Trwa ładowanie...
d13ea0c

Artykuły z dnia: 2011.06.16 - finanse.wp.pl

 1. 01:00 Jabłka pod lupą ABW
 2. 00:18 PBG - Liczba zapisów oraz liczba akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji s...
 3. 23:18 WASKO S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji. (12/2011)
 4. 23:03 MAKOLAB S.A. - Korekta projektu uchwały na WZA (3/2011)
 5. 22:48 WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku. (11/2011)
 6. 22:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - skup akcji własnych (44/2011)
 7. 22:33 WASKO S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 15 czerwca 2011...
 8. 22:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariu...
 9. 21:23 Pioneer Pekao Investment Management ma poniżej 5 proc. Vistuli
 10. 21:03 VISTULA GROUP - Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki (8/2011)
 11. 20:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notification about disposal of a stake of shares (2 011/24)
 12. 20:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Stanowisko Zarządu odnośnie planu połączenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A ze spół...
 13. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 16 czerwca, 20.00
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 16 czerwca, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 16 czerwca, 20.00
 16. 19:53 GPW: Obligacje WIDOK ENERGIA na Catalyst
 17. 19:53 GPW: RECOVERY SOLUTIONS doradcą na Catalyst
 18. 19:53 GPW: Pierwsze notowanie spółki MOBINI SA
 19. 19:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji E FOREVER ENTERTAINMENT
 20. 19:53 MI ws. posiedzenia w Luksemburgu (komunikat)
 21. 19:38 Spółka zależna Robyg chce kupić nieruchomości na Bemowie za 14 mln zł netto
 22. 19:33 HERMAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Zakładów Mięsnych HE...
 23. 19:23 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 24. 19:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez S...
 25. 19:08 GPW: DM PKO BP animatorem dla MOBILE PARNER SA
 26. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 27. 18:53 FAM GK odstąpiła od sprzedaży FAM CO
 28. 18:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 29. 18:45 Frankuj się kto może!
 30. 18:38 W czerwcu kolejna poprawa nastrojów konsumenckich - Pentor
 31. 18:38 GPW: Korekta pakietów akcji PZU
 32. 18:33 FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (34/2011)
 33. 18:33 IGROUP - Stanowisko Internet Group S.A. w upadłości układowej do listy wierzytelności. (28/2011)
 34. 18:25 Grecja wypchnęła franka powyżej 3,30 zł
 35. 18:23 GPW: Krótka sprzedaż bez transakcji pakietowych
 36. 18:18 REDAN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2011)
 37. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (63/2011)
 38. 18:18 WANDALEX - Akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZ. (12/2011)
 39. 18:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastków (13/2011)
 40. 18:10 Kibice! W Orange najlepszy zasięg i jakość połączeń
 41. 18:08 Transakcje pakietowe
 42. 18:08 Standard & Poor's przyznał rating "BB-" dla Cyfrowego Polsatu, perspektywa stabilna (opis)
 43. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 44. 18:05 Spadki kontrolowane
 45. 18:05 Sawicki: dopłaty bezpośrednie powinny być oparte na nowych kryteriach
 46. 18:03 IGROUP - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych. (27/2011)
 47. 18:03 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (12/2011)
 48. 18:03 ORBIS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (22/2011)
 49. 18:03 ORBIS - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 16 czerwca 2011 r. i wyniki głosowań (20/2011)
 50. 18:03 ORBIS - Powołanie Członków Zarządu VIII kadencji (21/2011)
 51. 17:55 Cień optymizmu po danych zza oceanu
 52. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 16.06.2011
 53. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2863,81 pkt (-0,10%)
 54. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 55. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 56. 17:53 Wizyta szefa MSZ w Egipcie i Tunezji (komunikat)
 57. 17:53 Standard & Poor's przyznał rating "BB-" dla Cyfrowego Polsatu, perspektywa stabilna
 58. 17:50 MS: przez rok ok. 20 mln wejść przez internet do ksiąg wieczystych
 59. 17:48 EMPERIA - Realizacja programu skupu akcji własnych (31/2011)
 60. 17:48 FAM - Zakończenie procesu negocjacyjnego dotyczącego zbycia akcji spółki FAM Cynkowanie Ogniowe S...
 61. 17:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (11/2011)
 62. 17:48 REDAN - Powołanie Rady Nadzorczej REDAN SA w nowym składzie (13/2011)
 63. 17:40 Premier zapowiada: bolesne cięcia będą kontynuowane
 64. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 65. 17:38 BRE podtrzymuje rekomendację "akumuluj" dla NG2 z ceną docelową 66 zł
 66. 17:33 WANDALEX - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. (11/2011)
 67. 17:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu A...
 68. 17:33 VOTUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ...
 69. 17:33 FAM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2011)
 70. 17:33 VOTUM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011 (26/2011)
 71. 17:33 REDAN - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN SA (12/2011)
 72. 17:25 PKL mają być sprzedane w procesie oferty publicznej
 73. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 16 czerwca, 17.00
 74. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 16 czerwca, 17.00
 75. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 16 czerwca, 17.00
 76. 17:18 FON - Informacja dla Akcjonariuszy - zakup elektrowni wiatrowych przez spółkę zależną (44/2011)
 77. 17:18 REDAN - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 78. 17:18 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2011)
 79. 17:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 80. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.06.2011
 81. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:08 Spółka z grupy Atlantis kupiła elektrownie wiatrowe za 1,85 mln zł
 83. 17:08 Grecka tragedia osłabia złotego i podnosi rentowności polskich SPW (opis)
 84. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 85. 17:03 PEGAS NONWOVENS S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2011)
 86. 17:03 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 87. 17:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy na budowę Schroniska dla Nieletnich w Dominowie (12/2011)
 88. 17:03 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2011)
 89. 17:00 Senat wprowadził cztery poprawki do ustawy o transporcie drogowym
 90. 16:53 Inpro wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
 91. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:50 Bury złożył zawiadomienie do ABW
 93. 16:48 ELKOP - Informacja dla Akcjonariuszy-zakup elektrowni wiatrowych przez spółkę zależną (28/2011)
 94. 16:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Po...
 95. 16:48 CIECH - Ustanowienie zastawów rejestrowych (38/2011)
 96. 16:38 Internity wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
 97. 16:38 Fitch potwierdził ratingi BRE Banku, perspektywa stabilna
 98. 16:38 MSZ ws. przyjęcia przez Polskę uchodźców z Afryki (komunikat)
 99. 16:38 Akcjonariusze NG2 zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 100. 16:33 ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy-Zakup elektrowni wiatrowych przez Spółkę zależną. (42/2011)
 101. 16:33 C&C ENERGY SA - Powołanie Prezesa Zarządu. (23/2011)
 102. 16:33 SUWARY - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 201...
 103. 16:33 NG2 - Powołanie członków Rady Nadzorczej NG2 S.A. (35/2011)
 104. 16:33 INPRO S.A. - Uchwalenie polityki wynagrodzeń Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A....
 105. 16:33 INPRO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 106. 16:25 IBM ma sto lat
 107. 16:25 Balcerowicz: wysoka inflacja jest bardzo niedobra dla gospodarki
 108. 16:23 KE pozywa Polskę do Trybunału za pracownicze programy emerytalne (opis2)
 109. 16:23 Fitch potwierdził rating BZ WBK na "A+", perspektywa stabilna
 110. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:18 NG2 - Uchwała ZWZA NG2 SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 (34/2011)
 113. 16:18 INPRO S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w ...
 114. 16:18 C&C ENERGY SA - Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu (22/2011)
 115. 16:18 BZWBK - Fitch potwierdził rating dla Banku Zachodniego WBK na poziomie ?A+, perspektywa stabilna....
 116. 16:18 INPRO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerw...
 117. 16:18 SYNTHOS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany przedmiotu działalności spółki z...
 118. 16:18 INPRO S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Z...
 119. 16:18 BZWBK - Fitch potwierdził rating dla Banku Zachodniego WBK na poziomie ?A+, perspektywa stabilna....
 120. 16:18 SUWARY - Powołanie Członków Zarządu Spółki (25/2011)
 121. 16:18 CERSANIT - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Cersanit S.A. w dniu 16 czerwc...
 122. 16:18 INPRO S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. uchwały o wypła...
 123. 16:18 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 124. 16:18 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (2/2011)
 125. 16:08 Dostaną dofinansowanie do zatrudnienia
 126. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:03 POZBUD T&R S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (22/2011)
 129. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (71/2011)
 130. 16:03 TRITON - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 roku (4/2011)
 131. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (71/2011)
 132. 15:54 Od czego zależy wypalenie zawodowe?
 133. 15:53 Aqua wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 134. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:53 DM AmerBrokers obniżył rekomendację dla Helio do "Neutralnie" z "Kupuj"
 137. 15:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:48 CERSANIT - Uchwały podjęte przez ZWZA Cersanit S.A. w dniu 16 czerwca 2011 r. (18/2011)
 140. 15:48 HYDRAPRES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 141. 15:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (98/2011)
 142. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 143. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (119/2011)
 144. 15:48 AQUA - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...
 145. 15:48 PZU SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (19/2011)
 146. 15:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 147. 15:48 PZU SA - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku (20/2011)
 148. 15:38 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji NEW WORLD RESOURCES PLC
 149. 15:38 Esotiq&Henderson planuje wejść na główny parkiet na początku '12
 150. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 151. 15:33 C&C ENERGY SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r. (21/2011)
 152. 15:33 WADEX S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (34/2011)
 153. 15:33 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie oraz art...
 154. 15:33 INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 12% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu...
 155. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 156. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 9019,50 USD za tonę
 157. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 158. 15:23 DGA FastDeal chce stać się spółką akcyjną i wejść na NewConnect
 159. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:20 Prezydent Szwajcarii: siła franka to pewien problem także dla nas
 161. 15:18 KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej. (77/2011)
 162. 15:18 T2 INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym...
 163. 15:18 KOPEX S.A. - Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (76/2011)
 164. 15:18 ATLAS ESTATES LTD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu ...
 165. 15:18 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcjach nabycia i zbycia papierów wartościowych Emitenta. (34...
 166. 15:18 WADEX S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 16 czerwca 2011 (33/2011)
 167. 15:15 Wynagrodzenia znowu wzrosły. O ile?
 168. 15:08 W '11 ceny skupu wieprzowiny mogą wzrosnąć o 10-15 proc. - IERiGŻ
 169. 15:08 Prokuratura Apelacyjna w Łodzi nt. postepowań ws. B. Blidy (komunikat)
 170. 15:05 Rehn apeluje o jedność ws. Grecji - celem nowy pakiet pomocy 11 lipca
 171. 15:03 SUWARY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S...
 172. 15:03 ENERGOINSTAL S.A. - Ustanowienie hipoteki (21/2011)
 173. 15:03 Joanna Krupa bogaci się na giełdzie
 174. 14:53 MS ws. spotkania z członkami Komisji Prawnej PE (komunikat)
 175. 14:53 Szybki wzrost cen, oczekiwania infl., żądania płacowe i niska realna stopa argumentami za podwyżką
 176. 14:48 PATENTUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16...
 177. 14:38 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w V wzrosła o 11,1 proc. rdr - GUS
 178. 14:38 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w V spadła o 14,1 proc. rdr - GUS
 179. 14:38 Liczba oddanych mieszkań w V wzrosła o 2,2 proc. rdr - GUS
 180. 14:33 INTERNITY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 16...
 181. 14:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...
 182. 14:33 ADVADIS S.A. - Powołanie osób nadzorujących (20/2011)
 183. 14:33 ATLANTAPL - Zawarcie znaczącej umowy. (10/2011)
 184. 14:33 GINO ROSSI S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. (42/2011)
 185. 14:23 Deklaracja RPP o niezaostrzaniu polityki pieniężnej jest dobrym nastawieniem - Pawlak
 186. 14:23 Wynagrodzenie w V wzrosło o 4,1proc. rdr - GUS
 187. 14:23 KE pozywa Polskę do Trybunału za pracownicze programy emerytalne (opis)
 188. 14:23 Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji Prawa bankowego
 189. 14:23 Szybki wzrost cen, oczekiwania infl., żądania płacowe i niska realna stopa argumentami za podwyżką
 190. 14:20 Pawlak: ceny żywności powinny spaść już w czerwcu
 191. 14:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowy...
 192. 14:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 193. 14:10 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 194. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 196. 14:08 W tyg. zakończonym 12.06 Polsat miał 61,6 mln zł wpływów z reklam, TVN 60,7 mln zł
 197. 14:08 Opis dyskusji na czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym RPP (komunikat)
 198. 14:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 199. 14:03 MUZA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn...
 200. 13:53 W drugiej połowie '11 wskaźnik CPI zacznie się obniżać - MG
 201. 13:53 W weekend 10.06-12.06 kina najwięcej zarobiły na filmie "Kac Vegas w Bangkoku"
 202. 13:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI...
 203. 13:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (41/2011)
 204. 13:48 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (96/2011)
 205. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 206. 13:33 ECHO - Zmiana przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (33/2011)
 207. 13:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn...
 208. 13:33 ADVADIS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZA ADVADIS S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku (19/2011)
 209. 13:32 Mężczyźni o tradycyjnych poglądach zarabiają więcej
 210. 13:20 Masz kredyt we frankach? Możesz mieć kłopoty
 211. 13:11 Ile zarabia dostawca pizzy?
 212. 13:08 Walne Ulmy Construccion zdecydowało o wypłacie 1,58 zł dywidendy na akcję
 213. 13:08 Newma Hildings wezwał do sprzedaży 14,46 proc. akcji Mispolu po 7,2 zł za papier
 214. 13:05 Kiedy żona zarabia więcej od męża...
 215. 12:53 W XI '11 wzrost cen żywności nie wyższy niż 5 proc. rdr - Sawicki
 216. 12:48 ULMA Construccion SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ULMA Const...
 217. 12:48 ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A. (15/2011)
 218. 12:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (34/2011)
 219. 12:48 Kaczyński: to wina polityki rządu Tuska!
 220. 12:44 Podwyżka? Nie masz na co liczyć
 221. 12:43 Japonia – krajobraz po kataklizmie
 222. 12:38 Millennium DM rekomenduje "akumuluj" dla Robyg, cena docelowa 2,36 zł
 223. 12:38 Tylko Piłka planuje debiut na NewConnect na przełomie III/IV kw.
 224. 12:38 Złoty osłabia się przez Grecję, droga do 4,0 za euro otwarta
 225. 12:33 PEPEES - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH (24/2011)
 226. 12:33 MENNICA - Reejestracja zmian w Statucie i tekst jednolity Statutu Spółki (52/2011)
 227. 12:33 ULMA Construccion SA - Wypłata dywidendy (9/2011)
 228. 12:23 Patentus Strefa zainwestuje do '15 r. 5 mln zł, zakłada 0,5 mln zł zysku w '11
 229. 12:23 Millennium DM podniósł rekomendację dla Polnordu do "kupuj", cena docelowa 35,5 zł
 230. 12:23 KE pozywa Polskę do Trybunału za pracownicze programy emerytalne
 231. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr116/A/NBP/2011
 232. 12:23 Zatruło się 300 pracowników zakładów odzieżowych
 233. 12:18 ULMA Construccion SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polsk...
 234. 12:10 Oto metoda na udane życie w pracy i w domu
 235. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 236. 12:08 Millennium DM podtrzymuje "neutralnie" dla Dom Development, cena docelowa 45,1 zł
 237. 12:08 Millennium DM podtrzymuje "neutralnie" dla JW Construction, cena docelowa 16,3 zł
 238. 12:08 Millennium DM obniżył cenę docelową dla akcji Ganta do 15,6 zł
 239. 12:03 BMPAG - Podwyższenie kapitału, realizacja objęcia udziałów w spółce brand eins (19/2011)
 240. 12:03 PEPEES - Korekta raportu 18/2011 (18/2011)
 241. 11:56 Czym się kierować przy zmianie pracy? Sercem czy rozumem?
 242. 11:55 KE pozywa Polskę do Trybunału za pracownicze programy emerytalne
 243. 11:53 UOKiK: Zgoda na koncentrację (komunikat)
 244. 11:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 115,63-115,69 USD za baryłkę
 245. 11:53 Akcje Esotiq&Henderson wzrosły w debiucie na NewConnect o 48 proc.
 246. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 247. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 248. 11:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 249. 11:48 AMREST - RB 33/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (33/2011)
 250. 11:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (32/2011)
 251. 11:48 M DEVELOPMENT S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spra...
 252. 11:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - USTALENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU GETIN NOBLE BAN...
 253. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (78/2011)
 254. 11:38 BŚ i MF podpisały umowę o pożyczce dla Polski w wysokości 750 mln EUR
 255. 11:27 Wykorzystaj swoje silne strony
 256. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 257. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 258. 11:23 Wadex wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
 259. 11:23 Inflacja HICP w Polsce w V '11 wyniosła 4,3 proc. rdr - Eurostat
 260. 11:23 Deficyt obrotów towarowych wzrośnie w '11 do 70,5 mld zł, w '12 do 85 mld zł - IBRKiK
 261. 11:23 Zatrudnienie w Polsce w I kw. '11 wzrosło o 2,1 proc. rdr - Eurostat
 262. 11:21 Dlaczego szefowie słuchają donosicieli i wazeliniarzy?
 263. 11:20 Silny wzrost awersji do ryzyka
 264. 11:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (36/2011)
 265. 11:18 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu (14/2011)
 266. 11:16 "Nie opłaca mi się być zatrudnionym"
 267. 11:15 Eurostat podał dane o polskiej inflacji i zatrudnieniu
 268. 11:12 6 powodów, dla których samotnicy o karierze mogą pomarzyć
 269. 11:08 PCC Rokita zakończyła ofertę publiczną obligacji i pozyskała 15 mln zł
 270. 11:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Completion of the share capital increase procedure (...
 271. 11:03 ENAP - Podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. (22/2011)
 272. 11:03 ARCUS S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. ? tekst jednolity Stat...
 273. 11:03 ELEKTROTIM S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 30.05.2011r. - zawarcie znaczącej u...
 274. 11:03 WADEX S.A. - Wypłata dywidendy za 2010rok (32/2011)
 275. 11:03 HARPER HYGIENICS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 dotyczącego wykazu Akcjonariuszy pos...
 276. 11:03 PROCHEM - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM ...
 277. 11:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Change of number of shares held by ING Hungary Llc ...
 278. 10:53 BDM obniżył rekomendację Tesgas do "akumuluj" i wycenę do 16,5 zł
 279. 10:52 W oku greckiego cyklonu
 280. 10:51 Nie chcą stracić pracy, godzą się na szykany
 281. 10:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa (17/2011)
 282. 10:48 M.W. TRADE - Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (71/2011)
 283. 10:46 Raty kredytów we frankach stabilne
 284. 10:45 Czechy sparaliżowane przez strajk pracowników transportu
 285. 10:38 Rafamet ma kontrakt na remont dla Metra Warszawskiego za 1,5 mln zł
 286. 10:36 Jak długo pracować, by iść po podwyżkę?
 287. 10:35 Hakerzy wykradli dane 360 tys. klientów Citigroup
 288. 10:29 Singiel dyskryminowany w pracy
 289. 10:23 DM BDM podniósł rekomendację dla Seleny do "akumuluj"
 290. 10:23 Budimex ma kontrakt drogowy w Płocku o wartości 40,9 mln zł
 291. 10:18 GINO ROSSI S.A. - Podjęte uchwały na WZA Gino Rossi S.A. (41/2011)
 292. 10:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (44/2011)
 293. 10:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (58/2011)
 294. 09:58 Euro najsłabsze od 3 tygodni
 295. 09:53 Gorsze nastroje globalne będą w czwartek ciążyć złotemu
 296. 09:53 Bank centralny Szwajcarii pozostawia stopy proc. bez zmian
 297. 09:47 Niepokoje społeczne w Grecji plus słabe dane z USA niweczą wtorkowe wzrosty
 298. 09:45 Hang Seng najniżej od września. Na GPW prawdopodobny spadek
 299. 09:41 Raport ze spółek
 300. 09:38 Stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie do końca roku - Bratkowski, RPP
 301. 09:36 Grecy nie dają sobie pomóc
 302. 09:34 Frank najwyżej w historii
 303. 09:34 Wielki przekręt w Poczcie Polskiej?
 304. 09:33 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorcze...
 305. 09:33 FORTE - pisemne stanowisko Zarządu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. dotyczące połączenia FABRYK MEBLI "F...
 306. 09:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (16/2011)
 307. 09:32 CHF/PLN mocno w górę, SNB pomoże zmienić trend?
 308. 09:29 Wall Street na huśtawce, surowcom robi się słabo
 309. 09:23 Słabość Ameryki
 310. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 311. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 312. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2853,10 pkt (-0,47%)
 313. 09:03 Kolejne słabe dane, mamy przecenę ropy
 314. 08:56 Wojas reaktywuje kultową markę PRL
 315. 08:53 MSP wyłoniło cztery podmioty, spośród których zostanie wybrany inwestor dla Lotosu (opis)
 316. 08:53 Możliwość zakupu SPW przez BGK to mechanizm stabilizujący rynek - Radziwiłł
 317. 08:53 Zagrożenie wystąpienia suszy istotnie wzrosło - IUNG Puławy
 318. 08:53 MF prognozuje deficyt budżetowy w '11 na poziomie 35,7 mld zł - Radziwiłł
 319. 08:53 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 VI - 14 VII
 320. 08:53 Qumak-Sekom ma umowę z ZUS o wartości 13,5 mln zł
 321. 08:53 Bardzo prawdopodobne, że deficyt budżetu w '11 sięgnie tylko 30 mld zł - Gronicki
 322. 08:53 MSP wyłoniło 4 podmioty, spośród których zostanie wybrany inwestor dla Lotosu
 323. 08:53 TUP wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
 324. 08:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 15 czerwca, 20.00
 325. 08:53 Emerytury mundurowe po przepracowaniu 25 lat - związkowcy
 326. 08:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 16 czerwca
 327. 08:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 328. 08:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 15 czerwca, 20.00
 329. 08:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 15 czerwca, 20.00
 330. 08:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 331. 08:53 POLSAT OFE informuje
 332. 08:35 W tych zawodach nie znajdziesz pracy!
 333. 08:34 Silniejsi od Eurolandu
 334. 08:29 Futures: Doji oznaką niezdecydowania
 335. 08:20 Polscy szefowie boją się, że nie znajdą pracowników
 336. 07:52 Inwestowanie w złe kredyty coraz łatwiejsze
 337. 07:18 Cyfrowy Polsat, TVN, TP: Przybędzie abonentów
 338. 07:03 PGNiG zamierza skorzystać z boomu na łupki
 339. 06:40 PPPrzebite 3 miliardy złotych
 340. 06:34 Wielka przecena nowych mieszkań
 341. 06:15 Licząc stratę, uwzględniamy VAT
 342. 05:15 Pracowniku, nie wyjeżdżaj do Niemca
 343. 04:00 Kolejny konflikt i opóźnienia, tym razem na A1
 344. 03:05 Putin zadbał o rosyjskie interesy energetyczne w Genewie