12:53 Proeksportowy kurs PLN nie rekompensuje pogarszania się koniunktury - MG
 211. 12:48 COAL ENERGY S.A. - 1Q FY2013 sales estimate report (25/2012)
 212. 12:38 Średnia cena Pb95 w ciągu miesiąca spadła o 26 gr
 213. 12:38 Bogdanka nic nie wie o ewentualnym zainteresowaniu ze strony JSW - p.o. prezesa
 214. 12:33 CIECH - Oferta obligacji Ciech Group Financing AB (publ), spółki zależnej wobec Ciech S.A. oraz r...
 215. 12:33 MIRBUD S.A. - Powołanie Komitetu Audytu (41/2012)
 216. 12:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 217. 12:30 W sądach pracuje ponad 2,7 tys. asystentów sędziego
 218. 12:25 Hollande: Francja i Polska muszą połączyć swoje siły
 219. 12:23 UOKiK ws. spółki Lidl Polska Sklepy Spożywcze (komunikat)
 220. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 223/A/NBP/2012
 221. 12:18 MIRBUD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (40/2012)
 222. 12:18 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z firmą BAUMAL GROUP S.A. umowy sprzedaży nieruchomości w Luboniu (45/...
 223. 12:18 PKO Bank Polski rozwija sieć bankomatów i wpłatomatów
 224. 12:08 Sąd zakazał radzie nadzorczej Rafako dokonywania zmian w zarządzie, prezesem W. Różacki
 225. 12:08 Adaptorinvest wyraził zgodę na zniesienie zastawu na akcjach Rafako
 226. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 227. 12:08 Millennium DM obniżył rekomendację PKO BP do "akumuluj"
 228. 12:03 HUTMEN - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (23/2012)
 229. 11:53 Sąd zakazał radzie nadzorczej Rafako dokonywania zmian w zarządzie, prezesem W. Różacki
 230. 11:48 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (37/2012)
 231. 11:48 RADPOL S.A. - Nabycie przez RADPOL S.A. od firmy inwestycyjnej akcji w ramach realizacji programu...
 232. 11:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. (24/2012)
 233. 11:41 Najpopularniejsze sklepy według internautów
 234. 11:38 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
 235. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 236. 11:38 Erste tnie rekomendację dla PZU do "trzymaj"; podnosi cenę docelową do 420 zł
 237. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 238. 11:33 PBG - Informacja nt. zastawu na akcjach RAFAKO (112/2012)
 239. 11:33 ARCTIC PAPER S.A. - Raport korygujący: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz ...
 240. 11:33 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in October by the companies in the group of Eurohold (25/2012)
 241. 11:23 Na GPW w piątek bez większych zmian, rosną akcje Bogdanki
 242. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 243. 11:23 Import w '12 spadnie o ok. 3 proc., eksport wzrośnie o ok. 2 proc. - MG (aktl)
 244. 11:23 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 09-15.11. wyniosła 25 gr - BM Reflex
 245. 11:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 246. 11:20 Fiński operator pocztowy będzie przez 8 lat dostarczał z Pocztą Polską mandaty. To nie koniec
 247. 11:18 RAFAKO - Postanowienie Sąd Okręgowego w Gliwicach w sprawie zawieszenia wykonania uchwał Rady Nad...
 248. 11:16 Jen koryguje dwudniową przecenę
 249. 11:05 Strefa euro pozostaje w recesji
 250. 11:03 DREWEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
 251. 10:58 Wysokość wynagrodzenia 2012. Kto zarabia najwięcej?
 252. 10:53 PKW Afganistan: Afgańskie Bizneswomen (komunikat)
 253. 10:48 DREWEX S.A. - Korekta raportu za III kwartał 2012 roku (40/2012)
 254. 10:46 Wyhamowanie spadku wartości jena
 255. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 108,39-108,41 USD za baryłkę
 256. 10:38 Asseco CE ma kontrakt za 122,4 mln CZK
 257. 10:35 Rzecznik prasowy - pracownik na cienkiej linie
 258. 10:31 Orange oszczędza inwestując w nowe technologie
 259. 10:23 W Strefie Gazy trwa nadal wymiana ognia, mimo wizyty premiera Egiptu
 260. 10:18 GANT - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (114/2012)
 261. 10:16 Straszenie przedsiębiorców kryzysem szkodzi gospodarce
 262. 10:08 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 263. 10:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 264. 10:06 Zwolnienie dyscyplinarne - wszystko co musisz wiedzieć
 265. 10:05 Mercedes-Benz wyśle do Rosji argentyńskie części samochodowe
 266. 09:56 Powitanie na firmowym pokładzie
 267. 09:53 Korekta osłabienia PLN w piątek powinna wyhamować
 268. 09:53 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.935,07 mln zł - NBP
 269. 09:48 TELESTRADA S.A. - Nabycie akcji własnych Telestrada S.A. (83/2012)
 270. 09:46 37 miliardów złotych niespłaconych długów. Polacy wciąż nie umieją pożyczać
 271. 09:37 Kto może założyć związek zawodowy?
 272. 09:34 Gwałtowna deprecjacja jena wytraciła impet
 273. 09:33 Strefa euro ponownie w recesji
 274. 09:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 275. 09:33 POLNORD - Rejestracja akcji serii Q w KDPW, liczba akcji w obrocie giełdowym (48/2012)
 276. 09:31 Czy USA zarażą Europę
 277. 09:29 GPW odporna na negatywne sygnały
 278. 09:26 Strefa: 2400 – 2404 pkt.
 279. 09:23 JSW analizuje możliwość zakupu Bogdanki - "Dziennik Gazeta Prawna" (aktl.)
 280. 09:23 GPW zawiesiła obrót akcjami CEDC w dniach 16 XI-16 XII (aktl.)
 281. 09:23 DM BDM wydał rekomendację "akumuluj" dla akcji Fasingu, cena docelowa 32,2 zł
 282. 09:23 Import w '12 spadnie o ok. 3 proc., eksport wzrośnie o ok. 2 proc. - MG
 283. 09:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (192/2012)
 284. 09:17 W ofensywie
 285. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 286. 09:08 Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami CEDC do 16 grudnia 2012
 287. 08:55 Ceny autogazu niższe o połowę
 288. 08:53 FootFall Indeks Polska w tygodniu 5-11 listopada spadł o 7,9 proc. rdr
 289. 08:53 POLSAT OFE informuje
 290. 08:48 ŻYWIEC - Zamiar powołania osoby zarządzającej (35/2012)
 291. 08:47 Możliwe niewielkie spadki na otwarciu
 292. 08:38 BBN: szef BBN i szef RBN Izraela rozmawiali o konflikcie wokół strefy Gazy (komunikat)
 293. 08:38 Obecnie wejście Polski do ERM2 byłoby nierozważne i nierealne - Bielecki, Rada Gospodarcza
 294. 08:38 Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów spadła w X '12 o 2,2 proc. rdr - ACEA
 295. 08:33 NOVITA - Wstępne wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc październik oraz 10 miesięcy 20...
 296. 08:33 MOL - MOL closed the transaction of North Karpovsky block, Kazakhstan (63/2012)
 297. 08:27 369 zawodów regulowanych wspiera bezrobocie młodych
 298. 08:23 Produkcja węgla Sadovaya w październiku '12 spadła o 34,6 proc. rdr
 299. 08:23 GPW zawiesiła obrót akcjami CEDC
 300. 08:15 NIK zakończyła audyt nt. partnerstwa publiczno-prywatnego
 301. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 16 listopada
 302. 08:08 Nowe naloty izraelskie na Strefę Gazy
 303. 08:08 Przedłużające się dyskusje i procedury nie służą ustabilizowaniu otoczenia regulacyjnego - Zaleska,
 304. 08:08 Problemy w pracy doprowadzają do zaburzeń psychicznych (WIDEO)
 305. 08:05 Wielka dziura w funduszu zdrowia
 306. 08:05 Jak zwabić na stok miliony narciarzy
 307. 07:55 Złoty lekko zyskał, ale szkodzą perspektywy dalszego cięcia stóp
 308. 07:53 JSW analizuje możliwość zakupu Bogdanki - "Dziennik Gazeta Prawna"
 309. 07:38 ABW ws. zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej (komunikat)
 310. 07:30 Walka o budżet trwa
 311. 07:08 Unia dała 400 tys. zł za kupę słonia
 312. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 16.11.2012-18.01.2013
 313. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 XI - 14 XII
 314. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 15 listopada
 315. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 16.11 - 14.11.2013
 316. 07:05 Pierwszy rok II kadencji rządu: od reformy emerytur po batalię o budżet UE
 317. 07:05 J.K. Bielecki: Premier ma plan awaryjny
 318. 06:58 Minister Rostowski je służbowo, ale płaci sam
 319. 06:48 SADOVAYA GROUP S.A. - OCTOBER 2012 PRODUCTION UPDATE (25/2012)
 320. 06:41 Czego boją się posłowie?! Wydadzą nasze pieniądze, by chronić...
 321. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (205/2012)
 322. 05:35 Rybnik pozywa za smog nad miastem
 323. 05:15 Wino w proszku wywołało oburzenie producentów
 324. 04:40 A2 zapełniła się po obniżce stawek
 325. 04:05 Ostatni rok zwrotu VAT
 326. 03:40 Wirtualna przymierzalnia wchodzi do realu
 327. 03:35 Awaria komputerów United Airlines, chaos na lotniskach
 328. 03:05 Inwestycje samorządowe skurczyły się o 3 mld zł