Trwa ładowanie...
d3pm603

Artykuły z dnia: 2012.11.08 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 EUROCASH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 2. 00:15 Celebryta, menedżer, lobbysta. Wszystkie twarze Bońka
 3. 23:18 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (82/2012)
 4. 22:18 ADV.PL - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego...
 5. 22:18 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 października 2012 r. (28/2...
 6. 21:48 MCI - Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie złożonych przez MCI Management S.A. oraz przez Skarb Państ...
 7. 21:48 ATLANTIS - Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji Emitenta (50/2012)
 8. 21:38 MSZ: Tarnów - globalnie o bezpieczeństwie chemicznym (komunikat)
 9. 21:18 VENO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 10. 21:03 Mo-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2012
 11. 20:48 RADPOL S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i RURGAZ Sp. z (94/2012)
 12. 20:48 RADPOL S.A. - Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. (95...
 13. 20:48 RADPOL S.A. - Zamiar połączenia RADPOL S.A. i RURGAZ Sp. z o.o. (93/2012)
 14. 20:23 Monika Nowakowska odwołana ze stanowiska prezesa Miraculum, Dominik Śliwowski nowym prezesem
 15. 20:03 ENERGOPLD - Zajęcie akcji Emitenta będących w posiadaniu PBG S.A. w upadłości układowej (77/2012)
 16. 20:03 IPOPEMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 17. 20:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zmiana Statutu Emitenta (96/2012)
 18. 20:03 ATREM S.A. - Niespełnienie się warunku umowy znaczącej zawartej pod warunkiem rozwiązującym (40/2...
 19. 19:50 Prokuratura: Amber Gold przelał 1,2 mln zł centrali Finroyal w Wlk. Brytanii
 20. 19:48 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (38/2012)
 21. 19:48 ATREM S.A. - Odstąpienie od umowy (39/2012)
 22. 19:48 MIRACULUM S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zmian w zarządzie Miraculum S.A. (91/2012)
 23. 19:38 Resort transportu podtrzymuje plan sprzedaży TK Telekom do końca '12
 24. 19:38 TK Telekom po III kw. miało 0,9 mln zł straty netto
 25. 19:35 Ministerstwo transportu planuje ofertę publiczną PKP Cargo na IV kw. 2013 r.
 26. 19:33 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja prokurenta (89/2012)
 27. 19:30 Karnowski: wpływy ze sprzedaży TK Telekom kluczowe dla spłaty długu PKP
 28. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 19:08 Zysk netto JSW w III kw. '12 wyniósł 247,1 mln zł wobec konsensusu 295,3 mln zł zysku (opis)
 30. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 31. 19:03 ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 32. 19:00 EBC: od maja 2013 roku emisja nowych banknotów euro
 33. 18:48 MIRACULUM S.A. - Powołanie osób zarządzających (88/2012)
 34. 18:48 MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (90/2012)
 35. 18:45 PKPP Lewiatan: dłuższy urlop macierzyński może pogorszyć sytuację kobiet
 36. 18:38 Ministerstwo Transportu planuje ofertę publiczną PKP Cargo na IV kw. 2013 r.
 37. 18:38 Komornik na wniosek Banco Espirito Santo wszczął postępowania egzekucyjne wobec PBG
 38. 18:35 Prezes PKP SA: konieczna restrukturyzacja zatrudnienia w PKP PLK
 39. 18:23 Dane operacyjne JSW w III kw. '12 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)
 40. 18:23 GPW: Wykreślenie akcji spółki EKO z indeksów
 41. 18:23 Zysk netto JSW w III kw. '12 wyniósł 247,1 mln zł wobec konsensusu 295,3 mln zł zysku
 42. 18:18 BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 43. 18:18 MIRACULUM S.A. - Powołanie osób nadzorujących (85/2012)
 44. 18:18 PBG - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego (109/2012)
 45. 18:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (159/...
 46. 18:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji (11/2012)
 47. 18:18 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (86/2012)
 48. 18:18 ALCHEMIA - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału. (198/2012)
 49. 18:08 Transakcje pakietowe
 50. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 18:03 ALCHEMIA - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału. (197/2012)
 52. 18:03 ALCHEMIA - Opinia niezależnego biegłego sądowego z badania planu podziału. (196/2012)
 53. 18:03 JSW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 54. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 8.11.2012
 55. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 56. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 57. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2338,06 pkt (0,56%)
 58. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,48 proc. z 4,53 proc. - NBP
 59. 17:50 Finansowe wsparcie dla krajów Europy Środkowej i Płd.-Wsch.
 60. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (30/2012)
 61. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (31/2012)
 62. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 63. 17:48 TUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 64. 17:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Komunikat aktualizacyjny nr 7 do Pro...
 65. 17:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 66. 17:48 ALTERCO - Złożenie przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji (93/2012)
 67. 17:48 ED INVEST S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012
 68. 17:48 BOŚ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 69. 17:45 Coraz więcej kredytów branych w ramach programu "Rodzina na swoim"
 70. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 17:38 GPW: Animator dla obligacji spółki DOMINIUM
 72. 17:38 Moody's pozytywnie ocenia porozumienie PGNiG z Gazpromem
 73. 17:33 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów n...
 74. 17:27 Banki centralne nie zaskoczyły, ale EUR/USD nadal szoruje po dnie
 75. 17:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji DOMINIUM
 76. 17:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 77. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.11.2012
 78. 17:23 Sąd oddalił apelację Kopeksu ws. sporu z Famurem (opis)
 79. 17:23 Bartosz Puzdrowski zrezygnował z funkcji prezesa Polnordu; Piotr Wesołowski nowym prezesem (opis)
 80. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 8 listopada, 17.00
 82. 17:18 Bez niespodzianek ze strony banków centralnych
 83. 17:15 Wyprzedaż powstrzymana, ale niepokój pozostaje
 84. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.11.2012
 85. 17:08 Bartosz Puzdrowski zrezygnował z funkcji prezesa Polnordu; Piotr Wesołowski nowym prezesem
 86. 17:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odwołanie i powołanie prokurentów (106/2012)
 87. 17:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z General Electric (35/2012)
 88. 17:03 ERG - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku (...
 89. 17:03 WILBO - Raport kwartalny Q 3/2012
 90. 17:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonari...
 91. 17:03 MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dn...
 92. 16:53 Sąd oddalił apelację Kopeksu ws. sporu z Famurem
 93. 16:53 BBN: posiedzenie RBN nt. wyników przeglądu bezpieczeństwa (komunikat)
 94. 16:48 KOPEX S.A. - Informacja o ogłoszonym wyroku w sprawie Famur S.A. / KOPEX S.A. (131/2012)
 95. 16:38 Rząd zakłada zdjęcie procedury nadmiernego deficytu latem '13 - premier
 96. 16:38 OFE POCZTYLION informuje
 97. 16:38 DM IDM SA ma powyżej 5 proc. Simple
 98. 16:38 W '13-'14 EBI, Bank Światowy i EBOR wesprą kraje EŚW kredytami na ponad 30 mld euro
 99. 16:37 Drugi dzień osłabienia złotego
 100. 16:35 KE przedstawiła plan wzmocnienia przemysłu motoryzacyjnego w UE
 101. 16:33 POLNORD - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (44/2012)
 102. 16:30 Projekt wydłużający urlop macierzyński - w piątek do konsultacji
 103. 16:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 29 października-4 listopada wzrósł o 2,2 proc. rdr
 104. 16:23 Związki z JSW zawarły porozumienie z zarządem
 105. 16:23 Rząd przyjął pakiet ustaw prorodzinnych, m.in. wydłuży do roku urlop rodzicielski - premier
 106. 16:23 Rynek reklamy wielkoformatowej po trzech kwartałach '12 wzrósł o 6,6 proc. rdr - CAM Media
 107. 16:23 Rząd przyjął pakiet ustaw prorodzinnych, m.in. wydłuży do roku urlop rodzicielski - premier (aktl.)
 108. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:18 PZ CORMAY S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji spółki zależnej (24/2012)
 111. 16:18 FAMUR S.A. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie powództwa Famur S.A. przeciwko Kopex ...
 112. 16:18 SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (42/2012)
 113. 16:18 ARTERIA S.A. - Uchwała Zarządu Arteria S.A. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych. (26/2012)
 114. 16:05 Premier: propozycje rządu - najbardziej rozbudowany program opieki nad rodziną
 115. 16:03 EASTCAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (12/2012)
 116. 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Orzeł Biały S.A. za III kwartał 2...
 117. 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 118. 15:50 Sąd UE odrzucił węgierską skargę ws. słowackiego Tokaju
 119. 15:48 PBO ANIOŁA S.A. - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego (95/2012)
 120. 15:48 BRE - Rejestracja 1.170 akcji BRE Banku SA w KDPW (93/2012)
 121. 15:45 MSZ: PE może opowiedzieć się przeciw poszukiwaniom gazu łupkowego
 122. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 123. 15:38 MON: minister Siemoniak na inauguracji pododdziału lotniczego (komunikat)
 124. 15:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (39/2012)
 125. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7608,75 za tonę
 126. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 128. 15:23 Średnie ceny ofertowe mieszkań spadły w X o 0,5 pkt. proc. mdm - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 129. 15:20 Bez internetu nie byłoby rewolucji
 130. 15:18 REMAK - Aktualizacja znaczącej umowy. (37/2012)
 131. 15:09 Ocena i porównywanie kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy
 132. 15:08 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki BUDUS
 133. 15:08 MS ws. telefonu interwencyjno-informacyjnego "Niebieska Linia" (komunikat)
 134. 15:08 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki POLLENA-EWA
 135. 15:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki 11 BIT STUDIOS
 136. 15:08 GPW: Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych
 137. 15:08 Netia chce agresywniej zwiększać liczbę usług tv i utrzymywać solidne marże w segmencie biznesu
 138. 15:08 MF sprzedało obligacje za 4,5 mld zł (popr.)
 139. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:08 AEGON PTE SA informuje
 141. 15:05 LOT sprzedał Brytyjczykom Boeinga, którym lądował kapitan Wrona
 142. 15:03 BUDVAR CENTRUM S.A. - Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji Animatora Emitenta (28/2012)
 143. 14:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 144. 14:48 KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwar...
 145. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (155/2012)
 146. 14:38 Cena emisyjna akcji serii N Ursusa ustalona na 2 zł
 147. 14:38 Echo Investement rozpoczyna realizację kompleksu biurowego Park Rozwoju
 148. 14:38 Przewaga podaży nad popytem na rynku mieszkaniowym może spowodować szybkie i głębokie spadki cen
 149. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 14:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 151. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 152. 14:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2012)
 153. 14:33 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (36/2012)
 154. 14:33 URSUS S.A. - Zmiana nazwy spółki zależnej z siedzibą na Bałkanach na URSUS d.o.o. (29/2012)
 155. 14:33 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (31/2012)
 156. 14:33 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (22/2012)
 157. 14:23 W czwartek na GPW spada kurs Netii i CEZ po publikacji wyników
 158. 14:22 Czas pracy 2013 - znów inaczej
 159. 14:20 Afery podatkowej z banerem w tle ciąg dalszy!
 160. 14:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0514S003A (10/2012)
 161. 14:18 TVN - Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. (38/2012)
 162. 14:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 163. 14:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0514S003A (10/2012)
 164. 14:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (162/2012)
 165. 14:15 Pensje rosną. Na posadach u Tuska aż o połowę
 166. 14:08 Obniżka stóp proc. o 25 pb w XII jest prawdopodobna - ekonomiści (opinia)
 167. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 168. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 0,75 proc.
 169. 14:08 Aplisens chce w całym 2012 zanotować ok. 15-proc. wzrost sprzedaży
 170. 14:03 STALPROFI - Zawarcie kolejnej transakcji handlowej z firmą MONTANA S.A. (27/2012)
 171. 14:03 SUWARY - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Suwary S.A. o ponad 2% (36/2012)
 172. 13:53 W tyg. zakończonym 04.11 udział TVN w oglądalności wynosił 15,09 proc., Polsatu 13,68 proc.
 173. 13:53 W tyg. zakończonym 04.11 TVN miał 75,29 mln zł wpływów z reklam, Polsat 59,31 mln zł
 174. 13:53 NG2 w '14 zakończy ekspansję w Polsce, do końca '15 chce zostać liderem w Europie Środkowej (opis)
 175. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 13:53 ING OFE informuje
 178. 13:48 URSUS S.A. - Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowany...
 179. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 13:38 Euro wobec dolara najsłabsze od 2 miesięcy przed decyzją EBC
 181. 13:38 Dzięki przejęciu Rottneros, Arctic Paper będzie miał ok. 40 proc. celulozy z wewnętrznych dostaw
 182. 13:33 HYGIENIKA - Podpisanie znaczącej umowy. (76/2012)
 183. 13:23 W X upadłość ogłosiło 91 firm - KUKE
 184. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 13:23 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, jak oceniali analitycy
 186. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 13:21 Jeśli nie abonament, to co?
 188. 13:14 Polskie święta najuboższe w Europie
 189. 13:08 Redan spodziewa się zysku netto po I połowie 2013 roku
 190. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 13:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (136/2012)
 192. 13:03 MIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku ? porządek, mate...
 193. 13:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (29/2...
 194. 13:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (33/2012)
 195. 13:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3...
 196. 13:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (136/2012)
 197. 12:53 Arctic Paper chce, by za 3-4 lata 1/5 przychodów pochodziła z innych produktów niż papier graficzny
 198. 12:53 MSW: wypłata podwyżek dla funkcjonariuszy 15 listopada (komunikat)
 199. 12:53 NG2 liczy w '13 na blisko 1,7 mld zł przychodów i ok. 53 proc. marży brutto na sprzedaży (opis)
 200. 12:48 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 201. 12:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2012)
 202. 12:48 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (33/2012)
 203. 12:48 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (34/2012)
 204. 12:48 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 205. 12:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 206. 12:38 Produkcja samochodów w X spadła o 22,53 proc. rdr, mdm spadła o 2,46 proc. - Samar
 207. 12:38 Świąteczne wydatki Polaków wzrosną o 11,5 proc. w porównaniu do '11 - Deloitte
 208. 12:33 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2...
 209. 12:33 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 210. 12:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 211. 12:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 212. 12:33 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 213. 12:23 Carlsberg zamknie część browarów. Co z polskimi?
 214. 12:23 UOKiK ws. Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum (komunikat)
 215. 12:23 39 proc. Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa w '13 pogorszy się - Deloitte
 216. 12:23 MF sprzedało obligacje za 4,5 mld zł
 217. 12:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 218. 12:18 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2012)
 219. 12:18 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (83/2012)
 220. 12:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 221. 12:18 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 222. 12:18 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 223. 12:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (56/2012)
 224. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 225. 12:08 MSW: nowa strategia finansowania śmigłowca TOPR (komunikat)
 226. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2012
 227. 12:08 Produkcja mięsa w '12 spadnie rdr o o 2 proc. - IERiGŻ
 228. 12:03 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3...
 229. 12:03 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2012)
 230. 12:03 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 231. 11:55 Słodka elegancja
 232. 11:48 NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (98/2012)
 233. 11:48 MISPOL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MISPOL S.A. (47/2012)
 234. 11:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 235. 11:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 236. 11:48 MISPOL S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (48/2012)
 237. 11:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 238. 11:48 Bakaliowa uczta
 239. 11:48 HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D w ramach Programu Emisji Obligacji...
 240. 11:43 Czy Unia da popalić?
 241. 11:40 Tabliczka w świątecznej szacie
 242. 11:38 Dywidenda NG2 za 2012 r. będzie wyższa niż za 2011 r.
 243. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 244. 11:38 Brokerzy chcą skrócenia sesji giełdowej na GPW - Izba Domów Maklerskich
 245. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 246. 11:38 Zwiększony poziom odpisów w sektorze bankowym utrzyma się w 2013 r. - przewodniczący KNF
 247. 11:33 MISPOL S.A. - Zwołanie NWZ MISPOL S.A. (45/2012)
 248. 11:33 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (13/2012)
 249. 11:33 MISPOL S.A. - Projekty uchwał na NWZ MISPOL S.A. (46/2012)
 250. 11:30 Zupy z klasą
 251. 11:23 Backlog Infovide-Matrix na '12 ma wartość 121 mln zł, a na '13 40 mln zł
 252. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 253. 11:23 NG2 liczy na blisko 1,7 mld zł przychodów w 2013 roku
 254. 11:19 Drogie akcje mizernej wartości
 255. 11:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja o przekroczeniu progu 5% - nabycie znacznych pakietów akcji (60...
 256. 11:17 Polacy na wojnie z bankami
 257. 11:10 Śmierć na chodniku
 258. 11:08 Do końca II kw. '13 RPP obniży stopy łącznie o 100 pb - Borowski, Rada Gospodarcza
 259. 11:08 Dynamika wzrostu zysku NG2 w '12 będzie niższa niż 25 proc.
 260. 11:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.054,90 mln zł - NBP
 261. 11:08 Kredyt Bank oczekuje, że w 2012 r. zysk netto nie będzie wyższy niż w 2011 r.
 262. 11:07 Jak długo trzeba pracować, by kupić mieszkanie?
 263. 11:03 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 grudnia 2012 roku ? korekta (159/2012)
 264. 10:54 Pogorszenie nastrojów
 265. 10:54 Pozwij pracodawcę na koszt ubezpieczyciela
 266. 10:53 Rynek budowlany spadnie w '13 o 7 proc. - PMR
 267. 10:53 Światowa produkcja zbóż w '12 spadnie o 2,7 proc. rdr - FAO
 268. 10:53 Indeks cen żywności na świecie w X spadł o 0,93 proc. mdm, rdr spadł o 1,09 proc. - FAO
 269. 10:53 Marża brutto na sprzedaży NG2 w 2013 r. może wynieść około 53 proc.
 270. 10:53 PKN Orlen i PGNiG mogą wypłacić dywidendę za 2012 - Budzanowski
 271. 10:53 Czy BOE i ECB zaskoczą inwestorów?
 272. 10:50 Belgia i Francja wesprą Dexię kwotą 5,5 mld euro
 273. 10:48 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 6 grudnia 2012 roku ? uzupełnienie (161/2012)
 274. 10:38 MSP nie ma planów sprzedaży akcji Grupy Lotos i PGNiG
 275. 10:38 Netia spodziewa się w IV kw.'12 kosztów związanych z outplacementem i odpisami aktual. na IT
 276. 10:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (11...
 277. 10:30 Kolejne centrum handlowe. Na zakupy - do Gliwic
 278. 10:30 Rozpoczęto zabezpieczanie niedokończonych odcinków A1 przed zimą
 279. 10:23 Celem NG2 na lata '13-'15 pozycja lidera w każdym z krajów Europy Środkowej
 280. 10:23 Getin Noble Bank kupi Dexia Kommunalkredit Bank Polska
 281. 10:08 Nova KBM ma oferty kupna Zavarovalnica Maribor, w tym od Pozavarovalnica Sava i KD Group
 282. 10:08 DM BZ WBK obniżył cenę docelową dla PGE do 18,2 zł
 283. 10:08 DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj", a cenę docelową do 4 zł
 284. 10:05 Przychody PTC spadły
 285. 10:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 286. 10:03 MNI - Informacja znaczącego akcjonariusza. (168/2012)
 287. 10:02 Złoty gwałtownie traci na wartości
 288. 09:58 Szykuje się rewolucja w urzędach pracy
 289. 09:53 Zysk netto CEZ w III kw. wzrósł do 6,6 mld CZK, spółka obniża prognozę zysku netto w '12 do 40 mld
 290. 09:53 PLN słaby po decyzji RPP, dług czeka na aukcję
 291. 09:53 DM BZ WBK obniżył rekomandację Enei do "trzymaj", a cenę docelową do 16,6 zł
 292. 09:53 Deficyt sektora general government w II kw. '12 wyniósł 2,2 proc. PKB - MF (opis)
 293. 09:53 Ipopema obniżyła rekomendacje dla ING do "trzymaj"
 294. 09:48 RPP obniża stopy i zapowiada kolejne cięcia
 295. 09:45 Prezydent o obniżce cen gazu z Rosji: duży sukces
 296. 09:42 EBC w akcji
 297. 09:40 MF: Deficyt sektora finansów publicznych w II kw. to 2,2 proc. PKB
 298. 09:40 Budzanowski przeciwny dodatkowemu importowi gazu z Rosji
 299. 09:38 KE tnie prognozy wzrostu w Europie
 300. 09:36 Informacje ze spółek
 301. 09:33 Rubicon Partners NFI SA - Uchwała Zarządu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach ka...
 302. 09:33 Radość nie trwała długo
 303. 09:31 W Europie możliwe odbicie po słabej sesji w USA
 304. 09:26 Dłuższe urlopy macierzyńskie będą kosztować budżet 2 mld zł
 305. 09:23 Deficyt sektora general government w II kw. '12 wyniósł 2,2 proc. PKB - MF
 306. 09:23 Zysk Kredyt Banku w III kw. lepszy od oczekiwań dzięki działalności handlowej i inwestycyjnej
 307. 09:23 MSP nie zgodzi się na "tworzenie przestrzeni" dla dodatkowych ilości gazu rosyjskiego w Polsce
 308. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM has received offers for the purchase of its 51 percent...
 309. 09:18 POLLENAE - Informacja o ogłoszeniu Żądania sprzedaży akcji Spółki Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA"...
 310. 09:15 W 2014 r. w Europie i w Polsce znaczące odbicie gospodarcze
 311. 09:13 Rewolucja w urlopach będzie kosztować 2 mld zł rocznie
 312. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2324,58 pkt (-0,02%)
 313. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 314. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 315. 09:08 POLSAT OFE informuje
 316. 09:08 Alior Bank planuje debiut na GPW
 317. 09:03 CEZ, a.s. - Grupie ČEZ wzrósł czysty zysk za pierwszy kwartał 2012 roku międzyrocznie o 27 % i os...
 318. 09:03 CEZ, a.s. - KONFERENCJA PRASOWA ? WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2012 R. (52/2012)
 319. 09:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Rezygnacja Członków Zarządu (88/2012)
 320. 08:55 Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku to 12,5 proc.
 321. 08:53 Zysk netto NG2 wyniósł w III kw. 17,4 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)
 322. 08:45 Marilyn Monroe i afera FOZZ
 323. 08:38 Przychody PTC w III kw.'12 spadły o 3,7 proc. rdr do 422 mln euro (opis)
 324. 08:38 Strata netto Rovese w III kw. 2012 roku wyniosła 20,9 mln zł, dużo niżej od konsensusu
 325. 08:38 Zysk netto grupy Kredyt Banku w III kw. '12 wyniósł 110,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 326. 08:35 MPiPS: bezrobocie w październiku minimalnie wzrosło
 327. 08:31 Wywóz śmieci wzrośnie nawet o 300 proc.
 328. 08:23 W weekend 02-04.11 w kasach kin sprzedano ok. 600 tys. biletów
 329. 08:23 Zysk netto CEZ w III kw. '12 wzrósł do 6,6 mld CZK
 330. 08:23 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w X 12,5 proc. vs 12,4 proc. we IX - MPiPS
 331. 08:18 M.W. TRADE - Emisja obligacji (71/2012)
 332. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 333. 08:18 CEZ, a.s. - Nieaudytowane wyniki ekonomiczne ČEZ, a. s., I - III kwartał 2012 r. (51/2012)
 334. 08:09 Policjanci tracą zdrowie na służbie, a nie symulują
 335. 08:08 Deficyt budżetowy powinien spadać w następnych miesiącach - Rostowski, MF (opis)
 336. 08:08 Deficyt budżetowy powinien spadać w następnych miesiącach - Rostowski, MF
 337. 08:08 Przychody PTC w III kw.'12 spadły o 3,7 proc. rdr do 422 mln euro
 338. 08:08 Wyniki NG2 w III kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 339. 08:08 Wyniki Kredyt Banku w III kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 340. 08:08 Zysk netto grupy Kredyt Banku w III kw. '12 wyniósł 110,3 mln zł, wobec konsensusu 61 mln zł
 341. 08:07 RPP zapowiedziała cykl obniżek – silna reakcja złotego
 342. 08:05 Na sprzedaż wystawiono
 343. 08:03 4FUN MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 344. 08:03 ROVESE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 345. 08:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 346. 07:53 Koszt wydłużenia urlopów rodzicielskich pojawi się w '14; rocznie ok. 2 mld zł - Rostowski
 347. 07:50 Przebudzenie niedźwiedzi?
 348. 07:48 CEZ, a.s. - Nieaudytowane skonsolidowane wyniki ekonomiczne Grupa ČEZ I. - III kwartał 2012 r. (5...
 349. 07:48 KREDYTB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 350. 07:38 Na posiedzeniu RPP 7 listopada obecni byli wszyscy członkowie Rady
 351. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 8 listopada
 352. 07:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2012
 353. 07:19 Atom nam się nie opłaca
 354. 07:18 APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 355. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 8.11.2012-18.01.2013
 356. 07:08 Liczba nowych samochodów zarejestrowanych w '12 wyniesie nie więcej niż 274 tys. - Samar (opinia)
 357. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 7 listopada
 358. 07:08 Grupa Netii w III kw.'12 miała 10,0 mln zł zysku netto wobec 12,5 mln zł konsensusu
 359. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 8.11 - 14.11.2013
 360. 07:08 NBP opublikuje "Raport o inflacji - listopad 2012 r." w piątek o godz. 10.00 (powt.)
 361. 07:08 W październiku zarejestrowano rdr o 2,2 proc. mniej samochodów osobowych - Samar
 362. 07:08 Prognozy KE otwierają drogę do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w '13 - Kotecki
 363. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 8 XI - 14 XII
 364. 07:03 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinforma...
 365. 07:03 ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 366. 06:57 Reklamację przez internet w całej UE
 367. 06:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 368. 03:35 Atom wyjęty spod prawa
 369. 03:05 Rząd oszczędza na polisach rolniczych
 370. 02:40 Koniec mody na ekrany
 371. 02:05 Na budowie nowego dworca gaśnie światło