Trwa ładowanie...
d1tfov4

Artykuły z dnia: 2011.02.04 - finanse.wp.pl

 1. 23:25 Szef Chryslera chce restrukturyzować drogie kredyty
 2. 23:18 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia od spółek zależnych o wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administ...
 3. 22:55 Na Wall Street lekkie wzrosty na koniec tygodnia
 4. 22:18 06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (8/2011)
 5. 22:03 CASH FLOW S.A. - Oddalenie powództwa dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwal Zwyczajnego Waln...
 6. 22:03 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową realizując...
 7. 21:30 Van Rompuy: wspólna waluta wymaga zacieśniania strefy euro
 8. 21:20 Węgry krytykują MFW
 9. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 4 lutego, 20.00
 10. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 4 lutego, 20.00
 11. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 4 lutego, 20.00
 12. 20:33 PEP - Stanowisko PEP dot. raportu bieżącego Mondi Świecie S.A. nr 3/2011 (4/2011)
 13. 20:33 PLASTBOX - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. (7/2011)
 14. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:48 SUWARY - RB 06/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (6/2011)
 16. 19:48 SUWARY - Korekta raportu 4/2011 (4/2011)
 17. 19:23 GPW: Transakcje w wezwaniu na INSTAL LUBLIN SA
 18. 19:23 CIR: Ustawa "żłobkowa" przyjęta (komunikat)
 19. 19:18 CIECH - Podpisanie przez jednostkę zależną aneksu do umowy, oznaczenie umowy jako znaczącej (8/2011)
 20. 19:18 GEOINVENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spó...
 21. 19:18 TRION - Ogłoszenie upadłości spółki zależnej INTUR KFS Sp. z o.o. (5/2011)
 22. 19:18 CALATRAVA CAPITAL SA - list intencyjny w sprawie zakupu akcji spółki WOSANA S.A. (8/2011)
 23. 19:08 GPW: Pierwszy dzień notowań VERBICOM S.A.
 24. 19:08 GPW: Zawieszenie obrotu certyfikatami DEUTSCHE BANK AG
 25. 19:08 PPIM ma poniżej 5 proc. Sygnity
 26. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:03 PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (4/2011)
 28. 18:53 Dziesiątki tysięcy osób zebrało się w Kairze i Aleksandrii (synteza)
 29. 18:53 Transakcje pakietowe
 30. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 31. 18:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (1/2011)
 32. 18:48 FERRUM - Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (...
 33. 18:48 SYGNITY - Zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA o zmniejszeniu zaangażowania w ...
 34. 18:45 Pracodawcy: zgoda na niższe wpłaty do OFE, ale tylko przez kilka lat
 35. 18:33 BANK PEKAO SA - Podwyższenie Ratingu Indywidualnego oraz Oceny Perspektywy Ratingu Długoterminowe...
 36. 18:22 Wiele nadziei i tyle samo rozczarowań
 37. 18:20 Słabe dane nie takie straszne?
 38. 18:18 FERRUM - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Ferrum S.A. (...
 39. 18:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (24/2011)
 40. 18:18 PARTEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 04.02....
 41. 18:18 SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie (7/2011)
 42. 18:18 FERRUM - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Ferrum S.A. (8/2...
 43. 18:03 EFH - Zmiana praw z papierów wartościowych Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (9/2011)
 44. 18:00 Ucieczka od amerykańskich obligacji
 45. 17:55 Spadek bezrobocia, niski przyrost zatrudnienia w sektorze prywatnym
 46. 17:55 Spadek rejestracji nowych aut
 47. 17:53 Dane z USA w centrum uwagi
 48. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 49. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2742,34 pkt(0,31%)
 50. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 51. 17:51 Ameryka powstrzymała zwyżkę
 52. 17:50 W 26 państwach groźba antyrządowych protestów!
 53. 17:48 EUR/USD złamał ważne wsparcie na 1,3570
 54. 17:48 ŚWIECIE - RB 3/2011 w sprawie uchwały Zarządu Mondi Świecie S.A. dotyczącej wykonania Dobrowolnej...
 55. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 56. 17:38 DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla Oponeo do 15,29 zł
 57. 17:35 Dowgielewicz: gaz z portu LNG w Świnoujściu nie tylko dla Polski
 58. 17:33 PROTEKTOR - Zmiana stanu posiadania akcji PROTEKTOR S.A. (4/2011)
 59. 17:33 POLTRONIC S.A. - Transakcja nabycia akcji przez członka Rady Nadzorczej (2/2011)
 60. 17:33 MIRACULUM S.A. - Wyłożenie listy wierzytelności (12/2011)
 61. 17:23 GPW: Ostatni dzień notowania praw poboru GASTEL ŻURAWIE
 62. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 4 lutego, 17.00
 63. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 4 lutego, 17.00
 64. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek lutego, 17.00
 65. 17:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Compa...
 66. 17:18 BLACK POINT S.A. - Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finans...
 67. 17:18 BLACK POINT S.A. - Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finans...
 68. 17:18 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zmiana terminu ostatniego dnia notowania praw poboru (13/2011)
 69. 17:03 PBG - Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG...
 70. 17:03 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 71. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 72. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 73. 17:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (21/2011)
 74. 17:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 75. 16:55 Świadczenia ZUS także dla Polaków mieszkających za granicą
 76. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.02.2011
 77. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:53 UOKiK zgodził się na zakup aktywów grupy Cognor przez spółki grupy ArcelorMittal
 79. 16:53 Złoty po danych z USA nieco mocniejszy, FI stabilny (opis)
 80. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:49 KBC PLUS FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 82. 16:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 83. 16:48 KBC PREMIA PLUS II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 84. 16:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 85. 16:48 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 86. 16:48 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Gastel Żurawie ...
 87. 16:48 KBC POLAND JUMPER 2 FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 88. 16:48 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 89. 16:38 W wezwaniu na akcje Instalu-Lublin zawarto transakcje na 125.775 akcji
 90. 16:38 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w grudniu spadła o 5,3 proc. rdr
 91. 16:38 BGK wypłacił od stycznia 2010 r. wnioskodawcom programów unijnych 35,77 mld zł
 92. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:38 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w grudniu spadła o 5,3 proc. rdr (opis)
 94. 16:34 COGNOR S.A. - Wypełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zbycia zlokalizowanych w Polsce akt...
 95. 16:34 KBC NOWA EUROPA FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 96. 16:34 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 97. 16:33 KBC KLIK POLSKA FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 98. 16:33 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 99. 16:33 TELFORCEONE S.A. - Tekst jednolity Statutu TelForceOne S.A. (5/2011)
 100. 16:33 KBC KUPON JUMPER FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 101. 16:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 102. 16:33 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 103. 16:33 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 104. 16:33 FRESH24.PL S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 105. 16:29 75% pensji urzędującego prezydenta. Tyle otrzyma Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski
 106. 16:23 Ostatni tydzień I przyniósł wzrosty cen produktów rolnych; wyjątkiem mięso - ZSRIR (tabela)
 107. 16:18 KBC FINANSOWY FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 108. 16:18 TELFORCEONE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2011)
 109. 16:18 FRESH24.PL S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 110. 16:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3 marca 2011 r. ...
 111. 16:18 KBC EXTRA PROFIT FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 112. 16:18 KBC ELITA II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 113. 16:18 KBC EUROPEJSKI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 114. 16:18 KBC EXTRA PROFIT II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 115. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 9977,75 USD za tonę
 117. 16:08 ABW: nie prowadziliśmy żadnych czynności wobec pary prezydenckiej (komunikat)
 118. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:07 Egipt nie zaszkodził
 122. 16:04 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 123. 16:04 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A. (15/2011)
 124. 16:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 125. 16:03 K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (9/2011)
 126. 16:03 KBC BRIC II FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 127. 16:03 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania warunkowej umowy pożyczki i podp...
 128. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (15/2011)
 129. 16:03 KBC PREMIA PLUS FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 130. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (15/2011)
 131. 16:03 KBC BRIC FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 132. 16:03 KBC ATLANTYCKI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 133. 16:03 KBC DOBRY BONUS FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 134. 15:50 Co nas czeka na stacjach paliw?
 135. 15:49 Za Oceanem spada bezrobocie
 136. 15:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (16/2011)
 137. 15:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Informacje uzupełniające raport bieżący nr 36/2010 (7/2011)
 138. 15:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w up...
 139. 15:48 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 140. 15:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Informacje uzupełniające raport bieżący nr 14/2010 (6/2011)
 141. 15:48 KBC DOLAR FIZ - za 4 kwartał 2010 roku
 142. 15:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej (4/2011)
 143. 15:47 Ryzyko długowieczności już niestraszne
 144. 15:44 Bezrobocie w górę! Wynosi już 13,1 proc.
 145. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 146. 15:33 FORTE - Korekta raportu bieżącego nr 3/2011; zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (3/2011)
 147. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 148. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 149. 15:23 BPH TFI ma ponad 5 proc. Izostalu
 150. 15:18 PUŁAWY - Zawarcie umowy znaczącej: kupna-sprzedaży węgla energetycznego (3/2011)
 151. 15:13 Średnia krajowa płaca to mit? Ile naprawdę zarabiamy?
 152. 15:08 ING Parasol FIO ma ponad 5 proc. Forte
 153. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:03 IZOSTAL S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez BPH TFI SA (13/2011)
 155. 15:03 BOŚ SA - Rating Banku Ochrony Środowiska S.A. (4/2011)
 156. 15:03 GINO ROSSI S.A. - Zastaw rejestrowy na zapasach. (6/2011)
 157. 14:59 Pijana dyspozytorka na kolei
 158. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 14:53 NFI Empik po analizie decyzji UOKiK zakazującej kupna Merlina zdecyduje, czy się odwoła
 160. 14:48 KOPEX S.A. - Umowa krajowa konsorcjum spółek GK KOPEX. (11/2011)
 161. 14:48 KOMPUTRONIK S.A. - Przychody Komputronik w IV kwartale 2010 oraz styczniu 2011. (3/2011)
 162. 14:48 FORTE - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (3/2011)
 163. 14:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 164. 14:48 UniCredit - UniCredit: Fitch has upgraded the individual rating and revised the outlook to stable...
 165. 14:38 Famur zwiększył zatrudnienie o ponad 100 osób dzięki nowej fabryce
 166. 14:38 Na koniec roku stopa bezrobocia pomiędzy 10 a 11 proc.
 167. 14:33 EMC - Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (25/2011)
 168. 14:33 WASPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2011)
 169. 14:23 WSE: Pierwszy dzień notowań INNO-GENE SA
 170. 14:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji DSS SA
 171. 14:23 Oferta Asseco Poland o wartości 10,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GUGiK
 172. 14:23 Zbiory zbóż na świecie w sezonie 2010/11 wyniosą 1,726 mld ton - IGC
 173. 14:23 MS ws. spotkania z udziałem ministra sprawiedliwości (komunikat)
 174. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 14:18 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Korekta do raportu w sprawie NWZ Numer: 1/2011 z dnia 02-02-2...
 176. 14:08 Koniunktura w transporcie ciężarowym w IV kw. 2010 r. wzrosła rdr o 20,6 pkt - ITS
 177. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 178. 13:53 MS ws. obchodów święta Służby Więziennej (komunikat)
 179. 13:53 Fitch potwierdził rating BBB dla BOŚ, perspektywa stabilna
 180. 13:53 UOKiK nie zgodził się na przejęcie Merlina przez NFI Empik - komunikat
 181. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 13:53 UOKiK nie zgodził się na przejęcie Merlina przez NFI Empik (opis)
 183. 13:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:38 Zysk Aetna Inc. wzrósł w IV kw. 2010 r. o 30 proc.
 185. 13:38 UOKiK: zakaz koncentracji - Empik i Merlin (komunikat)
 186. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 13:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (4/2011)
 188. 13:31 Chiny ruszają na podbój
 189. 13:30 UOKiK nie zgodził się na przejęcie Merlina przez NFI Empik
 190. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 191. 13:10 Protesty kosztują Egipt 310 mln USD dziennie
 192. 13:08 Inno-Gene zadebiutuje na NewConnect 8 lutego
 193. 13:08 Propozycja ram budżetu UE "2014+" w VI'11, porozumienie możliwe w VI'12 - Lewandowski z KE
 194. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 12:50 Złota hossa na urlopie
 196. 12:50 PJN przedstawia program. "Niech rząd wróci na ziemię"
 197. 12:48 SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - za 4 kwartał 2010 roku
 198. 12:33 MEDIATEL - Uchwały podjęte przez NWZ Mediatel S.A. w dniu 3 lutego 2011r. oraz ogłoszenie przerwy...
 199. 12:33 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- INFORMACJA O TRANSAKCJAC...
 200. 12:29 Komu przysługuje samochód zastępczy?
 201. 12:27 W jakich przypadkach mogę odstąpić od ubezpieczenia OC i AC?
 202. 12:25 Sondaż: źle oceniamy obecny system emerytalny
 203. 12:24 Ubezpieczyciel ociąga się z wypłatą odszkodowania z polisy AC
 204. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 24/A/NBP/2011
 205. 12:23 MF zaoferuje w poniedziałek bony 51-tyg. za 0,6-1,1 mld zł
 206. 12:22 Czy zawartość samochodu jest ubezpieczona w chwili kradzieży?
 207. 12:18 MEDIATEL - Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Mediatel S.A. (...
 208. 12:18 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 03.03.2011 r. (4/2011)
 209. 12:12 Złoty czeka na dane z USA
 210. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 211. 12:08 Akcje Dywilanu wzrosły na otwarciu w debiucie na NewConnect o 11 proc.
 212. 12:08 PKN utrzymuje ceny na stacjach poniżej 5 zł ze względu na barierę popytu
 213. 12:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 10 gr
 214. 12:03 INTERFERIE S.A. - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na rozpoczęcie inwestycji w Świeradowie Zd...
 215. 12:03 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...
 216. 11:57 Rynek czeka na dane z amerykańskiego sektora pracy
 217. 11:53 Na koniec roku stopa bezrobocia pomiędzy 10 a 11 proc. - Ostrowska, MPiPS
 218. 11:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 219. 11:53 Indeks Biznesu wzrósł w I w ujęciu rocznym o 9 pkt., a w ujęciu kwartalnym obniżył się o 4 pkt. -
 220. 11:53 Prezes GPW spodziewa się w '11 debiutu 5-10 spółek ze Wschodu
 221. 11:52 Europejskie indeksy na plusie
 222. 11:49 Wypowiedź Tricheta zaskoczyła rynek
 223. 11:40 Ostrowska: Na koniec roku stopa bezrobocia pomiędzy 10 a 11 proc.
 224. 11:39 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy USA
 225. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 226. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 227. 11:38 KBC podniósł rekomendację Comarchu do "trzymaj" i wycenę do 87 zł
 228. 11:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 229. 11:33 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03....
 230. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 231. 11:23 KBC obniżył rekomendację Sygnity do "trzymaj" i wycenę akcji spółki do 18 zł
 232. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 233. 11:23 KBC podniósł wycenę akcji Compu o 29 proc. do 97 zł
 234. 11:14 Za pracę zapłacą nawet 10 tys. zł!
 235. 11:08 KBC podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj" i wycenę do 60 zł
 236. 11:08 MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2011 r. (komunikat)
 237. 11:08 Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 13,1 proc. - MPiPS
 238. 10:55 Tusk: nie boimy się integracji strefy euro
 239. 10:50 Próbował przeżyć za rządowe minimum - czy mu się udało?
 240. 10:47 Kasa to nie wszystko?! Co tak naprawdę liczy się w pracy?
 241. 10:45 GPW jest atrakcyjna dla ukraińskich spółek
 242. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na III - 102,04-102,06 USD za baryłkę
 243. 10:38 UBS wydał rekomendację "kupuj" dla Cezu
 244. 10:38 Credit Suisse podtrzymał rekomendację dla Tauronu do "powyżej rynku"
 245. 10:38 Raiffeisen i Polbank po fuzji będą mieć 4 pozycję na rynku bankowym w Polsce
 246. 10:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii "E" ZBM "ZREMB...
 247. 10:33 PEMUG - zawarcie znaczącej umowy (3/2011)
 248. 10:33 LSI SOFTWARE S.A. - Wzrost przychodów (8/2011)
 249. 10:32 Co piąty internauta myśli o zmianie pracy
 250. 10:23 DM IDMSA podniósł cenę docelową Ciechu do 27,3 zł
 251. 10:23 Credit Suisse podniósł cenę docelową dla PGE do 23,8 zł
 252. 10:19 Awans tylko dla ludzi o mocnych nerwach
 253. 10:18 RAFAMET - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od ...
 254. 10:17 Mrożą krew w żyłach
 255. 10:08 Złoty w piątek czeka na dane z USA, obligacje konsolidują się przed aukcją.
 256. 10:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 257. 09:53 DM Amerbrokers obniżył rekomendację dla ABC Data do '"redukuj"
 258. 09:50 Dane o godz. 14:30 będą kluczowe w krótkim terminie
 259. 09:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (12/2011)
 260. 09:30 Komentarz poranny
 261. 09:23 Wskaźnik Rynku Pracy w I sugeruje krótkookresowy wzrost bezrobocia - BIEC
 262. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 263. 09:19 Dobre dane pomagają akcjom w USA
 264. 09:16 Prace magisterskie na zlecenie firm
 265. 09:14 Szef nie płaci? Donosimy na niego do "skarbówki"
 266. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 267. 09:08 CIR: głosowanie nad reformą szkolnictwa wyższego (komunikat)
 268. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2752,43 pkt (+0,68%)
 269. 09:08 CIR: kluczowe głosowanie nad "ustawą żłobkową" (komunikat)
 270. 09:05 AT-WIG 20
 271. 08:54 Informacje ze spółek
 272. 08:53 POLSAT OFE informuje
 273. 08:53 POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów
 274. 08:49 Słabość eurodolara stopuje stronę popytową
 275. 08:48 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (7/2011)
 276. 08:43 Helikoptery wciąż krążą nad USA. Inwestorzy chcą, ale się boją
 277. 08:43 O czym najczęściej myślimy w pracy?
 278. 08:39 Euro traci, rynek czeka na dane o zatrudnieniu
 279. 08:38 USA chcą skłonić Mubaraka do natychmiastowego odejścia - NYT
 280. 08:34 Egipt, dane i banki centralne
 281. 08:27 Trójkąt symetryczny
 282. 08:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (37/2011)
 283. 08:17 Po czterech latach zatrudnienia stała umowa
 284. 08:13 W oczekiwaniu na wybicie
 285. 08:08 Rada nadzorcza Tarnowa ogłasza konkurs na prezesa, wiceprezesa i członków zarządu
 286. 08:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (36/2011)
 287. 07:57 KOV: Kurs poszybował na wieść o gazie
 288. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 4 lutego
 289. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 290. 07:38 Santander liczy na przejęcie BZ WBK w połowie roku
 291. 07:11 Kulczyk chce ogrzać stolicę
 292. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 4.02 - 14.11.2011
 293. 06:46 Prawo spadkowe bardziej przyjazne
 294. 06:36 Policjanci stracą ochronę, celnicy z niższą emeryturą
 295. 06:32 Dostaną mniej za chorowanie na służbie
 296. 06:29 Rekord napadów na bank - to prawdziwa plaga
 297. 03:25 Rząd włoży kaganiec lokalnym władzom
 298. 03:00 PO się przestraszyła? Szykuje się kontrofensywa
 299. 02:45 Po czterech latach zatrudnienia stała umowa