Trwa ładowanie...
d2ad4u2

Artykuły z dnia: 2011.06.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 E-ENERGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów. (10/2011)
 2. 00:03 PBG - Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A. (42/2011)
 3. 23:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14...
 4. 23:45 Buzek apelował w Berlinie o uchronienie Grecji
 5. 23:30 Giełdy w górę po kolejnym spadkowym tygodniu
 6. 23:18 VENO S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ (3/2011)
 7. 23:18 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Mult...
 8. 23:18 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Mult...
 9. 23:18 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Mult...
 10. 22:48 DSS S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną...
 11. 22:25 Białoruś ma zapłacić Rosji za prąd do wtorku rano
 12. 21:48 NFI KREZUS SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA NFI Krezus...
 13. 21:18 ELZAB - Rozwiązanie umowy znaczącej (32/2011)
 14. 21:18 ELZAB - Pokrycie straty za 2010 r. (31/2011)
 15. 21:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (35/2011)
 16. 21:03 ELZAB - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2011 oraz zgłoszone sprzeciwy (30/2011)
 17. 20:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (34/2011)
 18. 20:48 JUPITER NFI SA - Korekta projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA (12/2011)
 19. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 27 czerwca, 20.05
 20. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 27 czerwca, 20.05
 21. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 27 czerwca, 20.05
 22. 20:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (33/2011)
 23. 20:33 JUPITER NFI SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (17/2011)
 24. 20:33 GRUPA LOTOS - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu ...
 25. 20:23 Koniec prac komisji Millera; premier ma raport ws. katastrofy Tu-154M
 26. 20:23 Belka nie boi się inflacji
 27. 20:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (32/2011)
 28. 19:53 GPW SA powołanie członków rady nadzorczej na nową wspólną kadencję
 29. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:53 GPW W WARSZAWIE SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r.
 31. 19:53 Nakaz aresztowania Kadafiego, świat usatysfakcjonowany (synteza)
 32. 19:48 GPW - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r. (21/2011)
 33. 19:48 BLU PRE IPO S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2011 r. (10...
 34. 19:48 GPW - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na nową wspólną kaden...
 35. 19:38 GPW SA treść uchwał ZWZA
 36. 19:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (30/2011)
 37. 19:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 27.06.2011 r. Ruch Chorzów S.A. ...
 38. 19:33 GPW - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w W...
 39. 19:33 MIRACULUM S.A. - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz projekt uchwały w sprawie p...
 40. 19:33 BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowane...
 41. 19:33 IZNS IŁAWA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (18/2011)
 42. 19:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej z Sony Pictures Enterta...
 43. 19:33 GRUPA LOTOS - Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na VIII kadencję (18/2011)
 44. 19:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy Z BGŻ Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. (28/2011)
 45. 19:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Weglową S.A. (28/2011)
 46. 19:08 Złoty z szansą na umocnienie
 47. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
 48. 19:08 GPW: uchylenie uchwały Nr 555/2008 (PROJPRZEM)
 49. 19:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji BALTONA
 50. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów INVESTOR GOLD FIZ
 51. 19:03 WISTIL - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki WISTIL S.A. z sied...
 52. 19:03 EUROTEL S.A. - Informacja o podpisaniu Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i Aneksie do ...
 53. 19:03 KRUK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (29/2011)
 54. 19:03 WISTIL - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 czerwca ...
 55. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 56. 18:53 GPW: akcje MOBINI w indeksie NCIndex
 57. 18:53 PHZ Baltona zadebiutuje na NewConnect 30 czerwca
 58. 18:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 59. 18:38 CIR ws. raportu dot. ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu TU-154M (komunikat)
 60. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (73/2011)
 61. 18:33 LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. (23/2011)
 62. 18:33 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu maju 2011 roku (29/2011)
 63. 18:28 Eskalacja przeceny
 64. 18:23 WZA LPP zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 135 mln zł
 65. 18:18 LPP - Aneks do znaczącej umowy (24/2011)
 66. 18:08 Transakcje pakietowe
 67. 18:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 68. 18:08 Investors TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje FAM Grupa Kapitałowa
 69. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 70. 18:03 PEMUG - Zawarcie znaczącej umowy (13/2011)
 71. 18:03 CIECH - Korekta raportu bieżącego 36/2011: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. (...
 72. 18:03 LPP - Informacja na temat dywidendy (23/2011)
 73. 18:00 Francuskie banki idą na ustępstwa, teraz kolej na Niemców
 74. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 75. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2788,18 pkt (-0,48%)
 76. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 77. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 27.06.2011
 78. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 79. 17:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 80. 17:48 ENERGOPLD - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż...
 81. 17:48 FERRUM - Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informac...
 82. 17:48 MAKRUM S.A. - Opinia Rady Nadzorczej o kierunkach planowanej strategii Spółki (20/2011)
 83. 17:48 LPP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. (22/2011)
 84. 17:46 Warszawska giełda coraz słabsza
 85. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 86. 17:33 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A....
 87. 17:33 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych. (20/2011)
 88. 17:33 BOMI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA, które odbyło się 21 czerwc...
 89. 17:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowie...
 90. 17:33 ALCHEMIA - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (29/2011)
 91. 17:33 INNO GENE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ dnia 22.06.201...
 92. 17:23 MG ws. awarii prądu na warszawskich dworcach (komunikat)
 93. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 27 czerwca, 17.00
 94. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 27 czerwca, 17.00
 95. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 27 czerwca, 17.00
 96. 17:23 Europejskie Centrum Odszkodowań wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję
 97. 17:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w...
 98. 17:18 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 99. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.06.2011
 100. 17:08 Duży udział Turcji w funduszach: szansa czy zagrożenie?
 101. 17:03 FABRYKA FORMY S.A. - Temat Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udzia...
 102. 17:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu ...
 103. 16:53 Cena miedzi na LME spadła do 9000,50 USD za tonę
 104. 16:53 Drop wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.
 105. 16:50 Sawicki: rusza eksport polskich warzyw do Rosji
 106. 16:49 Prywatni inwestorzy uratują Grecję
 107. 16:48 EKO EXPORT S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011 (32/2011)
 108. 16:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Uzupełnienie raporty nr 14/2011 dotyczącego ustanowienie hipotek...
 109. 16:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 110. 16:48 EKO EXPORT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym W...
 111. 16:48 NWAI DM SA - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (12/2011)
 112. 16:48 DROP S.A. - Informacja poufna ? odroczenie ogłoszenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
 113. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana od Akcjonariusza Emitenta. (39/2011)
 114. 16:40 Majątek najbogatszych ludzi na świecie przekracza 42 bln dolarów
 115. 16:38 Niepewność związana z kryzysem finansowym w Grecji osłabia złotego (opis)
 116. 16:38 GPW: animator dla akcji ISIAG SA
 117. 16:38 GPW: aminator dla akcji GRODNO SA
 118. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczaj...
 120. 16:33 DROP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu27 czerwca 2011 r. (2...
 121. 16:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 122. 16:33 DROP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerw...
 123. 16:29 Szefowie każą zakładać konta na Facebooku. Lubią podwładnych czy chcą ich kontrolować?
 124. 16:25 Kotecki: Polacy wypowiedzieli się już o euro
 125. 16:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZOO CENTRUM SA
 126. 16:23 54 proc. przedsiębiorców za przyjęciem euro, 25 proc. przeciw - GfK Polonia
 127. 16:23 MF nie planuje w III kw. zagranicznych emisji benchmarkowych - Radziwiłł
 128. 16:23 Euro należy przyjąć "w dalszej perspektywie" - Płociński z KNF
 129. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (21/2011)
 130. 16:18 VOTUM S.A. - Subskrypcja prywatna akcji spółki zależnej (29/2011)
 131. 16:18 VOTUM S.A. - Zakończenie obowiązywania umów lock-up na akcjach transzy pracowniczej VOTUM S.A. (2...
 132. 16:18 PRAGMA INKASO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5% głosów na WZA (39/2011)
 133. 16:18 WIERZYCIEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyci...
 134. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 135. 16:18 ŚWIECIE - RB 16/2011 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (16/2011)
 136. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 137. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (20/2011)
 138. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 139. 16:14 Raty w CHF i PLN: nieoczekiwana zmiana miejsc
 140. 16:08 DFP Doradztwo Finansowe wypłaci 2 gr dywidendy na akcję
 141. 16:08 UOKiK: dziennikarze nagrodzeni po raz szósty (komunikat)
 142. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z NOVITUS S.A. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnyc...
 144. 16:03 PRAGMA INKASO S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA (38/2011)
 145. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (103/2011)
 146. 16:03 PGNIG - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Mazowiecką Spółką Gazown...
 147. 16:03 GRAJEWO - Korekta raportu bieżącego 35/2010 z dnia 10 czerwca 2011 (35/2011)
 148. 16:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (34/2011)
 149. 16:03 ARTERIA S.A. - Poręczenie udzielone przez spółkę Arteria S.A. (16/2011)
 150. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 151. 15:53 KDPW_CCP dla rynku derywatów OTC nawet w przyszłym roku, inauguracja CCP 1 lipca
 152. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 153. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:48 PGNIG - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Pomorską Spółką Gazownic...
 158. 15:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (9/2011)
 159. 15:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (28/2011)
 160. 15:48 LC CORP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego (38/2011)
 161. 15:47 Wpadka premiera - pokazał rodakom, jak oszczędzać
 162. 15:39 ZUS przenosi emerytów do banku
 163. 15:38 Inflacja na koniec '11 może spaść do ok. 4 proc. - Kotecki, MF
 164. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 165. 15:33 PCC ROKITA S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji papierów wartościowych (6/2011)
 166. 15:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 167. 15:33 TU EUROPA SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta. (38/2011)
 168. 15:33 TRAVELPLANET - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na ZWZA Travelplanet.pl...
 169. 15:33 TU EUROPA SA - Powołanie osoby zarządzającej (37/2011)
 170. 15:33 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A. w dniu 27 czerw...
 171. 15:33 ALUMAST S.A. - Informacja o sprzedaży akcji (7/2011)
 172. 15:33 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (47/2011)
 173. 15:29 Imitacja banknotu? Ale grzywna prawdziwa
 174. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 175. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 15:18 SYGNITY - Rezygnacja osoby nadzorującej (43/2011)
 177. 15:18 FASING - Umowa znacząca (31/2011)
 178. 15:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (32/2011)
 179. 15:17 Rzuć książki i do pracy
 180. 15:08 MF przeprowadził emisję private placement 15-letnich obligacji za 10 mld JPY - Marczak
 181. 15:03 CENTROZAP S.A. - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (46/2011)
 182. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 184. 14:48 ZPUE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2011)
 185. 14:42 " Polacy nie boją się zmian związanych z pracą" Czy tak jest?
 186. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wynik kontroli przeprowadzonej przez Zarządzającego TSSE (37/2011)
 187. 14:33 NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (28/2011)
 188. 14:33 M.W. TRADE - Zawarcie znaczących umów (76/2011)
 189. 14:25 Kupisz alkohol lub papierosy - stracisz zasiłek
 190. 14:23 GPW: Rozpoczęcie działalności przez członka giełdy UAB FMI ORION SECURITIES
 191. 14:19 Za 1200 nie chcą iść do pracy
 192. 14:18 KPPD - Odnowienie kredytu z bankiem PKO BP SA. (25/2011)
 193. 14:12 Kariera ważniejsza niż dziecko?
 194. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 195. 14:08 Black Lion NFI chce w III kw. wprowadzić na NC Scanmed Multimedis oraz Browar Gontyniec
 196. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 14:05 Polacy nie boją się utraty pracy, znajdą inną
 198. 14:03 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (75/2011)
 199. 14:01 W tym kraju Polacy oszczędzają około 4 tys. zł miesięcznie
 200. 13:48 Rubicon Partners NFI SA - Realizacja zawartej Umowy Inwestycyjnej (51/2011)
 201. 13:48 Pijany lekarz przyjmował pacjentów w przychodni
 202. 13:45 Sarkozy: umowa z bankami ws. refinansowania długu Grecji
 203. 13:42 ZUS odbiera emerytury. Sprawdź, jak się ratować
 204. 13:40 Na Białorusi podrożały papierosy - nawet o 90 procent
 205. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 207. 13:33 BBI CAPITAL NFI SA - Wybór biegłego rewidenta (26/2011)
 208. 13:33 INGBSK - Rezygnacja Członka Zarządu Banku (17/2011)
 209. 13:23 Utraty pracy obawia się co czwarty badany, spada mobilność zawodowa Polaków - Randstad
 210. 13:23 MS ws. Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych (komunikat)
 211. 13:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 84,4 mld zł - MRR
 212. 13:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 213. 13:11 Specyficzna praca polskiego księdza na emigracji
 214. 13:03 KETY - Jednolity tekst Statutu Społki (21/2011)
 215. 13:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (10/2011)
 216. 13:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (10/2011)
 217. 13:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Dane finansowe za 2010 rok. (10/2011)
 218. 12:55 Polska może mieć największe złoża gazu w Europie
 219. 12:53 Oferta Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu CSIOZ
 220. 12:48 ENAP - Rejestracja zmian Statutu spółki (26/2011)
 221. 12:48 EFEKT - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 222. 12:46 Ile z pensji zabiera nam państwo?
 223. 12:44 W środku dnia zamknęli giełdę
 224. 12:41 Mieszkania mogą stanieć, gdy zabraknie taniego kredytu
 225. 12:38 WZA GPW wybrało siedmiu nowych członków Rady Giełdy
 226. 12:38 Spółka zależna Avia Solutions Group chce wybudować hangar serwisowy w Rosji za 18 mln USD
 227. 12:33 EUROFAKTR - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy (25/2011)
 228. 12:25 Ponad połowa Polaków jest poniżana!
 229. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr122/A/NBP/2011
 230. 12:18 EUROCASH - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcjizwykłych na...
 231. 12:11 Decydujący tydzień dla Grecji
 232. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 233. 12:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (38/2...
 234. 12:03 ENAP - Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. (25/2011)
 235. 12:00 Protest firm rodzinnych wobec polityki rządu w walce z kryzysem
 236. 11:59 Imigranci nie mają pracy, bo za dużo żądają
 237. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 238. 11:53 Kurs Bloober Team wzrósł w debiucie na NC o 15,04 proc. do 26 zł
 239. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 240. 11:48 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (12/2011)
 241. 11:38 EBI udzielił BGK 800 mln euro kredytu na rozwój infrastruktury drogowej
 242. 11:38 UOKIK ws. raportu nt. zakupu książek i muzyki przez internet (komunikat)
 243. 11:33 TESGAS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 244. 11:33 INVEST-REMEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA (12/2011)
 245. 11:25 EBI udzielił BGK 800 mln euro kredytu na infrastrukturę drogową
 246. 11:25 Tusk: robimy wszystko, by prace na A2 ruszyły jeszcze w lipcu
 247. 11:25 Czesi dostaną kartę płatnicza do pobierania zasiłków
 248. 11:24 Piszą, że sprzedają wódkę, a tak naprawdę dostajesz...
 249. 11:23 Wasko pozyskało dwa zlecenia łącznie za 9,05 mln zł netto
 250. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 251. 11:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 252. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 253. 11:23 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 103,13-103,19 USD za baryłkę
 254. 11:18 NANOTEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 255. 11:13 „Zarabiałem 25 tys. zł. Teraz chcę tylko 6 tys.”
 256. 11:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 257. 11:04 Grecja coraz bliżej uzyskania pomocy
 258. 11:03 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA D...
 259. 11:03 MOSTALZAB - Wybór oferty PRDiM S.A. spółki zależnej od PRInż S.A. Holding ? (podmiotu Grupy Kapit...
 260. 11:03 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie (36/2011)
 261. 11:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 262. 11:03 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie (35/2011)
 263. 11:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie gło...
 264. 10:53 WZA GPW zdecydowało o wypłacie 3,21 zł dywidendy na akcję
 265. 10:50 Sesja na Wall Street pogarsza nastroje
 266. 10:48 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (25/2011)
 267. 10:48 ZAKUPY.COM S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Zakupy.com S.A. ...
 268. 10:38 Dom Lekarski wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
 269. 10:33 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gastel Żu...
 270. 10:20 Zaproszenie do udziału w XIV raporcie płacowym dla stanowisk produkcyjnych Sedlak & Sedlak
 271. 10:18 EUROIMPLANT S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki Euroimplant S.A. w d...
 272. 10:15 NIK przeciw pladze grodzenia mazurskich jezior i "dzikim" pomostom
 273. 10:12 Urzędnicy bezradni wobec fikcyjnych bezrobotnych
 274. 10:11 Marek Migalski: zarabiam zdecydowanie za dużo
 275. 10:08 Niepewność związana z kryzysem finansowym w Grecji pcha złotego w kierunku 4,00/EUR
 276. 10:03 Oni nigdy nie mają urlopu
 277. 09:53 Kernel ma opcję kupna spółki Ukraińska Czarnomorska Industria (opis)
 278. 09:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (17/2011)
 279. 09:39 To koniec PIT i CIT?
 280. 09:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Realizacja projektu na licencji "EURO 2012" (35/2011)
 281. 09:29 Decydujący tydzień dla Grecji
 282. 09:25 Ceny miedzi spadają
 283. 09:24 Nieudana próba odbicia
 284. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 285. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 286. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w czerwcu 2011 roku wzrósł o 0,5 pkt - BIEC
 287. 09:23 CIR: 5 mld zł na rozbudowę lotnisk do 2015 roku (komunikat)
 288. 09:20 Pensja przeciętnego Kowalskiego wzrosła o 408 zł
 289. 09:18 ADVADIS S.A. - Oświadczenie Zarządu Advadis S.A. w związku z aktualnym kursem akcji spółki na GPW...
 290. 09:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (36/2011)
 291. 09:18 Black Lion NFI - Rozpoczęcie notowań obligacji Emitenta na rynku Catalyst. (15/2011)
 292. 09:16 Piwo wygrało konkurs Perły Rynku FMCG 2011
 293. 09:15 Testowanie wsparcia
 294. 09:15 JP Morgan podtrzymuje prognozy PKB dla Polski
 295. 09:10 Metale nadal tanieją.Bez rozstrzygnięć na GPW
 296. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2792,76 pkt (-0,32%)
 297. 09:08 Ukraiński producent węgla Coal Energy planuje debiut na GPW
 298. 09:04 Co piąta studentka angażuje się w różne odmiany prostytucji
 299. 08:58 Informacje ze spółek
 300. 08:55 Ceny ropy w USA tracą pośród obaw o wzrost gospodarczy w USA
 301. 08:54 Niepewność i obawy nadal panują na rynkach
 302. 08:53 POLSAT OFE informuje
 303. 08:36 Kluczowe wsparcie na 2 750 pkt
 304. 08:32 Świat patrzy na Grecję i zerka na Amerykę
 305. 08:29 Rynek uwierzył w spowolnienie?
 306. 08:29 Zarabiają nawet 10 000 zł!
 307. 08:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 VI - 29 VII
 308. 08:08 W 2011 wzrost PKB około 4,2-4,4 proc. r/r; w 2012 spowolni do ok. 3,9 proc. - Citi (opinia)
 309. 08:08 Kernel ma opcję kupna spółki Ukraińska Czarnomorska Industria
 310. 08:08 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 311. 08:03 Poniżej majowego dołka
 312. 08:00 Trzecia umowa o pracę niekoniecznie na czas nieokreślony
 313. 07:53 "RPP zrobiła to, co należało"
 314. 07:48 KERNEL HOLDING S.A. - PODPISANIE POROZUMIENIA CALL OPTION NA ZAKUP 100% UDZIAŁÓW W ZAKŁADACH PRZE...
 315. 07:47 Na JSW może być 190 tys. chętnych
 316. 07:41 Ryszard Bugaj: Płacz i płać we franku
 317. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 27 czerwca
 318. 07:30 Będą nowe drogi, ale za ćwierć wieku
 319. 07:19 Będą wielkie roszady w ITI?
 320. 07:15 Polska prezydencja w kryzysie euro
 321. 07:10 Przed prezydencją trudne negocjacje nowej polityki rybackiej UE
 322. 07:08 KEP: Episkopat o katechezie, rodzinie i obronie życia (komunikat)
 323. 07:08 KEP ws. homilii podczas uroczystości we Włocławku (komunikat)
 324. 07:08 CIR o budowie nowych terminali (komunikat)
 325. 07:08 Oświadczenie szefa ABW (komunikat)
 326. 07:08 Szczegóły dodatkowej operacji dostrajającej NBP planowanej na 29.VI - komunikat (powt.)
 327. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 25-26 czerwca
 328. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 27.06 - 20.12.2011
 329. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 VI - 29 VII
 330. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela, 25-26 czerwca
 331. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 25-26 czerwca
 332. 07:05 Ile nas będzie kosztowała prezydencja
 333. 07:00 Płacą za późno
 334. 06:38 Nabici w nawiewniki
 335. 06:16 Ostatni moment na księgowe obowiązki
 336. 05:40 Nie ma chętnych na LOT
 337. 05:40 Gigant tytoniowy żąda odszkodowań od rządu Australii
 338. 04:30 Banki chcą drogich polis od kredytów
 339. 04:15 Kontrolował szefa ABW - stracił stanowisko
 340. 03:40 Kryzys napompował wiele portfeli
 341. 02:25 Kryzysowy klient nie patrzy na markę