Trwa ładowanie...
d19f9kx

Artykuły z dnia: 2012.11.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 ASBISc - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2012
 2. 00:03 KCI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 3. 23:25 Irlandia: Bank AIB chce obniżyć emerytury dyrektorom
 4. 22:49 Co z 50 mln zł?
 5. 22:48 POLMED S.A. - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki ...
 6. 21:55 Rozważane prawo głosu krajów spoza euro w radzie nadzoru bankowego
 7. 21:30 Komisja finansów publicznych za projektem ustawy okołobudżetowej
 8. 21:18 PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (23/2012)
 9. 20:48 POLNORD - Wykup obligacji zamiennych na akcje (41/2012)
 10. 20:48 POLNORD - Emisja obligacji zamiennych (42/2012)
 11. 20:48 POLNORD - Wycofanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A zamiennych na akcje (40/2012)
 12. 20:48 POLNORD - Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje (43/2012)
 13. 20:33 REKLAMOFON.PL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.11.2012 ...
 14. 20:33 EXILLON ENERGY PLC - TR-1: Notification of major interest in shares (3/2012)
 15. 20:30 Dyrektor portu: ok. 610 mln zł na inwestycje na Lotnisku Chopina
 16. 20:03 MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 17. 19:53 Ciech miał w III kw. 23,3 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu (opis)
 18. 19:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 19. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.11.2012
 20. 19:23 Fundusze PTE PZU mają ponad 5 proc. akcji Agory
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie pełnomocnika dla niektórych akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Z...
 23. 19:18 VOXEL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 24. 19:18 DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta ...
 25. 19:18 MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (81/2012)
 26. 19:18 DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta ...
 27. 19:18 AGORA - Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Agory (34/2012)
 28. 19:18 DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta ...
 29. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 19:00 Orion Electric Poland zwalnia załogę i kończy produkcję
 31. 18:53 Ciech miał w III kw. 23,3 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu
 32. 18:48 Bowim - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (16/2012)
 33. 18:48 ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 34. 18:48 Bowim - Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej (17/2012)
 35. 18:48 DM IDM SA - Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K (77/2012)
 36. 18:48 DM IDM SA - Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K (78/2012)
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:33 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (20/2012)
 39. 18:30 Banki wyprzedzają decyzję RPP o stopach procentowych
 40. 18:30 Zwyżka kursu akcji PGNiG efektem porozumienia z Gazpromem
 41. 18:23 MAC ws. regulacji dot. instalacji telekomunikacyjnych w budynkach (komunikat)
 42. 18:23 SP chce ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy na WZ PGNiG
 43. 18:19 PGNiG i branża chemiczna w centrum uwagi inwestorów
 44. 18:18 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wszczęcie postępowania ...
 45. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 46. 18:18 MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (3/2012)
 47. 18:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012
 48. 18:18 CIECH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 49. 18:18 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (63/2012)
 50. 18:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (611/2012)
 51. 18:15 Nie oszczędzaj, nie kupuj, nie wydawaj. Bo przyjdzie fiskus
 52. 18:08 Zamknięta została transakcja sprzedaży Onetu przez TVN
 53. 18:08 Transakcje pakietowe
 54. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 55. 17:58 Rynek liczy na wygraną Obamy?
 56. 17:55 Inwestorzy wstrzymali się z decyzjami
 57. 17:53 Rynki czekają na rozstrzygnięcia w USA i Grecji
 58. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2342,79 pkt (-0,05%)
 59. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 60. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 61. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 6.11.2012
 62. 17:53 PGNiG odwołał pozew z Trybunału Arbitrażowego, warunek aneksu spełniony
 63. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,62 proc. z 4,64 proc. - NBP
 64. 17:50 Ogromny wzrost deficytu budżetowego
 65. 17:49 Telewizja cyfrowa dobije największe kanały
 66. 17:48 TVN - Zamknięcie transakcji sprzedaży akcji Grupy Onet.pl S.A. (36/2012)
 67. 17:48 TVN - Rezygnacja z funkcji członka Zarządu TVN S.A. (37/2012)
 68. 17:48 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w październiku 2012 roku (27/2012)
 69. 17:48 FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012
 70. 17:48 IGROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 71. 17:48 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 72. 17:38 MSZ: trójstronne konsultacje dot. polityki bezpieczeństwa (komunikat)
 73. 17:38 Komunikat ze 167 posiedzenia KNF
 74. 17:38 Deficyt budżetu po X wyniósł ok. 34 mld zł vs 21,1 mld zł po IX - Majszczyk, MF
 75. 17:33 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 76. 17:33 PGNIG - Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Aneksu do Kontraktu Jamalskiego na dostawy ...
 77. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 6 listopada, 17.00
 78. 17:18 ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)
 79. 17:18 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 grudnia 2012 roku (159/2012)
 80. 17:18 MISPOL S.A. - Podjęcie przez Zarząd MISPOL S.A. decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części p...
 81. 17:15 Związkowcy przekonują mieszkańców do strajku generalnego
 82. 17:15 16 listopada spotkanie ws. likwidacji Funduszu Kościelnego
 83. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.11.2012
 84. 17:03 ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 85. 17:03 MNI - Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. (16...
 86. 16:55 Francuski rząd ogłosił pakt dla konkurencyjności gospodarki
 87. 16:53 Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą inwestycje telekomunikacyjne
 88. 16:53 Prezydent podpisał nowelizację dot. becikowego
 89. 16:50 Trybunał Obrachunkowy: prawie 4 proc. budżetu UE błędnie wydane
 90. 16:48 ASTARTA HOLDING - Signing a Loan Agreement with The International Finance Corporation (13/2012)
 91. 16:48 WILBO - Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA (67/2012)
 92. 16:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (158/...
 93. 16:48 WILBO - Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA (68/2012)
 94. 16:45 "Mapa Drogowa 2050" osłabi naszą gospodarkę
 95. 16:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 44. tygodniu '12 wzrosła o 23,2 proc. rdr - PZOT
 96. 16:36 W tym roku nie będzie propozycji zmian w awansie nauczycieli
 97. 16:35 Ustawa o OZE nie zapewnia opłacalności inwestycji w wiatraki
 98. 16:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 99. 16:33 BOŚ SA - Zmiana operatora systemu ESPI (57/2012)
 100. 16:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 101. 16:33 BOŚ SA - Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.09.2012 r. (58/2012)
 102. 16:29 Becikowe po nowemu
 103. 16:26 Ile powinien dostać prezes?
 104. 16:23 PLN czeka na wynik wyborów w USA i RPP, dług tylko na Radę (opis)
 105. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
 106. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:23 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
 109. 16:20 Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą inwestycje telekomunikacyjne
 110. 16:18 ASSECO POLAND - Rejestracja zmian Statutu Spółki (43/2012)
 111. 16:18 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (87/2012)
 112. 16:18 BGE S.A - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie in...
 113. 16:15 Rząd za nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 114. 16:10 Do PKP PLK trafi w przyszłym roku 2,6 mld zł na inwestycje
 115. 16:10 Boni o przejściu na sygnał cyfrowy TV: konieczna edukacja
 116. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7670,50 USD za tonę
 117. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 GPW: Uchylenie uchwały
 119. 16:03 TELFORCEONE S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2012 roku (26/2012)
 120. 16:03 EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (67/2012)
 121. 16:03 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie (19/2012)
 122. 15:53 Obniżka cen gazu w kontrakcie z Gazpromem wynosi kilkanaście proc. - Budzanowski
 123. 15:53 MSP za przeznaczeniem przez PGNiG "dużej części" kwoty zwróconej przez Gazprom na inwestycje
 124. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (135/2012)
 126. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (135/2012)
 127. 15:48 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (18/2012)
 128. 15:48 TERMO-REX S.A. - Korekta do raportu ESPI numer 28/2012 z dnia 05.11.2012 r. dotyczącego Nabycia...
 129. 15:40 Sąd: Jezierscy bez 15 mln zł odszkodowania za lasy zabrane po wojnie
 130. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 131. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:38 W gliwickim Oplu bez zwolnień, ale część załogi zmieni miejsce pracy
 133. 15:38 Ubezpieczenie turystyczne - sposób na spokojne wakacje
 134. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 135. 15:23 Zarząd Ulmy nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok
 136. 15:23 Średnia marża na benzynie Eurosuper 95 w okresie I-X '12 wyniosła 0,10 zł/litr - POPIHN
 137. 15:23 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 138. 15:23 Termo-Rex planuje przenieść się z rynku NewConnect na rynek główny
 139. 15:23 MF zaoferuje w czwartek obligacje PS0418 za 2,0-4,0 mld zł
 140. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:23 Asbis do końca '12 chce sprzedać w Polsce kilkadziesiąt tys. smartfonów pod marką własną
 142. 15:23 Sytuacja na rynku kredytowym trudna, jedną z przyczyn problemów Rekomendacje S i T - Skarbiec
 143. 15:18 VOXEL S.A. - Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej (19/2012)
 144. 15:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (43/2012)
 145. 15:18 VOXEL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 30.10.2012r. dot. zmiany terminu publika...
 146. 15:12 Trener biznesu - zawód o wielu barwach
 147. 15:10 Rząd: budowa obwodnicy Marek na liście inwestycji priorytetowych
 148. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:08 Multimedia Polska podpisała umowę kupna operatora telekomunikacyjnego na Podkarpaciu
 150. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 152. 14:53 8 zgłoszeń na wiceprezesów Kompanii Węglowej poprawnych formalnie
 153. 14:53 Strata netto Ganta w IV kw. może być zbliżona do straty z III kw. (opis)
 154. 14:53 PGNiG będzie wnioskować o znaczącą obniżkę cen gazu od stycznia '13 (opis2)
 155. 14:53 Asseco BS liczy na porównywalny wynik w IV kw. r/r; pracuje nad dwiema akwizycjami
 156. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 14:53 Fundusze zarządzane przez TFI PZU mają ponad 5 proc. głosów na walnym EMC Instytut Medyczny
 158. 14:45 Gazprom: porozumienie z PGNiG pozwala zamknąć postępowanie arbitrażowe
 159. 14:33 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z a...
 160. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 161. 14:33 TERMO-REX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA (30/2012)
 162. 14:23 Backlog PA Nova na 2013 r. to 160 mln zł; przychody z najmu mają wtedy sięgnąć 40 mln zł
 163. 14:23 Efekty porozumienia z Gazpromem będą widoczne w wynikach PGNiG za IV kw. (opis)
 164. 14:23 ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów
 165. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 14:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (209/2012)
 167. 14:18 Najlepiej zarabiający celebryci w Hollywood
 168. 14:08 Do końca '12 z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy
 169. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 170. 14:03 EMC - Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów (108/2012)
 171. 14:03 08OCTAVA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajn...
 172. 13:53 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec X 28,9 mld zł - MF
 173. 13:53 Poziom długu krajowego na koniec października wyniósł 525,5 mld zł - MF
 174. 13:53 Do wykupu w 2012 roku pozostaje dług o wartości 5,2 mld zł - MF
 175. 13:53 NFI Midas planuje przeprowadzić emisję obligacji jeszcze w tym roku, a z kredytów skorzystać w '13
 176. 13:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 177. 13:53 Grodno w najbliższych dwóch latach oczekuje 15 proc. dynamiki wzrostu przychodów (opis)
 178. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 13:50 CMWP SDP oburzone "brakiem solidarności dziennikarskiej" m.in. wobec Gmyza
 180. 13:48 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 181. 13:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (192/2012)
 182. 13:48 PEKAES - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PEKAES SA (52/2012)
 183. 13:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (208/2012)
 184. 13:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 185. 13:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (93/2012)
 186. 13:48 08OCTAVA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA NFI S.A. w dniu 6 listopa...
 187. 13:42 Ruch Palikota: zasiłek chorobowy powinien od początku płacić ZUS
 188. 13:41 Tracimy miliardy złotych
 189. 13:38 Sytuacja gospodarcza w większości krajów regionu CEE w 2013 roku ulegnie poprawie - ING (opinia)
 190. 13:38 Od '13 r. Polska będzie płacić średnio do 3 mld zł mniej za import gazu z Rosji - Budzanowski
 191. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 13:30 Gronkiewicz-Waltz: gotowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej
 193. 13:23 DM BDM podwyższył rekomendację dla Famuru do "akumuluj", cenę docelową do 5 zł
 194. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 195. 13:18 TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (24/2012)
 196. 13:18 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (29/2012)
 197. 13:18 IGROUP - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 r. - korekta. (98/2012)
 198. 13:10 Ruch Palikota: zasiłek chorobowy powinien od początku płacić ZUS
 199. 12:55 Dotacje dla 2,5 tys. bezrobotnych na założenie firm
 200. 12:53 Ok. 550 tys. m kw. rocznie nowej powierzchni w centrach handl. w '12 i '13, później po 300-350 tys.
 201. 12:53 Porozumienie z Gazpromem otwiera drogę do współpracy przy innych projektach w Polsce - wiceprezes
 202. 12:53 KOV liczy na rozpoczęcie produkcji z odwiertu Krutogorowskoje-7 w II kw. '13
 203. 12:50 MSP: porozumienie ws. cen gazu to bardzo dobra wiadomość dla Polski
 204. 12:50 W MEN rozmowy na temat awansu zawodowego nauczycieli
 205. 12:43 Wymiana opon może być tańsza o 140 zł
 206. 12:38 Efekty porozumienia z Gazpromem będą widoczne w wynikach PGNiG za IV kw. - wiceprezes PGNiG
 207. 12:38 Strata netto Ganta w IV kw. może być zbliżona do starty z III kw.
 208. 12:30 Gartner: w 2013 r. ponad miliard sprzedanych smartfonów i tabletów
 209. 12:23 ING OFE informuje
 210. 12:23 Wyniki segmentu obrotu i magazynowania PGNiG w przyszłości będą w okolicy "zera plus"
 211. 12:23 Od 1 stycznia, za zgodą prezesa URE, będą wprowadzone niższe ceny gazu - prezes PGNiG (opis)
 212. 12:23 URE zatwierdzi wniosek taryfowy PGNiG z niższymi cenami gazu - prezes URE
 213. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 215/A/NBP/2012
 214. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 215. 12:18 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o pracach przy odwiertach K-7 oraz NM-2 na Uk...
 216. 12:18 PELION SA - Skup akcji własnych (192/2012)
 217. 12:08 Produkcja cementu w X spadła o 19,1 proc. rdr
 218. 12:08 Od 1 stycznia, za zgodą prezesa URE, będą wprowadzone niższe ceny gazu - prezes PGNiG
 219. 12:08 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 220. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 221. 12:08 Aegon OFE miesięczna struktura
 222. 12:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 223. 12:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (191/2012)
 224. 12:03 MOSTALZAB - Połączenie Spółek zależnych Emitenta (83/2012)
 225. 11:55 PGNiG: od 1 stycznia, za zgodą prezesa URE, będą niższe ceny gazu
 226. 11:53 Bank Handlowy nie spodziewa się istotnego wzrostu kosztów ryzyka w '13 r.
 227. 11:53 NFI Midas ma term sheet na kredyty o wartości 514 mln zł, chce wyemitować do 250 mln zł obligacji
 228. 11:53 Bank Handlowy liczy w '13 na wzrost portfela kredytów gotówkowych i kart kredytowych
 229. 11:48 PZU SA - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (44/2012)
 230. 11:48 BMPAG - Ogłoszenie wyników finansowych po III kwartałach 2012 roku. (22/2012)
 231. 11:48 MEDIATEL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów (48/2012)
 232. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 233. 11:38 DM IDMSA obniżył cenę docelową akcji Almy do 27,7 zł, rekomenduje "trzymaj"
 234. 11:35 W USA wybory, a w Grecji strajki – rynek czeka na dalszy rozwój wypadków
 235. 11:33 Rekordowy rok bankructw
 236. 11:32 W oczekiwaniu na wyniki wyborów prezydenckich w USA
 237. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 238. 11:23 Wiceprezes Gazpromu: rosyjski gaz dla Polski będzie tańszy
 239. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 240. 11:23 Grodno w najbliższych dwóch latach oczekuje 15 proc. dynamiki wzrostu przychodów
 241. 11:23 Po dwóch godzinach sesji kurs PGNiG rośnie o 9,62 proc., tracą akcję Banku Handlowego
 242. 11:23 Do 15 X wykonano 31 otworów poszukiwawczych gazu łupkowego - ministerstwo środowiska
 243. 11:20 URE: nie wpłynął wniosek PGNiG o zatwierdzenie taryfy na 2013 r.
 244. 11:14 Jak znalazłem autora pewnego systemu lotto
 245. 10:53 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.768,93 mln zł - NBP
 246. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 107,57-107,59 USD za baryłkę
 247. 10:53 Millennium DM obniżył rekomendację dla BRE Banku do "neutralnie", a cenę docelową do 327 zł
 248. 10:48 FASING - Aneks do umowy kredytowej. (45/2012)
 249. 10:38 MNiSW: 89 milionów złotych dla wybitnych polskich humanistów (komunikat)
 250. 10:33 RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycy...
 251. 10:33 LENTEX - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Zakładów Lentex S.A. oraz Lentex-Marketing Sp...
 252. 10:23 Moody's zmienił perspektywę ratingów NWR na stabilną z pozytywnej
 253. 10:15 Markit Economics: Indeks PMI w dół
 254. 10:08 Eurometal uzupełnił wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu-Mostostal
 255. 10:08 MNiSW: minister Kudrycka ogłosiła drugą edycję Diamentowego Grantu (komunikat)
 256. 10:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 257. 09:53 PLN w oczekiwaniu na RPP powinien słabnąć
 258. 09:53 Eurometal uzupełnił wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu-Mostostal
 259. 09:53 MSZ: współpraca gospodarcza i wyzwania globalne tematami Szczytu ASEM w Laosie (komunikat)
 260. 09:50 Wybory zmniejszą niepewność
 261. 09:49 Obama czy Romney?
 262. 09:46 Mozolny wzrost
 263. 09:43 Romney musi liczyć na cud
 264. 09:41 Przedwyborcza niepewność na rynkach
 265. 09:39 Informacje ze spółek
 266. 09:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 267. 09:25 Amerykańska ruletka
 268. 09:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzupełnienie wniosku Spółki Eurometal S.A. (105/2012)
 269. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 270. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2349,43 pkt (+0,24%)
 271. 09:08 Wyniki B.Handlowego w III kw. lepsze od oczekiwań dzięki wynikowi handlowemu i kosztom (opinia)
 272. 08:53 PGNiG porozumiał się z Gazpromem ws. cen gazu; pozytywny wpływ na EBITDA w '12 to ok. 2,5-3 mld zł
 273. 08:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 274. 08:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 275. 08:45 PGNiG porozumiał się z Gazpromem ws. cen gazu
 276. 08:38 PGNiG porozumiał się z Gazpromem ws. cen gazu; pozytywny wpływ na EBITDA w '12 to ok. 2,5-3 mld zł
 277. 08:38 POLSAT OFE informuje
 278. 08:38 MG ocenia, że PLN nadal ma potencjał aprecjacyjny
 279. 08:38 Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. '12 wyniósł 251,2 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 280. 08:35 Kolejny strajk generalny! Grecja nie chce oszczędzać
 281. 08:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. ...
 282. 08:23 NFI Midas ma term sheet na kredyty o wartości 514 mln zł, chce wyemitować do 250 mln zł obligacji
 283. 08:23 Bezrobocie schowało się na wsi
 284. 08:22 Wyczekiwanie
 285. 08:18 HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 286. 08:18 GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 287. 08:18 PGNIG - Aneks do Kontraktu Jamalskiego na dostawy gazu ziemnego do Polski (157/2012)
 288. 08:08 ING obniża rekmendację dla Taurona do "sprzedaj", a Enei do "trzymaj"
 289. 08:08 Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. '12 wyniósł 251,2 mln zł, wobec konsensusu 225,9 mln zł
 290. 08:08 Wyniki B.Handlowego w III kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 291. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 292. 08:03 Uciekają przed biedą w policji
 293. 07:55 Inwestorzy na złotym czekają na jutrzejszą RPP, wybory w USA w tle
 294. 07:53 ABW ws. zlikwidowania grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków (komunikat)
 295. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 6 listopada
 296. 07:53 Obecnie za wcześnie na ustalenie daty wejścia do strefy euro - Kotecki, MF
 297. 07:52 Koszt surowców do produkcji pół litra najtańszego piwa to zaledwie kilkadziesiąt groszy
 298. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 XI - 30 XI
 299. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 6.11 - 31.10.2013
 300. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 6.11.2012-18.01.2013
 301. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 5 listopada
 302. 07:01 Rząd uderzy w prywatną medycynę
 303. 06:30 Rekordowa kumulacja w Lotto! Do wygrania 50 mln zł
 304. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 305. 05:05 Będzie tańszy gaz z Gazpromu
 306. 03:35 Opłaty koncesyjne wzrosną, tylko później
 307. 03:05 Bezrobocie schowało się na wsi
 308. 01:20 Ekonomiści wieszczą osłabienie złotego
 309. 01:00 UOKiK nie będzie przesadzać z karami