Trwa ładowanie...
d135pk9

Artykuły z dnia: 2012.11.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 PAGED - podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego jednostki zależnej Paged-Sklejka S.A...
 2. 23:48 PAGED - podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego jednostki zależnej Sklejka-Pisz Page...
 3. 23:33 RAFAKO - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 listopada 2012...
 4. 23:18 4STUDIO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JANTAR DEVELOPMENT S.A. na dzień 19 g...
 5. 22:48 DM IDM SA - Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wsz...
 6. 22:48 ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta (11/2012)
 7. 22:33 4STUDIO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JANTAR DEVELOPMENT S.A. na dzień 19 g...
 8. 22:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (206/2012)
 9. 22:18 ORCO PROPERTY GROUP - Wyniki finansowe spółki - 3Q2012 (106/2012)
 10. 22:03 MM CONFERENCES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 11. 21:48 PARTEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partex S.A. na dzień 28 grudnia 2012 r...
 12. 21:38 Obligatariusz Alterco złożył żądania natychmiastowego wykupu obligacji
 13. 21:18 ALTERCO - Złożenie przez Obligatariusz żądania natychmiastowego wykupu Obligacji (99/2012)
 14. 20:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test3 (1/1)
 15. 20:48 - TEST2 (1/1)
 16. 20:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test4 (1/1)
 17. 20:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test1 (1/1)
 18. 19:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 19. 19:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 20. 19:47 Nowe priorytety UKE
 21. 19:38 GPW: Komunikat - JR INVEST SA
 22. 19:33 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 23. 19:33 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 24. 19:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzor...
 25. 19:33 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 26. 19:33 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 27. 19:33 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 28. 19:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 29. 19:33 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 30. 19:18 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 31. 19:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 32. 19:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 33. 19:18 HYGIENIKA - Przydział Obligacji serii D (91/2012)
 34. 19:18 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 35. 19:18 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 36. 19:18 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzające...
 37. 19:08 KPRM: 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet - Ochrona przed powtórną wiktymizacją (komunikat)
 38. 19:03 KBC BRIC II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 39. 19:03 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 40. 18:53 Kernel miał w I kw. '12/'13 36,8 mln USD zysku netto, poniżej konsensusu
 41. 18:53 Wyniki Kernela w I kw. 2012/2013 vs konsensus PAP
 42. 18:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorując...
 43. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 44. 18:48 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 45. 18:35 Portugalia: Parlament zatwierdził najsurowszy budżet w historii kraju
 46. 18:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 47. 18:33 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 48. 18:33 KBC BRIC FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 49. 18:33 ATM - Korekta raportu bieżącego nr 52/2012 (52/2012)
 50. 18:33 KBC DOLAR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 51. 18:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 52. 18:33 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 53. 18:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 54. 18:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 55. 18:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjne...
 56. 18:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 57. 18:33 KERNEL HOLDING S.A. - SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KERNEL HOLDING S.A. ZA 3 MIE...
 58. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 59. 18:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 60. 18:18 BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez B...
 61. 18:08 Nieudany atak na tegoroczne szczyty
 62. 18:08 Transakcje pakietowe
 63. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 27.11.2012
 64. 18:08 Awbud ma kontrakt za 34,93 mln zł brutto na budowę zakładu kompostowego
 65. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 66. 18:08 Stawka Polonia we wtorek bez zmian, wyniosła 4,54 proc. - NBP
 67. 18:03 ASBISc - Nabycie akcji własnych (69/2012)
 68. 18:03 REINHOLD POLSKA AB - Zawiadomienie o spadku wartości aktywów spółki poniżej połowy jej kapitału z...
 69. 18:03 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o zwiększeniu stanu posiadania akcji emitenta (95...
 70. 18:03 MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 71. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2407,06 pkt (0,05%)
 72. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 73. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 74. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (141/2012)
 75. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (141/2012)
 76. 17:48 TPSA - Zakończenie programu skupu akcji własnych. (142/2012)
 77. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (80/2012)
 78. 17:48 TPSA - Zakończenie programu skupu akcji własnych. (142/2012)
 79. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy...
 80. 17:48 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (91/2012)
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:38 Inwestor branżowy jest zainteresowany inwestycją w PBG - Wiśniewski
 83. 17:38 Zarząd Kredyt Inkaso zdecydował o rozpoczęciu skupu do 2.587.301 akcji własnych za max. 6,37 mln zł
 84. 17:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (94/2012)
 85. 17:33 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną MAKRUM Sp. z o.o. (93/2012)
 86. 17:25 Eurostat: kryzys spowodował wzrost wydatków socjalnych w UE
 87. 17:23 MAC: rząd przyjął projekt zmian w ustawie o informatyzacji (komunikat)
 88. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 27 listopada, 17.00
 89. 17:23 Po obniżkach stóp w XI i XII RPP powinna przyjrzeć się reakcji banków i gosp. domowych -
 90. 17:18 REINHOLD POLSKA AB - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2012
 91. 17:18 KREDYT INKASO S.A. - Porozumienie w sprawie skupu akcji KREDYT INKASO S.A. (35/2012)
 92. 17:08 KNF przyjęła stanowisko ws. zasad polityki dywidendowej banków i ubezpieczycieli za '12
 93. 17:08 W 2013 r. 0,5 mld zł na program budowy i przebudowy dróg lokalnych - rząd
 94. 17:03 DIGITAL AVENUE S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej...
 95. 17:03 ARTERIA S.A. - Zawarcie Umowy dotyczącej przeniesienia własności akcji (27/2012)
 96. 16:55 Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o derogację dot. VAT od samochodów
 97. 16:54 Piłka znów po zachodniej stronie boiska
 98. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.11.2012
 99. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:53 Sąd zdecydował o zmianie upadłości Trans-Energo na likwidacyjną z układowej
 101. 16:50 Tusk: kilka spotkań i ważna wizyta przed szczytem ws. nowego budżetu UE
 102. 16:48 KREDYT INKASO S.A. - Rozpoczęcie skupu akcji własnych KREDYT INKASO S.A (34/2012)
 103. 16:38 Komunikat ze 169 posiedzenia KNF
 104. 16:38 Zapowiedź Van Rompuya o uchwaleniu budżetu UE na początku '13 odpowiedzialna - Tusk
 105. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:38 W '13 bez recesji; ale wzrost PKB może być niższy niż założono w budżecie - premier
 107. 16:33 GREMI SOLUTION - Zmiany w Radzie Nadzorczej (61/2012)
 108. 16:33 GREMI SOLUTION - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Solution S.A. wznowio...
 109. 16:33 ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (137/2012)
 110. 16:33 WEST REAL ESTATE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ (3/...
 111. 16:25 Rząd chce ułatwić małym i średnim firmom dostęp do kapitału
 112. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 MTBiGM: Izabela Szymajda-Wojciechowska wiceprezesem ULC (komunikat)
 114. 16:23 Złoty umocnił się; zbliża się do poziomu 4,08 zł/euro (opis)
 115. 16:18 BLACK POINT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 31 grud...
 116. 16:18 WIDOK ENERGIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 grudni...
 117. 16:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 118. 16:18 ARCUS S.A. - Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorze...
 119. 16:18 EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (32/2012)
 120. 16:05 Hodowcy: Ceny karpia będą się wahały od 12 zł w hurcie do 15 zł w detalu
 121. 16:03 CEZ, a.s. - Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ČEZ, ...
 122. 16:03 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (90/2012)
 123. 16:03 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (89/2012)
 124. 16:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 125. 16:01 Grecki sukces czy europejska porażka ?
 126. 15:53 UKE planuje, że 30 proc. gospodarstw będzie miało dostęp do internetu 30Mb/s na koniec 2015 r.
 127. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:53 MS: przyspieszenie postępowań sądowych, dalsza informatyzacja procesu cywilnego
 130. 15:50 Rząd chce ograniczyć wpływ m.in. kursu walut na procedury ostrożnościowe
 131. 15:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Management Report and Financial Statements as of 30 September, 201...
 132. 15:48 EMC - Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów ? korekta (114/2012)
 133. 15:48 COMP - Wykup i emisjca obligacji (51/2012)
 134. 15:48 AUXILIUM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (29/2012)
 135. 15:45 PGNiG złożyła do URE wniosek o obniżkę taryfy dla gazu od stycznia 2013
 136. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 137. 15:38 UKE planuje przydzielić częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz na przełomie lat 2013/2014
 138. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7805,25 USD za tonę
 140. 15:35 Rząd: mniej pieniędzy na budowę i przebudowę dróg lokalnych
 141. 15:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez...
 142. 15:33 NETIA - Emisja akcji serii K (105/2012)
 143. 15:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 144. 15:25 Schaeuble: Wierzyciele przeciwko redukcji długu Grecji
 145. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 146. 15:23 PGNiG złożyła do URE wniosek o obniżkę taryfy dla gazu od stycznia '13 (opis)
 147. 15:23 PGNiG złożyła do URE wniosek o obniżkę taryfy dla gazu od stycznia '13
 148. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:20 W trzecim kwartale banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na 10 mld zł
 150. 15:18 AB S.A. - Wykaz raportów opublikowanych przez Spółkę w roku obrotowym 2011/2012 (23/2012)
 151. 15:18 GANT - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (121/2012)
 152. 15:18 MONTU HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2012)
 153. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 154. 15:08 Rząd przyjął projekty ustaw związane z liczeniem długu publicznego - CIR
 155. 15:08 Dzięki zaangażowaniu BGK banki będą mogły zwiększyć akcję kredytową o ok. 8,3 mld zł - projekt
 156. 15:08 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 157. 15:03 ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. (23/2012)
 158. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (163/2012)
 159. 15:03 ADV.PL - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. (51/2012)
 160. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (162/2012)
 161. 15:03 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 162. 15:03 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA. (27/2012)
 163. 15:03 GANT - Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 22.11.2012 (120/2012)
 164. 15:03 PGNIG - Odpowiedzi Zarządu PGNiG SA na wniosek Akcjonariusza o udzielenie informacji dotyczących ...
 165. 14:58 Opłaty za śmieci wzrosną nawet o 200 proc.!
 166. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:23 Alior Bank zakończył przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w preferencyjnej transzy inwestorów
 169. 14:23 Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych o 25 pb
 170. 14:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Informacja w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW ak...
 171. 14:12 Gdański oddział firmy Sii zwiększy zatrudnienie
 172. 14:10 Trybunał Obrachunkowy UE wskazuje na luki w dopłatach rolnych
 173. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 174. 14:08 MS ws. wyników lustracji w Sądzie Rejonowym w Łomży (komunikat)
 175. 14:08 Van Rompuy nie zdecyduje się na zwołanie szczytu RE bez pewności, że dojdzie do porozumienia -
 176. 14:08 Dr. Kalliwoda Research rekomenduje "kupuj" Integera, cena docelowa 178,9 zł
 177. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:08 Wskaźnik Pengab w listopadzie wzrósł o 1,2 pkt. do 18,1 pkt. (opis)
 179. 14:03 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...
 180. 14:03 INTERSPORT S.A. - Aktualizacja informacji ? przedłużenie umowy najmu w CH Sadyba Best Mall (33/2012)
 181. 14:03 FAM - Zawarcie umowy zakupu linii do produkcji tasiemki polipropylenowej przez spółkę zależną. (1...
 182. 14:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 183. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:53 MSZ ws. konkursu na nową ambasadę w centrum Berlina (komunikat)
 185. 13:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (170/2012)
 186. 13:48 CD Projekt RED SA - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu (34/2012)
 187. 13:48 Wynagrodzenia wróżek
 188. 13:41 Mega kumulacja! Do wygrania ponad 1,3 mld zł!
 189. 13:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki JR INVEST SA
 190. 13:38 Wtorek na GPW pod znakiem lekkich wzrostów, zyskują m.in. Grajewo, Rafako i PBG
 191. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 13:38 Wartość zobowiązań SPZOZ na koniec III kw. '12 wzrosła kdk o 1,6 proc. i wyniosła 10.702,4 mln zł -
 193. 13:33 OPONEO.PL S.A. - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4.POIG (57/2012)
 194. 13:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (58/2012)
 195. 13:25 Świąteczna praca? Chyba harówka
 196. 13:23 IMS Health prognozuje spadek rynku farmaceutycznego o 8,5 proc. w '12, ale w '13 wzrost
 197. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 198. 13:18 RADPOL S.A. - Drugie zawiadomienie w sprawie zamiaru połączenia się Radpol S.A. i Rurgaz Sp. z o....
 199. 13:18 RADPOL S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych spółki zależnej (104/2012)
 200. 13:18 ALTERCO - Ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu (98/2012)
 201. 13:08 Do wiosny '14 ceny mieszkań będą nadal spadać, choć wolniej - AMRON/ZBP
 202. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 13:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycz...
 204. 13:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 205. 12:53 PBG na przełomie XI i XII będzie gotowe do rozmów z wierzycielami o wstępnych propozycjach
 206. 12:53 W XI więcej osób spodziewa się spadku inflacji - Ipsos
 207. 12:53 RPP powinna obniżyć stopy proc. w sumie o 100 pb - Zielińska-Głębocka
 208. 12:50 Ruch Palikota: obniżyć kapitał zakładowy spółek z o.o.
 209. 12:48 EURO-TAX S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o...
 210. 12:48 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Calltech Sp. z o.o. (39/2012)
 211. 12:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wybór biegłego rewidenta (14/2012)
 212. 12:40 OECD: Słabnie globalne ożywienie gospodarcze
 213. 12:40 Deloitte: dyrektorzy finansowi obawiają się spowolnienia gospodarczego
 214. 12:40 Ipsos: wzrosła liczba osób oczekujących spadku inflacji
 215. 12:38 ING OFE informuje
 216. 12:38 Wśród polskich CFO narasta pesymizm, pogarsza się klimat do inwestycji, rośnie nacisk na redukcję
 217. 12:33 AMICA - Emisja obligacji (46/2012)
 218. 12:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 219. 12:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (158/2012)
 220. 12:28 Resort pracy chce poprawić efektywność urzędów pracy
 221. 12:23 Przytłumiona reakcja inwestorów na decyzję Eurogrupy
 222. 12:23 Arctic Paper po przejęciu Rottnerosa nie ma w planach kolejnych akwizycji
 223. 12:23 Libet spodziewa się zysku w IV kw., chce wypłacić dywidendę za '12
 224. 12:23 Wybrano najlepszego portera
 225. 12:10 Oettinger: polityka musi nadążyć za globalizacją sektora energii
 226. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 227. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2012
 228. 12:08 Inflacja na koniec 2012 roku wyniesie 4,52 proc. rdr - Pentor
 229. 12:08 Ceny mieszkań mogą spadać co najmniej do wiosny 2014 r. - raport AMRON-SARFiN
 230. 12:05 Polska wprowadzi zakaz upraw GMO
 231. 12:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 232. 12:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej ZZM-Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z Kompanią Węglową...
 233. 12:03 NEUCA - Zawiadomienie o zbyciu akcji (111/2012)
 234. 12:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 235. 11:55 Trybunał Sprawiedliwości uznał legalność EMS
 236. 11:53 Znaczące luzowanie polit. pieniężnej pomogłoby Polsce złagodzić skutki zacieśnienia fiskalnego i
 237. 11:53 Wskaźnik Pengab w listopadzie wzrósł o 1,2 pkt. do 18,1 pkt.
 238. 11:50 PKP Intercity planuje do 2015 r. inwestycje w tabor za ok. 4 mld zł
 239. 11:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (110/2012)
 240. 11:48 NEUCA - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2012r. (109/2012)
 241. 11:48 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (121/2012)
 242. 11:38 OECD obniża prognozę wzrostu PKB w Polsce w '12 do 2,5 proc.; w '13 do 1,6 proc.
 243. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 244. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 245. 11:18 06MAGNA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (99/2012)
 246. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na I - 111,34-111,36 USD za baryłkę
 247. 10:53 Transakcje pakietowe
 248. 10:38 Polnord w ramach joint venture zrealizuje projekt mieszkaniowo-biurowy na warszawskiej Woli
 249. 10:33 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji TRO MEDIA SA (14/2012)
 250. 10:23 Citi tnie rekomendację dla KGHM do "sprzedaj", podnosi cenę docelową do 136,1 zł (opis)
 251. 10:22 Nowe warunki pomocy dla Grecji
 252. 10:18 Eurodolar wciąż poniżej 1,30
 253. 10:18 TRO MEDIA S.A. - Korekta zawiadomienia o stanie posiadania akcji TRO MEDIA SA (13/2012)
 254. 10:14 Walka o maksima
 255. 10:08 Spodziewana obniżka stóp procentowych osłabia złotego
 256. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.529,89 mln zł - NBP
 257. 09:53 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Grajewo, cena docelowa 16,6 zł
 258. 09:51 Mocno naciągany sukces
 259. 09:38 Citigroup podwyższył cenę docelową LPP do 4.871 zł, nadal zaleca "kupuj"
 260. 09:38 Erste rekomenduje "trzymaj" Eneę, podnosi rekomendację dla Tauronu do "redukuj"
 261. 09:38 Citigroup podniósł rekomendację dla Eurocashu do "neutralnie", cenę docelową do 41 zł
 262. 09:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (12...
 263. 09:33 POZBUD T&R S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką P...
 264. 09:29 Grecja znów uratowana, w Ameryce niepewność
 265. 09:10 Kobiety zapłacą więcej za ubezpieczenie samochodu i życia. W imię walki z dyskryminacją
 266. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 267. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2421,54 pkt (+0,65%)
 268. 09:08 POLSAT OFE informuje
 269. 09:08 Związki chcą, by średnia płaca w Grupie PKP wynosiła 5,9 tys. zł
 270. 09:03 WILBO - Otrzymanie Postanowienia w sprawie wniosku o upadłość (75/2012)
 271. 08:55 Brak znaczącej reakcji na porozumienie ws. Grecji, złoty najmocniejszy od miesiąca
 272. 08:53 DM BDM podnosi cenę docelową akcji Lotosu do 38,9 zł, nadal zaleca "akumuluj"
 273. 08:43 Urzędnicy kosztują tyle co most
 274. 08:42 Ekskluzywny towar z dyskontu
 275. 08:38 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 3,9 proc. rdr - PUDS
 276. 08:37 ABW i policja pracodawcami roku
 277. 08:33 Szefowie się boją
 278. 08:23 Citi tnie rekomendację dla KGHM do "sprzedaj"
 279. 08:23 Oszczędzając na emeryturę, zaoszczędzisz na podatku
 280. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 27 listopada
 281. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 282. 08:05 Tańszy prąd dla firm
 283. 08:03 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (24/2012)
 284. 07:53 Obniżka stóp proc. w XII o 25 pb przesądzona - Glapiński, RPP
 285. 07:39 Urzędnicy kosztują tyle co most
 286. 07:09 Za ile rozebrała się Doda? Oj ceni się!
 287. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 26 listopada
 288. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 XI - 25 II
 289. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 27.11.2012-18.01.2013
 290. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.11.2012 - 14.11.2013
 291. 07:08 Liczba nowych kredytów mieszkaniowych w III kw. wzrosła o 2 proc. do
 292. 06:51 Największe hity eksportowe ośmiolecia
 293. 06:31 Chętniej oglądamy TV i czytamy prasę w internecie
 294. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (302/2012)
 295. 05:25 Szefowie się boją
 296. 04:55 Grecja dostanie pieniądze
 297. 04:05 ABW i policja pracodawcami roku
 298. 01:35 Tym Polska zalewa świat