Trwa ładowanie...
d148tpg

Artykuły z dnia: 2011.06.22 - finanse.wp.pl

 1. 01:18 HUTMEN - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r. (12/2011)
 2. 01:18 HUTMEN - Powołanie osób nadzorujących. (13/2011)
 3. 01:18 HUTMEN - Treść uchwał ZWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r. (11/2011)
 4. 00:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Change of number of E-Star?s shares held by OTP Alap...
 5. 23:33 IN POINT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie ...
 6. 22:33 RAJDY4X4 S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co naj...
 7. 22:33 BARLINEK - Wybór biegłego rewidenta (16/2011)
 8. 22:33 PARTEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20.06....
 9. 22:03 MONNARI TRADE S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu " MONNARI TRADE" S.A. (38/2011)
 10. 22:00 "Wiarygodność WTO jest zagrożona"
 11. 21:48 ED INVEST S.A. - Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. (20/2011)
 12. 21:48 MONNARI TRADE S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej ? załączniki do projektów uchwał na ZWZ zwołane...
 13. 21:33 ED INVEST S.A. - Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. (19/2011)
 14. 21:18 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZW...
 15. 21:08 Jupiter NFI SA zbył wszystkie posiadane akcje własne
 16. 21:03 ODRATRANS - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia "ODRATRANS" S.A. i "Odra Llo...
 17. 21:03 AUXILIUM - Zwiekszenie stanu posiadania (5/2011)
 18. 20:48 TRAVELPLANET - Powołanie Członka Zarządu Travelplanet.pl S.A. oraz wybór audytora do przeglądu pó...
 19. 20:33 JUPITER NFI SA - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza (16/2011)
 20. 20:33 JUPITER NFI SA - Zbycie akcji własnych przez JUPITER NFI S.A. (15/2011)
 21. 20:33 TRAVELPLANET - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (16/2011)
 22. 20:33 JUPITER NFI SA - Rozwiązanie znaczącej umowy przez Jupiter NFI S.A. (14/2011)
 23. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 czerwca, 20.00
 24. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 czerwca, 20.00
 25. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 czerwca, 20.00
 26. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.06.2011
 27. 20:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 28. 20:03 TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A...
 29. 19:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie listu intencyjnego w sprawie inwestycji w sieć klubów Calypso. (2...
 30. 19:48 EUROFAKTR - Przekroczenie progu znaczącej umowy (24/2011)
 31. 19:38 GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji BBZ0711
 32. 19:38 Agora wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
 33. 19:33 ED INVEST S.A. - Umowa inwestycyjna ? spełnienie warunku zawieszającego (18/2011)
 34. 19:33 TRITON - Raport bieżący zgodny z wymaganiem par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacj...
 35. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 36. 19:18 AGORA - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (21/2011)
 37. 19:18 AGORA - Uchwały podjęte przez ZWZ Agory S.A. w dniu 22 czerwca 2011 roku (20/2011)
 38. 19:18 CP ENERGIA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 39. 19:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (28/2011)
 40. 19:08 Fed zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej bez zmian
 41. 19:08 GPW: dopuszczenie na Catalyst obligacji PCC ROKITA SA
 42. 19:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (27/2011)
 43. 19:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (38/2011)
 44. 18:53 Kara KE o 458 mln zł przewyższa rezerwy, co wpłynie negatywnie na zysk netto TP w '11
 45. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 46. 18:53 Enea wśród podmiotów dopuszczonych do badania PEC w Jastrzębiu-Zdroju
 47. 18:48 NORTH COAST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (8/2011)
 48. 18:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (26/2011)
 49. 18:38 GPW: Animator Rynku na NewConnect dla akcji KPBP BUDUS SA
 50. 18:38 Bloober Team zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 27 czerwca
 51. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 52. 18:33 TPSA - Komisja Europejska nałożyła karę na TP S.A. (74/2011)
 53. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (71/2011)
 54. 18:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (25/2011)
 55. 18:33 TPSA - Komisja Europejska nałożyła karę na TP S.A. (74/2011)
 56. 18:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 57. 18:23 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 58. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 59. 18:18 ELECTUS S.A. - Oprocentowanie obligacji serii ELEC0911 w ósmym okresie odsetkowym (19/2011)
 60. 18:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (45/2011)
 61. 18:18 ONE-2-ONE S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów, którzy wzięli u...
 62. 18:18 ELECTUS S.A. - Informacja o niedojściu do skutku emisji obligacji na okaziciela serii E (20/2011)
 63. 18:08 Transakcje pakietowe
 64. 18:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 6 gr
 65. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 22.06.2011
 66. 18:08 Grupa TP sprzedała TP Emitel za 1,73 mln zł
 67. 18:08 Concorde podniósł cenę docelową akcji NWR do 272 CZK, rekomenduje "równoważ"
 68. 18:03 PBG - Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna (41/...
 69. 18:03 NFI EMF - Emisja Obligacji (15/2011)
 70. 18:03 CENTROZAP S.A. - Objęcie akcji Pronox Technology SA przez Centrozap SA oraz przez spółki Grupy Ka...
 71. 18:03 FERRUM - Informacja uzupełniająca do zawiadomień przekazanych raportem bieżącym nr 37 z dnia 20 c...
 72. 18:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 73. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 74. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2807,74 pkt (-1,04%)
 75. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 17:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 77. 17:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 17:53 ZWZ JSW zdecydowało o wypłacie 130 mln zł dywidendy
 79. 17:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 17:48 TPSA - Grupa TP sfinalizowała sprzedaż TP Emitel. (73/2011)
 81. 17:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 82. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (72/2011)
 83. 17:48 DORADCY24 S.A. - Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA Spółki Dora...
 84. 17:48 TPSA - Grupa TP sfinalizowała sprzedaż TP Emitel. (73/2011)
 85. 17:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 86. 17:48 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - budowa strzelnicy zakrytej dla Rejonowego Zarządu In...
 87. 17:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 88. 17:48 BANKBPH - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku (13/2011)
 89. 17:48 BRE - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA z pełnionej funkcji (40/2011)
 90. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (72/2011)
 91. 17:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 92. 17:48 POLMED S.A. - Zamiana akcji zwykłych imiennych serii CB oraz G na akcje zwykłe na okaziciela (27/...
 93. 17:42 Niepewność przed wystąpieniem szefa Fed
 94. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 95. 17:33 BOMI - Rezygnacja Członka Zarządu (28/2011)
 96. 17:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 97. 17:33 KERNEL HOLDING S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU, PORZĄDEK DZIENNY I PRAWO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NAD...
 98. 17:33 KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawow...
 99. 17:33 KBC PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 100. 17:33 FORTE - Powołanie osób zarządzających Emitenta (19/2011)
 101. 17:33 YAWAL S.A. - RB 10/2011 - Rezygnacja osoby zarządzającej (10/2011)
 102. 17:33 TRAKCJA POLSKA S.A. - Dokonane zmiany Statutu Spółki (43/2011)
 103. 17:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (27/2011)
 104. 17:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 105. 17:33 POLMED S.A. - Zmiany w Statucie POLMED S.A. Tekst jednolity Statutu. (26/2011)
 106. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 czerwca, 17.00
 107. 17:23 Do 2015 r. maks. 0,60 zł za minutę połączenia w roamingu - propozycja UKE
 108. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 czerwca, 17.00
 109. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 czerwca, 17.00
 110. 17:23 Pani Teresa Medica wypłaci 1,1 zł dywidendy na akcję
 111. 17:18 FORTE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dni...
 112. 17:18 GRUPA LOTOS - Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (17/2011)
 113. 17:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (45/2011)
 114. 17:08 Book-building na akcje Cyfrowego Polsatu zakończony, cena sprzedaży ustalona na 15,70 zł
 115. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.06.2011
 116. 17:08 DM Brokers wypłaci 2,55 zł dywidendy na akcję
 117. 17:03 Wieczorem przemówi Bernanke i szefowie europejskich banków
 118. 17:03 VIRTUAL VISION S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - ponowne zwołanie...
 119. 17:03 MILKILAND N.V. - Notification on the appointment of Board members of Milkiland N.V. (11/2011)
 120. 17:03 TUP - Informacja dotycząca wierzytelności za nieruchomość objętą projektem Modena Park (28/2011)
 121. 17:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBYG S.A. (3...
 122. 17:03 YAWAL S.A. - RB 9/2011 - Jednolity tekst statutu Spółki Yawal S.A. (9/2011)
 123. 16:50 Służba Celna i UOKiK: w sklepach alkohol bez zarzutu
 124. 16:48 TERESA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjon...
 125. 16:48 BARLINEK - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA (15/2011)
 126. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (26/2011)
 127. 16:48 BARLINEK - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)
 128. 16:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okazi...
 129. 16:48 BARLINEK - Uchwały podjęte przez ZWZA Barlinek SA w dniu 22 czerwca 2011 roku (13/2011)
 130. 16:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Korekta raportu RB 22/2011- Nabycie znacznego pakietu akcji (22...
 131. 16:48 TERESA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PANI TERE...
 132. 16:48 TERESA - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. (16/2011)
 133. 16:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Korekta raportu RB 21/2011- Informacja o transakcjach na akcjac...
 134. 16:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki...
 135. 16:48 LPP - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (21/2011)
 136. 16:48 YAWAL S.A. - RB 8/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym W...
 137. 16:40 UKE proponuje: do 2015 r. maks. 0,60 zł za minutę połączenia w roamingu
 138. 16:38 Bezrobocie nieznacznie spadało. Gdzie jest najwyższe?
 139. 16:38 Na rynkach chwilowe uspokojenie, złoty pod presją na osłabienie do ok. 4,0050/EUR (opis)
 140. 16:38 Związkowcy PKN Orlen będą pikietować podczas obrad WZA, 29 czerwca
 141. 16:38 MS: apel o przyłączenie się do programu "Jonatan" (komunikat)
 142. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 143. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 144. 16:33 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 145. 16:33 ELZAB - rejestracja przez sąd - korekta raportu 28/2011 (28/2011)
 146. 16:33 COMPRESS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ComPress SA (11/2...
 147. 16:33 ACTION S.A. - Umowa znacząca ? aneks do umowy znaczącej. (27/2011)
 148. 16:30 Merkel: sporny udział sektora prywatnego w ratowaniu Grecji
 149. 16:23 Forte wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 150. 16:23 Kompania Węglowa zmieni strukturę i opracuje nową strategię
 151. 16:23 Fitch potwierdził rating "BB" dla Getin Noble Bank, podniósł rating wsparcia do "3"
 152. 16:18 KRUK S.A. - Umowa zastawu na aktywach KRUK S.A. (28/2011)
 153. 16:18 POLICE - Uchwały podjęte przez ZWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r. (27/2011)
 154. 16:18 POLMED S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej POLMED S.A. (25/2011)
 155. 16:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (59/2011)
 156. 16:18 POLICE - Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ w dniu 22.06.2011 r (28/2011)
 157. 16:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (27/2011)
 158. 16:18 POLMED S.A. - Odwołanie członka Rady Nadzorczej POLMED S.A. (24/2011)
 159. 16:08 MF: zakup alkoholu w sklepach i gastronomii jest bezpieczny (komunikat)
 160. 16:08 ANR wpłaciła do budżetu ponad miliard zł; w całym '11 wpłaty przekroczą 2,5 mld zł
 161. 16:03 FORTE - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (17/2011)
 162. 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ ...
 163. 16:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZMIANA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ FITCH RATINGS (34/2011)
 164. 16:03 YAWAL S.A. - RB 7/2011 - Uchwały podjęte na Zwyczalnym Walnym Zgromadzeniu YAWAL S.A. w dniu 22 c...
 165. 16:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansoweg...
 166. 16:03 CIECH - Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku umową kredytową z 10 lutego 2011 roku (43/2011)
 167. 16:03 PCC ROKITA S.A. - Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A (4/2011)
 168. 15:56 Podwyżka stóp przez Fed odległą perspektywą
 169. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 3 gr - e-petrol.pl
 170. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 9009,50 USD za tonę
 172. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 15:50 ANR wpłaciła do budżetu ponad miliard zł
 174. 15:48 SFINKS POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za ro...
 175. 15:48 NEUCA - Wprowadzenie do obrotu akcji serii G (27/2011)
 176. 15:48 ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A. (19/2011)
 177. 15:48 DELKO S.A. - Powołanie osób zarządzających. (10/2011)
 178. 15:48 Ciężarne: po co harować z brzuchem, załatw sobie zwolnienie
 179. 15:38 Cena emisyjna akcji Ciechu serii E zmieniona na 26,06 zł; ich liczba wyniesie 1,7 mln
 180. 15:38 Elektrownie nie odzyskają od Skarbu Państwa 11 mld zł akcyzy za prąd
 181. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 182. 15:38 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 183. 15:38 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 184. 15:38 Będzin wypłaci 1,8 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.
 185. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 188. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 15:38 W tyg. zakończonym 19.06 Polsat miał 64,8 mln zł wpływów z reklam, TVN 61 mln zł
 190. 15:36 Pielęgniarki: wymagania wobec nas rosną, a płace nie
 191. 15:33 INTAKUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu18 czerwca 201...
 192. 15:33 KREDYTB - Przyznanie ocen ratingowych (19/2011)
 193. 15:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 194. 15:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (102/2011)
 195. 15:33 ONE-2-ONE S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZA One-2-One S.A. (18/2011)
 196. 15:31 Żeby dostać pracę kupują fałszywe dyplomy
 197. 15:30 Technologia pomp ciepła liderem wśród odnawialnych źródeł energii
 198. 15:30 Rusza akcja "Weź paragon"
 199. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 200. 15:20 Pawlak: zaproponowana przez KE ścieżka redukcji CO2 jest niekorzystna
 201. 15:18 AMPLI - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 202. 15:18 INSTALKRK - Korekta raportu bieżącego 17/2011 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (17/2011)
 203. 15:18 A.C.E. S.A. - Resolutions of the General Annual Shareholders Meeting held on 21 June 2011 (10/2011)
 204. 15:18 BEDZIN - Informacja na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na 1 akcję, li...
 205. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 206. 15:18 A.C.E. S.A. - Shareholders over 5% voting on the General Annual Meeting of Shareholders (11/2011)
 207. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy pożyczki (123/2011)
 208. 15:18 BEDZIN - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 209. 15:14 "Zwolnili mnie, bo miałam pracę dodatkową"
 210. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 211. 15:08 MSWiA: abolicja dla cudzoziemców (komunikat)
 212. 15:08 Credit Suisse rekomenduje "poniżej rynku" dla Banku Handlowego, cena docelowa 93 zł
 213. 15:08 W kwietniu koszty budowy domów wzrosły o 0,6 proc. rdr - GUS
 214. 15:08 ED Invest wypłaci 15 gr dywidendy na akcję
 215. 15:08 Polmed wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
 216. 15:05 Elektrownie nie odzyskają od skarbu państwa 11 mld zł akcyzy za prąd
 217. 15:03 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (24/2011)
 218. 15:03 ED INVEST S.A. - Powołanie członków RN na kolejną kadencję (16/2011)
 219. 15:03 AMPLI - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMP...
 220. 15:03 BEDZIN - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.20...
 221. 15:03 BEDZIN - Powołanie osób nadzorujących. (8/2011)
 222. 15:03 ABAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ dnia 22.06.2011r. (2/2011)
 223. 15:03 POLMED S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Polmed S.A. w dniu 21 czerw...
 224. 14:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji VENTURE CAPITAL POLAND SA
 225. 14:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji TAX-NET SA
 226. 14:53 Wartość kredytów na nieruchomości w maju wzrosła o 11.004,3 mln zł - NBP
 227. 14:53 Credit Suisse rekomenduje "powyżej rynku" dla ING, cena docelowa 987 zł
 228. 14:53 Delko wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 229. 14:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji NEUCA SA
 230. 14:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji KPBP BUDUS SA
 231. 14:48 ALUMAST S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Alumast w dn...
 232. 14:48 AMPLI - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. (8/2011)
 233. 14:48 ED INVEST S.A. - Dywidenda uchwalona - 15 gr. na akcję (15/2011)
 234. 14:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 235. 14:48 AMPLI - Powołanie członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. (9/2011)
 236. 14:48 POLMED S.A. - Informacje dotyczące dywidendy (22/2011)
 237. 14:48 PGNIG - Dopuszczenie akcji pracowniczych (akcji Zarządu) do obrotu giełdowego i ustalenie daty pi...
 238. 14:38 Fitch nadał rating "A-" dla Kredyt Banku, perspektywa stabilna
 239. 14:38 Wittchen planuje rozwój przez akwizycje, także w sąsiednich segmentach rynku (popr.)
 240. 14:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie (72/2011)
 241. 14:33 DELKO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 21 czerwca b.r....
 242. 14:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of intention to take over all the shares of Zavarovalnic...
 243. 14:33 VARIANT S.A. - Powołanie nowych członków Zarządu Spółki (13/2011)
 244. 14:33 ODRATRANS - Połączenie Spółki Odratrans S.A. z Odra Lloyd Sp. z o.o. (21/6)
 245. 14:33 DELKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A. (7/2011)
 246. 14:33 BOMI - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (27/2011)
 247. 14:33 DELKO S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (9/2011)
 248. 14:33 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (44/2011)
 249. 14:25 GDDKiA: artykuł o ew. rezygnacji Greków z budowy A4 to gra interesów
 250. 14:25 Nie mają urlopów, ani weekendów. Ile zarabiają?
 251. 14:25 Wirtualne biuro daje kopa do pracy
 252. 14:23 Do Polski napłynęło w maju 1,84 mld euro z UE - MF
 253. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 254. 14:23 Inflacja bazowa rdr w V 2,4 proc. vs 2,1 proc. w IV - NBP
 255. 14:21 Koniec koszmaru polskich rolników
 256. 14:18 M.W. TRADE - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce (74/2011)
 257. 14:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (17/2011)
 258. 14:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I "POL-AQUA" S.A. z dnia 21 c...
 259. 14:18 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby nadzorującej o nabyciu akcji emitenta (19/2011)
 260. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 261. 14:08 MPiPS ws. informacji dot. kont emerytalnych (komunikat)
 262. 14:08 W maju sprowadzono do Polski 61.194 samochody używane - MF
 263. 14:08 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 264. 14:08 TP podejmie wszelkie możliwe działania ws. decyzji KE o karze
 265. 14:03 ENAP - Podpisanie umowy z Vattenfall Distribution Poland S.A. (24/2011)
 266. 14:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (37...
 267. 14:03 BOMI - Treść uchwał Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (26/2011)
 268. 14:01 12 tys. zł za obietnice. Oto jak naciągają ginekolodzy
 269. 13:55 "Polska nie godzi się na zwiększenie redukcji emisji CO2"
 270. 13:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PGNiG SA
 271. 13:53 GPW: zakończenie funkcji animatora rynku dla akcji spółki NEW WORLD RESOURCES N.V.
 272. 13:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 273. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 274. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 275. 13:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 276. 13:52 Młodzi inżynierowie chcą za dużo pieniędzy?
 277. 13:48 WOJAS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (22/2011)
 278. 13:48 ERBUD S.A. - Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. (27/2011)
 279. 13:48 EKO EXPORT S.A. - Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii I (30/2011)
 280. 13:48 POLNA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 281. 13:48 Kara po latach - Komisja Europejska karze Telekomunikację Polska
 282. 13:40 Nowe dowody osobiste już od 2013 r.
 283. 13:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 284. 13:38 KE nałożyła na TP SA 127,5 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej (opis)
 285. 13:38 Budimex ma kontrakt na roboty budowlane w Gdańsku o wartości 137,2 mln zł netto
 286. 13:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 287. 13:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA15. (30/2011)
 288. 13:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA15. (30/2011)
 289. 13:28 Ojciec w pracy - jakie ma prawa?
 290. 13:23 MSZ: wizyta ministra Sikorskiego w Kijowie (komunikat)
 291. 13:23 Żyję z jednej pracy - jak dużo Polaków tak powie?
 292. 13:18 EKO EXPORT S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie (29/2011)
 293. 13:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (44/2011)
 294. 13:18 ERBUD S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Erbud S.A. w dniu 21 czer...
 295. 13:18 ERBUD S.A. - Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgormadzeniu Akcjonariuszy Erbud S.A. w...
 296. 13:08 MS w sprawie konferencji nt. przemocy w rodzinie (komunikat)
 297. 13:03 ELBUDOWA - Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki (19/2011)
 298. 13:03 RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o...
 299. 13:03 BUDIMEX - Połączenie dróg krajowych ? Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa...
 300. 13:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (48/2011)
 301. 13:03 AMICA - Emisja obligacji (34/2011)
 302. 12:56 A na co Tobie wystarcza pensja? Dajesz radę odłożyć czy żyjesz z dnia na dzień?
 303. 12:48 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (19/2011)
 304. 12:48 PRÓCHNIK - RB 12/2011 - uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik ...
 305. 12:48 HARDEX S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Hardex S.A. (42/2011)
 306. 12:48 PRÓCHNIK - RB 11/2011 - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZA Próchnik S.A. dnia 22 cze...
 307. 12:38 UOKiK: zadania w czasie prezydencji (komunikat)
 308. 12:33 ADVADIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 309. 12:23 Po czterech miesiącach '11 napływ BIZ wyższy o 1.093 mln euro rdr - MG
 310. 12:23 Wzrost PKB w II kw. nie będzie istotnie odbiegał od wzrostu 4,4 proc. w I kw. - wiceprezes GUS
 311. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr120/A/NBP/2011
 312. 12:23 BGK sprzedał obligacje IWS0645 za 1,0 mld zł
 313. 12:23 DM Trigon rekomenduje "kupuj" PZU, cena docelowa 445 zł
 314. 12:18 REMEDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 315. 12:18 INTERFERIE S.A. - Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S...
 316. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 317. 12:07 Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w Boże Ciało
 318. 12:03 AMICA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącego stanu rela...
 319. 12:03 KOPEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółk...
 320. 12:03 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (88/2011)
 321. 12:03 KOPEX S.A. - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 21 czerw...
 322. 12:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (42/2011)
 323. 11:53 Kurs akcji Mobini w debiucie na rynku NewConnect nie zmienił się i wyniósł 4,5 zł
 324. 11:49 Oto jak znaleźć najlepszych ludzi do pracy
 325. 11:48 STALPRODUKT - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (12/2011)
 326. 11:48 ABS INVESTMENT S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ABS Investm...
 327. 11:48 STALPRODUKT - Powołanie osoby zarządzającej (11/2011)
 328. 11:48 STALPRODUKT - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (13/2011)
 329. 11:48 PAMAPOL S.A. - Stanowisko Zarządu PAMAPOL S.A. odnośnie zamiaru połączenia ze spółką zależną NATU...
 330. 11:45 Pomoc dla Grecji bez udziału Czech
 331. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 332. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 333. 11:36 Tam płace rosną nawet 12 proc. każdego roku
 334. 11:33 ATLANTAPL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki...
 335. 11:33 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez PRInż (87/2011)
 336. 11:33 ATLANTAPL - Treść uchwał podjętych przez WZA Atlanta Poland S.A. dnia 21 czerwca 2011 roku. (12/2...
 337. 11:28 Kto najczęściej ogląda w pracy porno?
 338. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 339. 11:23 W weekend 17.06-19.06 kina najwięcej zarobiły na filmie "Kac Vegas w Bangkoku"
 340. 11:18 MNI - Wniosek akcjonariusza o zmianę projektu uchwały na najbliższe walne zgromadzenia (45/2011)
 341. 11:15 Rosja znosi embargo na import warzyw z Europy
 342. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 343. 11:08 Jutrzenka Holding zmieni nazwę na Colian SA, myśli o rozwoju przez akwizycje
 344. 11:03 LSI SOFTWARE S.A. - Transakcje na akcjach (25/2011)
 345. 11:03 CCI - Ponowne powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki (11/2011)
 346. 11:03 DENT-A-MEDICAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Dent-a-M...
 347. 11:00 Promyk nadziei dla Grecji
 348. 10:53 City Interactive ma certyfikat dla swojej gry na Sony PlayStation3 w Japonii
 349. 10:53 DWL ws. strzelań artyleryjsko-rakietowych w Ustce (komunikat)
 350. 10:53 Liczba pracujących na koniec I kw. wynosiła 10,8 mln osób - GUS
 351. 10:53 Optymistyczne oceny koniunktury w usługach wśród finansistów i ubezpieczycieli - GUS
 352. 10:53 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej negatywny - GUS
 353. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 354. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 112,11-112,17 USD za baryłkę
 355. 10:48 CCI - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari...
 356. 10:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji ? uzupełnienie informacji dot. ALTUS TFI S.A. (27/2011)
 357. 10:38 Koniunktura w budownictwie w czerwcu poprawiła się - GUS
 358. 10:38 W maju 386 zakładów ogłosiło zwolnienie 37,1 tys. pracowników - GUS
 359. 10:38 W czerwcu koniunktura w handlu nadal oceniana pozytywnie - GUS
 360. 10:38 Sprzedaż Budimeksu w segm. budowlanym w '11 może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent
 361. 10:38 Ocena sytuacji w przemyśle w czerwcu na poziomie plus 3 - GUS
 362. 10:38 W VI poprawa bieżącej koniunkt. konsumenckiej, wskaźnik wyprzedzający pogorszył się - GUS
 363. 10:33 CITY INTERACTIVE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 27/2011 (27/2011)
 364. 10:33 CCI - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N...
 365. 10:23 Wydajność pracy w okresie I-V wzrosła o 5,6 proc. rdr - GUS
 366. 10:23 Stopa bezrobocia w V wyniosła 12,2 proc. - GUS
 367. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w V o 19,0 proc. rdr - GUS
 368. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w V wzrosły o 8,4 proc. rdr - GUS
 369. 10:23 Sprzedaż detaliczna w V wzrosła o 13,8 proc. rdr - GUS
 370. 10:17 Gdzie będą zatrudniać, a gdzie zwalniać?
 371. 10:15 GUS podał dane o sprzedaży i bezrobociu
 372. 10:11 Złoty czeka na dane i FOMC
 373. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (82/2011)
 374. 10:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Uzyskanie certyfikacji z Sony Computer Entertainment Japan dla gry "Snipe...
 375. 10:03 ZETKAMA SA - Zmiana umowy znaczącej z DZ Bank Polska S.A. (19/2011)
 376. 09:58 Za kilka miesięcy ten kraj będzie dobity...
 377. 09:53 MŚ: priorytety Ministerstwa Środowiska (komunikat)
 378. 09:53 MŚ: W drodze do polskiej prezydencji (komunikat)
 379. 09:53 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 380. 09:50 Giełda stawia na rozwój rynku futures
 381. 09:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby ...
 382. 09:47 Grecki rząd uzyskał wotum zaufania
 383. 09:41 Spadek napięcia wokół Grecji sprzyja wzrostom na Wall Street
 384. 09:38 Złoty może aprecjonować w kierunku 3,95/EUR; Grecja mniej niepokoi
 385. 09:36 Inwestorzy słusznie założyli, że rząd grecki dostanie wotum zaufania
 386. 09:33 ATLAS ESTATES LTD - Aktualizacja dotycząca sprzedaży słowackiego portfolio (12/2011)
 387. 09:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 388. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 389. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 390. 09:21 WGPW znowu pozostaje w tyle
 391. 09:18 Solorz-Żak o krok od kupna Polkomtelu
 392. 09:14 Papandreu przetrwał. Grecja też? Na GPW ruch boczny
 393. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2834,77 pkt (-0,09 %)
 394. 09:06 Czarne chmury przepędzone
 395. 09:01 Samonapędzająca się zwyżka
 396. 08:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.06.2011
 397. 08:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 398. 08:53 Wymiana środków z UE na FX i konsolidacja pomogą obniżyć presję inflacyjną - Rostowski
 399. 08:53 Bankructwo Grecji byłoby katastrofą dla całej UE - Rostowski
 400. 08:53 Kruk wygrał przetarg w Rumunii na zakup wierzytelności o wartości 235,3 mln zł
 401. 08:48 ROPCZYCE - Wybór audytora (14/2011)
 402. 08:48 POLCOLORIT - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (12/2011)
 403. 08:48 ZETKAMA SA - Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. (17/2011)
 404. 08:48 ZETKAMA SA - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na ZWZ ZETKAMA S.A. w dniu 21 czerw...
 405. 08:48 KRUK S.A. - Wygrany przetarg na zakup portfela wierzytelności na rynku rumuńskim (27/2011)
 406. 08:40 Komórką zapłacisz za chleb
 407. 08:38 POLSAT OFE informuje
 408. 08:32 Dywergencja hossy pomiędzy wskazaniami RSI oraz Composite Index
 409. 08:28 Atak podaży i odpowiedź byków
 410. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 411. 08:08 Drugi pakiet pomocowy dla Grecji ostatnią szansą na uniknięcie bankructwa - Lewandowski
 412. 07:53 MS: spotkanie ekspertów MS z przedstawicielami Victim Support Europe (komunikat)
 413. 07:53 GPW: DOM MAKLERSKI IDM SA będzie animatorem dla MOBINI SA
 414. 07:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki WIDOK ENERGIA
 415. 07:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów KBC HIMALAJA FIZ
 416. 07:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 417. 07:53 MŚ: platforma dialogu białowieskiego (komunikat)
 418. 07:53 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 419. 07:53 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji spółki INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH
 420. 07:53 CIR: Deklaracja i program współpracy Polski i Niemiec przyjęte (komunikat)
 421. 07:53 Wittchen planuje rozwój przez akwizycje, także w sąsiednich segmentach rynku
 422. 07:53 Urząd m.st. Warszawy: Europejska Stolica Kultury 2016 - Wrocław (komunikat)
 423. 07:53 Energomontaż-Płd sprzedał w wezwaniu ogłoszonym przez PBG 3,19 proc. akcji własnych
 424. 07:53 Proces sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu ma się zakończyć w środę
 425. 07:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 21 czerwca, 20.00
 426. 07:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 427. 07:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 428. 07:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 429. 07:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 21 czerwca, 20.00
 430. 07:53 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 VI - 14 VII
 431. 07:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 21 czerwca, 17.00
 432. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 22 czerwca
 433. 07:53 Transakcje pakietowe
 434. 07:53 Energopol-Południe może skupić do 1 mln akcji własnych
 435. 07:53 Efekt przeznaczy na wypłatę dywidend 932 tys. zł
 436. 07:53 Wotum zaufania dla greckiego rządu kluczowe dla notowań rynków (opis, popr.)
 437. 07:53 Zygmunt Solorz-Żak ma wyłączność na negocjacje ws. kupna Polkomtela - "Rz"
 438. 07:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 439. 07:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 21 czerwca, 17.00
 440. 07:53 Stalprodukt wypłaci 3,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.
 441. 07:53 Kalendarium rynku kapitałowego 22.06 - 20.12.2011
 442. 07:53 Debiut Mobini odbędzie się na NewConnect w środę, 22 czerwca
 443. 07:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 444. 07:53 Qumak-Sekom ma kontrakt z PP "Porty Lotnicze" o wartości 16,26 mln zł
 445. 07:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2837,19 pkt (0,32%)
 446. 07:53 Statystyka sesji giełdowej z 21.06.2011
 447. 07:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 448. 07:53 Znaczący akcjonariusze Cyfrowego Polsatu sprzedadzą do 86.111.018 akcji spółki
 449. 07:53 Robyg wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
 450. 07:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 451. 07:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 21 czerwca, 17.00
 452. 07:53 DM BZ WBK obniżył rekomendację Asseco P. do "trzymaj" z "kupuj", cena docelowa 58 zł
 453. 07:53 Spółka Budus zadebiutuje na NewConnect w piątek 24 czerwca
 454. 07:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 9067,50 USD za tonę
 455. 07:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 456. 07:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 457. 07:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 21 czerwca, 20.00
 458. 07:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 459. 07:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 460. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.06.2011
 461. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 462. 07:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 463. 07:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 464. 07:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 465. 07:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 466. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 467. 07:53 Zarząd PKO BP zdecydował o otwarciu programu emisji obligacji o wartości 5 mld zł
 468. 07:53 Zarząd PKO BP zdecydował o otwarciu programu emisji obligacji o wartości 5 mld zł (aktl.)
 469. 07:53 Do końca '11 brak podwyżek stóp NBP; CPI na poziomie 5 proc. czynnikiem ryzyka - Nordea (opinia)
 470. 07:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Share loan transaction of E-Star shares by Csaba Soó...
 471. 07:21 Już niedługo legalnie zagrasz w sieci
 472. 07:18 ATMGRUPA - Rezygnacja Prezesa Zarządu z ubiegania się o wybór w kolejnej kadencji (6/2011)
 473. 06:46 Chiński scenariusz powtórzy się na A4
 474. 06:42 Tak rosną fortuny eurozjadów!
 475. 06:25 Sukces Grabarczyka. Miała być droga, a jest...
 476. 06:15 Unia wykończy producentów tytoniu
 477. 06:09 Nawet 50 proc. podatku za złą dokumentację
 478. 04:55 Itaka, Triada i Tui liderami rynku
 479. 04:45 Jak się nie dać inflacji
 480. 04:35 Polskie firmy wracają do Czech
 481. 04:30 Kolejne budowy autostrad są zagrożone
 482. 04:10 Życie po życiu FSO
 483. 02:15 Ruszyło łupkowe eldorado