Trwa ładowanie...
d4370xv

Artykuły z dnia: 2011.06.20 - finanse.wp.pl

 1. 00:35 Czy Euro 2012 zakończy się biznesową klapą?
 2. 23:48 KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 3. 23:30 Lekkie wzrosty na Wall Street, nieco osłabły obawy o Grecję
 4. 23:18 06MAGNA - Podwyższenie kapitału w spółce Polskie Sieci Cyfrowe (19/2011)
 5. 22:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2...
 6. 22:18 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A....
 7. 22:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (18/2011)
 8. 21:23 WZA Zakładów Automatyki Polna upoważniło zarząd do skupu do 20 proc. akcji własnych
 9. 21:18 MARVIPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. (69/2011)
 10. 21:18 PETROLINVEST S.A. - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia ak...
 11. 21:03 NETIA - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (30/2011)
 12. 20:48 POLNA - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej. (9/2011)
 13. 20:48 POLNA - Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (8/2011)
 14. 20:48 POLNA - Ukonstyłuowanie się Rady Nadzorczej (10/2011)
 15. 20:48 MIT - Zawarcie umowy licencyjnej z Google przez spółkę zależną emitenta (47/2011)
 16. 20:48 POLNA - Zmiany w składzie Zarządu (11/2011)
 17. 20:38 Szybszy zwrot depozytów w razie upadku banku - min. finansów UE
 18. 20:33 CITY INTERACTIVE S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ci...
 19. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 20 czerwca, 20.00
 20. 20:23 Pol-Mot Warfama kupiła od Bumaru aktywa Ursusa za ok. 12,9 mln zł
 21. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 20 czerwca, 20.00
 22. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 20 czerwca, 20.00
 23. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 20:03 KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 25. 19:53 Prezes Bogdanki oczekuje udanego debiutu JSW
 26. 19:48 PGNIG - Uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie umowy z Vitol SA na dostawy gazu (81/...
 27. 19:48 POL-MOT WARFAMA S.A. - Zamknięcie transakcji sprzedaży składników URSUS (18/2011)
 28. 19:48 KOMPUTRONIK S.A. - Raport roczny R 2010
 29. 19:38 Koleje Rosyjskie OAO złożyły ofertę na zakup PKP Cargo
 30. 19:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 31. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.06.2011
 32. 19:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 33. 19:33 BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowane...
 34. 19:23 Tauron i KGHM wybudują blok w Blachowni w oparciu o paliwo gazowe; utworzą spółkę celową (aktl.)
 35. 19:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (1...
 36. 19:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders (14/2011)
 37. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 38. 19:08 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji WIDOK ENERGIA SA
 39. 19:08 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji BLOOBER TEAM SA
 40. 19:08 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji PHZ BALTONA SA
 41. 19:08 Tauron chce rozmawiać z Kompanią Węglową o kupnie akcji PKW (opis)
 42. 19:08 Tauron i KGHM wybudują blok w Blachowni w oparciu o paliwo gazowe
 43. 19:08 Zarząd Ipopemy chce wypłaty 52 gr dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.
 44. 18:53 MSWiA i Ekstraklasa o bezpieczeństwie na stadionach (komunikat)
 45. 18:53 GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ
 46. 18:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 47. 18:53 GPW: transakcje w ramach wezwania na Pragma Faktoring SA
 48. 18:53 GPW: transakcje w ramach wezwania na Energomontaż-Południe SA
 49. 18:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 50. 18:38 Spotkanie szefa BBN z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji (komunikat)
 51. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu dodatkowych serii opcji na WIG20
 52. 18:38 GPW: Animator Rynku na NewConnect dla akcji IPO SA
 53. 18:38 Bogdanka pracuje nad modelem biznesowym bloku w Łęczyńskiej Energetyce
 54. 18:33 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 55. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (68/2011)
 56. 18:33 IPOPEMA S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty zysku za rok 2010 (16/2011)
 57. 18:33 FERRUM - Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informac...
 58. 18:33 OPTIMUS - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (38/2011)
 59. 18:33 FERRUM - Informacja o transakcji podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informa...
 60. 18:31 Relatywna słabość warszawskiego parkietu
 61. 18:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BENEFIT SYSTEMS SA
 62. 18:23 GPW: wpisanie IPO SA na listę Autoryzowanych Doradców na NewConnect i Catalyst
 63. 18:23 GPW: wpisanie spółki GRUPA GUMUŁKA-AUDYT na listę Autoryzowanych Doradców na NewConnect i Catalyst
 64. 18:23 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda BENEFIT SYSTEMS SA
 65. 18:23 Enea, KGHM, PGNiG i Tauron wśród 11 podmiotów dopuszczonych do badania ZEW Niedzica
 66. 18:18 FERRUM - Przekroczenie wartości umów zawartych przez FERRUM S.A. z KÖOLAJVEZETÉKÉPÍÖ ZRT., progu ...
 67. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 20.06.2011
 68. 18:08 MSP odniesie się do wezwania ZA Tarnów na ZCH Police po sporządzeniu wyceny - Grad
 69. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 70. 18:03 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa - aktualizacja informacji. (67/2011)
 71. 18:03 TRANS POLONIA S.A. - Podwyższenie prognozy wyników finansowych TRANS POLONIA S.A. na rok 2011 (22...
 72. 18:03 NEW WORLD RESOURCES N.V. - New World Resources Board approves the Debiensko project (announcement...
 73. 18:03 MEDIATEL - Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (29/2011)
 74. 18:01 Czy Europa przygotowuje się na lawinę?
 75. 18:01 Czy Europa przygotowuje się na lawinę?
 76. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2828,12 pkt (-1,81%)
 77. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 78. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 79. 17:53 Przychody SP z tytułu dywidend mogą przekroczyć w tym roku 4 mld zł - Grad
 80. 17:53 Wierzyciele nie wierzą Grecji, giełdy idą w dół
 81. 17:48 ADV.PL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie. (14/2011)
 82. 17:48 MARVIPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. (66/2011)
 83. 17:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 84. 17:48 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2011 roku (21/2011)
 85. 17:48 ADV.PL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie. (15/2011)
 86. 17:46 Kto wygrał na kryzysie? Banki spółdzielcze
 87. 17:44 Złoty traci w oczekiwaniu na wieści z Grecji
 88. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 89. 17:38 Otmuchów wykupi pozostałe 36 proc. akcji PWC Odra do końca maja 2014 r.
 90. 17:35 Chińczycy zawinili, ale chcą od Polski odszkodowania
 91. 17:33 PBO ANIOŁA S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PBO Anioła S.A. (24/2011)
 92. 17:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 r....
 93. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 20 czerwca, 17.00
 94. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 20 czerwca, 17.00
 95. 17:18 VARIANT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadze...
 96. 17:18 PBO ANIOŁA S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PBO Anioła S.A. (23/2011)
 97. 17:18 MONNARI TRADE S.A. - Przekazanie sprawozdań obejmujących okres od 1 stycznia 2009 r. do 9 sierpni...
 98. 17:18 POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji (32/2011)
 99. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.06.2011
 100. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 101. 17:03 POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji (31/2011)
 102. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PBO Anioła S.A. (22/2011)
 103. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PBO Anioła S.A. (21/2011)
 104. 17:03 Kino Polska TV S.A. - Złożenie wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie konce...
 105. 17:03 VARIANT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 20...
 106. 16:50 Chcą wzrostu płacy minimalnej o ponad 300 zł
 107. 16:48 C&C ENERGY SA - zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipotecznego (24/2011)
 108. 16:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - KOREKTA - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania ...
 109. 16:48 BANKBPH - Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Banku (12/2011)
 110. 16:38 W wezwaniu Pragma Inkaso na Pragma Faktoring przyjęto zapisy na 714.090 akcji
 111. 16:33 WODKAN - Odwołąnie p. Małgorzaty Gregorek z funkcji prokurenta (18/2011)
 112. 16:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 113. 16:33 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał ze Star Oil FZE umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RP...
 114. 16:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zo...
 115. 16:33 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (73/2011)
 116. 16:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wybór podmiotu uprawnionego do badania...
 117. 16:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - PRZEKAZANIE PRZEZ AKCJONARIUSZA ZAWIADOMIENIA O PRAWACH GŁOSU Z AKCJI PEGA...
 118. 16:23 Kolejny test poziomu 4,0/EUR prawdopodobny, FI w ślad za FX (opis)
 119. 16:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 83,7 mld zł - MRR
 120. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:23 Obligacje rynkowe zapadające w 2012 r. mają wartość 105,302 mld zł - MF
 122. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:18 ENERGOPLD - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym EP Hotele ...
 127. 16:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansoweg...
 128. 16:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (98/2011)
 129. 16:18 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 130. 16:18 JUPITER NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA (13/2011)
 131. 16:18 PKNORLEN - IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (97/2011)
 132. 16:10 Derdziuk: wpłynęły już składki na subkonta emerytalne w ZUS
 133. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 8951,25 USD za tonę
 134. 16:08 Zadłużenie SP w PLN na koniec IV stanowiło 73,2 proc. całości długu - MF
 135. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 136. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:03 MEGARON S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (28/2011)
 139. 16:03 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcji zbycia papierów wartościowych Emitenta. (35/2011)
 140. 16:03 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (14/2011)
 141. 16:03 OPEN FINANCE S.A. - TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W...
 142. 16:03 PBO ANIOŁA S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S. A. (20/2011)
 143. 16:02 Prawie dwa razy więcej chętnych na franka
 144. 16:00 Mają blisko 1400 zł, chcą 1700
 145. 15:53 Dług Skarbu Państwa w IV wzrósł o 2.720,7 mln zł mdm - MF
 146. 15:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (100/2011)
 147. 15:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 148. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 149. 15:38 MRR ws. nowego portalu dla dzieci i młodzieży (komunikat)
 150. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 151. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 15:38 Likwidacja lokat "antybelkowych" da budżetowi 380 mln zł rocznie - MF
 153. 15:33 IQ MEDICA S.A. - IQ MEDICA realizuje strategię (4/2011)
 154. 15:33 OPEN FINANCE S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM ...
 155. 15:33 KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (79/2011)
 156. 15:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (33/2011)
 157. 15:33 KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (78/2011)
 158. 15:33 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA Spółk...
 159. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (120/2011)
 160. 15:28 Zarabiają ponad 10 tys. zł
 161. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 163. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 165. 15:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (32/2011)
 166. 15:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Informacja o transakcji na akcjach dokonanej przez Członka Rady Nadz...
 167. 15:08 Orlen Deutschland chce kupić 200-250 stacji w Niemczech
 168. 15:03 M.W. TRADE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (72/2011)
 169. 15:00 Będą przekonywać Moskwę, by wpuściła nasze warzywa
 170. 14:53 MG: powołanie min. Korolca do Rady Doradczej ds. gazu UE-Rosja (komunikat)
 171. 14:53 Orlen Deutschland chce kupić 200-250 stacji w Niemczech
 172. 14:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - NWR - Shareholdings Update (39/2011)
 173. 14:38 MŚ: na ostatniej prostej do prezydencji (komunikat)
 174. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 14:30 Białoruski reżim obłożony kolejnymi sankcjami
 177. 14:23 MS ws. inwestycji w sądownictwie (komunikat)
 178. 14:23 Emperia chce środki ze sprzedaży segmentu detal. przeznaczyć na dywidendę lub skup akcji (opis)
 179. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 14:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 181. 14:15 MF: likwidacja lokat "antybelkowych" da budżetowi 380 mln zł rocznie
 182. 14:08 MSP sprzedało PKN Orlen Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino
 183. 14:03 SCO-PAK S.A. - Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2011 r.- uzupełnieni...
 184. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 13:53 Oferta konsorcjum Pol-Aquy o wartości 549,6 mln zł najkorzystniejsza na budowę części S8
 186. 13:53 Prezydent Syrii zapowiada dialog narodowy, wybory w sierpniu
 187. 13:53 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 188. 13:48 POLCOLORIT - Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku. (11/2011)
 189. 13:46 Oto ile zarobiły najlepsze tenisistki świata
 190. 13:38 Emperia chce środki ze sprzedaży segmentu detal. przeznaczyć na dywidendę lub skup akcji
 191. 13:38 Do końca roku dług ZUS wobec banków może wynieść ponad 1 mld zł - prezes ZUS
 192. 13:38 Pomoc UE dla Grecji powinna uspokoić rynki - Lewandowski
 193. 13:33 NG2 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (38/2011)
 194. 13:33 POLCOLORIT - Korekta raportu rocznego R 2010 (10/2011)
 195. 13:31 Grecja bez pieniędzy. "Najpierw reformy, potem pomoc"
 196. 13:24 Drożeją kredyty w złotych
 197. 13:23 BPS ma poniżej 5 proc. Lenteksu
 198. 13:23 MF nie zorganizuje 27 czerwca br. przetargu bonów skarbowych
 199. 13:20 Eurogrupa odkłada decyzję ws. Grecji: najpierw reformy, potem pomoc
 200. 13:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 (26...
 201. 13:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.06.2011
 202. 13:08 AD MUSIC planuje debiut na NewConnect w sierpniu
 203. 13:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:03 PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZW...
 205. 13:03 ŚNIEZKA - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA (19/2011)
 206. 12:59 Brak decyzji o pomocy dla Grecji szkodzi złotemu
 207. 12:55 Lewandowski: pomoc UE dla Grecji powinna uspokoić rynki
 208. 12:48 S4E S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 15...
 209. 12:48 Nawet 3500 euro za miesiąc pracy wakacyjnej
 210. 12:38 Fundusz IIF przed końcem '11 może wprowadzić Software Mind na NewConnect
 211. 12:33 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 212. 12:23 MG: Zostań ministrem gospodarki na jeden dzień! (komunikat)
 213. 12:23 MF odkupiło na przetargu bony za 256,2 mln zł
 214. 12:23 BGK zaoferuje w środę obligacje IWS0645 o wartości 1,0 mld zł
 215. 12:18 LENTEX - Zbycie znacznego pakietu akcji (49/2011)
 216. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 217. 12:08 MSZ ws. udziału min. Sikorskiego w posiedzeniach FAC i GAC (komunikat)
 218. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 118/A/NBP/2011
 219. 12:03 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Locatory.com launches online 24/7 aviation spare parts platform (2 011/25)
 220. 12:03 SANOK - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2011 r. ...
 221. 11:55 Zostań opiekunem domu
 222. 11:53 Emperia do końca marca 2012 r. chce sprzedać spółki z segmentu detalicznego
 223. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 224. 11:53 NBP podtrzymuje ujemny wynik finansowy w '11 na poziomie 565,9 mln zł - członek zarządu
 225. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 226. 11:48 ANTI S.A. - Nowy operator systemu ESPI (35/2011)
 227. 11:47 Osoba po licencjacie jest gorszym pracownikiem?
 228. 11:42 Kolejna firma zaatakowana przez hakerów
 229. 11:39 Miliony specjalistów, niewielu fachowców
 230. 11:37 Kiedy lekarz odpowiada za swoje błędy?
 231. 11:36 Petrolinvest chce zacząć próbne wydobycie z odwiertu Shyrak-1 jeszcze w tym roku
 232. 11:25 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 233. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 234. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 235. 11:23 Koszty pracy w Polsce w I kw. '11 wzrosły o 3,5 proc. rdr - Eurostat
 236. 11:22 Odpowiedzialność biura podróży za zmarnowany urlop
 237. 11:19 Grecja w centrum uwagi
 238. 11:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 239. 11:03 EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie rozpoczęcia procesu mającego na celu spr...
 240. 11:03 HYDROTOR - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Hydrotor SA w dniu 18-0...
 241. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 242. 10:33 GINO ROSSI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA Gino Rossi S.A. (43/2011)
 243. 10:18 PRÓCHNIK - RB 10/2011 - Informacja o wartości zamówień zrealizowanych na podstawie umowy znaczące...
 244. 10:08 Ukraiński ViOil planuje przeprowadzić ofertę akcji i debiut na GPW
 245. 10:08 Impomed Centrum planuje debiut na NewConnect na początku lipca
 246. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (80/2011)
 247. 09:53 W drugim tygodniu VI drożało żyto i wieprzowina, taniało mleko, drób i bydło - MRiRW
 248. 09:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (16/2011)
 249. 09:42 Plan pomocy dla Grecji na początku lipca
 250. 09:39 Niepewne nastroje w oczekiwaniu pomocy dla Grecji
 251. 09:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 252. 09:38 Notowania PLN i długu nadal pod dyktando Grecji
 253. 09:33 SUWARY - Korekta raportu 27/2011 (27/2011)
 254. 09:33 MOSTALZAB - Zawarcie kolejnej umowy przez PRInż S.A. Holding (spółkę zależną Emitenta) (86/2011)
 255. 09:33 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez PRInż S.A. Holding (spółkę zależną Emitenta) (85/2011)
 256. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 257. 09:23 POLSAT OFE informuje
 258. 09:23 W 2011 roku zmniejszy się liczba upadłości - Euler Hermes
 259. 09:17 Spokojny wzrost
 260. 09:13 Grecja w punkcie kulminacyjnym. Na GPW prawdopodobny spadek
 261. 09:08 Na GPW nadal panuje stoicki spokój
 262. 09:08 UBS podwyższył wycenę dla akcji PZU do 427 zł
 263. 09:08 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla Getinu do 18,5 zł z 19,2 zł
 264. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2851,40 pkt (-1,00 %)
 265. 09:08 Kolejna aukcja obligacji drogowych BGK dla KFD w II połowie lipca - prezes BGK
 266. 09:03 HYDROTOR - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy (12/2011)
 267. 08:57 Rośnie zadłużenie samorządów
 268. 08:53 Zarząd NWR zatwierdził projekt Dębieńsko, CAPEX na projekt wyniesie 411 mln euro
 269. 08:53 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 270. 08:51 Upadła europejska potęga - oto, co zostało
 271. 08:47 (ciągle) nie ma pieniędzy dla Grecji
 272. 08:44 Grecki dreszczowiec wciąż bez finału
 273. 08:39 FW20U11 poruszają się w kanale spadkowym
 274. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 275. 08:38 UBS podwyższył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "kupuj"
 276. 08:33 UNIBEP S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Dr...
 277. 08:23 Walne Hydrotoru zdecydowało o wypłacie 85 gr dywidendy na akcję
 278. 08:23 Zacieśnianie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane - Kaźmierczak, RPP
 279. 08:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - New World Resources Board approves the Debiensko project (18/2011)
 280. 08:17 Interesujący układ techniczny
 281. 08:08 Otmuchów obejmie 2 mln akcji nowej emisji PWC Odra do 15 września
 282. 08:08 Szok! Zobacz ile zarabia kapelan!
 283. 08:04 Moda na zwiadowców i testerów
 284. 08:03 Polscy studenci są biedni, ale bardzo pracowici
 285. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 20 czerwca
 286. 07:47 Na wakacje benzyna drożeje. Będzie po 5,40
 287. 07:45 Oto najbogatsi Polacy!
 288. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 18-19 czerwca
 289. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 18-19 czerwca
 290. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 20.06 - 20.12.2011
 291. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 18-19 czerwca
 292. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 VI - 14 VII
 293. 06:53 W Warszawie powstają nowe galerie handlowe
 294. 06:47 Polscy studenci są biedni, ale bardzo pracowici
 295. 06:45 Jak bez stresu leczyć się w czasie urlopu
 296. 06:30 Współwłaściciele płacą solidarnie
 297. 05:05 Kościół wprowadza zmiany w ordynariacie polowym
 298. 04:40 W Warszawie powstają nowe galerie handlowe
 299. 04:18 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ...
 300. 03:25 Grecja dostanie dalszą pomoc pod warunkiem kolejnych reform i oszczędności
 301. 03:05 Firmy kopią pod sobą dołki
 302. 02:25 Kilometry rur dla naszego gazu łupkowego